You are on page 1of 13

Kotak Sifir

Sifir 1, 3, 7 dan 9 Sifir 2, 4, 6 dan 8

1 2 3 2 4 6
4 5 6 8 0 2
7 8 9 4 6 8
Sifir 1
PERHATIKAN!
Terdapat 4
1 2 3

Sifir 3
sifir di dalam
kotak 9 ini.
4 5 6
Sifir 1
Sifir 7 7 8 9 Sifir 3
Sifir 7
Sifir 9 Sifir 9
Sifir 1

1 5
1 2 3 2 6
4 5 6 3 7
7 8 9 4 8
9
Sifir 3
1 5
3
8 8
6
1 2 3 2 1
9
4 5 6 2 4
1 2
7 8 9 7 7
Sifir 7
3 5
7
4 2
1 4
1 2 3 4 9
2 1
4 5 6 5 6
2 8
7 8 9 6 3
Sifir 9
4 5
9
5 4
1 8
1 2 3 6 3
2 7
4 5 6 7 2
3 6
7 8 9 8 1
Sifir 2
PERHATIKAN!
Terdapat 4
2 4 6

Sifir 6
sifir di dalam
kotak 9 ini.
8 0 2
Sifir 2
Sifir 4 4 6 8 Sifir 4
Sifir 6
Sifir 8 Sifir 8
Sifir 2
1 0
2
1 2
2 4 6 4
1 4
8 0 2 6
1 6
4 6 8 8
1 8
Sifir 6
3 0
6
3 6
2 4 6 1 2
4 2
8 0 2 1 8
4 8
4 6 8 2 4
5 4
Sifir 4
2 0
4
2 4
2 4 6 8
2 8
8 0 2 1 2
3 2
4 6 8 1 6
3 6
Sifir 8
4 0
8
4 8
2 4 6 1 6
5 6
8 0 2 2 4
6 4
4 6 8 3 2
7 2
INGAT !
Nilai nombor menjadi
semakin besar apabila di
darab dengan nombor yang
lebih besar.

Kecuali nombor pecahan dan nombor


perpuluhan