AKHLAK SEORANG MUSLIM

Dalam Kehidupan Bermasyarakat
- Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula
(Q.s Ar Rahman 60).

- Apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan,
maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik
daripadanya atau balaslah penghormatan itu dengan yang serupa.
Sesungguhnya Allah selalu membuat perhitungan terhadap tiap-tiap
sesuatu. (Q.s An-Nisaa 86)

- Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian
mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain,
mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf mencegah dari yang
munkar, mendirikan Shalat, menunaikan zakat dan mereka taat
kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh
Allah, Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana
(Q.s At-Taubah 71).

- Dan tidak sama kebaikan dan kejahatan itu, tolaklah kejahatan itu
dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang-orang yang
diantaramu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah telah
menjadi teman yang sangat setia. (Q.s. Fushilat 34)

- Dan jika ada dua golongan dari orang mukmin berperang, maka
damaikanlah antara keduanya jika salah satu dari kedua golongan
itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain. Maka perangilah
golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali
kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada
perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil,
dan berlaku adillah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang
yang berlaku adil.
- Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara, karena itu
damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada
Allah supaya kamu mendapat rahmat. (Q.s Al Hujurat 9 – 10)

Rangkuman Ceramah Bpk. Syarif Hidayat, Yayasan Ishlahul Ummah Bandung 1

maupun yang belum kamu kenal (H. memakan darah saudaranya yang sudah mati.a. maka do’akanlah 5. berkata : Ada seorang lelaki mengajukan pertanyaan kepada Rasulullah : Ya Rasulullah Manakah ajaran islam yang terbaik ? Jawab Rasulullah : 7. Al Hujurat 11) . Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah sebagian dari kamu menggunjing sebagian yang lain. janganlah suatu kaum memperolok- olokkan kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka lebih baik dari mereka (yang mengolok-olokkan) dan jangan pula wanita-wanita (mengolok-olok) wanita lain (karena) boleh jadi wanita-wanita (yang di perolok-olokkan) lebih baik dari wanita (yang mengolok-olokkan) dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri dan janganlah kamu panggil memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Bila dia sakit jenguklah 6. Dan bertaqwalah kepada Allah. bahwa Rasulullah S. lalu ada seseorang yang bertanya : Ya Rasulullah apa saja hak-hak tersebut? Jawab Rasulullah : 1.. Memberi makan kepada orang-orang yang membutuhkan.s Al Hujurat 12)  Imam Muslim mengetengahkan sebuah Riwayat.Hai orang-orang yang beriman. Bila dia bersin kemudian memuji kepada Allah. Syarif Hidayat. Yayasan Ishlahul Ummah Bandung 2 . sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa.Sahabat Abdillah Bin Amrin Bin Ash. Dan bila meninggal iringkanlah jenazahnya” (Hadits ini juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Nasai) . jauhilah kebanyakan dari prangsangka.s.R Bukhari dan Muslim) Rangkuman Ceramah Bpk.w telah bersabda : Hak sesama muslim ada enam. dan 8. Sukakah salah seorang diantara kamu. Bila dia mengundangmu datanglah 3. (Q. sesungguhnya Allah Maha Penerima Taibat Lagi Maha Penyayang. seburuk-buruk panggilan ialah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barang siapa yang tidak bertaubat. (Q. Menyampaikan salam kepada orang yang telah kamu kenal. Bila bertemu sampaikanlah salam 2. Bila dia meminta nasihat kepadamu nasihatilah 4. maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya.Hai orang-orang yang beriman.

Jadilah Hamba Allah yang bersaudara sebagaimana yang telah diperintahkan Allah kepadamu 14. 13. Dan janganlah saling menjauhi satu sama lain. Bukhari dan Muslim) Rangkuman Ceramah Bpk. sedangkan orang yang sama-sama berjalan hendaklah saling menyampaikan salam dan yang paling utama diantara keduanya adalah yang lebih dahulu menyampaikan salam.a. dan orang yang berjalan hendaklah menyampaikan salam kepada orang yang duduk.a berkata.a. Orang muslim adalah saudara sesama muslim. berkata bahwa Rasulullah Saw telah bersabda : Jauhilah prasangka.Sahabat Jabir r. Cukuplah seseorang dikatakan melakukan kejelekkan bila dia menghina 17.. (H. Janganlah bermegah-megahan 10.R Bazzir dan Ibnu Hibban di dalam kitab Jhahimnya) . Bahwa Rasulullah S. Dilarang saling menyakiti 16.w telah bersabda : hendaklah orang yang naik kendaraan menyampaikan salam kepada orang yang berjalan. Syarif Hidayat. Taqwa itu berada disini (sambil Rasulullah menunjuk kearah dada). orang muslim dengan muslim yang lainnya harus saling menjaga kehormatan rahasia dan harta kekayaannya (H. Janganlah saling mengumbar emosi 12.R. Yayasan Ishlahul Ummah Bandung 3 . sebab prasangka itu sejelek-jelek perkataan. Janganlah saling dengki mendengki 11.Sahabat Abi Hurairah r. yang diantara mereka 15. Dan saling menghina . dan janganlah kamu saling mencari-cari kekurangan dan kejelekkan orang lain 9. Sesama muslim.