Câu 1: Quá trình xử lý thông tin trong máy tính thực hiện theo trật tự nào sau đây

a. Vào thông tin - Xử lý thông tin - Xuất và lưu trữ thông tin
b. Xử lý thông tin - Xuất thông tin – Lưu trữ thông tin
c. Vào thông tin – Lưu trữ và xử lý thông tin - Xuất thông tin
d. Lưu trữ thông tin - Xử lý thông tin - Xuất thông tin

Câu 2: Sắp xếp thứ tự các đơn vị đo lượng tin sau từ thấp đến cao
a. KiloByte – MegaByte – Byte – GigaByte
b. MegaByte – GigaByte – KiloByte
c. Byte – Bit – KiloByte – GigaByte
d. Bit – Byte – KiloByte – MegaByte – GigaByte

Câu 3: 1 GigaByte = ... MegaByte?
a. 1204
b. 1024
c. 1234
d. 1024

Câu 4: Trong các phép tính sau, những phép tính nào thuộc nhóm các phép tính cơ bản của số
nhị phân?
a. Cộng, trừ, nhân, chia
b. Cộng, trừ, AND, OR, NOT, XOR, nhân, chia
c. =,>’<,>=,<=,<>
d. Cả hai phương án b và c

Câu 5: Số nào sau đây là số nhị phân tương ứng với số 20 trong hệ thập phân (hệ cơ số 10)
a. 11111
b. 11011
c. 01011
d. 10100

Câu 6: Số nhị phân 11101 tương ứng với số nào sau đây trong hệ thập phân (hệ cơ số 10)
a. 29
b. 30
c. 31
d. 32

Câu 7: Chuyển các số thập phân sau thành số nhị phân (trình bày rõ các bước)?
22 15

Câu 8: Chuyển các số nhị phân sau thành số thập phân (trình bày rõ các bước)?
11001=

1

........ 16..... ............ ...... 9.......... 11100 Câu 10: Số nào sau đây là kết quả thực hiện phép nhân hai số nhị phân: 0100 * 0111 a..... 11111 c............. 20.............. .. ... ... ........ 6..... ..................... 11101 d...... ......... 2. 7............ ........................ 3...... 11................. ............. .. ... 18.. . .. 11110 Câu 11: Biểu thức Logic sau cho kết quả là gì? [(5<4) AND (20 >=19)] OR [(15<10) OR (10>8)] =? a.. .. 17...... . .. .11011= Câu 9: Số nào sau đây là kết quả thực hiện phép cộng hai số nhị phân: 10001 + 01101 a.......... ........ 14.... .... ............. ...................... TRUE b..... 8...... .. .... 11111 b........ ....... ..................................................................... ...... TRUE b. ....................... .... .... ... 19... ....................................... 01001 d....................... Câu 14: Liệt kê các thiết bị thuộc nhóm thiết bị ngoại vi? (thiết bị vào ra) .............. ........................... ...... 4.... 10....... 5.................... 11100 c........ ........... FALSE Câu 13: Thiết bị trên có tên gọi là gì? 1................. ..... 2 .. 12............. ........... FALSE Câu 12: Biểu thức Logic sau cho kết quả là gì? NOT {[(5<2) OR (3>2)] AND (100>=99)} = ? a..... 13................. 15............ 11110 b....... ...........

.. thanh thực đơn lệnh.... Edit – Arrange Icons by c.... Cả 3 phương án trên đều đúng Câu 18: Các thành phần cơ bản của một cửa sổ làm việc thông thường trong windows? a...............Chú ý: Liệt kê bằng số các thiết bị có trên hình câu 13 Câu 15: Liệt kê các thiết bị thuộc nhóm bộ nhớ lưu trữ ngoài? .. thanh địa chỉ..... thanh công cụ...... Tạo một thư mục chứa trong một tệp tin c... 5 Câu 21: Điều gì xảy ra khi chúng ta nhấn tổ hợp phím Ctrl + Alt + Del: a.... thanh trạng thái.......... 3 .......... tên của tập tin gồm 2 phần là phần tên và phần mở rộng... Close c... Tools . Tắt máy tính b... Nhờ có Windows mà mọi thao tác kết nối dữ liệu. Đóng các chương trình ứng dụng c.... Hệ điều hành Windows là một phần mềm hệ thống b....... Không gian làm việc của cửa sổ... Nút lệnh Minimize............mới có thể thực hiện được d.. Một ổ đĩa cứng vật lý được chia thành nhiều ổ đĩa logic d.Arrange Icons by Câu 20: Có mấy cách thực hiện lệnh Copy đối tượng trong Windows? a..... Thư mục và thư mục con của nó trùng tên nhau Câu 17: Phát biểu nào sau đây là đúng? a.. View – Arrange Icons by d... Tên của thư mục và tập tin trong windows không quá 255 ký tự. Tất cả các thành phần trên Câu 19: Lệnh nào sau đây dùng để thực hiện sắp xếp các đối tượng trong cửa sổ? a......... Hệ điều hành Windows là phần mền phải được cài đặt đầu tiên trên mọi máy tính.... Làm xuất hiện hộp thoại Windows Task Manager cho phép đóng các chương trình bị treo. có thể chứa các ký tự trống... File – Arrange Icons by b. 2 b................. Chú ý: Liệt kê bằng số các thiết bị có trên hình câu 13 Câu 16: Cách tổ chức thư mục và tệp tin trong Windown không cho phép? a. Thanh tiêu đề. Chống virus xâm nhập Câu 22: Phát biểu nào sau đây là đúng: a.. b...... 4 d............... Tạo một thư mục có cả thư mục con và tệp tin b.. Maximize...... Restore Down.. 3 c. cấu trúc cây thư mục d. nhờ nó mọi chương trình ứng dụng mới chạy được c.... d..

thay đổi chế độ hiển thị trong cửa sổ d. Hệ điều hành sẽ hỏi có chắc chắn xoá các đối tượng trên hay không d. Xoá. Thao tác nào phải sử dụng đến thực đơn lệnh EDIT? a. không được chứa các ký tự trống. tạo mới các đối tượng c. Thư mục NC và thư mục Temp cho ta biết điều gì? a. Các phương án trên đều đúng Câu 27: Khi làm việc với cửa sổ Windows. Sắp xếp. Câu 24: Quan sát cấu trúc cây thư mục trên. Tạo thư mục mới b. Dán đối tượng b. Thư mục có chứa biểu tượng c. Các đối tượng bị xoá hẳn c.nút lệnh Folder trên thanh công cụ có chức năng: a. Sao chép. Di chuyển. Nhấp phải chuột vào đối tượng chọn lệnh rename hoặc vào thực đơn lệnh file chọn lệnh rename b. Mở thư mục d. Xoá thư mục hiện hành d. Thư mục trên là thư mục rỗng Câu 25: Thao tác nào phải dùng đến thực đơn lệnh FILE a. Nhấp hai lần chuột trái vào tên đối tượng hoặc chọn đối tượng rồi nhấn phím F2 trên bàn phím 4 . Cả ba phương án trên đều đúng Câu 26: Trong cửa sổ làm việc với Windows. Di chuyển thư mục đến một vị trí khác c. Tạo một thư mục mới b. Đổi tên thư mục c. Cả 3 phương án trên đều sai. Câu 23: Khi làm việc với cửa sổ Windows . Thư mục không chứa thư mục con nhưng có thể chứa tệp tin d. Đổi tên. Tên của thư mục và tập tin trong windows không quá 256 ký tự. b. Các đối tượng được di chuyển vào thùng rác b. điều gì xảy ra khi ta chọn một vài đối tượng là tệp tin và thư mục rồi nhấn tổ hợp phím Shift + Del a. Các phương án trên đều sai Câu 28: Cách nào sau đây cho phép đổi tên thư mục và tệp tin trong cửa sổ: a. Thư mục có chứa thư mục con b.

Đúng b. C/ Kích phải chuột / New / Shortcut. B/ Kích chuột phải lên màn hình nền Windows chọn New/Folder.exe trong ổ đĩa C ta chọn: A/ Mở My Computer/Mario. Chọn All để in toàn bộ văn bản. E/ Cả 4 cách trên đều sai. WAN là viết tắt của Wireless Area Network a. B/ Kích phải chuột / New / Directory. C/ Kích chuột phải lên màn hình nền Windows chọn New/Shortcut. Current Page để in trang hiện hành. Tất cả các phương án trên đều đúng. Sai CÂU HỎI ÔN THI TRẮC NGHIỆM PHẦN WINDOWS Câu 1: Để tạo một thư mục trong ổ đĩa C ta làm như sau: A/ Kích phải chuột / New / Folder. Câu 3: Dể chạy một chương trình có tên là Mario. b. Vào Printer để lựa chọn máy in. In các trang từ 12 đến 30 ta nhập 12-30 vào phần Pages c. Câu 2: Để tạo một cửa sổ nhóm trên màn hình (Desktop) ta làm như sau: A/ Mở Mycomputer / Chọn Desktop và chọn File/New/Folder. Câu 30: Phát biểu sau đúng hay sai: LAN là viết tắt của Local Area Network. Selection để in phần văn bản được đánh dấu. c. In từ trang 10 đến cuối văn bản ta nhập 10. D/ Kích phải chuột lên thanh TaskBar chọn New/Folder.exe B/ Kích chuột phải lên màn hình nền/New/Shortcut C/ Start/Run và gõ C: C©u 1: Trong Winworld khi muèn t¹o mét tËp tin hoµn míi th× ta chän c¸ch nµo trong c¸c c¸ch sau ®©y: 1. File/New 5 . D/ Mở Mycomputer / Mở ổ đĩa C / File / New / Folder. vào copies để lựa chọn số bản in e. E/ Start/Settings/Desktop/New/Folder.vào phần Pages d. Phương án a và b Câu 29: Phát biểu nào sau đây là đúng khi sử dụng chức năng in ấn trong word a. Chọn đối tượng rồi nhấn 2 lần phím enter d.

Chän nót 1 5. File/Close 5. Chän nót 6 4. File/Sve as C©u 2: Trong Winword khi b¹n muèn t¹o mét tËp tin hoµn toµn míi th× b¹n chän c¸ch nµo trong c¸c c¸ch sau ®©y? 1. Chän nót 4 3. Chän nót 2 C©u 3: Trong Winword khi muèn më 1 tËp tin cò th× b¹n chän c¸ch nµo trong c¸c c¸ch sau ®©y? 1. Chän nót 5 5. Chän nót 3 3. Chän nót 3 2. File/Open 3. Chän nót 1 4. 2. Chän nót 6 C©u 4: Trong winworld khi muèn më mét tËp tin cò th× ta chän c¸ch nµo trong c¸c c¸ch sau ®©y: 6 . Chän nót 2 2. File/Save 4.

File/Save 2. Chän nót 2 3. File/Open 5. 1. Chän nót 5 4. Chän nót 3 C©u 7: 7 . File/Save as 3. nÕu b¹n muèn ghi v¨n b¶n vµo ®Üa th× b¹n chän c¸ch nµo trong c¸c c¸ch sau ®©y: 1. File/print preview 4. File/Open 4. nÕu b¹n muèn ghi v¨n b¶n vµo ®Üa th× b¹n chän c¸ch nµo trong c¸c c¸ch sau ®©y? 1. File/print preview C©u 6: Khi so¹n th¶o v¨n b¶n trong Winword . File/Close C©u 5: Khi so¹n th¶o v¨n b¶n trong Winword . File/Save 2. Chän nót 1 2. Chän nót 4 5. File/Close 3. File/New 5.

Chän 1 3. File/New 3. Chän nót 6 4. Chän 7 C©u 10: 8 . Chän nót 5 3.Khi so¹n th¶o v¨n b¶n trong Winword. Chän 5 5. File/Exit 2. Chän nót 3 2. nÕu b¹n muèn ®ãng hÖ so¹n th¶o v¨n b¶n Winword l¹i th× b¹n chän c¸ch nµo trong c¸c c¸ch sau ®©y: 1. File/print preview 2. nÕu b¹n muèn ®ãng v¨n b¶n l¹i th× b¹n chän c¸ch nµo trong c¸c c¸ch sau ®©y: 1. Chän 3 4. File/Open 4. File/Save as C©u 8: Khi so¹n th¶o v¨n b¶n trong Winword. nÕu b¹n muèn ®ãng v¨n b¶n l¹i th× b¹n chän c¸ch nµo trong c¸c c¸ch sau ®©y? 1. File/Close 5. Chän nót 2 5. kh«ng cã c¸ch nµo ë trªn lµ ®óng c¶ C©u 9: Khi so¹n th¶o v¨n b¶n trong Winword.

chän nót 11 5. Chän nót 7 3. chän 2 3.Khi so¹n tháa v¨n b¶n trong Winword. Chän nót 3 C©u11: Khi so¹n tháa v¨n b¶n trong Winword. chän 6 4. Chän nót 9 4. chän nót 4 C©u 13: 9 . chän 4 2. kh«ng cã c¸ch nµo trong 4 c¸ch trªn C©u 12: Gi¶ sö b¹n ®· ®¸nh ®Êu mét khèi v¨n b¶n trong cña sæ Winword nÕu b¹n muèn l-u nã vµo trong bé nhí ®Öm vµ vÈn giö b¶n gèc trªn mµn h×nh th× b¹n chän nót nµo trong c¸c nót sau ®©y: 1. chän nót 9 4. chän 9 5. Chän nót 4 5. chän nót 6 2. nÕu b¹n muèn ghi néi dung v¨n b¶n sang mét file kh¸c th× b¹n chän c¸ch nµo trong c¸c c¸ch sau ®©y: 1. chän nót 8 3. nÕu b¹n muèn kiÓm tra læi chÝnh t¶ cña mét tµi liÖu tiÕng Anh th× b¹n chän c¸ch nµo trong c¸c c¸ch sau ®©y: 1. Chän nót 1 2.

Chän nót 5 C©u 16: Trong Winword khi so¹n th¶o v¨n b¶n gi¶ sö b¹n ®¸nh dÊu mét khèi v¨n b¶n vµ khèi v¨n b¶n ®ang lµ chö th-êng. Chän nót 3 10 . Chän nót 4 5. Chän nót 5 4. b¹n muèn chuyÓn v¨n b¶n thµnh chö ®Ëm b¹n chän nót nµo trong c¸c nót nµo sau ®©y: 1. b¹n muèn copy nã ra mµn h×nh th× b¹n chän c¸ch nµo trong c¸c c¸ch sau ®©y: 1. b¹n muèn chuyÓn v¨n b¶n thµnh chö nghiªng b¹n chän nót nµo trong c¸c nót nµo sau ®©y: 1.Gi¶ sö b¹n ®· ®¸nh ®Êu mét khèi v¨n b¶n trong cña sæ Winword nÕu b¹n muèn l-u nã vµo trong bé nhí ®Öm vµ ®ång thêi xãa b¶n gèc trªn mµn h×nh th× b¹n chän nót nµo trong c¸c nót sau ®©y: 1. chän nót 8 5. chän nót 10 4. Chän nót 10 4. Chän nót 3 3. chän nót 11 2. chän nót 3 C©u 14: Trong Winword khi so¹n th¶o v¨n b¶n gi¶ sö b¹n ®¸nh dÊu mét khèi v¨n b¶n vµ ®· sao l-u nã vµo bé nhí ®Öm. Chän nót 6 3. Chän nót 11 C©u 15: Trong Winword khi so¹n th¶o v¨n b¶n gi¶ sö b¹n ®¸nh dÊu mét khèi v¨n b¶n vµ khèi v¨n b¶n ®ang lµ chö th-êng. chän nót 7 3. Chän nót 10 2. Chän nót 6 5. Chän nót 2 2.

§iÒu g× x¶y ra nÕu b¹n kÝch nót 5 ? 1. V¨n b¶n toµn ch÷ b×nh th-êng 3. Chän nót 2 4. 2. khèi v¨n b¶n nµy ®ang toµn lµ nghiªng. Chän c©u 3 4. khèi v¨n b¶n nµy ®ang toµn lµ ch÷ b×nh th-êng. V¨n b¶n toµn ch÷ nghiªng 4. Chän c©u 10 C©u 18: Trong Winword b¹n ®· ®¸nh dÊu mét khèi v¨n b¶n trong cöa sæ. Chän nót 5 3. V¨n b¶n toµn ch÷ ®Ëm 5. Chän c©u 6 2. V¨n b¶n toµn ch÷ g¹ch ch©n vµ nghiªng 3. V¨n b¶n toµn ch÷ g¹ch ch©n vµ nghiªng 3. V¨n b¶n toµn ch÷ nghiªng vµ g¹ch ch©n 4. V¨n b¶n toµn ch÷ ®Ëm vµ g¹ch ch©n 2. V¨n b¶n toµn ch÷ b×nh th-êng 11 . khèi v¨n b¶n nµy ®ang toµn lµ ch÷ ®Ëm. Chän c©u 9 3. §iÒu g× x¶y ra nÕu b¹n kÝch nót 6 ? 1. §iÒu g× x¶y ra nÕu b¹n kÝch nót 4 ? 1. V¨n b¶n toµn ch÷ ®Ëm vµ g¹ch ch©n 2. §iÒu g× x¶y ra nÕu b¹n kÝch nót 5 ? 1. Chän nót 7 5. V¨n b¶n toµn ch÷ g¹ch ch©n C©u 21: Trong Winword b¹n ®· ®¸nh dÊu mét khèi v¨n b¶n trong cöa sæ. V¨n b¶n toµn ch÷ g¹ch ch©n vµ nghiªng 2. V¨n b¶n toµn ch÷ ®Ëm vµ nghiªng C©u 19: Trong Winword b¹n ®· ®¸nh dÊu mét khèi v¨n b¶n trong cöa sæ. b¹n muèn chuyÓn v¨n b¶n thµnh chö g¹ch ch©n th× b¹n chän nót nµo trong c¸c nót nµo sau ®©y: 1. khèi v¨n b¶n nµy ®ang toµn lµ ch÷ b×nh th-êng. V¨n b¶n toµn ch÷ b×nh th-êng C©u 20: Trong Winword b¹n ®· ®¸nh dÊu mét khèi v¨n b¶n trong cöa sæ. Chän c©u 11 5. V¨n b¶n toµn ch÷ ®Ëm 5. V¨n b¶n toµn ch÷ ®Ëm 5. V¨n b¶n toµn g¹ch ch©n 2. V¨n b¶n toµn ch÷ nghiªng vµ g¹ch ch©n 4. Chän nót 8 C©u 17: Trong Winword khi so¹n th¶o v¨n b¶n gi¶ sö b¹n ®¸nh dÊu mét khèi v¨n b¶n vµ khèi v¨n b¶n ®ang lµ chö th-êng. V¨n b¶n toµn ch÷ b×nh th-êng 3.

Chän nót 5 vµ 7 5. Chän nót 7 2.Vntime vµ kÝch cì 25 th× chän môc nµo trong c¸c môc sau ®©y? 1. Chän nót 10 5. 4. Kh«ng c©u nµo ®óng C©u 22: Trong Winword b¹n muèn thay ®æi kiÓu ch÷ thµnh . Kh«ng cã nót nµo ë trªn C©u 26: Trong Winword b¹n muèn giµn ®Òu tr¸i ph¶i (c¨n hai bªn tr¸i ph¶i) mét ®o¹n v¨n b¶n ®· ®-îc ®¸nh dÊu th× b¹n chän nót nµo trong c¸c nót sau ®©y? 1. Kh«ng c©u nµo ®óng C©u 23: Trong Winword b¹n muèn c¨n vÒ bªn ph¶i mét ®o¹n v¨n b¶n ®· ®-îc ®¸nh dÊu th× b¹n chän nót nµo trong c¸c nót sau ®©y? 1. Kh«ng cã nót nµo ë trªn C©u 25: Trong Winword b¹n muèn c¨n lÒ giöa mét ®o¹n v¨n b¶n ®· ®-îc ®¸nh dÊu th× b¹n chän nót nµo trong c¸c nót sau ®©y? 1. Chän nót 8 3. Chän nót 10 2. Chän nót 7 3. Chän nót 5 vµ 6 4. V¨n b¶n toµn ch÷ nghiªng 5. Chän nót 6 4. Kh«ng cã nót nµo trong c¸c nót trªn C©u 24: Trong Winword b¹n muèn c¨n lÒ vÒ bªn tr¸i mét ®o¹n v¨n b¶n ®· ®-îc ®¸nh dÊu th× b¹n chän nót nµo trong c¸c nót sau ®©y? 1. Chän nót 10 2. Chän nót 2 vµ 4 2. Chän nót 6 5. Chän nót 9 3. Chän nót 10 5. Chän nót 7 2. Chän nót 8 4. Chän nót 2 vµ 3 3. Chän nót 6 12 . Chän nót 8 3. Chän nót 6 4.

Insert/Caption 4. 4. Tr-íc khi in ta muèn ®¸nh chØ sè cho c¸c trang v¨n b¶n th× ta chän ë môc nµo ? 1.h×nh mòi tªn. Chän nót 5 C©u 27: Trong Winword khi ta so¹n th¶o xong v¨n b¶n vµ chuÈn bÞ in Ên. Page Numbers C©u 28: Trong khi so¹n th¶o ta muèn chÌn mét sè c¸c ký hiÖu ®Æc biÖt nh. Insert/Footnote 3. c¸c ký tù nh. Format/Bullet and Numbering 5. th× ta chän môc nµo ®Ó cã thÓ lÊy ®-îc c¸c ký hiÖu ®Æc biÖt ®ã ? 1. Insert/Symbol C©u 30: Muèn ®¸nh chØ sè tù ®éng ë ®Çu dßng cho c¸c ®o¹n v¨n b¶n th× ta chän môc nµo trong c¸c môc d-íi ®©y ? 1. Insert/Comment 2. Format/Border and Shading 4. Format/Change Case 3. Kh«ng cã c©u nµo ®óng C©u31: 13 .. Symbol 5... Chän nót 7 5. Break 2. . . Insert/Autotext 5. Date and Time 3. Format/Paragraph 2. Field 4.

muèn hiÓn thÞ th-íc th× ta lµm thÕ nµo? 1. h×nh vu«ng. Chän nót 10 5. Chän View/toolbars/Formating 2. Chän nót 12 4. View/Ruler 5. h×nh mñi tªn th× ta lµm thÕ nµo? 1. Chän nót 14 3. Chän View/toolbars/Drawing 4. View/toolbars/standard 2. Chän nót 13 2. Kh«ng cã c¸ch nµo ®óng c¶ C©u 32: Trong Winword nhiÒu khi ta muèn hiÓn thÞ th-íc ®Ó ®Þnh d¹ng tabs b»ng th-íc ch¼ng h¹n. h×nh e lÝp.Gi¶ sö ta muèn ®Æt mµu cho v¨n b¶n th× ta chän v¨n b¶n cÇn ®Æt mµu råi chän c¸ch nµo trong c¸c c¸ch sau ®©y? 1. Chän View/tooolbars/data base 14 . View/toolbars/Drawing 4.h×nh trßn. View/toolbars/Formating 3. Chän View/toolbars/standard 3. Kh«ng cã c¸ch nµo ë trªn lµ ®óng c¶ C©u 33: Trong Winword khi cÇn vÏ h×nh ®å häa nh. Chän View/toolbars/control toolbox 5.

t¨ng ®é s¸ng tèi. Edit/Paste 4. Thanh Reviewing 4. cñng cã lóc ta ph¶i hiÖu chØnh h×nh ¶nh nh.. Chän Clip Art. Edit/ Select All C©u 37: Trong khi so¹n th¶o v¨n b¶n nhiÒu khi ta muèn chÌn thªm biÓu ®å vµo ®Ó minh häa cho v¨n b¶n. Edit/Select all 15 . t¨ng ®é t-¬ng ph¶n. Chän Chart 5.. NÕu ta muèn ®¸nh dÊu toµn bé tµi liÖu th× ta lµm thÕ nµo ? 1. Edit/ Clear 2. Thanh Picture 2. Format/Border and Shading 9. Edit/ Cut 3. Edit/Repeat typing 2.. Thanh AutoText C©u 36: Trong khi so¹n th¶o v¨n b¶n nhiÒu khi ta muèn ®¸nh dÊu toµn bé v¨n b¶n. Thanh Drawing 3. 2. Edit/Undo clear 3. Chän WordArt. Muèn chÌn biÓu ®å ta chän Insert/picture sau ®ã lµm thÕ nµo? 1. muèn lµm ®iÒu ®ã ta ph¶i hiÖn thÞ thanh nµo trong c¸c thanh sau ®©y? 1. Kh«ng cã c©u nµo ®óng C©u 39: C©u 40: C©u 41: C©u 42: C©u 43: Trong khi so¹n th¶o v¨n b¶n gi¶ sö b¹n ®½ xãa nhÇm mét ®o¹n v¨n b¶n b¹n muèn kh«i phôc l¹i ®o¹n v¨n b¶n ®ã b¹n lµm thÕ nµo? 1. 4.C©u35: Trong Winword nhiÒu khi ta ph¶i chÌn thªm h×nh ¶nh vµo v¨n b¶n ®Ó minh häa. Chän From File. Thanh Tablbos and borders 5. 3. Chän AutoShapees C©u 38: Muèn ®¸nh dÊu chÊm tù ®éng ë ®Çu dßng cho c¸c ®o¹n v¨n b¶n th× ta chän môc nµo trong c¸c môc d-íi ®©y ? 6. Format/Change Case 8. Edit/ Paste Special 4. Edit/ Undo Typing 5. Format/Paragraph 7.. Format/Bullet and Numbering 10.

5. Kh«ng cã c¸ch nµo ë trªn lµ ®óng c¶ C©u 46: B¹n ®ang so¹n th¶o v¨n b¶n ë mét vÞ trÝ bÊt kú b¹n muèn quay vÒ trang thø 3 th× b¹n chän Edit/Go to. Chän Section vµ gá 3 vµo hép Enter page number råi chän Go to 3. Chän Edit/Undo Typing 5. Chän Edit/Go to. Edit/ Cut 4.. Kh«ng cã c¸ch nµo ë trªn lµ ®óng c¶ C©u 47: NÕu ta muèn ®¸nh dÊu toµn bé tµi liÖu th× ta lµm thÕ nµo ? 1. 3.. 2. Chän Page vµ gá 3 vµo hép Enter page number råi chän Go to 2. Edit/ Clear 5. Edit/ Cut 3.. Chän Line vµ gá 3 vµo hép Enter page number råi chän Go to 4. Edit/ Paste 3. Chän Footnote vµ gá 3 vµo hép Enter page number råi chän Go to 5. Edit/ Copy 2. Edit/ Undo Typing 5. Chän Edit/Replace..thÕ nµo? 1. Edit/ Clear 2. Edit/ Select All C©u 48: Tr-íc ®ã ta ®· copy vµo bé nhí ®Öm mét th«ng tin nµo ®ã... Chän Edit/Find. 4. Edit/ Paste Special C©u 49: 16 . sau ®ã b¹n lµm thÕ nµo? 1. Ta muèn chÌn vµo v¨n b¶n d-íi mét khu«n d¹ng míi nh÷ng vÉn cã thÓ ®¶m b¶o néi dung nh.. Kh«ng cã c¸ch nµo lµ ®óng c¶ C©u 44: B¹n ®ang so¹n th¶o mét v¨n b¶n vµ b¹n muèn t×m kiÕm mét ®o¹n v¨n b¶n th× b¹n lµm thÕ nµo 1. Edit/ Paste Special 4.cò th× ta lµm nh.

File/Close 5.V¨n b¶n cña Winword cã thÓ ghi d-íi d¹ng HTML ®Ó cã thÓ xem trªn Internet ®-îc. . NÕu muèn ®ãng tÖp ®ang so¹n th× lµm thÕ nµo? 1. NÕu muèn ghi tÖp ®ang so¹n vµo ®Üa th× lµm thÕ nµo? 1. File/Save as C©u 51: B¹n ®ang so¹n th¶o tÖp v¨n b¶n cã tªn lµ Employee. C©u 50: B¹n ®ang so¹n th¶o tÖp v¨n b¶n cã tªn lµ Employee. File/Close 5.thÕ nµo trong nhöng c¸ch d-íi ®©y? 1. File/Close C©u 52: B¹n ®ang so¹n th¶o tÖp v¨n b¶n cã tªn lµ Customer.thÕ nµo? 1. File/ Save as 3. 5. File/Save 4. File/Save as 5.. File/New 2. File/Open 3. File/Versions. File/Save as Web page. File/Save 4. NÕu muèn ghi thµnh tÖp míi víi tªn lµ EmployeeCopy th× lµm nh. . File/Save as 4. File/Save C©u 53: 17 . File/Open 3. File/Webpage Preview 4. File/ Save 2. File/New 2. File/New 2. File/Open 3. ta sÏ lµm nh.

. Chän Selection råi kÝch OK 3. Kh«ng c©u nµo ë trªn ®óng 5. Chän Current page råi kÝch OK 5. Gá phÝm t¾t Ctrl + P 3. Chän File/Print. Drawing C©u 54: Th-êng th× tr-íc khi in ra giÊy ta ph¶i xem tr-íc. Chän Current page råi kÝch OK 2. 2. Chän All råi kÝch OK 2. Chän File/Print Preview 4. Chän All råi kÝch OK C©u 57: NÕu b¹n muèn in trang v¨n b¶n tõ trang 3 cho ®Õn hÕt th× b¹n chän File/Print råi chän c¸ch nµo trong c¸c c¸ch sau ®©y: 18 .§Ó vÏ ®-îc c¸c h×nh vÏ nh. Chän Selection råi kÝch OK 3. ®Ó xem tr-íc khi in ta lµm thÕ nµo 1. Thanh Standard 2. Thanh Table 3. Thah Pictures 5. Chän Page råi gâ sè 3 råi OK 4. Thanh Formatting 4.trªn ta ph¶i sö dông c¸c nót cña thanh toolbar nµo ? 1. Kh«ng cã c¸ch nµo lµ ®óng c¶ C©u 55: NÕu b¹n muèn in trang v¨n b¶n hiÖn thêi th× b¹n chän File/Print råi : 1. Kh«ng c©u nµo ë trªn ®óng C©u 56: NÕu b¹n muèn in tÊt c¶ c¸c trang v¨n b¶n th× b¹n chän File/Print råi : 1. Chän Page råi gâ sè 3 råi OK 4. Chän File/Web Page Preview 5.

Chän Selection råi kÝch OK C©u 59: NÕu b¹n muèn in toµn bé v¨n b¶n trong vïng v¨n b¶n ®· ®-îc ®¸nh dÊu vµ t¹o thµnh 3 b¶n copy th× b¹n chän lµm thÕ nµo? 1. Chän Page råi gâ sè 3 råi OK 4. Chän Current page råi kÝch OK 3. Kh«ng cã c¸ch nµo ë trªn lµ ®óng c¶ 19 . Chän Page råi gâ sè 3 råi OK 5.råi OK 5. Chän Current page ë Page range vµ Number of coppies lµ 3 råi kÝch OK 3. Chän Number of copies lµ 3 C©u 58: NÕu b¹n muèn in toµn bé v¨n b¶n trong vïng v¨n b¶n ®· ®-îc ®¸nh dÊu th× b¹n chän c¸ch nµo trong c¸c c¸ch sau ®©y: 1. Chän All ë Page range vµ Number of coppies lµ 3 råi kÝch OK 2. 1. Chän Selection ë Page range vµ Number of coppies lµ 3 råi kÝch OK 4. Chän All råi kÝch OK 2. Chän Page råi gâ sè 3 ë Page range vµ Number of coppies lµ 3 råi OK 5. Chän All råi kÝch OK 2. Chän Selection råi kÝch OK 4. Chän Current page råi kÝch OK 3. Chän Page råi gâ 3 .