Dengan ini adalah dimaklumkan bahawasanya

sijil penghargaan ini dianugerahkan kepada

DAYANG ZURAIDA BINTI ABANG JUS

yang telah berkhidmat sebagai
Penolong Setiausaha PIBG

untuk sekolah ini bagi
Sesi 2015-2017

Sumbangan dan komitmen beliau sangat dihargai
dan diucapkan setinggi-tinggi terima kasih.