PPD.

BP(Per) 57580

SAMSUL BIN HASHIM NO K/P : 740826-02-6375

PPP GRED DG34 ( KUP )

11093861

Diberi Bantuan Khas Kewangan (BKK ) 6/8/2017 RM 500.00 JPA.SARAAN
Tahun 2017 sebanyak RM500.00 kepada 223/5/4-3
semua Pegawai Perkhidmatan Awam Jld.3(14)
Persekutuan yang sedang berkhidmat bth : 5.6.2017
pada 2 Jun 2017.
(PP.Bil.2/2017)

Disediakan oleh : Sayu Nara bt Mohd Nasir
PT N22 (KUP)