SEKOLAH MENENGAH SAINS REMBAU, PILIN, 71300, REMBAU, NS

PERANCANGAN STRATEGIK KOKURIKULUM 2017 – 2021

TAEKWANDO

ISU STRATEGIK MATLAMAT OBJEKTIF KPI SASARAN PRESTASI
STRATEGIK TOV Sasaran 1 Sasaran 2 Sasaran 3 Sasaran 4 Sasaran 5
2017 2018 2019 2020 2021

Pasukan Pertambahan Berlaku a) Pada Penyertaan
Taekwando bilangan pelajar pertambahan tahun 2017, 5 orang
kekurangan pelajar penyertaan Penyertaan
penyertaan pelajar seramai 10 15 orang
orang

b) Pada Penyertaan
tahun 2018, 20 orang
penyertaan
15
c) Pada Penyertaan
tahun 2019, 25 orang
penyertaan
20 orang

d) Pada Penyertaan
tahun 2020, 30 orang
penyertaan
25 orang

d) Pada Penyertaan
tahun 2021, 35 orang
penyertaan
30 orang

1

SEKOLAH MENENGAH SAINS REMBAU. 71300 REMBAU. Pelajar-pelajar Su Koku dapat Guru Penasihat mempelajari teknik Taekwando 2 . NS PELAN TAKTIKAL 2017 TAEKWANDO NAMA STRATEGI Mencemerlangkan Pasukan Taekwando SEMESRA BIL PROGRAM/PROJEK T/JAWAB TEMPOH KOS/SUMBER OUT-PUT KPI PELAN /TARIKH KONTIGENSI 1 Promosi Keahlian GPK Ko Januari .Feb Bilangan 10 orang Su Koku penyertaan Guru Penasihat bertambah 2 Latihan Taekwando GPK Ko Jan .Oktober .

1.6 Hal-hal lain 3 . Su Koku Ketua Penasihat akan mengambil alih.1 Ucapan Pengerusi Guru Penasihat 1. Objektif Mendapat 10 orang keahlian baru Tempoh Januari – Februari Sasaran Pasukan Taekwando SEMESRA Kos LANGKAH PROSES KERJA T/JAWAB TEMPOH PELAN KONTIGENSI 1 Mesyuarat kali pertama GPK Ko 1 hari Jika GPK Koku tiada.3 Lantik AJK 1.5 Tetap tarikh/tempat 1. 7300.PILIN.2 Bentang kertas kerja 1. NS PELAN OPERASI KOKURIKULUM 2017 TAEKWANDO Nama Program 1 PROMOSI KEAHLIAN Matlamat Ahli pasukan dapat mempromosikan seni Taekwando. REMBAU. SEKOLAH MENENGAH SAINS REMBAU.4 Agih tugas 1.

SU Koku GPK Koku program SU Koku Guru Penasihat 7 Penilaian Pengetua Sebaik tamat Pemantauan GPK Koku.Mei AJK 6 Pemantauan Pengetua Semasa Pemantauan GPK Koku.3 Tentatif program Setiausaha 2 hari sebelum program 5 Perlaksanaan program GPK Koku Guru Penasihat Jan . SU Koku GPK Koku program SU Koku Guru Penasihat 4 .

7 Hal-hal lain 5 . 1.4 Agih tugas 1. REMBAU.6 Bincang kos 1. Objektif Ahli pasukan mahir mengunakan teknik yang betul Tempoh Januari – Oktober Sasaran Pasukan Taekwando SEMESRA Kos - LANGKAH PROSES KERJA T/JAWAB TEMPOH PELAN KONTIGENSI 1 Mesyuarat kali pertama GPK Ko 1 hari Jika GPK Koku tiada.5 Tetap tarikh/tempat 1.PILIN.3 Lantik AJK 1.2 Bentang kertas kerja 1. 7300. Su Koku Ketua Penasihat akan mengambil alih. NS PELAN OPERASI KOKURIKULUM 2017 TAEKWANDO Nama Program 2 LATIHAN TAEKWANDO Matlamat Ahli pasukan dapat mempelajari teknik yang betul.1 Ucapan Pengerusi Guru Penasihat 1. SEKOLAH MENENGAH SAINS REMBAU.

3 Pelaporan: . penyelarasan: sebelum Guru Penasihat akan mengambil alih 4. SU Koku GPK Koku program SU Koku Guru Penasihat 7 Penilaian Pengetua Sebaik tamat Pemantauan GPK Koku.2 Taklimat kepada AJK semua AJK.4 Hal-hal lain 5 Perlaksanaan program GPK Koku Guru Penasihat Jan .2 Surat mesyuarat Setiausaha Seminggu Beritahu secara lisan di perhimpunan sekolah • Guru Penasihat sebelum program 3 Tentatif program Setiausaha 2 hari sebelum program 4 Mesyuarat Pengurus 2 hari Jika GPK Ko tiada.1 Ucapan pengerusi Setiausaha program 4.Mei AJK 6 Pemantauan Pengetua Semasa Pemantauan GPK Koku. 4.Setiausaha 4. SU Koku GPK Koku program SU Koku Guru Penasihat 6 .