You are on page 1of 23

ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE
COMISIA DE ADMITERE A I.G.P.R – sesiunea 2016

INFORMAȚII GENERALE PRIVIND
ADMITEREA 2016
în instituţiile de învăţământ care realizează formarea
profesională iniţială a personalului în beneficiul
Ministerului Afacerilor Interne

În situaţia în care la nivelul MAI se emit precizări suplimentare privind Admiterea 2016, acestea se vor comunica în
timp util unităţilor de recrutare prin grija Direcţiei Management Resurse Umane din cadrul I.G.P.R sau a Comisiei de
admitere a I.G.P.R - sesiunea 2016.

- BUCUREŞTI –
2016

 Structurile desemnate la nivelul Poliției Române realizează recrutarea și selecţia candidaţilor
pentru admiterea la următoarele unități și instituţii de învăţământ din sistemul de apărare, ordine
publică și siguranță națională:

Unități de învățământ postliceal din Şcoala de Agenţi de Poliţie “Vasile Lascăr” Câmpina
subordinea Inspectoratului General al (http://www.scoalapolitie.ro)
Poliției Române Şcoala de Agenți de Politie “Septimiu Mureșan” Cluj-Napoca
(http://www.scoalapolcj.ro)
Unitatea de învățământ postliceal din Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu” Oradea
subordinea Inspectoratului General al (http://www.avramiancu.ro)
Poliției de Frontieră
Unitatea de învățământ postliceal din Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti
subordinea Inspectoratul General (http://www.scoaladepompieri.ro)
pentru Situații de Urgență
Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I”
Piteşti
Unități de învățământ postliceal din (http://www.ncoacademy.ro)
subordinea Ministerului Apărării
Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu "
Naționale
Constanţa
(http://www.smmmfn.ro)
Unitatea de învățământ superior din Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” București
subordinea Ministerului Afacerilor (http://www.academiadepolitie.ro)
Interne
Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” București
(http://www.unap.ro)
Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu
(http://www.armyacademy.ro)
Instituții de învățământ superior din
subordinea Ministerului Apărării Academia Tehnică Militară București
Naționale (http://www.mta.ro)
Institutul Medico-Militar București
(Telefon 021/312.01.73; 319.60.06)
Academia Navală „Mircea cel Bătrân” Constanța
(http://www.anmb.ro)
Instituția de învățământ superior din Academia Națională de Informații ”Mihai Viteazul” București
subordinea Serviciului Român de (http://www.animv.ro)
Informații

 Persoanele interesate să participe la concursurile de admitere în sesiunea 2016 se adresează
serviciilor de resurse umane din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau
inspectoratelor de poliţie județene pe raza cărora domiciliază în cazul în care optează pentru:
A. Învățământul postliceal
a) concursul de admitere la Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina (atât pentru locurile
proprii, cât şi pentru locurile altor beneficiari), Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj-
Napoca și Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă ”Pavel Zăgănescu” Boldești (pentru
locurile proprii Poliției Române);
b) concursul de admitere la Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu”
Oradea (în situaţia în care candidații nu au domiciliul/reședința într-un judeţ de frontieră);
c) concursul de admitere la şcolile postliceale din cadrul M.Ap.N, pe locurile M.A.I. Pentru Școala
Militară de Maiștri Militari a Forțelor Navale ”Amiral Ion Murgescu” Constanța, se vor recruta
candidați în situaţia în care aceștia nu au domiciliul/reședința într-un judeţ de frontieră.
B. Învățământul superior
a) concursul de admitere în Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti, Facultatea de
Poliție - programul de studii universitare de licenţă/specializarea „Ordine și siguranță publică”, forma
de învățământ cu frecvență și forma de învățământ cu frecvență redusă (doar agenți de poliție din
cadrul M.A.I);
b) concursul de admitere în Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti, Facultatea de
Poliție de Frontieră - programul de studii universitare de licenţă/specializarea „Ordine și siguranță
publică”, forma de învățământ cu frecvență și forma de învățământ cu frecvență redusă (doar agenți de

Page 2 of 23

specializarea FACULTATEA DE POLIŢIE 205 IGPR 6 5 3 Frecvenţă 250 40 ANP .2016) 1. se constituie grupe de studiu pe arme/specialităţi (ex. forma de învățământ cu frecvență. d) concursul de admitere la instituţiile de învăţământ superior ale M.Ap. - redusă 7 IGJR FACULTATEA DE POLIŢIE DE FRONTIERĂ 60 IGPF Ştiinţe militare. ACADEMIA DE POLIŢIE “ALEXANDRU IOAN CUZA” Programul de studii Din care universitare de Forma de Nr.N. - Ştiinţe militare. - 20 IGPF 14 IGJR 10 SPP 2 SIE 100 Personal Drept Drept Distanţă taxă MAI Administraţie 50 Personal Ştiinţe administrative Frecvenţă publică taxă civil FACULTATEA DE POMPIERI 35 IGSU Instalaţii pentru 5 RM Ingineria instalaţiilor construcţii . şi ale celorlalţi beneficiari).I. c) concursul de admitere în Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti. în ordinea strict descrescătoare a mediei generale calculate pe baza mediilor obţinute în anii de studii şi pe baza opţiunilor studenţilor. informaţii şi Ordine şi siguranţă 5 ANP-RM ordine publică publică 35 IGPR Frecvenţă 50 8 IGPF .I. poliţie. pe locurile2 M.03.A.poliție din cadrul M. informaţii şi Ordine şi siguranţă 68 IGJR Frecvenţă 70 2 2 2 ordine publică publică 2 SIE FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE ŞI ADMINISTRATIVE 70 IGPR 1 DGL 2 DIPI 1 DRPCIV Drept Drept Frecvenţă 125 5 IGI . informaţii şi Ordine şi siguranţă 14 IGI Frecvenţă 80 2 2 2 ordine publică publică 4 DGP 2 SIE FACULTATEA DE JANDARMI Ştiinţe militare.A.A.I (cu excepția candidaților pentru Academia Forțelor Aeriene ”Henri Coandă” Brașov). în situaţia în care candidații nu au domiciliul/reședința într-un judeţ de frontieră.A.A. atât pentru locurile proprii cât şi pentru locurile altor beneficiari. .) conform nevoilor de încadrare ale M. locuri/ Domeniul de licenţă Alte licenţă/ învăţământ beneficiar Romi Maghiari min. Facultatea de Științe Juridice și Administrative . e) concursul de admitere la Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”. .I).I. Numărul de locuri aprobate în anul şcolar/universitar 2016-2017 la instituţiile de învăţământ ale M. 2 Repartizarea pe structuri beneficiare a celor admiși se face în limita locurilor prevăzute acestora după desfășurarea concursului de admitere . poliţie de frontieră. .în ordinea strict descrescătoare a mediei de admitere și opțiunii studentului. (extras din Dispoziţia Directorului General al DGMRU nr. Frecvenţă 50 1 10 pompieri palestinieni FACULTATEA DE ARHIVISTICĂ 15 buget Istorie Arhivistică Frecvenţă 20 2 +5 taxa 640 buget + 155 TOTAL 11 11 7 taxă 1 Candidaţii concurează pe locurile total aprobate iar la sfârşitul anului III de studii. jandarmi etc. în funcţie de criteriile beneficiarilor. pe locurile M.programul de studii universitare de licenţă/specializarea „Drept1”. II/565 din 24. Page 3 of 23 .

Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” Facultatea de Ştiinţe militare.03. Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” Facultatea de Comandă şi Ştiinţe militare. aparatură artileristică şi 1 rachete şi muniţii sisteme de conducere a focului Facultatea de Mecatronică și Sisteme Integrate de Sisteme pentru baraje de mine. Sănătate Medicină generală 6 ani 19 DM Militar 5.2016) a) Învăţământ superior (ofiţeri) – studii universitare de licenţă.2016) Calificarea/ Unitatea de învățământ Nr. Inginerie genistică 3 Armament distrugeri şi mascare Ingineria autovehiculelor Blindate. locuri/ beneficiar Romi Alte min. informaţii şi Management în aviaţie – 3 ani 10 IGAv Page 4 of 23 . 2.Auto 5 Științe Militare Ştiinţe militare. Armament. 3 ani 33 Facultatea de 20 Finanţe-contabilitate Management Militar Ştiinţe administrative Administrație publică . II/565 din 24. specialitatea ŞCOALA DE AGENŢI DE 670 IGPR POLIŢIE 700 16 8 30 SIE „VASILE LASCĂR” CÂMPINA Agent de ŞCOALA DE AGENŢI DE poliţie POLIŢIE 150 150 IGPR 6 3 „SEPTIMIU MUREŞAN” CLUJ- NAPOCA ŞCOALA DE PREGĂTIRE A 115 IGPF Agent de AGENŢILOR POLIŢIEI DE 5 DGP poliţie de 150 3 2 FRONTIERĂ „AVRAM IANCU” frontieră 30 IGI ORADEA ŞCOALA MILITARĂ DE 169 IGJR SUBOFIŢERI DE JANDARMI 175 3 2 „GRIGORE ALEXANDRU 6 SPP Subofiţer de GHICA” DRĂGĂŞANI jandarmi ŞCOALA MILITARĂ DE SUBOFIŢERI DE JANDARMI 175 175 IGJR 3 2 „PETRU RAREŞ” FĂLTICENI Subofiţer de ŞCOALA DE SUBOFIŢERI DE 224 IGSU pompieri şi POMPIERI ŞI PROTECŢIE 225 2 - protecţie CIVILĂ „PAVEL ZĂGĂNESCU” 1 IGPR civilă BOLDEŞTI TOTAL 1575 33 17 NUMĂRUL DE LOCURI LA ALTE INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT PENTRU SESIUNEA DE ADMITERE 2016 (extras din Dispoziţia Directorului General al DGMRU nr. ŞCOLI POSTLICEALE ALE MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE. învăţământ cu frecvenţă Nr. Academia Tehnică Militară Inginerie de armament. automobile şi tractoare 7 Inginerie civilă Construcții şi fortificații 3 Echipamente şi sisteme electronice 4 ani 44 Inginerie electronică şi 9 militare telecomunicaţii Transmisiuni/Comunicații 8 Facultatea de Sisteme Electronice Militare Ingineria și securitatea sistemelor Ingineria sistemelor 3 informatice militare Calculatoare şi tehnologia Calculatoare şi sisteme informatice 10 informaţiei pentru apărare şi securitate națională Institutul Medico- 4.03. II/565 din 24. informaţii şi ordine publică Management economico-financiar .Intendenţă 8 3. Instituţia de Programul de studii universitare de Durata Domeniul de licenţă Total locuri crt. informaţii şi Logistică 3 ani 2 Stat Major ordine publică 2. Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Facultatea de Managementul organizației . învăţământ licență/ specialitatea militară studiilor 1. învățământ cu frecvență (extras din Dispoziţia Directorului General al DGMRU nr.

hidrografie şi echipamente 2 navale Inginerie marină şi navigaţie Facultatea de Inginerie 10 Electromecanică navală 4 ani 2 Marină IGPF Inginerie electrică Electromecanică 6 7. INFORMAȚII DE INTERES ȘI RECOMANDĂRI ADRESATE CANDIDAȚILOR Pentru informații legate de admiterea 2016 și consiliere de specialitate.A.etapele și limita de timp de constituire ale acestuia (se vor avea în vedere aici actele și documentele solicitate în ordinele ministrului afacerilor interne în vigoare.CBRN 2 Intendență 4 2. Academia Navală „Mircea cel Bătrân” Navigație. g) organizarea și desfășurarea etapei selecție realizată la unitățile care au recrutat candidații.  Personalul cu atribuții de recrutare are obligația să prezinte solicitanților toate informațiile necesare cu privire la: a) condițiile legale și criteriile specifice de recrutare. familiei și rudelor candidatului. Nr. b) prezentarea și participarea personală la fiecare etapă a concursului de admitere. e) componența dosarului de recrutare . Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” 16 DIPI Facultatea de Informații Psihologie-informaţii Ştiinţe militare. Învăţământ postliceal (maiştri militari) – învăţământ cu frecvenţă Nr. c) necesitatea declarării datelor reale. radiologică și nucleară . complete și exacte cu privire la propria persoană și a confirmării cunoașterii și acceptării condițiilor și criteriilor de recrutare. f) prevederile legale referitoare la angajamentul pe care candidații declarați admiși urmează să-l încheie. Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I” Armament şi instalaţii de lansare 5 Auto 22 Construcţii 11 86 Tehnică de comunicaţii 17 Operare şi mentenanţă echipamente de comunicaţii 25 Echipament de apărare chimică. Instituţia de învăţământ Specialitatea/ specializarea Total locuri 1. Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu” Artilerie navală și antiaeriană 3 IGPF Total număr de locuri – învăţământ postliceal 89  Locurile la instituțiile de învățământ care formează personal pentru M. d) acceptarea prelucrării datelor cu caracter personal și a efectuării de verificări specifice asupra propriei persoane. Page 5 of 23 . respectiv a examinării medicale și a evaluării psihologice. persoanele interesate să participe la concursurile de admitere se adresează personalului cu atribuţii de recrutare desemnat la nivelul serviciilor de resurse umane din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau inspectoratelor de poliţie județene pe raza cărora domiciliază. informaţii şi 7 IGPR 3 ani 31 Facultatea de ordine publică 4 DIPI Studii de securitate şi informaţii Studii de Intelligence 4 IGPR Total număr de locuri – învăţământ universitar 149 b).I sunt comune pentru femei și bărbați. Excepție de la această regulă face Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești pentru care sunt recrutați exclusiv bărbați. Management Aeronautic ordine publică Aviaţie piloţi 6. precum și în dispozițiile de linie aprobate în acest sens). precum și modalitatea de dovedire a îndeplinirii acestora.  Modelele de documente de completat se gestionează la nivelul unităților de recrutare. bacteorologică. crt.

A. fără echivoc și în deplină cunoaștere a condițiilor și criteriilor pe care trebuie să le îndeplinească în vederea participării la etapele concursului de admitere. respectiv a contravizitei medicale și verificarea aptitudinilor fizice. precum și calendarul înscrierii la concursul de admitere al instituției de învățământ. m) candidații care au efectuat studii liceale în state membre ale Uniunii Europene sau state terțe în instituții de învățământ în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului vor fi acceptați fără media la purtare. inclusiv fișa medicală completată la toate capitolele de specialitate prevăzute și concluzionată: “Apt pentru instituții de învățământ MAI” și stabilit “Apt psihologic” de către specialiștii Centrului de Psihosociologie al M.  Candidații care optează pentru participarea la concursurile de admitere la instituțiile de învățământ pentru formarea inițială.I. 1/2011. (6). c) să se adreseze pentru recrutare potrivit organizării administrativ-teritoriale în raport de domiciliul înscris în cartea de identitate – fără motivația oricăror forme de luare în spațiu sau schimbare de domiciliu. (3) lit.G. 8 alin.R au sarcini de recrutare. precum și alte elemente de interes pentru candidați.în situația în care s-a constituit dosarul de recrutare și candidatul a fost declarat apt la examinarea medicală și la evaluarea psihologică. Absolvenții de liceu ai promoției 2016 nu au obligația depunerii declarației din care să rezulte că nu au mai beneficiat de subvenție de la bugetul de stat pentru un alt program de studii universitare de licență. o) numărul de locuri destinat etniei rome și minorităților naționale și documentele suplimentare solicitate în vederea participării pentru locurile distincte prevăzute acestora. e) să constituie dosarele de candidat în volum complet și la termenul limită prevăzut de prezenta dispoziție. j) organizarea și desfășurarea etapei II-a de concurs: proba de verificare a cunoștințelor. care se pot adresa oricărei structuri de resurse umane cu sarcini de recrutare și cei care se încadrează în prevederile art. trebuie: a) să se exprime personal. i) organizarea și desfășurarea etapei I de concurs . nota obținută la limba română în cadrul examenului național de bacalaureat. l) situațiile de exceptare de la plata taxei de înscriere prevăzute în metodologiile/ regulamentul de admitere. excepție fac cetățenii români stabiliți în străinătate. vor depune la instituția de învățământ o declarație din care să rezulte că nu au mai beneficiat de subvenție de la bugetul de stat pentru un alt program de studii universitare de licență. candidații declarați „ADMIS” care au mai beneficiat de un program de studii universitare finanțat de la bugetul de stat.P. (62) și (63) din Legea educației naționale nr. liber. cei care. cu modificările și completările ulterioare. iar în situația existenței ca element de departajare . pentru candidații care optează pentru o instituție de învățământ superior: pentru a fi înmatriculați în anul I de studii la instituțiile de învățământ superior. n) respectarea prevederilor art. în armele și specializările/specialitățile pentru care unitățile I. d) să îndeplinească în mod cumulativ condițiile și criteriile stabilite de actele normative incidente. d) și e). după caz. SARCINI DE RECRUTARE Page 6 of 23 . se constată că au avut un comportament neconform cerințelor de conduită admise și practicate în societate. (6 1). vor face dovada achitării contravalorii studiilor sau. b) să formuleze în scris opțiunea potrivit ofertei educaționale. cu indicarea adreselor site-urilor oficiale ale instituțiilor de învățământ unde sunt postate tematica și bibliografia de concurs.etapa eliminatorie de selecție.în cadrul probei de verificare a cunoștințelor. în sesiunea 2016. 142 alin.h) documentele necesare pentru înscrierea la sediul instituției de învățământ . realizată la instituțiile de învățământ. integral sau parțial. urmare verificărilor desfășurate ulterior admiterii. îi va fi luată în considerare nota obținută la limba în care a susținut examenul echivalent. k) faptul că nu vor fi înmatriculați sau vor fi îndepărtați din instituția de învățământ la care au fost declarați “ADMIS”. graficul/calendarul desfășurării concursului.

programul de studii universitare de licenţă/specializarea „Ordine și siguranță publică”.M.I și unități de învățământ postliceal ale M.forma de învățământ cu frecvență se realizează în raport de domiciliul candidatului înscris în cartea de identitate.P.  Recrutarea candidaţilor pentru admiterea la unitățile de învățământ postliceal ale M.A.M. în raport de domiciliul/reședința candidatului înscris/ă în cartea de identitate.P.A.R.forma de învăţământ cu frecvenţă.R se recrutează după cum urmează: a).programul de studii universitare de licenţă/specializarea „Ordine și siguranță publică” .N și S. Page 7 of 23 .J care este traversat de autostrada deschisă circulației publice.N .programul de studii universitare de licenţă/specializarea „Ordine și siguranță publică”. Facultatea de Poliție .  Pentru admiterea la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti . se realizează potrivit reglementărilor în vigoare.G.P.I (inclusiv structurile de informaţii şi protecţie internă. în raport de domiciliul/reședința candidatului înscris/ă în cartea de identitate.P.G.P.J – se adresează structurilor de resurse umane din cadrul D. imigrări etc.B și I. Facultatea de Poliție de Frontieră .G. paşapoarte.R.  Pentru candidații la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti. în raport de domiciliul/reședința candidatului înscris/ă în cartea de identitate. regim permise şi înmatricularea vehiculelor.Ap.M.Ap. în raport de domiciliul/reședința candidatului înscris/ă în cartea de identitate.se adresează serviciului de resurse umane din cadrul D.P.locurile Poliţiei de Frontieră. candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii legale și criterii specifice de recrutare: a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România. c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu. M. în raport de domiciliul/reședința candidatului înscris/ă în cartea de identitate.B sau.R.Ap. 3 Recrutarea candidaţilor pentru admiterea la Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu” Oradea - locurile Poliţiei de Frontieră.P.G. evidenţa populaţiei.B și I.N se realizează în raport de domiciliul candidatului înscris în cartea de identitate.M.) .R /I.G. personalul din structurile I. forma de învățământ cu frecvență redusă - locurile I. deservită de unitatea de încadrare a candidatului.A.G.J pe raza cărora funcționează unitățile de încadrare a candidaților.F. anticorupţie.I.B/I. d).A.programul de studii universitare de licenţă/specializarea „Ordine și siguranță publică” la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă se realizează în raport de domiciliul/reședința candidatului înscris/ă în cartea de identitate.forma de învăţământ cu frecvenţă redusă. b). în situaţia în care candidații nu locuiesc într-un judeţ de frontieră.Ap. în raport de domiciliul/reședința candidatului înscris/ă în cartea de identitate.I . structurile de recrutare din judeţul de domiciliu/reşedinţă constituie dosarul de recrutare numai în situația în care candidatul prezintă Raportul personal aprobat.G.P.I 3 și M. c) personalul din cadrul compartimentelor/birourilor Brigăzii Autostrăzi și Misiuni Speciale .G.I și M.G.J.B/I.G. b) să cunoască limba română scris şi vorbit. Facultatea de Poliție și Facultatea de Poliție de Frontieră .  Recrutarea candidaţilor pentru admiterea la instituții de învățământ superior ale M. 4 Recrutarea candidaţilor pentru admitere la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti.I4.R.N și S.PR .A.P. după caz.se adresează serviciului de resurse umane din cadrul din cadrul D. serviciului de resurse umane al unuia dintre I.M. CONDIȚII LEGALE ȘI CRITERII SPECIFICE DE RECRUTARE  Pentru a participa la concursul de admitere în instituții de învățământ superior ale M.se adresează serviciilor de resurse umane din cadrul D. personalul D.  Recrutarea personalului M.P.P. personalul din aparatul central al I. M.I pentru admiterea la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti. forma de învățământ cu frecvență și/sau învățământ cu frecvență redusă .P.G.A.P.J. personalul școlilor de agenți de poliție și al centrelor de perfecționare din cadrul I. personalul din structurile Poliției Române care își desfășoară activitatea în coordonarea direcțiilor din cadrul I. precum şi personalul încadrat în structurile aparatului central şi subordonate M. în situaţia în care candidații nu locuiesc într-un judeţ de frontieră.P. se realizează potrivit reglementărilor în vigoare.P.

I la instituții de învățământ superior ale M. formaţiuni sau organizaţii politice. potrivit baremelor şi/sau criteriilor aplicabile.Ap. k) în situaţia în care fac parte din partide. h) să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni.I să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat. cu modificările şi completările ulterioare. verificării aptitudinilor fizice şi. în ţinuta de vară. l) candidaţii care participă ca asociat unic sau direct la administrarea ori conducerea unei organizaţii sau societăţi comerciale să declare sub semnătură că odată cu admiterea vor renunţa la aceste calităţi. în timpul liceului.A.I. e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi. existenţei semnelor/tatuajelor neacoperite de vestimentaţie. d) au avut pe durata studiilor liceale mediile anuale la purtare minimum 8. cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. evaluării psihologice. k) îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. i) să nu fi fost destituite dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani. unul sau mai mulţi ani de studiu. dovada absolvirii se face cu diploma sau cu adeverinţă din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat. aptitudinea se constată de structurile de specialitate ale M. astfel cum sunt definite prin lege. media de cel puţin 8.60 m. f) să aibă studii corespunzătoare cerinţelor postului pentru care candidează. nu sunt în curs de cercetare sau judecată. j) nu au desfăşurat activităţi de poliţie politică. ca urmare a examinării medicale.d) să fie apte din punct de vedere medical. cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului. candidaţii pentru instituţiile de formare a ofiţerilor şi agenţilor de poliţie de frontieră pentru specializarea marină trebuie să aibă înălţimea de minimum 1. în cazul celor căsătoriţi).N și Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești). 10 alin.65 m bărbaţii şi 1. 360/2002 privind Statutul poliţistului.I/comisiile şi subcomisiile de concurs. iar candidaţii la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ ale M. în perioada studiilor liceale.A. din motive imputabile.60 m femeile. împliniţi în anul participării la concursul de admitere.00. i) au o conduită civică şi morală corespunzătoare. g) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate. g) sunt „apţi medical” conform baremelor stabilite de S. respectiv.A. să îi împlinească în cursul anului în care participă la concurs. o) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ. Page 8 of 23 . verificării îndeplinirii criteriilor antropometrice. iar în cazul candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ ale M. n) să fi obţinut la purtare.  Persoanele care intenţionează să candideze la concursul de admitere organizat de Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” trebuie să îndeplinească cumulativ condițiile și criteriile de mai sus. fizic şi psihic. h) sunt apţi psihologic. cu diplomă de bacalaureat sau cu adeverință care dovedește susținerea examenului de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2016. b) au vârsta de până la 23 ani împliniţi în cursul anului 2016. e) cunosc foarte bine şi au capacitatea de a se exprima clar şi corect în limba română. m) să aibă vârsta de până la 27 de ani. să declare în scris că după admitere renunţă la calitatea de membru al acestora. f) nu au repetat. precum și următoarele condiţii: a) au cetăţenie română şi domiciliul stabil în România (atât candidaţii cât şi soţii/soţiile acestora. c) sunt absolvenţi de liceu. (3) din Legea nr.00 şi media minimă la examenul de bacalaureat 7.A. l) îndeplinesc condiţiile specifice pentru ocuparea prin concurs a funcţiei publice cu statut special.R.00. pentru candidaţii pe locurile destinate formării iniţiale a personalului militar (candidații pentru locurile M. p) să aibă înălţimea de minimum 1.I. j) nu au fost condamnaţi penal printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infracţiune săvârşită cu intenţie şi nu au executat o pedeapsă cu închisoarea ca urmare a săvârşirii unei infracţiuni din culpă.

potrivit baremelor şi/sau criteriilor aplicabile. în calitate de ofiţeri de informaţii. Nu se pot înscrie la concursul de admitere organizat de Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”: a) tinerii care fac parte din organizaţii aflate în afara legii. verificării îndeplinirii criteriilor antropometrice. De asemenea. cu modificările și completările ulterioare. în conformitate cu angajamentul semnat cu unitatea care întocmeşte dosarul de candidat. pentru determinarea eventualelor elemente de incompatibilitate privind accesul la informaţii secrete de stat.  Candidaţii pentru admiterea pe locurile aprobate la programul de studii universitare de licenţă ”Ordine şi siguranţă publică” al Facultăţii de Poliţie din Academia de Poliţie ”Alexandru Ioan Cuza” București. să desfăşoare activităţi. b) să aibă o vechime de minimum 1 an în cadrul structurilor M.I/comisiile şi subcomisiile de concurs. p) în situaţia în care candidaţii au mai urmat o formă de pregătire similară. interzicerea ori restrângerea exercitării unor drepturi şi libertăţi cetăţeneşti prevăzute de legislaţia în vigoare. 142 din Legea educaţiei naţionale nr. respectiv. vor achita contravaloarea serviciilor de şcolarizare de care au beneficiat anterior cu finanţare de la bugetul de stat. De la condiţiile de înscriere stabilite pentru persoanele care intenţionează să candideze la concursul de admitere organizat de Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” nu se acordă derogări. potrivit prevederilor Ordinului M. n) acceptă. 360/2002 privind Statutul polițistului. 154/2004 privind activitățile de educație fizică și sport în MAI. ca urmare a examinării medicale. nr. pentru categoria de solicitare fizică „Normală”.A. e) să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare. potrivit intereselor şi nevoilor instituţiei.G. Încasarea sumei reprezentând contravaloarea serviciilor de şcolarizare se realizează de către instituţia de învăţământ superior de stat care a asigurat şcolarizarea. precum şi cei care nu dovedesc respect şi devotament faţă de valorile democraţiei. nr. cu modificările şi completările ulterioare.A. aptitudinea se constată de structurile de specialitate ale M. incompatibile cu profilul moral al unui ofiţer de informaţii. cu modificările şi completările ulterioare. încalcă bunele moravuri sau nu sunt compatibili cu exercitarea profesiei de militar. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România. existenţei semnelor/tatuajelor neacoperite de vestimentaţie. în conformitate cu art. candidaţii vor prezenta dovada că au efectuat integral sau efectuează în rate plata serviciilor de şcolarizare. verificării aptitudinilor fizice şi. 1/2011.I.A. astfel: a) examinarea medicală – constituirea fișei medicale tip de încadrare în M.A. (2) şi (3) din Legea nr. forma de învăţământ cu frecvenţă redusă. c) să nu fie puşi la dispoziţie ori nu sunt suspendaţi din funcţie în condiţiile art. Aceasta se susține de candidați la unitatea în care sunt încadrați. în ţinuta de vară. 65 alin. Cu ocazia înmatriculării în cadrul Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul”.  Candidații pentru locurile la forma cu frecvență redusă susțin activitățile etapei I de recrutare potrivit cadrului organizatoric stabilit de unitățile care efectuează recrutarea. distinct pentru Page 9 of 23 . exercitării profesiei sau activităţii. în cadrul etapei I este inclusă și proba de verificare a aptitudinilor fizice. o) acceptă efectuarea de verificări asupra activităţii şi comportamentului lor. în orice zonă a teritoriului naţional.I. în situaţia în care vor fi declaraţi „Admis”. evaluării psihologice. b) adepţii unor culte sau organizaţii religioase ale căror precepte contravin normelor de păstrare a ordinii publice. cu modificările şi completările ulterioare.m) sunt dispuşi ca. în calitate de agent de poliţie. în raport de grupa de vârstă. faţă de statul de drept şi instituţiile sale. respectiv subofiţer sau maistru militar. fizic şi psihic. b) evaluarea psihologică.I. după finalizarea ciclului de formare profesională în cadrul Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul”. cu suportarea cheltuielilor de la bugetul de stat. trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții și criterii specifice de recrutare: a) să fie apte din punct de vedere medical. c) cei cunoscuţi ca având trăsături negative de caracter. precum şi verificările de securitate prevăzute în H. d) să nu se afle sub efectul măsurii penale de interzicere a ocupării unei funcţii.

A.A.N este gestionat de către unitățile de recrutare. după cum urmează: a) Programul de studii universitare de licență “Ordine și siguranță publică” pentru una dintre următoarele instituții: . Delta Dunării. 5 DMRU-IGPR eliberează adeverința pentru candidații din structurile BCCO.bărbați și femei. Candidații care formulează mai multe opțiuni constituie dosare de recrutare distincte pentru fiecare instituție de învățământ pentru care optează și reiau procedurile stabilite pentru selecție. în măsura în care graficele/calendarele de admitere realizate de către instituțiile organizatoare permit participarea la probele de selecție și de evaluare a cunoștințelor. structurile 5 care asigură gestiunea resurselor umane pentru unitățile unde sunt încadrați candidații. Concursul de admitere la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” . în funcție de opțiunea candidatului înscrisă în cerere .I. Opțiunea candidatului. astfel încât dosarele să fie transmise la instituţia de învăţământ în timp util. Serviciul de Psihosociologie. M.05.Ap. conformă cu originalul. în tabelul nominal cu datele candidaților recrutați. SRPT.sesiunea 2016.A. în cererea pentru participarea la concursul de admitere candidații optează pentru o singură facultate.N și S. Pe lângă toate documentele prevăzute pentru dosarul de recrutare. DOSARUL DE RECRUTARE  Cererile de înscriere a candidaţilor pentru concursul de admitere se vor primi după cum urmează: până la data de 27.A.I la una sau mai multe instituții de învățământ superior ale M.N și S.Ap.I).A.A. se depun în dosarele de recrutare suplimentare fișa medicală și rezultatul evaluării psihologice în xerocopii certificate pentru conformitate cu originalele de către șeful structurii de resurse umane care a realizat recrutarea. Serviciul Administrativ.A. b) Programul de studii universitare de licență “Drept” pentru Facultatea de Științe Juridice și Administrative. Protecția Datelor cu Caracter Personal.I și la unitățile de învățământ postliceal ale M.A.Facultatea de Poliție. precum și pentru unitățile de învățământ postliceal ale M.Ap.A.I și M. Biroul Pază Instituțională și Control Acces și pentru candidații din structurile aparatului central al IGPR. .Facultatea de Poliție de Frontieră. UTAI.Ap. SOS.R. În cazul candidaților declarați „PROMOVAT”. se organizează strict pe facultăți.07. M.I și M.  Unitățile de recrutare sau. respectiv probele de evaluare a cunoștințelor. respectiv “alunecarea” de la o facultate/armă/specialitate la alta a mediei de admitere obținută. se transmite structurii de recrutare și se introduce în dosarul candidatului.Ap. BAMS.fără posibilitatea exprimării mai multor opțiuni.  Modelul cererilor de înscriere/participare la concursul de admitere la instituțiile de învățământ superior ale M. SCCOPM.2016 (candidații care optează pentru instituțiile de învățământ superior ale M. după caz.I și unități de învățământ postliceal ale M.R.N .I.I și M.Ap.I. eliberează o adeverință privind îndeplinirea criteriilor specifice de recrutare prevăzute în normativele în vigoare (tipizatul a fost aprobat la nivelul DGMRU – MAI și este gestionat la nivelul unităților de recrutare). M.Facultatea de Jandarmi. .Ap. consemnată în cererea de participare la concurs și transmisă instituției de învățământ de către unitatea care a efectuat recrutarea.2016 (candidații care optează pentru unitățile de învățământ postliceal ale M. nu poate fi schimbată. o copie a borderoului.I..I.N. M.R.curs cu frecvenţă depun la dosarul de recrutare următoarele acte și documente: a) cererea de înscriere.  Candidaţii pentru concursul de admitere în instituții de învățământ superior ale M. înregistrată la unitatea cu atribuţii de recrutare. SPTM.N și S.Ap. Candidații au posibilitatea să opteze pentru locurile M. Evaluarea este efectuată de o comisie constituită prin dispoziție la nivelul unității. Page 10 of 23 .N și unități de învățământ postliceal ale M.N) până la data de 29.

au obligația de a prezenta pentru constituirea dosarului de candidat. nr. color. suplimentar. d) curriculum vitae . 108/2014 privind măsurile de sprijin acordate personalului militar încadrat într-un grad de invaliditate sau clasat apt limitat pentru serviciul militar şi familiilor acestora.I. care depun adeverința eliberată de către instituția de învățământ la care au susținut examenul de bacalaureat fie la dosarul de recrutare.I nr. b) diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta. ale foii matricole sau ale adeverinţei care atestă promovarea examenului de bacalaureat pentru candidaţii care au absolvit în anul în curs. în copie. j) declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare. tradusă și legalizată. Prin excepție. c) copii ale următoarelor documente: act de identitate şi certificat de naştere pentru candidat şi.  Candidații care au absolvit studii liceale în afara României. în fotocopie.  Candidații care optează pentru înscrierea candidaturilor pe locurile alocate distinct etniei rome sau minorităților naționale depun o adeverință din partea unei organizații etnice constituită potrivit legii.A. precum şi familiilor personalului militar decedat depun la dosarul de recrutare și documentele solicitate de actele normative menționate. respectiv la minoritate. tradusă și legalizată.b) documente care atestă nivelul şi specializarea studiilor absolvite.Europass (CV). Pentru candidații care obțin rezultatul “INAPT” activitatea de recrutare încetează. potrivit prevederilor legale în vigoare.I la Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Terestre „Basarab I” Pitești depun la dosarul de recrutare rezultatul „APT” la testarea psihotehnică.  Candidați olimpici pentru învățământul superior – forma de învățământ cu frecvență. e) cazierul judiciar al candidatului. certificat de naştere soţie/soţ şi fiecare copil. următoarele acte: a) atestatul de recunoaștere a studiilor eliberat de către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice. cu diplomă de bacalaureat (sau echivalentă acesteia). i) trei fotografii 3x4 cm.  Beneficiarii măsurilor prevăzute de Ordinul M. Excepție de la prezentarea actului de studii la recrutare fac candidații promoției 2016.  Pot fi recrutați numai absolvenți de liceu care au promovat examenul național de bacalaureat și care prezintă la recrutare diploma de bacalaureat ori diplomă echivalentă cu aceasta.  Candidații înscriși pentru concursul de admitere la Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești și pe locurile M. precum şi documente care atestă absolvirea altor studii. precum şi ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă. autobiografia şi tabelul nominal cu rudele şi soţul/soţia candidatului. depun copii legalizate de pe diplomele care certifică premiile obținute la olimpiadele școlare internaționale la disciplinele din cadrul probei de evaluare a cunoștințelor pentru facultatea unde optează. La dosarul de recrutare aceștia depun atestatul de recunoaștere a studiilor eliberat de către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice. care să le ateste apartenența la etnie. în cazul în care rezultatele examenului psihologic s-au comunicat pe bază de tabel nominal. g) fişa medicală tip de încadrare în MAI. precum şi familiilor poliţiştilor decedaţi și de Ordinul M. certificat de căsătorie.  Cetățenii români cu domiciliul în străinătate sau cu dublă cetățenie pot candida la admitere în aceleași condiții prevăzute pentru toți candidații. Page 11 of 23 . c) foaia matricolă din perioada studiilor liceale. 35/2014 privind măsurile de sprijin acordate poliţiştilor încadraţi într-un grad de invaliditate şi familiilor acestora. fie în momentul înscrierii la instituția de învățământ pentru probele de selecție și verificare a cunoștințelor. livret militar. candidații pe locurile destinate minorității maghiare la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” trebuie să dovedească faptul că au susținut examenul de bacalaureat la limba maternă.A. carnet de muncă şi/sau alte acte doveditoare emise de angajator.A. h) caracterizarea de la ultimul loc de muncă (respectiv de la ultima instituţie de învăţământ absolvită). dacă este cazul. în copie. f) avizul psihologic sau nota compartimentului de resurse umane/personal. respectiv: copii legalizate ale diplomei de bacalaureat/diplomei echivalente cu aceasta.

după caz. precum și obligația de a se prezenta la data comunicată. f) fișa medicală tip de încadrare în M. sesiunea 2016 și îl transmit aprobat. eliberată de structura de resurse umane a unității în care sunt încadrați candidații sau. înregistrată la secretariatul unității cu atribuții de recrutare. după absolvirea programului de studii universitare de licență ”Ordine și siguranță publică” . în copie conformă cu originalul.G. prenumele tatălui. va completa un raport distinct prin care se angajează ca.P. Pe verso acestora se scrie cu majuscule următoarele date ale candidatului: numele. conformă cu originalul. Unitățile de recrutare vor ține legătura cu candidații în acest sens. pentru candidații declarați „promovat” de către o comisie de verificare a aptitudinilor fizice constituită prin ordin/ dispoziție de zi pe unitate a unității în care sunt încadrați. Candidaților înscriși la concursul de admitere organizat de Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” li se va aduce la cunoștință conținutul fiecărui dosar de recrutare. în cazul în care rezultatele examenului psihologic s-au comunicat pe bază de tabel nominal. h) adeverința privind îndeplinirea criteriilor specifice de recrutare.  Pentru candidaţii care participă la concursul de admitere la Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” se constituie două dosare de recrutare după cum urmează: Un dosar de recrutare care se păstrează la unitățile de recrutare.R completează Raportul privind solicitarea de înscriere la concursul de admitere la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” - Facultatea de Poliţie. cu avizul „APT”. Fișa medicală se completează. forma de învăţământ cu frecvenţă redusă. se constituie cu următoarele acte și documentele: a) cererea de participare la concursul de admitere. agenții de poliție din structurile I. codul numeric personal. Suplimentar.R. Page 12 of 23 . astfel: a) se eliberează personal candidaților în baza adresei structurii de resurse umane a unității de recrutare. în situația în care candidatul este declarat ”ADMIS”. structurile care asigură gestiunea resurselor umane pentru respectivele unități. g) avizul psihologic sau nota compartimentului de resurse umane/personal.G. programul de studii universitare de licență ”Ordine și siguranță publică” forma de învăţământ cu frecvenţă redusă. pe locurile I.A. Personalul încadrat în structurile aparatului central şi subordonate M. c) copie după cartea de identitate (pentru cei care și-au schimbat numele .P. j) curriculum vitae – Europass (CV). e) 2 fotografii color 3/4 cm pe suport de hârtie (în ținută civilă).  EXAMINAREA MEDICALĂ a candidaților se realizează la unitățile medicale teritoriale ale MAI și constă în evaluarea detaliată a stării de sănătate. la sediul I. prenumele candidatului. k) declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare. având asupra lor suma de 100 lei (reprezentând taxa de înscriere) și cartea de identitate.I care intenționează să se înscrie la concursul de admitere la Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”. i) o copie a borderoului. de la momentul acordării primului grad profesional să activeze în structurile Poliției Române (modelul este gestionat la nivelul unităților de recrutare). conform baremelor medicale în vigoare.  Dosarul de recrutare a candidaţilor pentru concursul de admitere la Academia de Poliţie ”Alexandru Ioan Cuza”..forma de învăţământ cu frecvenţă redusă.P. d) copii după certificatul de naștere și cel de căsătorie (unde este cazul). în original.G. acesta se restituie candidatului Un dosar de recrutare care va fi depus la instituția de învățământ superior. programul de studii/specializarea ”Ordine și siguranță publică” forma de învățământ cu frecvență redusă. b) diploma de bacalaureat și foaia matricolă a studiilor liceale. în copii legalizate. personalul care nu face parte din unitatea care efectuează recrutarea trebuie să aibă și aprobarea comandantului/șefului unității la care este încadrat.copie legalizată după hotărârea judecătorească sau alte documente privind schimbarea numelui). indiferent de beneficiar. concluzionată de medic. în caz contrar. către structura de resurse umane în a cărei competență de gestiune se află (modelul este gestionat la nivelul unităților de recrutare).R.A. pe locurile IGPR.I.

observarea directă a existenței la candidați a diverselor semne particulare sau tatuaje neacoperite de vestimentație. în ținuta de vară și măsurarea indicilor antropometrici. d) frauda / tentativa de fraudă a probei de verificare a cunoștințelor.  Candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile legale şi criteriile specifice stabilite de actele normative în vigoare nu li se mai întocmesc dosare de recrutare.A. c) existența la dosar sau preluarea de la candidații pentru învățământul cu frecvență a diplomei de bacalaureat . e) nu îndeplinesc în mod cumulativ condițiile și criteriile de admitere. prezentând documentele solicitate de organizatori şi participând la probele de concurs potrivit prevederilor regulamentelor/metodologiilor de admitere proprii fiecărei instituții de învăţământ superior/unități de învățământ postliceal. b) după examinarea generală.în original/copie legalizată sau a adeverinței în care se menționează media generală de la bacalaureat și mediile obținute în anii de liceu (numai pentru absolvenții promoției 2016) și a foii matricole din liceu . potrivit planificării întocmite împreună cu unitățile de recrutare.I care au fost declaraţi “apt” psihologic şi medical în urma evaluărilor/examinărilor efectuate la unitățile de recrutare se înscriu la sediul instituțiilor de învăţământ superior/unităților de învățământ postliceal pentru care au optat.  Candidaţii M. este condiționată de îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții: a) primirea dosarului de recrutare în volum complet de la unitățile de recrutare. În cazul în care descoperirea situațiilor de mai sus se face după încheierea admiterii.în original ori copie legalizată. după caz. fișa se transmite cu adresă. c) se substituie unei alte persoane. selecție și de susținere a probei de verificare a cunoștințelor.  EVALUAREA PSIHOLOGICĂ a candidaților se realizează în plan teritorial la unitățile care asigură recrutarea. de către specialiști din cadrul Centrului de Psihosociologie al MAI. Fișele medicale cu mențiunea „INAPT” pentru admiterea în instituțiile de formare a personalului MAI se păstrează/arhivează la nivelul centrelor medicale județene/centrelor medicale de diagnostic și tratament ambulatoriu. iar structura de resurse umane este informată cu privire la acest aspect. respectiv sunt eliminați din concurs în oricare etapă a acestuia.M.I. Page 13 of 23 . b) prezintă înscrisuri false și/sau comite infracțiunea de fals în declarații sub semnătură privată. potrivit calendarului/graficului de admitere stabilit de către fiecare dintre acestea.G.U – M.A. în situația în care înălțimea nu corespunde criteriului minim de 1. candidatul respectiv pierde locul obținut prin concurs indiferent de anul de școlarizare în care se află.R.60 metri în cazul candidaților pentru instituțiile de formare a ofițerilor și agenților de poliție de frontieră pentru specializarea marină.65 metri pentru bărbați. respectiv de minimum 1.dosarul de recrutare în volum complet și în limita de timp prevăzută pentru instituția de învățământ la care optează. Încetează activitatea de recrutare. ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR LA SELECȚIE LA SEDIUL INTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT  Înscrierea candidaților la etapele eliminatorii organizate de către instituția de învăţământ superior/unitatea de învățământ postliceal la care au optat sau D. Structura de resurse umane încetează procedurile de recrutare pentru cel în cauză (nu i se întocmește dosar de recrutare). candidații aflați în următoarele situații: a) nu întocmesc. b) verificarea identității pe baza cărții de identitate în original sau a pașaportului în original. 1. Structura de resurse umane face mențiunea „NEPROMOVAT” iar procedurile de recrutare încetează pentru cel în cauză (nu i se întocmește dosar de recrutare).60 metri pentru femei. din cauze imputabile . structurii de resurse umane. c) se încheie pentru cei care îndeplinesc cumulativ toate criteriile medicale și de resurse umane (înălțime și semne particulare) prin acordarea avizului “Apt pentru instituții de învățământ MAI”.

I. respectiv S. candidaţii prezintă următoarele documente: a) cartea de identitate sau paşaportul. termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma. piercing-uri sau tatuaje neacoperite de vestimentație. prin prezentarea documentelor solicitate de organizatori și achitarea taxei de concurs. în secţiunea privind admiterea 2016. b) contravaloarea taxei de înscriere. Înscrierea candidaților la Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul” se realizează la sediul acesteia. b) diploma de bacalaureat în original/copie legalizată sau adeverinţă eliberată de liceu ( numai pentru absolvenţii promoţiei 2016) în care se menţionează media generală de la bacalaureat.R vor organiza și desfășura activități în vederea înscrierii şi achitării de către candidați a taxei de participare la concurs (după caz). în urma cărora candidații vor fi declarați „PROMOVAT” sau. acte doveditoare că se află în una dintre situaţiile enumerate în metodologiile de admitere/ Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studii universitare de licenţă.2016. verificarea îndeplinirii criteriului privind înălțimea minimă și observarea directă a existenței la candidați a diverselor semne particulare.A. învățământ cu frecvență. în facultăţile Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”. „Nepromovat”. Înscrierea candidaților la instituțiile de învăţământ superior/unitățile de învățământ postliceal ale M. în original. prin prezentarea documentelor solicitate de organizatori și achitarea taxei de concurs. a taxei de înscriere la concurs sau prezentarea de către candidat a actelor doveditoare pentru scutirea de taxă.A. d) contravaloarea taxei de înscriere (după caz) iar pentru candidaţii care solicită scutirea de taxă de înscriere. d) încasarea. învățământ cu frecvență redusă.I. candidaţii prezintă următoarele documente: a) cartea de identitate sau paşaportul. mediile obţinute în anii de studiu.R. studii universitare de licență. după caz.  Contravizita medicală a candidaților se realizează de către o subcomisie medicală legal constituită din specialiști desemnați de Direcția Medicală – M. c) foaia matricolă a studiilor liceale în original/copie legalizată. Pentru înscrierea la selecție la Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”. Page 14 of 23 .G. notele la probele susţinute în cadrul examenului de bacalaureat.N se realizează la sediile acestora. verifică înscrisurile fișei medicale tip MAI și finalizează examenul medical prin emiterea unui aviz medical de tipul „APT”/„INAPT”.P. în anul 2016. după caz. CONȚINUTUL ȘI DESFĂȘURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE  Concursul de admitere cuprinde probe eliminatorii (contravizita medicală şi verificarea aptitudinilor fizice) şi probe de verificare a cunoştinţelor (test grilă/proba de cunoştinţe la disciplinele de concurs) desfăşurate la sediile instituţiilor de învăţământ. după caz. Facultatea de Poliţie de Frontieră .2016. după caz.07. în secţiunea privind admiterea 2016.AI/Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”. studii universitare de licență. potrivit calendarului/graficului concursului de admitere stabilit şi afişat pe site-ul instituției de învățământ superior. vor fi semnalate comisiei de selecție.09. Unitățile de învățământ postliceal ale I.forma de învăţământ „cu frecvenţă” sau „cu frecvenţă redusă” se înscriu la sediul Academiei de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” în perioada 24-25. Pentru înscrierea la selecție la unitățile de învățământ postliceal ale M. în ținuta de vară. Facultatea de Poliţie.Ap. respectiv admitere. Etapele de desfăşurare a înscrierii pentru admiterea la Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu” Oradea sau Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă ”Pavel Zăgănescu” Boldești se vor consulta pe site-ul oficial al unităţii de învăţământ postliceal. care acordă consult de specialitate candidaților. în original. respectiv eliberării legitimaţiei de concurs în perioada 03 – 04. Candidaţii M.I pentru Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative – specializarea „Drept”. pe bază de chitanță. potrivit calendarului/graficului concursului de admitere stabilit de fiecare instituţie de învăţământ şi afişat pe site-ul propriu.

candidații se vor prezenta cu echipamentul sportiv necesar. Performanţa obţinută de candidaţi şi calificativul acordat se consemnează în borderoul de examen. Probele şi baremele minime de promovare sunt următoarele: Nr. 100 alin. Potrivit art.viteză a) se execută cu startul din picioare. 7. respectiv rezultatul obținut consemnate de subcomisiile de specialitate fiind definitive. c) în cazul în care execuţia se efectuează din poziţia stând sau stând-depărtat.viteză. 6. câte doi candidaţi. nu mai parcurge celelalte probe. d) candidaţii care se ciocnesc în timpul alergării şi cad sau care se împiedică ori alunecă din cauza suprafeţei de alergare se consideră că nu au parcurs traseul şi vor relua proba o singură dată. 8. Este declarat „Promovat” candidatul care îndeplineşte baremul minim stabilit pentru fiecare probă. iar în funcţie de momentul în care intervine aceasta. la sfârşitul seriei din care fac parte. II/565 din 24. (1). 4. câte un candidat. avizul medical. La al doilea start greşit candidatul este declarat „Nepromovat”. cât şi în cele ale Ministerului Apărării Naţionale care pregătesc specialişti pentru Ministerul Afacerilor Interne (Anexa nr. candidatul poate să se Page 15 of 23 . 5. 9.03. cu ambele braţe. 5 la Dispoziţia Directorului General al DGMRU nr.nu se admit contestații. Precizări tehnice şi metodice privind efectuarea probelor: A. nu este admisă la susținerea probelor purtarea pantofilor de sport cu crampoane sau cuie. Pentru susținerea probelor de verificare a aptitudinilor fizice. se realizează conform probelor şi baremelor prevăzute în Anexa nr. Alergare de rezistenţă .154/2004 privind activităţile de educaţie fizică şi sport în MAI. Proba de aruncare a mingii medicinale (4 kg bărbaţi şi 2 kg – femei) a) se execută de pe loc. b) cronometrul porneşte la mişcarea primului candidat. b) poziţia iniţială a picioarelor poate fi în sprijin apropiat sau depărtat (lateral sau înainte). 35 din Dispoziţia Directorului General al DGMRU nr. Nesusţinerea unei probe sau abandonul au ca efect eliminarea din concurs a candidatului. Probele se execută în ţinută sportivă adecvată anotimpului (pantofi de sport. Aspectele organizatorice se stabilesc la nivelul comisiilor de admitere din cadrul instituţiilor de învăţământ. Probele se susţin în aceeaşi zi.2016. În cadrul admiterii. Alergare de viteză . într-un sector cu lăţime de 3 metri şi lungimea de cel puţin 10 metri. spre înainte. tricou. Aruncarea mingii medicinale de pe loc (4 kg bărbaţi şi 2 kg femei) 7m 7m 3. Indiferent de cauze/motive. Proba de alergare . Verificarea aptitudinilor la probele fizice se efectuează cu respectarea prevederilor art. pe deasupra capului. 5 la Dispoziţia Directorului General al DGMRU nr. lit. verificarea aptitudinilor fizice are caracter eliminatoriu. BĂRBAŢI FEMEI 1.2016) 1. Toate probele sunt obligatorii. II/565 din 24. B. nu se admit reexaminări. repetări sau contestaţii. cu excepția celor pentru Academia Națională de Informații ”Mihai Viteazul”.03. la probele etapei de selecție – contravizita medicală și susținerea probelor fizice . numai pentru candidații care au promovat examenul medical.50 m plat 7” 2 8” 1 2.2016. PROBELE ŞI BAREMELE pentru verificarea aptitudinilor fizice ale candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ proprii.1000 m 3` 45” 4` 10” 11. 10. BAREME MINIME PROBELE DE VERIFICARE crt. Candidatul care nu promovează o probă este eliminat din concurs. g) din OMAI nr. pantaloni scurţi sau trening).  Verificarea aptitudinilor fizice ale candidaţilor. II/565 din 24. în următoarea ordine: alergare .rezistenţă.03. 3. 2. c) startul greşit (plecarea înaintea semnalului acustic) se reia. aruncarea mingii medicinale şi alergare .

 Candidaţii pentru locurile la forma cu frecvenţă redusă susţin examinarea medicală şi evaluarea psihologică la structurile teritoriale. conform graficelor stabilite de către fiecare unitate de învățământ postliceal. potrivit calendarului stabilit pentru Facultatea de Științe Juridice și Administrative – specializarea “drept”. forma de învățământ cu frecvență redusă. stabilirea nivelului de cunoaștere a unei limbi străine și proba de creativitate. f) are loc la a doua încercare.  În cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”.I la instituțiile de învățământ superior/unitățile de învățământ postliceal ale M.rezistenţă a) se execută cu startul din picioare. în ambele cazuri nu se va călca sau depăşi linia sectorului de aruncare. învățământ cu frecvență sau cu frecvență redusă. în perioada 27 iulie – 03 august 2016.U – M. iar în borderou este consemnată performanţa celei mai bune aruncări. proba de verificare a cunoștințelor se desfăşoară potrivit calendarului admiterii stabilit pentru fiecare facultate.30. Facultatea de Poliție și Facultatea de Poliție de Frontieră. e) măsurarea aruncării se efectuează de la linia sectorului de aruncare până la urma lăsată de minge. în perioada 05 – 09 septembrie 2016.25 candidaţi/ cronometru.  Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” organizează și desfășoară activitățile specifice probelor eliminatorii pentru învățământul cu frecvență sau cu frecvență redusă la sediul propriu. Proba de verificare a cunoştinţelor pentru admiterea la facultăţile Academiei de Poliţie Page 16 of 23 . ridice pe vârfuri fără a se desprinde de pe sol. d) candidatul are dreptul la două încercări.I. inclusiv după aterizarea mingii.G.G.  Candidații M. la sediul fiecărei instituții. Aleea Privighetorilor nr.contravizita medicală.A. înspre locul de aruncare. etapa de selecție în vederea participării la proba de evaluare a cunoștințelor constă în participarea la contravizita medicală organizată potrivit Graficului întocmit în acest sens. f) scăparea mingii de către candidat (înainte sau înapoi) este considerată aruncare nereuşită (pentru prima încercare).N susțin probele eliminatorii (contravizita medicală şi verificarea aptitudinilor fizice) în mod centralizat. b) trecerea de la alergare la mers se consideră abandon.  Etapele de desfăşurare a probelor eliminatorii pentru admiterea la Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu” Oradea sau Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă ”Pavel Zăgănescu” Boldești se vor consulta pe site-ul oficial al unităţii de învăţământ postliceal. candidatul este declarat „Nepromovat”. Facultatea de Poliție /Facultatea de Poliție de Frontieră . g) dacă situaţia prevăzută la lit. sectorul 1.A. Proba de alergare .A.I la Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul” participă la probele eliminatorii . potrivit graficului/calendarului (25 – 29 iulie 2016) și prevederilor regulamentelor/metodologiilor de admitere proprii acestei instituții de învățământ superior.R. La aruncarea din poziţia stând depărtat anterio- posterior candidatul poate ridica piciorul din spate cu condiţia ca piciorul din faţă să menţină permanent contactul cu solul.programul de studii universitare de licenţă/specializarea „Ordine și siguranță publică”.Ap.  Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti. la aceleaşi date şi potrivit aceloraşi criterii aplicate candidaţilor înscrişi la forma cu frecvenţă a programului de studii universitare de licenţă „Ordine şi siguranţă publică”. ora 07.  Unitățile de învățământ postliceal ale I. potrivit graficului/calendarului D. în serii de 15 .M.  Candidații M. 1A. în perioada 05 – 07 august 2016.I care va fi adus la cunoștința candidaților în timp util. la sediul central al Academiei de Poliție “Alexandru Ioan Cuza” din situat în București. Candidaţii vor avea asupra lor cartea de identitate/paşaportul şi echipamentul sportiv necesar desfăşurării probelor eliminatorii. C.P.A. în zilele de 14 .15 iulie 2016. la instituţia de învăţământ.R organizează și desfășoară activitățile specifice probelor eliminatorii. Facultatea de Poliţie și Facultatea de Poliţie de Frontieră. iar proba de verificare a cunoştinţelor. în aceleaşi condiţii. probele de aptitudini fizice. la Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative – specializarea „Drept”. prin postarea acestuia pe site-ul M.

A. La unitățile de învățământ postliceal ale I.2016. Limba română şi Limba străină.A. după caz.G. proba de verificare a cunoștințelor se desfăşoară în perioada 07 – 12 septembrie 2016. II/565 din 24. 42 alin. este stabilită prin Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studii universitare de licenţă. proba de verificare a cunoştinţelor va consta într-un test –grilă la disciplinele limba română şi limba străină (limba engleză sau limba franceză.  Potrivit art. respectiv Facultatea de Științe Juridice și Administrative . în termenul stabilit.P. în original. (2) din Dispoziţia Directorului General al DGMRU nr. după caz. decedat. din vina exclusivă a candidatului. cu respectarea metodologiei de admitere în vigoare. clasat inapt sau apt limitat pentru serviciul militar ori. Dosarele candidaților declarați „RESPINS” la învățământul cu frecvență redusă se restituie structurilor de resurse umane ale inspectoratelor generale. în termen de cel mult 5 zile de la finalizarea concursului. data susținerii acesteia stabilindu-se prin graficele unităţilor de învăţământ. a diplomei. învățământ cu frecvență sau cu frecvență redusă. candidații beneficiază de asistență medicală de urgență gratuită.03. Subiectele pentru proba de verificare a cunoştinţelor se vor formula din conţinutul tematicii de concurs stabilită la nivelul Comisiei de admitere a I. la Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”: limba engleză/ franceză/ germană/ rusă.  La unitățile de învățământ postliceal ale M. la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” – Facultatea de Poliție și Facultatea de Poliție de Frontieră – învățământ cu frecvență și frecvență redusă (în situația în care candidații nu au domiciliul/reședința într-un județ de frontieră). la instituția de învăţământ la care au fost declaraţi „ADMIS”.  Gestionarea documentelor de studii în original/copie legalizată se reglementează de fiecare instituție de învățământ prin dispoziție a președintelui comisiei de admitere. respectiv la îndepărtarea din cadrul unității de învățământ. în facultăţile Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”. M. în timpul şi în legătură cu exercitarea Page 17 of 23 . Neprezentarea. la unitățile de învățământ postliceal ale M.R. Dosarele candidaților declarați „RESPINS” se restituie unităților de recrutare. în vederea înmatriculării. la începerea anului şcolar/universitar.G.R. 3. diploma de bacalaureat.I se vor consulta pe site-ul oficial al fiecărei instituţii de învăţământ.specializarea “drept” învățământ cu frecvență: limba engleză / franceză / germană / rusă / spaniolă. la instituțiile de învățământ superior și unitățile de învățământ postliceal ale MApN: limba engleză.I. cercetat şi înregistrat conform legislaţiei în vigoare şi copiii personalului militar. 4. în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la finalizarea concursului. în anul 2016 şi constă în aplicarea unui Test grilă la disciplinele: Istorie. clasat inapt sau apt limitat pentru serviciul militar ori.N și S.„Alexandru Ioan Cuza”. RECRUTAREA ŞI SELECŢIA COPIILOR AFLAŢI ÎN ÎNTREŢINEREA POLIŢIŞTILOR RĂNIŢI SAU DECEDAŢI ca urmare a rănirii într-un accident de muncă şi a copiilor personalului militar.A. potrivit opţiunii la înscriere).P.Ap.I.R vor organiza și desfășura proba de verificare a cunoștințelor în data de 10 septembrie 2016. în perioada probelor de selecție și/sau de verificare a cunoștințelor pentru admiterea la instituții de învățământ.P.G.  Candidaţii declaraţi ”ADMIS” au obligaţia să depună.  Unitățile de învățământ postliceal ale I.I: limba engleză / franceză.R – sesiunea 2016.  Detaliile privind conținutul probelor de verificare a cunoștințelor și calendarul desfășurării acestora la instituțiile de învățământ superior/unitățile de învățământ postliceal ale M. conduce la neînmatriculare. în timpul şi în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu  Copiii aflaţi în întreţinerea poliţiştilor răniţi sau decedaţi ca urmare a rănirii într-un accident de muncă. 2.  Candidații pot opta pentru limba străină la care să susțină proba de verificare a cunoștințelor după cum urmează: 1. în original. decedat.

până la terminarea acestora. în timpul şi în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu. copilul minor. (2) ale prezentului articol. examinarea medicală și evaluarea psihologică a candidatului se realizează potrivit procedurilor de recrutare și selecție similar celorlalți candidați. b) adeverinţă care să ateste faptul că este în continuarea studiilor pentru copilul major aflat în întreţinerea poliţistului rănit sau decedat ca urmare a rănirii într-un accident de muncă.I asupra propunerii de înmatriculare.I. 499 din Legea nr.A. dacă este cazul. în fotocopie.A. cercetat şi înregistrat conform legislaţiei în vigoare.I propunerea privind înmatricularea și documentația care fundamentează aceasta. sesiunea 2016. nr.  Condiţiile legale şi criteriile specifice de recrutare a candidaţilor sunt cele prevăzute de Ordinul M. fără susţinerea probei de verificare a cunoştinţelor.U –M.  Unitățile de recrutare. Copilul major aflat în întreţinerea poliţistului rănit sau decedat ca urmare a rănirii într-un accident de muncă depune la unitatea de recrutare o adeverinţă care să ateste faptul că este în continuarea studiilor. în situația promovării etapelor de recrutare și selecție prevăzute la programul de studii pentru care optează. după caz. potrivit art.I.atribuţiilor de serviciu.A. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M. care transmite la D. în anul I de studii postliceale/studii universitare de licenţă. (1) şi alin. constituirea dosarului de recrutare. cu modificările şi completările ulterioare. dacă se află în continuarea studiilor.R. e) certificatul de deces al poliţistului decedat.A. candidații trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiții: a) să fie declarați „APT” la contravizita medicală. respectiv în întreţinerea personalului militar.R. ca urmare a rănirii într-un accident de muncă. Page 18 of 23 .M. 35/2014 privind măsurile de sprijin acordate poliţiştilor încadraţi într-un grad de invaliditate şi familiilor acestora.A. cercetat şi înregistrat conform legislaţiei în vigoare.  Verificarea îndeplinirii condiţiilor generale şi a criteriilor specifice de admitere revine unităţii de recrutare.A.A nr. conform reglementărilor legale în vigoare. în copie.I. în conformitate cu prevederile Ordinului M. precum şi copilul devenit major.  Verificarea îndeplinirii condițiilor generale și a criteriilor specifice pentru admiterea într-o instituție de învățământ a M.R.A. Dosarul va fi transmis de către unitatea de recrutare instituţiei de învăţământ pentru care optează și conţine: a) documentele prevăzute de actele normative în vigoare pentru selecția și admiterea în instituţiile de învăţământ din cadrul M. Dosarul de recrutare pentru candidații care au fost declarați „APT” din punct de vedere medical și psihologic este transmis de către unitatea de recrutare instituției de învățământ pentru care optează. în vederea informării petentului. clasat inapt sau apt limitat pentru serviciul militar ori. după caz. 108/2014 privind măsurile de sprijin acordate personalului militar încadrat într-un grad de invaliditate sau clasat apt limitat pentru serviciul militar şi familiilor acestora. unității de recrutare și instituției de învățământ pentru care optează candidatul în sensul rezervării locului la admitere. procesul- verbal de cercetare a evenimentului. cercetat şi înregistrat conform legislaţiei în vigoare.M.R.  Prin copil aflat în întreţinerea poliţistului rănit sau decedat ca urmare a rănirii într-un accident de muncă. precum şi familiilor personalului militar decedat.U –M.I.G. se înţelege.G. decedat.I.A. republicată.  Urmare analizei realizată la nivelul D. emisă/emis pe numele poliţistului rănit sau al poliţistului decedat. în fotocopie.I nr. 287/2009 privind Codul civil. ca urmare a rănirii într-un accident de muncă. Aprobarea solicitării se transmite Comisiei centrale de admitere pentru concursul de admitere în instituțiile de învățământ ale M. dar fără a depăşi vârsta de 26 de ani. d) decizia medicală avizată sau certificatul-decizie medicală. precum şi familiilor poliţiştilor decedaţi.I. aceasta se prezintă spre aprobare ministrului afacerilor interne. în fotocopie.A. vor constitui dosarul de recrutare pentru candidaţii aflaţi în situaţia de la alin. c) formularul pentru înregistrarea accidentelor de muncă (FIAM) sau. respectiv ale Ordinului M. ca urmare a primirii directe a cererii de înmatriculare. cu modificările şi completările ulterioare. pot solicita în scris ministrului afacerilor interne înmatricularea în instituţiile de învăţământ din cadrul M.  Pentru a fi declarați „ADMIS” la instituţia de învăţământ/ programul de studii la care au solicitat înmatricularea.I.

I rezultatele examinării medicale. în situaţia în care candidatul optează pentru Academia de Poliţie ”Alexandru Ioan Cuza”.R.I nr. piercing-uri sau tatuaje neacoperite de vestimentație.R vor aduce la cunoştinţa candidaţilor. respectiv 29 iulie 2016 pentru şcolile de agenţi şi aduce la cunoştinţa D.03.G.A. PREȘEDINTELE COMISIEI DE ADMITERE A I. (9) din Dispoziţia Directorului General al DGMRU nr.A.I informează solicitantul și unitatea de recrutare cu privire la rezervarea locului în sesiunea următoare de admitere. 37 alin. în funcție de cererile de înmatriculare aprobate.A. precum şi familiilor poliţiştilor decedaţi.2016.G.A.M.U –M. b) să fie declarați „PROMOVAT” urmare verificării îndeplinirii criteriului privind înălțimea minimă și a observării directe a existenței unor semne particulare.G. precum şi familiilor personalului militar decedat conform informărilor primite. nr.M. D. respectiv ale Ordinului M.G.  Unitățile de învățământ postliceal ale I.R. II/565 din 24.  Potrivit art. în ținuta de vară. ale verificării îndeplinirii criteriului privind înălţimea minimă.M. 35/2014 privind măsurile de sprijin acordate poliţiştilor încadraţi într-un grad de invaliditate şi familiilor acestora. 108/2014 privind măsurile de sprijin acordate personalului militar încadrat într-un grad de invaliditate sau clasat apt limitat pentru serviciul militar şi familiilor acestora. c) să promoveze proba de evaluare a aptitudinilor fizice.R – sesiunea 2016 _____________________________ Anexa 1 Page 19 of 23 .  Unitățile de recrutare planifică solicitantul pentru examinarea medicală și evaluarea psihologică în mod similar celorlalţi candidaţi dacă s-a iniţiat procedura de constituire a dosarului de recrutare până la data de 27 mai 2016. prin afişare. pot surveni modificări ale locurilor scoase la concursul de admitere. ca urmare a observării directe.I. respectiv contravizita medicală şi verificarea aptitudinilor fizice.U. precum şi existenţa unor semne particulare sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie. evaluării psihologice.P.  În situaţia în care cererea a fost aprobată de ministrul afacerilor interne după perioada planificată pentru susţinerea probelor de selecţie potrivit Graficului de admitere al instituției de învățământ la care a optat. numărul de locuri pentru care se candidează şi numărul de locuri “rezervat pentru beneficiarii Ordinului M.P. în ţinuta de vară.

grad de comparaţie). număr. timp. conjuncţie. Sensul propriu (de bază şi secundar) şi sensul figurat .Atributul şi propoziţia subordonată atributivă Page 20 of 23 .Vocabularul limbii române. Funcţii sintactice (adverb. Despărţirea cuvintelor în silabe . Vocabularul fundamental. mod. prepoziţie. cuvânt . Masa vocabularului .Fraza. Clasificare/fel (adverb.Relaţii sintactice în propoziţie şi în frază (coordonare şi subordonare). intonaţia şi pauza .Vocalele. articol. Locuţiunile.Sinonimele. gen. interjecţie).Silaba.Regionalismele.Mijloace externe de îmbogăţire a vocabularului. persoană. Propoziţia principală şi secundară/subordonată. Elementele de relaţie în frază.Cuvintele şi construcţiile incidente. Categorii morfologice (diateza.Relaţia text. Cuvântul de bază. Compunerea.sesiunea 2016 I.P.Cuvântul.Părţile de vorbire flexibile. Împrumuturile. pronume. Clasificare/fel (verb. Mijloacele de realizare a relaţiilor sintactice în propoziţie şi în frază: flexiunea. Hiatul . propoziţie. LIMBA ROMÂNĂ LEXIC . nr. juxtapunerea. unic INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE Comisia de admitere a I. Funcţii sintactice . Triftongul. Omonimele. Elementul regent .Mijloace interne de îmbogăţire a vocabularului. Arhaismele . frază. Locuţiunile. caz. conjugare.sesiunea 2016 TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA recomandate candidaţilor înscrişi la concursul de admitere în şcolile de agenţi de poliţie din subordinea Inspectoratului General al Poliției Române . interjecţie) NOŢIUNI DE SINTAXĂ . Forma şi conţinutul. Neologismele . TEMATICA CONCURSULUI DE ADMITERE. substantiv. expresii) . Tipurile de propoziţie SINTAXA PROPOZIŢIEI ŞI A FRAZEI . adjectiv). Semivocalele.Pleonasmul NOŢIUNI DE FONETICĂ . topica. Derivarea. Schimbarea valorii gramaticale (conversiunea). Paronimele . numeral. Diftongul.Subiectul şi propoziţia subordonată subiectivă . Sensul cuvintelor în context. joncţiunea.Folosirea corectă a accentului în limba română MORFOSINTAXA .Predicatul şi propoziţia subordonată predicativă . Propoziţia regentă şi propoziţia subordonată.Cuvintele polisemantice .Propoziţia şi părţile de propoziţie.Unităţile frazeologice (locuţiuni. PE DISCIPLINELE DE CONCURS 1. Familia lexicală și câmpul lexical .R . Punctuaţia lor . ROMÂNIA Nesecret MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Bucureşti Ex.G.Părţile de vorbire neflexibile. Consoanele. Antonimele.

Acordul SCRIEREA FUNCŢIONALĂ : -Tipuri de scrisori -Cererea -Procesul-verbal -Curriculum vitae (în format european) -Invitaţia ORTOGRAFIA ŞI PUNCTUAŢIA : . Complementul direct şi indirect . Numeralul adverbial PRONUMELE .Articolul hotărât.Adjectivul demonstrativ.Timpul : PRESENT SIMPLE. Cazul substantivelor -Countable & uncountable nouns ARTICOLUL ŞI ALŢI DETERMINANŢI .Verbele modale SUBSTANTIVUL .Comparaţia adjectivelor. PAST SIMPLE. de scop.Verbele auxiliare . Genul substantivelor. de mod. PAST PERFECT. Adjectivul posesiv. Complementele circumstanţiale şi necircumstanţiale. -Complementul.Aspectul simplu şi continuu timpurile: trecut. punctul ca semn ortografic 2. FUTURE PERFECT . Pronumele interogativ. punctul. Numeralul distributiv. PRESENT CONTINUOUS. de timp.Categoriile gramaticale ale verbului . Articolul nehotărât. prezent şi viitor. apostroful. FUTURE CONTINUOUS.Numarul substantivelor. Pronumele negativ ADJECTIVUL . de mod. consecutive.Pronumele personal.Formele nepersonale ale verbului . Formarea comparativului şi superlativului. linia de pauză . Articolul zero. de cauză. Numeralul colectiv. Pronumele reflexiv. Complementele circumstanţiale de loc. punctul şi virgula. Pronumele posesiv.Propoziţia subordonată completivă directă.Persoana şi numărul . Propoziţiile subordonate circumstanţiale de loc. FUTURE SIMPLE. Propoziţiile subordonate circumstanţiale condiţionale. Pronumele relativ. Pronumele nehotărât. Propoziţia subordonată completivă indirectă. aspectul perfect . de timp. Numeralul multiplicativ. semnul întrebării. Comparaţia neregulată a adjectivului. Adjectivul nehotărât NUMERALUL . Adjectivul interogativ. PAST CONTINUOUS. Numeralul ordinal. Complementul circumstanţial de cauză şi de scop. Passive Voice . PRESENT PERFECT. Expansiunea şi contragerea . semnul exclamării.Semnele ortografice : cratima.Diateza: Active Voice. Locul adjectivului în propoziţie ADVERBUL Page 21 of 23 . concesive. LIMBA ENGLEZĂ MORFOLOGIA VERBUL .Numeralul cardinal.Expresii impersonale . Omisiunea articolului .Semnele de punctuaţie : virgula. Numeralul fracţionar.

circumstanţiale cauzale. infinitivale.Vorbirea directă şi indirectă 3.Diatezele : activă.Cazurile substantivelor ADJECTIVUL .Corespondenţa timpurilor . concesive. afirmative. II. LIMBA FRANCEZĂ MORFOLOGIA ARTICOLUL . Acordul participiului trecut (cu être. timpuri verbale .Adverbe la comparativ şi superlativ CUVINTE DE LEGĂTURĂ .Tipuri de propoziţii (enunţiative.Si condiţional. articolul nehotărât. participiu. omisiune.Concordanţa timpurilor la modul indicativ . temporale.Prepoziţia (principalele prepoziţii. interogative) . Suprimarea negaţiei pas.Nume de ţări . Propoziţii condiţionale mixte . y.Acordul adjectivului calificativ .Propoziţii condiţionale (I. adjectivul posesiv. tonic). infinitiv. adjectivul numeral. Poziţia adverbelor negative.Locul adjectivului calificativ.Verbe de grupa întâi. completive.Formarea adverbelor de mod. timp. interogative etc. Substantive cu două genuri .Comparaţia adverbului PREPOZIŢIA SINTAXA . pronumele demonstrativ. loc.Sintaxa frazei: propoziţii subordonate relative. pasivă. Formarea timpurilor verbale .Sintaxa propoziţiei : exprimarea afirmaţiei. gerunziu . Pluralul adjectivului calificativ .Pronumele personal (aton. Interogaţia totală.Adjectivele demonstrative. cu avoir. negaţiei. articolul partitiv .Moduri verbale : indicativ. subordonatoare) SINTAXA . negative. pronumele interogativ. Femininul substantivelor. consecutive. adjectivul nehotărât PRONUMELE . cantitative. forme.Omisiunea articolului SUBSTANTIVUL .Ordinea cuvintelor în propoziţie . grupa a treia : moduri verbale.) .Tipuri de adverbe (mod.Femininul adjectivului calificativ. il – cu valoare de pronume neutru. Ne expletiv .Întrebuinţarea negaţiei ne. condiţional. pronumele posesiv.Genul substantivelor. pronumele adverbiale – en. parţială . pronumele personal complement.Timpuri verbale : simple şi compuse. grupa a doua. loc. reflexivă .Verbele auxiliare avoir şi être – folosite la timpurile compuse. III). repetare.Articolul hotărât.Verbele impersonale . subjonctiv. pronumele nehotărât VERBUL .. întrebuinţare). cu verbele reflexive) . de scop Page 22 of 23 . interogaţiei . Adjective care îşi schimbă sensul după loc . Si dubitativ ADVERBUL . locuţiuni prepoziţionale. imperativ. pronumele relativ. Conjuncţia (coordonatoare.

Ortoepic și Morfologic al Limbii Române. BIBLIOGRAFIA CONCURSULUI DE ADMITERE  Sunt recomandate toate manualele şcolare alternative. familii de cuvinte II. sinonime. din materia cărora se stabilesc subiectele de concurs. antonime. elaborate şi aprobate prin Ordinele Ministerului Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice şi aflate în vigoare în anul şcolar 2015 – 2016.  Dicționarul Ortografic.Discursul raportat LEXIC .Expresii.. ediția a-II-a COMISIA DE ADMITERE A IGPR – sesiunea 2016 ________________ Page 23 of 23 . omonime.