H erţa Gazeta de

30 iulie – Ziua lucrătorului din comerț
La sfârșitul lunii, în Ucraina este marcată ziua lucrătorului
din comerț.
Fiecare dintre noi se folosește de munca lucrătorilor din
această sferă, care se străduiesc să deservească populația la cel
mai înalt nivel.
Cu ocazia sărbătorii profesionale îi felicităm cordial pe toți
lucrătorii și veteranii în domeniu.
Vă dorim sănătate, fericire personală, noi realizări în serviciu.

V. IASTREMSCHI, C. TANAS,
şeful Administraţiei preşedintele interimar al
Raionale de Stat Consiliului Raional

Săptămânal social-politic, cultural şi de informaţie VINERI O încercare ilegală de
Apare de la 1 ianuarie 1993 28 iulie 2017 trecere a minorilor peste
Adresa redacţiei: 60500, or. Herţa, str. Gh. Asachi nr.18, tel. 2-11-90, e-mail: hertagazeta@rambler.ru Nr. 30 (1254)
hotare, stopată la Cernăuți
Vineri, 28 iulie 2017, nr. 30 (1254). Adresa redacţiei: 60500, or. Herţa, str. Gh. Asachi nr.18, tel.: 2-11-90, e-mail: gazetadeherta@gmail.com, www.gazetadeherta.at.ua
O mamă din regiunea Ivano-Frankivsk a încercat în mod
ilegal să-și scoată copiii din țară la unul din Punctele de trecere
PRIM-PLAN BRAVO, BRAVISSIMO! din regiunea Cernăuți.
Cazul a avut loc în acest week-end, la Punctul de trecere și
Prim-Ministrul Ucrainei control „Porubne”, când o mamă, împreună cu două fiice mi-
Volodymyr Groisman:
„Vom intra în toamnă fără
NOI SUCCESE ALE ORCHESTREI nore, fiind
în calitate de
pasageri ai

DE MUZICĂ POPULARĂ„PLAIUL
autobu zu lu i
probleme, preţurile la gazele „Neoplan” pe
traseul Lviv
naturale nu vor fi majorate” (Ucraina) –
Economia Ucrainei este stabilă și previzibilă, și va intra în
toamnă calm, fără probleme - fără creșteri de prețuri pentru re-
surse, în special pentru gazele naturale. Despre aceasta a relatat
HERȚEI” LA FESTIVALUL DE Sofia (Bulga-
ria), a încer-
cat să încalce
în eter prin inter- regimul de
mediul Canalului
TV 5, Prim-Minis-
trul Ucrainei, Vo-
FOLCLOR DIN FĂLTICENI frontieră.
În timpul
controlului de
lodymyr Groisman. Membrii Orches- pașapoarte, acordul tatălui pentru scoaterea copiilor din țară a
El a subliniat trei de muzică popu- trezit grănicerilor anumite suspiciuni. În cadrul unor verificări
faptul că Guvernul lară „Plaiul Herţei”, detaliate s-a constatat că acordul părintelui are semne de falsi-
și toate serviciile condusă de Maestrul ficare.
guvernamentale și Ilie Crâșmaru, împre- Despre acest caz au fost informate instanțele corespunzătoare.
sediile operaționale ună cu cele trei soliste Serviciul de presă al Detașamentului de grăniceri
lucrează. Sabrina Palamariu, Cernăuți
„Ne pregătim Ana Apetrachioaie,
de iarnă, acumu- Natalia Ceucă, i-au
lând rezervele ne-
cesare pentru a intra ușor în sezonul de încălzire. Guvernul
funcționează, pe teren – toți activează, a declarat dl Prim-
cucerit pe fălticeneni
la Festivalul Neamului
Românesc „Ştefan cel
SINCERE
Ministru. Ne așteptăm să intrăm în toamnă în mod normal,
previzibil... Nu ne așteptăm la o creștere a prețurilor la gazele
Mare şi Sfânt” şi Festi-
valul Internaţional de FELICITĂRI
naturale. Ele vor rămâne la nivelul de oscilații naturale în con- Folclor „Cântă cucu-
formitate cu inflația, inclusiv, astfel încât orice schimbări bruște n Bucovina” – infor-
de stabilire a prețurilor nu vor avea loc”. mează BucPress. Ieri, 27 iulie, domnul
Vorbind despre prețuri, șeful Guvernului a remarcat că
aceasta e parohia Comisiei naționale independente de regle-
Evenimentele sunt
încadrate în seria de
Vasile ROMANIUC
mentare a pieţei de energie electrică și serviciilor comunal-lo- acțiuni culturale „Zi- din satul Horbova
cative, dar motive obiective pentru creșterea costului serviciilor lele municipiului Făl- și-a onorat jubileul îm-
„de asemenea nu există”. ticeni”. Festivalul de plinirilor - 60 de ani.
Cu toate acestea, Volodymyr Groisman a reamintit că, oda- folclor a avut loc la 20 iulie, cu începutul la ora 16.00, în Piața ce, anume herțenii au luat trofeul acestui festival de folclor,
tă cu sosirea toamnei speranțele considerabile se bazează pe Nada Florilor din municipiul Fălticeni. Au participat șase an- iar trofeul individual i-a revenit solistei Viorica Oprea din Cu această deosebită
Parlament, unde se află proiecte de lege privind reformele de sambluri din Republica Moldova, un colectiv din Ucraina, și Chișinău. ocazie, cele mai scum-
pensii, sănătate și educație. Ele trebuie luate în considerare și anume Orchestra de muzică populară „Plaiul Herţei”, și un pe și apropiate ființe -
adoptate în primul rând. colectiv din România („Balada”), soliști vocali din Moldova, BucPress
„Noi vorbim despre aceea că trebuie să adoptăm în luna sep- Ucraina și din zona Câmpulung. Printre colectivele artisti- Foto: Silviu Buculei soția Viorica, feciorul
tembrie în Parlamentul ucrainean o serie de reforme, inclusiv şi Ion împreună cu soția
cea a pensiilor. Vom munci din greu pentru ca Ucraina noastră Diana, bunica Maria, îl
să fie puternică”, a declarat dl Groisman. felicită din tot sufletul
Dumnealui a menționat că Ucraina se confruntă cu multe
provocări, dar „o revizuire majoră a țării în toate sferele a în- REPERE SOCIALE și îi doresc un ocean de
ceput”. Ion GAJUC, directorul Centrului raional de ocupare a forței de muncă: sănătate, un munte de
noroc, un camion cu
Preşedintele Ucrainei Petro Simt o mare responsabilitate în ceea ce bani, un gând vesel și
curat.
Poroşenko a semnat legea ce
sporeşte protecţia socială a privește angajarea șomerilor din raion La mulți ani cu veselie,
Sănătate pe vecie,
invalizilor în Ucraina Casă plină de bucate,
Se apropie perioada când cei care locurile vacante de la 77 de întreprin- Dragoste și sănătate.
Președintele Petro Poroşenko a semnat Legea Ucrainei nr. au muncit în prima jumătate a anu- deri pentru 200 locuri vacante, dintre Bani la greu, noroc cu carul,
2109-VIII „Despre modificarea unor acte legislative ale Ucrainei lui curent încep să se bucure de rodul care 184 au fost completate cu ajutorul
cu privire la consolidarea responsabilităţii pentru parcare, opri- muncii lor, agricultorii își completează nostru, 5 din ele rămân actuale și în pre- La mulți ani și sus paharul!
re, parcarea vehiculelor în zonele desemnate pentru persoanele hambarele, iar lucrătorii serviciilor și zent, plata medie constituind 3.308 griv-
cu handicap”. organizațiilor raionale își fac bilanțurile ne. Durata medie de ocupare a unui loc
Prin acest activității pe o perioadă de 6 luni. Des- vacant a fost de 17 zile. Monitorizarea
document se pre activitatea Centrului raional de ocu- desfășurată a demonstrat că cel mai mult
îmbunătățeşte pro- pare a forței de muncă am rugat să ne sunt solicitate profesiile de șofer, forma-
cedura de asigura- relateze domnul Ion GAJUC, directorul tor de ceramică, tractorist, constructor,
re a persoanelor cu instituției. chelner, bucătar, vânzător, croitoreasă.
handicap cu locuri În perioada ianuarie-iulie 2017, tra- În perioada ianuarie-iulie 2017 între
de parcare pentru ficul forței de muncă prin Serviciul de Centrul din Herța și diverse întreprin-
vehiculele lor sau ocupare a forței de muncă a constitu- 14,1% a pieței de muncă în această peri- deri au fost încheiate 15 acorduri pen-
vehiculele care efec- it 583 persoane neangajate, inclusiv se oadă. Au finalizat studii 82 persoane, iar tru lucrări obștești și alte activități cu
tuează transportul aflau la evidență de la începutul anului 70 persoane au fost repartizate în piața caracter temporar cu participarea a 78
persoanelor cu han- 345 pesoane, au obținut statut de șomer muncii la orientarea noastră. de șomeri, fiind alocate 99,14 mii griv-
dicap și al copiilor 238 persoane. La data de 1 iulie se aflau Șomerii au primit studii, îmbrățișând ne (Consiliul Orășenesc Herța), dintre
cu dizabilități. De la evidență 351 șomeri. următoarele profesii: strungar, șofer, care 49,57 mii grivne din bugetul local și
asemenea, legea Au fost angajate pe locuri vacante de lăcătuș-mecanic, muncitor auxili- 49,57 – din fondul nostru.
sporeşte responsa- muncă 212 persoane, inclusiv 124 – cu ar, trecând practica direct în sfera de La lucrări temporare au fost înca-
bilitatea administrativă pentru încălcarea Legii Ucrainei „Des- statut de șomer, iar 88 au fost angajați producție. drate 32 persoane, fiind alocate 13,0 mii
pre baza protecției sociale a invalizilor în Ucraina“, beneficiilor
pentru aceste persoane.
conform fișelor de evidență.
În perioada menționată serviciul
Suma totală a ajutoarelor de șomaj
în această perioadă a constituit 2.201,7
grivne din fondul întreprinderilor.
Pentru confirmare:
Кредитный Союз
Prin legea numărul 2109-VIII se introduc modificări la mai nostru a încadrat în orientarea profe- mii grivne. Centrul raional de ocupare Marina AMIHALACHIOI «Буковинский Альянс»
ЧЕСТНЫЕ КРЕДИТЫ
multe articole din Codul Ucrainei cu privire la contravențiile sională 82 persoane, ceea ce constituie a forței a primit informații referitor la
administrative și Legea Ucrainei „Despre baza protecției sociale
a invalizilor în Ucraina”, care va proteja în mod legal drepturile
persoanelor cu handicap sau conducătorii auto care efectuea- (переплата до 27%) на выгодных условиях
ză transportarea acestora pentru o parcare gratuită în locuri SEMNAL DE ALARMĂ г. Черновцы, ул. Заньковецкая, 15 (площадь филармонии)
special amenajate cu desemnarea acestor locuri cu semne ruti-
ere de marcare corespunzătoare. În special, a crescut mărimea Наш представитель в Герцаевском районе:
amenzilor pentru oprirea sau staționarea vehiculelor în zonele
desemnate pentru a fi utilizate gratuit de către persoanele cu
handicap sau persoanele care le transportă. Sporeşte şi respon-
ÎN TREI ZILE APELE PRUTULUI ГЕОРГИЙ МУРАРУ: 098-399-38-18

„AU ÎNGHIȚIT” DOUĂ VIEȚI
sabilitatea pentru lipsa zonelor special echipate sau desemnate
ca locuri de parcare pentru persoanele cu handicap.
Legea intră în vigoare la trei luni de la data publicării.
Selecție din Internet
În ziua de 20 iulie a.c., în mai ales dacă nu sunteți
OPINII jurul orelor 20.05, Serviciul încrezuți în puterile voastre;
de salvare a fost anunțat des- - sunt interzise săriturile
„Cașcavalul e gratis pre dispariția unui tânăr în
vârstă de 21 de ani, locuitor
de la înălțimi periculoase.
Respectați aceste reguli

doar în capcana de al satului Mamornița-Vama.
Petrecând împreună cu pri-
etenii în apropierea unui re-
pentru pritejarea sănătății și
a vieții Dumneavoastră.
Rețineți! Raionul Herța
șoareci”
Fiind la curent cu recentele evenimente ce se petrec în țară, oa-
zervor cu apă, tânărul și-a
dorit să se scalde. Deoarece
nu dispune de locuri de
odihnă pe apă, înregistrate
adâncimea apei era mică, vic- oficial.
menii încep să se dezamăgească în conducători, iar cel mai dese- tima a trecut pe partea opusă
ori în instituțiile financiare de pe teritoriul Ucrainei. Însă, viața a râului, pentru a înota într-
continuă. Ne rămâne să nădăjduim doar în cei apropiați, prieteni, un loc mai adânc. Acolo, din
familie. În legătură cu agravarea stării financiare, mulți dintre greșeală s-a alunecat, „fiind
cetățeni sunt nevoiți să se adreseze după ajutor către fondurile de înghițit” de apele râului Prut.
creditare. Însă, în urma acestor adresări multe persoane au căpătat Corpul neînsuflețit al tâ-
o experiență amară, deoarece multe din ele au dat faliment, iar fon- nărului a fost extras la mal a
durile oamenilor au fost pierdute, alții au fost mințiți la procente. doua zi în jurul orei 9.30 de
O soluție optimală de a ieși din asemenea situații pot fi către o echipă de scafandieri,
cooperativele de creditare, unde unii oameni depun banii, sosiți la fața locului. raturii. Persoana victimei n-a curitate pe apă.
iar altora li se împrumută acești bani pe o anumită perioadă Iar la 23 iulie, lucrătorii fost identificată. Le aducem la cunoștință
de timp. De obicei, condițiile acestor instituții sunt mai profi- Serviciului de salvare din Conducerea SR Herța din tuturor locuitorilor raionului
tabile pentru cetățeni. Nu trebuie să vă fie frică de ceva nou, Herța au fost informați des- cadrul Direcției regionale principalele norme de securi-
printre cunoscuții voștri neapărat va fi cineva, care vă va oferi pre depistarea unui cadavru Cernăuți a Serviciului de Stat tate la scăldat:
o consultație financiară. Deoarece în ultimul timp, cu părere pe suprafața râului Prut de pentru Situații de Urgență se - nu lăsați copiii fără su-
de rău, ne confruntăm cu mulți hoți șmecheri, care prosperă către un locuitor al satului adresează către toți propri- praveghere pe malurile râuri-
pe spinările oamenilor simpli, promițându-le credite fără pro- Lunca, raionul Herța. Ime- etarii suprafețelor acvatice lor și iazurilor;
cente, documente corespunzătoare etc. Rețineți: „Cașcavalul e diat la fața locului s-au în- pentru a le asigura cu stan- - nu intrați în apă în stare
gratis doar în capcana de șoareci”. Vă doresc succese! dreptat echipele speciale ale duri de informare ce prevăd de ebrietate;
Alexandru AVASILOAIE, pompierilor, poliției și procu- respectarea normelor de se- - nu vă scăldați singuri,
consultant financiar
2 vineri, 28 iulie 2017. Nr. 30 (1254) Gazeta de Herţa
AU FOST ANGAJAȚI 103 DE NECESITATEA EXAMENULUI
PARTICIPANȚI LA OPERAȚIUNEA FLUOROGRAFIC DE PROFILAXIE
ANTITERORISTĂ RĂMÂNE ACTUALĂ
În primul semestru al leanko, de la începutul anu- că trei foști militari din la evidența Centrului re-
anului 2017 la serviciile lui și până în prezent au fost Cernăuți și unul din raio- gional de ocupare a forței În prezent tuberculoza a încetat • febră nemotivată de lungă durată până la
Centrului regional de ocu- angajate 103 dintre aceste nul Storojineț au primit aju- de muncă se af lau 407 de să fie o boală a celor săraci și flă- 37,2-37,1 grade C;
pare a forței de muncă au persoane. 19 au urmat cur- tor bănesc de o singură dată persoane demobilizate din mânzi. Această boală, într-adevăr, • oboseală rapidă;
apelat 857 de foști militari, surile de însușire a profesii- pentru începerea activității zona Operațiunii antitero- are indici sociali și riscul îmbolnă- • pierderea poftei de mâncare și slăbirea fără
participanți la Operațiunea lor, dintre care 18 deja și-au proprii de antreprenoriat. riste și care au obținut sta- virilor în rândul populației nevoiașe pricină;
antiteroristă. Potrivit di- găsit loc stabil de muncă. În acest scop au fost folosite tulul de șomer. Taxa medie este mai mare. Dar deseori este su- • transpirație excesivă, mai ales noaptea;
rectorului ad-interim al Doamna Liubov Ko- 77,4 mii grivne. de ajutor pentru foștii mili- ficient să suportăm boala fără a o • dispnee, hemoptizii;
Centrului, Liubov Kojo- joleanko a mai menționat La data de 1 iulie curent tari este de 3.405 grivne. trata, un stres ușor și să facem abuz • boli în coșul pieptului.
de cura de slăbire și, fără a ne da Examinarea populației se face fără plată.
seama, pregătim noi înșine organis- Aveți grijă de sănătatea voastră și a celor
mul pentru infecția tuberculozei. apropiați. Treceți examenul medical, căci boala

Cu durere și Astăzi printre pacienții medicului-
ftiziatru, în afară de persoane care
în trecut s-au aflat la penitenciare și
e mai ușor să fie prevenită decât tratată.
În raionul Herța de la 3 iulie curent a început
examenul fluorografic în masă a populației.
disperare în vagabonzi, sunt chiar oameni de afaceri și politicieni, artiști și
reprezentanți ai „tineretului de aur”. Deci, nu trebuie să contăm Orarul desfășurării examenului
suflet mă adresez pe statutul nostru social, mai bine e să trecem un examen de
profilaxie. fluorografic de profilaxie în
către toți oamenii Tuberculoza este o boală infecțioasă, care se transmite pe
cale aeriană sau prin salivă de la persoana bolnavă și afectează localitățile raionului Herța
neindiferenți!
de cele mai dese ori plămânii. Infectarea se poate produce ori-
când și oriunde, fiindcă această infecție este foarte rezistentă în Urmează să fie
Nr. Localitatea Data desfășurării
mediul înconjurător. Este o boală foarte periculoasă, se dezvoltă testați
pe neobservate, se poate masca sub altă boală. Iată de ce este 1. Ostrița 03-13.07.17 680
Mă numesc Daniela Fecioru și sunt mama unui foarte necesar examenul fluorografic. Anume el dă posibilitatea 2. Țureni 14-21.07.17 400
copil grav bolnav, Gheorghe Cucoș. Născut la 10 să fie depistată tuberculoza la stadiile timpurii.
3. Mamornița 24-25.07.17 150
4. Mamornița Vama 26-27.07.17 150
aprilie 2003, timp de 14 ani Gheorghe este supus Examenul fluorografic de profilaxie este o metodă de dia-
5. Godinești 28.07-04.08.17 420
unor grele încercări, suferind de insuficiență rena- gnosticare, care se desfășoară pentru examinarea în masă a
6. Lucovița 07-10.08.17 250
lă. Boala grea a feciorului mi-a secat ochii, iar ini- populației în vederea depistării în stadiile timpurii a bolilor
7. Buda Mică 11-15.08.17 200
ma mi-i plină de durere. Pentru a ridica copilul pe organelor din cavitatea toracică: tuberculozei, tumorii la plă- 8. Buda Mare 16-22.08.17 350
mâni, pneumoniei, bolilor nespecifice la plămâni etc. Potrivit 9. Pasat 23-29.08.17 300
picioare avem nevoie de o intervenție chirurgicală recomandărilor Ministerului Ocrotirii Sănătății, examenul de 10. Văleni 30.08.-04.09.17 300
foarte costisitoare. Sunt neputincioasă în fața sumei radiografie de profilaxie este obligatoriu pentru persoanele în 11. Mogoșești 05-14.09.17 600
de 60.000 de euro, necesară pentru a achita operația vârsta de la 15 ani în sus. Omului sănătos i se recomandă să 12. Mihoreni 15-26.09.17 560
de transplant de rinichi. treacă acest examen o dată la doi ani. 13. Bucovca 27.09.-03.10.17 320
Mă adresez cu rugămintea către toți oamenii Este o metodă eficientă de diagnosticare a tuberculozei și a 14. Culiceni 04-10.10.17 300
cancerului pulmonar. Deci, nici într-un caz nu evitați exame- 15. Târnauca 11-23.10.17 710
neindiferenți, de bună credință, de a contribui la nul fluorografic, organizat la locul de muncă sau de trai. Anume 16. Probotești 24-30.10.17 380
finanțarea operației. Vă rog să mă ajutați, am nevoie în timpul unor astfel de examene în masă sunt depistate noi ca- 17. Movila 31.10.-03.11.17 250
de înțelegerea și sprijinul Dumneavoastră! zuri de tuberculoză. 18. Satul Mare 06-09.11.17 300
Haideți împreună să salvăm viața unui copil ne- Persoanele care fac parte din așa-numitele grupuri decreta- 19. Lunca 10-14.11.17 220
vinovat! te, și anume lucrătorii medicali, lucrătorii din industria alimen- 20. Hreațca 15-24.11.17 600
tară, din învățământ, precum și persoane care suferă de boli 21. Molnița 27.11.-06.12.17 600
Cu mulțumiri anticipate, cronice, urmează să treacă fluorografia nu mai des decât o dată 22. Bănceni 07-13.12.17 350
Daniela FECIORU pe an. Ea este contraindicată în perioada gravidității și alăptării 23. Horbova 14-29.12.17 900
copiilor. În total pe raion 9290
Domiciliul: regiunea Cernăuți, raionul Trebuie neapărat să vă adresați medicului, dacă simțiți ur-
Herța, satul Țureni (Mamornița-Vama) mătoarele simptome: S. SANDU,
Telefon: 050-91-91638. • tuse cu eliminarea salivei în decursul a mai mult de două adjunctul medicului-șef al Spitalului raional central
săptămâni; Herța

Інформація про виконання місцевих бюджетів Герцаївського району за І півріччя 2017 року
там на соціально-економічний розвиток окремих терито- школи становлять 246,0 тис. грн. рім незабезпеченості
ДОХОДИ рій – 1039,0 тис. грн., (50,0% виконання); - по заробітній платі з нарахуваннями:
За І півріччя 2017 року до загального фонду місцевих - субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам - по районному бюджету – Відділ культури, національ-
бюджетів району надійшло власних та закріплених дохо- на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування ностей та релігій Герцаївської РДА(без врахування випла-
дів 15827,2 тис. грн., що становить 117,7 відсотка до пла- окремих захворювань – 81,5 тис. грн., (100,0% виконання); ти сум за вислугу років працівникам клубних закладах)
нових призначень, або більше на 4871,0 тис. грн. в порів- - субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам - 975,2 тис. грн.;
нянні до відповідного періоду минулого року. на надання державної підтримки особам з особливими - по ДЮСШ «Колос» – 51,6 тис. грн;
освітніми потребами – 49,7 тис. грн., (100,0% виконання). - по освітній субвенції – Відділ освіти, молоді та спорту
До спеціального фонду бюджету району за І півріччя Герцаївської РДА – 4388,1 тис.грн.
2017 року надійшло власних доходів в сумі 1992,0 тис. грн., - по сільським Радам:
при планових призначеннях на І півріччя 2017 року 1314,9 Байраківська сільська Рада – 122,7 тис.грн.
тис. грн., виконання становить 151,5 відсотка. Буківська сільська Рада – 65,7 тис.грн.
Куліківська сільська Рада – 93,7 тис.грн.
Аналіз надходження власних доходів Молницька сільська Рада – 64,6 тис.грн.
до загального фонду місцевих Хряцківська сільська Рада – 76,2 тис.грн.
- по енергоносіям:
бюджетів станом на 01.07.2017 року у зв’язку з стрімким ростом цін на енергоносії станом
грн. на 01.07.2017 року по районному бюджету Герцаївського
Відсоток Відхилення, району на 2017 рік (з урахуванням проведених закупівель
Затверджений Фактично виконання та наявних залишків) не вистачає 3095,3 тис. грн., а саме:
план на надійшло до плану +,- до плану Крім провідних галузей бюджетної сфери в звітному Відділ культури, національностей та релігій Герцаїв-
Найменування січень- на січень- періоді з місцевих бюджетів району фінансувалися: місце- ської РДА – 107,5тис.грн., у тому числі КЕКВ 2273 – 88,0тис.
бюджетів на на січень-
червень м-ц 1.07.2017р. червень червень м-ц
2017р. 2017р. ві ради, видатки по яких становлять 3673,5 тис. грн., або грн, КЕКВ 2275 - 19,5 тис. грн.;
м-ц 2017 р. 44,5 відсотка до передбачених призначень. Установи та Відділ освіти, молоді та спорту Герцаївської РДА –
1 Байракивський 171295 171569 100,2 274 заходи соціального захисту населення з видатками в сумі 1871,4 тис. грн., у тому числі КЕКВ 2272 – 25,4 тис. грн,
2 Буківський 59608 75083 126,0 15475 68991,8 тис. грн., в загальній сумі видатків по даній галу- КЕКВ 2273 – 1518,0 тис. грн, КЕКВ 2275 - 328,0 тис. грн.;
В складі доходів бюджетів району надійшло 10358,7 3 Великобудський 150850 179496 119,0 28646 зі виплати за рахунок субвенцій з державного бюджету Герцаївська центральна районна лікарня – 845,5 тис.
тис. грн. податку на доходи фізичних осіб (планові при- 4 Годинівський 114390 180484 157,8 66094 складають 67380,3 тис. грн., в тому числі: на надання пільг грн., у тому числі КЕКВ 2273 – 685,6 тис. грн, КЕКВ 2274 –
значення виконано на 116,7 відсотка), єдиного податку – 5 Горбовський 464216 481924 103,8 17708 та житлових субсидій населенню на оплату електроенер- 5,4 тис. грн., КЕКВ 2275 – 154,5 тис. грн.;
2497,1 тис. грн., що більше планових показників на 501,6 6 Куликівський 54680 66231 121,1 11551 гії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і во- Герцаївська територіальний центр – 30,0 тис. грн., у
7 Лунківський 207050 223928 108,2 16878
тис. грн., акцизного податку – 925,0 тис. грн., що менше 8 Мольницький 123552 130784 105,9 7232
довідведення у сумі 15609,9 тис. грн.; грн.; надання пільг та тому числі КЕКВ 2273 – 30,0 тис. грн.;
планових призначень на 290,7 тис. грн., надходження 9 Острицький 714938 1046087 146,3 331149
житлових субсидій населенню на придбання твердого та КЗ Герцаївська РЦ ПМСД – 240,9 тис. грн., у тому числі
орендної плати за користування цілісним майновим 10 Петрашивський 151594 195732 129,1 44138 рідкого палива і скрапленого газу у сумі 5057,7 тис. грн.; на КЕКВ 2273 – 50,0тис.грн, КЕКВ 2275 – 190,9 тис. грн.;
комплексом та іншим майном, що перебуває в комуналь- 11 Тернавський 308160 369069 119,8 60909 виплату допомоги сім’ям з дітьми – 46712,7 тис. грн. Фінансове управління Герцаївської районної державної
ній власності – 161,6 тис. грн., що менше плану на 26,6 тис. 12 Хряцківський 177130 208857 117,9 31727 Видатки на утримання територіального центру соці- адміністрації з початку 2017 року тричі направляло пись-
грн., плата за землю – 1217,8 тис. грн., що більше планових 13 Цуренський 342640 379882 110,9 37242 альної допомоги становлять 1316,1 тис. грн. Загальна кіль- мові звернення до керівництва району та головним розпо-
показників на 284,1 тис.грн. та становить – 130,4%, плата 14 Герцаївський 1502334 1695760 112,9 193426 кість працюючих 53,5 посад, із них 36 посади соціальних рядникам коштів районного бюджету, а саме аналітичну
за надання інших адміністративних послуг – 497,2 тис. Разом по робітників. Загальна кількість пенсіонерів та одиноких довідку про місцеві бюджети району, незабезпеченість
грн. 15 4542437 5404886 119,0 862449 громадян, які обслуговуються на дому територіальним фінансовим ресурсами та баченням можливих шляхів ви-
радам
Податковий борг по платежах до бюджету по еконо- Районний центром складає 970 осіб. ходів з ситуації. Другим та третім листами був доведений
16 8906500 10422354 117,0 1515854
мічно активних підприємствах та фізичних особах ста- бюджет За 2017 рік на утримання центру соціальних служб для детальний аналіз незабезпеченості та результати отрима-
ном на 1 липня 2017 року становить 111,6 тис. грн., в тому 17
Разом доходів 13448937 15827240 117,7 2378303 сім’ї, дітей та молоді направлено кошти в сумі 66,3 тис. грн. ної експертизи районного бюджету з покроковим внесен-
числі по платі за землю – 63,7 тис. грн., по єдиному подат- по району На фінансування районної програми «Турбота» на- ням необхідних змін та можливим варіантом проведення
ку – 20,8 тис. грн. у порівнянні з 01.01.2017 року заборго- правлені кошти в сумі 110,8 тис. грн., з них на надання до- оптимізаційних заходів. Крім того були проведені числен-
ваність по податках і зборах зменшилася на 104,1 тис. грн. помоги та пільг населенню – 109,4 тис. грн. ні наради з керівництвом району, керівництвом головних
З державного бюджету за І півріччя 2017 року до загального ВИДАТКИ розпорядників коштів, сільськими та міським головами
фонду бюджету району надійшло коштів 132762,3 тис. грн., з Видатки загального фонду для пошуку методу проведення оптимізаційних заходів з
них: Фінансування видатків загального фонду здійснюва- метою зменшення об’єму незабезпеченості.
- базової дотації 8173,0 тис. грн.; лось в сумі 143837,7 тис. грн., що становить 52,7 відсотка до
- додаткової дотації з державного бюджету місцевим річного плану. Видатки спеціального фонду
бюджетам на здійснення переданих з державного бюдже- За рахунок коштів місцевих бюджетів району утримувалися: Видаткова частина спеціального фонду місцевих бю-
ту видатків з утримання закладів освіти та охорони здо- - установи освіти, видатки по яких в звітному періоді джетів району виконана в сумі 2497,8 тис. грн., що стано-
ров’я – 10656,0 тис. грн., склали 48957,2 тис. грн., або 54,1 відсотка запланованих вить 26,0 відсотка затверджених річних призначень.
субвенції з державного бюджету 112784,0 тис. грн. з призначень на рік, в тому числі видатки на оплату праці з Установами освіти направлено на фінансування ви-
них: нарахуваннями видатки склали 43071,0 тис. грн., або 54,6 датків кошти спеціального фонду в сумі 1466,4 тис. грн.,
- субвенція з державного бюджету місцевим бюдже- відсотка запланованих призначень на рік, видатки на про- установами охорони здоров’я – 176,3 тис. грн., установами
там на виплату допомог сім’ям з дітьми, малозабезпече- дукти харчування – 1083,8 тис. грн., або 50,3 % заплано- культури і мистецтва – 107,3 тис. грн.
ним сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та ваних призначень на рік, видатки на оплату комунальних
тимчасової державної допомоги дітям – 46713,0 тис. грн. послуг та енергоносіїв – 3761,4 тис. грн., або 55,5 % заплано- Міжбюджетні трансферти
виконання планових призначень становить 99,9 відсотка ваних призначень на рік; Крім видатків, які відносяться до основних груп бю-
планових призначень на І півріччя 2017 року; - установи охорони здоров’я з видатками в звітному пе- джетної класифікації з районного бюджету перераховано
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам ріоді – 13546,3 тис. грн., або 45,5 відсотка до передбачених іншу субвенцію сільським та міському бюджетам у сумі
на надання пільг та житлових субсидій населенню на опла- планом видатків, в тому числі видатки на оплату праці з на- 1268,9 тис. грн.
ту електроенергії, природного газу, послуг тепло -, водопо- рахуваннями видатки склали 10941,1 тис. грн., або 43,6 % за- Заборгованість бюджетних установ
стачання і водовідведення, квартирної плати (утримання планованих річних призначень, видатки на медикаменти та Дебіторська заборгованість загального та спеціального
будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення перев’язувальні матеріали – 343,6 тис. грн., або 66,7 % запла- фондів на 01.07.2017р. склала 497,3 тис. грн. в тому числі:
побутового сміття та рідких нечистот – 15609,9 тис. грн. (93,6 нованих на рік призначень, видатки на продукти харчуван- - нарахування батьківської плати за червень 2017 року
відсотка); ня – 103,0 тис. грн., або 41,2 % запланованих на рік призна- На розвиток засобів масової інформації надано фінан- в дитячих
- субвенція з державного бюджету місцевим бюдже- чень, видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв сову підтримку редакції газети «Газета де Герца» у сумі дошкільних установах району становить 72,4 тис. грн.
там на надання пільг та житлових субсидій населенню на – 1365,1 тис. грн., або 71,8 % запланованих на рік призначень; 100,0 тис. грн. - нарахування батьківської плати в дитячій музичній
придбання твердого та рідкого пічного побутового пали- - установи культури видатки по яких склали 5500,5 тис. На захищені статті витрат спрямовано 126363,2 тис. школі – 4,8 тис. грн.)
ва та скрапленого газу – 5057,7 тис. грн. (100,0 відсотка); грн., або 58,4 відсотка планових призначень передбачених грн., що становить 87,9 відсотка загальної суми витрат - оренда приміщень 1,4 тис. грн.
- субвенція з державного бюджету місцевим бю- в бюджеті на 2017 рік, в тому числі видатки на оплату праці бюджету району, в тому числі оплата праці і нарахування - Попередня оплата 30%:
джетам на виплату державної соціальної допомоги на з нарахуваннями видатки склали 5142,2 тис. грн., або 58,1 на заробітну плату – 64555,3 тис. грн. (44,9 відсотка), меди- за добудову Тернавського - 108,7 тис. грн.
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклу- % запланованих на рік призначень, видатки на оплату ко- каменти та перев’язувальні матеріали – 357,5 тис. грн. (0,2 за капремонт даху В. Будського НВК – 310,0 тис. грн.
вання, грошового забезпечення батькам-вихователям і мунальних послуг та енергоносіїв – 276,8 тис. грн., або 92,9 відсотка), продукти харчування – 1216,8 тис. грн. (0,8 від- Дебіторська заборгованість по державних трансфертах
прийомним батькам за надання соціальних послуг у ди- % запланованих на рік призначень; сотка), оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 5614,7 становить 0,1 тис. грн.
тячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за - установи та заходи з фізичної культури і спорту з ви- тис. грн. (3,9 відсотка), соціальне забезпечення населення Станом на 01.07.2017 кредиторська заборгованість по
принципом «гроші ходять за дитиною» – 147,1 тис. грн. датками за звітний період в сумі 350,8 тис. грн., або 50,1 від- – 67371,7 тис. грн.(46,8 відсотка). загальному та спеціальному фондах складає 25106,7 тис.
(81,3 відсотків); сотка планових призначень. грн., в тому числі по видатках, що фінансуються за раху-
- освітня субвенція з державного бюджету місцевим В загальній сумі видатків по галузі «Освіта» видатки Незабезпеченість коштами нок субвенцій з державного бюджету –23 758,9 тис. грн
бюджетам – 31869,1 тис. грн., (100,0 відсотків виконання). за рахунок субвенції з державного бюджету на утримання
- медична субвенція з державного бюджету місцевим прийомних сімей та будинків сімейного типу 147,1 тис. грн. місцевих бюджетів району І. НІКУЛЧА,
бюджетам – 12217,0тис. грн., (100,0 відсотків виконання); В загальній сумі видатків по галузі «Фізична культура і Станом на 01.07.2017 року суттєвих проблемних питань начальник фінансового управління
- субвенція з державного бюджету місцевим бюдже- спорт» видатки на утримання дитячої спортивно-юнацької в процесі виконання місцевих бюджетів району немає, ок- Герцаївської райдержадміністрації
agina 33_pagina 33.qxd 27.07.2017 11:38 Страница 1

Gazeta de Herţa vineri, 28 iulie 2017. Nr. 30 (1254) 3
HOROSCOP
TELESĂPTĂMÂNA 31.07-06.08.2017
lUNI, 31.07.2017 MARŢI, 1.08.2017 MIERCURI, 2.08.2017 JOI, 3.08.2017 VINERI, 4.08.2017 SÂMBĂTĂ, 5.08.2017 DUMINICĂ, 6.08.2017 BERBECUL. În această
săptămână s-ar putea să ai parte
TVU-1 TVU-1 TVU-1 TVU-1 TVU-1 TVU-1 TVU-1 de evenimente cu impact
6.00, 19.55 S/d “Ghidul călătorii- 6.00, 19.55 S/d “Ghidul călătoriilor”. 6.00, 19.55 S/d “Ghidul călătoriilor”. 6.00, 19.55 S/d “Ghidul călătoriilor”. 6.00, 19.55 S/d “Ghidul călătoriilor”. 6.00 Film documentar. 6.30 F/d 6.00 S/d “Ghidul călătoriilor”. 6.30, emoțional destul de puternic.
lor”. 6.30, 14.00, 17.35 Pronosticul 6.30, 7.15, 17.40 Desene animate. 6.30, 7.15, 17.40 Desene animate. 6.30, 7.15 Desene animate. 8.05 S/d 6.30, 7.15 Desene animate. 8.05 S/d “Operaţia “Tutunul”. 7.30 F/d 7.15 Desene animate. 8.05 S/d Însă în această situație se cere să
timpului. 6.40, 7.05 Desene animate. 8.05 S/d “Cercetări istorice”. 9.00, 8.05 S/d “Cercetări istorice”. 9.00, “Cercetări istorice”. 9.00, 16.45 S/d “Cercetări istorice”. 9.00, 16.45 S/d “Cercetări istorice”. 9.00 S/d “Sal-
“Cardinalul Marian Iavorski”. 8.30 procedezi foarte înțelept şi să nu
7.30 Film documentar. 8.05 S/d 16.40 S/d “Salvarea fermei”. 9.30 16.40 S/d “Salvarea fermei”. 9.30 S/d “Salvarea fermei”. 9.30 S/d “Animale “Salvarea fermei”. 9.30, 23.30 S/d
F/d “Alfabetul vieţii lui Grigori Epik”. varea fermei”. 9.30 F/a “Doamna
“Cercetări istorice”. 9.00 S/d “Co- S/d “Animale sălbatice”. 11.05, “Animale sălbatice”. 11.05, 14.00 sălbatice”. 11.05, 14.00, 22.40 Pro- “Animale sălbatice”. 11.05, 14.00 dramatizezi. De marți până joi este
9.00 F/d “După premieră - împuş- Nobel”. 11.20 “Sezoane teatrale”.
morile livezilor”. 9.30 S/d “Animale 14.00, 17.35, 22.40 Pronosticul tim- Pronosticul timpului. 11.20 T/s nosticul timpului. 11.20 T/s “Epoca Pronosticul timpului. 11.20 T/s 12.05 “Istorii ale artei”. 12.20 “Mu- favorizată activitatea la birou. În ceea ce
pului. 11.20 T/s “Epoca cinstei”. cinstei”. 13.00, 15.00, 18.30, 21.00 “Epoca cinstei”. 13.00, 15.00, 18.30, cat”. 10.10 F/d “Avgustin Voloşin”. privește volumul de muncă, cele mai
sălbatice”. 10.00, 21.50 Jocuri “Epoca cinstei”. 13.00, 15.00, 18.30, zică folc”. 13.30 “Primul în sat”.
13.00, 15.00, 18.30, 21.00 Noutăţi. Noutăţi. 13.15, 23.00 “Anchetează. 21.00 Noutăţi. 13.15, 23.00 11.10 Film documentar. 12.25 T/s ocupate par a fi zilele de vineri și sâmbătă.
mondiale-2017. Ceremonia de în- 21.00 Noutăţi. 13.15, 23.00 “Banii 13.55 T/s “Grand-hotel”. 19.55 S/d
13.15, 23.00 “Vereseni”. 14.05, 1.55 Info”. 14.05, 1.55 T/s “Linia de apăra- “Schemele”. 14.05, 1.55 T/s “Linia “Echitabilul”. 15.30 F/d “Să trăieşti şi
chidere. 11.20 T/s “Epoca cinstei”. noştri”. 14.05, 1.55 T/s “Linia de apă- “Comorile livezilor”. 20.30 “Pri- În următoarele trei zile, în vizorul astral
13.00, 15.00, 18.30, 21.00 Noutăţi. T/s “Linia de apărare”. 15.35 “Muzică rare”. 15.35 “Lumina”. 17.20 “Doresc re”. 15.35 “Amurgul. Destine”. 17.20 de apărare”. 15.35 Serial documen- să mori cinstit”. 16.40 F/d “Vasil
folc”. 18.15, 1.10 Noutăţi. Universul. tar. 17.20 “Cine-n casă-i gospo-
mul şpalt”. 21.00, 1.10 Noutăţi. apare relația ta cu cei dragi aflați peste
13.15, 23.00 Primul şpalt. 14.05, 1.55 să fiu...”.18.15, 1.10 Noutăţi. Univer- “Şcoala Meri Poppins”. 17.40 Stus”. 17.40, 23.30 F/d “Kenghir. 40 21.30 S/d “Superintuiţia”. 21.55
18.45, 1.25 “Despre principalul”. Desene animate. 18.15, 1.10 Noutăţi. dar?”. 17.40 Desene animate. 18.15, hotare. Fă tot posibilul să mențineți un
T/s “Linia de apărare”. 15.35 Serial sul. 18.45, 1.25 “Despre principalul”. de zile de libertate”. 19.20 F/a “Maria- Serial documentar. 23.00 “Cart-
documentar. 16.40 S/d “Salvarea
19.00, 1.40 Noutăţi. Cultura. 19.20 S/d 19.00, 1.40 Noutăţi. Cultura. 19.20 S/d Universul. 18.45, 1.25 “Despre princi- 1.10 Noutăţi. Universul. 18.45, 1.25 Antuanetta”. 21.00, 1.10 Noutăţi.
contact stabil.
ea.ua”. 23.30 “Jocuri voiniceşti”.
fermei”. 17.40 “Fereastră spre
“Pulsul artei americane”. 20.30
“Pulsul artei americane”. 20.30 palul”. 19.00, 1.40 Noutăţi. Cultura. “Despre principalul”. 19.00, 1.40
21.30 S/d “Istorie disecretizată”. TAURUL. Există riscul să spui
“Banii noştri”. 21.30 Jocuri mondia- Noutăţi. Cultura. 19.20 S/d “Pulsul 0.20 F/d “Să trăieşti şi să mori
America”. 18.15, 1.10 Noutăţi. “Anchetează. Info”. 21.30 Jocuri 19.20 S/d “Pulsul artei americane”. 22.20 F/d “Vasil Simonenko”. 22.45 cinstit”. 1.35 “Amurgul. Destine”.
sau să faci lucruri pe care ai
le-2017. Cele mai interesante 20.30 “Schemele”. 21.30 Jocuri mon- artei americane”. 20.30 “Borxec”.
Universul. 18.45, 1.25 “Despre prin- momente. 21.50 T/s “Echitabilul”.
mondiale-2017. Cele mai interesante “Megalot”. 23.00 “Borxec”. 1.35 2.35 T/s “Taxiul”. 4.05 T/s “Roxo- putea ajunge să le regreți mai
diale-2017. Cele mai interesante 21.30 Jocuri mondiale-2017. Cele
cipalul”. 19.00, 1.40 Noutăţi. Cultura. 22.50, 3.55 S/d “Coreea de Sud momente. 21.50 T/s “Echitabilul”.
mai interesante momente. 21.50 Serial documentar. 2.35 T/s “Taxiul”. lana”. 5.00 “Operaţia “Tutunul”. devreme sau mai târziu.
19.20 S/d “Pulsul artei americane”. 22.40 “Megalot”. 22.50, 3.55 S/d momente. 21.50 T/s “Echitabilul”.
astăzi”. 23.30 “Clubul bărbaţilor”. 22.50, 3.55 S/d “Coreea de Sud “Jocuri voiniceşti”. 22.50, 3.55 S/d 4.05 T/s “Roxolana”. CANALUL “1+1” Cântărește-ți bine opțiunile pentru
20.30 “Vereseni”. 21.30 Jocuri mon- 0.35 “Cortul ucrainean”. 2.35 T/s “Coreea de Sud astăzi”. 23.30 7.05, 19.30 TNU. 8.00 “Senzaţii a evita unele conflicte. Se întrevede o
astăzi”. 23.30 “Clubul bărbaţilor”. “Coreea de Sud astăzi”. 2.35 T/s CANALUL “1+1”
diale-2017. Cele mai interesante “Taxiul”. 4.05 T/s “Roxolana”. “Clubul bărbaţilor”. 2.35 T/s “Taxiul”. ucrainene”. 9.00 “Loto distractiv”.
4.05 T/s “Roxolana”. 2.35 T/s “Taxiul”. 4.05 T/s “Roxo- “Taxiul”. 4.10 “Fereastră spre 6.20, 19.30 TNU. 7.15 “Banii”. 8.45, perioadă de câteva săptămâni favorabilă
momente. 23.30 “Clubul bărbaţilor”. CANALUL “1+1” 9.40 Desene animate. 9.50, 10.45,
lana”. America”. 4.30 “Lumina”. 5.30 Film 20.15 F/a “Viaţă după viaţă”. 1.10 negocierilor în vederea stabilirii unor
2.35 T/s “Taxiul”. 4.05 T/s 6,00, 7.00, 8.00, 9.00, 19.30 TNU. 6.45, CANALUL “1+1” 11.40, 12.40, 13.30, 14.20, 15.20,
CANALUL “1+1” documentar. “Kievul pe timp de seară”. 4.45 parteneriate. Profită de acest lucru! Acum
“Roxolana”. 7.10, 8.10 “Dejunul cu “1+1”. 9.10 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 19.30 TNU. 6.45, 16.20 “Lume anapoda”-4. Viet-
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 19.30 TNU. 6.45, CANALUL “1+1”
CANALUL “1+1” “Patru nunţi”-4. 10.40 “Schimb de 7.10, 8.10 “Dejunul cu “1+1”. 9.10 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 19.30 TNU. 6.45,
“Eskimoska-2. Peripeţii în Arktika”.
nam. 17.30 “Liga umorului”-2.
când Luna tranzitează casa cuplului tău, ar
7.10, 8.10 “Dejunul cu “1+1”. 9.10 5.20 Film artistic.
6,00, 7.00, 8.00, 9.00, 19.30 TNU. soţie”-3. 12.00 “Schimb de soţie”-2. “Patru nunţi”-4. 10.40, 12.00 7.10, 8.10 “Dejunul cu “1+1”. 9.10 20.15 F/a “Caut o femeie cu fi bine să-ţi revitalizezi relația cu partenerul,
“Schimb de soţie”-2. 13.20, 14.20, “Patru nunţi”. 10.40, 12.00 “Schimb INTER
6.45, 7.10, 8.10 “Dejunul cu “1+1”. 13.20, 14.20, 15.20, 20.15, 21.15,
de soţie”-2. 13.30, 14.20, 15.20, 20.15, “Patru nunţi”. 10.40, 12.10 “Schimb copil” (16+). 0.00 F/a “Cronica” sau să întâlnești pe cineva cu totul special.
9.10 “Patru nunţi”-4. 10.40 “Schimb 22.10 T/s “Spitalul central”. 16.20 15.20, 20.15, 21.15,22.10 T/s “Spitalul de soţie”-2. 13.30, 14.30, 15.30 T/s 6.20 F/a “Bim cel alb, ureche GEMENII. La începutul acestei
21.15, 22.10 T/s “Spitalul central” (16+). 1.40 Program distractiv. Co-
de soţie”-3. 12.00 F/a “Iarbă sub T/s “Măreţia secolului. Roxolana”. central” (16+). 16.20 T/s “Măreţia “Spitalul central” (16+). 16.30 T/s neagră”. 10.00, 2.25 F/a “Balada des-
23.10 F/a “Inimă curajoasă”. 2.30 secolului. Roxolana”. 23.10, 1.30 F/a (16+). 16.20 T/s “Măreţia secolului. piii. 5.15 “Eskimoska-2. Peripeţii săptămâni s-ar putea să nu te afli tocmai în
zăpadă”. 15.50 T/s “Măreţia secolu- “Măreţia secolului. Roxolana”. 20.15 pre viteazul cavaler Aivengo”. 12.00 în Arktika”.
lui. Roxolana”. 20.15, 21.15, 22.10 “Eskimoska-2. Peripeţii în Arktika”. “Legendă adevărată” (18+). 5.20 Roxolana”. 23.10, 1.55 F/a “Împărăţia apele tale. Nu lua unele lucruri atât de
cerului” (16+). “Liga umorului”-2. 22.10 Program F/a “Vrăciuitoarea” (16+). 16.00, INTER
T/s “Spitalul central”. 23.10, 2.00 F/a INTER “Eskimoska-2. Peripeţii în Arktika”. distractiv. Copiii. 0.00 Film artistic.
aproape și încearcă să nu
INTER 20.30 T/s “Şi totuşi eu iubesc...”. 8.00 “Proiect reuşit”. 9.00 “Gătim
“Luptă sub stânca roşie” (16+). 6.00 Desene animate. 6.20, 14.30 INTER 1.45 F/a “Ceattahuci” (16+). 5.05 dramatizezi. Lunea aceasta,
“Anchetează experţii...” cu L. 6.00 Desene animate. 6.20, 14.30 20.00, 3.50 Amănunte. 22.30 F/a împreună”. 10.00, 11.00 “Pajura şi
INTER 6.00 Desene animate. 6.20, 14.30
“Anchetează experţii...” cu L. Kane- Desene animate. “Rută fericită”. 0.20 F/a “Solomon reversul. Rai şi infern”. 12.00 F/a
Venus își face intrarea în casa
6.00 Desene animate. 6.20, 13.10 Kanevski. 7.00, 8.00, 9.00, 12.00 “Anchetează experţii...” cu L. INTER banilor și a bunurilor din
Noutăţi. 7.10, 8.10 Dimineaţa cu Inter. vski. 7.00, 8.00, 9.00, 12.00 Noutăţi. Kein”. 4.20 F/a “Gadjo”(16+). 5.00 “Punctul de trecere permite” (16+).
“Anchetează experţii...” cu L. Kanevski. 7.00, 8.00, 9.00, 12.00 6.00, 5.40 Desene animate. 6.20, horoscopul tău general, semn că
9.20 “Hai să ne căsătorim!”. 11.20, 7.10, 8.10 Dimineaţa cu Inter. 9.20 Marele box. Vasil Lomacenko - 14.00 Marele box. Vasil Loma-
Kanevski. 7.00, 8.00, 9.00, 12.00 Noutăţi. 7.10, 8.10 Dimineaţa cu Inter. 14.30 “Anchetează experţii...” cu L.
12.25, 20.40 T/s “Mere domneşti. 9.20 “Hai să ne căsătorim!”. 11.20,
“Hai să ne căsătorim!”. 11.20, 12.25, Mighel Marriaga. cenko - Mighel Marriaga. 16.00, pot apărea mai multe venituri. Dar se cere şi
Noutăţi. 7.10, 8.10 Dimineaţa cu 20.40 T/s “Mere domneşti. Viaţa con- Kanevski. 7.00, 8.00, 9.00, 12.00
Inter. 9.20, 12.25 F/a “Ei au luptat
Viaţa cotinuă”. 17.10 “Probe veridi- 12.25, 20.40 T/s “Mere domneşti. Noutăţi. 7.10, 8.10 Dimineaţa cu TRK “BUCOVINA” 20.30 T/s “Şi totuşi eu iubesc”. prudenţă. În relaţiile de cuplu e posibil să se
ce”. 18.00, 19.00, 4.30 Se referă la tinuă”. 17.10 “Probe veridice”. 18.00, 20.00, 1.45 Amănunte. 22.00 F/a producă schimbări, în rol-cheie fiind
pentru Patrie”. 15.50 “Aşteaptă- Viaţa continuă”. 17.10 “Probe veridi- Inter. 9.20 “Hai să ne căsătorim!”. 6.00 Imnul Ucrainei. 6.02, 12.30,
toţi! 20.00, 2.20, 5.15 Amănunte. 19.00, 4.20 Se referă la toţi! 20.00, “Arfă pentru iubită” (16+). 23.45
mă!”. 18.00, 19.00, 4.30 Se referă la ce”. 18.00, 19.00, 4.30 Se referă la
2.20, 5.05 Amănunte. 23.20 T/s “Şi
11.20, 12.25 T/s “Mere domneşti. 16.30, 0.40 “Gânduri despre cele partenerul. Atrage mai multă atenţie acestui
23.20 T/s “Şi totuşi eu iubesc...”. 3.00 F/a “Dragoste pe asfalt”.
toţi! 20.00, 2.15, 5.15 Amănunte.
“Călătorii în timp”. 3.25 “Proiect reu-
toţi! 20.00, 2.15, 5.15 Amănunte.
totuşi eu iubesc...”. 3.00 “Proiect reu-
Viaţa continuă”. 17.10 “Probe veridi- sacre”. 6.30, 13.00, 0.10, 3.00, 5.00 domeniu.
23.20 T/s “Şi totuşi eu iubesc...”. 2.55 ce”. 18.00 Se referă la toţi! 20.00, TRK “BUCOVINA”
20.40 T/s “Mere domneşti. Viaţa şit”. 3.55 “Gătim împreună”. şit”. 3.40 “Gătim împreună”. “Teritoriul muzicii”. 7.00, 10.55,
6.00 Imnul Ucrainei. 6.02 “Locurile
RACUL. O săptămână cu imagini
continuă”. 23.20 T/s “Şi totuşi eu “Călătorii în timp”. 3.20 “Proiect reu- 5.00 Amănunte. 20.40 F/a
TRK “BUCOVINA” TRK “BUCOVINA” 14.00, 19.26, 21.56, 0.00 Meteo. 7.05, sfinte ale Bucovinei”. 6.30, 13.00, proaspete despre propria persoană. Ai grijă
iubesc...”. 2.55 “Călătorii în timp”. şit”. 3.55 “Gătim împreună”. “Vrăciuitoarea” (16+). 0.55 F/a
6.00 Imnul Ucrainei. 6.02 “Gânduri
TRK “BUCOVINA”
6.00 Imnul Ucrainei. 6.02 “Gânduri
“Umbrele strămoşilor uitaţi”. 2.35
9.00, 15.00, 1.10, 4.00 “Iar muzica 3.00 “Teritoriul muzicii”. 7.00, doar să nu te extenuezi! Dispui de șarmul și
3.20 “Proiect reuşit”. 3.55 “Gătim despre cele sacre”. 6.30, 9.30, 13.20, despre cele sacre”. 6.30, 9.30, 13.20,
împreună”. 6.00 Imnul Ucrainei. 6.02 “Locurile “Castelele Transcarpatiei”. 3.15 răsună...”. 7.30, 15.25 Desene anima- 11.55, 14.00, 19.26, 21.56, 0.00 carisma necesare pentru a atrage
3.10 “Teritoriul muzicii”. 7.00, 10.00, 1.40, 3.10 “Teritoriul muzicii”. 7.00, te. 8.00 Telemeridiane. 8.30 “La noi,
TRK “BUCOVINA” sfinte ale Bucovinei”. 6.15 “Iată o “Aşteaptă-mă”. Meteo. 7.05, 15.00, 20.30, 0.10, șansa de partea ta în anumite
16.00, 19.00, 22.00 Noutăţi. 7.20, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 în Bucovina” (în limba româmă). 1.10, 4.00, 5.30 “Iar muzica răsu-
6.00 Imnul Ucrainei. 6.02 “Locurile 10.20, 13.13, 16.14, 19.25, 21.56, 0.00 astfel de istorie”. 6.30, 9.30, 13.20, Noutăţi. 7.20, 10.20, 13.15, 16.15,
TRK “BUCOVINA” contexte profesionale. Faci pro-
sfinte ale Bucovinei”. 6.30, 9.30, 3.10 “Teritoriul muzicii”. 7.00, 10.00, 6.00 Imnul Ucrainei. 6.02, 10.25 9.30, 19.30, 23.00, 2.05 Film docu- nă...”. 7.30, 15.25 Des. animate. grese mari la acest nivel! Ai un
Pronosticul timpului. 7.25, 12.30, 19.25, 22.20, 0.00 Pronosticul timpu-
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Noutăţi. “Locurile sfinte ale Bucovinei”. 6.30, mentar. 10.00 “Paleta”. 10.30, 16.00 8.00 “Doresc să fiu...”. 8.20
13.20, 3.10 “Teritoriul muzicii”. 7.00, 13.50 Desene animate. 8.00 “Coşul lui. 7.25, 12.30, 13.50 Desene anima-
9.30, 13.20, 1.40, 3.10 “Teritoriul
farmec personal, lucru ușor de
10.00, 16.00, 19.00, 22.00 Noutăţi. cu idei de creaţie”. 8.15, 15.00, 20.30, 7.20, 10.20, 13.15, 16.15, 19.25, 22.20, “Patria talentelor”. 11.00 “Joc-Model. “Farmacia verde”. 8.30, 18.40
te. 8.00 “Podiumul vieţii ei”. 8.55
muzicii”. 7.00, 10.00, 13.00, 16.00, “Paleta”. 9.00, 22.00 “Rezonanţa”.
perceput pentru cei din jurul tău. Aşa
7.20, 10.20, 13.13, 16.14, 19.25, 1.40, 5.00 “Iar muzica răsună...”. 0.00 Pronosticul timpului. 7.25, Farmacia verde. 9.00, 12.00, 22.55, “Consiliul Securităţii ONU”. 12.00,
12.30, 13.50 Des. animate. 8.00 19.00, 22.00 Noutăţi. 7.20, 10.20, 10.00 “Bună dimineaţa, Bucovi- că nu duci lipsă de admiratori/oare. Dacă nu
21.56, 0.00 Pronosticul timpului. 8.55, 15.25 “Farmacia verde”. 9.00, 0.10, 5.00 Film documentar. 10.25 “La 20.00 “Istorii neinventate”. 13.30,
7.25, 12.40, 13.50 Desene animate. 12.00, 0.10 Film documentar. 10.25 “Doresc să fiu...”. 8.20, 15.00, 20.30, 13.13, 16.13, 19.25, 22.20, 0.00 na!”. 11.20 “Feis-control”. 12.00 există cineva în viața ta, s-ar putea ca acest
noi, în Bucovina” (în limba română). 3.30 “Apăr. Patriei”. 14.05 “Mono-
8.00, 4.10 “Podiumul vieţii ei”. 8.55, “Comori eterne” (în limba româ- 1.40, 2.30,, 4.30 5.00 “Iar muzica 10.52, 16.20 Noutăţi (în limba româ-
Pronosticul timpului. 7.25, 12.30,
logul fiicei”. 17.00, 23.00, 2.00 Film “Istorii neinventate”. 12.30 “BUM- lucru să se schimbe vineri sau sâmbătă. Se
mă). 10.52, 16.20 Noutăţi (în limba răsună...”. 8.55, 15.25 “Farmacia 13.50 Des. animate. 8.00 Program ul verde”. 13.30 “Clubul femeilor”. anunță o posibilă întâlnire cu cineva special.
15.20 “Farmacia verde”. 9.00, 12.00, nă). 11.05 “Întâlniri în larg nemărgi- doc. 17.30, 22.00 Rezonanţa. 18.30,
pentru tineret. 8.30 “Comori eterne” 14.05 “Podiumul vieţii ei”. 16.00
23.00, 0.10 Film doc. 10.24 “Bună română). 11.05 “Pe unda muzicală”. verde”. 9.00, 12.00, 23.00, 0.10 Film nit”. 11.30 Patria talentelor. 14.00, (în limba română). 9.00, 12.00, 23.30, 21.00 Realităţi. 20.30 “Luptători pen- LEUL. În aceste zile ar trebui să te
dimineaţa, Bucovina!”. 11.24, 5.30 11.30 Program distractiv. 14.00 doc. 10.25 “Memoria”. 10.55 “Viaţa 2.10 “Paleta”. 14.30 “Legătura”. “Mini-Mix”. 17.00 “Accentele”. preocupi mai mult de sănătatea ta.
“Istorii neinventate”. 14.30 “Legă- 0.10 Film doc. 11.00 “Of-line”. 11.30 tru Independenţă”. 20.45 “Basmul
Sport. 14.00 “Joc-Model. “Consiliul aşa cum este ea...”. 11.10 “Feis-con- 15.00, 20.30, 1.40, 4.10 “Iar muzica 17.30, 21.40 “Viaţa aşa cum este
tura”. 14.45 “Respiraţia cuvântului”. “Pe unda muzicală” (în limba româ- de seară”. 23.52 “Telecălătorii”. 0.05 Gândește-te cum anume ai putea să-ți
Securităţii ONU”. 15.00, 1.40, 5.05 trol”. 14.00 “Podiumul vieţii ei”. răsună...”. 15.15 “Oraşul meu”. 15.30 ea...”. 17.45 “Joc-Model. “Consiliul
15.15 “Tainele oraşului meu”. 15.30 15.20 “În interior”. 15.30, 4.30 nă). 14.00 “Istorii neinventate”. “Farmacia verde”. 1.30 Telemeri- Securităţii ONU”. 19.30 “Realităţi”.
îmbunătățești stilul de viață. Din
“Iar muzica răsună...”. 15.30 “Sunt “Coşul cu idei de creaţie”. 15.45 14.25, 3.40 “Gânduri despre cele
“Lecţie pentru părinţi”. 16.35 Patria “Legendele Zaporijjiei”. 16.20 “Culinăria lui Andrei”. 16.35 Patria diane. 2.50 “În căutarea legendelor”. 20.45 “Basmul de seară”. 21.00, câte se pare, cele mai solicitante
gospodar de sine stătător”. 16.20 sacre”. 15.00, 20.30, 2.15, 4.15, 5.00
“Doresc să fiu...”. 16.40 “Patria talentelor. 17.00 Program pentru Program despre animale. 16.35 talentelor. 17.00 Program distractiv. 4.30 “Timpul schimbărilor”. 5.00 23.00, 2.00, 5.00 Film documentar. și aglomerate zile ale acestei
tineret. 17.30, 5.30 “Accentele”. “Iar muzica răsună...”. 15.20, 0.05
talentelor”. 17.06 “Paleta”. 17.45, “Patria talentelor”. 17.00 Program 17.30 “Concepţia”. 18.00, 21.00 “Farmacia verde”. 15.30 “1001 de
“Formula succesului”. 23.45 Telecălătorii. 0.40 “Istorii săptămâni sunt cele de vineri și
18.00, 21.00 Studioul A-3. 19.30 “Po- distractiv. 17.30 “Of-line”. 18.00, “Studioul A-3”. 19.30 Memoria. 20.00 ICTV neinventate”. 1.30 Ritmul afaceri- sâmbătă. Deci, riști să intri în criză
20.30 “Sport-time”. 18.00, 21.00 călătorii”. 16.20 “Doresc să fiu...”.
diumul vieţii ei”. 20.45 Basmul de 21.00 Studioul A-3. 19.30 “Paleta”. lor. 4.30 “Destine feminine” (în
“Studioul de seară” (în limba româ-
seară. 22.25 “Ora Patriei”. 22.55
“Cum aşa?”. 20.45 “Basmul de 16.40 Patria talentelor. 17.06 5.00 T/s “Codul Constantin”. 6.35 de timp, nereușind să-ți duci toate treburile
nă). 19.30 “Accentele”. 20.00 “Istorii 20.45 “Basmul de seară”. 22.25 Ora seară”. 22.25 “Ora Patriei”. 23.52 T/s “Secţia-44” (16+). 9.15, 13.00 F/a limba română).
“Copământenii. Pe urmele Lesei “Accentele”. 17.45 “Viaţa aşa cum la bun sfârșit. De marți până joi atât viața de
neinventate”. 20.45 “Basmul de Patriei. 23.45 Telemeridiane. 1.25 Telecălătorii. 2.40 “Ritmul afacerilor”. este ea”. 18.00, 21.00 “Studioul A-3”. “Inundaţia”. 12.45, 18.45, 21.05 ICTV
Ukrainka”. 2.10 “Paleta”. 2.40 “Tim- “Respiraţia cuvântului”. 2.10 “Istorii 3.40 “Enciclopedia designului”. 4.30
familie, cât și cea de cuplu sunt favorizate
seară”. 22.25 “Ora Patriei”. 23.45, 19.30 “Concepţia”. 20.00 Fapte. 13.40 F/a “Fiica generalului”. 5.20, 3.30 T/s “Codul
pul schimbărilor”. 3.40 “Enciclo- nisipoase”. 3.40 “Enciclopedia des- “La noi, în Bucovina” (în limba româ- Constantin”. 7.00 T/s “Secţia 44”
de astre. Dacă încă nu a apărut persoana
3.40 “Respiraţia cuvântului”. 2.10 pedia designului”. 4.10 “Culinăria lui “Telemeridiane”. 20.45 “Basmul de 15.55 F/a “Apollon-13”. 19.20 Noutăţi
“Sezoane teatrale”. ignului”. 4.10 “Aceasta-i Bucovina nă). 5.30 “Concepţia”. seară”. 22.25 “Ora Patriei”. 23.00, (16+). 10.50, 13.00 F/a “Apollon- potrivită în viața ta, există posibilitatea să se
Andrei”. 4.30 “Comori eterne” (în neobişnuite. 20.05 F/a “Furia” (16+).
ICTV limba română).
mea!”. 5.30 “Memoria”. ICTV 5.30 Guvernul în direct cu obştimea. 13”. 12.45, 18.45 Fapte. 13.50 F/a ivească acum.
ICTV 22.50 F/a “Ochi de vultur”. 1.00 Film
5.15 Teleserviciul “Căutarea”. 5.20, ICTV
5.35 “Apărarea civilă”. 6.30 2.40 “Lecţie pentru părinţi”. 4.30 “Ochi de vultur”. 16.15 F/a “Furia” FECIOARA. În ceea ce priveşte
5.35, 10.10 “Apărarea civilă”. 6.30 “Dimineaţa în marele oraş”. 8.45, artistic (18+). 2.35 T/s “Las-Wegas”
4.55 “Să privească toţi!”. 6.10 5.30, 20.20 “Apărarea civilă”. 6.30 “Energomania”. (16+). 19.10 F/a “Asediul Casei sănătatea nu se anunță vești proaste pentru
“Dimineaţa în marele oraş”. 8.45, 12.45, 18.45, 21.10, 4.25 Fapte. 9.15, ICTV (16+). 4.00 Provocatorul. 4.50 Fapte.
“Apărarea civilă”. 7.05, 4.30 Fapte. “Dimineaţa în marele oraş”. 8.45, Albe” (16+). 21.50 F/a “Robokop” tine. Se prea poate ca în ultima zi a
7.45, 9.15, 19.20 “Noutăţi neobişnui- 12.45, 15.45, 18.45, 21.05, 4.25 Fapte. 19.20 “Noutăţi neobişnuite”. 9.45 5.35 “Apărarea civilă”. 6.30 CANALUL NOU (16+). 0.20 F/a “Fantoma casei de
12.45, 18.45, 21.10, 4.35 Fapte. 9.15, săptămânii să nu te afli în cea mai
te”. 8.45, 12.45, 15.45, 18.45, 21.00 19.20 “Noutăţi neobişnuite”. 10.10 9.15, 19.20 “Noutăţi neobişnuite”. “Frontul secret”. 10.45 F/a “Dimineaţa în marele oraş”. 8.45, 3.00, 2.20 “Zona nopţii”. 5.00 T/s pe deal” (16+). 2.10 T/s “Las-
11.05, 13.20 F/a “Supernoua”. 13.30, “Inundaţia”. 13.20, 16.10 T/s “Cerul în 12.45, 18.45, 21.05 Fapte. 9.15, 19.20 “Fiicele tatei”. 5.49, 7.09 “Kid’s bună stare posibilă. Ideal ar fi ca
Fapte. 10.10 “Antizombi”. 11.10, “Mai mult decât adevărul”. 11.05, Vegas” (16+).
13.20 F/a “Vulturul Gudzonului” 13.20 F/a “Supernoua”. 13.30 T/s 16.10 T/s “Cerul în flăcări”. 17.45, flăcări”. 17.45, 21.30 T/s “Operaţia “Noutăţi neobişnuite”. 9.50 Time”. 5.50 Desene animate. 7.10 CANALUL NOU
atunci să te bazezi pe prieteni.
(16+). 13.45 F/a “Robokop”. 16.20 “Furtul zeiţei” (16+). 15.25, 16.10 T/s 21.25 T/s “Operaţia “Gorgona”. “Gorgona”. 20.20 “Insaider”. 22.25, “Insaider”. 10.55, 13.20 F/a “Inun- “Revizorul”. 10.15 “Pasiuni după 6.10, 6.50, 19.00 “Astăzi”. 7.20 Dar, unele lucruri mai depind și de
F/a “Planeta Mercur e în pericol” “Cerul în flăcări” . 17.50, 21.25 T/s 20.20 “Frontul secret”. 22.25 Film 0.35 Film artistic (16+). 2.25 “Fără daţia”. 13.30, 16.10 T/s “Cerul în flă- tine. Începând de joi, Uranus
Revizor”. 13.00 F/a “Poarta astrală”. Calea vedetelor. 8.20 F/a “Mama se
(16+). 20.20 Mai mult decât adevărul. “Operaţia “Gorgona” (16+). 22.20 artistic. 0.45 F/a “Oraşul păcatelor-2. frână”. 3.15 Provocatorul. 4.15 cări”. 17.45 T/s “Operaţia “Gorgo- retrogradează în casa finanțelor și a
15.50 F/a “Desantul astral”. 18.15 F/a căsătoreşte”. 10.20 T/s “Răţuşca
F/a “Oraşul păcatelor-2. Femeia pen- Femeia pentru care poţi să omori”. Teleserviciul “Căutarea”. 4.20 na”. 20.20 “Antizombi”. 21.25 T/s
21.20 T/s “Operaţia “Gorgona”
2.25 “Fără frână”. 3.10 Studioul Washington. 4.45 “Să pri- “Divergentul”. 21.00 F/a oribilă”. 14.00 T/s “Voi fi soţie bunurilor pe care le deții. Tot în această
22.15 F/a “Oraşul păcatelor”. 0.45 tru care poţi să omori”. 0.35 F/a “Pentru trei”. 23.45 F/a “Fiica gene- devotată”. 17.50, 19.30 T/s “A
“Oraşul păcatelor” (18+). 2.35 F/a “Provocatorul”. 4.20 Studioul vească toţi!”. ralului”. 1.50 F/a “Supernoua”. 4.40 “Insurgentul”. 23.10 F/a “13 fanto- perioadă s-ar putea ca atmosfera dintre tine
F/a “Operaţia “Răsplata”. 2.20 “Fără doua respiraţie” (12+). 22.30 T/s
“Operaţia “Răsplata”. 4.25 Teleser- Washington. CANALUL NOU Fapte. me” (18+). 1.00 F/a “Somnia: înainte și persoana iubită să se tensioneze destul de
frână”. 3.05 “Provocatorul”. “Casă fără ieşire”. 2.05 “Mistică
CANALUL NOU viciul “Căutarea”. 4.30 Studioul CANALUL NOU 3.20, 2.55 Teleserviciul “Căutarea”. CANALUL NOU de a mă trezi” (16+). mult. Poate ar fi mai bine dacă ați discuta
3.25 Zona nopţii. 5.00 T/s “Fiicele reală”. 3.50 T/s “Medicul de servi-
3.00, 2.50 “Zona nopţii”. 3.40 T/s Washington. 4.55 “Să privească 3.00 Zona nopţii. 3.30, 9.10 T/s 3.00, 2.00 “Zona nopţii”. 4.30 T/s TVA
ciu”.
deschis despre lucrurile care vă deranjează.
toţi!”. “Fiicele tatei”. 5.59, 7.19 “Kid’s tatei”. 5.59, 7.13 “Kid’s Time”. 6.00, “Fiicele tatei” (16+). 5.49, 7.39 “Kid’s 6.00, 7.45, 9.15, 18.30, 21.25, 23.25, BALANŢA. Din câte se pare,
“Fiicele tatei”(16+). 5.29, 6.45 “Kids’ TVA
CANALUL NOU Time”. 6.00, 6.30 Desene animate. 6.20 Desene animate. 7.15, 19.00 “De Time”. 5.50, 6.10 Desene animate. 3.25 “Revista presei”. 6.05, 7.50,
Time”. 5.30, 5.50 Desene animate.
la puştoaică la domnişoară”. 9.10 6.00, 7.45, 9.15, 16.35, 21.25, 3.25 astrele nu pun presiuni pe aspectul
3.00, 2.20 “Zona nopţii”. 4.10 T/s 7.20, 19.00 “De la puştoaică la dom- 7.40 “Kievul ziua şi noaptea”. 13.10 9.20, 19.35, 21.30, 23.30, 3.30 Temele
6.50, 8.50 F/a “Dansuri de stradă”-2.
“Fiicele tatei”. 5.59, 7.10 “Kids’ nişoară”. 16.30 T/s “Nu te naşte fru- T/s “Fericiţi împreună”. 16.30 T/s “Nu “Inimile celor trei”. 17.00, 19.00 “De “Revista presei”. 6.05, 7.50, 16.00, sănătăţii tale săptămâna aceasta.
10.30 F/a “Dansuri de stradă: toate zilei. 6.30, 8.15, 9.45, 17.15, 22.05 21.30, 3.30 Temele săptămânii. Cu toate acestea, nu ar trebui să-ți
Time”. 6.00, 6.20 Desene animate. moasă”. 21.00 F/a “Poarta astrală”. te naşte frumoasă”. 21.00 F/a la puştoaică la domnişoară”. 21.20
vedetele”. 12.30, 16.40 F/a “Vă invi- Pronosticul timpului. 6.35, 8.20, 9.50, 6.40, 8.25, 9.45, 17.15, 21.50, 3.45
7.15, 19.00 “De la puştoaică la dom- 23.30 F/a “Vikingii” (16+). 1.30 Film “Desantul astral”. 23.20 F/a “Alineatul”. 22.20 F/a “Somnia: dereglezi stilul de viață. Caută să
tăm frumos în rai”-2 (16+). 16.30 T/s nişoară”. 9.10 T/s “Fericiţi împreu- 17.20, 22.10, Pronosticul timpului la Pronosticul timpului. 6.45, 8.30,
“Nu te naşte frumoasă”. 19.00
artistic (18+). “Aşchia”. 1.10 F/a “Supernoua”. înainte de a mă trezi”. 0.20 F/a rămâi moderat și atunci când lucrurile par să
nă”. 16.30 T/s “Nu te naşte frumoa- TVA “Aşchia” (18+). staţiunile balneare. 6.40, 8.25, 9.55, 9.50, 17.20, 21.55, 3.50 Pronosticul
“Revizorul”. 22.10 “Pasiuni după
TVA
17.25, 19.55, 22.15 Horoscop. 6.45,
meargă bine. În următoarele câteva
să”. 20.50 F/a “Supernoua”. 22.40 6.00, 7.45, 9.20, 19.30, 21.30, 23.30, 6.00, 7.45, 9.20, 19.35, 21.30, 23.30, TVA timpului la staţiunile balneare.
Revizor”. 1.00 F/a “Lacul din rai”. F/a “Monstrul” (16+). 0.00 F/a “Aurul 6.00, 7.45, 9.15, 19.30, 21.25, 23.25 7.40, 8.30, 9.05, 13.55, 17.10, 21.20, 6.50, 8.35, 9.55, 17.25, 22.00, 4.00
săptămâni pot apărea oportunități de
3.30 Temele zilei. 6.25, 8.10, 9.45, 3.30 Temele zilei. 6.25, 8.10, 9.45,
2.45 “Căutarea”. nebunilor” (16+). 17.15, 19.55, 21.55, 23.55, 3.50 “Revista presei”. 6.05, 7.50, 9.20, 22.25, 4.20 Publicitate. 6.50, 8.35, Horoscop. 6.55, 7.40, 8.40, 13.55, ascensiune în ierarhia profesională. De dorit
17.15, 19.55, 21.55, 23.50, 3.50
TVA TVA Pronosticul timpului. 6.30, 8.15, 9.50, Pronosticul timpului. 6.30, 8.15, 19.35, 21.30, 23.30, 3.30 Temele zilei. 16.15, 17.00, 19.30, 21.30, 5.50 16.55, 17.10, 21.20, 22.05, 4.05 ar fi să te concentrezi suficient de mult pentru
6.00, 9.20, 19.30, 21.30, 23.30, 3.30 6.00, 7.45, 9.20, 19.30, 21.30, 23.30, 9.50, 17.20, 20.00, 22.00, 0.00, 3.55 6.30, 8.15, 9.45, 17.15, 19.55, 21.55, Publicitate. 7.00, 8.45, 16.15, 17.00, a le detecta la timp. În ceea ce priveşte relaţia
17.20, 20.00, 22.00, 23.55, 3.55 Pro- Despre basme. 7.10 Dimineaţa spe-
Temele zilei. 6.20, 7.45, 9.45, 17.15, 3.30 Temele zilei. 6.25, 8.10, 9.45, Pronosticul timpului la staţiunile 23.55, 3.50 Pronosticul timpului. 5.40 Despre basme. 7.10 de cuplu, lucrurile s-ar putea precipita între
nosticul timpului la staţiunile bal- ranţelor. 12.00, 19.30, 0.15 “Doamna
19.55, 21.55, 23.50, 3.50 Pronosticul 17.15, 19.55, 21.55, 23.50, 3.50 balneare. 6.35, 8.20, 9.55, 17.25, 6.35, 8.20, 9.50, 17.20, 20.00, 22.00, Dimineaţa speranţelor. 9.10 “Ieşire
neare. 6.35, 8.20, 9.55, 17.25, 20.05, Dragoste”. 13.00, 15,30, 16.00,1.00 tine și persoana iubită. Probabil că
timpului. 6.25, 7.50, 9.50, 17.20, Pronosticul timpului. 6.30, 8.15, 9.50, 20.05, 22.05, 0.05, 4.00 Horoscop. 0.00, 3.55 Pronosticul timpului la sta- există”. 12.00, 19.30, 0.05
20.00, 22.00, 23.55, 3.55 Pronosticul 17.20, 20.00, 22.00, 23.55, 3.55
22.05, 0.00, 4.00 Horoscop. 6.40,
ţiunile balneare. 6.40, 8.25, 9.55, Dispoziţia. 13.30 “Punctul de vede- ar fi mai bine să evitați starea
7.40, 8.25, 9.15, 14.00, 15.55, 16.55, 6.40, 7.40, 8.25, 9.15, 14.05, 15.55, “Doamna Dragoste”. 13.00, 22.10
timpului la staţiunile balneare. 6.30, Pronosticul timpului la staţiunile 16.55, 17.10, 4.05 Publicitate. 6.45, 17.25, 20.05, 22.05, 0.05, 4.00 re”. 14.00 “Aşa scrie Biblia”. 14.30, conflictuală.
17.10, 23.25, 4.05 Publicitate. 6.45, “Dispoziţia”. 14.00 “Aşa scrie
7.55, 9.55, 17.25, 20.05, 22.05, 0.00, balneare. 6.35, 8.20, 9.55, 17.25, 8.30, 14.30, 17.00, 21.10, 5.45 Despre Horoscop. 6.45, 7.40, 8.30, 14.05, 1.50 F/a “Asasinarea lui Kerolain
Biblia”. 14.30, 2.00 F/a “Ziua
SCORPIONUL. În această
20.05, 22.05, 0.00, 4.00 Horoscop. 8.30, 14.50, 17.00, 21.15, 5.45 Desp-
4.00 Horoscop. 6.35, 7.40, 9.15,
re basme. 7.10 Dimineaţa speranţe- basme. 7.10 Dimineaţa speranţelor. 15.55, 16.55, 17.10, 22.30, 4.05 Bern” (16+). 16.30 Politica. 16.55
părintelui”. 16.40 “Despre legisla- săptămână nivelul tău de energie ar
14.05, 15.55, 16.55, 17.10, 23.25, 4.05 6.40, 7.40, 8.25, 9.15, 14.00, 15.55, 8.50 Dispoziţia. 9.00, 14.10 “17 minu- Publicitate. 6.50, 8.35, 14.20, 17.00, “Despre legislaţie”. 22.30, 4.20 F/a putea fluctua destul de mult. De joi încolo, se
16.55, 17.10, 23.25, 4.05 Publicitate. lor. 8.50 Dispoziţia. 9.10, 14.05 ţie”. 20.30 “Politica”. 21.00 “17
Publicitate. 6.40, 8.30, 14.40, 17.00, te de adevăr”. 12.00, 20.10, 0.05 21.10, 5.45 Despre basme. 7.10 “Conducerea prin Brail” (12+). întrevede o perioadă în care te-ai putea con-
6.45, 8.30, 14.50, 17.00, 21.15, 5.45 “Despre legislaţie”. 12.00, 20.10, 0.05 minute de adevăr”. 22.30, 4.05 F/a
21.15, 5.45 Despre basme. 7.10 “Doamna Dragoste”. 13.00, 16.00, Dimineaţa speranţelor. 9.00 STB
Despre basme. 7.10 Dimineaţa spe- “Doamna Dragoste”. 13.00, 16.00,
“Investigaţie jurnalistică”. 12.00,
“Vacanţa mea mare în Grecia” frunta cu o stare de tensiune destul de
Dimineaţa speranţelor. 8.00 “Ieşire 22.10, 1.00 Dispoziţia. 14.10 “Punctul 6.15 “Totul va fi bine!”. 8.05
ranţelor. 8.50, 13.00, 14.10, 16.00, 22.10, 1.00 “Dispoziţia”. 14.10 “17 (16+). puternică. Începând de joi, ideal ar fi să faci în
există”. 9.00, 22.15 “Serviciul de de vedere”. 15.00, 2.45 T/s “Veronica 20.20, 0.05 “Doamna Dragoste”.
22.10, 1.00 “Dispoziţia”. 9.10, 14.05 minute de adevăr”. 15.00, 2.45 T/s “Karaoke pe Maidan”. 9.00 “Totul va STB așa fel încât să rămâi stăpân pe situație
căutare a deputaţilor”. 12.00, 20.10, Mars”. 19.30, 21.25, 23.25 Revista 13.00, 14.10, 16.00, 1.00, 5.00
“Cafeneaua lingvistică”. 12.00, “Veronica Mars”. 21.00 “Punctul de fi gustos!”. 9.55 “Dragă, noi ne omo- 6.00 “Totul va fi bine!”. 7.05 “Casa
0.05 “Doamna Dragoste”. 13.00, presei. 22.10 “Investigaţie jurnalisti- Dispoziţia. 14.10, 23.00 “17 minute indiferent de circumstanțele care apar. În
20.10, 0.05 “Doamna Dragoste”. vedere”. 22.10 “Politica”. 22.30, 5.00 de adevăr”. 15.00, 2.45 T/s “Veronica râm copiii”. 13.35 “Gravidă la 16 rămasă în grija tatei”. 9.00 “Totul
16.00, 22.15, 1.00 “Dispoziţia”.
15.00, 2.45 T/s “Veronica Mars”. T/s “Dosarul Doil”. 4.10 “Anatomia
că”. 22.30, 5.00 T/s “Dosarul Doil”.
va fi gustos!”. 11.35 “Karaoke pe
următoarea perioadă sunt favorizate relațiile
Mars”. 22.15 “Politica”. 4.10 “Anato- ani”. 15.15 F/a “Când înfloreşte lilia-
14.10 “Politica”. 15.00, 2.45 T/s
21.20 “Despre legislaţie”. 22.10 culturii”.
4.10 “Anatomia culturii”.
Maidan”. 12.30 “Vânătoarea”. la distanță. S-ar putea să vă fie mai ușor decât
“Veronica Mars”. 21.20 “Cafeneaua STB mia culturii”. cul”. 17.05 F/a “Dragoste sub supra-
“Punctul de vedere”. 22.30, 5.00 T/s STB STB veghere”. 19.00 F/a “Două maluri 13.35 F/a “Nu pot spune “adio”. de obicei să mențineți un contact stabil.
lingvistică”. 22.30, 5.00 T/s “Dosarul 6.40, 16.00 “Totul va fi bine!”. 8.40
“Dosarul Doil”. 6.45, 16.00 “Totul va fi bine!”. 8.45 6.45 “Casa rămasă în grija tatei”. lângă râu”-2. 22.50 F/a “Nu pot 15.10 F/a “Două maluri lângă SĂGETĂTORUL. Se prefigurează o
Doil”. STB “Ucraina are talent. Copiii”- 2. 11.15
STB
“Ucraina are talent. Copiii”-2. 11.20
“Istorii mistice-4” cu P. Kostiţyn. 8.35 F/a “Maşa”. 10.20 F/a “Inimă spune “adio”. râu”-2. 19.00 “Anchetează extra- săptămână în care nivelul tău de
6.20, 16.00 “Totul va fi bine!”. 8.20 “Istorii mistice-4”cu P. Kostiţyn. rece”. 18.00, 22.00 Ferestre-noutăţi. senşii”. 22.40 “Mi-i incomod de energie ar putea creşte. Ideea ar fi
6.05, 16.00 “Totul va fi bine!”. 8.00 “Totul va fi gustos!”. 9.15 “Ucraina 13.05 “Lupta extrasenşilor. CANALUL “UCRAINA”
13.10 “Lupta extrasenşilor. Apocalip- 18.30 F/a “Când înfloreşte liliacul”. corpul meu”-3.
“Vânătoarea”. 9.05 F/a “Pe pod”. are talent. Copiii”. 12.00 “Istorii mis- Apocalipsa”. 18.00, 22.00 Ferestre- 7.00, 15.00, 19.00, 3.00 Astăzi. 7.15, să faci în așa fel încât să-ți stabileşti
sa”. 18.00, 22.00 Ferestre-noutăţi. 20.30 “Dragoste sub supraveghere”. CANALUL “UCRAINA”
11.00 “Ucraina are talent. Copiii”-2. tice-4” cu P. Kostiţyn. 13.50 “Lupta 18.40 “Anchetează extrasenşii”.
noutăţi. 18.40 “Anchetează extra- 5.45 “Calea vedetelor”. 8.20, 15.20 unele priorități ferme și apoi să te
senşii”. 20.40, 22.35 “Mi-i incomod 22.45 F/a “Dragoste sub suprave- 6.10, 6.50, 19.00 “Astăzi”. 7.20
13.50 “Lupta extrasenşilor”. 18.00, extrasenşilor. Bărbaţii împotriva 20.40, 22.35 “Dragă, noi ne omorâm ghere”. 23.00 “Anchetează extrasen- T/s “Vâltoarea” (12+). 18.00, 19.30 Calea vedetelor. 8.20 F/a “Mama se
adaptezi în ceea ce privește restul
22.00 Ferestre- Noutăţi. 18.40, 0.55 femeilor”. 18.00, 22.00 Ferestre-nou- de corpul meu”-3. angajamentelor. Pot apărea posibilităţi de a
copiii”. şii”. T/s “Răţuşca oribilă”. 22.10 F/a căsătoreşte”. 10.20 T/s “Răţuşca
“Anchetează extrasenşii”. 20.35, tăţi. 18.40, 0.55 “Anchetează extra- CANALUL “UCRAINA”
CANALUL “UCRAINA”
6.10, 12.50, 5.20 T/s “Medicul de ser- CANALUL “UCRAINA” “Mama se căsătoreşte”. 0.10 oribilă”. 14.00 T/s “Voi fi soţie obţine venituri prin asocieri cu partenerul de
22.35 “Casa rămasă în grija tatei”. senşii”. 20.35, 22.45 “Gravidă la 16
CANALUL “UCRAINA” ani”. 23.05 “Fiicele-mame”.
6.10, 12.50, 5.20 T/s “Medicul de ser-
viciu”. 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 6.10, 12.50 T/s “Medicul de serviciu”. “Mistică reală”. 3.30 T/s “Legea şi devotată”. 17.50, 19.30 T/s “A viață și de afaceri. Este o perioadă destul de
viciu”. 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 2.40 Astăzi. 7.15, 8.15 7.00, 8.00, 9.00, 19.00, 23.00, 3.10 ordinea. Intenţii criminale” (16+). doua respiraţie” (12+). 22.30 T/s încărcată emoțional pentru tine și persoana
6.50, 7.15, 8.15 Dimi-neaţa cu CANALUL “UCRAINA” 23.00, 2.40 Astăzi. 7.15, 8.15 Astăzi. 7.15, 8.15 “Dimineaţa cu
Ucraina. 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 6.10, 12.50 T/s “Medicul de serviciu”. “Dimineaţa cu Ucraina”. 9.15, 3.30 TVR-1 “Casă fără ieşire”. 2.05 “Mistică iubită. Treceți printr-o perioadă dificilă, cu
“Dimineaţa cu Ucraina”. 9.15, 3.30 “Calea vedetelor”. 10.50, 4.30 Ucraina”. 9.15, 5.30 “Calea vedete- 7.00. Vreau să fiu sănătos. 8.00. reală”. 3.50 T/s “Medicul de servi-
19.00, 23.00, 2.00 Astăzi. 9.15, 3.50 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00,
“Calea vedetelor”. 10.50, 4.30 lor”. 10.50, 4.00 “Mistică reală”. unele provocări.
“Calea vedetelor”. 11.00 T/s 3.50 Astăzi. 7.15, 8.15 “Dimineaţa cu “Mistică reală”. 14.45, 15.30 T/s Vestigii şi patrimoniu. 8.30. Descă- ciu”. CAPRICORNUL. În această
“Mistică reală”. 14.45, 15.30 T/s “Medicul femeilor”-2. 19.45 “Aici, 14.45, 15.30 T/s “Medicul femeilor”-2 TVR-1
“Neiubitul” (16+). 14.40, 15.30 T/s Ucraina”. 9.15 “Calea vedetelor”. lecaţi în Carpaţi. 9.00. Oameni ca noi. săptămână toate deciziile le iei
“Medicul femeilor”-2 (16+). 19.45 (16+). 19.45 “Aici, Ucraina!”. 21.00
“Mama şi mama-vitregă”. 19.45, 10.50, 4.40 “Mistică reală”. 14.45, Ucraina!”. 21.00 T/s “Vâltoarea”. 9.30., 3.55. M.A.I. aproape de tine. 7.00. Teleenciclopedia. 8.10., 4.10.
15.30 T/s “Medicul femeilor”-2. 19.40 “Aici, Ucraina!”. 21.00 T/s 23.30 T/s “Legea şi ordinea. Intenţii
T/s “Vâltoarea”. 23.30 T/s “Legea şi
Universul credinţei. 9.30., 3.45. Pro singur. Luna se mai află încă în
2.50 “Aici, Ucraina!”. 21.00 T/s “Vâltoarea”. 23.30 T/s “Legea şi ordi- ordinea. Intenţii criminale” (16+). 10.00. Zona@. 10.30. Dincolo de
“Vâltoarea”. 23.30 F/a “Măcelarii” “Aici, Ucraina!”. 21.00 T/s criminale” (16+). Patria. 10.00. În grădina Danei. casa proiectelor de grup și a pla-
nea. Intenţii criminale” (16+). TVR-1 hartă. 11.00. Cooltura. 12.10. Muzici
(18+). 5.20 T/s “Medicul de serviciu”. “Vâltoarea”. 23.30 T/s “Legea şi ordi- TVR-1 10.35., 12.00. Viaţa satului. 11.50. nurilor de viitor, indiciu cum că
TVR-1 7.00., 8.00., 9.00. 1 Matinal. 9.45., şi tradiţii în Cişmigiu. 14.00., 20.00.,
TVR-1 nea. Intenţii criminale”. 2.00 F/a 7.00., 8.00., 9.00. 1 Matinal. 9.45.,
11.45., 12.30. Teleshopping. 10.00., 2.10. Telejurnal. 14.30., 3.30., 6.60.
Minutul de agricultură. 13.00., 5.30. trebuie să-ți cauți sponsori pentru a pune pe
“Măcelarii” (18+). 7.00., 8.00., 9.00. 1 Matinal. 9.45., 11.45., 12.30. Teleshopping. 10.00.,
7.00., 8.00., 9.00. 1 Matinal. 9.45., 11.00., 13.00., 16.00., 18.30. Perfect Tezaur folcloric. 14.00., 20.00., picioare o idee de afaceri în care crezi cu
TVR-1 11.45., 12.30. Teleshopping. 10.00., 11.00., 13.00., 16.00., 18.30. Perfect Adevăruri despre trecut. 15.00. Ora
11.45., 12.30. Teleshopping. 10.00., imperfect. 12.00. Drum bun! 12.45. 2.00. Telejurnal. 14.30., 1.30. Ultima adevărat. De luni încolo, Venus tranzitează
7.00., 8.00., 9.00. 1 Matinal. 9.45., 11.00., 13.00., 16.00., 18.30. Perfect imperfect. 12.00. Banii tăi. 13.00. Aici, regelui. 16.00. Memorialul Durerii.
11.00., 13.00., 16.00., 18.30. Perfect Discover România. 13.00. Aici, ediţie. 15.00., 23.00. Politică şi deli- casa cuplului din horoscopul tău general,
11.45., 12.30. Teleshopping. 10.00., imperfect. 12.00., 4.10. Eu, consuma- acum. 14.00., 17.00., 20.00., 2.00. 17.00. Crteativ. 17.30., 3.50. La un
imperfect. 12.00. Descălecaţi în acum. 14.00., 17.00., 20.00., 2.35. cateţuri. 16.00., 24.00. Arheologia
11.00., 13.00., 16.00., 18.30. Perfect torul. 13.00. Aici, acum. 14.00., Telejurnal. 14.55., 23.55., 2.50. pas de România. 18.00., 1.45. crimei. 17.00. Dosar România.
indiciu cum că debutează o perioadă bună
Carpaţi. 13.00. Aici, acum. 14.00., 17.00., 20.00., 2.00. Telejurnal. 14.55., Telejurnal. 14.55., 2.50., 23.55.
17.00., 20.00., 2.00. Telejurnal.
imperfect. 12.00., 1.30. Izolaţi în Vorbeşte corect! 15.00., 16.05.
Vorbeşte corect! 15.00. Fără etiche- Exclusiv în România. 18.50. Teleen- 18.00. Lozul cel mare. 19.00., 24.00. pentru cei aflaţi într-o relație. Toate lucrurile
România. 13.00. Aici, acum. 14.00., 23.55. Vorbeşte corect! 15.00., 16.05. Akzente. 16.00. Ştiri. 17.30. Lozul cel sunt favorizate de astre pe acest plan, semn
14.55., 23.55. Vorbeşte corect! tă. 16.00. Ştiri. 16.05. Euro polis. ciclopedia. 19.45. Vorbeşte corect. Poveste după poveste. 21.10.
17.00., 20.00., 2.00. Telejurnal. 14.55., Convieţuiri. 16.00. Ştiri. 17.30., 5.30. mare. 18.30., 19.35., 2.50., 3.45.
15.00., 16.05. Maghiara de pe unu. 17.30., 4.10. Cooltura. 18.30., 2.50., 21.00., 0.35. Dosar România. 22.00. Muzici şi tradiţii în Cişmigiu. 23.00. că orice întreprinzi va fi încununat cu succes.
23.55., 1.50. Vorbeşte corect! 15.00., Secrete de război. 18.30., 19.35., Pulsul zilei. 20.00. La pas prin Sinaia.
16.00. Ştiri. 17.30., 5.30. Secrete de 16.05. Maghiara de pe unu. 16.00. 2.50., 3.45. Pulsul zilei. 20.00. La pas 3.45. Pulsul zilei. 20.00. La pas prin Profesioniştii. 23.00. Recurs la mora- Garantat 100%. 1.00. Adevăruri VĂRSĂTORUL. Este o
21.00., 22.00., 24.00., 1.00. România.
război. 18.30., 19.35., 2.50., 3.45. Ştiri. 17.30., 5.30. Secrete de război. prin Sinaia. 21.00., 24.00., 1.00. Sinaia. 21.00., 5.00. Documentare. lă. 0.45. Anchetele comisarului An- despre trecut. 2.50. recurs la mora- perioadă când trebuie să te încon-
9. 22.30., 1.30., 5.50. Drum bun! 23.00. 22.00. Descălecaţi în Carpaţi. 22.30.,
Pulsul zilei. 20.00. La pas prin 18.30., 19.35., 2.50., 3.45. Pulsul zilei. România 9. 22.30., 5.50. Banii tăi. tonescu. 1.15. Dincolo de hartă. 3.05. lă. 4.15. Universul credinţei. 5.30. jori de oameni care au o energie
Ora de ştiri. 4.10. Adevăruri despre 5.55. Eu, consumatorul. 23.00. Ora
Sinaia. 21.00., 21.45., 24.00., 0.45. 20.00. La pas prin Sinaia. 21.00., 23.00. Ora de ştiri. 1.30. Zona@. 4.40. Vreau să fiu sănătos. 4.20., 5.35. Poveste după poveste. bună și evită mediile care ți-ar
trecut. 4.40. Ora regelui. 5.30. Vreau de ştiri. 24.00. Profesioniştii. 1.00.
România 9. 22.30., 5.50. Izolaţi în 22.00., 24.00., 0.45. România 9. 22.30. Memorialul Durerii. Viaţa satului. MOLDOVA
să fiu sănătos. Politică şi delicateţuri. 4.10. Tezaur 6.05, 18.30 Documentar. “Check-
putea accentua starea de indisponi-
România. 23.00. Ora de ştiri. 1.30. La Creativ. 23.00. Ora de ştiri.1.30. MOLDOVA MOLDOVA MOLDOVA
un pas de România. 4.10. Ultima edi- Izolaţi în România. 4.10. Oameni ca folcloric. 5.50. În grădina Daniei. in”. 6.35, 23.55 Настоящще время. bilitate pentru lucruri care în mod normal îți fac
6.05 Unda Bugeacului. 6.40 Docu- 6.40 Documentar. “Shift – viața în era 6.05 Documentar. “Proiecte de
ţie. 4.40. Profesioniştii. noi. 4.40. Garantat 100%. MOLDOVA 7.15 Cuvintele Credinței. 8.00,1.50 plăcere. Nu-i nevoie decât să lași puțin de la
mentar. “Kino”. 6.55, 2.05 Bună digitală”. 6.55, 1.45 Bună dimineața! viitor”. 6.35, 0.10 Настоящще вре-
MOLDOVA MOLDOVA 6.05 Documentar. “Check-in”. 6.55, Bună dimineața de week-end! tine. De luni Venus tranzitează casa muncii
dimineața! 7.00, 8.00, 13.00, 21.00 7.00, 8.00, 13.00, 21.00 ȘTIRI. 9.00, мя. 7.00 Videoteca copiilor. 7.25
6.05 Rapsodia satului. 6.55, 1.45 6.05 Cuvintele Credinței. 6.55, 1.45 1.50 Bună dimineața! 7.00, 8.00, 10.00 Ring Star. Concurs muzical. din horoscopul tău general, indiciu cum că
ȘTIRI. 8.30 Domnului să ne rugăm! 17.00, 22.00 ȘTIRI (рус). 9.10, 22.15 13.00, 21.00 ȘTIRI. 9.00, 17.00, 22.00 “Bâza-bâzâita”. Program pentru
Bună dimineața! 7.00, 8.00, 13.00, Bună dimineața! 7.00, 8.00, 13.00, Transmisiune în direct cu prilejul Настоящще время. 9.40, 0.40 11.00 Părinți și copii. 11.40 Chiși- dacă urmărești să conlucrezi mai bine cu
21.00 ȘTIRI. 9.00, 17.00, 22.00 ȘTIRI 21.00 ȘTIRI. 9.00, 17.00, 22.00 ȘTIRI ȘTIRI (рус). 9.10, 22.15 Настоящще copii. 8.00, 2.00 Bună dimineața de nău de ieri și de azi. 12.00
sărbătorii “Sf. Prooroc Ilie”. 10.00, Documentar. “Made in Germany”. время. 9.40 Europa în concert. colegii de muncă, de dorit ar fi să dai dovadă
(рус). 9.10, 22.15 Настоящще (рус). 9.10, 22.15 Настоящще вре- 22.15 Настоящще время. 10.30 week-end! 10.00 Magazinul copiilor. Moldovenii de pretutindeni. 12.30
мя. 9.40 Documentar. “Euromaxx”.
10.10 Documentar. “World stories”. Emeli Sande (Marea Britanie). 10.30 10.30 Documentar. “La drum!”. 10.55
de înțelegere și compasiune. La mijlocul
время. 9.40 Documentar. “Proiecte Natura în obiectiv. 11.00 Vlad 10.25, 5.35 RM. Dimensiunea Natura în obiectiv. 13.00, 21.00
de viitor”. 10.15 ARTelier. 10.45 10.25 Dincolo de cifre. 11.00 Știință și inovare. 11.00 Maria Bieșu.
Casa mea. 11.25 “Stele în oglindă”. ȘTIRI. 13.15 “O demivorbă” cu
acestei săptămâni, viața ta socială urmează o
Zbârciog. Serată de creație. 12.00 Diplomatică. 10.55 Aniversări. Program muzical. 11.55 Destine de
Documentar. “Kino”. 11.00 Aniver- Rapsodia satului. 11.45 O seară în
Casa mea. 12.30 Focus Europa. Nicolae Dabija. 11.55 Soundcheck. Program distractiv pentru copii. Ilona Spătaru. 13.45 Documentar. curbă ascendentă.
familie. 13.15, 19.40, 3.30 Pur și colecție. 12.25 ARTelier. 13.15, 19.40, PEŞTII. Există riscul să nu te
sări. Ion Vicol. 12.00 Efantai folc- 13.15, 19.40, 3.30 Pur și simplu (рус). Emisiune cu muzică live. 13.15, 13.00, 21.00 ȘTIRI. 13.15 Abraziv. “Kino”. 14.00 Rapsodia satului.
simplu (рус). 13.30, 17.45, 4.20 Cine 3.30 Pur și simplu (рус). 13.30, 17.45,
loric. 13.15, 19.40, 3.30 Pur și simplu 13.30, 17.45, 4.20 Cine vine la noi? 19.40, 3.30 Pur și simplu (рус). 13.30, 4.20 Cine vine la noi? Divertisment. 13.35 Festivalul Internațional “Plai 14.45 Tezaur. 15.10 “Culorile prea simți în apele tale în această
vine la noi? Divertisment. 14.40
(рус). 13.30, 17.45, 4.20 Cine vine la
Documentar. “Check-in”. 15.10 Mag- Divertisment. 14.45 Documentar. 17.45, 4.20 Cine vine la noi? 14.45 Documentar. “Arts 21”. 15.15 Natal”. 15.35, 17.45 Documentar. lumii”. Festival Internațional de săptămână. Poate ar fi cazul să-ți
noi? Divertisment. 14.40 Docu- “Euromaxx”. 15.20 Film. “MOARA”. Divertisment. 14.40 Documentar. În ritm de dans. 16.00 Ring Star. “Global 3000”. 16.10 Documentar. Limbă și Cultură. 17.00, 23.40 schimbi modul de gândire. Altfel, ai
azinul copiilor. 15.45 Săptămâna
mentar. “Check-in”. 15.10, 20.30 RM. 16.30 Câiòàíîê. 17.00, 22.00 ȘTIRI “Global 3000”. 15.10 Erudit-cafe. ȘTIRI (рус). 17.15 Acasă la Dumitru
sportivă. 16.30 Unda Bugeacului. 17.15 Documentar. “Made in “Urme poloneze”. 17.00, 22.55 ȘTIRI putea începe săptămâna viitoare destul de
Dimensiunea Diplomatică. 15.30 Fii (рус). 17.15 Documentar. “Arts 21”. 15.55 Părinți și copii. 16.30 Do- Germany”. 19.00, 3.45 MESAGER. Matcovschi. 18.00 La noi în sat.
tânăr! 16.20 Acasă la Dumitru Mat-
17.15 Documentar. “Arts 21”. 19.00, (рус). 17.15 În ritm de dans. 18.10 demoralizat. La mijlocul săptămânii se anunță
3.45 MESAGER. 19.55 Europa în 19.00, 3.45 MESAGER. 19.55 Aniver- cumentar. “Arts 21”. 17.15 Docu- 19.55 Europa în concert. Matt 19.00, 3.40 MESAGER. 19.40
covschi. 17.15 Documentar. “Euro- sări. Nicolae Dabija. 21.20 ARTelier. mentar. “O doză de sănătate”. 19.00,
Erudit-cafe. 19.00, 3.55 MESAGER.
Soundcheck. Emisiune cu muzică
debutul unei perioade în care se recomandă
concert. Emeli Sande (Marea Bianco. 20.40, 21.45 Documentar.
maxx”. 19.00, 3.45 MESAGER. 19.55 Britanie). 20.40 Documentar. “Kino”. In memoriam. Tudor Braga. 22.45 3.45 MESAGER. 19.55 Maria Bieșu. “Kino”. 21.20 Educație pentru carie-
19.40 O seară în familie. 21.20, 5.30
live. 20.40 Documentar. “World atenție suplimentară atunci când trebuie să
Dincolo de cifre. 21.20 Focus Documentar. “New occupation. Program muzical. 20.40 Tezaur. 21.20 Destine de colecție. 21.55, 23.10 Hai semnezi contracte. Concentrează-te pe
21.20 Portrete în timp. 22.45 ră. 22.45 Fii tânăr! 23.30 În ritm de stories”. 21.20 Festivalul-concurs
Europa. 22.45 Săptămâna sportivă. Festivalul Internațional “Nufărul Prețul libertății”. 23.35 Eugen Doga. Documentar. “Proiecte de viitor”. dans. 0.00 Soundcheck. Emisiune la hora mare! 0.35 Documentar. național “Angela Păduraru”. 0.20 relația cu prietenii, cu atât mai mult dacă i-ai
23.30 Vă cântă orchestra “Plai Alb”. 0.00 G. Ciolpan. “Pasărea în “80 de primăveri”. Spectacol muzi- 22.45 Festivalul Internațional “Plai cu muzică live. 1.05 Documentar. “Made in Germany”. 1.00 Aniversări. Europa în concert. Matt Bianco. ignorat în ultima perioadă.
Moldovenesc”. 0.30 Abraziv. 5.30 zbor”. Monospectacol. 1.00 Fii tânăr! cal. 1.20 Cuvintele Credinței. 5.30 Natal”. 1.05 Acasă la Dumitru “Urme poloneze”. 5.35 Portrete în Nicolae Dabija. 4.30 “Pasărea în 1.05 Erudit-cafe. 4.15 O seară în
Natura în obiectiv. 5.30 Știință și inovare. Dincolo de cifre. Matcovschi. timp. zbor”. Monospectacol. familie. 5.30 În ritm de dans.
4 vineri, 28 iulie 2017. Nr. 30 (1254) Gazeta de Herţa
­
Ñупутíèêîâ³ êаíаëè
ПОНЕДІЛОк, 31.07.17 ВІВТОРОк, 1.08.17 СЕРЕДА, 2.08.17 ЧЕТВЕР, 3.08.17 П’ЯТНИЦЯ, 4.08.17 СУБОТА, 5.08.17 НЕДІЛЯ, 6.08.17
ÌÅ­ÃÀ ÌÅ­ÃÀ ÌÅ­ÃÀ ÌÅ­ÃÀ ÌÅ­ÃÀ ÌÅ­ÃÀ ÌÅ­ÃÀ
06.00, 19.00 Бандитська Одеса 06.00, 14.30 Бандитський Київ 07.20 06.00, 19.00 Бандитська Одеса 06.00, 14.30 Бандитський Київ 07.20 06.00, 19.00 Бандитська Одеса 06.00 Бандитський Київ 07.20, 18.20 06.00, 04.20 Бандитська Одеса
07.20 Україна: забута історія 08.10, 12.50 Україна: забута історія 08.10, 12.50 07.20, 00.30 Україна: забута історія Україна: забута історія 08.10, 12.50 07.20 Україна: забута історія 08.10, 12.50 Паралельний світ 09.10 Містична Україна 07.20, 18.20 Паралельний світ 09.10
Правила життя 09.00 Правда життя Правила життя 09.00 Правда життя 08.10, 12.50 Правила життя 09.00 Прав- Правила життя 09.00 Правда життя Правила життя 09.00 Правда життя
10.00 Вирішальні битви 2 світової 12.00, Містична Україна 10.00 Вирішальні
10.00, 21.40 Мистецтво виживання 10.00, 21.40 Мистецтво виживання да життя 10.00, 21.40 Мистецтво вижи- 10.00, 21.40 Мистецтво виживання 10.00, 21.40 Мистецтво виживання
10.50, 17.00 Мисливець та жертва 11.50 10.50 Таємниці акул 11.50 Дика Канада 21.00 Любов, ненависть і пропаганда битви 2 світової 12.00, 21.00 Любов,
10.50, 17.00 Таємниці акул 11.50 Мор- 10.50, 17.00 Таємниці акул 11.50 вання 10.50 Мисливець та жертва 11.50
Дика Канада 13.40 Містична Україна 13.40, 00.30 Містична Україна 14.30 14.40 Рідні домівки 15.40 Берег Африки ненависть і пропаганда 14.40 Рідні
ські парки 13.40, 02.50 Містична Україна Морські парки 13.40 Містична Україна Дика Канада 13.40 Містична Україна
15.20, 23.40 Вирішальні битви 2 світової 15.20, 23.40 Вирішальні битви 2 світової Бандитський Київ 15.20, 23.40 Виріша- 23.50 Бандитська Одеса 03.00 Скарб.UA. домівки 15.40 Берег Африки 17.30
14.30 Бандитський Київ 15.20, 23.40 14.30, 03.40 Бандитський Київ 15.20, 16.10, 20.50 Скарби зі звалища 18.00,
16.10, 20.50 Скарби зі звалища 18.00, льні битви 2 світової 16.10, 20.50 Скарби ІНТÅР+ Таємни Гвадалківіру 23.50 Теорія змови
Вирішальні битви 2 світової 16.10, 20.50 23.40 Вирішальні битви 2 світової 16.10, 22.40 Мегазаводи 19.00 Бандитська
22.40 Мегазаводи 19.00 Бандитська зі звалища 17.00 Мисливець та жертва 02.40 Правила життя .
Скарби зі звалища 18.00, 22.40 Мегаза- 20.50 Скарби зі звалища 17.00 Таємниці Одеса 20.00, 00.30 Брама часу 03.40 18.00, 22.40 Мегазаводи 20.00 Брама 07.10 Готуємо разом 08.00 Легенди
Одеса 20.00 Брама часу 00.30 Скарб.UA ІНТÅР+
води 20.00 Брама часу 00.30 Таємниці акул 18.00, 22.40 Мегазаводи 20.00 Бра- Війна всередині нас . часу 03.40 Органи на експорт 04.20 карного розшу- ку 08.30 Великi українцi.
03.40 Наші .
кримінального світу. ма часу . ІНТÅР+ Секти. Контроль свідомості 05.10 Потой- Микола Амосов 09.00 Школа доктора 07.10 «Час життя об`єкта в кадрi»
ІНТÅР+
ІНТÅР+ ІНТÅР+ 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 біччя. Сни. Кома- ровського 09.40, 18.30, 03.30 Х/ф 09.00 Школа доктора Кома- ровського
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини 07.10, 08.10 Ранок з Iнтером 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини 07.10, 08.10 Ранок з Iнтером ІНТÅР+ «Дот» 11.10 Шосте вiдчуття. Дар чи про- 09.35, 03.30 Орел i Решка. Незвiдана
Новини 07.10, 08.10 Ранок з Iнтером 09.20, 10.10, 18.25, 19.15, 01.30, 02.15 07.00, 08.00, 09.00, 11.50, 17.40 Європа. Рот- тердам 10.25, 04.20 Орел i
Новини 07.10, 08.10 Ранок з Iнтером 09.20, 10.10, 18.25, 19.15, 01.30, 02.15 кляття? 12.00 Шеф-кухар країни 12.30,
09.20, 10.10, 18.25, 19.15, 01.30, 02.15 Стосується кожно- го 10.55 Т/с «Рiднi Новини 07.10, 08.10 Ранок з Iнтером Решка. На краю свiту. Острiв Пас- хи
09.20, 18.25, 19.15, 01.30, 02.15 Стосує- Стосується кожно- го 10.55 Т/с «Рiднi 20.30 Х/ф «Провiнцiй- ний роман» 14.40
Стосується кожного 10.55 Т/с «Рiднi люди» 11.40 Секретнi файли. Свiт тва- 09.20, 10.05, 18.25, 01.40 Сто- сується
ться кожного 10.55 Т/с «Рiднi люди» люди» 11.40 Секретнi файли. Свiт тва- 11.15 Готуємо разом 12.05,20.30 Х/ф
рин 12.25, 00.10, 04.10 Легенди карно- Х/ф «Захар Беркут» 16.15,22.45, 05.00
11.40 Секретнi файли. Свiт тварин 12.25 рин 12.25, 00.10, 04.05 Легенди карного люди» 11.40 Секретнi файли. Свiт тварин кожного 10.50 Т/с «Рiднi люди» 11.35 «Капiтан Фракасс» 14.20 Х/ф «День пер-
го розшуку 13.00 Х/ф «З життя Остапа Секретнi файли. Свiт тварин 12.15 Х/ф «Ря- бий пес, що бiжить краєм моря»
Х/ф «Грiшник» 13.50 Х/ф «Дипломати розшуку 13.00 Х/ф «Камiнна душа» 12.25, 00.10, 04.10 Легенди карного роз- Вишнi» 14.55, 22.10, 06.10 Майстер- 20.00, 03.00 Подробицi 00.55 Феєрiя ший, день останнiй» 15.30,22.50, 05.30
14.50, 22.15, 06.10 Майстер- клас з Н. шуку 13.00 Х/ф «Лiсова пiсня» 14.50, Легенди карного розшу- ку 12.50
ми- моволi» 15.00 Концерт Петi Чорного клас з Н. Фiцич 15.15,22.35, 06.35 Т/с Х/ф «Допiнг для янголiв» 17.00, 05.10
Фiцич 15.15,22.35, 06.35 Т/с «Три сестри 22.10, 06.10 Майстер- клас з Н. Фiцич Потойбiчний свiт. Сни 13.45 Х/ф подорожей 01.10 Час життя об“єкта в
17.15, 18.05, 23.00 Т/с «Рiднi люди» «Три сестри 6» 15.40, 00.40 Давай одру- Феєрiя подоро- жей 17.15, 00.15
6» 15.40, 00.40 Давай одружимо- ся 15.15,22.35, 06.35 Т/с «Три сестри 6» «Повернення Ба- терфляй» 15.15,22.50 кадрi.
20.00, 03.00 Подробицi 20.40,04.55 Х/ф жимо- ся 16.30, 23.45, 03.40 Таємницi
16.30, 23.45, 03.40 Таємницi кримiналь- Т/с «Три сестри 6» 15.40 Давай одружи- Концерт В. Павлiка 20.00, 03.00
«Камiнна душа» 22.25, 04.30 Майстер- 15.40, 00.40 Давай одружимо- ся 16.30, кримiнального свiту 17.00 Гра долi TOHIC
ного свiту 17.00 Гра долi 17.15, 18.05, 17.15, 18.05, 23.00 Т/с «Рiднi люди» мося 16.30 Таємницi кримiнально- го Подробицi.
клас з Н. Фiцич 23.45, 03.40 Таємницi 23.45, 03.40 Таємницi кримiнального 06.05 Х/ф "МРІЯ" 09.50 "Шеф-кухар
23.00 Т/с «Рiднi люди» 20.00, 03.00 20.00, 03.00 Подробицi 20.40,04.35 Х/ф свiту 17.00, 01.25 Гра долi 17.15, 18.05, TOHIC
кримi- нального свiту 00.10, 04.05 свiту 17.00 Гра долi 17.15, 18.05, 23.00 країни" з Михайлом Поплавським 10.25
Подробицi 20.40,04.35 Х/ф «Лiсова «Повернен- ня Батерфляй» . 23.15 Т/с «Рiднi люди» 20.00, 03.10
пiсня» . Т/с «Рiднi люди» 20.00, 03.00 Подробицi Подробицi 20.40,03.50 Х/ф «Володя ве- 06.00 Х/ф "ОПОВІДЬ ПРО ЗЕМЛЮ
Реальнi злочинцi 00.35 Нашi 01.10, 06.35 TOHIC Життя в цифрі 11.25 Завтра-сьогодні
TOHIC 20.40, 04.40 Х/ф «З життя Ос- тапа ликий, Володя ма- ленький» 21.45, 04.55 СИБІРСЬКУ" 07.50 "Натхнення" 09.50
Смартшоу . 13.50 "Іпостасі спорту" 15.30 "Соціаль-
Вишнi» . 06.00 "Формули Пруста. Анатолій Х/ф «Загубленi в пiсках» 00.00, 06.00 Х/ф Природа сьогодні 11.40 "Зимою і літом
TOHIC 06.00 "Формула Пруста. Іво Бобул" Матвійчук" 06.50, 22.00, 05.30 DW- ний статус" 16.05 Олімпійські історії
06.50, 22.00, 04.50 DW-Візерунок дня TOHIC «Благi намiри». мандруємо світом" 13.50 "Будьте здоро-
06.05 "Формула Пруста. Андрій Де- Візерунок дня 07.00, 14.00, 18.00 "Алло, 16.40 "Відлуння" і "Я в політики пішов"
07.00, 14.00, 18.00 "Алло, лікарю!" 09.50 06.00 "Формула Пруста. Микола лікарю!" 09.50 "Ландшафтні гри" 10.40 TOHIC ві!" 14.15, 04.45 "Модні історії з Оксаною
миденко" 06.40, 17.40, 04.30 "Цивіліза- 18.00 "Жертви радянської естради. 1 ч.
"Будьте здорові!" 10.40 "Модні історії з Сивий" 06.50, 22.00, 05.00 DW-Візерунок "Зимою і літом мандруємо світом" 06.05 "Формула Пруста. Михайло Новицькою" 15.30 "Соціальний статус"
ція Incognita" 07.00, 14.00, 18.00 "Алло, Вадим Мулерман" 19.10 "Жертви радян-
Оксаною Новицькою" 15.00 "Соціальний дня 07.00, 14.00, 18.00 "Алло, лікарю!" 13.35, 22.25 Супервідчуття 15.00 "Соціа- Сидоржевський" 06.50, 22.00, 05.30 DW- 16.15 Акустичний концерт Віктора
лікарю!" 09.50 Життя в цифрі 10.50 статус" 15.40, 20.10 Природа сьогодні ської естради. 2 ч. Валерій Ободзин-
09.45, 21.15, 04.20 "Цивілізація Incog- льний статус" 15.40, 20.05 Природа сьо- Візерунок дня 07.00, 14.00, 18.00 "Алло,
Завтра-сьогодні 14.55 "Відлуння" 15.25 Павліка "Unplugged" 17.00 "Шеф-кухар
16.35, 22.20 Супервідчуття 17.00, 22.50 nita" 10.45 "Зимою і літом мандруємо годні 17.00, 23.00 Повітряні воїни 19.00 лікарю!" 10.35, 04.30 "Модні історії з ський" 20.20 Андрей Демиденко. Нас
Євромакс 16.30 Мюзикл "Порадник для Повітряні воїни 19.00 В гостях у Дмитра Оксаною Новицькою" 11.00 "Будьте країни" з Михайлом Поплавським 17.40
світом" 15.00 "Відлуння" 15.40, 20.00 В гостях у Дмитра Гордона. Віра выбрало время... 20.50 Концерт пам’яті
тих, что хоче одружитися" 19.00 В гостях Гордона. Сергій Соловйов, 2 ч. 21.15, Васильєва, 1 ч. 21.10, 04.40 "Цивілізація здорові!" 15.00, 21.20, 05.00 "Відлуння" "Euroshow Михайла Поплавського"
Природа сьогодні 16.35, 22.20 Супервід- Миколи Мозгового 01.10 "Ніч чорних
у Дмитра Гордона. Сергій Соловйов, 1 ч. 04.20 "Відлуння" 01.10 "Ніч чорних кра- Incognita" 21.20, 04.55 "Відлуння" 01.10 15.35, 20.00 Природа сьогодні 16.35 18.25 Євромакс 19.00 "Цивілізація
чуття 17.00, 22.50 Повітряні воїни 19.00 краваток" 18+ 02.45 "Життя на Вершині"
20.00 Природа сьогодні 21.00 Михайло ваток" 18+ 02.15 "Життя на Вершині" "Ніч чорних краваток" 18+ 02.20 "Життя Супервідчуття 17.00 Повітряні воїни Incognita" 19.20, 04.25 умири" 19.40,
В гостях у Дмитра Гордона. Сергій Со- 18+ 03.50 "Світські хроніки" 04.15
Поплавський: PR-проект "Співаючий 18+ 03.40 "Світські хроніки" 04.10 на Вершині" 18+ 03.50 "Світські хроніки" 19.00 В гостях у Дмитра Гордона. Віра 04.00 "Світські хроніки" 20.10 Супервід-
"Кумири" 05.05 "Джаз-коло". ловйов, 3 ч. 21.30, 04.35 Глобал - 3000 "Цивілізація Incognita" 04.30 "Модні істо-
ректор" 22.00, 04.45 DW-Візерунок дня 04.20 "Модні історії з Оксаною Васильєва, 2 ч. 21.00 "Цивілізація чуття 21.00 Творчий вечір Вадима Кри-
23.50 "Натхнення" 01.15 "Ніч чорних кра-
22.10 Супервідчуття 22.50 Повітряні êÀ­НÀë­“2+2“ Новицькою" 05.40 "Джаз-коло" . Incognita" 22.25 Вікно в Европу Михайла рії з Оксаною Новицькою" 05.00 "Джаз-
ваток" 18+ 02.45 "Життя на Вершині" щенка " Нехай буде воля Твоя..." 01.10
воїни 00.00 "Ніч чорних краваток" 18+ 06.00 Мультфільми 08.00, 18.30 êÀ­НÀë­“2+2“ Поплавського 22.50 Концерт Геннадія коло".
18+ 03.45 "Світські хроніки" 04.10 "Ку- Татарченка "Такі знайомі мелодії" 23.55 "Ніч чорних краваток" 18+ 02.25 "Життя
01.45 "Життя на Вершині" 18+ 02.50 "Спецкор" 08.30, 18.55 "ДжеДАІ" 09.00 06.00 Мультфільми 08.00, 18.30 êÀ­НÀë­“2+2“
Д/п "Помста природи" 11.00 "Він, Вона і мири" 05.10 "Джаз-коло" . "В'ячеслав Хурсенко. Політ білого на Вершині" 18+ 04.35 "Ландшафтні
"Після опівночі" 18+ 03.50 "Світські хро- "Спецкор" 08.30, 18.55 "ДжеДАІ" 09.00
телевізор" 14.55 Т/с "Олімп" (16+) 16.45 êÀ­НÀë­“2+2“ "Територія обману" 11.00, 22.45 "Він, журавля" 01.05 "Вечір памяті Вачеслава 06.00 Мультфільми 08.00 Прем'єра! гри" 05.05 "Джаз-коло".
ніки" 04.15 "Кумири" 05.00 "Джаз-коло". "Зловмисники" 11.00 Д/п "Помста при-
Х/ф "АМЕРИКАНСЬКИЙ САМУРАЙ" 06.00 Мультфільми 08.00, 18.30 Вона і телевізор" 14.40 Х/ф "ДЮНА" Хурсенка" 03.20 "Азбука життя Миколи êÀ­НÀë­“2+2“
êÀ­НÀë­“2+2“ (16+) 19.25 Х//ф "БАНДИТКИ" 21.05 Х/ф "Спецкор" 08.30, 18.55 "ДжеДАІ" 09.00, (16+) 19.25 Х/ф "ТАКТИЧНИЙ НАПАД" Сивого" 05.40 "Джаз-коло" . роди" 12.30 Прем'єра! "Цілком таємно" 06.00 Прем'єра! "Змішані єдино-
06.00 Мультфільми 08.00, 18.30 "ЛІФТ" (16+) 22.45 Х/ф "КИРИЛО І 00.00 "Територія обману" 11.00 "Він, Во- (16+) 21.05 Х/ф "ПРИРОДЖЕНИЙ ГОН- êÀ­НÀë­“2+2“ 14.35 Д/п "Непрощені. Симон Петлюра"
МЕФОДІЙ: АПОСТОЛИ СЛОВ'ЯН" (16+) борства. UFC." Пряма трансляція з
"Спецкор" 08.30, 18.55 "ДжеДАІ" 09.00 на і телевізор" 15.40 Т/с "Олімп" (16+) ЩИК" (16+) 23.45 Х/ф "КИРИЛО І 06.00 Мультфільми 08.00, 18.30 15.40 Д/п "Непрощені. Нестор Махно"
"Він, Вона і телевізор" 14.55 Т/с "Олімп" 00.45 "Територія обману" 01.45 Х/ф МЕФОДІЙ: АПОСТОЛИ СЛОВ'ЯН" (16+) Мехіко . Головний двобій: PETTIS VS.
16.35 Х/ф "ДЮНА" (16+) 19.20 Х/ф "АТА- "Спецкор" 08.30, 18.55 "ДжеДАІ" 09.00 16.50 Х/ф "40 ДНІВ ТА НОЧЕЙ" (16+)
(16+) 16.45 Х/ф "АНДРОЇД-ПОЛІЦЕЙ- "ЛІСОВА ПІСНЯ" 03.15 "Облом.UA." 01.45 Х/ф "ЛЕГЕНДА ПРО КНЯГИНЮ "Територія обману" 11.00 "Він, Вона і MORENO 08.00 "Він, Вона і телевізор"
КА ЮРСЬКОГО ПЕРІОДУ" (16+) 20.55 18.30 Х/ф "КІКБОКСЕР-2: ДОРОГА
СЬКИЙ" (16+) 19.25 Х/ф "ЧОРНА КОБ- ENTER-ô³ëüì ОЛЬГУ" 02.50 "Облом.UA." телевізор" 16.45 Х/ф "ТАКТИЧНИЙ 15.30 Х/ф "АМЕРИКАНЕЦЬ" (16+) 17.30
Ліга чемпіонів УЄФА. 3-й кваліфікаційний
РА" (16+) 21.05 Х/ф "ЩОДЕННИКИ 05.45, 07.40, 08.40, 09.30 Мульт- ENTER-ô³ëüì НАПАД" (16+) 19.25 Х/ф "ПРИРОДЖЕ- НАЗАД" (16+) 20.15 Х/ф "КІКБОКСЕР-3: Х//ф "НАПРОЛОМ" (16+) 19.20 4 тур ЧУ
раунд "Янг Бойз" - "Динамо" 23.00 "ПРО-
МЕСНИКА" (16+) 23.10 Т/с "Інспектор фільми 07.10, 09.00 "Top Shop" 07.50, 03.45 Тележурнал WATTS 04.00 НИЙ ГОНЩИК" (16+) 21.00 Х/ф "АМЕ- МИСТЕЦТВО ВІЙНИ" (16+) 22.10 Х/ф з футболу "Зоря" - "Олімпік" 21.25 ПРО-
ФУТБОЛ" 02.00 Х/ф "КАМІННА ДУША"
Алекс" (5 сезон) 00.00 "Територія обма- 23.20 "Моя правда" 10.15 "Літній жарт Футбол. Зірки MLS - "Реал" (Мадрид) РИКАНЕЦЬ" (16+) 23.00 Прем'єра! "ГЛИБИННА БОМБА" (18+) 23.55 "Ціл- ФУТБОЛ 23.15 "Змішані єдиноборства.
03.35 "Облом.UA."
з..." 11.15 Х/ф "ПЕРШЕ ПОБАЧЕННЯ" 06.00, 09.00, 13.00, 21.00 Футбол. "Змішані єдиноборства. UFC." 01.20 ком таємно" 01.05 "Територія обману"
ну" 02.00 Х/ф "СТРАЧЕНІ СВІТАНКИ" ENTER-ô³ëüì UFC." Головний двобій: PETTIS VS.
13.00 Х/ф "БОЖЕВІЛЬНИЙ ДЕНЬ" 14.15, Тележурнал "ФІФА" 06.30, 09.30 "Нишпорки" 01.55 Х/ф "ЛЕГЕНДА ПРО
03.30 "Облом.UA.". 02.05 Х/ф "ВСЕ ПЕРЕМАГАЄ ЛЮБОВ" MORENO 01.45 Х/ф "МОСКАЛЬ-ЧАРІВ-
19.40 Х/с "Комісар Рекс" 16.05 Х/ф 05.45, 07.40, 08.40, 09.30 Мульт- Велоспорт. "Тур Польщі". 5-й етап 07.30 КНЯГИНЮ ОЛЬГУ" 03.05 Д/п "Помста
ENTER-ô³ëüì "ДОЛЯ ЛЮДИНИ" 18.00 Х/ф "БЕЗДОГ- фільми 07.10, 09.00 "Top Shop" 07.50, Легка атлетика. Чемпіонат світу-2015. 03.15 "Облом.UA." 05.00 Прем'єра! НИК" 03.00 "Облом.UA."
природи" .
05.45, 07.40, 08.40, 09.30 Мульт- ЛЯДНІСТЬ" 21.30, 01.45 Х/с "Пуаро 23.20 "Моя правда" 10.55 "Літній жарт Пекін 08.30, 10.30 Футбол. Чемпіонат ENTER-ô³ëüì "Змішані єдиноборства. UFC." Пряма ENTER-ô³ëüì
фільми 07.10, 09.00 "Top Shop" 07.50 Агати Кристі" 00.10 "Сміхопанорама" з..." 11.55 Х/ф "СІМ НЯНЬОК" 13.10 Х/ф MLS. Огляд 11.00 Олімпійські ігри. Зал 05.45, 07.40, 08.40 Мультфільми трансляція з Мехіко . Головний двобій: 05.45, 07.40, 08.40 Мультфільми
"Своя роль" 10.10 "Літній жарт з..." 03.15 Кіноляпи 04.00 Саундтреки 04.55 "НІ ПУХУ, НІ ПЕРА" 14.25, 19.40 Х/с Слави. Рио-2016 12.00 Олімпійські ігри. PETTIS VS. MORENO .
07.10, 09.00 "Top Shop" 07.50, 23.20 07.10, 09.00 "Top Shop" 07.50 "Своя
11.10 Х/ф "НІ ПУХУ, НІ ПЕРА" 12.25 Х/с Кінотрейлери . "Комісар Рекс" 16.15 Х/ф "П'ЯТЬ ХВИ- Тележурнал "On the line" 13.30
"Моя правда" 09.30 "Осінній жарт з..." ENTER-ô³ëüì роль" 09.30 "Жванецький. Одиссея оде-
ê-1 Велоспорт. "Тур Юти". 3-й етап 15.00,
"Інспектор Лосєв" 16.25 Х/ф "НЕПОП- ЛИН СТРАХУ" 18.00 Х/ф "НЕБЕЗПЕЧНІ 10.15 Х/ф "БЕРЕЖІТЬ ЧОЛОВІКІВ!" 11.50
23.50 Автоперегони. Формула E. 05.45, 07.40, 08.40, 09.30 Мульт- сита" 10.25 Х/ф "ПОВЕРНЕННЯ "Святого
РАВНИЙ БРЕХУН" 17.55 Х/ф "ВІРНІ 05.10 "Рецепти щастя. Нова істо- ДРУЗІ" 21.30, 01.45 Х/с "Пуаро Агати Х/ф "БОЖЕВІЛЬНИЙ ДЕНЬ" 13.05 Х/ф
Монреаль. Огляд 16.00, 17.15 Футбол. фільми 07.10, 09.00 "Top Shop" 07.50 Луки" 12.15 Х/ф "ЧОРНИЙ ПРИНЦ"
ДРУЗІ" 19.40 Х/с "Комісар Рекс" 21.30, рія" 06.00 "Спеція" 06.30 "TOP SHOP" Кристі" 00.10 "Сміхопанорама" 03.25 "СІМ НЯНЬОК" 14.30, 19.40 Х/с "Комісар
Чемпіонат Європи. Жінки. Нідерланди. "Своя роль" 10.45, 22.15 "Моя правда" 14.05 Х/ф "ВЕРСІЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРІ-
01.45 Х/с "Пуаро Агати Кристі" 23.20 07.50 "Чи знаєте ви, що..." 08.25 Кіноляпи 04.10 Саундтреки 04.55 Кіно- Рекс" 16.20 Х/ф "ВИКУП" 18.05 Х/ф
1/4 фіналу 18.30, 21.30 Футбол.
"Моя правда" 00.10 "Сміхопанорама" "Мультфільми" 10.00 "Файна Юкрайна" трейлери. "П'ЯТЬ ХВИЛИН СТРАХУ" 21.30, 01.45 11.35 Х/с "Небезпечний поворот" 15.10 НА" 15.50 Х/ф "БЛАКИТНА СТРІЛА" 17.30
Чемпіонат Європи. Жінки. Нідерланди.
10.30 "Розсміши коміка" 11.25, 19.00 Х/с "Пуаро Агати Кристі" 00.10 Х/ф "ТАЄМНИЦЯ "Черних дроздів" 17.00 Х/ф "ДЕ 0-42?" 19.05 Х/ф "У КВАДРАТІ
03.15 Кіноляпи 04.05 Саундтреки 04.50 ê-1 1/2 фіналу 00.45, 02.30 Велоспорт. "Тур
"Навколо М" 12.25 "Орел і Решка. "Сміхопанорама" 03.15 Кіноляпи 04.05 Х/ф "ПОВЕРНЕННЯ "Святого Луки" 18.50 45" 20.20 Х/ф "ЗАСТАВА В ГОРАХ" 22.15
Кінотрейлери. 05.10 "Рецепти щастя. Нова історія" Польщі". 6-й етап 01.45 Легка атлетика.
Шопінг" 14.25, 20.00 "Орел і Решка. На Саундтреки 04.50 Кінотрейлери.
ê-1 06.00 "Спеція" 06.30 "TOP SHOP" 07.50 EAA Meetings. Люцерн . Х/ф "ЧОРНИЙ ПРИНЦ" 20.30 Х/ф "ВЕР- "Моя правда" 23.05 Х/ф "БЛАГІ НАМІРИ"
краю світу" 15.25 "Орел і Решка. ê-1
Ювілейний сезон" 16.20, 23.00 Т/с "Чи знаєте ви, що..." 08.25 ê-1 СІЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРІНА" 23.05 Х/ф 00.30 Х/ф "ВІНЧАЯ ЗІ СМЕРТЮ" 02.00
05.10 "Рецепти щастя. Нова істо- 05.10 "Рецепти щастя" 06.00
рія" 06.00 "Спеція" 06.30 "TOP SHOP" "Доктор Хаус" (16+) 18.00 "Орел і "Мультфільми" 10.00 "Файна Юкрайна" я 05.10 "Рецепти щастя. Нова істо- "ВІНЧАННЯ ЗІ СМЕРТЮ" 00.30 Х/ф Х/ф "ВЕСЕЛІ ЖАБОКРИЧИ" 03.05
рія" 06.00 "Спеція" 06.30 "TOP SHOP" "Спеція" 06.30 "TOP SHOP" 07.50 "Чи
07.50 "Чи знаєте ви, що..." 08.25 "Мульт- Решка. Шопінг 2016" 21.00 "Орел і 10.30 "Розсміши коміка" 11.25, 19.00 "БЛАГІ НАМІРИ" 02.00 Х/ф "СВАТАННЯ Кіноляпи 04.05 Саундтреки 04.50
07.50 "Чи знаєте ви, що..." 08.25 знаєте ви, що..." 08.25 "Мультфільми"
фільми" 10.00, 16.20 "Файна Юкрайна" Решка. Ювілейний 2" 22.00 "КВН на БІС" "Навколо М" 12.25 "Орел і Решка. НА ГОНЧАРІВЦІ" 03.20 Кіноляпи 04.05 Кінотрейлери.
"Мультфільми" 10.00 "Файна Юкрайна" 10.00, 16.20 "Файна Юкрайна" 10.30
10.30, 00.10 "Розсміши коміка" 11.25, 00.45 Т/с "Ти - моє життя" 02.10 "Нічне Шопінг" 14.25, 20.00 "Орел і Решка. На ê-1
10.30 "Розсміши коміка" 11.25, 19.00 "Розсміши коміка" 11.25 "Навколо М" Саундтреки 04.55 Кінотрейлери.
життя" . краю світу" 15.25, 21.00 "Орел і Решка.
19.00 "Навколо М" 12.25, 01.50 "Орел і "Навколо М" 12.25 "Орел і Решка. 12.25 "Орел і Решка. Шопінг" 14.25, ê-1 05.10 "Рецепти щастя" 06.00
EuROSPORT Ювілейний 2" 16.20, 23.00 Т/с "Доктор 20.00 "Орел і Решка. На краю світу"
Решка. Шопінг" 14.25, 20.00 "Орел і Шопінг" 14.25, 20.00 "Орел і Решка. На "Спеція" 06.30 "TOP SHOP" 07.50 "Чи
04.00 Футбол. Чемпіонат Європи. Хаус" (16+) 18.00 "Орел і Решка. Шопінг 15.25, 21.00 "Орел і Решка. Ювілейний 06.30 "TOP SHOP" 07.50 "Чи знаєте
Решка. На краю світу" 15.25, 21.00 краю світу" 15.25, 21.00 "Орел і Решка. знаєте ви, що..." 08.25 "Мультфільми"
Жінки. Нідерланди. 1/4 фіналу 05.30, 2016" 22.00 "КВН на БІС" 00.45 Т/с "Ти - Ювілейний 2" 16.20, 23.00 Т/с "Доктор 2" 18.00 "Орел і Решка. Шопінг 2016" ви, що..." 08.25 "Мультфільми" 10.00
"Орел і Решка. Ювілейний сезон" 18.00 09.10 Т/с "H2O: Просто додай води"
01.30 Чемпіонат світу з водних видів моє життя" 02.10 "Нічне життя" . Хаус" (16+) 18.00 "Орел і Решка. Шопінг 19.00 "Орел і Решка" 22.00 "КВН на БІС" Х/ф "ЛЮБИЙ ДЖОН" (16+) 12.10 Т/с
"Орел і Решка. Шопінг 2016" 22.00 Х/ф спорту. Плавання. Будапешт. Огляд 10.45 Х/ф "ЛЮБИЙ ДЖОН" (16+) 12.50
EuROSPORT 2016" 22.00 "КВН на БІС" 00.45 Т/с "Ти - 22.25 "Вечірній квартал" 00.00 Х/ф "H2O: Просто додай води" 13.45 "Орел і
"ЖІНКИ" 02.30 "Нічне життя" . 06.30, 09.30, 12.15 Велоспорт. "Тур моє життя" 02.10 "Нічне життя". "2199: КОСМІЧНА ОДІССЕЯ" (16+) 02.25 Решка. Навколосвітня подорож" 22.00 "Орел і Решка. Навколосвітня подорож"
EuROSPORT Польщі". 3-й етап 07.30, 17.00 Футбол. 03.45 Тележурнал WATTS 04.00,
EuROSPORT "Нічне життя" . "Орел і Решка. Ювілейний сезон" 00.00 21.00 "Орел і Решка. Ювілейний сезон"
04.00, 07.30, 13.30, 15.15, 20.25, Чемпіонат MLS. Огляд 08.00 Футбол. 07.30, 20.00, 00.30 Чемпіонат світу з вод-
03.30 Тележурнал WATTS 04.00, EuROSPORT 23.00 Х/ф "ШАЛЕНЕ ВЕСІЛЛ" (16+)
01.00 Футбол. Чемпіонат Європи. Жінки. Тележурнал "ФІФА" 08.30, 16.00 Легка них видів спорту. Плавання. Будапешт. "Вечірній квартал" 01.35 "Нічне життя" .
Огляд 05.00 Легка атлетика. EAA 07.30, 08.30, 16.00 Футбол. Чемпіонат 03.30 Тележурнал WATTS 04.00, 00.50 "Розсміши коміка" 02.30 "Нічне
Нідерланди. 1/4 фіналу 05.30, 08.30 атлетика. Чемпіонат світу-2015. Пекін EuROSPORT
Європи. Жінки. Нідерланди. 1/2 фіналу 07.30, 08.30, 16.00 Футбол. Чемпіонат життя" .
10.30, 15.00 Легка атлетика. EAA Meetings. Люцерн 06.00, 11.30, 16.00
Чемпіонат світу з водних видів спорту. 05.30, 18.45 Легка атлетика. Чемпіонат Європи. Жінки. Нідерланди. 1/2 фіналу 03.30 Футбол. Тележурнал "ФІФА"
Meetings. Люцерн 11.30 Чемпіонат світу Футбол. Чемпіонат MLS. Огляд 06.30, EuROSPORT
Плавання. Будапешт 06.30, 09.30, 12.15 світу-2015. Пекін 06.30, 09.30 Вело- 05.30, 18.45 Легка атлетика. Чемпіонат 04.00, 17.00, 18.15 Футбол. Чемпіонат
з водних видів спорту. Стрибки у воду. 09.30, 12.00 Велоспорт. "Тур Польщі". 4- 04.00, 04.30, 00.30 Футбол.
Велоспорт. "Тур Польщі". 2-й етап 10.30 спорт. "Тур Польщі". 6-й етап 10.30 світу-2015. Пекін 06.30, 09.30 Європи. Жінки. Нідерланди. 1/2 фіналу
Будапешт. 27 м. Чоловіки 13.30, 17.30 й етап 08.30, 00.00 Футбол. Тележурнал
Велоспорт. "Класика Сан-Себастьяна" Автоперегони. "Формула-3". Спа. Огляд Велоспорт. "Тур Польщі". 6-й етап 10.30 Тележурнал "ФІФА" 05.00, 07.30, 11.00
Велоспорт. "Тур Юти". 1-й етап 18.30 "ФІФА" 09.00 Автоперегони. "Формула- 11.00 Олімпійські ігри. Зал Слави. Рио- 05.00, 07.30, 11.00, 19.15 Легка атлети-
17.00, 22.00 Чемпіонат світу з водних Тележурнал "Найкраще з кінного спорту" Автоперегони. "Формула-3". Спа. Огляд Легка атлетика. Чемпіонат світу. Лондон.
3". Спа. Огляд 10.30, 23.00 2016 12.00 Олімпійські ігри. Тележурнал 11.00 Олімпійські ігри. Зал Слави. Рио- ка. Чемпіонат світу. Лондон. Перший
видів спорту. Стрибки у воду. Будапешт. 19.00, 02.30 Велоспорт. "Тур Польщі". 4- Другий день 06.30, 15.45, 16.45 Футбол.
Автоперегони. Формула E. Монреаль. "On the line" 13.00 Футбол. Ліга 2016 12.00 Олімпійські ігри. Тележурнал день 06.30, 09.30, 16.00 Велоспорт. "Тур
27 м. Чоловіки 18.00, 00.05 Чемпіонат й етап 20.15, 01.00 Тележурнал WATTS Чемпіонів. Жеребкування 13.30 Футбол. Чемпіонат Європи. Жінки. Нідерланди.
Огляд 13.15, 17.45 Велоспорт. "Тур "On the line" 13.00 Футбол. Ліга Польщі". 7-й етап 09.00 Ралі. ERC.
світу з водних видів спорту. Плавання. 20.35, 00.05 Автоперегони. Формула E. Чемпіонат MLS. Огляд 14.00 Футбол. 1/2 фіналу 09.00 Ралі. ERC. Польща.
Монреаль. Огляд 21.30 Автоперегони. Юти". 2-й етап 15.00, 19.00, 01.30 Легка Чемпіонів. Жеребкування 13.30 Футбол. Польща. Перший день 10.15, 15.15
Будапешт. Огляд 19.00, 02.30 Вело- Ліга Європи. Жеребкування 14.30 Вело- Огляд 09.30 Велоспорт. "Тур Юти". 6-й
Серія Blancpain Endurance. Спа. Огляд атлетика. Чемпіонат світу-2015. Пекін Чемпіонат MLS. Огляд 14.00 Футбол. Велоспорт. "Тур Юти". 5-й етап 12.00,
спорт. "Тур Польщі". 3-й етап 22.45 Фут- спорт. "Тур Юти". 4-й етап 17.15 Фут- Ліга Європи. Жеребкування 14.30 етап 12.00, 20.35 Легка атлетика.
22.30 Мотоперегони. FIM Endurance. 16.30, 02.30 Велоспорт. "Тур Польщі". 5- 20.45, 02.30 Легка атлетика. Чемпіонат
бол. Чемпіонат MLS. Огляд 23.15 Фут- бол. Зірки MLS - "Реал" (Мадрид) 19.45, Велоспорт. "Тур Юти". 4-й етап 17.15 Чемпіонат світу. Лондон. Третій день
Сузука. Огляд 23.00 Автоперегони. й етап 21.00 Олімпійські ігри. Зал Слави.
бол. Тележурнал "ФІФА" 23.45 Тележур- 01.30 Легка атлетика. Чемпіонат світу. Футбол. Зірки MLS - "Реал" (Мадрид) світу. Лондон. Другий день 00.00 Ралі.
Суперкубок Porsche. Будапешт. Огляд Рио-2016 22.00 Олімпійські ігри. 17.45 Футбол. Чемпіонат Європи. Жінки.
нал WATTS . Лондон. Перший день 00.00 Ралі. ERC. 19.45, 01.30 Легка атлетика. Чемпіонат ERC. Польща. Огляд 00.30 Кінний спорт.
23.30 Автоперегони. "Формула-3". Спа. Тележурнал "On the line". Польща. Перший день 00.35, 02.30 Нідерланди. Фінал 00.15 Тележурнал
ТÅТ Огляд . світу. Лондон. Перший день 00.00 Ралі. Global Champions Tour. Лондон 01.45
ТÅТ Велоспорт. "Тур Польщі". 7-й етап . WATTS 01.00 Футбол. Чемпіот MLS. 23-й
06.00, 05.40 Корисні підказки ТÅТ ERC. Польща. Перший день 00.35, 02.30 Тележурнал WATTS .
06.00, 05.40 Корисні підказки 06.20 ТÅТ Велоспорт. "Тур Польщі". 7-й етап. тур. "Нью-Йорк Сіті" - "Нью-Йорк Ред
06.20 Казка з татом 06.40 Це наше-це 06.00, 05.40 Корисні підказки 06.20 Казка з татом 06.40 Це наше-це твоє я 06.00, 05.40 Корисні підказки ТÅТ Буллз" .
твоє 06.50 Байдиківка 07.20 Мультмікс Казка з татом 06.40 Це наше-це твоє ТÅТ
06.50 Байдиківка 07.20 Мультмікс 10.30 06.20 Казка з татом 06.40 Це наше-це 06.00, 05.40 Корисні підказки 06.20 ТÅТ
10.30 Х/ф "ПРО РИБАЛКУ ТА ЙОГО ДРУ- 06.50 Байдиківка 07.20 Мультмікс 10.30 06.00, 05.40 Корисні підказки
Х/ф "НОВЕ ВБРАННЯ КОРОЛЯ" 11.40 твоє 06.50 Байдиківка 07.20 Мультмікс Казка з татом 06.40 Це наше-це твоє
ЖИНУ" 11.40 Х/ф "ДІВЧИНКА З СІРНИ- Х/ф "РУСАЛОНЬКА" 11.40 Х/ф "ЗЛОДІЙ 06.20 Казка з татом 06.40 Це наше-це 06.00, 05.40 Корисні підказки 06.20
Х/ф "ПРО РИБАЛКУ ТА ЙОГО ДРУЖИНУ" 10.30 Х/ф "ПРИНЦЕСА НА ГОРОШИНІ" 06.50 Байдиківка 07.20 Мультмікс 10.05
ТА ЙОГО УЧИТЕЛЬ" 12.50 ЛавЛавСar твоє 06.50 Байдиківка 07.20 Мультмікс Казка з татом 06.40 Це наше-це твоє
КАМИ" 12.50 ЛавЛавСar 13.50, 19.55 12.50 ЛавЛавСar 13.50, 19.55 Одного 11.40 Х/ф "БРАТИК І СЕСТРИЧКА" 12.50
13.50, 19.55 Одного разу під Полтавою 10.00 Х/ф "РА-ОДИН" 12.50 ЛавЛавСar М/с "Дора і друзі. Пригоди в місті" 10.35 06.50 Байдиківка 07.20 Мультмікс 09.45
Одного разу під Полтавою 14.55 Готель разу під Полтавою 14.55 Готель Галіція ЛавЛавСar 13.50, 19.55 Одного разу під
14.55 Готель Галіція 15.20 Т/с Полтавою 14.55 Одного разу в Одесі 13.50 Одного разу під Полтавою 14.55 Т/с "Снігова королева" 14.00 М/ф "Оз:
Галіція 15.20 Т/с "Домашній арешт" 15.20 Т/с "Домашній арешт" 15.55, 03.25 М/ф "Оз: Нашестя летючих мавп" 11.25
"Домашній арешт" 15.55, 03.25 Віталька 15.20 Т/с "Домашній арешт" 15.55, Одного разу в Одесі 15.20 Т/с Нашестя летючих мавп" 15.40 М/с
15.55, 03.25 Віталька 17.50, 22.00, 02.35 Віталька 17.50, 22.00, 02.35 Країна У "Домашній арешт" 15.55 Віталька 17.50 Х/ф "РА-ОДИН" 14.15 Х/ф "ВЕЗУНЧИК"
17.50, 22.00, 02.35 Країна У 18.50 Казки 03.25 Віталька 17.50, 22.00, 02.35 Країна "Пригоди Котигорошка та його друзів"
Країна У 18.50 Казки У Кіно 20.55, 01.45 У Кіно 20.55, 01.45 Одного разу в Одесі 18.50, 01.45 Казки У Кіно 20.55 Танька і Країна У 18.50 Казки У Кіно 20.00 М/ф 15.55 М/ф "Турбо" 17.45 Танька і
У 18.50, 01.45 Казки У Кіно 20.55 Танька 17.00 Х/ф "ВЕЗУНЧИК" 18.40 М/ф
Одного разу в Одесі 23.00 Панянка-се- 23.00 Панянка-селянка 00.00 Т/с Володька 23.00 Панянка-селянка 00.00 "Родина Крудс" 21.50 Х/ф "ШЕФ" 23.30 Володька 19.50 Одного разу під
і Володька 23.00 Панянка-селянка 00.00
лянка 00.00 Т/с "Червоні браслети" 16+ "Червоні браслети" 16+ 00.55 Т/с Т/с "Червоні браслети" 16+ 00.55 Т/с Х/ф "ЗАЛИШЕНІ" 16+ 01.30 Щоденники "Родина Крудс" 20.25 М/ф "Турбо" 22.10 Полтавою 22.00 Казки У Кіно 00.00 Х/ф
Т/с "Червоні браслети" 16+ 00.55 Т/с
00.55 Т/с "Баффі - винищувачка вампі- "Баффі - винищувачка вампірів" 16+ . "Баффі - винищувачка вампірів" 16+ . "Баффі - винищувачка вампірів" 16+ . Темного 16+ 03.40 Це любов. Х/ф "ЗАЛИШЕНІ" 16+ 00.25 Х/ф "ІСТОРІЇ "ШЕФ" 02.40 Х/ф "ІСТОРІЇ НАШОГО
рів" 16+. НТН НТН НТН НТН НАШОГО КОХАННЯ" 02.25 Х/ф "ГЕТЬ КОХАННЯ" 04.20 Віталь .
НТН 04.10, 03.50 "Легенди бандитської 04.45 Х/ф "СІМНАДЦЯТИЙ ТРАН- 04.10, 03.50 "Легенди бандитської 05.05 Х/ф "НЕ БУЛО Б ЩАСТЯ..." СОРОМ!" 04.05 Віталька . НТН
04.05 Х/ф "ТРИМАЙСЯ, КОЗАК!" Одеси" 04.55 "Правда життя. Професії" САТЛАНТИЧНИЙ" 06.10 Х/ф "МАТРОС Одеси" 05.00 Х/ф "ОЛЕСЯ" 06.30 Х/ф 06.10 Х/ф "СУЄТА СУЄТ" 07.50, 09.00, НТН
19.30 Т/с "Кулагін та партнери" (16+) 04.15 Х/ф "ТИХІ БЕРЕГИ" 05.35 Х/ф
05.10 Х/ф "ЗВИНУВАЧУЄТЬСЯ ВЕСІЛЛЯ" 05.25 Х/ф "ЗНОВУ НЕВЛОВИМІ" 07.55, ЧИЖИК" 07.50, 09.00, 19.30 Т/с "Кулагін "РОЗВІДНИКИ" 07.55, 09.00 Т/с "Кулагін
08.30 Ранковий "Свідок" 10.30, 17.25 Т/с 05.00, 03.15 "Правда життя. "ПОСТРІЛ У СПИНУ" 07.10 Т/с
06.25 Т/с "Охоронець - 3" (16+) 09.55, 09.00, 19.30 Т/с "Кулагін та партнери" та партнери" 08.30 Ранковий "Свідок" та партнери" 08.30 Ранковий "Свідок"
08.30 Ранковий "Свідок" 10.30, 17.25 Т/с 10.35, 17.25 Т/с "Детективи" (16+) "Детективи" (16+) 12.00 "Страх у твоєму Професії" 06.00 Х/ф "ІНСПЕКТОР "Охоронець - 3" (16+) 10.55 Х/ф "ЧАС
19.30 Т/с "Кулагін та партнери" 11.55 10.35, 17.30 Т/с "Детективи" (16+) 12.00
"Детективи" (16+) 12.00 "Страх у твоєму 12.00 "Страх у твоєму домі" 13.45, домі" 13.45, 15.05, 21.30 Т/с ЛОСЄВ" 09.50 Х/ф "ТРИВОЖНА НЕДІЛЯ" ГРІХІВ" 12.40 ф "КУБАНСЬКІ КОЗАКИ"
"Страх у твоєму домі" 13.35, 15.05, "Страх у твоєму домі" 13.45, 15.05, 21.30 "Елементарно - 4" (16+) 14.45, 19.00,
домі" 13.45, 15.05, 21.30 Т/с 15.05, 21.30 Т/с "Елементарно - 4" (16+) 11.30 "Речовий доказ" 14.15 "Склад зло- 14.40 "Легенди карного розшуку" 15.50
21.30 Т/с "Елементарно - 4" (16+) 14.45, "Елементарно - 4" (16+) 14.45, 19.00, Т/с "Елементарно - 4" (16+) 14.45, 19.00, 14.45, 19.00, 23.15, 02.35 "Свідок" 15.40 23.15, 02.25 "Свідок" 15.40 Т/с "Болота" чину" 15.45 "Переломні 80-ті" 17.20 "Склад злочину" 17.20 "Вещдок" 19.00
19.00, 23.15, 02.35 "Свідок" 15.30 Т/с 23.15, 02.35 "Свідок" 15.40 Т/с "Болота" 23.15, 02.35 "Свідок" 15.40 Т/с "Болота" Т/с "Болота" (16+) 19.30 Т/с "Кулагін та (16+) 23.45 Т/с "Криміналіст" (16+)
"Розвідники" (16+) 23.45 Т/с "Криміна- (16+) 23.45 Т/с "Криміналіст" (16+) "Вещдок" 19.00, 02.50 "Свідок" 19.30 Т/с "Розвідники" (16+) 22.30 Х/ф "ВТЕЧА
(16+) 23.45 Т/с "Криміналіст" (16+) партнери" (16+) 23.45 Т/с "Криміналіст" 01.45 Т/с "Поліція Маямі" (16+) 02.55
ліст" (16+) 01.45 Т/с "Поліція Маямі" 01.45 Т/с "Поліція Маямі" (16+) 03.05 01.50 Т/с "Поліція Маямі" (16+) 03.05 (16+) 01.45 Т/с "Поліція Маямі" (16+) "Випадковий свідок" 03.00 "Речовий Х/ф "ЧАС ГРІХІВ" 21.20 Х/ф "СОЛОМОН З В'ЯЗНИЦІ" (18+) 00.25 Х/ф "СОЛО-
(16+) 03.05 "Випадковий свідок" 03.20 "Випадковий свідок" 03.20 "Речовий "Випадковий свідок" 03.10 "Речовий 03.05 "Випадковий свідок" 03.15 доказ" 03.55 "Легенди бандитської КЕЙН" (16+) 23.15 Х/ф "ГРІНГО" (18+) МОН КЕЙН" (16+) 02.15 "Таємниці кри-
"Речовий доказ" . доказ" . доказ" . "Речовий доказ". Одеси". 01.05 Т/с "Поліція Маямі" (16+) . мінального світу".
Gazeta de Herţa vineri, 28 iulie 2017. Nr. 30 (1254) 5
EVITAȚI INTOXICAREA CU
A
ceastă boală a fost de- Decurgerea bolii la om
SINCERE FELICITĂRI scrisă cu 3000 de ani în
urmă, însă ea continuă Boala apare după perioada de incuba-

Astăzi, 28 iulie, își marchează ziua soția Lucica și fiica Sabrina, dorindu-i în CIUPERCI să predomine și astăzi
în 160 de țări ale lumii.
re de 4-6 săptămâni. În decursul ei viru-
sul din locul de pătrundere în organism
de naștere domnul Mihail MALANCĂ, primul rând multă sănătate, prosperitate, Culegerea ciupercilor este o odihnă plăcută, iar ciupercile comestibile sunt impor-
președintele Consiliului sătesc Molnița,
persoană mult sti-
bunăstare, pace și liniște sufletească.
Primiți petala vieții ca pe o bine-
tante pentru hrana omului. Dar, nerespectarea regulilor de culegere și gătire a bu-
catelor din ciuperci RABIA – UN PERICOL
mată în raionul nos- cuvântare, ea să vă fie rod al bucuriei prezintă un peri-
tru.
Primiți cele mai
și speranței! Credința și iubirea să vă
însoțească pretutindeni, iar împlinirea
col pentru sănăta-
te. Persoanele care
PENTRU ANIMALE
sincere felicitări să o întâlniți la fiecare pas. Steaua ocroti- merg în pădure după
cu ocazia zilei de toare să lumineze mereu asupra dumnea- ciuperci și gătesc din Anual circa 10 milioane de oameni sunt ajunge la creier și provoacă inflamația
naștere. Vă dorim voastră și a celor dragi! ele bucate trebuie să afectați de animalele turbate, iar pentru acestuia. În unele cazuri perioada respec-
multă sănătate, bu- La mulți ani fericiți! țină cont de urmă- 50 mii dintre ei o astfel de mușcătură tivă durează până la două săptămâni sau
năstare, prosperita- *** toarele reguli: duce la un rezultat letal. până la un an și mai mult.
te, mari succese pe tărâmul profesional. La 30 iulie, în familia OLARU din • culegeți numai La început apar simptomele generale:
Administrația Raională de Stat Culiceni va fi o mare acele ciuperci de Ce este rabia? febra, voma, dureri de cap, slăbiciune tota-
Consiliul Raional bucurie - doamna care sunteți convinși Rabia este o boală infecțioasă care lă. Apoi apar dureri ale ramificațiilor ner-
„Gazeta de Herța” Maria își va marca că sunt comestibile; afectează sistemul nervos
*** împlinirea frumosului • niciodată să nu central, însoțită de spas-
În luna iulie, mult stimatele doamne jubileu de 70 de ani. culegeți ciupercile me ale musculaturii gurii
Irina BIDAȘCU, Elena GHIVIREAC, Cu această ocazie răscoapte, cu viermi și aparatului respirator. De
Viorica LUPU, Lilia COJOCARU, Tatiana este felicitată de sora și afectate; cele mai multe ori de rabie
POPANU și-au sărbă- Valeria, de nepoții • nu culegeți ciu- sunt afectate animalele săl-
torit zilele de naștere. Gheorghe, Oxana, Ion, perci comestibile în parcurile din oraș, scuaruri, curți sau de-a lungul autostrăzilor batice: lupii, vulpile, bursu-
Din partea co- Aliona, Oleg, Mariana, și căilor ferate. Aceste ciuperci acumulează substanțe toxice și nu sunt bune pentru cii, urșii, veverițele etc. De la
lectivului de mun- de strănepoții Anasta- alimentație; mușcătura acestora sunt in-
că primiți cele mai sia, Fănel și Maxim, dorindu-i multă sănă- • nu consumați ciuperci crude; fectate animalele domestice și
sincere felicitări cu tate că-i mai scumpă decât toate. • ciupercile culese trebuie în aceeași zi sortate, revăzute minuțios încă o dată; oamenii.
urări de bine, sănă- Să-ți dea Domnul ce-ți dorești, • ciupercile trebuie supuse prelucrării culinare în ziua culegerii lor sau în dimineața Agentul patogen este vi-
tate, succese în acti- Mulți, mulți ani să ne trăiești, următoarei zile; rusul rabic din saliva ani-
vitatea de zi cu zi. La Totul ce-i mai scump pe lume • pe timp de secetă evitați culegerea ciupercilor. Pe timp de arșiță în organismul malului bolnav. În timpul
mulți ani! Astăzi îți dorim anume. ciupercilor se modifică schimbul de substanțe, ciupercile pierd din cantitatea de apă și mușcăturii virusul împreună cu saliva voase în apropierea locului mușcăturii,
Colectivul Ani o sută să trăiești, sunt acumulate toxinele; nimerește în rană. Este foarte periculos spasme ale musculaturii gurii și gâtului.
Centrului teritorial Herța de deservire Să ai totul ce dorești, • ciupercile alese trebuie spălate și de câteva ori fierte în apă sărată (nu mai puțin de pătrunderea acestui virus în ochi, gură,
socială Să te bucure copiii și nepoții, trei ori) în decurs de 30 minute; nas, pe piele. De cele mai multe ori oame- Mijloacele de
*** Sănătoși să fim cu toții. • bucatele din ciuperci urmează să fie păstrate în vas emailat în frigider, dar nu mai nii sunt infectați de animalele domestice,
O frumoasă sărbătoare este as- La mulți, mulți ani fericiți! mult de 24 de ore; iar acestea, la rândul lor, de cele sălbatice. profilactică împotriva
tăzi, 28 iulie, pentru Cu multă stimă, • ciupercile nu sunt recomandate copiilor, mai ales copiilor mici. De aseme- Sunt foarte periculoase pisicile și câinii rabiei
domnișoara Victoria sora Valeria din Târnauca nea, nu e de dorit să consume ciuperci femeile gravide, sau mamele care alăptea- vagabonzi.
SAVA din Hreațca, care *** ză copiii. În ultimul timp sursa principală de Trebuie respectate cu strictețe regulile
își adaugă încă un mân- Ученики 83-го года выпуска Dacă după consumarea ciupercilor vă simțiți rău sau observați unele simptome la răspândire a bolii sunt vulpile. de întreținere a animalelor domestice.
dru trandafir la buche- искринне по- cei apropiați (grețuri, vomă, dureri de cap, halucinații, dureri în burtă): * În fiecare an ele trebuie vaccinate
tul vieții. здравляют свою • chemați imediat ambulanța. Până la sosirea ei curățați stomacul cu 1-2 litri de Simptomele rabiei la împotriva rabiei.
Se grăbesc să o feli- класную руко- soluție cu permanganat de caliu sau cu sare dizolvată în apă. Consumați mult lichid; * Trebuie evitate contactele cu anima-
cite călduros cu această водительни- • chiar dacă starea sănătății se ameliorează puțin, adresați-vă neapărat instituției animale lele sălbatice și cele vagabonde.
ocazie părinții Nadejda цу, Валентину sanitare din apropiere; Ele sunt diverse, iar în majoritatea * Explicați copiilor pericolul care poa-
și Ștefan, buneii Victor, РОШКА, с пре- • nu aruncați ciupercile neconsumate până la capăt. Analiza lor le va permite me- cazurilor animalele sunt foarte agresive, te fi cauzat de un animal turbat.
Emilia și Viorica, toți красным событи- dicilor să determine mai ușor tipul de intoxicare a organismului; paralizate, elimină multă salivă. La pisici * În cazul comportării agresive a ani-
cei care o cunosc și o iubesc, adresându-i ем - днём рожде- • să nu încercați să vă tratați de sine stătător. Cu cât mai multe toxine pătrund în și câini se observă două forme ale bolii: malelor, adresați-vă medicului veterinar.
următoarele cuvinte de felicitare: ния, пожелав ей sânge, cu atât mai greu va fi procesul de eliminare a lor. aceste animale sunt ori foarte agitate, ori * Nu vă atingeți de animalele pierite,
Fie ca această zi să-ți deschidă ușa крепкого здоро- foarte liniștite. Prima formă a bolii de- comunicați despre aceasta serviciului veterinar.
spre un viitor bun, plin de succese,/ Înge- вья, счастья, благополучия и долгих curge în felul următor: animalul bolnav * Dacă ați fost mușcat de un animal,
rul păzitor să fie mereu alături de tine și лет счастливой жизни. devine agresiv, el se ascunde, fuge de la adresați-vă imediat medicului. Vaccinarea
să te ferească de necazuri./ Îți dorim să ai От всей души Вас поздравляем, КОНКУРС НА НАВЧАННЯ ДЛЯ casa omului, roade obiecte necomestibile, este cel mai eficient remediu împotriva rabiei.
parte de un curcubeu și mult soare după
fiecare ploaie,/ Un zâmbet la fiecare lacri-
Примите наши пожеланья.
Пусть люди, что Вас окружают
ГРОМАДСЬКИХ РАДНИКІВ pierde vocea, renunță la mâncare și apă,
elimină multă salivă și merge greu, poate
Atragem atenția asupra faptului că,
în conformitate cu articolul 16 al Le-
mă,/ Bucurii după necazuri,/ Clipe ferici- Любовь Вам дарят и вниманье. Якщо Вам небайдужий розвиток Вашої громади, Ви добре розумієте її ataca pe neașteptate. Însă cea mai peri- gii Ucrainei „Cu privire la protecția
te după cele triste și numai zile albe./ Să Здоровье крепким будет пусть, проблеми, прагнете змін і готові виділити час на допомогу громаді, запрошу- culoasă este forma liniștită a bolii, când populației de boi infecțioase”, în scopul
calci mereu pe trandafiri și flori nemuri- А счастье чаще в дверь стучится, ємо Вас долучитися до міжрегіональної команди громадських радників. simptomele ei sunt slab pronunțate. prevenirii bolilor comune pentru oameni
toare,/ Să ai în viața ta priviri ca razele de Пусть стороной обходит грусть, У команді Ви пройдете спеціалізоване навчання з кваліфікованими трене- și animale, organele puterii locale și au-
soare,/ Să ai o viață ca-n povești, cu vise Пускай мечта осуществится. рами, знайдете підтримку однодумців з усієї України,дізнаєтесь та навчитесь Căile de infectare a toadministrării locale aprobă programe
împlinite,/ Să dărui celor ce-i iubești doar Чудесным будет настроенье, як можна ефективно направити свої зусилля на якісні зміни в житті громади. complexe și planuri de profilaxie a acestor
clipe fericite. La mulți ani! Свершений ярких Вам, побед, Ми пропонуємо навчання з різних питань, які можуть знадобитися раднику omului infecții, aprobă regulile de întreținere a
*** Благополучия, везенья в громаді: безпека, фінансова грамотність, захист своїх прав, робота держав- Virusul pătrunde în organismul animalelor în condiții de casă, de amena-
Ziua de 28 iulie este deosebită pentru И жизни долгих-долгих лет. них інститутів, пошук допомоги та встановлення зв’язків. omului în timpul mușcăturii cauzate de jare pe teritoriul localităților a locurilor
cel mai scump tată și *** Щоб долучитися до формування команди та подати свою кандидату- animalul turbat. Foarte periculoase sunt de reținere a animalelor afectate de rabie.
bunel, Gheorghe JAR În aceste frumoase zile de vară, la ру на навчання необхідно заповнити Інтернет-опитувальник (https://goo.gl/ zgârâiturile, căci pe ghearele animalelor M. MALUȘ,
din Mihoreni, care își 29 iulie, își va sărbători gvA6VJ) до 31 серпня 2017 року.Тут Ви зможете вибрати зручний для себе гра- rămân foarte mulți viruși. Infectarea se șef ad-interim al Direcției Serviciu-
marchează jubileul de ziua de naștere doam- фік навчання і розповісти про Ваш досвід та бачення змін в громаді. Результа- poate produce și de la animale sănătoase, lui de stat pentru consumul alimentar
aur - 50 de ani. na Maria POLEAC din ти опитування буде опрацьовувати конкурсна комісія. Члени комісії можуть căci perioada de incubație a bolii este de în raionul Herța
Cu această deosebi- Poieni-Bucovina, împli- зателефонувати Вам і уточнити додаткову інформацію після отримання Ва- 4-6 săptămâni. La câini, bunăoară, pri-
tă ocazie, cele mai fru- nind onorabila vârstă de ших відповідей на запитання Інтернет-опитувальника. mele simptome ale turbării apar la 3-6 Colectivul Școlii medii Mihoreni,
moase și sincere felici- 87 de ani. За результатами відбору Ви будете запрошені на безоплатне навчання, яке săptămâni după infectare. în aceste clipe de grele încer-
tări îi adresează soția, Cu această deosebită проходитиме в три етапи в період з вересня по листопад 2017 року. Органі- În toate cazurile de contact cu anima- cări, este alături de profesorul
părinții Gheorghe și ocazie este felicitată de затори забезпечують проживання, харчування та відшкодування транспорт- lele trebuie să se țină cont de următoarele Dorel Cobaschi în legătură cu
Catinca, copiii Iana și Mihail, nepoții către feciorul Constan- них витрат. Участь в усіх етапах навчальної програми обов’язкова, випус- lucruri: trecerea la cele veșnice a ma-
Mișuca și Davidel, dorindu-i: tin din Moldova împre- кники отримають сертифікат. Про результати відбору Ви будете повідомлені Rana primită trebuie bine spălată mei sale
Pace-n suflet și în gând,/ Viață lun- ună cu familia, nepoții телефоном або електронною поштою, яку вкажете в опитувальнику. Якщо cu săpun și multă apă. Apoi urmează să Minodora COBASCHI.
gă pe pământ./ Să ai bucuria vieții,/ Să Vladimir și Catrina, strănepotul Pavel, fii- виникають додаткові запитання, будь ласка, звертайтеся, контактний номер fie unsă cu iod și pansată. Este necesară Dumnezeu s-o odihnească în
nu știi umbra tristeții./ Dumnezeu să-ți ca Viorica din Israel împreună cu familia, телефону: +38-097-128-02-10 або електронна скринька: paralegals.network@ adresarea neapărată la medic. Împărăția Sa.
dea putere,/ Că-i cea mai de preț avere./ nepotul Garic, strănepoții Daniil și Ga- gmail.com.
Mulți, mulți ani să ne trăiești,/ Toți să fie briil. Se alătură la cuvintele calde de felici- Також додаткову інформацію, доступ до Інтернету та, за необхідності, до-
fericiți/ Alături de cei dragi și iubiți,/ Să tare și frații Vasile, Gheorghe, sora Elena, помогу в заповненні опитувальника Ви зможете отримати в місцевих бюро
trăiești în bucurie/ Ca să ajungi până la o
mie. La mulți ani.
nepoții Iura, Vera, Aglaia și Nadejda.
În această zi frumoasă/ Vă dorim să
або центрах правової допомоги за адресами:
• Чернівецькиймісцевий центр з надання безоплатної вторинної правової
ДО УВАГИ УЧАСНИКІВ АТО - МЕШКАНЦІВ
*** ne trăiți,/ Să aveți mereu în casă / Toate допомоги - м. Чернівці, вул. Університетська, 1 ГЕРЦАЇВСЬКОГО РАЙОНУ!
În ultima decadă a lui Cuptor, la 30 cele ce doriți./ Viață lungă, fericită/ Și de • Кіцманське бюро правовоїдопомоги - м. Кіцмань, вул.Незалежності, 83 В ОБЛАСТІ ДІЄ ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА „ВЛАСНИЙ ДІМ”, ЗГІДНО
iulie, își va marca Domnul ocrotită./ De necazuri să nu știi,/ • Новоселицьке бюро правовоїдопомоги - м. Новоселиця, вул. Клубна, 3 ЯКОЇ „ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ФОНД ПІДТРИМКИ ІНДИВІДУАЛЬ-
împlinirea unei Mereu sănătoasă să ne fii. La mulți ani! • Сторожинецьке бюро правовоїдопомоги - м. Сторожинець, вул. Черні- НОГО ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА НА СЕЛІ” НАДАЄ БЕЗВІДСОТКОВІ
frumoase vâr- вецька, 6а КРЕДИТИ УЧАСНИКАМ БОЙОВИХ ДІЙ В ЗОНІ АТО НА БУДІВНИЦТВО,
ste doamna Nuța • Чернівецьке бюро правовоїдопомоги - м. Чернівці, вул. І. Підкови, 2
ȘCHIOPU din STIMAŢI CITITORI! • Заставнівське бюро правовоїдопомоги - м. Заставна, вул. Д. Галицького, 1а
ДОБУДОВУ, РЕКОНСТРУКЦІЮ, КУПІВЛЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЮ ЖИТЛОВИХ
БУДИНКІВ.
Broscăuții Doro- Pentru ca textele felicitărilor să vă • Глибоцьке бюро правовоїдопомоги - смт. Глибока,вул. Борців за волю
apară la timp, vă rugăm să le prezentaţi Для отримання детальної консультації звертайтеся по попередньому за-
hoiului. України, 2а пису за телефонами (0372) 90-24-00, 050-877-51-56, 050-371-37-03 в офіс Фонду
Cu acest deo- la redacţie până în ziua de miercuri, in- • Герцаївське бюроправовоїдопомоги - м. Герца, вул. Шикули, 4, 2-й поверх
clusiv, a fiecărei săptămâni. за адресою м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 194А/336.
sebit prilej este felicitată de către domnul
Petru Ciocoboc din Herța împreună cu “Gazeta de Herţa“

Primirea în audiență de către consilierul ОБЪЯВЛЕНИЕ
ВАКАНСИЯ ОТ КОМПАНИИ Компьютерная диагностика всего
РОМСТАЛ УКРАИНА: deputatului în Rada Supremă организма: бронхов и легких, сердеч-
нососудистой системы, желудка и всех
În fiecare zi de joi, la Oficiul parlamentarului Grigore Timiș, ce se află în incinta Secției raio- отделов кишечника, поджелудочной
nale de învățământ, tineret și sport, etajul II, începând cu ora 10.00, va primi în audiență cetățeni железы, печени и желчного пузыря и
dl consilier Vladimir Foloșnea. Sunt așteptați toți doritorii. Relații la nr. de tel.: 050-039-63-56. протоков мочеполовой системы, щи-
товидной железы, головного мозга
и нервной системы, позвоночника и
Переводчик-ассистент. суставов. Определение возбудителей
Полная занятость, возможны ко- заболеваний: вирусов бактерий и пара-
мандировки по Украине и заграницу. зитов. Очистка организма и лечебное
Место работы: Черновцы. голодание. Коррекция веса. Восста-
Владение языками: румынский, новление иммунитета. Эксклюзивные
украинский, русский (свободно, препараты очистки крови и растворе-
включая и техническую термино- ния тромбов. Прием ведет врач высшей
логию, связанную с деятельностью категории. Предварительная запись
компании Ромстал Украина). по тел. 0506188426, 0965601962 и лайф
Контактное лицо: Корзюк Наталья 0636354950. Адрес: Черновцы, ул. Шил-
Тел.: 095 280 15 10 лера, 7 (возле Драмтеатра).
e-mail: hr@romstal.ua
Сайт компании: www.romstal.ua Дозвіл на вантажний
транспорт № 4836 (Угорщи-
на) виданий на ім΄я Боднараш
Степана Олександровича
вважати недійсним у зв΄язку
з втратою.

Продаю господарство (будинок pentru construcție) în s. Molnița (centru). Tel.: огород 25 соток) в с. Молница, ул. Приетения, Продаю 2-х комнатную квартиру в г.
газифікований) в центрі села Молниця. Тел.: 066-509-64-23. 25. Тел.: 098-54-65-372; 068-077-19-26. Герца, ул. Ломоносова, 14/1.
050-38-76-883 (Лариса); 098-50-52-441 (Валя). Тел.: 098-22-81-202, 068-37-57-933.
Vând un lot de pământ (10 ari, privatizat, Vând un loc de casă în or. Herța (50 ari de
Vând o gospodărie (casa e gazificată) în centrul pentru construcție) în or. Herța (șoseaua ce duce pământ privatizat, conductă de gaz, rețea electri- Продаю квартиру в г. Герца, ул. Г. Аса-
s. Molnița. Tel.: 050-38-76-883 (Larisa) spre s. Lunca). Tel.: 050-560-24-77. că, în apropierea benzinăriei). ки,8. Тел.: 050-66-44-970.
098-50-52-441 (Valentina). Tel.: 095-05-83-162.
Vând un lot de pământ în or. Herța, str. Sal- Продам земельный участок в г. Герца, ул.
Curățim și adâncim fântâni. câmilor (9 ari, privatizat). Tel.: 095-87-435-64. Vând un lot de pământ în or. Herța (20 ari, Ореховая (15 соток). Тел.: 050-66-44-970.
Tel.: 068-28-07-301. privatizat, rețea electrică, lumină, temelie pen-
Vând o capră. Tel.: 066-79-49-843. tru casă, sarai). Tel.: 098-00-34-719. Vând o gospodărie în s. Ștreanga (centrul
Vând un apartament cu 2 camere în or. satului, lângă magazin), casă, grajd, fântână,
Herța. Tel.: 066-54-58-528. Vând o casă în or. Herța (la internat), str. Vând o gospodărie în Satu-Mare (casă, 0,5 bucătărie de vară, beci, pământ arabil (25 ari).
Sadova, 11. Tel.: 068-66-52-171. ha teren, livadă de nuci). Preț - 10.000 dolari. Preț negociabil. Tel.:095-51-39-708.
Vând fân (baloturi de lucernă). Preț - 50 Tel.: 068-094-07-85.
grn./1. Tel.: 067-497-42-39. Vând o vacă în s. Ostrița. Tel.: 066-06-35-622. Продаю земельну ділянку під
Vând o căruță. Tel.: 097-634-73-58. будівництво в м. Герца, вул. Ломоносова, 33
Vând lemne pentru foc (despicate) și cărbu- Vând o vacă (culoarea neagră, bună de ținut) Б. Ціна договірна. Тел.: 095-49-72-496.
ne. Tel.: 095-67-48-240; 097-01-85-740. în Mihoreni. Tel.: 068-53-54-657; 096-81-91-401. Vând o iapă. Tel.: 098-40-55-324.
Vând 4 ferestre de stejar cu două rânduri
Vând bloc din beton de zgură (șlakobloc). Vând o vacă de 5 viței în s. Târnauca. Tel.: Vând o juncă. Tel.: 068-45-42-907. (1,45x1,50) în s. Mihoreni. Tel.: 098-30-22-991.
La Molnița este pus în vânzare Продаю дом в с. Годинивка, ул. Tel.: 095-67-48-240; 097-01-85-740. 067-87-92-538.
Штефана Великого. Цена договорная. Vând o gospodărie în or. Herța, str. Centrală Vând o gospodărie în s. Movila (casă, 25 ari
un loc de casă (0,25 ha, privati- Acord servicii de asigurare cu apă: cisterne Vând un cal. Tel.: 098-94-17-602. (mai jos de oficiul poștal) (11 ari, conductă de pământ). Tel.: 068-49-64-016.
zat, conductă de gaz, rețea electri- Тел.: 050-10-31-658; 097-89-95-188. de 5 tone. Tel.: 095-67-48-240; 097-01-85-740. gaz). Preț negociabil. Tel.: 050-75-87-213.
Vând un apartament cu 2 camere în centrul Vând o gospodărie în or. Herța, str. Centra-
că), se află la 200 metri de șoseaua Проводим услуги по очистке нечи- Vând un loc de casă (25 ari) în s. Probotești. or. Herța. Preț convenabil. Tel.: 067-54-82-466, Vând un automobil „Ford Transit” (anul lă, 30 (casă, pământ). Tel.: 066-841-65-26.
Tel.: 096-75-86-818. 050-37-40-732. producerii 2008, capacitatea motorului 2,2 Die-
Cernăuți-Herța. стот с хозяйств населения (1 вывоз - 4 т). sel, conform documentelor 7 locuri). Preț negoci- Vâna un automobil „VAZ 2105” (anul pro-
Tel.: 3-33-75; 066-35-23-106. 066-036-90-35, 068-086-77-68. Vând un lot de pământ (12 ari, privatizat, Продаю дом (117 м², сарай, колодец, abil. Tel.: 095-49-35-433, 097-93-61-618. ducerii 1986, capacitatea motorului 1,5 benzin).
Tel.: 068-28-07-301.
6 vineri, 28 iulie 2017. Nr. 30 (1254) Gazeta de Herţa
DESTINE RÂNDURI DIN SCRISORI

75 DE ANI AI DOMNULUI LA TINE REVIN,
ȘCOALA MEA DRAGĂ!
ZAHARIA ONESCU Când sunt singură și gândul îmi zboară-n deșerturi, iar
aripile mi se topesc sub razele lunii, aș hoinări prin filele în-
Ce este viața omului? O al președintelui Consiliului gălbenite, să mai revăd din nou albumul fericit al copilăriei.
perioadă de timp, dată de Raional. Unde n-ar fi lucrat pe Prin toate desișurile vieții, tot mai rar revenim la pragul
Dumnezeu, pe care omul o parcursul anilor a fost stimat neobișnuit, pe care, probabil, nimeni nu poate să-l treacă nepă-
folosește după placul lui. Fi- de colegi, prieteni. sător - e pragul școlii.
ecare dintre noi lasă o urmă, Pentru munca Vă spun sincer, prin toate
fie bună sau rea, pe parcursul conștiincioasă pe parcursul ocupațiile, de foarte puține ori, am
vieții. anilor de activitate pedagogică încercat să găsesc o oră disponibilă
Astăzi, 28 iulie, dl Zaha- a fost menționat cu zeci de di- pentru a vizita școala de unde am
ria Onescu din localitatea plome din partea organelor de zburat în largul lumii.
Probotești își alipește la bu- învățământ din raion și regiu- Fiindcă activez în calitate de bi-
chetul vieții al 75-lea tran- ne, din partea Administrației bliotecară, am avut ocazia săptămâ-
dafir jubiliar. Credem, că e o Raionale de Stat. na trecută să întreprind câteva vizite
perioadă bună pentru a face Pentru majoritatea prin satele Hreațca, unde a avut loc
bilanț. absolvenților, pedagogilor din o întâlnire de suflet, Târnauca, me-
...Pe tatăl său n-a avut feri- raion, a rămas și astăzi în pos- ditând în mijlocul naturii din aceas-
cirea să-l cunoască. A fost de- tul de director onorific. tă frumoasă localitate. Am trecut și
portat în anul 1944. Suntem obligați să lăsăm prin Probotești, Culiceni, Mogoșești,
Aflându-mă într-o depla- ceva în urma noastră, să edu- Asociația Nord ajungând în Buda-Mare. Nu întâm-
sare de serviciu la Probotești, căm copii, să creștem un pom, Darabani, 27 iulie 2017 plător, am oprit autobuzul pentru a
dumnealui mi-a arătat crucea, tea. Și oriunde n-ar fi lucrat în să construim o casă, să săpăm Comunicat de presă reveni din nou cu gânduri frumoase

20 DE ZILE PÂNĂ LA
unde sunt înscrise numele calitate de profesor și director o fântână... Pe toate acestea în fața școlii natale, pe care am absolvit-o în anul 2009.
celor deportați. Printre ei am de școală - la Culiceni, Târna- le-a făcut domnul Zaharia. Sigur, instituția a căpătat o înfățișare nouă după o reparație
citit și numele Ion, adică tata uca, Herța, Probotești - timp Îi dorim sărbătoritului capitală. Grație tuturor profesorilor pentru responsabilitatea ce
domnului Zaharia și cei doi
bunei.
A avut o copilărie zbu-
de peste patru decenii s-a stră-
duit să lase o urmă frumoasă.
Sute de absolvenți îi sunt
sănătate, zile senine, bucurii
în familie și, desigur, un sin-
cer „La mulți ani!” din partea ZILELE NORDULUI o poartă an de an pentru educația și capacitatea elevilor. Îi trans-
mit mulțumiri directorului acestei școli, domnului I. Dumitraș,
care a depus în cea mai mare măsură eforturi pentru a consolida
ciumată cu multe încercări și
neajunsuri. A hotărât cu orice
astăzi recunoscători pentru
îndrumarea pe calea vieții.
„Gazetei de Herța” și a citito-
rilor ei!
Descoperă Nordul extrem prin concerte, călătorii, prestigiul instituției.
Când am deschis ușa școlii, parcă toate lucrurile m-au sa-
preț să învețe și a reușit. A ab- Oamenii din sat l-au ales și maraton MTB, expoziții, teatru și artă. Moonlight lutat călduros și amical. N-am mai cunoscut coridorul, nu
solvit Școala pedagogică din deputat în Consiliul Raional, Viorel GHIBA s-a mai auzit nici banca mea din primul rând, ce-mi scârțâia
Cernăuți, apoi și Universita- a fost puțin timp și locțiitor Breakfast, Coma, Taraf de Caliu la ZN17 prietenește, nici tabla nu mi-a făcut nici un gest să mă apropii
de ea, să schițez ceva pe suprafața ei. Atunci am înțeles, anii au
Festivalul Zilele Nordului se pregătește combină jazz și rock. Formația a câștigat zburat, eu m-am schimbat împreună cu multe lucruri din preaj-
TINERII BIBLIOTECARI S-AU de start. Concerte, călătorii, vernisaje,
workshopuri, reprezentații de teatru, film și
conferințe au loc în perioada 17-20 august la
premiul Fundației Muzza din București pen-
tru debut în 2013 și a ajuns în finala Euro-
pean Jazz Award la Tuscia Jazz Festival.
ma mea. Dar, prin toate emoțiile trăite atunci, mi-am amin-
tit și de diriginta mea bună, doamna G. Robu, de prima mea
învățătoare, T. Păduraru, care mi-a fost ca o mamă blândă, cu
ÎNTÂLNIT LA TÂRNAUCA ediția a IV-a a festivalului Zilele Nordului.
Evenimentele au loc în cel mai nordic oraș DESCOPERĂ NORDUL
suflet mare.
Am poposit puțin lângă fereastra școlii, amintindu-mi toate
din România, Darabani, dar și în localitățile Po- peripețiile din anii școlari, toate parcă s-au întâmplat ieri...
În ziua de 20 iulie, la Bibli- Într-o atmosferă priete- tineri, am participat activ la mârla și Hilișeu, iar accesul la concerte este liber. LA MTB MARATONUL Anii de școală – frumoși ani. Școala rămâne pentru noi o
oteca din Târnauca a avut loc nească, tinerii bibliotecari și- concursurile de turism „Pune Pentru cei care vin din alte orașe și vor să desco- NORDULUI perioadă frumoasă a vieții. Nu e ușor să te desparți de ea, de
o întrunire a tinerilor biblio- au împartășit întâmplările din cortul”, pentru cea mai intere- pere frumusețile Nordului sunt puse la dispoziție învățătorii dragi, de toți acei care au fost alături. Dragi copii,
tecari, întitulată „Biblioteca activitatea profesională, și-au santă fotografie sub genericul locuri în camping și la pensiunile din zonă. Ediția a VII-a a MTB Maratonul Nordu- bucurați-vă că sunteți încă elevi în școală.
crează viitorul”. relatat propriile viziuni despre „Pe culmea dealului din Târ- „Avem o nouă ocazie să explorăm Nor- lui are loc în 20 august, iar startul se ia de la „O, școala mea, izvor de-nțelepciune,
Eu, în calitate de tânăr crearea unei biblioteci moder- nauca”. dul, nu numai prin participarea la concerte Pomârla. Traseul e de dificultate medie și tre- Mi-ai zămislit în suflet doruri vii,
și activități culturale și sportive de tot felul, ce prin pădurile întinse de lângă localitățile Lumina vieții ani de-a rândul,
ci chiar și prin excursii. Tururile Nordului Pomârla și Hilișeu, în apropierea izvoarelor Înaripându-mi viața, gândul.
ne duc în acest an prin Delta Nordului, prin râului Jijia (la granița cu Ucraina), traseul Școala e a doua casă
vechile capitale ale Moldovei și pe trasee is- ajunge la biserica monument de la Hilișeu, Pentru orișice copil,
torice și tradiționale din regiune. Și în acest iar finish-ul e tot la Pomârla. Ea ne-ajută nouă-n viață
an Zilele Nordului vor fi aventura verii pen- Cicliștii au de ales între tura lungă de 51 Oameni mari să devenim”.
tru mulți tineri din Iași, Cernăuți, Chișinău, de km și cea scurtă de 31 de km. Participanții Ina GANTIUC,
Botoșani, Suceava, dar și din alte regiuni ale care se înscriu până în 5 august primesc trico- șefa Bibliotecii din Buda-Mică
țării. Îi așteptăm cu o agendă spectaculoa- ul tehnic în kitul de start, iar câștigătorii au la
să, cu două campinguri cu toate dotările și dispoziție premii în bani în valoare de 5.000 lei.
cu o ofertă gastronomică specială: produse
tradiționale din Moldova și preparate marca
Street Food Festival”, declară Ștefan Teișanu,
În plus, cei mai rapizi concurenți pot con-
tribui la Fondul de Biciclete, din care se vor
cumpăra biciclete copiilor nevoiași din zonă.
SINCERE
președintele Asociației Nord.
MUZICĂ, TURURI
Înscrieri la MTB Maratonul Nordului se fac
online pe http://maratonulnordului.ro. FELICITĂRI
CAMPANIA 100 PENTRU
GHIDATE, CĂLĂTORII La 25 iulie, dl
NORD STRÂNGE BANI
ȘI ARTĂ LA ZN17 Ilie CICHIVCIUC
Moonlight Breakfast, Coma, Taraf de
PENTRU ȘCOALA din Ostrița și-a alipit la
specialist, mi-am propus ca ne, ce ar putea servi drept cen- În încheiere, le doresc tu- Caliu, JazzyBIT, The Kryptonite Sparks, Su- VECHE buchetul vieții încă un mân-
scop să organizez o adevărată tru de odihnă. turor participanților la aceas- net Fin, C.A.L.I. Quartet, Trees Orchestra și dru trandafir. Cu acest prilej
sărbătoare a cărților și un con- Cea de-a doua parte a în- tă întrunire multă inspirație, Bulz Brotherz aduc la festival muzică rock, Accesul la concerte este liber, iar organi- îl felicită cumătrii Vitalie
curs de șah. În cadrul eveni- tâlnirii a fost consacrată turis- răbdare, frumoase realizări și funk, jazz, electro, hip-hop și fusion, într-un zatorii Zilelor Nordului vor să lase ceva bun și Violeta, copiii Andrei și
mentului, cei prezenți au luat mului, în cadrul căreea tinerii succese în activitatea profesi- line-up propus și promovat de Radio Guer- în urmă după fiecare ediție. În acest an comu-
parte la crearea filmulețului bibliotecari au făcut o excursie onală. rilla. Concertele au loc în Poiana Teioasa, la nitatea ZN e așteptată să susțină cu donații Emilia, care-i dedică sărbă-
„Kinotorba”, combinând cărți în cele mai frumoase locuri Mariana GHERASIM, Conacul Balș din Darabani și în amfiteatrul în bani sau în materiale de construcții lu- toritului următorul mesaj:
și filme pentru crearea lui. ale satului Târnauca. Noi, cei bibliotecară, s. Târnauca în aer liber din Pomârla. crările de reparații strict necesare la Școala Fie-ți viața luminoasă,
Pasionații de fotografie pot participa la Veche din Darabani. Necesarul de materiale Țesută-n crini și trandafiri.
un workshop în Codrii Herței cu fotograful de construcții este publicat pe site-ul festiva- Ale lor petale să-ți mângâie
ÎNVĂȚĂTURI DUHOVNICEȘTI satului românesc, Sorin Onișor, cicliștii sunt lului, iar suma necesară pentru efectuarea
Succesul multor împliniri.
invitați la MTB Maratonul Nordului, iar că- lucrărilor de reparații este de 150.000 de lei.
DISCERNĂMÂNTUL lătorii se vor îndrăgosti de Nord după turu-
rile ghidate pe traseele fostei capitale Siret,
Donațiile pot fi făcute în contul RO13
RNCB 0301 1477 1126 0001 (în lei) al
Fii mereu fericit și de toți iubit!
La mulți ani!
Monahul Moisi Aghioritul în Delta Nordului, la Cetatea Doamnei, la o Asociației Nord, deschis la Banca Comer-
șezătoare în Pomârla și o piață tradițională cială Română, Agenția Darabani. Donația
Discernământul separă ceea ce este rezultat al unei minți ascuțite, inteligențe în Hilișeu. Înscrierile vor începe curând pe recomandată este de 100 de lei de persoană.
drept, alege ceea ce este folositor, judecă
ceea cea este mai bun, evită extremele, mer-
ge pe calea de mijloc. Caută rezolvarea cu-
puternice și numai al studiului, ci este un
dar al lui Dumnezeu, o harismă a Sfântu-
lui Duh. Cei care o au nu f lecăresc, nu se
site-ul festivalului, www.zilelenordului.ro.
PROGRAMUL
În anii trecuți, a fost creat Muzeul Nor-
dului de la Darabani și parcul Poiana celor
Patru Stejari ai lui Ștefan cel Mare de la Te-
Prognoza meteo
venită, răspunsul cel mai bun la o întrebare entuziasmează ușor, nu se descurajează ni- ioasa, s-a dat o mână de ajutor la salvarea
pusă. Discernământul este absolut obliga- ciodată. Păstorul cu discernământ se face FESTIVALULUI Casei Memoriale George Enescu de la Mihă- VINERI, 28 IULIE Noaptea
toriu pentru toți, mai ales pentru cei care pildă celorlalți, este făcător de pace, îngă- În prima zi de festival, 17 august, din bal- ileni și s-au finanțat programele Școlii Popu- Max: 27˚C - Min: 17˚C În mare parte senin
învață, care povățuiesc și sfătuiesc. duie și rabdă. Îi ridică pe cei care cad, îi conul Conacului Balș din Darabani se vor lare de Artă și Civilizație Românească de la Averse după-amiază Minima nopții: 17°C
Nu este nevoie nici de exagerată asprime, vindecă pe cei bolnavi, inspiră virtutea. auzi acordurile de jazz, funk & soul ale trupei Cernăuți. Maxima zilei: 26°C Vânt SSE între 10 şi 15 km/h
nici multă îngăduință. Intervenții nepotrivi- Știe ce să spună, când s-o spună, de ce să C.A.L.I. Quartet, câștigătorii trofeelor Sibiu Vânt NNV între 15 şi 25 km/h Șanse de precipitații: 0%
te și lipsite de discernământ i-au făcut pe oa- o spună, cât să spună și ce să nu spună. Se Jazz Festival în 2014 și Jazz in the Park în 2016. DESPRE ZILELE Probabilitate de ploaie 30% Cantitate precip.: zero
meni să fie amărâți și descurajați pentru tot- străduiește să ridice fiecare suf let, fără să Coma, una dintre cele mai iubite și apreciate Cantitate precip.: 2 l/m²
deauna. În subiectele abordării celorlalți nu pună sarcini greu de purtat pe umerii celor trupe rock, cântă în Poiana Teioasa, acolo unde NORDULUI Noaptea MARŢI, 1 AUGUST
folosesc accesele de mânie, superficialitățile neputincioși. Nu folosește constrângerea în zilele următoare vor concerta Moonlight Zilele Nordului este un festival de muzică, Averse devreme Max: 33˚C - Min: 18˚C
și improvizațiile. Discernământul provine psihologică, violența psihică, ci ajută mai Breakfast, Taraf de Caliu, Trees Orchestra, Su- arte și călătorii găzduit la Darabani, cel mai Minima nopții: 16°C În mare parte senin
din cunoaștere, experiență, cultivare du- mult cu smerita sa pildă. Unii cred că tot- net Fin, The Kryptonite Sparks și Bulz Brotherz. nordic oraș din țară, aflat pe colțul celor trei Vânt NV între 15 şi 25 km/h Maxima zilei: 32°C
hovnicească și maturitate. Este consecința deauna trebuie să fie serioși, fără nici un În plus, în ultima zi de festival concerte frontiere: România, Ucraina și Republica Probabilitate de ploaie 30% Vânt SE între 10 şi 15 km/h
cercetării de sine, a autocriticii, a studiului zâmbet pe buze, exagerat de tipiconali și vor avea loc și la Pomârla, satul făcut faimos Moldova. Sub sloganul Rădăcinile Cresc, Zi- Cantitate precip.: 1 l/m² Șanse de precipitații: 0%
și luminării dumnezeiești. Discernământul reci. Zâmbetul dulce, umorul măsurat, pri- în epocă de Anastasie Bașotă, boierul care a lele Nordului mobilizează comunitățile locale Cantitate precip.: zero
mângâie și odihnește suf letele. Lipsa dis- virea caldă, cuvântul liniștit și amabilita- întemeiat aici o școală de elită printre ai că- și diaspora în proiecte ambițioase de dezvol- SÂMBĂTĂ, 29 IULIE Noaptea
cernământului rănește, obosește și chinuie. tea ajută mai mult. rei profesori s-au numărat Eminescu și Sla- tare durabilă prin cultură, care cresc an de an Max: 27˚C - Min: 15˚C În mare parte senin
Povățuitorii au mare responsabilitate, pen- Discernământul fără sentimentalis- vici. Pomârla găzduiește în splendidul său încrederea în sine a comunității și interesul În mare parte senin Minima nopții: 18°C
tru a nu crea noi probleme prin îndrumări me superficiale și văicăreli dă simplitate, amfiteatru în aer liber o seară de concerte publicului larg de a vizita regiunea de Nord. Maxima zilei: 27°C Vânt SSE între 10 şi 15 km/h
superficiale. bărbăție, cumpătare, bunătate și un profund marca Zilele Nordului cu celebrul în toată Festivalul este organizat cu sprijinul Vânt NV între 15 şi 30 km/h Șanse de precipitații: 0%
În relațiile zilnice interpersonale este simț al măsurii. Discernământul dăruiește lumea Taraf de Caliu, trio-ul jazz și rock Consiliului Județean Botoșani, Primăriei Șanse de precipitații: 0% Cantitate precip.: zero
nevoie de apropiere, înțelegere, conlucrare, pace, bucurie, lumină. Este incompatibil JazzyBIT și The Kryptonite Sparks, trupa de Darabani, Primăriei Pomârla și Primăriei Cantitate precip.: zero
noblețe, bunăvoință și duh de jertfă. Mai cu fanatismul exagerat, tăceri vinovate, re- suflet a festivalului, care aduce o combinație Hilișeu-Horia. Partener principal: Bergenbi- Noaptea MIERCURI, 2 AUGUST
ales pe tineri, dacă-i constrângem, nu-i trageri fricoase, întârzieri lipsite de curaj, de indie rock, alternative, funk, avant-prog er. Promovat de: Radio Guerrilla. Sponsori: În mare parte senin Max: 33˚C - Min: 19˚C
ajutăm. Căci se împotrivesc, nu ascultă și cu pilda fără trăire. Discernământul nu și pop-rock. Betty Ice, Compania Transilvană de Tipar, Minima nopții: 15°C În mare parte senin
se depărtează. Silirea, constrângerea, pre- reîncălzește farfuria de mâncare, ci o dă să- Închiderea festivalului va avea loc dumi- Galaxy Design, Pirania și Sagrod. Vânt NV între 10 şi 15 km/h Maxima zilei: 33°C
siunea psihologică aduc rezultate contrare. racului, eliberându-se astfel omul de mus- nică, 20 august, la Conacul Balș cu un con- Șanse de precipitații: 10% Vânt SSE între 10 şi 15 km/h
Constrângerea intolerantă este inumană. trarea conștiinței sale. Ea îl conduce pe om cert JazzyBIT, una dintre cele mai bune tru- Mai multe informații găsiți pe www. Cantitate precip.: zero Șanse de precipitații: 0%
De obicei, discernământ are omul smerit. la dragostea jertfitoare. Îl face oaie din fiară pe de jazz din România, un trio energic care zilelenordului.ro. Cantitate precip.: zero
Discernământul îl depărtează pe om de sălbatică și smerit din mândru. DUMINICĂ, 30 IULIE Noaptea
exagerările primejdioase pentru viața sa du- Unii consideră că educația duhovniceas- Max: 29˚C - Min: 17˚C În mare parte senin
hovnicească. Discernământul îi îndepărtea- că constă în emiterea de rețete ușoare și ne- În mare parte senin Minima nopții: 19°C
ză pe prietenii lui de tot felul de înșelare; nu ostenitoare. Au o impresie destul de greșită Maxima zilei: 29°C Vânt SSV şi variabil
lasă să se agraveze boala. crezând că povățuirea duhovnicească con- Vânt SSE şi variabil Șanse de precipitații: 0%
Sfântul Ioan Gură de Aur spune că în stă într-o rezolvare magică imediată. Vor Șanse de precipitații: 10% Cantitate precip.: zero
pregătirea duhovnicească multa asprime, să le rezolve pe toate imediat, fără nici un Cantitate precip.: zero
neîncetatele mustrări și multele observații cost personal și fără propria lor schimbare. Noaptea JOI, 3 AUGUST
și pedepse dor, obosesc și descurajează. Dis- Va trebui însă să urmăm calea de mijloc. Să În mare parte senin Max: 33˚C - Min: 19˚C
cernământul este chemat să mântuiască, iar călătorim spre desăvârșire cu nevoință stă- Minima nopții: 16°C În mare parte senin
nu să agraveze o situație. Iertarea, pocăința ruitoare. Prin constrângere nu vom avea re- Vânt SE între 10 şi 15 km/h Maxima zilei: 33°C
și dragostea depășesc orice păcat. Modul zultate fericite. Din nefericire, în vremurile Șanse de precipitații: 0% Vânt NNV şi variabil
politicos și plăcut este folositor întotdeau- noastre stăpânește nervozitatea, superfici- Cantitate precip.: zero Șanse de precipitații: 0%
na. Binele nu aduce bine atunci când nu se alitatea, improvizarea și lipsa de profunzi- Cantitate precip.: zero
face bine. Pe oameni îi vom ajuta mai bine me. Și astfel nu există timp pentru studiu, LUNI, 31 IULIE Noaptea
prin adevărul iubitor, iubirea de frați și prin reculegere și hotărâri, pentru nevoință. Lip- Max: 32˚C - Min: 17˚C În mare parte senin
bunăvoință. Fiecare om are cheia sa, clickul sa discernământului este vădită. Viața oa- În mare parte senin Minima nopții: 19°C
său. Să nu stăm împotriva lui ca niște anche- menilor este necontrolată. Discernământul Maxima zilei: 32°C Vânt N şi variabil
tatori, judecători, psihanaliști și acuzatori. va dărui Har, înțelepciune, va inspira și va Vânt SSE între 10 şi 15 km/h Șanse de precipitații: 0%
Marea virtute a discernământului este lumina. Așa să fie. Șanse de precipitații: 0% Cantitate precip.: zero
o mare putere duhovnicească. Nu este un Cantitate precip.: zero

®
“Gazeta de Herţa” săptămânal social, politic,cultural şi de “Герцаївська газета” соціально-політичний, культурний Materialele
Tiraj
Adresa redacţiei: Адреса редакції: м. Герца,
informaţie al raionului Herţa,Fondatori şi editori: Administraţia та інформаційний тижневик Герцаївського району. 60500, вул. «Г. Асакі», 18
Raională de Stat, Consiliul Raional, colectivul de redacţie. 60500 or. Herţa, Індекс: 30543 ЧЦ: 81 від 24.02.1994
cu semnul
Indice: 30543 CT nr. 59.
Redactor-şef Vasile BÂCU.
str. «Gh. Asachi», 18,
tel. 2-11-90
Засновники й видавці: Районна Держадміністрація,
Герцаївська районна рада і колектив газети
se publică pe principii
de reclamă
Друкарня ПП Ключук С.М.
м. Чернівці, вул. Заводська, 37В 3500