You are on page 1of 3

KSSR LESSON PLAN

Subject English

Class 2 Cemerlang

Date 19th July 2017 (Wednesday)

Time 07.30 am 08.30 am

Theme World of Knowledge

Topic On The Farm

Learning 3.1.1 Able to write in neat legible print: a) words b) phrases


standard
Objectives By the end of the lesson, pupils will be able to:
Mainstream: 1. Can write neatly the 3/3 sentences taught.
2. Can punctuate 3/3 sentences correctly
Remedial: 1. Can write neatly the 1/3 sentences taught.
2. Can punctuate 1/3 sentences correctly
Activities 1. Teacher shows some pictures.
2. .Teacher and pupils discuss about the pictures.
3. Teacher gives some new vocabularies.
Mainstream:
4. Teacher gives pupils some sentences.
5. Pupils try to match the sentences with the pictures.
6. Pupils write the sentences again with correct order.
Remedial:
7. Teacher show some word and explain the meaning.
8. Pupils fill in the blanks of the sentences based on the words shown by the teacher.

9. Pupils need to do exercise in English activity book.


Teaching aids English textbook, English activity book

Reflection
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN NUMERASI MATEMATIK

Tarikh : 19.07.2017 ( Rabu )


Mata Pelajaran : Matematik Tahun 1 Gemilang
Tajuk : Nombor Bulat Hingga 100
Masa : 09.00 10.00
Standard Pembelajaran : 2.3(ii), 1.10
Objektif Pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
Murid Perdana:
Di akhir pembelajaran ini murid akan dapat:
o Tambah dan tolak dalam lingkungan 100:
(a) Melaksanakan pengiraan tambah dan tolak.
(b) Menggunakan abakus 4:1 untuk mewakilkan pengiraan tambah dan tolak.
(c) Menggunakan strategi pengiraan secara mental bagi penambahan dan
penolakan.
Murid LINUS:
Di akhir pembelajaran ini murid akan dapat:
o Membilang satu-satu secara tertib menurun.
Bilangan Murid:
Perdana : 18
LINUS: 1

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Murid Perdana:
1. Murid ditunjukkan dengan gambar dua kumpulan.
2. Murid membilang kumpulan yang pertama dan menyatakan jumlahnya begitu juga dengan
kumpulan kedua.
3. Murid ditunjukkan dengan pasangan nombor berdasarkan gambar.
4. Murid diperkenalkan dengan simbol tambah dan kaitannya dengan pasangan nombor.
5. Murid ditunjukkan contoh lain.
6. Murid diberi latihan di dalam buku aktiviti.

Murid LINUS:
1. Murid diberi pembilang.
2. Murid dibimbing membilang dalm beberapa kumpulan.
3. Murid ditunjukkan dengan angka yang melambangkan bilangan dalam kumpulan.
4. Murid diberi latihan dalam lembaran kerja

Elemen Merentas Kurikulum (EMK)


Kreativiti
Keusahawanan
Bahan Bantu Belajar
kad nombor, blok asas 10, pembilang
Penilaian Pengajaran Dan Pembelajaran
Melalui permerhatian dan respon murid semasa menyelesaikan soalan di dalam lembaran
kerja dan buku aktiviti.

Refleksi:
Perdana:________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Linus:____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

DISEDIAKAN OLEH : .............. DISEMAK OLEH ; ................


(KHAIRUL NIZAM BIN HAMZAH) TARIKH :
KSSR LESSON PLAN

Subject English

Class 1 Gemilang

Date 19th July 2017 (Wednesday)

Time 11.50 am 12.50 pm

Theme World of Knowledge

Topic Know Your Numbers

Learning 3.1.2 copy in neat legible print with correct spelling: (ii) phrases
standard 3.1.3 write in neat legible print with correct spelling (ii) phrases (iii) simple sentences
3.1.4 write numbers in numeral and word forms : (i) cardinal numbers (1 - 20)
Objectives By the end of the lesson, pupils will be able to:
Mainstream: 1. Can write neatly the 3/3 sentences taught.
2. Can punctuate 3/3 sentences correctly
Remedial: 1. Can write neatly the 1/3 sentences taught.
2. Can punctuate 1/3 sentences correctly
Activities 10. Teacher shows some pictures.
11. .Teacher and pupils discuss about the pictures.
12. Teacher gives some new vocabularies.
Mainstream:
13. Teacher gives pupils some sentences.
14. Pupils try to match the sentences with the pictures.
15. Pupils write the sentences again with correct order.
Remedial:
16. Teacher show some word and explain the meaning.
17. Pupils fill in the blanks of the sentences based on the words shown by the teacher.

18. Pupils need to do exercise in English activity book.


Teaching aids English textbook, English activity book

Reflection