You are on page 1of 2

INFO BLITZ Iulie 2017

“Faceţi în toată vremea prin Duhul, tot felul de rugăciuni şi cereri,” Efeseni 6:18.

Ne-am propus să continuăm să ne rugăm pentru următoarele:
1. Împlinirea misiunii globale,
2. Organizaţiile de misiune globală – viziune şi scopuri împlinite,
3. Bisericile locale – influenţă şi autoritate,
4. Aria personală de lucrare – să fie extinsă şi cu impact pozitiv,
5. Maximalizarea potenţialului fiecărui lucrător transcultural,
6. Să dispară frica de noile oportunităţi şi probleme,
7. Unitate în parteneriate între bisericile locale, organizaţii şi misionari,
8. Înţelepciune în metode şi strategii de proclamare a Evangheliei,
9. Curaj de a pleca de acasă, din ţara ta, din neamul tău,
10. Familiile misionarilor – acceptare şi suport emoţional, spiritual, financiar,
11. Pentru răspândirea Evangheliei pe toate continentele, la orice trib, neam, clan,
naţiune, grup etnic, grup social, la orice capăt de lume,
12. Misionarii români – suport financiar şi recunoaştere din partea bisericilor locale,
13. Problemele majore morale – să nu se legalizeze consumul de canabis, să spunem
“nu” furtului de copii şi distribuirea lor în cupluri homosexuale, nu zoofilie, nu necrofilie, nu
traficului de persoane umane,
14. Pentru duşmanii creştinismului - puterea de a-i iubi,
15. Călăuzire prin Duhul Sfânt în orice decizie a liderilor naţionali şi internaţionali,
16. Pentru zonele închise Evangheliei: Coreea de Nord, Sudan, Tunisia, Iran, Tibet,
ţările musulmane şi tările hinduse sau budiste,
17. Căderea zidurilor mentalităţii comuniste, negativiste, misogine şi fataliste,
18. Să ne rugăm pentru oprirea violenţei domestice,
19. Putere şi autoritate divină asupra răului,
20. Protecţie spirituală a celor care suferă de depresie, înşelăciune sau minciună,
21. Revelaţie şi călăuzire personală,
22. Chemare acceptată, trimitere prin promisiunea prezenţei supranaturale,
23. Reconciliere şi vindecare în cadrul membrilor bisericilor,
24. Flexibilitate dar nu şi compromis în ordinea moral – spirituală,
25. Deschidere din partea păstorilor pentru misiunea globală,
26. Toţi oamenii care sunt departe de caracterul lui Dumnezeu.
Să ne rugăm pentru proiectele ProMission 2016-2020, Domnul să binecuvânteze
pe toţi dătătorii, misionarii şi partenerii de idei şi strategie. Misionarii să fie remotivaţi,
pasionaţi şi implicaţi în misiunea globală. Ne rugăm pentru sponsorii vechi şi noi. De
asemenea, cu toată convingerea credem că Domnul cheamă tineri români în pregătire,
echipare şi trimiterea lor până la marginile pământului să facă ucenici învăţându-i ceea ce
Domnul Isus a poruncit, Matei 28: 19-20.
Contactează-ne. Suntem bucuroşi să ne rugăm împreună!