You are on page 1of 1

PROFIL BUŠOTINE B __

Mjesto: Azimut: _____ Koordinate Y:
Lokalitet: X:
Kartirao: Z:
Oprobovao:
Locirao: Početak bušenja:
Bušio: RAZMJERA 1 : _______ Završetak bušenja:

TEHNIČKI GEOLOŠKI PODACI Vertikalni smještaj
PODACI
Promjer bušotine

Apsolutna visina
Način bušenja

Opis stijene
Uzeti uzorci

Napomena
Pad sloja

% jezgra

Dubina
Grafički
Naziv prikaz

uzorci za fizičko-mehanička ispitivanja uzorci za mineraloško-petrografska ispitivanja
uzorci za hemijska ispitivanja