SMK TINGGI BATU PAHAT

PANITIA SAINS

Senarai eksperimen wajib Tingkatan 1

Bil. Standard Kandungan Catatan

1 1.6 Langkah dalam penyiasatan Mereka bentuk dan menjalankan satu penyiasatan
saintifik saintifik/eksperimen bagi setiap kumpulan untuk
menjelaskan langkah dan kaedah saintifik iaitu:
1.6.3 menjalankan satu
penyiasatan saintifik bagi 1. Mengenal pasti masalah yang boleh diuji dengan
menyelesaikan satu masalah yang penyiasatan saintifik.
mudah. 2. Membina hipotesis.
3. Merangka bagaimana pemboleh ubah. dimanipulasikan
dan cara pengumpulan data.
4. Merancang dan menjalankan penyiasatan saintifik.
5. Membentang data yang dikumpul.
6. Menginterpretasi data dan keputusan dengan
penaakulan saintifik.
7. Membuat keputusan dan mempersembahkan laporan

2 2.2 Respirasi sel dan fotosintesis Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan fotosintesis
memerlukan tenaga cahaya, karbon dioksida, air dan
2.2.2 berkomunikasi mengenai klorofil untuk menghasilkan glukosa dan oksigen.
proses fotosintesis.

3 3.1 Homeostasis dalam benda Menjalankan eksperimen bagi menunjukkan bagaimana
hidup tindakan biologi memberi gerak balas kepada perubahan
untuk menstabilkan keadaan badan seperti:
3.1.2 menjelaskan dengan contoh
sistem yang terlibat dengan  berpeluh dalam keadaan panas dan menggigil apabila
homeostasis dalam manusia dan kesejukan.
haiwan.  kadar degupan jantung semakin meningkat apabila
melaksanakan tugas yang berat.

4 4.7 Pembiakan tumbuhan Menjalankan eksperimen untuk menentukan syarat
percambahan biji benih.
4.7.4 memerihalkan proses
percambahan biji benih

4 Pembiasan cahaya Menjalankan eksperimen untuk mengkaji hubungan antara sudut tuju.2 Tiga keadaan jirim Menjalankan eksperimen untuk menyiasat suhu semasa perubahan fizik sesuatu bahan. biasan. i dan sudut pantulan.3 menggunakan perhubungan (pepejal dan cecair). 8 8.2 berkomunikasi mengenai menentukan hubungan antara sudut tuju. i dan sudut biasan.  jisim kekal tidak peleburan/pembekuan dan berubah semasa perubahan fizikal seperti perubahan pendidihan.3.Memplot dan 5. menggunakan cermin satah dan 8. r. ruang dan masa bagi membezakan kadar resapan dalam tiga keadaan jirim.3 merumuskan hubungan bergerak dari medium kurang tumpat (udara) ke medium antara sudut tuju. i dan sudut lebih tumpat (blok kaca).2 Tiga keadaan jirim Menjalankan eksperimen untuk menentukan kadar resapan contoh kuprum (ll) sulfat dalam dua keadaan jirim 5.5 merumuskan bahawa suhu menginterpretasikan graf yang menunjukkan:  suhu kekal kekal semasa semasa peleburan dan pendidihan. Memperkenalkan Hukum Pantulan. r apabila cahaya 8.2. i dan sudut hukum pantulan. 7 8.2.5 5.4. keadaan jirim. . melarut pepejal dan pengembangan oleh haba. pantulan. r. r apabila cahaya bergerak dari medium kurang tumpat ke lebih tumpat.3 Pantulan cahaya Menjalankan eksperimen untuk mengukur sudut tuju. 6 5.