You are on page 1of 2

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI UDANG

JALAN YADI, KLANG.

MINGGU : 6 HARI : Isnin RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

TARIKH :
MATA PELAJARAN TMK
KELAS 6 ANGGERIK STRATEGI PdP
MASA 10.20-11.20 pagi Pembelajaran Berasaskan Inkuiri
BIDANG Sains Fizikal
Pembelajaran Berasaskan Masalah
PEMBELAJARAN Penggunaan Teknologi
Mesin ringkas
TAJUK PdP ABAD 21
STANDARD 12.1 Mesin ringkas Round Table
KANDUNGAN Think –Pair- Share
STANDARD 12.1.1 Hot Seat
PEMBELAJARAN Pembentangan Hasil Sendiri
Role Play
OBJEKTIF Murid dapat menyatakan jenis mesin ringkas dan kegunaan. Gallery Walk
PEMBELAJARAN Three Stray One Stay
Peta i-Think
KEBOLEHAN Aras sederhana Deklamasi Sajak/Nyanyian
Lain-lain (nyatakan)
KRITERIA KEJAYAAN 1. Murid dapat mengenal pasti sekurang-kurangnya
5 daripada 7 jenis mesin ringkas. PETA PEMIKIRAN (I-THINK)
2. Murid dapat memberikan satu contoh kegunaan Peta Bulatan
bagi setiap mesin ringkas. Peta Buih
Peta Buih Berganda
Peta Pokok
AKTIVITI 1. Seorang murid membawa batu-bata menggunakan Peta Dakap
kereta sorong. Manakala seorang lagi murid Peta Alir
mengangkat batu-bata menggunakan tangan. Peta Pelbagai Alir
2. Murid bersoal jawab dengan guru berdasarkan Peta Titi
situasi tersebut.

Soalan 1 : Antara kedua-dua cara yang manakah KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI
lebih mudah ?
(KBAT)
Mengingat
Soalan 2 : Mengapakah kamu memilih cara
Memahami
tersebut?
Mengaplikasi
Menganalisis
3. Murid dalam kumpulan akan bergerak ke setiap Menilai
stesen untuk melihat dan menjalankan aktiviti Mencipta
ringkas (gallery walk).
4. Aktiviti hot seat dijalankan. Wakil dari setiap ELEMEN MERENTASI KURIKULUM
kumpulan diminta berkongsi maklumat tentang (EMK)
salah satu alat yang diperhatikan.
Kreatif dan Inovasi
5. Murid membuat rumusan konsep mesin ringkas
dengan bimbingan guru.
6. Murid menghasilkan Peta Pokok dalam kumpulan PENTAKSIRAN
masing-masing. Latihan Bertulis
7. Murid membuat pembentangan. Lisan
8. Seorang murid menyusun puzzle bergambar (4 Kuiz

keping) dan sesi soal jawab dan membuat Pembentangan kesimpulan. Lain-lain (Nyatakan) : BAHAN BANTU Kereta sorong. modul sains NILAI MURNI Bekerjasama. internet. batu-bata. skru. basikal. MENGAJAR penyendal pintu. pembuka tin. toleransi LATIHAN/KUANTITI 10 soalan objektif dalam modul sains KERJA REFLEKSI CATATAN . joran. pemutar skru SUMBER Buku teks. tangga mini.