You are on page 1of 1

Lembaran Kerja 5.

2 ( iv )

NAMA: KELAS: 2

Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.

16 ___ = 4 10 __ = 2

__ 3 = 5 12 4 = __ __ 2= 3

JAWAPAN

4 5

6
15 3