You are on page 1of 2

LAPORAN KURSUS DALAMAN MODUL TMK DALAM MATA PELAJARAN KSSR

TAHUN 1 2017.

1. Daerah : RANAU
2. Kod&Nama Sekolah : XBA5422 / SK. NALAPAK RANAU
3. Tahun :1
4. Tarikh/Masa :08 November 2016 / 12.00pm-2.00pm
5. Nama Penyampai : PUAN WILEMINA BIRI ANAK EMBIT
6. Sasaran : SEMUA GURU SK NALAPAK RANAU
7. Bil Peserta : 18 ORANG
8. Lokasi Taklimat : MAKMAL ICT
9. Objektif : MENDEDAHKAN KEPADA PESERTA
TENTANG PELAKSANAAN MODUL TMK DALAM
KSSR TAHUN1 2017.

10. Pengisian : a) Membentangkan pengenalan DSKP dan KSSR
b) Peserta dimaklumkan tentang pelaksanaan kurikulum
baharu KSSR Semakan bermula tahun 2017.
c) Penyampai menerangkan pelaksanaan Modul TMK dalam
mata pelajaran KSSR bermula Tahun 1 2017
d) Pentaksiran TMK juga ditekankan semasa kursus
dijalankan.
11. Edaran Bahan : Slideshow Pelaksanaan Modul TMK Kssr Tahun 1 2017.

Disediakan oleh: Disahkan oleh:

…………………………….. ………………………………….

(WILEMINA BIRI ANAK EMBIT) (ALEXIUS BIN MAJINGGOL)
GURU BESAR
SK. NALAPAK, RANAU

Lampiran. .