You are on page 1of 1

SLT-NMA-SJ

TIP KABLA : SLT-NMA-SJ
PRIMENA : - lagana struktura omogućava jednostavnu i brzu instalaciju
- nemetalna / potpuno izolaciona struktura sprečava
elektromagnetnu interferenciju
- zaštita od glodara, vodootporan
- koristi se za LAN, WAN za strukturno kabliranje i umrežavanje
- opciona LSZH omotač omogućava korišćenje u zatvorenom i na otvorenom
KONSTRUKCIJA : 1.spoljna PE omotač (opciona LSZH omotač)
2.stakleno vlakno
3.mekana cev (PBT)
4.vodootporna ispuna cevi
5.optička vlakna
6.žica

Tip optičkog kabla SM : 652-B, G 652-D, G 655 - MM : 62.5/125 OM1, 50/125
OM2, 50/125 OM3
Broj jezgara 2 do 12
Težina kabla (kg/km) 55
Spoljni prečnik (mm) 7
Rastegljivost (N) (IEC 794-1-E1) 1200 do 2500
Snaga nagnječenja (N/10 cm) (IEC 794-1- 1500
E3)
Min. dozvoljeni radijus savijanja (mm) 15xo statički &20xo dinamički, gde je o spoljni prečnik kabla u
(IEC 794-1-E 11) mm
Opseg temperature (°C) (IEC 794-1-F -1) operacija -40 do + 70 instalacija -30 do + 60