You are on page 1of 1

PERINGATAN

:

Jika menuntut KM, borang ini wajib disediakan dan mendapat kelulusan
Ketua Jabatan masing-masing.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Nama : JAY AIVINE SULAIMAN Jenis Kenderaan : Toyota Hilux
Jabatan/ : Sk. Karagasan, Nombor : SA 4718 X
Bahagian Pejabat Pelajaran Daerah, Kuasa : 2.5 cc
89300, Ranau. Kelas :A

Kepada Ketua Jabatan/Bahagian,

Saya JAY AIVINE SULAIMAN K/P: 840811-12-5803 dengan ini memohon kebenaran tuan untuk
menggunakan kereta saya sendiri dalam menjalankan tugas rasmi ke tempat-tempat berikut dan
menuntut elaun hitungan KM Kelas A.

Tarikh Tempat dilawati Jenis Tugas Hitungan KM Pergi
dan Balik

Menjalankan Tugas Sebagai
05.09.2016 SK. Mangkapoh, Timbalan Pengawas 766 KM
Hingga 08.09.2016 Ranau Peperiksaan Ujian Penilaian
Sekolah Rendah (UPSR)
Tahun 2016

Sebab – sebab mengapa kereta saya perlu digunakan adalah:

a). Sebab tiada kereta khas dari Jabatan di sekolah ini.
b). Menjimatkan masa perjalanan memandangkan Jarak diantara PPD dan sekolah ialah
151.6 (pergi dan balik).

Tarikh : 09.09.2016 ...............................................

Tandatangan Pegawai.

........................................................................................................................................................................

Dipenuhkan oleh Ketua Jabatan :

Saya mengaku bahawa adalah amat mustahak bagi pegawai ini menggunakan kereta beliau dalam
perjalanan tersebut di atas dan permohonan itu adalah diluluskan dengan syarat berikut :

i. Telah menghantar dan mengambil surat di PPD, Ranau atas arahan Guru Besar.
ii. Menghantar senarai nama staf yang menerima EKMLTK di Unit Akaun PPD, Ranau.

Tarikh : ...................................................

Tandatangan Ketua Jabatan

Nama :

Cop Rasmi :