You are on page 1of 11

Paggawa ng Slogan

Pamantayan ng Paglahok:

1. Ang Paligsahan ay bukas sa mga interesadong mag-aaral ng Kolehiyo ng
Edukasyon magmula sa Una hanggang Ikatlong taon.
2. Ang mapipiling salita ay dapat angkop sa tema na “Wikang Filipino para sa
Pambansang Kaunlaran. ”
3. Ang kalahok ang siyang magdadala ng mga kagamitan para sa nasabing
paligsahan.
4. Ilalagay ang ginawang slogan sa 1/8 illustration board.
5. Ang paggamit ng cellphone at anumang uri ng mga elektronikong kagamitan ay
mahigpit na ipinagbabawal sa oras na magsimula ang paligsahan.
6. Bibigyan ng tatlong oras ang bawat kalahok na matapos ang kanyang slogan.
7. Ang pasya ng mga hurado ay pinal at hindi na maaring pasubalian.
8. Ang magwawagi sa una hanggang sa ikatlong gantimpala ay tatanggap ng
sertipiko ng pagkilala.
9. Ang kraytirya ay binubuo ng mga sumusunod:

Pagpili ng Salita 30%
Kaugnayan sa paksa 30%
Orihinalidad 25%
Pangkalahatang Biswal 15%
Kabuuan 100 %

Mga Taga-pangulo:
Smart Suarez
Jon Bryan Maambong
Donnie Castillo

8. Ang kraytirya ay binubuo ng mga sumusunod: Sining ng Pagkakabuo 30% Kaugnayan sa Paksa 20% Pagpapakahulugan 20% Pangkalahatang Biswal 15% Orihinalidad 15% Kabuuan 100 % Mga Taga-pangulo: Smart Suarez Jon Bryan Maambong Donnie Castillo . 7. 4. 9. Ang paggamit ng cellphone at anumang uri ng mga elektronikong kagamitan ay mahigpit na ipinagbabawal sa oras na magsimula ang paligsahan. Ang magwawagi sa una hanggang sa ikatlong gantimpala ay tatanggap ng sertipiko ng pagkilala. Ilalagay ang ginawang poster sa 1/4 illustration board. Bibigyan ng tatlong oras ang bawat kalahok na matapos ang kanyang poster. 6. 5. ” 3. 2. Ang Paligsahan ay bukas sa mga interesadong mag-aaral ng Kolehiyo ng Edukasyon magmula sa Una hanggang Ikatlong taon. Paggawa ng Poster Pamantayan ng Paglahok: 1. Ang pasya ng mga hurado ay pinal at hindi na maaring pasubalian. Ang larawang iguguhit ay dapat angkop sa tema na “Wikang Filipino para sa Pambansang Kaunlaran. Ang kalahok ang siyang magdadala ng mga kagamitan para sa nasabing paligsahan.

Ikalawang gantimpala c. 30% Natataglay ang katangian ng mabuting sanaysay.Y 2015-2016. a. Ang piyesa ay nararapat na orihinal na akda ng kalahok. 1st sem) na kumukuha ng kurso sa ilalim ng Kolehiyo ng Edukasyon sa New Era University.  ang Sanaysay ay nasa anyo/pormang “Impormal” 3. Pamantayan sa pagmamarka Tema -paglalahad ng ideya ayon sa tema ng timpalak 20% Istaylistiko -pagiging orihinal ng istilo ng pagsulat.  ang paggawa at/o pagpapasa ng Lahok ay ayon lamang sa itatakdang panahon ng DALUBWIKAAN. Pagsulat ng Sanaysay Pamantayan ng paglahok: 1. Ikatlong gantimpala 5. 20% Kabuuan 100% Mga Taga-pangulo: Ruiz Dimabayao Rica Dery . S.unity” 30% Nilalaman -pagiging natatangi ng pagkabuklod ng mga ideya sa kabila ng pagtatakda ng tema. Ang lahat ng mga akdang lalahok ay susukatin. “coherence.cohesion. 4. Ang timpalak ay bukas sa mga nasa UNA at Ikatlong Taon (1st yr-3rd yr. Unang gantimpala b. 2. at bibigyan ng sertipiko ng pagkilala. Ang pasya ng mga inampalan para sa lahat ng mga akdang lalahok sa timpalak ay PINAL na at hindi mapasusubalian.

25% Pagkamasining -nakagagamit ng retorikal “devices” sa pagpapahayag. 2. Unang gantimpala b. Ikatlong gantimpala 4.  sa lahat ng lalahok ay kikilalanin ang mga magwawaging akda: a. 25% Istaylistiko -pagiging orihinal ng istilo ng pagsulat. Kabuuuan 100% Mga Taga-pangulo: Ruiz Dimabayao Rica Dery . Ang piyesa ay nararapat na orihinal na akda ng kalahok. Ang timpalak ay bukas sa mga nasa Una at Ikatlong Taon (1st yr-3rd yr. Pamantayan sa pagmamarka Tema -pagsunod sa itinakdang tema ng timpalak. Ang pasya ng mga inampalan para sa lahat ng mga akdang lalahok sa timpalak ay PINAL na at hindi mapasusubalian.Y 2015-2016. 25% Nilalaman -pagiging natatangi ng pagkabuklod ng mga ideya sa 25% kabila ng pagtatakda ng tema.  ang Tula ay nasa porma/anyong “Malayang Taludturan” 3. S.  ang paggawa at/o pagpapasa ng Lahok ay ayon lamang sa itatakdang panahon ng DALUBWIKAAN. Ikalawang gantimpala c. Pagsulat ng Tula Pamantayan ng paglahok: 1. 1st sem) na kumukuha ng kurso sa ilalim ng Kolehiyo ng Edukasyon sa New Era University.

4. Ang bawat pares ay magdadala ng 1/8 illustration board. Tagisan ng Talino Pamantayan ng paglahok: 1. Mga Taga-Pangulo: Rona Mae Alquiza Ysabel Ricarte Mary Ann Once . 2. 3. Ang magwawagi sa nasabing patimpalak ay bibigyan ng sertipiko ng pagkilala. Ang paggamit ng cellphone at anumang uri ng mga elektronikong kagamitan ay mahigpit na ipinagbabawal sa oras na magsimula ang paligsahan. Chalk at Basahan. Ang patimpalak na ito ay bukas lamang sa bawat dalawang (2) representante ng bawat mayorya.

Ang mananalo ang pararangalan sa huling araw ng mga akitibidad (Pahimakas). 2. 6. 4. Magpapadala ang bawat mayorya ng tatlong (3) kalahok. Gabay sa mga kalahok:  Ang gagamiting pyesa ay ang pyesang ibinigay lamang ng DALUBWIKAAN. Binubuo ito ng dalawang (2) mambabalagtas at isang (1) lakandiwa. Ang patimpalak ay bukas para sa lahat ng antas ng mga mag-aaral sa Kolehiyo ng Edukasyon. Maaaring magkahalong babae at lalaki o purong babae o lalaki lamang. Ang desisyon ng hurado ay pinal at hindi na maaring pasubalian. Balagtasan Pamantayan ng paglahok: 1. 3. Ang balagtasan ng bawat grupo ay dapat tumagal ng 10-15 minuto lamang.  Angkop na kasuotan ang isusuot ng mga kalahok.  Masining ang gagawing balagtasan 5.  Maaari ng gumamit ng simpleng kagamitan (props) sa pagtatanghal. Ang mga Krayterya ay binubuo ng mga sumusunod: Nilalaman 30% Pagbigkas 30% Paggalaw 15% Personalidad 15% Dating sa Madla 10 % Kabuuan 100% Mga Taga-pangulo: Christel Joy Barcela Junnalyn Quidor .

Ang kraytirya ay binubuo ng mga sumusunod: Timbre 30% Tiyempo 25% Interpretasyon at Ekspresyon 20% Kalinawan 15% Pagtatanghal 10 % Kabuuan 100% Mga Taga-pangulo: Ella Marie Pilapil Shane Orbita . 5. Ang pasya ng hurado ay pinal at hindi na maaring pasubalian. 3. Kailangang maghanda ng sariling minus-one ang bawat kalahok na nakalagay sa flash drive. 4. Kailangang nakasuot ng baro’t saya ang mga kalahok. Ang mga magwawagi sa patimpalak na ito ay bibigyan ng sertipiko ng pagkilala sa pahimakas. Bawat major ay may dalawang representante (Babae at Lalaki). 2. 6. Kundiman Pamantayan sa Paglahok: 1.

6. Ang pasya ng hurado ay pinal at hindi na maaring pasubalian. 5. Ang mga karakter na gagayahin ay ang mga tauhan lamang ng mga kilalang nobela sa Filipino. Ang bawat kalahok ay maghahanda ng mga natatanging bilang para sa Talent Portion. Pagsasatao Pamantayan sa Paglahok: 1. 2. 3. Ang krayterya ay binubuo ng mga sumusunod: Interpretasyon/ Ekspresyon 40% Talino at Talento 30% Tindig/ Personalidad 20% Dating sa Madla 10% Kabuuan 100 % Mga Taga-Pangulo: Gilda Baluyot Ida Sandra Gonzales Stephanie Capones . 4. Ang mga kandidato sa patimpalak na ito ay ang mga napiling Lakan at Lakambini sa mga nagpapakadalubhasa sa iba’t-ibang asignatura. Ang mga magwawagi sa patimpalak na ito ay bibigyan ng sertipiko ng pagkilala sa pahimakas.

Ang bawat grupo ay maghahanda ng kani-kanilang awiting gagamitin sa pagsayaw na hindi lalagpas sa 4 NA MINUTO. Ang bawat grupo ay binubuo ng 8-10 miyembro. Ang mga magwawagi sa patimpalak na ito ay bibigyan ng sertipiko ng pagkilala sa pahimakas. Ang pasya ng hurado ay pinal at hindi maaaring pasubalian. Ang patimpalak na ito ay bukas sa lahat ng mga mag-aaral ng Kolehiyo ng Edukasyon mula UNANG TAON HANGGANG IKATLONG TAON. 6. 4. Malaya ang bawat kalahok na makapamili kung sino ang nais nilang makasama basta’t huwag lamang lalagapas sa itinakdang bilang ng miyembro. 5. Ang krayterya ay binubuo ng mga sumusunod: Kahandaan 30% Kasuotang Ginamit 20% Pagiging Malikhain (props) 20% Tugtuging napili 20% Dating sa Madla 10 % Kabuuan 100% Mga Taga-pangulo: Millicynth Bucado Irish Joy Bogar . 2. 7. 3. Katutubong Sayaw Pamantayan ng paglahok: 1. Siguraduhing may NAKAHANDANG RESERBA kung sakali mang magkaroon ng aberya.

Ang pasya ng hurado ay pinal at hindi na maaaring pasubalian. Ang patimpalak na ito ay bukas sa lahat ng mga mag-aaral ng Kolehiyo ng Edukasyon mula UNANG TAON HANGGANG IKATLONG TAON. 4. 2. Ang bawat miyembro ay magbibigay ng 3 kopya ng awiting isasalin mula sa ingles at awiting naisalin sa Filipino. 5. Ang bawat grupo ay binubuo ng 10-15 miyembro. Malaya ang bawat kalahok na makapamili kung sino ang nais nilang makasama basta’t huwag lamang lalagapas sa itinakdang bilang ng miyembro. 7. 6. Ang krayterya ay binubuo ng mga sumusunod: Istilo ng Pagkakasalin 30% Tinig 25% Koryograpi 25% Kasuotan 10% Pagtatanghal 10 % Kabuuan 100% Mga Taga-Pangulo: Izza Danica Limpangog Pamela Gajo . Salinawit Pamantayan ng paglahok: 1. 3. Ang mga magwawagi sa patimpalak na ito ay bibigyan ng sertipiko ng pagkilala sa pahimakas. Ang bawat grupo ay pipili ng isang awit sa ingles na HINDI PA NAISASALIN SA WIKANG FILIPINO. 8.

at Musika 10% Dating sa Madla 10% 100% Mga Tagap-Pangulo: Mariella Penones. Maglapat ng sariling sining. 5.tunog o awitin. Inaasahang ang bawat kalahok ay may 10-15(sampu hanggang labing lima) katao kada pangkat. damdamin. Eunice Marquez.blaking. 3.15 minuto( Sampu hanggang labing lima) lamang ang oras ng pagtatanghal ng madulang Sabayang pagbigkas. Tatanggapin ang anumang kasuotang angkop sa pyesang Madulang Sabayang Pagbigkas. 10. Mga Pamantayan Pagpapalutang Sa Diwa ng Tula 30% Kalidad. at iba pa ay maaaring lumahok. Isang pyesa lamang ang gagamitin sa madulang sabayang pagbigkas. Indayog. at ang pagkakaroon ng koryograpi. at kaisahan ng Tinig sa Pagbigkas 30% Makabuluhang Galaw sa Tanghalan 20% Kasuotan. 7. Sabayang Pagbigkas Pamantayan ng paglahok: 1. Kahit anong antas at major. 8. 11. ekspresyon. 2. Mahalaga sa madulang sabayang pagbigkas ang tinig. 6. 9. imahinasyon. 4. Ang paligsahan ay para sa lahat ng mag-aaral sa Kolehiyo ng Edukasyon. magkakapareho o magkakaiba man ng year level. Props. Bawat lalabis na minuto ay may kabawasang puntos na tatamuhin mula sa hurado. pormasyon . 10. tamang pagbigkas at larawang-diwa. interpretasyon. bigkas. Myrna Bedes . Pinahihintulutan ang paglalapat ng himig. Pinal ang desisyon ng Hurado at hindi na maaring pasubalian. magkakablock. magkakamajor.