You are on page 1of 52

Ministrul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor

Iurie CHIRINCIUC

RAPORT DE ACTIVITATE

Iurie CHIRINCIUC
Raport de activitate
30 Iulie 2015-31 mai 2017
Cuprins

Preambul .............................................................................................................................. 2
Realizări sub aspect managerial ..................................................................................... 5
Managementul echipei ministeriale. ................................................................................ 5
Managementul întreprinderilor subordonate ................................................................... 5
Transparentizarea instituției ............................................................................................ 6
Managementul investițiilor străine ................................................................................... 6
Management strategic și managementul schimbării ....................................................... 7
Transport Aerian ............................................................................................................ 10
Situația la momentul preluării mandatului de guvernare ............................................... 10
Principalele realizări: ..................................................................................................... 10
Acte normative elaborate în primul trimestru 2017 ........................................................ 12
Transport rutier .............................................................................................................. 13
Situația la momentul preluării mandatului de guvernare ............................................... 13
Principalele realizări ...................................................................................................... 13
Transport naval .............................................................................................................. 15
Situația la momentul preluării mandatului de guvernare ............................................... 15
Principalele realizări ...................................................................................................... 15
Transport Feroviar.......................................................................................................... 17
Situația la momentul preluării mandatului de guvernare ............................................... 17
Principalele realizări ...................................................................................................... 17
Dezvoltarea drumurilor .................................................................................................. 18
Situația la momentul preluării mandatului de guvernare ............................................... 18
Principalele realizări ...................................................................................................... 18
Colaborarea externă, comunicare și socializare ............................................................. 21
Anexe............................................................................................................................... 30
1. Planul de activitate al ministerului pentru 2017 ......................................................... 30
2. Planul de activitate al ministerului pentru 2016 ......................................................... 36
3. Lista actelor normative și legislative elaborate și promovate ................................ 43

1 Raport de activitate al Ministrului Iurie Chirinciuc
Preambul
Prin prezentul raport am încercat să sintetizez cele mai importante reforme pe care le-am
promovat, și pe care am reușit să le realizez sau inițiez din postura de ministru pe care am
deținut-o din august 2015 până în mai 2017.

Țin să menționez că a fost un mandat dificil, muncind într-un guvern de coaliție, am fost
adesea pus în situația în care trebuia să înfrunt rezistența, inclusiv din interiorul guvernului.
În plus, aveam constrângeri semnificative sub aspect administrativ și conjunctural.

Politicile în domeniul transporturilor, dar și armonizarea legislației din domeniu la aquis-ul
comunitar era o sarcină deloc ușoară pentru un efectiv ce nu a depășit 40 de angajați ai
ministerului.

Am ajuns ministru într-o perioadă foarte dificilă pentru domeniul transporturilor. Conflictul
din Estul Ucrainei a afectat atât transportul rutier și feroviar cât și cel aerian, în plus,
conturile mai multor întreprinderi de stat erau blocate fie erau blocate mijloacele financiare
ale acestor întreprinderi (MoldATSA, Portul Fluvial Ungheni, Moldaeroservice, Aeroport
Catering).

Austeritatea bugetară din 2015, consecință a furtului din sistemul bancar a venit să afecteze
foarte mult infrastructura drumurilor, dar și întregul sector de reabilitare și întreținere.
Contractele internaționale de reabilitare erau blocate, iar statul nu acționa ca un adevărat
beneficiar, admițând, pe unele contracte, întârzieri de mai bine de 4 ani de zile fapt ce a dus
la întârzieri semnificative în implementarea tuturor contractelor de reabilitare.

Ajuns ministru în astfel de circumstanțe aveam rolul de a gestiona un sector extrem de
important pentru economia națională aflat în plină criză, în același timp, asigurând
implementarea reformelor.

Astfel, făcând bilanțul mandatului de ministru pot spune cu încredere că mi-a reușit!

 Mi-a reușit să construiesc o echipă ministerială puternică;
 Ne-a reușit să transformăm întreprinderile de stat, dar și Societățile pe Acțiuni
gestionate de MTID în afaceri profitabile pentru stat;
 Ne-a reușit să reorganizăm și reformăm mai multe întreprinderi de stat (MoldATSA,
ASD);
 În premieră pentru Î.S. MoldATSA, aceasta a format în 2017 un depozit bancar de 3
mil euro. Pierderea netă a întreprinderii, în 2014, era de 29,1 mil lei, iar în 2016
întreprinderea a încheiat exercițiul financiar cu un profit de 2,83 mil. lei și asta în
pofida unor indicatori generatori de venit care s-au redus de 3 ori din 2014 până în
2016;
 Ne-a reușit să scoatem Compania Aeriană Air Moldova din pierderea înregistrată în
2015. Deși a încheiat exercițiul financiar din 2015 cu o pierdere de 226,9 mil. lei, Air
Moldova a reușit să înregistreze profit de 8,58 mil în anul 2016, iar în primele 4 luni
ale anului 2017, veniturile încasate de Întreprinderea de Stat Air Moldova au crescut
cu 22% față de aceeași perioadă a anului precedent și asta în pofida faptului că a

2 Raport de activitate al Ministrului Iurie Chirinciuc
crescut concurența, pe alocuri neloială, susținută de demnitari de la Autoritatea
Aeronautică Civilă și nu numai;
 Am reușit să creăm toate condițiile necesare pentru repartizare obiectivă și
transparentă a autorizațiilor de transport, inclusiv a celor de tip CEMT;
 Pentru prima dată a fost începută adevărata luptă cu transportul ilicit;
 Abia după 20 de ani de la semnarea de către Republica Moldova a Acordului cu
privire la reglementarea reciprocă a transportului internațional auto de pasageri și
mărfuri, s-a stabilit un cadrul legal pentru transportul auto între Republica Moldova și
Italia;
 Au fost majorate de 4 ori numărul de autorizații de transport internațional de marfă
pentru transportul către Kazahstan;
 Am reușit să creștem considerabil numărul de autorizații de transport pentru Ucraina
în conformitate cu cererea de export a grânarilor autohtoni, dar și să inițiem discuțiile
referitoare la liberalizarea transportului auto de mărfuri dintre cele două state.
 Pentru prima dată din 1996 am reușit ceea ce nu s-a dorit realizat de cei care s-au
perindat la guvernare de la independență până astăzi - Reforma Fondului Rutier.
Astfel, am reușit stabilirea unui mecanism transparent și sigur de repartizare a
mijloacele către APL I și APL II, ceea ce exclude ingerința factorului politic în
repartizarea mijloacelor Fondului Rutier;
 Am reușit să elaborăm și aprobăm o nouă listă a drumurilor publice, aceasta nefiind
actualizată din 2000;
 Am reușit dezinstalarea și strămutarea în cimitire a tuturor însemnelor funerare din
zona drumurilor publice aflate la balanța autorității publice centrale;
 În premieră de la independență, am reușit să agreăm, cu partea română, construcția
unui nou pod peste râul Prut, la Ungheni, care va scurta cu aproximativ 25 km
distanța dintre Chișinău și Iași, făcând legătura cu autostrada Târgul Mureș – Iași –
Ungheni;
 Am reușit să atragem investiții străine de peste 80 mil USD pentru reabilitarea
drumurilor locale, inițiind reabilitarea, începând cu 2017, a primului coridor R1-
Cornești - Sinești – Cornova – Onișcani – Răciula – R21, cu o lungime de
aproximativ 48,5km, dar și atragerea a 52,5 mil. euro pentru restructurarea CFM prin
Acordul de Finanțare cu BEI;
 Pentru prima dată de la independență am transparentizat procesul de reabilitare a
drumurilor finanțate din mijloacele instituțiilor financiare internaționale. Inițiind
raportarea publică lunară pe implementarea contractelor de reabilitare din mijloace
externe. În premieră au fost semnate cu contractorii planuri de acțiuni cu
antreprenorii a căror contracte se află în întârziere, fiind întreprinse toate măsurile
necesare pentru finalizarea drumului Chișinău-Ungheni, până la finele anului curent;
 Am reușit ca pe parcursul a 2 ani de zile să nu admitem creșterea restanțelor
salariale la CFM și asta în pofida embargoului impus de Federația Rusă, dar și a
războiului din Estul Ucrainei care au afectat dramatic transportul feroviar de marfă
reducând veniturile CFM de la 1,253 miliarde lei în 2014, la 0,995 miliarde lei în
2016.

3 Raport de activitate al Ministrului Iurie Chirinciuc
 Am reușit să scoatem din depouri și să repunem în circulație toate garniturile de
trenuri modernizate. Iar cu una din garnituri am reușit să oferim servicii de călători de
calitate europeană pe ruta nouă Chișinău- Iași (trenul Unirea), care reprezintă
prelungirea rutei Chisinău –Ungheni până la stația Socola din Iași, devenind unica
rută de tren care nu generează pierderi;
 Împreună cu echipa am reușit să lichidăm restanțele salariale la Portul Fluvial
Ungheni asigurând, în același timp, legătura neîntreruptă dintre cele două maluri ale
Nistrului prin intermediului primului, în Republica Moldova, glisor pe care l-am
achiziționat pentru bacul de la Molovata;
 Pe parcursul celor 22 de luni am reușit să promovăm un număr record de HG și
Proiecte de legi. Astfel au fost promovate 62 de Hotărâri de Guvern care necesitau a
fi aprobate încă din 2014, 12 proiecte de legi vitale pentru domeniul transporturilor și
9 proiecte de decrete prezidențiale;

Noua reformă a guvernului m-a făcut să mă conving de faptul că nu se înțelege importanța
ministerului pe care l-am condus și care prin comasarea cu ministerul economiei va duce la
apariția unui mamut greu de controlat și gestionat. Problemele din transporturi necesită
soluții imediate! În cazul lipsei de agilitate și promptitudine în administrarea subiectelor ce
țin de transporturi și de infrastructură, riscăm să creăm mai multe constrângeri care nu vor
putea fi soluționate decât printr-o altă structură a guvernului. Din păcate, aceste
experimente ne costă mai mult decât ne putem imagina, dar, pentru moment, ambițiile
politice sunt mult mai importante decât orice argument, e păcat, însă nu va dura mult și
agenda ascunsă va fi dată pe față. Să dea Domnul să fim gata să acționăm atunci.

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor este un minister cheie, care
trebuie să aibă o identitate separată așa cum este practica tuturor țărilor din Uniunea
Europeană.

Le mulțumesc cetățenilor pentru susținere, dar și pentru critica care m-a făcut să
muncesc și mai mult, cu mai multă dăruire. Le mulțumesc și celor căror tot acest timp le-am
fost incomod și care depuneau eforturi consolidate pentru a zădărnici mersul reformelor,
asta m-a făcut mai puternic. Mulțumesc camarazilor de luptă și familiei, care m-au susținut
tot acest timp și care, din păcate, au trebuit să plătească prea mult pentru ca toate faptele
descrise în acest raport să devină realitate.

4 Raport de activitate al Ministrului Iurie Chirinciuc
Realizări sub aspect managerial

Managementul echipei ministeriale.

Cu toate că efectivul limită al Ministerului Transporturilor, conform H.G. 695 din 18.11.2009
este stabilit în număr de 56 de persoane, lucrul efectiv l-am realizat cu o echipă de
aproximativ 40 de persoane. Pe lângă încercarea de a motiva personalul cu sarcini
interesante, angajații cu inițiativă și performanțe erau provocați să facă parte din organele
de guvernanță ale întreprinderilor de stat sau a societăților pe acțiuni la care MTID este fie
fondator fie acționar majoritar. Astfel, am reușit ca cei mai valoroși angajați să continue să
activeze în cadrul ministerului chiar și în situația în care volumul de muncă și exigențele
creșteau mereu.

Am pus miza pe tinerii din echipă, tineri pe care îi cred capabili să producă schimbări și să
împingă în implementare acele reforme de care are nevoie Republica Moldova. Cu toate
acestea nu am neglijat nici decanii de vârstă, cu experiență bogată.

Pe parcursul întregului mandat am angajat în cadrul ministerului doar pe bază de concurs,
desfășurat într-un mod transparent, cu participarea experților străini.

Pentru a răspunde mai bine noilor provocări am reușit să modific structura organizatorică a
ministerului pentru a o face mai suplă și mai funcțională.

Pentru a spori coeziunea și eficiența lucrului echipei ministeriale, în fiecare zi de luni
organizam ședințe protocolate, la care se discutau problemele și se planifica activitatea
ministerului pentru săptămâna curentă. La fiecare ședință se raporta și executarea sarcinilor
puse de conducere și care deveneau scadente.

În consecință, am reușit să formăm o echipă puternică de specialiști care au crescut
profesional împreună și care au reușit să livreze rezultate chiar și atunci când
circumstanțele le erau ostile. Am crescut și eu alături de această echipă căreia îi sunt
recunoscător și cărei îi mulțumesc!

Managementul întreprinderilor subordonate

Întreprinderile subordonate sunt guvernate de consilii de administrație numite prin ordinul
ministrului. Astfel, pe parcursul mandatului am fost preocupat ca de guvernanța
întreprinderilor cu capital de stat să se ocupe profesioniști, oameni energici, care sunt fie
specialiști în domeniu fie sunt buni economiști sau juriști. Aceste măsuri au dus la
îmbunătățirea guvernanței corporative fiind revizuite multe din regulamentele interne ale
întreprinderilor punându-se accent pe eficiența utilizării resurselor, în mod special a banului
public.

5 Raport de activitate al Ministrului Iurie Chirinciuc
Aceste măsuri au adus rezultate palpabile. Astfel, în 2016 toate S.A. și Î.S. a căror fondator
este Ministerul Transporturilor au generat profituri, cu excepția Î.S. CFM, S.A. Drumuri
Edineț și Î.S. Combinatul de Instruire Auto.

Chiar dacă au încheiat exercițiul financiar în 2016 cu pierdere, aceasta era în jumătate față
de pierderile înregistrate anterior. Astfel, Î.S. CFM a înregistrat în 2016 o pierdere de 53.2
mil lei, în timp ce pierderea înregistrată în 2015 era de 105.2 mil lei. S.A. Drumuri Edineț a
diminuat pierderea de la 428 mii lei în 2015 la 261 mii lei în 2016.

În consecință, toate întreprinderile careu au realizat profit au transferat în bugetul de stat în
2017 dividende.

Transparentizarea instituției
Pentru prima dată în istoria ministerului a fost făcut public atât regulamentul cât și anexele
aferente „regulamentul pentru ocuparea funcției vacante de director în cadrul întreprinderii
de stat al cărei fondator este MTID”

La toate concursurile de angajare în funcție a directorilor pentru întreprinderi de stat au fost
invitate, cu statut de observator, instituțiile financiare internaționale și reprezentanții
delegației U.E. în Republica Moldova.

În premieră, pe pagina web a instituției a fost dispusă publicarea tuturor rapoartelor
financiare pentru anii 2015 și 2016, pentru toate întreprinderile și societățile pe acțiuni
subordonate.

La fel, pentru prima dată în Republica Moldova am creat un mecanism de monitorizare
publică a implementării contractelor de reabilitare a drumurilor finanțate din mijloacele
Instituțiilor Financiare Internaționale. Astfel, pentru toate companiile aflate în întârziere au
fost elaborate și semnate planuri de măsuri pentru recuperarea întârzierilor și asigurarea
finalizării contractelor. Ulterior ministerul a demarat raportarea lunară a implementării
acestor planuri de măsuri, iar jaloanele (milestone-urile) fixate în aceste planuri de măsuri
permit monitorizarea facilă chiar și pentru un neinițiat a executării contractelor de reabilitare
a drumurilor.

Toate ședințele și ieșirile în teren erau comunicate public, iar rezultatul acestora era raportat
inclusiv pe pagina oficială a ministerului.

Pentru că am simțit necesitatea unei apropieri de cei pentru care elaboram politici publice și
implementam reforme și pentru ca acestea să fie mai pe înțelesul cetățenilor, în premieră
pentru MTID, am elaborat și aprobat ”Strategia de comunicare a ministerului pentru
perioada 2017-19”

Managementul investițiilor străine

În ceea ce privește investițiile străine este de menționat că Republica Moldova a eșuat în a
acționa ca un adevărat beneficiar al proiectelor de reabilitare a drumurilor finanțate din
mijloace externe. În aceste circumstanțe, din cauza unui beneficiar extrem de indulgent cu

6 Raport de activitate al Ministrului Iurie Chirinciuc
contractorii, aceștia și-au permis să încalce prevederile contractuale și să nu livreze în
termenii stabiliți.

Răspunsul meu la o astfel de atitudine din partea contractorilor a fost preîntâmpinarea de
reziliere și chiar rezilierea, în premieră pentru Republica Moldova, a 3 contracte și
pregătirea rezilierii a încă două contracte pentru companiile care sistematic nu își respectă
angajamentele contractuale. O astfel de abordare unitară pentru toți contractorii este
indicativă pentru toate companiile străine care reabilitează drumurile în Republica Moldova,
dar și pentru potențialele companii care urmează să intre pe această piață.

La fel, am pus mare accent pe planificarea investiției, pe negocierea acordurilor de finanțare
(Acordul de finanțare pentru restructurarea CFM pe care l-am semnat cu BEI a fost negociat
în termeni mult mai buni pentru Republica Moldova, decât acordul de împrumut cu BERD),
dar și pregătirea documentelor de licitație.

Pentru creșterea capacităților de implementare ale Î.S: Administrația de Stat a Drumurilor,
am dispus reorganizarea acestei instituții. Astfel, a fost aprobată o noua structură
organizatorică, a fost modificată schema de salarizare care acum are la bază criterii de
performanță, a fost aprobat regulamentul pentru angajarea doar prin concurs, au fost
revizuite regulamentele de premiere și de evaluare a angajaților, care au la bază indicatori
de performanță. A fost organizat primul în istoria organizației concurs pentru ocuparea
funcției vacante de director, în urma căruia câștigătorul a fost numit în calitate de director al
Întreprinderii de Stat.

Pe perioada mandatului am reușit să atrag investiții în economia națională în valoare de
aproximativ 52.5 mil. euro (Acordul cu BEI pentru restructurarea CFM), aproximativ 80 mil
USD (Acordul cu Banca Mondială pentru Îmbunătățirea Drumurilor Locale).

La fel, am reușit să negociem cu U.E. extinderea acordului de grant de 10 mil euro pentru
finanțarea drumului de ocolire a orașului Ungheni.

Am reușit și obținerea unui grant GRSF de la Banca Mondială în sumă de 70 mii USD
pentru asistență tehnică în înființarea Agenției Naționale de Siguranță Rutieră.

Management strategic și managementul schimbării

Prioritatea nr.1 pe care mi-am propus-o în calitate de ministru a fost să promovez reforme.
Astfel, am început prin a seta un cadru legislativ și normativ adecvat declanșării și
implementării reformelor.

Am reușit să organizez și să administrez procesul de elaborare a documentelor de acte
normative și a proiectelor de legi în spiritul celor mai bune practici europene.

Astfel, elaborarea începea cu discuția problemelor în cadrul grupurilor de lucru tematice
creat prin ordinul ministrului, în cadrul acestora erau atrași specialiști dar și reprezentanții
tuturor părților interesate. Discuțiile culminau cu un document în care erau descrise
problemele și erau analizate opțiunile. Acest document era ulterior supus discuțiilor publice
ca doar după aceasta să se transforme într-un draft de hotărâre de guvern (este cazul
7 Raport de activitate al Ministrului Iurie Chirinciuc
proiectelor de lege pentru: modificarea legii drumurilor, pentru aprobarea Codului Aerian,
pentru modificarea Codului Transporturilor, pentru elaborarea modalității de calcul,
încasare și control a achitării taxei vinietei e.t.c.)

Principalele reforme sunt enumerate mai jos, pe domenii, cu toate aceste ași vrea să
evidențiez unele reforme pe care le consider critice:

 Probabil cea mai importantă reformă pe care am reușit să o livrez, în calitate de
ministru a fost reforma finanțării drumurilor locale, aprobată de Parlament în
primăvara 2017. Prin aceasta am reușit să curmăm repartizarea politizată a Fondului
Rutier. Astfel, a fost stabilit, prin lege, un mecanism clar de repartizare a fondul rutier
pentru întreținerea drumurilor locale gestionate de APL de nivelul II. Finanțarea fiind
calculată pentru fiecare Km echivalent de rețea aflat la balanța Consiliului Raional,
iar din taxa de folosire a drumurilor au fost stabilite, în legea finanțelor publice local,
transferuri cu destinație specială pentru fiecare locuitor care face parte din populația
prezentă din raza primăriei. Prin această reformă este exclusă ingerința politicului în
repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile locale, iar primarii și consiliile
raionale vor primi mijloace indiferent de ce culoare politică are primarul sau
președintele raionului.
 Am demarat proiectul de îmbunătățire a drumurilor locale, care presupune nu doar
componenta de reabilitare a drumurilor locale dar și componenta de consultanță
pentru elaborarea unui manual operațional, care vine să fie un suport metodologic
veritabil pentru consiliile raionale în proiectarea și planificarea lucrărilor de întreținere
a drumurilor local.
 Ministerul transporturilor este singurul minister care, cu suportul înaltului consilier al
UE în Republica Moldova Bernard Chantemesse, a elaborat o listă unică de
proiecte în care potențialele proiecte de infrastructură sunt analizate (sub aspect de
cost, eficiență economică, maturitate, coerență cu documentele strategice ale U.E. și
ale Republicii Moldova etc) și prioritizate după niște criterii absolut clare și
transparente elaborate printr-o abordare incluzivă, cooptând și experți din afara
ministerului.
 Au fost promovate, în primă lectură, în Parlament, modificările la legea drumurilor,
care vin să integreze legea drumurilor cu legea privind autorizarea executării
lucrărilor în construcție și să simplifice autorizarea amplasării obiectivelor în zona
drumurilor publice, în același timp eliminând situația în care obiectivul este autorizat
în conformitate cu legea 163 din 07. 2017 și neautorizat în conformitate cu legea
drumurilor situație în care se află sute de obiective amplasate în zona drumului.
 A fost demarată actualizarea strategiei de transport și logistică.
 A fost elaborat caietul de sarcini pentru înființarea primului punct de cântărire în
dinamică din Republica Moldova, care va duce la eliminarea corupției în rândul
organelor de control, dar și va contribui la respectarea limitei maxime admise pe
osie.
 Introducerea în planul de activitate a ministerului pentru 2017 elaborarea primei
concepții de dezvoltare a autostrăzilor în Republica Moldova, concepție care trebuie
să fie finalizată și aprobată de Guvern până la finele anului curent.

8 Raport de activitate al Ministrului Iurie Chirinciuc
9 Raport de activitate al Ministrului Iurie Chirinciuc
Transport Aerian
Situația la momentul preluării mandatului de guvernare
 La început de mandat am preluat segmentul de transport aerian în prag de colaps.
 Timp de un an și 4 luni mijloacele Î.S. „MoldATSA” au fost blocate la Eurocontrol,
fără a exista vreo certitudine în privința soluționării problemei, în contextul în care o
întrerupere a activității MoldATSA ar fi dus la sistarea tuturor zborurilor prin spațiul
aerian al Republicii Moldova.
 Air Moldova înregistra pierderi de peste 200 milioane lei.
 Iar transpunerea legislației comunitare în domeniu aerian era complet blocată de
divergențele dintre AAC și MTID. De la intrarea în vigoare a Acordului de Asociere și
până în data numirii mele în funcție ne fiind transpus nici un act normativ sau
legislativ.
 La Î.S. ” Moldaeroserivice”, companie responsabilă de serviciu ”căutare-salvare” în
cazuri de accidente aviatice, fără de care aeroportul internațional nu poate activa,
erau înregistrate datorii salariale de peste 9 luni de zile.
 Î.S. ”Centrul Aeronautic de Instruire” și Î.S. ” Aeroport Catering” se aflau în prag de
faliment.

Principalele realizări:
1. În urma eforturilor depuse de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
Drumurilor, dar și de Consiliului de Administrație, și conducerea întreprinderii
Întreprinderii de Stat „MoldATSA”, sechestrul aplicat pe Mijloacele financiare ale ale
întreprinderii la „Eurocontrol” a fost ridicat. Iar în data de 04.08.2016, „Eurocontrol” a
transferat MoldATSA toate mijloacele financiare ce i se cuvin. În aceste circumstanțe
întreprinderea a lichidat toate datoriile acumulate, în sumă totală de 90 mil. lei și și-a
continuat planul investițional aprobat.
2. A fost reorganizată și sporită transparența și eficiența activității ÎS MoldATSA și Air
Moldova. Statele de personal la Întreprinderea de Stat MoldATSA, s-au redus de la
319 la 276 de persoane, iar reducerile au ținut de aparatul administrativ și nu de
departamentele funcționale ale întreprinderii. Organigrama rezultatele auditurilor și
situațiile financiare ale Î.S. MoldATSA, au fost făcute publice, devenind accesibile pa
pagina web a întreprinderii.
3. Deși a încheiat exercițiul financiar din 2015 cu o pierdere de 226,9 mil. lei, Air
Moldova a reușit să înregistreze profit de 8,58 mil în anul 2016, iar în primele 4 luni
ale anului 2017 veniturile încasate de Întreprinderea de Stat Air Moldova au crescut
cu 22% față de aceeași perioadă a anului precedent, iar numărul pasagerilor cu 19%,
tab. nr. 1.
Tab. Nr 1. Principalii indicatori generatori de venit ai C.A. Î.S. Air Moldova

10 Raport de activitate al Ministrului Iurie Chirinciuc
În primul trimestru al anului 2017 compania a semnat contractul pentru achiziția celui
de-al șaselea avion din flota operatorului național, iar în data de 20 mai 2017
aeronava a aterizat pentru, prima dată, pe aeroportul din Chișinău. Astfel, călătorii
vor avea mai multe opțiuni de zbor, iar C.A. cu capital de stat își consolidează
prezența pe piață și devine mai valoroasă în contextul unei eventuale privatizări.
4. Am inițiat și finalizat cu succes privatizarea S.A. Aeroport Catering, care se afla în
prag de faliment și înregistra datorii la salarii de aproximativ 12 luni, iar veniturile
companiei scăzuse dramatic urmare a conflictului din Estul Ucrainei.
5. S-a reușit trecerea Autorității Aeronautice Civile în subordinea ministerului ceea ce
va concentra resursele disponibile pentru a avea în termeni proximi un cadru legal în
domeniul aviației civile, compatibil cu aquis-ul comunitar, condiție absolut necesară
pentru ca cetățenii Republicii Moldova să poată beneficia de servicii de transport
aerian ieftine, de calitate înaltă și sigure. Prin această modificare s-a restabilit
normalitatea, aplicându-se forma de subordonarea a autorității aeronautice din
majoritatea statelor europene. Astfel, AAC a fost subordonată, organului central de
specialitate, responsabil de elaborarea politicilor în domeniu.
6. Printr-un efort comun, de către AAC și MTID, a fost elaborat Codul Aerian al
Republicii Moldova, legea cadru în domeniul transportului aerian, proiect care în luna
martie 2017 a fost aprobat, în primă lectură și de Parlament. Prezenta lege va
genera mai multe beneficii pentru cetățenii Republicii Moldova, printre care:
 Stabilirea şi menţinerea unui nivel ridicat de siguranţă a aviaţiei civile în Republica
Moldova.
 asigurarea unui nivel ridicat de protecţie a mediului;
 facilitarea liberei circulaţii a mărfurilor, persoanelor şi serviciilor, precum şi
asigurarea accesului liber la piaţa serviciilor în domeniul aviaţiei civile;
 îndeplinirea obligaţiilor care decurg din Convenţia de la Chicago, alte tratate
internaţionale în domeniu la care Republica Moldova este parte, prin asigurarea
unei bune reprezentări a acestor dispoziţii în prezentul Cod şi în normele sale de
aplicare;
 stabilirea unei cooperări corespunzătoare cu ţări terţe şi organizaţii internaţionale.
 recunoaşterea, fără cerinţe suplimentare, a certificatelor, licenţelor, aprobărilor
sau a altor documente emise pentru produse, personal sau organizaţii de Agenţia
Europeană de Siguranţă a Aviaţiei (EASA), de către autorităţile aeronautice ale
altor state membre ale Uniunii Europene sau a altor organizaţii internaţionale din
domeniul aviaţiei civile, conform tratatelor internaţionale;
 asigurarea independenţei funcţionale a autorităţii administrative de implementare
şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile.

11 Raport de activitate al Ministrului Iurie Chirinciuc
7. De către Î.S. ”Centru Aeronautic de Instruire” au fost desfășurate cursuri de formare
a însoțitorilor de bord pentru 30 persoane și cursuri de pilotaj pentru 5 persoane.
8. S-a reușit soluționarea problemelor restanțelor salariale istorice ale Î.S. ”
Moldaeroservice”.
9. S-a reușit creșterea interesului investitorilor străini pentru aeroportul Leadoveni din
Băți, în calitate de aeroport de alternativă pentru transportul aerian de pasageri. În
această ordine de idei, au fost transmise către Guvern și propuneri de redeschidere
a acestui aeroport începând cu 2018, prin atragerea investițiilor străine în domeniu.

Acte normative elaborate în primul trimestru 2017
Au fost elaborate și sunt în proces de promovare următoarele acte normative:

 Proiectul Legii AVSEC.
 Proiectul Hotărârii de Guvern cu referire la Regulamentul privind alocarea sloturilor
orare pe aeroporturile Republicii Moldova.
 Proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la apronarea Regulamentului privind
procedurile administrative referitoare la aerodromuri – Reg. UE 139/2014.
 Proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului privind
procedurile administrative referitoare la operaţiunile aeriene.
 Proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la aprovarea Bugetului AAC pentru anul
2017.
 Proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului privind codul
de conduită pentru sistemele informatizate de rezervare.
 Hotărîrea Guvernului nr. 161 din 16.03.2017 pentru iniţierea negocierilor asupra
proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Consiliul Federal Elveţian
privind serviciile aeriene.

12 Raport de activitate al Ministrului Iurie Chirinciuc
Transport rutier
Situația la momentul preluării mandatului de guvernare
 Prin Legea nr. 150 din 17.07.2014 a fost aprobat Codul Transporturilor Rutiere,
lacunele căruia generau aplicare inechitabilă a normelor față de transportatorii onești.
 Art. 3 al Codului Transporturilor Rutiere stabilește că până la data de 15.06.2015
urmează a fi elaborate 13 regulamente speciale, însă până la 01.01.2016 nu a fost
aprobat nici un Regulament.
 Serviciile de transport rutier de mărfuri în trafic național, reglementate în conformitate
cu prevederile Acordurilor bilaterale și multilaterale, prevăd că transporturile rutiere
de mărfuri în regim bilateral sunt supuse regimului autorizării ceea ce a plafonat
performanța transportatorilor autohtoni.
 Cursele interne erau supuse unui proces discreționar de aprobare prin Ordinul
Ministrului și nu transparent prin intermediul unei Comisii.

Principalele realizări
1. Pentru prima dată, în Republica Moldova a fost implementat sistemul de plată
electronică a taxei vinietei prin intermediul portalului dedicat http://vinieta.gov.md.
Acest instrument de plată a taxei vinietei vine să economisească timp și bani
utilizatorilor drumurilor, reducând timpul de așteptare și cozile formate la frontiera
Republicii Moldova.
2. După 20 de ani de tergiversare a ratificării Acordului bilateral de transport pasageri
între Republica Italiană și Republica Moldova, în data de 6 Decembrie 2016 Camera
Deputaților din Italia a ratificat acest Acord, iar în mai 2017 s-a aprobat lista de
documente necesare pentru autorizarea curselor regulate de pasageri Moldova-Italia.
3. Pentru combaterea transportului ilicit colaboratorii Ministerul Transporturilor şi
Infrastructurii Drumurilor și A.A. „Agenția Națională Transport Auto” formează
permanent grupe mobile mixte, conform Planului național de acțiuni privind
combaterea transportului ilicit de pasageri în traficul internațional peste frontiera
Republicii Moldova, semnat de comun acord cu Departamentul poliției de Frontieră,
A.A. „Agenția Națională Transport Auto” și de Serviciul Vamal al Republicii Moldova
și a Planului comun de activitate privind măsurile de combatere a transportului rutier
ilicit de mărfuri și persoane, lichidarea gărilor clandestine şi semiclandestine,
ameliorarea situaţiei în domeniul transportului rutier, al Ministerului Transporturilor şi
Infrastructurii Drumurilor, Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Finanţelor
aprobat la 20 martie 2016.
4. În scopul minimalizării timpului utilizat de către agenții transportatori pentru obținerea
actelor permisive a fost implementat Sistemul de gestiune „Rândul electronic”, fapt
ce a fluidizat procesul de eliberare a autorizațiilor la Ghişeul unic.
5. Sistemului informațional ”e-Autorizație transport” a fost elaborat, au fost creat toate
premisele pentru implementarea ”e-CEMT”.
6. S-a realizat integrarea cu Serviciul guvernamental de plăţi electronice „M-pay”, ceea
ce a făcut posibilă achitarea autorizaţiilor prin mai multe modalități de plată.

13 Raport de activitate al Ministrului Iurie Chirinciuc
7. A fost realizată integrarea sistemului de evidență și realizare a autorizațiilor „Fox-pro”
cu sistemul electronic „e-factura” și definită modalitatea optimă de eliberare a
facturilor electronice.
8. Au fost operate modificări în rețeaua rutelor regulate după cum urmează:
 322 curse interraionale;
 100 internaționale;
 224 raionale;
 Au fost eliberate următoarele acte permisive:
 35 059 - autorizații unitare;
 1 352 - autorizații multilaterale CEMT valabile pentru anul 2016;
9. S-au inițiat negocierile pentru liberalizarea transportului rutier și aerian de pasageri
dintre Ucraina și Republica Moldova.
10. Începând cu 12.07.2016 pe site-ul Î.S. „Gările și Stațiile Auto” a fost implementat
proiectul-pilot privind comercializarea biletelor on-line la ruta Chișinău-Iași și se
examinează posibilitatea comercializării biletelor prin intermediul terminalelor
electronice de plată.
11. A fost elaborat studiul de fezabilitate vizavi de la proiectul-pilot privind introducere a
taxei de peron.
12. S-a reușit elaborarea a 13 regulamente. Ca rezultat transporturile rutiere interne sunt
reglementate, iar în cazul serviciilor internaționale, acestea beneficiază de
posibilitatea de a monta, repara și calibra tahografele digitale în cadrul atelierelor
autorizate pe teritoriul Republicii Moldova, și nu doar în străinătate, cum era anterior.
Adoptarea acestor Regulamente a permis transpunerea totală sau parțială a
principalelor reglementări și directive UE aferente dispozitivelor de înregistrare a
regimului de muncă și odihnă a conducătorilor auto și aferente procesul de
implementare a tahografelor digitale pentru operatorii de transport autohtoni care
prestează servicii de transport rutier în trafic internațional.
13. A fost semnat Protocolul cu privire la modificarea Acordului între Guvernul Republicii
Moldova și Consiliul Federal Elvețian privind transporturile rutiere internațional de
pasageri și mărfuri, conform căruia transporturile de mărfuri bilaterale și cele de
tranzit se vor efectua fără autorizații de transport.
14. Au fost propuse, ia ulterior aprobate un șir de modificări esențiale la Codul
Transporturilor Rutiere, dar și la Codului Contravențional, care creează condiții
pentru buna activitate a operatorilor de transport onești.

14 Raport de activitate al Ministrului Iurie Chirinciuc
Transport naval
Situația la momentul preluării mandatului de guvernare
 Restanțe majore în transpunerea Acordului de Asociere.
 Republica Moldova se află în lista neagră a Memorandumului de la Paris, ceea ce
înseamnă că vasele sub pavilionul moldovenesc prezintă riscuri sporite de
neconformitate cu cerințele și standardele de siguranță.
 Dificultăți economice și administrative: IP ”Căpitănia Portului Giurgiulești” nu dispune
de resurse și capacități suficiente pentru a asigura onorarea de către Republica
Moldova a obligațiunilor de stat pavilion. ÎS ”Portul Fluvial Ungheni” se afla în criză
de identitate, deoarece activitatea principală a întreprinderii era comercializarea
nisipului și prundișului dobândit în mod nesustenabil din râurile Prut și Nistru.
 Conturile bancare ale Î.S. ”Portul Fluvial Ungheni” erau blocate.

Principalele realizări
1. Acordul de Asociere: A fost aprobat Regulamentul cu privire la stabilirea unor cerinţe
referitoare la coca dublă sau a unor standarde de proiectare echivalente pentru
petrolierele cu cocă simplă. Acesta va contribui la scoaterea din circulație a
petrolierelor cu cocă simplă, care din punct de vedere a construcției sunt extrem de
vulnerabile și care pot provoca revărsări a produselor petroliere cu pagube majore
mediului ambiant.
2. A fost stabilit un plan de lucru asupra Codului de navigație maritimă comercială, după
modelul de lucru asupra Codului Aerian.
3. În luna Iunie, la Rotterdam a fost semnat Master Planul pentru implementarea
Strategiei UE pentru Regiunea Dunării, ce va spori navigabilitatea pe afluenții Dunării
– Nistru și Prut.
4. Lista neagră: a fost elaborat un plan complex de măsuri privind ameliorarea situației
din Memorandumul de înțelegere a controlului statului port de la Paris, care va
permite micșorarea numărului de nave substandarde exploatate sub Pavilionul
Republicii Moldova, și va crea condiții mai atractive pentru armatorii din străinătate
care doresc să înregistreze nave în Republica Moldova, fapt ce va aduce la
incasarea mijloacelor financiare din străinătate pentru prestarea acestor servicii. Din
20 aprilie 2016 nu a fost atestată nici o reținere a nevelor sub pavilionul RM în
porturile memorandumului de la Paris, pe când înainte se rețineau 2-3 nave pe lună.
5. În scopul stimulării dezvoltării complexului portuar Giurgiulești au fost efectuate
lucrări de adâncire a acvatoriului portului de pasageri și mărfuri Giurgiulești, fapt ce a
făcut posibilă mărirea capacității de încărcare a navelor maritime de la 3000 la 5000
de tone pentru acostare și prelucrarea la cheiul acestui port.
6. În scopul dezvoltării capacității Portului de pasageri Giurgiulești au fost efectuate
lucrări de adâncire a acvatoriului portului, ce permite la moment operarea în port a
navelor cu pescajul de 7 m. Pînă la efectuarea acestor lucrări pescajul era
restricționat la 5 m.

15 Raport de activitate al Ministrului Iurie Chirinciuc
7. A fost lansat proiectul comercial de acostare a croazierelor turistice de pe Dunăre în
Portul de pasageri Giurgiulești.
8. A fost pregătit proiectul de creare a Agenției Navale pe baza IP ”Căpitănia Portului
Giurgiulești”.
9. A fost inițiat concursul public pentru ocuparea funcției de director a Î.S. Portul Fluvial
Ungheni.
10. La moment conturile Î.S. ”Portul Fluvial Ungheni” sunt deblocate, iar restanțe la
salariu nu sunt, fapt ce demonstrează că și fără comercializarea nisipului din râurile
Prut și Nistru este posibilă activitatea întreprinderii.
11. A fost procurat un glisor pentru Bacul Molovata în scopul asigurării transportării
cetățenilor de pe ambele maluri ale Nistrului în condiții meteorologice nefavorabile.

16 Raport de activitate al Ministrului Iurie Chirinciuc
Transport Feroviar
Situația la momentul preluării mandatului de guvernare
 Acordul de Asociere: lipsa progresului în transpunerea actelor comunitare referitoare
la transportul feroviar.
 Proiectul de restructurare a CFM din mijloacele BERD, BEI și CE blocat fără
progrese în semnarea Contractului de finanțare cu BEI.
 Dificultăți economice și administrative : datorii istorice la salarii (patru luni), efectiv de
personal prea mare pentru conjunctura actuală, uzură excesivă a materialului rulant
și a căilor ferate.

Principalele realizări
1. A fost elaborată Foaia de parcurs și Planului de acțiuni în domeniul Guvernanței
corporative pentru reformarea sectorului feroviar și Î.S. ”Calea Ferată din Moldova”
pentru anii 2017-2019,
2. A fost elaborată componentă Codului Feroviar aferentă transpunerii directivelor UE.
3. Proiectul de restructurare BERD/BEI:
 A fost găsit consensul privind refinanțarea împrumuturilor.
 A fost semnat acordului de împrumut cu BEI.
 A fost pregătit planul de îmbunătățire a guvernanței corporative împreună cu KPMG.
 Este în proces evaluarea ofertelor pentru achiziția materialul rulant (locomotive).
 A demarat proiectul de consultanță pentru restructurare condus de EGIS
4. Dezvoltare economică și instituțională:
 A fost adoptată noua organigramă a ÎS CFM, ce va corespunde rigorilor economice
actuale.
 A fost lansată cursa de pasageri Chișinău-Iași pe trenuri renovate.
 Nu a fost admisă creșterea datoriilor istorice.
5. Au fost eficientizate cursele naționale de pasageri, care au generat pierderi de peste
10 mil euro, în anul 2015.
6. A fost revăzut și optimizat orarul trenurilor de pasageri naționale și internaționale

17 Raport de activitate al Ministrului Iurie Chirinciuc
Dezvoltarea drumurilor
Situația la momentul preluării mandatului de guvernare
 Lipsa de progres pe toate contractele de reabilitare finanțate din mijloacele instituțiilor
financiare internaționale.
 Datorii pentru lucrările finanțate din fondul rutier.
 Repartizare discreționară a mijloacelor fondului rutier.
 Situație dezastruoasă în ceea ce privește obiectivele amplasate în zona drumului
public.
 Management defectuos la Administrația de Stat a Drumurilor.

Principalele realizări
1. A fost definitivat, în comun cu Ministerul Finanțelor, proiectul de ajustare a accizelor
și vinietei, în scopul ameliorării situației cu numărul sporit de vehicule
neînmatriculate.
2. Au fost elaborate două proiecte de Legi privind modificarea și completarea unor acte
legislative, unul dintre care se referă la modificarea Legii drumurilor, iar altul de
modificare a Legii fondului rutier și altor Legi conexe, care presupune transferul a
50% din taxele de folosire a drumurilor pentru întreținerea drumurilor din intravilanul
localităților și finanțarea drumurilor locale care fac legătura între sate și centrele
raionale, conform unei metodologii clare și transparente, care elimină riscul ingerinței
politice în repartizarea mijloacelor Fondului Rutier.
3. Au fost aprobată de către Comisia Europeană propunerea de includere a unei noi
conexiuni la TEN-T pe direcție Edineț-Otaci-Vinița.
4. Au fost elaborate și prezentate Instituțiilor Financiare Internaționale, 2 propuneri de
proiecte investiționale privind reabilitarea drumului M14 (sectorul Criva-Bălți și
sectorul Bălți-Chișinău) și drumul M21 (Chișinău - Dubăsari – frontiera cu Ucraina).
5. A fost elaborată Concepției de îmbunătățire a întreținerii drumurilor locale și o nouă
listă a drumurilor publice regionale.
6. Pentru îmbunătățirea siguranței rutiere au fost întreprinse măsuri concrete precum:
a. A fost atras un grant din facilitatea GRSF a Băncii Mondiale care va identifica
toate opțiunile pentru înființarea Agenției de siguranță rutieră, în conformitate
cu Strategia Națională pentru siguranță rutieră;
b. s-a decis aplicarea marcajului rutier din termoplast pentru toate drumurile
aflate în reabilitare, ceea ce va crește siguranța rutieră și va diminua costurile
de întreținere de rutină;
c. A fost luată decizia de instalare, începând cu acest an a benzilor rezonatoare,
ceea ce va diminua riscul de accidente prin ieșirea de pe carosabil în cazul în
care șoferul adoarme la volan;
d. Au fost pregătite documente de licitație pentru amenajarea drumurilor de
ocolire și a 5 intersecții denivelate în Sudul republicii;
7. În urma măsurilor întreprinse a fost redus considerabil numărul accidentelor rutiere și
a deceselor.

18 Raport de activitate al Ministrului Iurie Chirinciuc
8. A fost elaborat și transmis guvernului pentru aprobare Acordul bilateral pentru
construcția podului rutier peste râul Prut în regiunea Ungheni(MD)-Ungheni(RO),
construcția acestuia va fi finanțată din grantul Comisiei Europene acordat Guvernului
României.
9. Au fost înaintate spre aprobare la Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor 6
norme tehnice din domeniul drumurilor.
10. Au fost atrase circa 1660 mil. lei., prin finalizarea desfășurării procedurii de licitație
pentru executarea lucrărilor de reabilitare a drumurilor:
 R9 Soroca-Arioneşti-Moghiliov Podolski (Ucraina) (lungimea – 31 km);
 R34 Hînceşti-Leova-Cahul-Slobozia Mare (lungimea – 83 km).
 La momentul actual sunt în derulare lucrări de reabilitare a mai multor sectoare
de drumuri naţionale (418 km) finanţate de către partenerii de dezvoltare (BERD,
BEI, CE):
 M3 Chișinău-Giurgiulești km 96,800 - km 151,200 (54,4 km) în sumă de circa 26
mil. Euro finanțare credit BERD.
 M3 Chișinău-Giurgiulești sectoarele km 151,200-km 171,290, km 179,650-km
190,750 (31,2 km) în sumă de circa 18,8 mil. Euro finanțare credit BERD.
 R1 Chișinău-Ungheni-Sculeni pe sectoarele km 6,446-km 24,050; km 24,050-km
68,250; km 74,177-km 96,200 și varianta de ocolire or. Ungheni km 96,200-km
103,913 (88,5 km) în sumă de circa
79,5 mil. Euro din care 68,8 mil. EURO credit BEI și BERD și grant CE 10,7 mil.
Euro.
 R33 Hîncești-Lăpușna-M1 km 0,000-km 37,200 (37,2 km) în sumă de circa 18,8
mil. Euro finanțare credit BERD.
 R6 M1-Ialoveni sectorul km 0,000-km 6,550 (6,55 km) în sumă de circa 10,1
mil. Euro finanțare credit BEI.
 R14 Bălți-Sărăteni sectoarele km 26,600-km 38,300; km 43,000-km 61,000 și km
64,370-km 66,650 (32,3 km) în sumă de circa 39 mil. Euro finanțare credit
BERD.
 R16 Bălți-Fălești-Sculeni sectoarele km 4,800-km 30,270; km 30,270-km 59,480
(54,68 km) în sumă de circa 37,7 mil. Euro finanțare credit BEI.
 R34 Hîncești-Leova-Cahul sectoarele km 0,000-km 42,200; km 42,200-km
83,000 (83,0 km) în sumă de circa 58,3 mil. Euro finanțare credit BERD.
 R9 Soroca-Arionești sectoarul km 0,000-km 30,950 (30,95 km) în sumă de circa
17,5 mil. Euro finanțare credit BERD.
 Pentru anii 2016 – 2017 se preconizează petrecerea licitației pentru executarea
lucrărilor de construcție nouă a sectoarelor de drumuri naționale (69 km), după
cum urmează:
 R1 Chișinău - Ungheni Varianta de ocolire a s. Bahmut (5,7 km) în sumă de circa
6,1mil. Euro finanțare grant CE.
 M3 Chișinău - Giurgiulești Varianta de ocolire a or. Vulcănești (8,6 km) în sumă
de circa 9,0 mil. Euro finanțare grant CE.
 M3 Chișinău - Giurgiulești Varianta de ocolire a or. Comrat (18,0 km) în sumă de
circa 17,0 mil. Euro finanțare credit BEI.

19 Raport de activitate al Ministrului Iurie Chirinciuc
 M3 Chișinău - Giurgiulești Varianta de ocolire a s. Slobozia Mare (18,0 km) în
sumă de circa 22,0 mil. Euro finanțare credit BERD.
 M3 Chișinău - Giurgiulești construcția sectorului Porumbrei - Cimișlia (19,0 km)
în sumă de circa 23,0 mil. Euro finanțare credit BEI.
Lucrările de construcție se preconizează a fi finalizate în perioada anilor 2018 –
2019.
11. A fost finalizată construcția drumului de ocolire a or. Căușeni (7,5 km). De
asemenea, au fost finalizate lucrările de reabilitare a drumurilor R20 Rezina-Orhei
(16 km), R3 Chișinău-Hîncești-Cimișlia (39 km).
12. A fost elaborat proiectul documentului de politică pentru privatizarea companiilor de
întreținere a drumurilor, de către Compania de consultanță Roughton Internațional
(Marea Britanie) și introducerea contractelor de întreținere a drumurilor bazate pe
performanță. Proiectul dat a fost prezentat pentru consultări publice. În același timp,
prin ordinul ministrului a fost selectată o întreprindere de întreținere și aria pilot
pentru implementarea contractelor pilot de întreținere a drumurilor pe bază de
performanță.
13. A fost inițiată elaborarea caietului de sarcini pentru cântărirea în mers.
14. Au fost demontate toate obiectele funerare din zona drumurilor publice administrate
de MTID.
15. A fost semnat și ratificat Acordul de finanțare între Republica Moldova și Asociația
Internațională pentru Dezvoltare (BM), în vederea realizării Proiectului „Îmbunătățirea
drumurilor locale”, în suma de 80 de mln dolari SUA, oferiți de Banca Mondială.
Lucrările de reparație a primelor patru coridoare urmează să înceapă în anul 2017.
Acestea sunt:
 -R1 Cornești –Sinești-Cornova-Onișcani-Răciula-R21 – 48,5 km;
 -M2 Peresecina - Hârtopul Mare-Izbiște-Ohrincea-R23- 33,2 km;
 -R1-Pârlița-Bălănești-Seliște-R25 – 40,9 km;
 -R3-Pojăreni-Costești-Horești-Țipala-R32 – 34, 6 km;
16. Termenul de executare a lucrărilor de reparație pe aceste coridoare este de 2 (doi)
ani, iar ulterior urmează a fi identificate și reabilitate încă 4 (patru) coridoare. Iar după
5 ani de implementare a acestui proiect, Banca Mondială va examina posibilitatea
alocării mijloacelor financiare pentru extinderea lui.
17. A fost implementată încasarea electronică a taxei vinietei.

20 Raport de activitate al Ministrului Iurie Chirinciuc
Colaborarea externă, comunicare și socializare

Întru soluționarea problemelor stringente din domeniu și îndeplinirea sarcinilor trasate, am
luat parte împreună cu alți reprezentanți ai ministerului la 18 reuniuni de nivel înalt, întruniri
și ședințe de lucru cu oficiali și diplomați străini, precum și 14 la nivel local după cum
urmează:

09.02.2017 A avut loc ședința grupurilor de lucru Moldo-Român în domeniul transporturilor,
în cadrul căruia s-a decis printre altele și: inițierea elaborării acordului pentru construcția
podului peste râul Prut, în preajma localității Ungheni, precum și intenția de modificare a
podului feroviar Fălciu-Cantemir, pentru a putea permite și circulația transportului rutier.

28-29.07.2016 A avut loc ședința Grupului de lucru moldo-ucrainean în domeniul
transporturilor. În cadrul căreia a fost discutate prevederi de liberalizare a traficului de
mărfuri dar și cele călătoare, la fel și liberalizarea traficului aerian, realizarea porțiunii de
cale ferată dintre Basarabeasca (MD) - Berezino (UA).

15.07.2016 - Ministrul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, dl Iurie Chirinciuc a avut o
întâlnire bilaterală cu Directorul General pentru Mobilitate și Transport din cadrul Comisiei
Europene (DG MOVE) Henrik Hololei. Oficialii au discutat mai multe teme ce țin de
dezvoltarea infrastructurii drumurilor, dar și a rețelelor de transport din Republica Moldova.

13.07.2016 - evenimentul de lansare a proiectului Uniunii Europene în domeniul aviaţiei
”Suport şi asistenţă în domeniul aviaţiei civile ţărilor din Parteneriatul Estic şi Asia Centrală”,
implementat de Agenţia Europeană de Siguranţă a Aviaţiei (EASA). Proiectul presupune
oferirea asistenţei în transpunerea şi implementarea cerinţelor internaţionale şi europene în
domeniul aviaţiei civile. De această asistenţă vor beneficia nouă ţări membre ale
Parteneriatului Estic.

04.07.2016 - Ministrul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, dl Iurie Chirinciuc și
Ministrul Infrastructurii și Transporturilor al Republicii Italiene, dl Graziano DELRIO au reluat
discuțiile privind cu privire la ratificarea Acordului comun privind reglementarea transportului
internațional auto de pasageri și mărfuri. Documentul urmează să intre în vigoare până la
sfârșitul acestui an. În acest context, Ministrul italian al Infrastructurii și Transporturilor și-a
exprimat susținerea și promovarea Acordului în Parlamentul Republicii Italiene și asigurarea
votului necesar pentru ratificarea Acordului.

24.06.2016 - Drumul local care face accesul între localitățile Rădeni și Zamciogi, din raionul
Strășeni a fost reparat în totalitate. În data de 24 iunie 2016, traseul cu o lungime de 2,1 km
a fost dat în exploatare. La eveniment a participat viceministrul Transporturilor și

21 Raport de activitate al Ministrului Iurie Chirinciuc
Infrastructurii Drumurilor dl Sergiu Bucataru, deputatul Lilian Carp, dar și reprezentanți ai
autorităților publice locale din regiune.

23.06.2016 - Reprezentanții Comisiei Comune pentru Integrare Europeană dintre
Republica Moldova și România au avut o întrevedere cu dl Iurie Chirinciuc, Ministru al
Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor. În cadrul întâlnirii au participat și Viceministrii,
Vitalie Rapcea și Sergiu Bucataru responsabili de domeniul infrastructurii drumurilor și
transporturilor. Subiectele abordate s-au axat pe reluarea proiectului de reconstrucție a
podurilor existente peste râul Prut, proiectele comune pentru dezvoltarea infrastructurii
navale pe râul Prut și asigurarea suportului privind reglementarea domeniului transportului
de pasageri și mărfuri în conformitate cu directivele Uniunii Europene.

20-22 iunie 2016 - La Rotterdam, Regatul Țărilor de Jos, s-a desfășurat cea de-a 8-a ediție
a Zilelor TEN-T, cu tematica: ”Infrastructură inovativă pentru sisteme de mobilitate
inteligente și sustenabile”, eveniment organizat sub egida Preşedinţiei Regatului Țărilor de
Jos a Consiliului Uniunii Europene în comun cu Comisia Europeană. Republica Molodva a
fost reprezentată la zilele TEN-T de o delegație compusă din: Viceministrul Transporturilor
și Infrastructurii Drumurilor, dl Vitalie Rapcea, șeful Direcției drumuri și poduri din cadrul
ministerului, dl Andrei Cuculescu, ambasadorul Republicii Moldova în Regatul Țărilor de
Jos, excelența sa Dl. Emilian Brenici.

16.06.2016 - La Chișinău a avut loc Forumul Internațional pentru Implementarea în practică
a Cărții Calității Transporturilor Rutiere de mărfuri în sistemul de cote multilaterale CEMT.
Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor a fost reprezentat de Ministrul Iurie
Chirinciuc, Viceministrul Transporturilor, Sergiu Bucataru și Gheorghe Ambrosie, șeful
direcției transport rutier.

În cadrul evenimentului a fost semnată Declarația de Intenție privind integrarea Cartei de
Calitate a CEMT în componența profesională în Republica Moldova dintre Ministerul
Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, Forumul Internațional pentru Transporturi(ITF),
Uniunea Internațională a Transporturilor Rutiere(IRU) și respectiv, Asociația Internațională a
Transportatorilor Auto din Moldova(AITA).

13.06.2016 - Eveniment inedit în Portul Internațional de Pasageri și Mărfuri Giurgiuleşti.
Circa 200 de persoane au vizitat localitatea Văleni din raionul Cahul. Este vorba despre
turiști germani și olandezi a unei nave de croazieră de tip "ANESHA", care a acostat în
sudul țării. Ministrul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor Iurie Chirinciuc a declarat că
intrarea navelor mari în Portul Internațional Giurgiuleşti se datorează eforturilor depuse
pentru realizarea lucrărilor de curățire a râului Prut. Ca urmare, a fost posibilă navigarea
navelor maritime pe Prut.

22 Raport de activitate al Ministrului Iurie Chirinciuc
27.05.2016 - Viceministrul Transporturilor si Infrastructurii Drumurilor, dl Vitalie
Rapcea însoțit de Sergiu Polisciuc, Vicedirectorul Administratiei de Stat a Drumurilor au
participat la Seminarul de totalizare și elaborare al documentului de politici referitoare la
contractele de întreținere a drumurilor, organizat de Banca Europeana pentru Construcție și
Dezvoltare (BERD), în Londra, Marea Britanie.

18-20.05.2016, Ministrul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor Iurie Chirinciuc a
participat la Forumul Internațional al Transporturilor din orașul Leipzig, Germania.

În contextul participării la Forumul Internațional al Transportului, Ministrul Transporturilor și
Infrastructurii Drumurilor, dl Iurie Chirinciuc a avut o întrevedere cu Doris Leuthard, șeful
Departamentului Federal al Transportului, Energiei și Comunicațiilor din Elveția. În cadrul
discuției, cei doi oficiali, au semnat Protocolul cu privire la modificarea Acordului între
Guvernul Republicii Moldova și Consiliul Federal Elvețian privind transporturile rutiere
internațional de pasageri și mărfuri, semnat la Copenhaga, la 26 mai 1988. În conformitate
cu prevederile Protocolului semnat, transporturile de mărfuri bilaterale și cele de tranzit se
vor efectua fără autorizații de transport. De asemenea, liberalizarea tranzitului va favoriza
dezvoltarea transportului internațional de mărfuri și va facilita deschiderea unor noi piețe de
desfacere, precum și utilizarea mai eficientă a documentelor permisive.

Totodată, la 19 mai 2016, a fost aprobată Declaraţia Miniştrilor privind Transportul
verde. Declarația comună semnată prevede decarbonizarea transportului, promovarea
transportului verde și incluziv, digitalizarea și introducerea noilor tehnologii moderne care
permit trecerea către transportul ecologic.

28.04.2016 - La sediul Băncii Mondiale a fost semnat Acordul de finanțare între Republica
Moldova și reprezentanța Băncii Mondiale în Moldova în vederea realizării Proiectului
”Îmbunătățirea drumurilor locale”. Scopul Proiectului ”Îmbunătățirea drumurilor locale” este
de a asigura accesul către instituțiile de învățământ, cele medicale și pieții de desfacere prin
intermediul unei infrastructurii de drumuri locale sigure și sustenabile. În baza Acordului de
finanțare, Banca Mondială va acorda Republicii Moldova un credit de cca 80 000 000 dolari
SUA.

26.04.2016 - Conducerea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor a avut o
ședință de lucru cu reprezentanții instituțiilor financiare internaționale la sediul Băncii
Mondiale. În cadrul întâlnirii de lucru viceministrul Transporturilor și Infrastructurii
Drumurilor, dl Vitalie Rapcea a prezentat un raport cu privire la implementarea reformei
întreținerii drumurilor și alt raport despre acumularea și repartizarea mijloacelor Fondului
Rutier. Dl V. Rapcea s-a referit și la progresele și problemele implementării politicii
siguranței rutiere.

23 Raport de activitate al Ministrului Iurie Chirinciuc
21.04.2016 - S-a desfășurat ședința Colegiului Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
Drumurilor. În cadrul ședinței au fost prezentate totalurile activității economico-financiare,
pentru perioada anului 2015, ale A.A.”Agenția Națională Transport Auto”, I.P. ”Căpitănia
Portului Giurgiulești”, Î.S. ”Gările și Stațiile Auto” și ale Î.S. ”MoldATSA”.

19.04.2016 - Ministrul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor dl Iurie Chirinciuc a
efectuat o vizită la Cahul. Ministrul Iurie Chirinciuc a avut o scurtă întrevedere cu
președintele raionului Cahul, Ion Groza, urmată de o întâlnire cu reprezentanți ai APL de
nivel 1 și 2 din raionul Cahul, transportatori, drumari și alte persoane interesate.

05.04.2016 - Ministrul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, dl Iurie Chirinciuc a
inspectat lucrările de reabilitare a drumului M3 Chișinău - Giurgiulești, sectoarele pentru
contractele km 96 - km 151 (55 km) și km 151 - km 171 (20 km), construite de SC Pa&Co
International SRL (România) cu finanțare din partea Băncii Europene de Reconstrucție și
Dezvoltare.

30.03.2016 - Ministrul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, Iurie Chirinciuc a inspectat
executarea lucrărilor de reabilitare a drumului naţional R1 Chişinău-Ungheni-Sculeni
împreună cu viceministrul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor Vitalie Rapcea și
managerul-șef interimar al Administrației de Stat a Drumurilor Veaceslav Teleman.

22.03.2016 - Viceministrul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, dl Vitalie Rapcea și
șeful Direcției întreținerea drumurilor dl Andrei Cuculescu au prezentat poziția ministerului în
cadrul dezbaterilor publice: ”Mecanisme de finanțare a drumurilor în Republica Moldova:
poziții, divergențe și soluții”, organizate de către Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative
Sociale (IDIS) ”Viitorul”.

15.03.2016 - Viceministrul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, dl Sergiu Bucataru a
efectuat o vizită la Basarabeasca. Discuțiile cu reprezentanții Administrației Publice locale și
cu cetățenii interesați s-au axat pe două subiecte: dezvoltarea transportului rutier și
infrastructurii drumurilor din raionul Basarabeasca și soluționarea problemele curente la
nodul feroviar Basarabeasca.

15.03.2016 - Ministrul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor dl Iurie Chirinciuc a
efectuat o vizită în raionul Călărași unde s-a întâlnit cu reprezentanții APL-urilor de nivel I și

24 Raport de activitate al Ministrului Iurie Chirinciuc
II și a discutat chestiuni ce țin de reabilitarea drumurilor, distribuirea mijloacelor Fondului
Rutier, politici și strategii în transport.

02.03.2016 - Ministrul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, dl Iurie Chirinciuc i-a
convocat într-o ședință specială pe managerii companiei OHL ZS pentru a discuta
problema executării cu întârziere a lucrărilor de reabilitare a drumului naţional R1 Chişinău-
Ungheni-Sculeni.

19.02.2016 - Viceministrul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, dl Vitalie Rapcea și
Secretarul de Stat dl Oleg Tofilat au participat la o ședință de lucru cu privire la impozitul pe
autovehicule care a avut loc la sediul Guvernului Republicii Moldova.

16.02.2016 - Echipa Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor și cea a
Administrației de Stat a Drumurilor au avut o serie de ședințe de consultări cu partenerii
externi de dezvoltare la sediul Băncii Mondiale din Moldova (BM), la Administrația de Stat a
Drumurilor (ASD) și la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor (MTID).

Discuțiile s-au axat pe dezvoltarea proiectelor de reabilitare a drumurilor naționale, finanțate
de partenerii externi, utilizarea mijloacelor financiare ale Fondului Rutier, particularitățile
politicii bugetar-fiscale pe anul 2016, modalități de finanțare a drumurilor locale din
Republica Moldova ș.a. Viceministrul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor dl Vitalie
Rapcea a prezentat Propunerea de eficientizare a întreținerii drumurilor locale, elaborată de
specialiștii Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor.

12.02.2016 - Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor a convocat reprezentanții
Consiliilor raionale și primarii la o întrunire specială, în cadrul căreia a prezentat propunerile
de modificare a Politicii bugetar-fiscale pentru anul 2016 și propunerea de Politică publică
de eficientizare a întreținerii drumurilor locale, care a fost elaborată în conformitate cu
Strategia națională de descentralizare.

04.02.2016 - Ministrul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, dl Iurie Chirinciuc a avut o
întâlnire de lucru cu antreprenorii SC Pa&Co International SRL (România), Euro-Asian
Construction Corporation ”EVRASCON” JSC (Azerbaidjan) și OHL ZS a.s. (Republica
Cehă) în prezența supervizorilor lucrărilor de reabilitare a drumurilor naționale.

14-15.01.2016 - Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor a desfășurat la
Chișinău ședința Comisiei moldo-ruse privind transportul rutier internațional, în conformitate
cu Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse cu privire la

25 Raport de activitate al Ministrului Iurie Chirinciuc
principiile colaborării și condițiile relațiilor reciproce în domeniul transportului din 27 mai
1993.

06.01.2016 - A avut loc ședința comună a reprezentanților Ministerului Transporturilor și
Infrastructurii Drumurilor (MTID), Ministerului Mediului, Agenției pentru Geodezie și Resurse
Minerale (AGRM), Î.S. ”Portul Fluvial Ungheni” și Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor”.
Subiectele discutate s-au axat pe identificarea soluțiilor pentru problema Gropilor de
împrumut și continuarea exploatării Gropii de împrumut „Todirești”, transmiterea terenului
de 61 ha de la S.A. ”Moldsilva” către Î.S. ”Portul Fluvial Ungheni” și Regulamentul privind
efectuarea lucrărilor de supraveghere și întreținere a căilor navigabile interne (menținerea
șenalului navigabil) și a sectoarelor navigabile transfrontaliere.

05.01.2016 - Ministrul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, dl Iurie Chirinciuc a
efectuat o vizită în raioanele Ialoveni și Cimilia pentru a inspecta starea traseelor după
ninsoarea din 4 ianuarie curent.

09.12.2015 - Ministrul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, dl Iurie Chirinciuc a avut o
întrevedere cu Secretarul General al Secretariatului Permanent al Comisiei
Interguvernamentale TRACECA, dl Mircea Ciopraga. În cadrul acesteia dl Ciopraga a
transmis pachetul de autorizații TRACECA pentru Republica Moldova. Oficialii au discutat
despre implementarea Strategiei Comisiei Interguvernamentale TRACECA privind
dezvoltarea coridorului internațional de transport Europa-Caucas-Asia, despre proiectele de
asistență tehnică privind siguranța și securitatea transporturilor, inițiativele legislative privind
armonizarea, facilitarea comerțului și sprijinul instituțional. Părțile s-au referit și la realizarea
Planului de Acțiuni pentru implementarea Conceptului de dezvoltare a traficului rutier
internațional de-a lungul coridorului de transport Europa-Caucas-Asia.

04.12.2015 - Ministrul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, dl Iurie Chirinciuc a
participat la inaugurarea drumului de 7,5 km de ocolire a orașului Căușeni. Drumul de
ocolire este parte componentă a drumului național R30 Anenii Noi - Căușeni - Ștefan Vodă
și are o importanță majoră pentru Republica Moldova deoarece asigură legătura de
alternativă pe direcția Chișinău - Odessa.

03.12.2015 - O delegație a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor în frunte
cu viceministrul Sergiu Bucataru a participat la cea de-a XXXV-a Reuniune a Consiliului
Coordonator pentru Transporturi al statelor membre ale CSI, care s-a desfășurat în
capitala Federației Ruse. În cadrul Reuniunii au fost discutate diverse aspecte ale
transportului auto, inclusiv chestiuni ce ţin de securitatea în transporturi, Strategia asigurării
securităţii transporturilor în spaţiul CSI, dezvoltarea cooperării internaţionale în domeniul

26 Raport de activitate al Ministrului Iurie Chirinciuc
pregătirii specialiştilor, tendinţele de perfecţionare ale specialiştilor în condiţiile dezvoltării şi
implementării tehnologiilor ș.a.

30.11.2015 - În incinta Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor (MTID) a avut
loc o ședință comună a funcționarilor MTID cu experți ai Uniunii Europene. În cadrul ședinței
s-a discutat despre necesitatea creării unui Biblioteci și a unui Centru de baze de date și
informații on line pentru specialiștii MTID și cei ai Autorității Aeronautice Civile și despre
opțiunile de înființare a unui Birou Național de Investigații a accidentelor și incidentelor în
domeniul aeronautic, naval și feroviar.

26.11.2015 - În incinta Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor a avut loc o
ședință comună a reprezentanților MTID, Agenției Proprietății Publice, Administrației de stat
a Drumurilor, BERD, BEI și ai companiei Roughton International Limited.

În cadrul ședinței, experții Companiei Roughton International Limited au prezentat Raportul
Strategic privind Contractul de Întreţinere, Recomandările privind Standardele Rutiere și alte
documente ce vizează implementarea Reformei întreținerii drumurilor pe bază de
performanță și implementarea contractelor multianuale la întreținerea drumurilor.

22-25.11.2015 - Viceministrul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, dl Vitalie Rapcea
participă la Forumul Aviatic Internațional din Montreal. Tema principală a Forumului este
„Impactul socio-economic al conectivității asigurate de aviația civilă”.

20.11.2015 - Ministrul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, dl Iurie Chirinciuc a avut o
întrevedere cu delegația Ministerului Transporturilor din România, condusă de dl Mircea
Popa, secretar general adjunct. La eveniment a participat și șeful Corpului de Control al
Ministerului Transporturilor din România, comisar-șef de poliție Ion Trocaru.

19.11.2016 - Ministrul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, Iurie Chirinciuc a efectuat
o vizită de lucru la Portul Internaţional Liber Giurgiuleşti (PILG) împreună cu Prim-ministrul
interimar Gheorghe Brega. Cei doi oficiali au participat la o ședință comună cu reprezentanți
ai Ministerului Economiei și ai conducerii companiei „Danube Logistics, care este
administrator al Zonei Economice Libere Giurgiulești (ZEL-Giurgiulești). De notat, că PILG
are statut de zonă economică liberă și este unicul punct direct de distribuţie şi transportare
în şi din Republica Moldova, care oferă acces la căile de comunicaţie terestră, feroviară,
fluvială şi maritime.

29-30.10.2015 - În or. Rottach-Egern, Germania, s-a desfășurat Conferința privind „Măsurile
de consolidare a încrederii în procesul de reglementare a conflictului transnistrean”. În
cadrul ei au avut loc sesiuni tematice, cu participarea experților internaționali, axate pe
27 Raport de activitate al Ministrului Iurie Chirinciuc
probleme actuale și subiecte de interes comun din domeniul economiei, transportului și
ecologiei. Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor a fost reprezentat la această
conferință de către viceministrul Transporturilor, Serghei Bucataru și șeful Direcției transport
rutier, Gheorghe Ambrosi.

21.10.2016 - Ministrul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor dl. Iurie Chirinciuc a
participat, la București, la Reuniunea miniștrilor transporturilor din statele membre ale
Organizației Cooperării Economice a Mării Negre (OCEMN).

20.10.2015 - Ministrul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, dl Iurie Chirinciuc a
efectuat o vizită de lucru în orașul Ceadîr-Lunga și s-a întâlnit cu administrația și primarii
raionului.

17.10.2015 - Echipa Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor a participat la
adunarea specială cu transportatorii rutieri din ţară, organizată de către Uniunea
Transportatorilor şi Drumarilor din Moldova.

07.10.2015 - Ministrul Transporturilor șI Infrastructurii Drumurilor, dl Iurie Chirinciuc a
participat la o întrunire menită să informeze populația cu privire la decizia Ministerului de a
suplini ruta Puhoi-Chișinău cu noi unități de transport. La evenimentul, desfășurat în satul
Puhoi, raionul Ialoveni, au mai fost prezenți președintele raionului Ialoveni dl. Anatolie
Dimitriu, primarul de Puhoi dl Petru Frunze, alți reprezentanți ai autorităților locale și
raionale și circa 400 de locuitori ai satului.

30.09.2015 - A fost lansată cu succes cursa feroviară zilnică Chişinău-Iaşi, Socola.
Funcţionalitatea trenului a fost testată de către Ministrul Transporturilor şi Infrastructurii
Drumurilor, Iurie Chirinciuc, Directorul General CFM, Iurii Topala, primarul de Chişinău,
Dorin Chirtoacă. Reprezentanţii conducerii din Chişinău şi Iaşi au participat la ceremonia de
deschidere a noului an academic la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi.

22.09.2015 - Ministrul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, Iurie Chirinciuc a participat
la Şedinţa Comună a Guvernelor Moldovei şi României, care avut loc la Constanța.

13-14.09.2015 - La Doha, Qatar, delegaţia Republicii Moldova, formată din reprezentanţi ai
Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, Ministerul Afacerilor Externe şi
Integrării Europene şi Autoritatea Aeronautică Civilă, a participat la cea de a treia rundă de

28 Raport de activitate al Ministrului Iurie Chirinciuc
negocieri privind viitorul Acord care va reglementa serviciile de transport aerian dintre
Republica Moldova şi Satul Qatar. Ca rezultat al negocierilor, viceministrul Transporturilor şi
Infrastructurii Drumurilor, Sergiu Bucataru a parafat textul Acordului între Guvernul Republicii
Moldova şi Guvernul Statului Qatar privind serviciile aeriene.

08.09.2015 - La Iaşi, delegaţia Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor din
Republica Moldova, condusă de ministrul Iurie Chirinciuc a avut o întrevedere de nivel înalt
cu delegaţia Ministerului Transporturilor din România, în frunte cu ministrul Iulian Matache.

29 Raport de activitate al Ministrului Iurie Chirinciuc
Anexe
1. Planul de activitate al ministerului pentru 2017

30 Raport de activitate al Ministrului Iurie Chirinciuc
31 Raport de activitate al Ministrului Iurie Chirinciuc
32 Raport de activitate al Ministrului Iurie Chirinciuc
33 Raport de activitate al Ministrului Iurie Chirinciuc
34 Raport de activitate al Ministrului Iurie Chirinciuc
35 Raport de activitate al Ministrului Iurie Chirinciuc
2. Planul de activitate al ministerului pentru 2016

36 Raport de activitate al Ministrului Iurie Chirinciuc
37 Raport de activitate al Ministrului Iurie Chirinciuc
38 Raport de activitate al Ministrului Iurie Chirinciuc
39 Raport de activitate al Ministrului Iurie Chirinciuc
40 Raport de activitate al Ministrului Iurie Chirinciuc
41 Raport de activitate al Ministrului Iurie Chirinciuc
42 Raport de activitate al Ministrului Iurie Chirinciuc
3. Lista actelor normative și legislative elaborate și promovate

HOTĂRÎRE Nr. 572 din 21.08.2015 ”pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului
Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Tadjikistan privind
serviciile aeriene”.

HOTĂRÎRE Nr. 573 din 21.08.2015 ”pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului
Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul RepubliciiArmenia privind
serviciile aeriene”.

HOTĂRÎRE Nr. 575 din 21.08.2015 ”pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului
Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Kîrgîze privind serviciile
aeriene”.

HOTĂRÎRE Nr. 576 din 21.08.2015 ”pentru aprobarea Protocolului, întocmit la Chişinău la
13 mai 2015, cu privire la modificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi
Guvernul Republicii Armenia privind traficul auto internaţional, semnat la 30 octombrie
1996”.

HOTĂRÎRE Nr. 577 din 21.08.2015 ”pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului
Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Turkmenistanului privind serviciile
aeriene”.

HOTĂRÎRE Nr. 579 din 21.08.2015 ”pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului
Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Kazahstan privind
serviciile aeriene”.

HOTĂRÎRE Nr. 737 din 20.10.2015 ”privind aprobarea bugetului Agenției Naționale
Transport Auto pentru anul 2015”.

HOTĂRÎRE Nr. 761 din 28.10.2015 ”cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru
ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova şi Banca Europeană pentru
Reconstrucție şi Dezvoltare (BERD), în cadrul Proiectului IV de reabilitare a drumurilor din
Moldova, întocmit la Chișinău la 5 mai 2015”.

43 Raport de activitate al Ministrului Iurie Chirinciuc
HOTĂRÎRE Nr. 795 din 29.10.2015 ”pentru inițierea negocierilor asupra proiectului
Protocolului cu privire la modificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi
Consiliul Federal Elvețian privind transporturile rutiere internaționale de pasageri şi mărfuri,
semnat la Copenhaga la 26 mai 1998”.

HOTĂRÎRE Nr. 806 din 29.10.2015 ”privind aprobarea modificărilor și completărilor ce se
operează în Hotărîrea Guvernului nr. 539 din 23 aprilie 2008”.

HOTĂRÎRE Nr. 831 din 23.11.2015 ”cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii
Guvernului nr. 695 din 18 noiembrie 2009”.

HOTĂRÎRE Nr. 847 din 04.12.2015 ”cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii
Guvernului nr. 1034 din 16 octombrie 2000”.

HOTĂRÎRE Nr. 848 din 07.12.2015 ”cu privire la eliberarea de plată a penalităţilor şi
autorizarea unui împrumut de la Autoritatea Aeronautică Civilă către Î.S. „MoldATSA””.

HOTĂRÎRE Nr. 897 din 30.12.2015 ”pentru modificarea Programului privind repartizarea
mijloacelor fondului rutier pe anul 2015”.

LEGE Nr. 190 din 05.11.2015 ”pentru ratificarea Acordului de grant dintre Republica
Moldova şi Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în cadrul Proiectului IV de
reabilitare a drumurilor din Moldova”.

DECRET Nr. 1755 din 17.09.2015 ”privind inițierea negocierilor și aprobarea semnării
Acordului de Grant dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și
Dezvoltare, în cadrul Proiectului de Restructurare
a Căilor Ferate din Moldova, acordat din Fondul de Investiții pentru Vecinătate”.

DECRET Nr. 1756 din 17.09.2015 ”privind inițierea negocierilor și aprobarea semnării
Acordului de Grant dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și
Dezvoltare, în cadrul Proiectului de Restructurare a Căilor Ferate din Moldova, acordat din
Fondul Special BERD”.

44 Raport de activitate al Ministrului Iurie Chirinciuc
DECRET Nr. 1762 din 24.09.2015 ”pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului
Acordului de finanțare
între Republica Moldova şi Asociația Internațională pentru Dezvoltare
și asupra proiectului Acordului de împrumut între Republica Moldova și
Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea
realizării Proiectului „Îmbunătățirea drumurilor locale”.

DECRET Nr. 1819 din 17.11.2015 ”privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului
de grant dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare
în cadrul Proiectului IV de reabilitare a drumurilor din Moldova”.

HOTĂRÎRE Nr. 67 din 05.02.2016 ”cu privire la crearea şi funcţionarea ghişeului unic
pentru eliberarea actelor permisive în domeniul transportului rutier”.

HOTĂRÎRE Nr. 114 din 15.02.2016 ”cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru
ratificarea Protocolului de modificare a Acordului privind Spațiul Aerian Comun dintre
Republica Moldova și Uniunea Europeană și statele sale membre

din 26 iunie 2012, pentru a se lua în considerare aderarea Republicii Croația la Uniunea
Europeană, întocmit la Bruxelles la 22 iulie 2015”.

HOTĂRÎRE Nr. 115 din 15.02.2016 ”cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru
ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova şi Banca Europeană pentru
Reconstrucție şi Dezvoltare (BERD) în cadrul Proiectului de Restructurare a Căilor Ferate
din Moldova, acordat din Fondul Special BERD, întocmit la Chișinău la 10 noiembrie 2015”.

HOTĂRÎRE Nr. 143 din 18.02.2016 ”pentru aprobarea Regulamentului privind transportul
interior de mărfuri periculoase”.

HOTĂRÎRE Nr. 176 din 23.02.2016 ”cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru
ratificarea Acordului de Grant dintre Republica Moldova şi Banca Europeană pentru
Reconstrucție şi Dezvoltare (BERD), în cadrul Proiectului de Restructurare a Căilor Ferate
din Moldova, acordat din Fondul de Investiții pentru Vecinătate, întocmit la Chișinău la 10
noiembrie 2015”.

45 Raport de activitate al Ministrului Iurie Chirinciuc
HOTĂRÎRE Nr. 344 din 25.03.2016 ”cu privire la aprobarea semnării Acordului dintre
Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Azerbaidjan cu privire la colaborarea în
domeniul transportului feroviar”.

HOTĂRÎRE Nr. 378 din 01.04.2016 ”cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru
aderarea Republicii Moldova la Convenţia vamală relativă la containere, întocmită la
Geneva la 2 decembrie 1972”.

HOTĂRÎRE Nr. 427 din 08.04.2016 ”pentru aprobarea semnării Acordului dintre Guvernul
Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Azerbaidjan privind transportul internaţional
combinat de mărfuri”.

HOTĂRÎRE Nr. 437 din 12.04.2016 ”pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea,
înlocuirea, schimbarea şi înnoirea cartelelor tahografice, descărcarea şi stocarea datelor
din tahografe şi cartelele tahografice”.

HOTĂRÎRE Nr. 475 din 20.04.2016 ”pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile de
montare, reparare şi verificare a tahografelor şi a limitatoarelor de viteză”.

HOTĂRÎRE Nr. 476 din 20.04.2016 ”cu privire la aprobarea Metodologiei privind baza de
calcul și aprobare a taxelor pentru serviciile aeroportuare şi de navigaţie aeriană”.

HOTĂRÎRE Nr. 497 din 22.04.2016 ”cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru
aderareaRepublicii Moldova la Acordul privind adoptarea prescripţiilor

tehnice uniforme pentru vehicule cu roţi, echipamente şi piese care pot fi montate şi/sau pot
fi utilizate pe vehiculele cu roţi şi condiţiile pentru recunoaşterea omologărilor pe baza
acestor prescripţii, întocmit la Geneva la 20 martie 1958”.

HOTĂRÎRE Nr. 499 din 22.04.2016 ”pentru aprobarea semnării Acordului dintre Guvernul
Republicii Moldova şi Guvernul Statului Qatar privind serviciile aeriene”.

HOTĂRÎRE Nr. 514 din 26.04.2016 ”privind aprobarea proiectului de lege pentru
modificarea și completarea Legii aviației civile nr.1237-XIII din 9 iulie 1997”.

46 Raport de activitate al Ministrului Iurie Chirinciuc
HOTĂRÎRE Nr. 603 din 16.05.2016 ”cu privire la modificarea anexelor nr. 2, nr. 3 și nr. 5 la
Hotărîrea Guvernului nr. 695 din 18 noiembrie 2009”.

HOTĂRÎRE Nr. 634 din 23.05.2016 ”pentru aprobarea semnării Protocolului cu privire la
modificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Consiliul Federal Elvețian
privind transporturile rutiere internaționale de pasageri şi mărfuri, întocmit la Copenhaga la
26 mai 1998”.

HOTĂRÎRE Nr. 733 din 09.06.2016 ”pentru aprobarea Regulamentului cu privire la
stabilirea unor cerinţe referitoare la coca dublă sau a unor standarde de proiectare
echivalente pentru petrolierele cu cocă simplă”.

HOTĂRÎRE Nr. 737 din 10.06.2016 ”cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru
ratificarea Acordului de finanţare dintre Republica Moldova şi Asociaţia

Internaţională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului „Îmbunătăţirea drumurilor
locale”, semnat la Chişinău la 28 aprilie 2016”.

HOTĂRÎRE Nr. 741 din 10.06.2016 ”cu privire la iniţierea negocierilor asupra proiectului
Convenţiei privind traficul feroviar internaţional direct şi acordarea împuternicirilor pentru
negocierea acesteia”.

HOTĂRÎRE Nr. 758 din 17.06.2016 ”privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege
pentru modificarea art.11 din Legea aviaţiei civile nr.1237-XIII din 9 iulie 1997”.

HOTĂRÎRE Nr. 773 din 20.06.2016 ”cu privire la aprobarea Regulamentului

transporturilor rutiere de mărfuri”.

HOTĂRÎRE Nr. 827 din 04.07.2016 ”cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 848
din 7 decembrie 2015”.

HOTĂRÎRE Nr. 869 din 18.07.2016 ”pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la a Î.S.
„Calea Ferată din Moldova” de obligaţia asigurării rambursării împrumutului”.

47 Raport de activitate al Ministrului Iurie Chirinciuc
HOTĂRÎRE Nr. 934 din 29.07.2016 ”pentru aprobarea Protocolului, întocmit la Leipzig la 19
mai 2016, cu privire la modificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi
Consiliul Federal Elveţian privind transporturile rutiere internaţionale de pasageri şi mărfuri,
semnat la Copenhaga la 26 mai 1998”.

HOTĂRÎRE Nr. 957 din 08.08.2016 ”cu privire la iniţierea negocierilor asupra proiectului
Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federației Ruse în domeniul
transportului rutier internaţional”.

HOTĂRÎRE Nr. 1079 din 26.09.2016 ”cu privire la aprobarea semnării Contractului de
finanțare dintre Republica Moldova şi Banca Europeană de Investiții în cadrul Proiectului de
construcție și reabilitare a infrastructurii feroviare și achiziție a materialului rulant”.

HOTĂRÎRE Nr. 1090 din 27.09.2016 ”cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru
ratificarea Acordului de modificare nr. 1 la Acordul de împrumut dintre

Republica Moldova şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind
realizarea lucrărilor de construcţie şi reabilitare a drumurilor în Republica Moldova din 28
iunie 2013, semnat la Chişinău la 8 iunie 2016”.

HOTĂRÎRE Nr. 1141 din 17.10.2016 ”pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului
Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Democratice Socialiste
Sri Lanka privind serviciile aeriene”.

HOTĂRÎRE Nr. 1204 din 31.10.2016 ”pentru aprobarea Programului privind repartizarea
mijloacelor fondului rutier pe anul 2016”.

HOTĂRÎRE Nr. 1242 din 14.11.2016 ”pentru aprobarea Regulamentului cu privire la
măsurile de reducere a emisiilor provenite de la sistemele de climatizare ale
autovehiculelor”.

HOTĂRÎRE Nr. 1272 din 23.11.2016 ”cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru
ratificarea Contractului de finanţare dintre Republica Moldova şi Banca Europeană de
Investiţii în cadrul Proiectului de construcţie şi reabilitare a infrastructurii feroviare şi
achiziţie a materialului rulant, semnat la Chişinău la 26 septembrie 2016”.

48 Raport de activitate al Ministrului Iurie Chirinciuc
HOTĂRÎRE Nr. 1280 din 28.11.2016 ”pentru aprobarea proiectului de lege privind
executarea lucrărilor de curăţare şi întreţinere a căii navigabile pe rîul Prut (km 405-400)”.

HOTĂRÎRE Nr. 1347 din 14.12.2016 ”pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul
Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Serbia privind transporturile rutiere internaţionale
de pasageri şi de mărfuri, întocmit la Belgrad la 1 noiembrie 2016”.

HOTĂRÎRE Nr. 1417 din 28.12.2016 ”pentru modificarea Programului privind repartizarea
mijloacelor fondului rutier pe anul 2016”.

HOTĂRÎRE Nr. 1465 din 30.12.2016 ”pentru aprobarea proiectului Codului aerian al
Republicii Moldova”.

LEGE Nr. 17 din 03.03.2016 ”pentru ratificarea Acordului de grant dintre Republica
Moldova, Calea Ferată din Moldova şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi
Dezvoltare în cadrul Proiectului de Restructurare a Căilor Ferate
din Moldova, acordat din Fondul Special BERD”.

LEGE Nr. 43 din 25.03.2016 ”pentru ratificarea Acordului de grant dintre Republica
Moldova, Calea Ferată din Moldova şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi
Dezvoltare în cadrul Proiectului de Restructurare a Căilor Ferate
din Moldova, acordat din Fondul de Investiții pentru Vecinătate”.

LEGE Nr. 149 din 25.11.2016 ”pentru modificarea Legii aviației civile nr. 1237-XIII din 9
iulie 1997”.

LEGE Nr. 205 din 29.07.2016 ”cu privire la eliberarea parţială a Î.S. „Calea Ferată din
Moldova” de obligaţia asigurării rambursării împrumutului”.

LEGE Nr. 247 din 03.11.2016 ”pentru ratificarea Acordului de modificare nr. 1

la Acordul de împrumut dintre Republica Moldova şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie
şi Dezvoltare privind realizarea lucrărilor de construcţie şi reabilitare a drumurilor în
Republica Moldova”.

49 Raport de activitate al Ministrului Iurie Chirinciuc
LEGE Nr. 298 din 22.12.2016 ”pentru ratificarea Contractului de finanțare dintre
Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții privind infrastructura feroviară și
parcul de material rulant ale Republicii Moldova”.

DECRET Nr. 1979 din 18.03.2016 ”privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului
de grant dintre Republica Moldova, Calea Ferată din Moldova și Banca Europeană pentru
Reconstrucție și Dezvoltare în cadrul Proiectului de Restructurare a Căilor Ferate din
Moldova, acordat din Fondul Special BERD”.

DECRET Nr. 2008 din 31.03.2016 ”privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului
de grant dintre Republica Moldova, Calea Ferată din Moldova și Banca Europeană pentru
Reconstrucție și Dezvoltare în cadrul Proiectului de Restructurare a Căilor Ferate din
Moldova, acordat din Fondul Special BERD”.

DECRET Nr. 2019 din 11.04.2016 ”privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului
de grant dintre Republica Moldova, Calea Ferată din Moldova și Banca Europeană pentru
Reconstrucție și Dezvoltare în cadrul Proiectului de Restructurare a Căilor Ferate din
Moldova, acordat din Fondul de Investiții pentru Vecinătate”.

DECRET Nr. 2024 din 13.04.2016 ”pentru iniţierea negocierilor și aprobarea semnării
Acordului de Modificare nr.1 la Acordul de Împrumut între Republica Moldova şi Banca
Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind realizarea lucrărilor de construcţie şi
reabilitarea drumurilor în Republica Moldova”.

DECRET Nr. 2492 din 07.12.2016 ”privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii
aviației civile nr. 1237-XIII din 9 iulie 1997”.

HOTĂRÎRE Nr. 5 din 16.01.2017 ”cu privire la aprobarea Acordului dintre Guvernul
Republicii Moldova și Guvernul Statului Qatar privind serviciile aeriene, întocmit la Doha la
27 noiembrie 2016”.

HOTĂRÎRE Nr. 23 din 25.01.2017 ”privind aprobarea bugetului autorităţii administrative
Agenţia Naţională Transport Auto pentru anul 2016”.

50 Raport de activitate al Ministrului Iurie Chirinciuc
HOTĂRÎRE Nr. 24 din 25.01.2017 ”privind aprobarea bugetului autorităţii administrative
Agenţia Naţională Transport Auto pentru anul 2017”.

HOTĂRÎRE Nr. 98 din 23.02.2017 ”cu privire la unele măsuri de asigurare a reabilitării și
extinderii drumurilor naționale R13 Bălți-Șoldănești-Rîbnița, R16 Bălți-Fălești-Sculeni, R30
Anenii Noi-Căușeni-Ștefan Vodă -frontiera cu Ucraina şi R34 Hîncești-Leova-Cahul-
Slobozia Mare”.

HOTĂRÎRE Nr. 161 din 16.03.2017 ”pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului
Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Consiliul Federal Elveţian privind serviciile
aeriene”.

HOTĂRÎRE Nr. 247 din 26.04.2017 ”cu privire la iniţierea negocierilor asupra proiectului
Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind
serviciile aeriene şi acordarea împuternicirilor pentru negocierea acestuia”.

HOTĂRÎRE Nr. 257 din 28.04.2017 ”pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea și
utilizarea autorizațiilor de transporturi rutiere”.

HOTĂRÎRE Nr. 260 din 28.04.2017 ”privind aprobarea proiectului de lege pentru
modificarea și completarea unor acte legislative”.

51 Raport de activitate al Ministrului Iurie Chirinciuc