SEKOLAH MENENGAH AGAMA ATAS SULTAN ZAINAL ABIDIN

KUALA TERENGGANU

KEJOHANAN SUKAN ANTARA RUMAH _____________
BORANG PENGADILAN PETANQ ( L / P )
PASUKAN :____________________________________

PASUKAN : ___________________________________

TANDATANGAN PENGADIL

_______________________

( )

SEKOLAH MENENGAH AGAMA ATAS SULTAN ZAINAL ABIDIN KUALA TERENGGANU KEJOHANAN SUKAN ANTARA RUMAH _____________ BORANG PENGADILAN PINGPONG KATEGORI :_________________________ PASUKAN : PASUKAN : NAMA-NAMA PEMAIN NAMA-NAMA PEMAIN 1.______________________________________________ 1.______________________________________________ 2.______________________________________________ 2.______________________________________________ PUSINGAN PERTAMA PUSINGAN PERTAMA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 PUSINGAN KEDUA PUSINGAN KEDUA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 PUSINGAN KETIGA PUSINGAN KETIGA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 KEPUTUSAN PEMENANG : ________________________________ PASUKAN : ________________________________ KIRAAN MATA : ________________________________ TANDATANGAN PENGADIL ________________________________ ( ) .

KIRI :_______________________________________ A. KIRI :_______________________________________ PUSINGAN PERTAMA PUSINGAN PERTAMA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 PUSINGAN KEDUA PUSINGAN KEDUA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 PUSINGAN KETIGA PUSINGAN KETIGA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 KEPUTUSAN PEMENANG : ________________________________ PASUKAN : ________________________________ KIRAAN MATA : ________________________________ TANDATANGAN PENGADIL ________________________________ . KANAN :_____________________________________ A. SEKOLAH MENENGAH AGAMA ATAS SULTAN ZAINAL ABIDIN KUALA TERENGGANU KEJOHANAN SUKAN ANTARA RUMAH _____________ BORANG PENGADILAN SEPAK TAKRAW KATEGORI :_________________________ PASUKAN : PASUKAN : NAMA-NAMA PEMAIN NAMA-NAMA PEMAIN TEKONG :__________________________________ TEKONG :__________________________________ A. KANAN :_____________________________________ A.

( ) .

.

SEKOLAH MENENGAH AGAMA ATAS SULTAN ZAINAL ABIDIN KUALA TERENGGANU KEJOHANAN SUKAN ANTARA RUMAH _____________ BORANG PENGADILAN BOLA TAMPAR PASUKAN : PASUKAN : PUSINGAN PERTAMA PUSINGAN PERTAMA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 PUSINGAN KEDUA PUSINGAN KEDUA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 PUSINGAN KETIGA PUSINGAN KETIGA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 PUSINGAN KEEMPAT PUSINGAN KEEMPAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 PUSINGAN KELIMA PUSINGAN KELIMA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 KEPUTUSAN PEMENANG : ________________________________ KIRAAN MATA : ________________________________ TANDATANGAN PENGADIL ________________________________ ( ) .

SEKOLAH MENENGAH AGAMA ATAS SULTAN ZAINAL ABIDIN KUALA TERENGGANU KEJOHANAN SUKAN ANTARA RUMAH _____________ BORANG PENGADILAN BADMINTON KATEGORI :_________________________ PASUKAN : PASUKAN : NAMA-NAMA PEMAIN NAMA-NAMA PEMAIN 1.______________________________________________ PUSINGAN PERTAMA PUSINGAN PERTAMA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 PUSINGAN KEDUA PUSINGAN KEDUA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 PUSINGAN KETIGA PUSINGAN KETIGA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 KEPUTUSAN PEMENANG : ________________________________ PASUKAN : ________________________________ KIRAAN MATA : ________________________________ TANDATANGAN PENGADIL __________________________ ( ) .______________________________________________ 2.______________________________________________ 2.______________________________________________ 1.

______________________________________________ 5.______________________________________________ 6.______________________________________________ 3. JULAU YCB6201 KEJOHANAN BOLA JARING 12TKB PERINGKAT ZON JULAU 2017 BORANG PENGADILAN BOLA JARING KATEGORI :_________________________ PASUKAN : PASUKAN : NAMA-NAMA PEMAIN NAMA-NAMA PEMAIN 1.______________________________________________ 4.______________________________________________ 2.______________________________________________ PUSINGAN PERTAMA PUSINGAN PERTAMA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 PUSINGAN KEDUA PUSINGAN KEDUA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 KEPUTUSAN PEMENANG : ________________________________ PASUKAN : ________________________________ KIRAAN MATA : ________________________________ TANDATANGAN PENGADIL __________________________ .______________________________________________ 5.______________________________________________ 1.______________________________________________ 4.______________________________________________ 2.______________________________________________ 3.______________________________________________ 7. SEKOLAH KEBANGSAAN SAINT ALPHONSUS.______________________________________________ 7.______________________________________________ 6.

( ) .

______________________________________________ 12.______________________________________________ 11.______________________________________________ 7.______________________________________________ 8._____________________________________________ 12._____________________________________________ 11.______________________________________________ 1.______________________________________________ 7.______________________________________________ 3.______________________________________________ 5.______________________________________________ 8.______________________________________________ 10.______________________________________________ 5.______________________________________________ 2.______________________________________________ 9.______________________________________________ 4.______________________________________________ 9.______________________________________________ 3.______________________________________________ 6. SEKOLAH MENENGAH AGAMA ATAS SULTAN ZAINAL ABIDIN KUALA TERENGGANU KEJOHANAN SUKAN ANTARA RUMAH _____________ BORANG PENGADILAN BOLA SEPAK KATEGORI :_________________________ PASUKAN : PASUKAN : NAMA-NAMA PEMAIN NAMA-NAMA PEMAIN 1._____________________________________________ 10.______________________________________________ 2.______________________________________________ 4._____________________________________________ SEPARUH MASA PERTAMA SEPARUH MASA PERTAMA PERTAMA SEPARUH MASA KEDUA SEPARUH MASA KEDUA KEDUA KEPUTUSAN PEMENANG : ________________________________ PASUKAN : ________________________________ KIRAAN MATA : ________________________________ TANDATANGAN PENGADIL .______________________________________________ 6.

__________________________ ( ) .