1.

Fenomene mecanice

1.1. Mișcare. Repaus.

Corpurile sunt delimitate de mediul înconjurator și pot fi formate din una sau
mai multe substanțe.

Un corp față de care se poate determina poziția unui alt corp este un corp de
referință.

Un corp se afla in mișcare intr-un interval de timp oarecare dacă există
momente diferite in acel interval de timp, in care corpul ocupă poziții diferite față de
corpul de referință.

Un corp se afla in repaus intr-un interval de timp oarecare dacă in orice
moment din in acel interval de timp, corpul ocupă aceeași poziție față de corpul de
referință.

Pentru a stabili starea de mișcare sau de repaus in care se afla un corp este
necesară determinarea poziției in spațiu și a momentului în care el ocupă poziția
respectivă.

Mobilul e un model utilizat în studiul mișcării corpurilor cu o singură
proprietate: poziția în spațiu. Mobilul este un punct prin care este reprezentat corpul.

Traiectoria este curba descrisă de un mobil ( mulțimea punctelor ce
constituie pozițiile succesive ale mobilului).

Distanța parcursă este lungimea drumului străbătut de corp.

Durata mișcării este mărimea intervalului de timp în care se realizează
mișcarea.

Viteza medie se definește prin relația:
𝑑
v = 𝛥𝑡
Mișcarea rectilinie uniformă este mișcarea în care mobilul se deplasează cu
viteză constantă, pe o traiectorie rectilinie.
Mișcarea rectilinie variată este mișcarea în care mobilul se deplasează cu
viteză variabilă, pe o traiectorie rectilinie.

ce constă în: . Densitatea este o mărime fizică ce caracterizează substanța din care este alcătuit un corp și este definită prin relația: 𝑚 ρ = 𝑉. Inerția Inerția este proprietatea generală a corpurilor. Densitatea. unde m – masa corpului. Masa este mărimea fizică ce măsoară inerția unui corp.Legea mișcării uniforme d = v·Δt sau x = x0 + v·Δt.menținerea stării de mișcare rectilinie uniformă sau de repaus. iar V – volumul acestuia.2.opoziția manifestată față de acțiunile exterioare ce tind să modifice starea de mișcare rectilinie uniformă sau de repaus. Legea de mișcare este o relație ce permite determinarea poziției unui mobil în orice moment al mișcării. Caz particular . . (mobilul se depărtează de reper) respectiv x = x0 .v·Δt. (mobilul se apropie de reper) 1. în absența unor acțiuni exterioare. .