Opcje odzyskiwania systemu i przywracania preinstalowanego oprogramowania

Po pierwszym uruchomieniu, wpisaniu nazwy użytkownika, kluczu produktu itp. Zalecane jest wypalenie obrazu systemu dzięki któremu będzie możliwe odtworzenie systemu z płyt w przypadku uszkodzenia systemu. Procedura jest następująca: 1. Uruchom menu Start, zakładkę wszystkie programy, następnie Konserwacja i wybieramy opcję Kopia zapasowa/Przywracanie 2. Z lewej strony okna wybieramy Utwórz obraz systemu Obraz systemu może zostać nagrany na dysku twardym lub wypalony automatycznie na płycie/płytach DVD 3. Wybieramy opcję nagrywania Na jednym lub kilku dyskach DVD 4. Po wypaleniu obrazy jesteśmy informowani o możliwości stworzenia dysku naprawy systemu na nośniku CD, dzięki któremu możemy odtworzyć obraz w przypadku awarii systemu..

Opcje odzyskiwania systemu
Opcje odzyskiwania systemu są instalowane na dysku twardym. W menu opcji odzyskiwania systemu są dostępne narzędzia służące do rozwiązywania problemów z uruchamianiem, przeprowadzania diagnostyki lub przywracania systemu. Skorzystaj z Pomocy i obsługi technicznej systemu Windows, aby uzyskać więcej informacji dotyczących naprawy podczas uruchamiania systemu. Opcje odzyskiwania systemu można również uruchomić ręcznie w celu rozwiązania problemów. Procedura jest następująca. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w menu na ekranie. 1. Wyłącz komputer. 2. Włącz komputer i po wielokrotnym wyświetleniu ekranu TOSHIBA naciśnij klawisz F8. 3. Zostanie wyświetlone menu Zaawansowane opcje uruchamiania. Korzystając z klawiszy kierunkowych, wybierz opcję Napraw komputer i naciśnij klawisz ENTER. 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Przywracanie preinstalowanego oprogramowania z dysku twardego
Na dysku twardym na drugiej partycji może znajdować się folder HDDRecovery. W tym folderze są przechowywane pliki, które mogą być używane do przywracania oryginalnego fabrycznego stanu zainstalowanego oprogramowania. Należy koniecznie podłączyć zasilacz sieciowy, aby uniknąć rozładowania akumulatora podczas procesu odzyskiwania. Podczas ponownej instalacji systemu operacyjnego Windows dysk twardy zostanie sformatowany i wszystkie dane na nim zostaną stracone.

Zostanie wyświetlone menu Zaawansowane opcje uruchamiania. 7. 5. Zostanie przywrócony fabryczny stan komputera. . Aby uzyskać dostęp do procesu odzyskiwania. wybierz opcję Napraw komputer i naciśnij klawisz ENTER. 2. Kliknij opcję Odzyskiwanie obrazu systemu na ekranie Opcje odzyskiwania systemu. Korzystając z klawiszy kierunkowych. Wykonaj instrukcje wyświetlane w oknie dialogowym. Włącz komputer i po wyświetleniu ekranu TOSHIBA naciśnij klawisz F8. 3. 6. należy zalogować się jako użytkownik z odpowiednimi uprawnieniami. Wyłącz komputer.1. Wybierz preferowany układ klawiatury i naciśnij przycisk Dalej. 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful