Analisis Soalan SPM 2009 hingga 2016 : Tingkatan 4

BAB / TAJUK 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TARGET 2017
1 Kemunculan -Mesopotamia
Tamadun Awal Tamadun Tamadun -Hwang Ho
Manusia awal Indus Tamadun Tamadun Tamadun -Indus
Indus Ciri Awal - -Mesir Purba
Maksud / -Sumbangan Tamadun
Mesopotamia Sebab / Ciri2 Kepada Peradaban Dunia

2 Peningkatan Pep Awam -Perundangan /
Tamadun Pemerintahan Cara perluasan China - Sebab / Ekonomi / Sains dan
Republik kuasa / Sebab / Cara/ Teknologi / Bahasa &
Perluasan kuasa Kesusasteraan
Demokrasi masa kini Pendidikan
Sparta / -Sumbangan Tamadun
Aplikasi Kepada Peradaban
Dunia
3 Tamadun Awal -Agraria / Maritim
Asia Tenggara Lokasi / Jenis / Kedah Tua
Agraria Monumen Kedah Tua ekonomi /
Faktor / -Cara Kedatangan
Maritim Sumbangan / Pemerintahan /
agraria Seni bina /
Sastera / Bahasa

4 Kemunculan Konsep -Zaman Jahiliah /
Tamadun Islam & Latar Reaksi Khalifah Khalifah / Keperibadian Nabi
perkembangannya belakang / Penyebaran Zaman Tugas / Abu /
di Makkah Keperibadian Islam jahiliah maksud tugas Bakar (B6)
Nabi ciri -Kerasulan Nabi

- Penyebaran Islam /
Reaksi

1 Modul Sejarah Aman Jaya / JPN Perak/ 2017

5 Kerajaan Islam di Pembukaan Konsep hijrah Piagam -Perjanjian Aqabah
Madinah Semula / Sebab / Madinah -
Kota Kepentingan Maksud / -Perang dalam Islam
Makkah Kandungan / -Perjanjian Hudaibiyah
/ Kesan Kepentingan

6 Pembentukan Turki Bani Pertembun Turki - Bani
Kerajaan Islam & Uthmaniyah Umaiyah gan tamadun Uthmaniyah - Umaiyah /
Sumbangannya Latar belakang Abbasiyah
Sumbangan /
- Pertembungan
Kejayaan
- Tamadun / Sumbangan &
Kaitan dgn Malaysia

7 Islam di Asia Tenggara -Penyebaran Islam
Teori -Pengaruh Islam –
Teori Cara Pentadbiran /
kedatangan
kedatangan penyebaran / Pendidikan /
Islam /
Islam Perubahan Perundangan / Bahasa
Kepentingan/
politik dan Kesusasteraan /
Kesan
Cara Hidup / Kesenian
/ Ekonomi
8 Pembaharuan & -Pentadbiran
Pengaruh Islam di Sistem Perundanga
Malaysia Sebelum Pendidikan n
perundangan
Kedatangan Barat formal -Pendidikan / Gaya Hidup
kerajaan
Ekonomi -
Melayu
Perdagangan
9 Perkembangan di / CukaiGelap
-Zaman / Mata wang
Eropah Revolusi /
Renaissance Penjelajahan Revolusi Ferdinand Renaissance
Perindustrian
Pertanian Magellan /
Faktor -Rev Pertanian /
Faktor
Perubahan Perindustrian -
kejayaan Kaitan Dgn
Kesan
pelayaran Malaysia Kini

/kepentingan

/ Kesan
2 Modul Sejarah Aman Jaya / JPN Perak/ 2017

10 Dasar British & Buruh luar Pemilikan & Dwiekonomi Ciri ekonomi -Getah / Bijih Timah –
penggunaan Sebab Kesan tradisional / Kaitan Dgn Malaysia
Kesannya Terhadap Getah kini -Kesan Ekonomi
tanah ekonomi
Ekonomi Negara
dagangan – Pembandaran /
Perkilangan /
Pengangkutan /
Kesihatan /
Masyarakat Berbilang
Kaum

3 Modul Sejarah Aman Jaya / JPN Perak/ 2017

Analisis soalan SPM 2010 – 2016 : TINGKATAN 5 BAB / TAJUK 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TARGET 2017 1 Kemunculan & Faktor Penjajahan Faktor Birokrasi Imperialisme Nasionalisme -Imperialisme Perkembangan kemunculan Barat kemunculan Barat Kuasa Slogan -Pentadbiran Tradisional nasionalisme (Ciri / Sebab – Maksud / (Sebelum Penjajahan) Nasionalisme di nasionalisme Sebab / Kesan) -Birokrasi Barat (Semasa) Masa kini Kepentingan Asia Tengara – Filipina / Indonesia / Tanah Melayu / Thailand 2 Nasionalisme di Penentangan Faktor Gerakan Isu akhbar / Gerakan -Penentangan Tempatan Cara Malaysia terhadap penentangan Islah Islah / Tokoh .Sebab / Kesan / Nasionalisme Sehingga PD2 British Matlamat / Faktor Pemangkin / Isu akhbar Saranan / (Perak / masa kini / Sebab -Persatuan2 Melayu – Pahang) Tokoh / / Kepentingan Cadangan kurang berjaya / Kesan tingkatkan peranan akhbar 3 Kesedaran Undang2 -Jerman / Itali / Madinah Pembinaan Undang2 Ciri2 Demokrasi Tubuh K’jaan -Ciri2 Negara & Bangsa Tubuh Kerajaan Negara & N9 Johor /maksud Negara & Bangsa Johor Bangsa KMM / Malaysia Kandungan / Kini Sebab digubal Cara -Warisan Malaysia kini – Pentadbiran / Budaya 4 Modul Sejarah Aman Jaya / JPN Perak/ 2017 .

4 Pembinaan Negara & Penyerahan -Malayan Union – Kesan Bangsa Malaysia Sarawak – Persekutuan Malayan Persekutuan Iktibar / Semangat Melayu Sebab / Tanah Melayu Union Tanah Reaksi / -PTM – Faktor / Langkah 1948 (Faktor / (Muslihat / Melayu Kepentingan Tuntutan) Sebab Ttg) / Perjanjian PTM 1948 1948 S’wak kpd Usaha/Sbb British / -Pergerakan Politik di Kepentingan Slogan Sabah 5 Pembinaan Negara & Pakatan Sistem Ahli Maksud -Sistem Ahli Bangsa Yang murni Ciri pakatan Merdeka (Maksud Penubuhan murni / Suruhanjaya Reid / Perjanjian /usaha Faedah / kejayaan Persekutuan Tanah kesan kepentingan Melayu 1957 -Tokoh kemerdekaan 6 Pengukuhan Negara Pembentukan -Pembentukan Malaysia & Bangsa Malaysia Malaysia (Faktor / – Cadangan / Faktor / Reaksi) -Reaksi / Langkah -Perj Malaysia 1963 / Akta Malaysia / Hari Malaysia / Hari Kemerdekaan 7 Sistem Pemerintahan .Kuasa Pemerintahan & Pentadbiran Sistem Raja Negara Malaysia Berperlemb Lagu Pengagihan Pilihan Raya Maksud -Negara Persekutuan – kebangsaan kuasa (Konsep Proses Keadilan perlembagaan / agaan Kepentingan Cth peruntukan Persekutuan / Negeri / Bidang Kuasa /Keluhuran (Maksud / / Agihan Perlembagaan / -Jata Negara / Bendera YDA) Kuasa) Kepentingan Kebangsaan / Lagu Kebangsaan 5 Modul Sejarah Aman Jaya / JPN Perak/ 2017 .

8 Pembangunan -Ranc Pembangunan &Perpaduan untuk Tahap Kedua – DEB Kesejahteraan Rancangan Memartabatkan SUKMA Pendidikan FELDA (RM2 RM3 RM4 RM5) / Malaya Kedudukan Perpaduan sebelum Rasional merdeka / Dasar ekonomi Pertama Bahasa Melayu Kemajuan sukan Sebab muncul (Matlamat / sekolah -Rukun Negara / Akta Tumpuan / vernakular / Bahasa / Dasar RIDA) Cara FPK ke Kebudayaan Kebangsaan / arah negara maju Sukan -Wawasan 2020 9 Malaysia Dalam Dasar Luar Globalisasi Sebab / Komanwel Globalisasi Sebab ASEAN -Blok Dunia / Perang Kerjasama Malaysia Pertubuhanan kesan Ancaman PD2 Dingin Antarabangsa (Tahap 1 / tarabangsa peperangan Manfaat Langkah Kesan & keberkesanan Teknologi .Dasar2 Luar Malaysia Tahap 3) senjata Kini dan masa depan .Pertubuhan Antarabangsa – Sumbangan Malaysia - OIC / PBB -Globalisasi / ICT / MSC / K-ekonomi / K- masyarakat 6 Modul Sejarah Aman Jaya / JPN Perak/ 2017 .

A Mewujudkan petempatan kekal Kerajaan Pemerintah B Membentuk sistem pemerintahan Angkor Suryavarman II C Mengamalkan kehidupan berorganisasi D Melaksanakan pengkhususan pekerjaan Bagi mengukuhkan konsep dewa raja. soalan berbentuk struktur dan bahagian B pula soalan berbentuk A Membentuk empayar esei. Masa yang diperuntukkan ialah 2 jam 30 minit. beliau telah 2 Senarai berikut merujuk tokoh yang telah A menyokong kegiatan perdagangan mendefinisikan perkataan tamadun. Apakah tujuan tembok tersebut di bina? A Mengatasi bencana alam 1 Maklumat berikut merujuk kepada proses B Memenuhi tuntutan rakyat pembentukan tamadun awal. Calon wajib menjawab kesemua empat B Menubuh birokrasi awam soalan Bahagian A sementara tiga soalan C Membina kubu pertahanan dipilih daripada mana-mana 7 soalan di D Membentuk sistem republik Bahagian B. C dan D. Pilih satu jawapan terbaik bagi tiap-tiap soalan dan hitamkan ruangan yang sepadan dengan kertas jawapan objektif anda. Kertas 3 (1249/3) hanya 4 Gambar berikut menunjukkan Tembok Besar mengandungi 1 soalan yang wajib dijawab China yang mula dibina oleh Shih Huang Ti dalam tempoh 3 jam. B memajukan bidang pertanian C membina monumen keagamaan  Syed Naquib al-Attas D menjalankan hubungan luar  Richard Sullivan Apakah persamaan pendapat bagi kedua-dua tokoh tersebut dari aspek kemajuan tamadun? A Ekonomi B Tatasusila 7 Modul Sejarah Aman Jaya / JPN Perak/ 2017 . C Menentukan sempadan negeri D Menjamin keselamatan wilayah Barangan yang dihasilkan oleh kumpulan tertentu berbeza dengan kumpulan yang lain 5 Maklumat berikut merujuk kepada pemerintah terkenal kerajaan awal di Asia Apakah kesan daripada aktiviti tersebut? Tenggara. Kertas 2 (1249/2) pula mengandungi dua tamadun manusia? bahagian iaitu Bahagian A. B. KERTAS SEJARAH SPM C Kebendaan D Pembandaran Kertas 1 (1249/1) mengandungi 40 soalan 3 Apakah sumbangan Augustus Caesar dan objektif yang mesti dijawab dalam masa satu Shih Huang Ti dalam proses peningkatan jam. GERAK GEMPUR KERTAS 1 Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan yang berhuruf A. 3. pada kurun ke-3 SM.

IV pengajian tinggi Perletakan Kebijaksanaan Nabi A I dan II semula Hajar Muhammad s. mengambil tindakan tersebut?  Islam dari Barat A Mematuhi perintah pemimpin  Islam dari India B Meningkatkan aktiviti perdagangan  Islam dari China C Mengurangkan tekanan orang Quraisy D Memenuhi jemputan penduduk tempatan Apakah persamaan ketiga-tiga teori tersebut? A Menerusi perluasan kuasa B Melalui pertukaran kebudayaan 8 Modul Sejarah Aman Jaya / JPN Perak/ 2017 .w.a.a.w sebagai pemimpin. C Memilih pemimpin tempatan D Meningkatkan taraf hidup Berhijrah ke Habsyah 13 Maklumat berikut merujuk kepada teori Mengapakah Nabi Muhammad s. kedatangan Islam ke Asia Tenggara.a.6 Gambar berikut merujuk kepada Candi 9 Mengapakah Rasullullah s. B Membina Masjidil Haram C Pengislaman masyarakat Makkah Sistem Hijabah D Peningkatan pengunjung ke Makkah Apakah tujuan sistem tersebut diperkenalkan? A Mengutamakan keselamatan pemerintah 8 Maklumat berikut berkaitan peristiwa B Memantapkan sistem percukaian hijrah pertama orang Islam. Mus’ab bin Umair ke Madinah sebelum Indonesia.w. B I dan IV Aswad menangani masalah ke tempat asalnya C II dan III yang timbul D III dan IV Apakah kesan daripada peristiwa tersebut? 12 Pernyataan berikut berkaitan dengan tindakan kerajaan Bani Umaiyah untuk mengukuhkan A Mengelakkan perbalahan sistem pentadbiran.w menghantar Borubudur yang terdapat di Jawa Tengah.a. berlakunya peristiwa hijrah? A Menjamin keselamatan B Menyebarkan ajaran Islam C Membina kehidupan baru D Menggubal perjanjian damai 10 Apakah kebaikan sistem syura pada zaman pemerintahan Khulafa al-Rasyidin? A Memastikan kesinambungan pemerintahan B Meneruskan tradisi masyarakat Arab C Mendapat sokongan orang bukan Islam D Menjamin pemilihan pemimpin Apakah tujuan pembinaan candi tersebut? berkelayakan A Memajukan hasil kesusasteraan B Menyokong kegiatan perdagangan 11 Cordova dianggap penting kepada dunia Islam C Memantapkan bidang pelancongan dan Eropah pada abad ke-10M sebagai pusat D Mengukuhkan kedudukan pemerintah I perubatan 7 Maklumat berikut merujuk kepada II pertahanan peristiwa yang menunjukkan ketokohan III penterjemahan Nabi Muhammad s.

B Kesihatan C Pendidikan Memperkenalkan Enakmen Tanah D Pentadbiran Padi 1917 17 Jadual berikut berkaitan dengan tokoh di Mengapakah British memperkenalkan Eropah pada abad ke-15. C Melalui kegiatan perdagangan 18 Maklumat berikut merujuk kepada D Menerusi kegiatan kesusasteraan perkembangan perusahaan getah di Tanah Melayu 14 Ibn Al-Nafis adalah tokoh yang banyak berjasa Tahun Peristiwa terhadap dunia masa kini. A Sokongan pembesar B Tenaga buruh ramai  Rangkang C Kemampuan modal  Muenasah D Kemudahan pelabuhan  Jamiah Bait al-Rahman 20 Maklumat berikut merujuk kepada dasar Sistem tersebut berkaitan dengan bidang British untuk menguasai ekonomi di A Ekonomi Tanah Melayu. 1922 Rancangan Sekatan Apakah jasa yang dimaksudkan? Stevenson A Menetapkan hukum syarak B Mengemukakan teori algebra Mengapakah rancangan tersebut C Menggubal falsafah perundangan diperkenalkan? D Memperkenalkan teknik pembedahan A Mengagihkan biji benih 15 Senarai berikut merujuk kepada undang-undang B Mengawal kejatuhan harga yang dilaksanakan dalam kerajaan Melayu C Mengatasi masalah tenaga buruh sebelum kedatangan penjajah Barat D Memperkenalkan cara penorehan  Hukum Kanun Melaka 19 Maklumat berikut merujuk kepada penguasaan  Undang-undang Perak kegiatan perlombongan bijih timah di Tanah  Undang-undang Pahang Melayu. Abad Pengusaha Apakah kepentingan undang-undang tersebut ? 19 Pelombong Cina A Menyekat pengaruh kerajaan luar 20 Pelombong Eropah B Menentukan corak pemerintahan C Menetapkan sempadan antara negeri Mengapakah pelombong Eropah mampu D Mengehadkan bidang kuasa raja menguasai perlombongan bijih timah di Tanah Melayu? 16 Senarai berikut merujuk kepada sistem yang terdapat di Asia Tenggara. enakmen tersebut? A Menyekat kemajuan taraf hidup Tokoh Negara B Menghalang kemasukan imigran Ferdinand Aragon Sepanyol C Mengekalkan kesuburan tanah Putera Henry Portugal D Meningkatkan hasil cukai Apakah persamaan tokoh tersebut? A Penerokaan kawasan Timur B Pembukaan pelabuhan baru C Peperangan sesama mazhab D Perebutan takhta pemerintahan 9 Modul Sejarah Aman Jaya / JPN Perak/ 2017 .

B Mengumpul dana memajukan ekonomi C Menuntut taraf berkerajaan sendiri D Memajukan diri dan bangsa 25  Undang-undang Tubuh Kerajaan Johor (1895)  Undang-undang Tubuh Kerajaan Golongan Mandarin Terengganu (1911) Apakah cara golongan tersebut dapat Mengapakah undang-undang tersebut memegang jawatan pentadbiran? digubal? A Menjana pertumbuhan ekonomi A Lulus dalam peperiksaan B Mengukuhkan kedaulatan negeri B Memenangi pilihan raya C Memantapkan sistem pertahanan C Mendapat pungutan suara D Membentuk pentadbiran demokrasi D Mewarisi sistem pewarisan 26 Rajah berikut merujuk kepada ciri-ciri 23 Maklumat berikut merujuk kepada negara dan bangsa Malaysia perjuangan pemimpin tempatan di Sarawak. Negara Tahun Peristiwa 1853 Rentap menyerang kubu Brooke di Nanga Skrang Ciri-ciri Negara Kerajaan Perlembaga dan bangsa an Mengapakah beliau bertindak sedemikian? A Menolak pentadbiran Barat X B Kezaliman terhadap orang Iban C Menghapus amalan perhambaan Apakah X? D Kehilangan kuasa memungut A Sempadan cukai B Bangsa C Adat resam D Kepercayaan 10 Modul Sejarah Aman Jaya / JPN Perak/ 2017 . Tenggara?  Ditubuhkan pada 1934 A Penguasaan ekonomi  Dipimpin cerdik pandai B Pelantikan pembesar tempatan Pulau Pinang C Pengekalan pemerintahan beraja  Dikenali sebagai PASPAM D Perintis ke arah berkerajaan sendiri Apakah matlamat penubuhan persatuan tersebut? 22 Gambar berikut merujuk kepada golongan A Mempertahankan pemerintahan pembesar tempatan yang memegang beraja jawatan pentadbiran di Vietnam.21 Mengapakah kuasa Barat 24 Maklumat berikut merujuk kepada memperkenalkan sistem birokrasi di perjuangan nasionalisme di Tanah tanah jajahan mereka di Asia Melayu.

D Penghapusan ekonomi tradisional Apakah kepentingan tuntutan tersebut terhadap Sabah? 29 Senarai berikut merupakan Ahli Suruhanjaya Reid yang dibentuk di A Menentukan agama rasmi negeri Tanah Melayu pada tahun 1956. A Menganjurkan rundingan antara Negara Sistem kaum Pemeintahan B Melantik pegawai pentadbiran baru Malaysia Demokrasi C Mencadangkan tarikh pilihan raya Berparlimen D Merangka perlembagaan Indonesia Republik Apakah persamaan sistem tersebut? A Golongan bangsawan melaksanakan pentadbiran 11 Modul Sejarah Aman Jaya / JPN Perak/ 2017 .27 Tahun Peristiwa 30 Tun Abdul Razak digelar sebagai Bapa 1946 Pengenalan Malayan Union Pembangunan Malaysia. A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV 31 Mengapakah Lee Kuan Yew mendesak British menggabungkan Singapura dengan Persekutuan Tanah Melayu? A Memajukan ekonomi B Membanteras ancaman komunis C Menjamin perpaduan kaum Mengapakah berlaku tindakan D Mengimbangi penduduk sedemikian? A Menolak sistem demokrasi 32 Perkara 20 adalah tuntutan Sabah yang B Memusnahkan status quo bersetuju untuk menyertai Persekutuan C Pembentukan pelbagai budaya Malaysia pada tahun 1963. B Mengawal hal ehwal imigresen C Menentukan dasar luar negeri  Lord Reid D Mengawal keselamatan dalam negeri  Sir Ivor Jennings  Sir William Mckell 33 Jadual berikut menunjukkan sistem pemerintahan dua buah negara di Asia Apakah peranan suruhanjaya tersebut ? Tenggara. Apakah sumbangan beliau? Apakah kesan peristiwa tersebut terhadap I Menjamin hak istimewa orang orang Melayu? Melayu A Perpaduan kukuh II Menuntut kemerdekaan daripada B Ekonomi meningkat British C Budaya berkembang III Perunding perlembagaan D Kuasa sultan bertambah kemerdekaan IV Menghapuskan komunis di Tanah 28 Gambar berikut merujuk kepada Melayu penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union.

C Mewujudkan integrasi kaum D Membina masyarakat berdaya saing 38 Maklumat berikut menerangkan langkah kerajaan untuk memajukan ekonomi negara. Apakah matlamat rancangan tersebut? Apakah tindakan Malaysia terhadap A Memajukan perindustrian berat negara tersebut? B Memartabat bahasa kebangsaan C Membangunkan kawasan luar A Menamatkan perlindungan politik bandar B Menghalang hubungan perdagangan 12 Modul Sejarah Aman Jaya / JPN Perak/ 2017 . Lembaga Apakah maksud cogan kata “Bersekutu Pembangunan Bertambah Mutu” yang terdapat pada Industri desa (RIDA) jata Negara tersebut? digantikan dengan 1 Mac 1966 Majlis Amanah A Pemuafakatan mengeratkan Rakyat (MARA) perpaduan B Kemajuan berasaskan teknologi Bank Bumiputera terkini ditubuhkan C Bersatu untuk mencapai Apakah kesan langkah tersebut? kemakmuran A Penglibatan bumiputera dalam D Kualiti perkhidmatan harus sektor perusahaan diutamakan B Pembukaan tanah pertanian secara besar-besaran C Perkembangan pesat kemudahan 36 Maklumat berikut merujuk kepada asas Rancangan Pembangunan Lima Tahun D Peningkatan produktiviti sektor oleh kerajaan Malaysia. B Parlimen dibubarkan oleh Perdana D Memperkukuhkan sistem Menteri pertahanan negara C Pilihan raya untuk memilih pemimpin D Dewan Perhimpunan bersidang 37 Senarai berikut merujuk kepada dasar setiap tiga bulan yang memberi sumbangan ke arah mencapai Wawasan 2020.1960 pertama 39 Malaysia menentang dasar Apartheid yang diamalkan oleh Afrika Selatan. Perlembagaan Malaysia telah dipinda beberapa kali. perkilangan Rancangan Malaysia 1956 .  Dasar Bahasa Kebangsaan Mengapakah perlembagaan tersebut  Dasar Kebudayaan Kebangsaan dipinda?  Dasar Pendidikan Kebangsaan A Mengutamakan ekonomi semasa B Mengelak tekanan pihak luar C Mematuhi perintah Majlis raja-Raja Apakah sumbangan dasar tersebut ? D Memastikan kemantapan pentadbiran A Menjamin kecemerlangan negara 35 Malaysia mempunyai jata negara B Meningkatkan taraf hidup rakyat sebagai lambang kemegahan rakyat. 34 Sejak tahun 1957.

C Memutuskan hubungan diplomatik D Menyekat bantuan kemanusiaan 40 Peta berikut menunjukkan kawasan Koridor Raya Multimedia. Mengapakah kerajaan mewujudkan koridor tersebut ? A Membangunkan wilayah pembangunan baru B Mewujudkan keseimbangan ekonomi C Merancakkan perkembangan perindustrian D Membentuk masyarakat yang bermaklumat KERTAS SOALAN TAMAT 13 Modul Sejarah Aman Jaya / JPN Perak/ 2017 .

Jawapan Bahagian B hendaklah ditulis pada 9 kertas jawapan berasingan yang disediakan 10 11 5. 1 2 2. Kertas soalan hendaklah diikat dan dihantar Jumlah bersama dengan kertas jawapan Bahagian B Kertas soalan ini mengandungi 10 halaman bercetak 14 Modul Sejarah Aman Jaya / JPN Perak/ 2017 . Jawapan Bahagian A hendaklah ditulis di dalam 6 ruang yang disediakan dalam kertas soalan B 7 8 4. Jawab semua soalan daripada Bahagian A A 3 dan tiga soalan daripada Bahagian B. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian Bahagian Soalan Markah iaitu Bahagian A dan Bahagian B. 1249/2 NAMA TINGKATAN 1249/2 JABATAN PELAJARAN PERAK Sejarah MODUL AMAN JAYA Kertas 2 Oktober 2017 GERAK GEMPUR SPM 2 ½ jam SEJARAH Kertas 2 Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU Untuk kegunaan Pemeriksa 1. 4 5 3.

………… ii.……….…………………………………………….………… [2 markah ] (c) Nyatakan tiga prinsip undang-undang Rom telah menjadi asas kepada undang-undang pada hari ini.. Tamadun Rom …………………………………….. ……………………………………………………………………………………….…. …………………………………………………………………………………. BAHAGIAN A [40 Markah] Jawab semua soalan 1.…………………………………………………………….…………………... ……………………………………………………………………….. ………………. ………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….……………………………………………. Tamadun India ……………………………………. Siapakah yang mengutarakan pandangan tersebut ……………………………....………. …………………………………………………………………………………………… [ 3 markah ] (d) Undang-undang yang dilaksanakan dengan tegas dapat mengawal tingkahlaku manusia.……………………………………………………………………………………… [1 markah ] (b) Nyatakan undang-undang yang perkenalkan oleh: i.. …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… [ 3 markah ] 15 Modul Sejarah Aman Jaya / JPN Perak/ 2017 . ……. Beri ulasan anda. Perkembangan sistem perundangan adalah untuk mewujudkan keadaan yang aman dan sejahtera bagi sesebuah tamadun (a) Negara harus diperintah oleh ahli falsafah.

.......................................................................... ............................................. untuk menyebarkan Islam ketika di Madinah? ........................ .......................................................................................................................................................................................................................... . .......................................................................................... [ 2 markah] 16 Modul Sejarah Aman Jaya / JPN Perak/ 2017 ........................ ..................... ...................................................................................................................................................................................... [ 2 markah] (c) Senaraikan dua peperangan semasa Rasullah s............................................................ [ 2 markah] (d) Berikan dua garis panduan yang mesti dipatuhi oleh tentera Islam dalam peperangan................ .................a......................................................................................... [ 2 markah] (e) Apakah nilai-nilai yang ditunjukkan oleh tentera Islam dalam Perang Khandak ? ........................................................................................................................................................................................w di Madinah......................................... ........................................................................................................................................................................................... ................ [2 markah] (b) Nyatakan tujuan peperangan diadakan menurut Islam.......................................................................................................................................................2 (a) Apakah strategi yang digunakan oleh Nabi Muhammad s................................................................................................................a....... ..........................w.................................................

.................................................... ..................................................... ....3 Gerakan nasionalisme di Thailand berbeza dengan negara-negara Asia Tenggara yang lain.................................................................. ......................................................................................................................................................................................................................................... [ 3 markah] 17 Modul Sejarah Aman Jaya / JPN Perak/ 2017 ............................................................................................................................... ........................................................ .................................................................................................................. (a) Mengapakah gerakan tersebut berbeza? ......................... .................. [ 3 markah] (b) Mengapakah Thailand berjaya mengekalkan kemerdekaannya? ................................................................................................ ................ ............................................................... ..................................................................................................................................................................... [ 4 markah] (c) Buktikan sejauhmanakah pemimpin Thailand berjaya mengekalkan kemerdekaan negaranya...............................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................... [3 markah ] (b) Nyatakan matlamat Rancangan Malaysia Kedua …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………................................. ......................................................................................................4 Senarai berikut menunjukkan pelaksanaan Dasar Ekonomi Baru antara tahun 1971-1990  Rancangan Malaysia Kedua  Rancangan Malaysia Ketiga  Rancangan Malaysia Keempat  Rancangan Malaysia Kelima (a) Senaraikan strategi yang dilaksanakan bagi mencapai matlamat rancangan Malaysia Ketiga …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………..................................................... [3 markah ] (c) Semua kaum telah mendapat manfaat daripada pelaksanaan Dasar Ekonomi Baru yang telah dijalankan oleh kerajaan...... ............................................................................................................................................... [4 markah ] 18 Modul Sejarah Aman Jaya / JPN Perak/ 2017 ...... ................................................................................................................. ....... Buktikan pernyataan tersebut.......................................................................................................... …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… .....................................................................

[6 markah] 19 Modul Sejarah Aman Jaya / JPN Perak/ 2017 . [6 markah] iii) Berdasarkan kehidupan masyarakat Arab jahiliah. (a) Nabi Muhammad S.A. apakah pengajaran yang diperoleh? [6 markah] 6. [4 markah] (c) i) Terangkan corak kehidupan masyarakat Arab pada zaman jahiliah.W. BAHAGIAN B [ 60 Markah ] Arahan : Jawab tiga (3) soalan sahaja 5. (a) Huraikan sebab-sebab pelabuhan Melaka menjadi tumpuan pedagang antarabangsa. berasal daripada keturunan yang bijak dalam urusan pentadbiran dan mempunyai keperibadian yang mulia Jelaskan konsep jahiliah berasaskan i) Bahasa Arab [2 markah] ii) Pandangan Islam [2 markah] (b) Jelaskan sebab zaman jahiliah dianggap sebagai zaman kegelapan. Gambar di bawah menunjukkan urusan perdagangan di Melaka.

[8 markah] 7 Berikut adalah berkaitan Zaman Gelap di Eropah. (b) Nyatakan ciri-ciri yang terdapat pada matawang yang digunakan di negeri-negeri Melayu. Berikut merupakan matawang di negeri Melayu. Huraikan kepentingan cukai kepada negara. [ 8 markah] 20 Modul Sejarah Aman Jaya / JPN Perak/ 2017 . [6 markah] (c) Sistem cukai telah dilaksanakan sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka sehingga kini. (a) Huraikan ciri-ciri Zaman Gelap di Eropah.

Berikut adalah berkaitan dengan susun lapis masyarakat. [6 markah] 21 Modul Sejarah Aman Jaya / JPN Perak/ 2017 . (b) Apakah ciri-ciri persamaan antara sistem feudal di Eropah dengan sistem feudal masyarakat Melayu Tradisional? [ 6 markah ] Maklumat berikut berkaitan Zaman Kemuncak Pertengahan (c) Berdasarkan maklumat di atas sejauh manakah masyarakat Eropah telah berjaya mengubah kehidupan mereka daripada kehidupan yang mundur kepada kehidupan yang dikagumi sehingga kini? [ 6 markah ] 8 Kesan Dasar Ekonomi  Perbandaran British di Tanah Melayu  Sistem Pendidikan Vernakular Penjajahan British telah menyebabkan pembangunan pesat aspek fizikal dan sosial di Tanah Melayu (a) Apakah faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya proses perbandaran.

PERSATUAN TAHUN Kesatuan Melayu Singapura 1926 Persatuan Sahabat Pena 1934 Kesatuan Melayu Muda 1939 (a) Apakah matlamat penubuhan persatuan-persatuan tersebut? [ 8 markah ] (b) Bagaimanakah Kesatuan Melayu Muda (KMM) memainkan peranannya sebagai sebuah persatuan separa politik semasa perang dunia kedua. [ 6 markah ] (c) i) Apakah kepentingan perlembagaan negara dalam menjamin keharmonian rakyat? [ 4 markah ] ii) Pada pendapat anda. apakah usaha-usaha persatuan sejarah di sekolah anda dalam membina jati diri seseorang pelajar? [ 6 markah ] 10. [6 markah] 9. Perlembagaan Malaysia yang diperkenalkan pada 16 September 1963 mengandungi 183 Perkara (a) Mengapakah perlembagaan negara dianggap luhur dan tinggi ? [ 6 markah ] (b) Jelaskan tujuan pindaan perlembagaan. (b) Jelaskan kesan proses perbandaran terhadap masyarakat di Tanah Melayu [8 markah] (c) Sejauhmanakah Malaysia telah berusaha memupuk perpaduan dalam sistem pendidikan. [ 6 markah ] (c) Pada pendapat anda. Jadual berikut menunjukkan antara persatuan-persatuan Melayu yang muncul pada awal abad ke 20. apakah yang akan terjadi sekiranya sesebuah negara tidak mempunyai perlembagaan ? [ 4 markah ] 22 Modul Sejarah Aman Jaya / JPN Perak/ 2017 .

(a) Huraikan faktor-faktor yang menentukan penggubalan dasar luar Malaysia." Datuk Seri Mustapa bin Mohamed Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Bagaimanakah penyertaan Malaysia dalam perjanjian ekonomi tersebut dapat merealisasikan impian Malaysia menjadi negara maju? [6 markah] KERTAS SOALAN TAMAT 23 Modul Sejarah Aman Jaya / JPN Perak/ 2017 . Berikan penjelasan anda [6 markah] (c) Petikan berikut merupakan pernyataan rasmi Datuk Seri Mustapa Mohamed semasa Mesyuarat Khas Dewan Rakyat berkaitan Perjanjian Perkongsian Trans-Pasifik (TPPA). [8 markah] (b) Dasar luar Malaysia pada tahap ketiga (1981 . Malaysia melaksanakan dua bentuk hubungan luar dengan negara-negara lain iaitu hubungan bilateral dan multilateral.2003) memberi penekanan kepada kepentingan ekonomi. Maklumat berikut merujuk kepada hubungan luar Malaysia.11. "Perjanjian Perkongsian Trans-Pasifik (TPPA) memberi faedah kepada Malaysia kerana penyertaan dalam perjanjian ini akan meningkatkan daya saing dan kebolehan pasaran produk Malaysia dengan menawarkan fleksibiliti dan perlindungan di peringkat global.

PERATURAN PEMARKAHAN SEJARAH KERTAS 1 (1249/1) No Jawapan No Jawapan 1 D 21 A 2 B 22 A 3 A 23 B 4 D 24 D 5 C 25 B 6 D 26 B 7 A 27 A 8 C 28 B 9 B 29 D 10 D 30 C 11 D 31 B 12 A 32 B 13 C 33 C 14 D 34 D 15 B 35 A 16 C 36 C 17 A 37 C 18 B 38 A 19 C 39 C 20 A 40 D 24 Modul Sejarah Aman Jaya / JPN Perak/ 2017 .

F1 Semua manusia sama di sisi undang-undang 1 F2 Seseorang tidak bersalah sehingga terbukti bersalah. F1 Keadilan terhadap setiap individu F2 Tidak pilih kasih 1 F3 Membendung tindakan liar manusia 1 F4 Mengawal tingkah laku manusia 1 F5 Memberi pengajaran agar kesalahan tidak diulang lagi 1 F6 Undang-undang tidak dilanggar sewenang-wenangnya 1 F7 Hukuman berasaskan bukti kukuh 1 M Mana-mana jawapan yang munasabah [Mak:3mX1] [3m] Soalan Butiran Markah 2 (a) Apakah strategi yang digunakan oleh Nabi Muhammad s.w untuk menyebarkan Islam ketika di Madinah? F1 Menghantar perutusan F2 Menghantar warkah 1 F3 Tidak memaksa mereka memeluk Islam 1 25 Modul Sejarah Aman Jaya / JPN Perak/ 2017 . Beri ulasan anda.SKEMA GERAK GEMPUR Soalan 1 Butiran Markah 1(a) Negara harus diperintah oleh ahli falsafah.a. 1 F3 Keadilan terhadap setiap individu 1 F4 Hukuman berasaskan bukti yang cukup 1 [Mak: 3mX1] [3m] (d) Undang-undang yang dilaksanakan dengan tegas dapat mengawal tingkahlaku manusia. Siapakah yang mengutarakan pandangan tersebut? 1 F1 Plato [Mak: 1mX1] [1m] Nyatakan undang-undang yang perkenalkan oleh (b) Tamadun Rom F1 Hukum Kanun 12 1 F2 Kod Undang-undang Rom/Undang-undang Justinian 1 Tamadun India F3 Kitab Dharma Sastra 1 F4 Tiang Asoka/Dikri Asoka 1 [Mak: 2mX1] [2m] (c) Nyatakan tiga prinsip undang-undang Rom telah menjadi asas kepada undang-undang pada hari ini.

1 H1a seperti orang tua. 1 F3 Tidak dibenarkan memusnahkan tanam-tanaman. 1 F2 Mempertahankan negara/jika diserang 1 F3 Mencari keamanan.F4 Menggunakan cara diplomasi 1 F5 Menunjukkan nilai-nilai yang baik 1 F6 Mewujudkan rasa persefahaman 1 [Mak:2mx1] 1 [2 m] (b) Nyatakan tujuan peperangan diadakan menurut Islam. wanita. 1 F6 Tidak boleh lari daripada peperangan [2 m] [Mak 2X1] (e) Apakah nilai-nilai yang ditunjukkan oleh tentera Islam dalam Perang Khandak ? 1 F1 Kesabaran 1 F2 Kebijaksanaan strategi 1 F3 Usaha gigih 1 F4 Kerjasama 1 F5 Perpaduan 1 F6 Ketahanan diri 1 F7 Semangat kekitaan F8 Memupuk semangat bertanggungjawab / telus / kebolehpercayaan M Mana-mana munasabah [Mak 2X1] [2 m] 26 Modul Sejarah Aman Jaya / JPN Perak/ 2017 . dan bangsa. 1 F4 Menentang kezaliman. kanak-kanak 1 H1b dan orang yang menyerah diri. agama. F1 Tidak dibenarkan membunuh orang yang lemah. 1 F5 Berdamai apabila musuh ingin perdamaian. 1 F5 Menjaga tempat ibadat 1 F6 Menegakkan kebenaran 1 [Mak 2X1] [2 m] (c) Senaraikan dua peperangan semasa Rasulullah s.a. F1 Mempertahankan maruah diri. F2 Perang Uhud 1 F3 Perang Khandak 1 F4 Perang Tabuk 1 [Mak 2X1] 1 [2 m] (d) Berikan dua garis panduan yang mesti dipatuhi oleh tentera Islam dalam peperangan. 1 F4 Tidak dibenarkan merobohkan tempat ibadat.w F1 Perang Badar. 1 F2 Tidak dibenarkan membunuh binatang ternakan.

1 F9 Menentang penguasaan ekonomi oleh kapitalis Barat dan orang Cina 1 F10 Memastikan penguasaan pribumi dan penganut agama Buddha dalam 1 semua bidang 1 [Mak: 4mX1] [4m] (c) Buktikan. sejauh manakah pemimpin Thailand berjaya mengekalkan kemerdekaan negaranya? F1 Thailand tidak pernah dijajah 1 F2 Dapat bekerjasama dengan kuasa-kusa besar 1 F3 Seperti menggunakan khidmat Britan dan Perancis dalam pentadbiran 1 F4 Bekerjasama dengan Jepun 1 F5 Memberi laluan Jepun menguasai Tanah Melayu semasa PD2 1 F6 Dapat mengekalkan penguasaan pribumi terhadap ekonomi 1 F7 Mengekalkankedaulatannegara 1 F8 Memastikan rakyat Thailand mengikut arus pemodenan 1 M Memastikantiadakuasaasing yang mencampurikebebasan Thailand 1 Mana-mana jawapan yang munasabah [Mak:3mX1] [3m] 27 Modul Sejarah Aman Jaya / JPN Perak/ 2017 .Soalan Markah 3 Butiran Gerakan nasionalisme di Thailand berbeza dengan negara-negara Asia Tenggara yang lain. (a) Mengapakah gerakan tersebut berbeza? F1 Ia tidak bersifat anti-penjajah 1 F2 Bertujuan untuk mengekalkan kemerdekaan Thailand 1 F3 Revolusi untuk menamatkan kuasa raja 1 F4 bertujuan memperbaiki kelemahan dalam sistem pentadbiran 1 F5 Menentang penguasaan ekonomi oleh kapitalis Barat dan orang Cina 1 F6 Memastikan penguasaan pribumi dan penganut agama Buddha dalam 1 semua bidang [Mak: 3mX1] [3m] (b) Mengapakah Thailand berjaya mengekalkan kemerdekaannya? F1 Sistem Birokrasi Barat diperkenalkan sendiri oleh Raja Mongkut dan Raja 1 Chulalongkorn 1 F2 Raja Mongkut melantik 80 penasihat Barat 1 F3 Mengetuai pelbagai jabatan 1 F4 Melatih pegawai-pegawai tempatan mentadbir 1 F5 Pemodenan dalam pentadbiran 1 F6 Kerjasama dengan Jepun 1 F7 Memperkenalkan Majlis Penasihat Rendah/Majlis Mesyuarat Tertinggi/ 1 Kabinet Menteri 1 F8 Memperkenalkan sistem raja perlembagaan menggantikan raja berkuasa 1 mutlak.

1% 1 F2 Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) meningkat 1 H2a KDNK meningkat pada kadar 5. KETENGAH.Soalan 4 Butiran Markah (a) Senaraikan strategi yang dilaksanakan bagi mencapai matlamat rancangan Malaysia Ketiga. DARA 1 F2 Menumpukan pengeluaran lebih banyak hasil getah dan kelapa sawit bagi 1 F3 tujuan eksport Meluaskan peranan agensi pembangunan wilayah dalam sektor [Mak.5% 1 F6 Pendapatan per kapita rakyat dalam tahun 1990 sebanyak RM 6180 1 H6a Berjaya merapatkan jurang antara kaum.3] Mana-mana 3x1m c Semua kaum telah mendapat manfaat daripada pelaksanaan Dasar Ekonomi Baru yang telah dijalankan oleh kerajaan.4% setahun 1 H3b Pendapatan per kapita negara meningkat kepada RM 4 000 juta pada tahun 1 F4 1985 1 H4a Hak milik modal saham bumiputera meningkat 1 H4b Peningkatan hak milik modal saham bumiputera setakat 20. KESEDAR. 3] pembangunan industri dan pembangunan bandar baru Mana-mana 3x1m (b) Nyatakan matlamat Rancangan Malaysia Kedua F1 Menyelesaikan masalah ekonomi dan sosial antara kaum. kawasan dan wilayah 1 H6b Semua kaum terlibat dalam pembangunan ekonomi negara 1 H6c Semua kaum dapat menikmati pembangunan dan kemudahan asas 1 Pembangunan pendidikan untuk semua kaum [Mak. kawasan dan 1 wilayah 1 F2 Membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum 1 F3 Menambahkan pendapatan rakyat 1 F4 Menyediakan lebih banyak peluang pekerjaan 1 F5 Merapatkan jurang ekonomi antara kaum. F1 Membuka lebih banyak tanah pertanian secara besar-besaran di bawah 1 program pembangunan wilayah dan agensi 1 C1a KEJORA.3% 1 F5 Berjaya mengurangkan hak milik modal saham asing kepada 33. Buktikan pernyataan tersebut.8% setahun 1 H2b KDNK tahun 1990 sebanyak RM 59 155 juta 1 F3 Pendapatan perkapita meningkat 1 H3a Pendapatan per kapita meningkat 4. 4] M Mana-mana munasabah Mana-mana 4x1m 28 Modul Sejarah Aman Jaya / JPN Perak/ 2017 . 1 F1 Kadar kemiskinan menurun 1 H1a Peratus kadar kemiskinan pada tahun 1990 hanya 17. kawasan dan wilayah 1 F6 Menghapuskan identiti kaum mengikut fungsi ekonomi [Mak.

1 F3 Kedudukan wanita dalam masyarakat adalah rendah 1 H3a Tidak dapat mewarisi harta pusaka tinggalan ibubapa mereka. Nabi Ismail. Mana-mana 4 x 1 markah (4M) (c) Terangkan corak kehidupan masyarakat Arab pada zaman Jahiliyah. dan mempercayai roh orang mati menjadi burung. 1 F2 Berfahaman seseorang lelaki yang meminum arak sehingga mabuk. F1 Mereka tidak menerima kebenaran 1 F2 Mereka tidak mengikut ajaran para nabi dan rasul sebelumnya. angkuh 1 dan degil. sihir. 29 Modul Sejarah Aman Jaya / JPN Perak/ 2017 . 1 C2 Seperti Nabi Ibrahim. 1 F5 Kehidupan masyarakat Arab Jahiliah adalah kucar-kacir 1 F6 Kerana pada masa itu tiada nabi atau rasul dan kitab suci yang boleh 1 F7 dijadikan petunjuk dalam kehidupan. 1 H2 menunjukkan mereka telah sempurna sebagai lelaki. animisme (memuja alam seperti 1 pokok). Pandangan Islam F4 menggambarkan perubahan yang dibawa oleh Islam F5 perubahan dalam corak kehidupan 1 F6 perubahan dalam corak pemikiran masyarakat 1 Mana-mana2 x 1 markah 1 (2M) (b) Jelaskan sebab Zaman Jahiliah dianggap sebagai zaman kegelapan. 1 F3 masyarakat Arab Jahiliah tidak menyembah Allah Yang MahaEsa 1 F4 mereka menyembah berhala danmempercayai animisme. F6 Aktiviti perniagaan yang dijalankan berasaskan riba dan penindasan 1 kerana mementingkan keuntungan dan kekayaan semata-mata. samawi (KristiandanYahudi) dan kepercayaan (seperti menilik nasib. H5a Berdasarkan catatan al-Quran terdapat sebilangan kecil masyarakat Arab 1 Jahiliah menganut agama Hanif tetapi telah melupakan ajaran ini secara beransur-ansur. F8 Akhlak mereka adalah rendah. misalnya mereka bersifat kejam. 1 C5a iaitu agama wathani (menyembahberhala). Nabi Musa. Bahasa Arab F1 Jahala bermaksud jahil 1 F2 tidak mengetahui 1 F3 tidak mempunyai ilmu pengetahuan 1 Mana-mana 2 x 1 markah (2M) ii. Nabi Isa.Soalan Butiran Markah 5 (a) Jelaskan konsep jahiliah berasaskan : i. 1 F4 Dalam soal perkahwinan seseorang lelaki boleh berkahwin dengan 1 beberapa orang wanita sekali gus atau dengan sesiapa yang disukainya. 1 C3a Mereka menanam bayi perempuan hidup-hidup 1 H3a Kerana beranggapan anak perempuan akan menjatuhkan maruah. F1 Mengamalkan perbuatan yang tidakbermoral 1 C7 Seperti berjudi. berzina dan minum arak. F5 Terdapat empat bentuk kepercayaan agama.

1 H1 Supaya huru hara dapat dielakkan 1 F2 Kita mestilah berakhlak mulia 1 F3 Memartabatkan kedudukan wanita 1 H3 Supaya keselamatan dan maruah mereka terpelihara 1 F7 Kita mestilah mendapatkan rezeki yang halal 1 M Mana-manamunsabah 1 Mana-mana 4 x 1 markah (4M) Soalan. F10 Menghormati tetamu F11 Menghormati janji (8M) Mana-mana 8 x 1 markah (d) Berdasarkan kehidupan masyarakat Arab Jahiliah. Merompak dikatakan sebagai kewajipan yang harus dilakukan oleh setiap 1 H6c individu dalam kabilah. Butiran Markah 6 (a) Huraikan sebab-sebab pelabuhan Melaka menjadi tumpuan pedagang antarabangsa. Golongan kaya mengeksploitasi golongan yang miskin 1 F7 Mengamalkan SistemKabilah yang berasaskan cara hidup berpuak-puak 1 F8 dan berkelompok. Ahli kabilah sangat taasub dan fanatik terhadap kabilah masing-masing. Pedagang tempatan terlibat dengan rangkaian perdagangan Timur dan F1 Barat Menyediakan kemudahan pentadbiran yang licin dan teratur. 1 F2 Wujud jawatan penting seperti syahbandar sebagai ketua F3 1 pelabuhan F4 1 Wujud jawatan laksamana bagi menjaga urusan kelautan F5 F6 Undang-undang Laut Melaka memperuntukkan undang-undang 1 perniagaan 1 F7 Wujud sistem sukat dan timbang F8 Terdapat paling kurang 84 bahasa yang dipertuturkan di Melaka 1 F9 Urusan perdagangan menggunakan dua kaedah iaitu kaedah 1 pertukaran barang dan kaedah jual dan beli. H6a Kegiatan merompak dan merampas barangan daripada kafilah di padang 1 H6b pasir merupakan punca mata pencarian masyarakat Arab Jahiliah. Tidak aman dan sering berlaku peperangan antara satu kabilah dengan 1 H9 kabilah yang lain. 1 F9 Sifat kesukuan yang menebal menjadikan keadaan hidup masyarakat Arab 1 H9a Jahiliahkucar-kacir. F10 Mempunyai sistem cukai yang berpatutan dan berkesan 1 M Penggunaan mata wang Mana-mana jawapan yang munasabah 1 mana-mana 6 x1 m 6 30 Modul Sejarah Aman Jaya / JPN Perak/ 2017 . apakah pengajaran yang boleh diperolehi? F1 Kita perlu hidup bersatu padu.

65 gram) dan 40 grains (2. mampu merangsang pertumbuhan ekonomi domestik F1 meningkatkan daya saing negara kepada pelaburan global 1 F2 untuk mentadbir dan mengurus sesebuah negara 1 F3 dibelanjakan oleh kerajaan bagi tujuan keselamatan negara 1 F4 digunakan untuk membina jalan raya 1 F5 membayar gaji kaki tangan awam 1 F6 meningkatkan pendapatan sesebuah negara 1 F7 diagihkan sebagai biasiswa kepada pelajar cemerlang 1 F8 mana-mana jawapan yang munasabah 1 . Huraikan kepentingan cukai kepada negara .emas dan perak 1 F2 Dikenali sebagai wang katun.pitis.bentuk ayam jantan 1 F4 mempunyai tarikh kalendar Islam 1 F5 Mempunyai tulisan jawi atau Arab seperti Malik atau Sultan al.Adil.6 gram) 1 F7 Ditulis dengan nama dan pangkat sultan yang memerintah dan yang 1 F8 mengeluarkan mata wang tersebut.kupang 1 F3 Berbentuk bulat dan enam segi. kijang.mana-mana 8 x1 m ______ 8m Soalan Butiran Markah 7 (a) Huraikan ciri-ciri Zaman Gelap di Eropah. 1 F6 Mengandungi emas seberat 10 grain (0. (b) Nyatakan ciri-ciri yang terdapat pada matawang yang digunakan di negeri- negeri Melayu. 1 F1 Eropah mengalami kemerosotan dalam bidang ilmu pengetahuan 1 F2 Eropah mengalami kemerosotan dalam bidang perdagangan 1 F3 Eropah mengalami kemerosotan dalam bidang perbandaran 1 F4 Tidak terdapat pentadbiran pusat yang berkesan 1 F5 Kemunculan golongan baron atau tuan tanah 1 F6 Petani mencari perlindungan daripada tuah tanah 1 F7 Mereka membayar cukai tinggi kepada baron 1 F8 Jika tidak mampu tanah mereka terpaksa diserahkan kepada baron 1 F9 Baron mendapat perlindungan raja 1 H9a Mereka membayar cukai kepada raja 1 H9b Mereka memberi khidmat kepada raja 1 F10 Gereja mengongkong kehidupan masyarakat 1 H10a Gereja berkuasa 1 H10b dan memiliki banyak harta 1 H10c mengajar masyarakat tentang akhirat sahaja 1 F11 Kegiatan perdagangan tidak meluas 1 H11a 1 31 Modul Sejarah Aman Jaya / JPN Perak/ 2017 . F1 Diperbuat daripada timah. 1 F9 Di bahagian belakang pula tertulis gelaran Islam sultan 1 F10 berkenaan seperti Khalifatul Muslimin 1 1 mana-mana 6 x1 m ______ 6 (c) Sistem cukai telah dilaksanakan sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka sehingga kini.

H7b ______ 6 mana-mana 6 x1 m 32 Modul Sejarah Aman Jaya / JPN Perak/ 2017 . H6b 1 Rakyat telah terlibat dalam politik F7 1 Menerusi parlimen H7a 1 Kini. politik dunia juga dirujuk dari Eropah. H11b Secara tukar barang 1 H11c Mata wang terhad 1 H11d Kerana gangguan orang gasar seperti Viking dan Magyar ______ Kawasan Mediteranean pula dikuasai oleh orang Islam 8 mana-mana 8 x1 m (b) Apakah ciri-ciri persamaan antara sistem feudal di Eropah dengan sistem feudal masyarakat melayu Tradisional? 1 F1 1 Raja penaung utama negara F2 1 Raja memiliki tanah secara mutlak di dalam negeri masing-masing F3 1 Golongan pembesar mendapat naungan daripada raja F4 1 Golongan pembesar memberi khidmat H4a 1 dan membayar cukai kepada raja F6 1 Rakyat biasa memberi khidmat dan membayar cukai F7 1 kepada golongan tuan tanah atau pembesar F8 _____ Terdapat golongan hamba 6 mana-mana 6 x1 m (c) Berdasarkan maklumat di atas sejauh manakah masyarakat Eropah telah berjaya mengubah kehidupan mereka daripada kehidupan yang mundur kepada kehidupan yang dikagumi sehingga kini? F1 1 Pihak gereja telah memainkan peranan menjadi agen penyatuan H1a 1 Institusi yang universal H1b 1 tidak tertumpu kepada ajaran akhirat sahaja H1c 1 Kini Eropah maju dalam pelbagai bidang seperti dalam industri F2 1 Masyarakat Eropah telah berusaha memajukan ekonomi H2a 1 Peningkatan ekonomi pertanian dan perdagangan H2b 1 Orang Eropah telah menguasai dunia untuk mendapatkan bahan mentah F3 1 Bandar-bandar terkenal telah muncul F4 1 Seperti Venice.artisan dan pedagang H5a 1 Kemahiran orang Eropah digunakan oleh seluruh dunia H5b 1 Seperti bidang automobil.IT dan sebagainya H5c 1 Penilaian masyarakat terhadap status sosial turut berubah F6 1 berdasarkan kekayaan bukan lagi pemilikan tanah H6a 1 Kini pula kemahiran sesorang menjadi ukuran.Milan dan Florence H4a 1 Kini Milan menjadi Bandar pengeluar fesyen terkenal H4b 1 Lahirnya golongan kelas pertengahan F5 1 Mahir dalam pelbagai bidang seperti perbankan.

6] 8b Jelaskan kesan proses perbandaran terhadap masyarakat di Tanah Melayu F1 Perubahan fizikal kampung kepada sebuah Bandar 1 F2 kawasan perlombongan menjadi pesat membangun 1 C2 contohnya Ipoh 1 Kawasan pekan yang mengalami pertambahan penduduk F3 1 Pembentukan masyarakat berbilang kaum F4 Menyebabkan petempatan dan jenis pekerjaan yang berbeza-beza 1 F5 Orang Melayu tertinggal dalam arus pembangunan. Sarawak 1 F10 Pusat perniagaan / perdagangan 1 F11 Kawasan yang lengkap dengan kemudahan infrastuktur yang baik seperti 1 jalan raya. Sarawak.? F1 kawasan yang kaya dengan sumber semula jadi 1 F2 kawasan yang menjadi pusat ekonomi penjajah 1 F3 pekan yang berhampiran dengan kawasan perlombongan / berfungsi sebagai 1 F4 tempat pengumpulan hasil lombong / tempat untuk pelombong mendapat 1 F5 keperluan harian 1 F6 kawasan yang mengalami pertambahan penduduk 1 F7 kawasan perusahaan perlombongan bijih timah seperti Kuala Lumpur / 1 Seremban / Taiping F8 pusat pentadbiran / perbankan 1 F9 kawasan perlombongan petroleum seperti Miri. sekolah. bekalan air bersih. 8] F8 Pembinaan pusat kesihatan Mak 8x1m 33 Modul Sejarah Aman Jaya / JPN Perak/ 2017 . Melaka dan Pulau Pinang F17 Pusat pengumpulan dan pengeksportan gambir dan lada hitam seperti 1 Kuching .Soalan Butiran Markah 8 a Apakah faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya proses perbandaran. Mana-mana 6x1m [Mak. 1 H5 Orang India di estet menoreh getah 1 F6 Orang Cina di pekan/bandar melombong dan berniaga 1 F7 Kemajuan sistem pengangkutan dan perhubungan [Mak. dan pusat kesihatan serta bank / 1 institusi kewangan F12 Perkembangan sistem pengangkutan jalan raya dan jalan kereta api utama 1 F13 Kawasan aktiviti ekonomi seperti pertanian komersial 1 F14 Kedudukan sesuatu tempat yang strategik akan menjadi sebuah bandar besar 1 seperti Kuala Lumpur F15 Kwasan yang menjadi penghubung kepada beberapa buah bandar dan 1 kawasan lain F16 Kawasan Pelabuhan yang menjadi tumpuan kerana peningkatan hasil 1 pengeluaran produk industri bijih timah dan getah seperti pelabuhan Klang.

1 Pada tahun 1956 Penyata Razak F1 1 sistem persekolahan yang sama H1a Menyeragamkan kurikulum bercorak kebangsaan 1 H1b Telah berjaya mengurangkan pengaruh Sistem Pendidikan Vernakular 1 F2 Penubuhan sekolah umum 1 H2a Menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar 1 H2b Laporan Rahman Talib 1960 1 F3 Memberikan pelajaran percuma 1 Kepada semua pelajar sekolah kerajaan H3a 1 Tanpa mengira kaum H3b Semua peperiksaan awam dalam bahasa kebangsaan 1 F4 Mengadakan sekolah kebangsaan/ Sekolah Bestari 1 F5 Mengeratkan hubungan antara kaum 1 H5a Memberi kebebasan dalam sistem demokrasi 1 F6 Mewujudkan Subjek Sejarah dari sekolah rendah 1 H6a Mewujudkan perpaduan di kalangan pelbagai kaum 1 Belajar latar belakang budaya dan sejarah sesuatu kaum F7 1 Program 1 Murid 1 Sukan di sekolah F8 Menghapuskan pengenalan sukan mengikut kaum 1 M Mana-mana munasabah mak 6x1m [Mak. 6] Soalan Butiran Markah 9 (a) Apakah matlamat penubuhan persatuan-persatuan tersebut? F1 Menjaga keperluan sosioekonomi penduduk Melayu 1 F2 Membela politik bangsa Melayu 1 F3 Menggalakkan perpaduan dan persaudaraan orang Melayu 1 F4 Menggalakkan ahli bertukar pendapat 1 F5 Memajukan bangsa Melayu 1 F6 Memelihara budaya dan bangsa Melayu 1 F7 Mengekalkan ajaran Islam 1 F8 Meningkatkan tahap pendidikan orang Melayu 1 F9 Propaganda anti British 1 F10 Memupuk kesedaran bersatu 1 Mana-mana 8 x1markah [8M] (b) Bagaimanakah Kesatuan Melayu Muda (KMM) memainkan peranannya sebagai sebuah persatuan separa politik semasa Perang Dunia Kedua. c Sejauh manakah Malaysia telah berusaha memupuk perpaduan dalam sistem pendidikan. 1 British F6 Menjelajah Tanah Melayu untuk mencari sokongan 1 34 Modul Sejarah Aman Jaya / JPN Perak/ 2017 . F1 Menggalakkan perpaduan dalam kalangan pemuda Melayu di 1 Tanah Melayu F2 Meningkatkan pendidikan orang Melayu 1 F3 KMM bekerjasama dengan Jepun menghalau British dari Tanah 1 Melayu F4 KMM menjadi bahan propaganda Jepun 1 F5 Membeli Warta Malaya untuk dijadikan alat propaganda anti.

Parlimen. 1 Mak 6x1 markah 6 b Jelaskan tujuan pindaan perlembagaan 1 F1 Melindungi kepentingan rakyat 1 F2 Menjaga keselamatan rakyat 1 F3 Melicinkan urusan pentadbiran 1 F4 Agar perlembagaan menjadi relevan dan sesuai mengikut keperluan semasa 1 F5 Dapat dipatuhi rakyat dengan relahati 1 F6 Menjadikan undang-undang yang munasabah 1 F7 Elak perbalahan dalam masyarakat 1 F8 Melarang perkara sensitif dipersoalkan secara terbuka 1 F9 Mengehadkan kebebasan bercakap seseorang individu 4 Mak 6x1 markah 35 Modul Sejarah Aman Jaya / JPN Perak/ 2017 . 1 F6 Mahkamah berhak menentukan kesahihan setiap undang-undang F7 Undang-undang negeri mesti selaras dengan Perlembagaan Persekutuan. Jemaah Menteri&Mahkamah 1 F4 Semuajenis undang-undang bercanggah dengan perlembagaan adalah tidak 1 sah. F7 Cawangan KMM ditubuhkan bagi meluaskan propaganda 1 menentang British F8 Menubuhkan Maahad al Ehya Assyariff di Gunung Semanggol 1 Perak untuk F9 menyediakan kader dikenali sebagai tentera semut bagi menentang 1 British Mana-mana 6 x1markah [6M] (c) Pada pendapat anda. apakah usaha-usaha persatuan Sejarah di sekolah anda dalam membina jati diri seseorang pelajar? F1 Menyemai unsur patriotisme di kalangan pelajar 1 H1a Menanam semangat cinta akan Negara 1 C1a Pertandingan kuiz sejarah 1 F2 Mengadakan sambutan hari kemerdekaan 1 F3 Melatih ahli menjadi pemimpin 1 F4 Mengadakan lawatan ke tempat-tempat bersejarah 1 F5 Mengamalkan bacaan ikrar Rukun Negara semasa perhimpunan pagi 1 F6 Mewajibkan setiap kelas mengadakan sudut bacaan sejarah 1 M Mana-mana munasabah 1 Mana-mana 6 x1markah [6M] Soalan Butiran Markah 10 a Mengapakah perlembagaan negara dianggap luhur dan tinggi ? F1 Prinsip Rukun Negara yang ketiga 1 F2 Keagungan dan ketertinggian undang-undang 1 F3 Perlembagaan mengatasi YDPA. F5 Perlembagaan memperuntukkan kuasa kepada mahkamah membatalkan akta 1 yang diluluskan di luar bidang kuasaparlimen.

Huraikan faktor-faktor yang menentukan penggubalan dasar luar Malaysia F1 Faktor sejarah 1 H1a Sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka telah terjalin hubungan dengan 1 negara luar seperti China / Arab / Siam / negeri-negeri di Kepulauan Melayu H1b Berbentuk hubungan perdagangan 1 H1c Terjalin hubungan Melayu serumpun di Kepulauan Melayu seperti Indonesia 1 / Brunei / Singapura H1d Setelah merdeka. apakah yang akan terjadi sekiranya sesebuah negara tidak mempunyai perlembagaan ? F1 Negara akan kucar-kacir 1 F2 Pentadbiran tidak mantap 1 F3 Berlaku rusuhan kaum 1 F4 Politik tidak stabil 1 F5 Ekonomi tidak kukuh 1 F6 Kesejahteraan rakya tidak terjamin 1 F7 Kemajuan Negara akan terhalang 1 M (Mana-manamunasabah) 4 Soalan Butiran Markah 11 a. Malaysia menyertai pertubuhan Komanwel / hubungan 1 diplomatik dengan Britain / negara Komanwel lain seperti Australia / New Zealand H1e Malaysia diancam fahaman komunis / Parti Komunis Malaya (PKM) yang 1 mengugat keselamatan negara H1f Malaysia mengamalkan dasar luar pro-Barat / antikomunis 1 H1g Malaysia bergantung kepada kuasa Barat kerana belum mempunyai 1 keupayaan pertahanan F2 Faktor ekonomi 1 H2a Malaysia mengamalkan pasaran bebas 1 36 Modul Sejarah Aman Jaya / JPN Perak/ 2017 . kejujuran dan ketelusan kerajaaan 1 F3 Melicinkan pentadbiran kerajaan 1 F4 Sebagai panduan kepada pemerintahan 1 F5 Menjamin taat setia rakyat kepada negara 1 F6 Menjamin hak asasi dankebebasan rakyat 1 F7 Menjamin dan memelihara hak istimewa serta kedudukan orang Melayu 1 F8 Menjamin kedudukan Sabah dan Sarawak 1 F9 Menjamin kerjasama antara kerajaan persekutuan dan kerajaa nnegeri 1 F10 Perlembagaan menjadi rujukan utama dalam penggubalan undang-undang 1 Persekutuan dan negeri _____ 4 cii Pada pendapat anda. ci Apakah kepentingan perlembagaan negara dalam menjamin keharmonian rakyat? F1 Menjamin kestabilan sesebuah negara 1 F2 Menjamin kecekapan.

Malaysia merupakan pengeluar utama bijih 1 timah / getah H2d Menjalinkan hubungan ekonomi dengan Britain / Amerika Syarikat 1 H2e Setelah merdeka. 1 bangsa Bersatu (PBB) bagi memelihara keamanan dunia H3e Malaysia menyokong semua resolusi Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu 1 (PBB) bagi mencapai / mengekalkan keamanan dunia F4 Faktor geografi 1 H4a Malaysia mempunyai kedudukan strategik di Asia Tenggara 1 H4b Malaysia bersempadan dengan hampir kebanyakan negara di rantau ini 1 seperti Singapura / Thailand / Indonesia / Filipina / Brunei H4c Perairan Malaysia menjadi laluan utama kapal dagang dunia 1 H4d Keselamatan negara serantau akan mempengaruhi / meninggalkan kesan 1 terhadap keselamatan Malaysia F5 Faktor demografi 1 H5a Malaysia menjalinkan hubungan diplomatik dengan negara-negara Islam 1 sejajar dengan majoriti penduduknya beragama Islam 37 Modul Sejarah Aman Jaya / JPN Perak/ 2017 .H2b Menjalin hubungan baik dengan negara lain dalam memajukan ekonomi 1 H2c Sejak zaman penjajahan British. Malaysia masih mengharapkan pasaran / modal dari Britain 1 / Amerika Syarikat H2f Menggalakkan pelaburan asing untuk meningkatkan ekonomi negara / 1 menyediakan peluang pekerjaan H2g Menjelang tahun 1980-an. Dasar Pandang Ke Timur diperkenalkan untuk 1 mengalakkan pelaburan dari Korea / Jepun H2h Malaysia menjalinkan hubungan baik dengan negara sedang membangun / 1 negara Islam bagi meningkatkan pasaran / pelaburan F3 Faktor politik 1 H3a Malaysia mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen 1 H3b Malaysia berhak menentukan hala tuju masa depan berdasarkan prinsip 1 keamanan sejagat H3c Malaysia menekankan pemeliharaan kedaulatan negara-negara lain 1 H3d Malaysia berpegang teguh kepada prinsip / Piagam Pertubuhan Bangsa.

1 nilai yang baik H2c Seperti semangat mencintai negara / kesungguhan bekerja / etika pengurusan 1 kerja yang baik F3 Malaysia mempertingkatkan hubungan dua hala dengan negara-negara lain 1 H3a Menerusi lawatan ini. Berikan penjelasan anda F1 Kepentingan ini adalah berkaitan dengan isu perdagangan / pelaburan / 1 pembangunan terutama dalam kalangan negara membangun H1a Dalam usaha mencapai matlamat ini. Mahathir bin Mohamad mengadakan 1 lawatan ke Afrika / Amerika Selatan / Caribbean / Pasifik Selatan F4 Malaysia turut menjalinkan hubungan politik / perdagangan dengan Negara 1 Dunia Ketiga ms. Malaysia mengadakan hubungan erat 1 dengan negara ASEAN H1b Seperti menyelesaikan krisis Vietnam / Kampuchea 1 F2 Diperkenalkan Dasar Pandang Ke Timur pada tahun 1982 1 H2a Menggunakan Jepun / Korea Selatan sebagai model bagi membangunkan 1 Malaysia H2b Bertujuan menggalakkan rakyat Malaysia mengambil / menerima pakai nilai. misi perdagangan dua hala / perjanjian perdagangan 1 dua hala dimeterai yang menguntungkan kedua-dua belah pihak H3b Perdana Menteri. Dato' Seri Dr.H5b Malaysia tidak mengadakan hubungan diplomatik dengan negara Israel 1 kerana dasar pencerobohan / penindasan terhadap Palestine H5c Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum / agama mengamalkan 1 kebebasan agama / budaya hidup masing-masing H5d Amalan konsep perpaduan / sikap komited terhadap hak asasi manusia 1 menyebabkan Malaysia menentang keras Dasar Aparteid di Afrika Selatan H5e Faktor kepelbagaian kaum di Malaysia mempengaruhi penggubalan dasar 1 luar Malaysia ms.242 [Mana-mana 6 x 1 m] [6 m] 38 Modul Sejarah Aman Jaya / JPN Perak/ 2017 . 241 . 237 .239 [Mana-mana 8 x 1 m] [8 m] b Dasar luar pada tahap ketiga (1981-2003) memberi penekanan kepada kepentingan ekonomi.

c Bagaimanakah penyertaan Malaysia dalam perjanjian ekonomi tersebut dapat merealisasikan impian Malaysia menjadi negara maju. F1 Peningkatan skala ekonomi Malaysia di peringkat global 1 F2 Meningkatkan daya saing produk Malaysia 1 F3 Kebolehan pasaran produk Malaysia 1 F4 Pengeluaran produk berteraskan teknologi kreatif 1 F5 Meningkatkan kualiti produk Malaysia 1 F6 Meningkatkan kadar pelaburan asing 1 F7 Mewujudkan syarikat multinasional 1 F8 Mewujudkan syarikat berteknologi tinggi 1 F9 Perkongsian bestari melalui penyelidikan dan pembangunan / R & D 1 F10 Kerjasama / perkongsian kepakaran / kemahiran 1 F11 Perdagangan bebas 1 F12 Penghapusan tarif / pengecualian cukai perdagangan 1 F13 Zon Perdagangan Bebas / penghapusan kuota eksport 1 F14 Persamaan undang-undang harta intelek memudahkan aktiviti perdagangan / 1 melindungi paten produk tempatan M (Mana-mana jawapan munasabah) [Mana-mana 6 x 1 m] [6 m] 39 Modul Sejarah Aman Jaya / JPN Perak/ 2017 .