You are on page 1of 2

NUME: DATA: 21.05.

2011
NR: 2

Teză la limba şi literatura română pe semestrul II

I.1. Precizaţi valoarea mofologică, funcţia sintactică şi cazul cuvintelor subliniate din următoarele enunţuri:

Exemplu Valoare morfologică Funcţia sintactică Cazul
1. Le-am oferit amândurora toată iubirea noastră.
2. Rezultatele sunt excelente.
3. Temele elevei serioase sunt corecte.
4. Toată lumea îi respectă pe elevii silitori.
5. Câte doi învăţau.
6. Din galben s-a făcut roşu.
7. Era mai mult moartă decât vie.
8. Şi acest tablou e frumos aidoma celor trei de acolo.
9. Colegii le oferă celor trei buchete de flori.
10. Primul câştigător este Andrei.

2pct.

2. Scrie, în spaţiul punctat din faţa fiecărui caz din prima coloană, litera corespunzătoare enunţului din cea de-a
doua coloană:

…………N A.Eu îi ajut pe trei dintre ei.
………...Ac B.Am discutat cu trei dintre ei.
……...…G C.Noi vom proceda conform celor trei.
………...D D.La dreapta celor trei a stat profesorul.
E.Trei au luat notă mare.

1pct.
3. Fă acordul corect!

a) Băieţii şi fetele …………….. la spectacol. (a merge)
b) Teama de examenul a elevilor …………….. la rezultate slabe. (a duce)
c) Noi şi ei ……………… uniţi. (a fi)
d) Primul dintre ei ………… …... (a greşi)
e) Sora şi fratele meu …………….. în Franţa. (a pleca)

1pct.

4. Predicatul
2pct.

II.1. „Budulea Taichii” de I.Slavici – planul simplu de idei

3pct.