Perlembagaan Kelab Pencinta Alam Sekitar dan Geografi

1. 1. Matlamat
 Memupuk kesedaran di kalangan pelajar tentang pemeliharaan dan pemuliharaan alam
sekitar.

1. 2. Objektif
 Menyediakan struktur organisasi bagi para pelajar untuk membangunkan
serta mendalami minat mereka dalam pemeliharaan dan perlindungan alam sekitar.
 Mengalakkan dan menunjuk arah kepada para pelajar mengenai jenis aktiviti yang boleh
dijalankan oleh mereka dalam menanamkan semangat cintakan alam sekitar.
 Menyatukan pendidikan alam sekitar ke dalam sistem pendidikan sekolah.
 Meningkatkan tahap kesedarann dan rasa tanggungjawab para pelajar dan
guru terhadap pemeliharaan dan perlindungan kawasan sekolah.

1. Keahlian
 Dibuka kepada semua pelajar Tingkatan 6 bawah yang mengambil mata pelajaran Geografi
sekolah ini.

1. Guru Penasihat
 Guru penasihat adalah terdiri daripada guru sekolah ini iaitu Cikgu Ling Chai Kiong dan
Cikgu Yong King Wei.
 Guru penasihat mempunyai kuasa untuk merancang, melaksana atau membatalkan sesuatu
aktiviti apabila difikirkan perlu.

1. Ahli Jawatankuasa
 Dilantik semasa Mesyuarat Agung.
 Ahli yang hadir layak dicalonkan sebagai AJK.
 Pemilihan AJK secara undian.
 AJK yang hendak meletakkan jawatan hendaklah menghantarkan surat perletakkan
jawatan kepada Guru Penasihat dengan alasan yang munasabah.
 AJK Persatuan hendaklah terdiri:-
Pengerusi Bendahari I AJK Kecil II
Timbalan Pengerusi I Bendahari II
Timbalan Pengerusi II Publisiti I
Setiausaha I Publisiti II
Setiausaha II AJK kecil I
 Guru Penasihat boleh menambah bilangan AJK jika difikirkan perlu.

1. Yuran
 Sumber kewangan kelab adalah melalui bayaran yuran yang ditetapkan iaitu sebanyak
RM1.
 Kelab juga boleh memperoleh kewangan melalui aktiviti kelab.

1. Kehadiran
 AJK kelab/Ahli kelab dikehendaki menghadiri semua aktiviti yang dijalankan oleh kelab
sepanjang tahun.

1. Aktiviti
 Dijalankan seperti yang dirancangkan dalam mesyuarat agung atau mesyuarat ahli
jawatankuasa.
 Sebarang pindaan aktiviti akan dibuat oleh guru dan diumumkan kepada pengetahuan
ahli.

1. Peraturan
 Peraturan sekolah menjadi peraturan asas.
 Peraturan khas yang ditetapkan hendaklah dipatuhi oleh semua AJK dan Ahli.

1. Tindakan Disiplin
 Diambil terhadap AJK yang melanggar perlembagaan kelab dan tidak
mematuhi peraturan yang ditetepkan.
 Tindakan disiplin adalah mengikut cara berikut :-

v Amaran Lisan

– Memberi amaran kepada AJK apabila tidak menghantar surat ketidakhadiran bagi aktiviti yang
dijalankan.

v Amaran Bertulis

– Surat amaran akan dikeluarkan kepada AJK apabila masih tidak menghantar surat setelah
diberi amaran dalam masa seminggu.

v Pecat jawatan AJK

– AJK yang gagal mematuhi peraturan yang ditetapkan akan dipecat setelah diberi amaran
sebanyak 2 kali dan dendaan 2 kali.AJK tersebut akan dipecat pada kali ke-5.

Tandatangan ———————– ————————– ———————— Setiausaha Pengerusi Guru Penasihat Kelulusan Penolong Pendaftar Persatuan/Kelab Sekolah ——————————– Cop Sekolah: Tarikh:———————- Pengetua .

.

.

mengadakan mesyuarat dari semasa ke semasa mengikut takwin Ko-K Tugas Timbalan Pengerusi .menyelaras semua aktiviti kelab 3. memantau semua aktiviti kelab 2.merancang.Tugas Pengerusi 1.

menjalankan aktiviti yang dirancangkan oleh kelab Tugas Ahli 1. menghasilkan laporan kewangan tahunan Tugas AJK 1.menyediakan laporan tahunan kelab Tugas Bendahari 1. menghadiri semua aktiviti yang dianjurkan . melibatkan diri aktif dalam semua aktiviti yang djalankan 2.menguruskan semua urusan surat-menyurat kelab 3.1.mengurus dan merekod kewangan kelab dalam Buku Rekod Ko-K 2. menguruskan proses penerimaan dan pembayaran wang kelab 3. merekodkan dan mencatatkan semua aktiviti kelab mengikut format dalam buku rekod Ko – K 2. membantu pengerusi menyelaraskan semua aktiviti kelab Tugas Setiausaha 1. menjalankan tugas masing-masing mengikut unit 2.

.

.

.

.

.

.

.

.

VISI .

SARAWAK.Menjadikan pelajar sekolah ini meminati alam sekitar melalui aktiviti yang diadakan oleh Kelab Pencinta Alam Sekitar.4 Menyebarkan maklumat mengenai kepentingan memelihara sumber alam bagi mengelakan kepupusan sumber alam 2.2 Ahli yang dikenakan tindakan disiplin oleh pihak sekolah.1 Nama rasmi kelab ialah Kelab Pencinta Alam Sekitar SMK Serian.1 Ahli yang peratusan kehadiran dalam perjumpaan kurang daripada 60% 3. TAMAT KEAHLIAN 3.3 Membolehkan pelajar belajar menghargai hidupan dan alam semula jadi melalui aktiviti yang diadakan 2. 3..3 Ahli yang melakukan tindakan yang boleh mencemarkan nama baik kelab. PERLEMBAGAAN KELAB 1. 94700 SERIAN. 2.1 Memupuk minat pelajar dalam bidang cinta alam sekitar. NAMA RASMI DAN ALAMAT 1. . berkaliber. 2.2 Mendedahkan kepada pelajar tentang isu-isu alam sekitar yang lebih bersifat global 2. MISI Membentuk ciri-ciri kepimpinan yang berdedikasi. 3. MATLAMAT 2.5 Mempertingkatkan kesedaran serta komitmen yang tinggi dalam diri seorang palajar dalam melaksanakan tugas yang telah diamanahkan. JALAN ILMU. DI SMK SERIAN. berwibawa dan berhemah tinggi di dalam diri seseorang pelajar.

1 Guru Penasihat terdiri daripada guru sekolah ini 6.1 Segala urusan berkaitan dengan kelab perlulah berdasarkan perlembagaan ini.3 Ahli Jawatankuasa Persatuan hendaklah terdiri 7.2 Pindaan pada perlembagaan hanya boleh dilakukan dengan persetujuan dua pertiga daripada jumlah ahli yang sah.2 Ahli yang sah berhak mengundi dan diundi untuk mana-mana jawatan dalam kelab.1 Pengerusi 7. AHLI JAWATANKUASA 7. GURU PENASIHAT SERTA KUASANYA 6.3 Guru Penasihat hendaklah sentiasa bersama dengan ahli-ahli semasa aktiviti 6.2 Pemilihan ahli jawatan kuasa secara undian 7.1 Ahli yang sah berhak menyertai semua aktiviti anjuran kelab. 5.2 Naib Pengerusi . ia hanya boleh dilakukan dengan persetujuan daripada Penolong Kanan Kokurikulum.4. HAK AHLI 4. 7. 6. Namun demikian.4 Guru penasihat mempunyai kuasa mutlak dalam semua hal berkaitan dengan kelab termasuk memindakan perlembagaan.3. PERLEMBAGAAN 5.2 Guru Penasihat hendaklah memberi nasihat dalam merancang dan pelaksanakan sesuatu aktiviti 6. 5.3.1 Dilantik semasa Perjumpaan Pertama 7. 4.

1 Pengerusi 8.3.3 Setiausaha 7.3.1 Membantu setiausaha dalam menjalankan segala tugas dan tanggungjawab .2 1 Membantu pengerusi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diberi 8.1 Mempengerusikan semua mesyuarat dan bertanggunggangjawab terhadap kesempurnaan semua mesyuarat 8.1.2.5 Ahli Jawatan Kuasa 8 SENARAI TUGAS/TANGGUNGJAWAB AHLI JAWATANKUASA 8.2 Naib Pengerusi 8.3 Menjalankan tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat 8.1 Menguruskan hal-hal surat mesyuarat 8 3.3.3.7.2 Meneyemak catatan minit mesyuarat dan memastikan segala keputusan diputuskan diambil tindakan yang sewajarnya.3.4 Menyimpan dokumen yang berkaitan dengan persatuan 8.4 Penolong Setiausaha 8. 8.3 Setiausaha 8.3 Mencatat kehadiran ahli 8.4 Penolong Setiausaha 7.2 Mencatat dan menandatangani minit mesyuarat/laporan kegiatan 8.3 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa 8.1.4.1.2 2 Mempengerusikan mesyuarat semasa ketiadaan pengerusi 8.3.

8.Kehadiran Penyertaan 10.1 Dijalankan seperti yang dirancang dalam mesyuarat ahli jawatankuasa 11. Ahli Jawatankuasa 9.3 Membantu setiausaha dalam menjalankan segala tugas dan tanggungjawab 8.4.4 2 Menjalankan tugas Setiausaha sewaktu ketiadaan Setiausaha 8.2 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa 10.2 Peraturan khas(jika ada) yang ditetepkan hendaklah dipatuhi oleh semua ahli 12.1 Membantu menjalankan tugas dalam segala program dan aktiviti yang dilaksanakan 9.4 .4 Menjalankan tugas Setiausaha sewaktu ketiadaan Setiausaha 9.2 Sebarang pindaan aktiviti akan dibuat oleh Guru Penasihat dan diumumkan kepada pengetahuan ahli 12 PERATURAN-PERATURAN 12.3 Ahli-ahli yang melanggar peraturan akan dikenakan tindakan tatatertib . AKTIVITI 11.1 Ahli persatuan dikehendaki menghadiri semua aktiviti yang dijalankan oleh persatuan sepanjang tahun 10.2 Kegagalan berbuat demikian sebanyak tiga kali berturut-turut dikehendaki menulis surat tunjuk sebab.1 Peraturan sekolah adalah menjadi peraturan asas 12. 11.

2 2 Amaran Bertulis 13.1 Setiap ahli perlu mengetahui tanggungjawab sendiri terhadap aktiviti yang dijalankan 15.3 Ahli yang tidak berpuas hati dengan tindakan yang diambil boleh membuat rayuan kepada Guru Penasihat secara bertulis dan keputusan Guru Penasihat adalah muktamad 14 PEMBUBURAN PERSATUAN 14.2. 13.1 Pengetua diberi kuasa untuk membubarkan persatuan jika didapati melanggar perlembagaan dan Falsafah Pendidikan Negara 15 HAL-HAL LAIN 15.1 Diambil terhadap ahli yang melanggar perlembaggaan persatuan dan mematuhi peraturan yang ditetapkan.13 TINDAKAN DISPLIN 13.1 Amaran Lisan 13.2 Ahli-ahli hendaklah sentiasa peka dan mengikut aktiviti dengan penuh minat Program SERASI 2012 (projek (1):buku skrap) .2 Tindakan displin adalah mengikut cara berikut: 13.

kempen guna semula. masalah pemanasan global. kempenberjimat cermat.Pertandingan membuat Buku Skrap terbuka kepada murid tahap 2 iaitu murid tahun 4. Jumlah halaman buku skrap tidak melebihi 15 muka surat . Penyertaan boleh dihantar kepada Guru Kelas atau Cikgu Mustakim pada 20-Mac-2012 .3.Buku skrap hendaklah merangkumi perkara berikut: • Isi kandungan • Ahli kumpulan • Pendahuluan • Latar belakang isu/ masalah/ perkara yang dibincangkan • Cara mengatasi isu/ masalah/ perkara yang dibincangkan • Lampiran / Gambar/ Keratan akhbar/majalah/internet / bahan rujukan @ sumber 4. dan lain-lain yangberkaitan dengan alam sekitar.2.Cara Penyertaan:1. Jumlah ahli kumpulan hendaklah antara 3 hingga 5 orang . 5 dan6. Peserta hendaklah menyediakan buku skrap yang membincangkan isu alam sekitar.

Program Sekolah Rakan Alam Sekitar (SERASI) 2 Pembahagian kawasan "PENGHIJAUAN SEKOLAH .