You are on page 1of 4

Θέμα 1ο

Α. Να δώσεις τους ορισμούς

1. της «1-1» συνάρτησης (2 μόρια)

2. της γνήσιας αύξουσας συνάρτησης (2 μόρια)

Β. δίνεται η πρόταση: « κάθε «1-1» συνάρτηση είναι γνήσια μονότονη »

1. να χαρακτηρίσεις την πρόταση ως Σωστή ή Λάθος (1 μόρια)

2. να δικαιολογήσεις την απάντηση σου. (4 μόρια)

Γ. να χαρακτηρίσεις τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές ή Λάθος (10 μόρια)

1. Έστω οι συναρτήσεις f και g με πεδία ορισμού τα Α και Β αντίστοιχα. Η

συνάρτηση gof ορίζεται εάν και μόνο εάν Β∩f(A)≠⌀.

2. Έστω η αντιστρέψιμη συνάρτηση f με πεδίο ορισμού το Α, τότε ισχύει :

f (f -1(x))=x , για κάθε x∈f(A).

3. Αν είναι f(x)= x2 , g(x)=√x και h(x)=x τότε ισχύει fog=h

4. Αν για την συνάρτηση f:Α → R και α∈Α ισχύει f(x)≥f(α) για κάθε x∈Α,

τότε η f παρουσιάζει μέγιστο στο α.

5. Αν f:Α → R με Α=Α1∪Α2 τότε f(Α)=f(Α1)∪f(Α2)
Δ. Αν για την f ισχύει f 2(x)=x2 για κάθε x∈R, τότε είναι: (2 μόρια)

1. f(x)= x για κάθε x∈R ή f(x)= -x για κάθε x∈R

2. f(x)=∣ x ∣ για κάθε x∈R

3. f(x)=-∣ x ∣ για κάθε x∈R

4. f(x)= x για κάθε x>0 και f(x)= -x για κάθε x<0

5. ( f(x)= x ή f(x)= -x ) για κάθε x∈R

Ε. Αν f , g «1-1» συναρτήσεις και ορίζονται οι f+g , f-g , f∙g και fog τότε (2 μόρια)

1. f+g είναι «1-1» συνάρτηση

2. f-g είναι «1-1» συνάρτηση

3. f∙g είναι «1-1» συνάρτηση

4. fog είναι «1-1» συνάρτηση

5. όλα τα παραπάνω είναι σωστά

ΣΤ. η παράσταση f(x)=ln(x-∣x∣) (2 μόρια)

1. Δεν είναι συνάρτηση

2. Είναι συνάρτηση με πεδίο ορισμού το R

3. Είναι συνάρτηση με πεδίο ορισμού το (0, +∞)

4. Είναι συνάρτηση με τύπο f(x)=ln2+lnx

5. Είναι συνάρτηση με τύπο f(x)=ln2+ln(-x)
Θέμα 2ο

Δίνονται οι συναρτήσεις με τύπους f(x) = √x − 1 και g(x) = lnx

Α. Να βρεθεί η σύνθεση fog

Β. Αν είναι (fog)(x)= √lnx − 1 να αποδείξεις ότι η fog είναι αντιστρέψιμη

και να βρεθεί η (fog) -1

Γ. Να αποδείξεις ότι οι γραφικές παραστάσεις των fog και g δεν έχουν κοινά

σημεία.

Δ. Να αποδείξεις ότι η (fog)-1 είναι γνήσια αύξουσα συνάρτηση και έχει

ελάχιστη τιμή την οποία να προσδιορίσεις.

Ε. Να λυθεί η εξίσωση : (fog)-1(g(x))=e∙√x

Θέμα 3ο

Δίνεται η συνάρτηση f ώστε για κάθε x∈R f 2(x)+lnf(x)=x.

Α. Δείξε ότι Cf βρίσκεται πάνω από τον χ΄χ

Β. Δείξε ότι 0<f(0)<1

Γ. Δείξε ότι f είναι αντιστρέψιμη και να βρεθεί η f -1

Δ. Αν είναι f -1(x)=x2+lnx , x>0 τότε:

1. η f -1 είναι γνήσια αύξουσα
−1 (x)
2. να λυθεί η εξίσωση: f 2 (0) + ln(f(0))f = f(0)(1 − f −1 (x))

3. να λυθεί η ανίσωση : x2(x-2)2 – ln(2-x) < x2 - 4x+ 4 - ln(x2-2x)
θέμα 4ο

𝑒 𝑥 −1
Δίνεται η f:R → R ώστε 2𝑓(𝑥) + 𝑓(−𝑥) = , για κάθε x∈R.
𝑒 𝑥 +1

Α. Να βρεθεί ο τύπος της f

𝑒 𝑥 −1
Β. Αν είναι 𝑓(𝑥) = , για κάθε x∈R , να βρεθεί το σύνολο τιμών της f
𝑒 𝑥 +1

Γ. Να αποδείξετε ότι η f είναι γνήσια αύξουσα και να βρείτε το πρόσημο της f

Δ. Να αποδείξετε ότι η f είναι αντιστρέψιμη και να βρεθεί η f -1

Ε. Να αποδείξετε ότι η f -1 είναι περιττή

Θέμα 2ο Θέμα 3ο Θέμα 4ο

A B Γ Δ Ε Α Β Γ Δ1 Δ2 Δ3 Α Β Γ Δ Ε

4 4 4 4 4 2 3 4 3 4 4 4 4 5 4 3