You are on page 1of 3

Project in Filipino 2

Submitted by:
Christian Roi D. Elamparo

Submitted to:
Mr. felipe aguado

Uri ng sulatin:

Personal na sulatin
Pormal na sulatin/ transaksyonal
Malikhaing sulatin

Proseso ng pagsulat:

Pagpaplano (planning) Pag-aayos (shaping) Pagda-draft (drafting) Pagre-rebisa (revising) Pag-edit (editing) Pagbasa (profreading) Limang kategorya sa pagsulat: Ekspresiv Formulari Imaginativ Impormativ persweysiv .