You are on page 1of 5

Imi: Kerri Darkwood alias Issabel Feirdragon

Login w grze: Sylph


Klasa postaci: Czarnoksinik (Posta w wyniku zawarcia paktu, zmienia swoje umiejtnoci magiczne, z czarodzieja, na
czarnoksinika, bowiem jako osoba, bez mocy i przygotowania, nie mogaby wezwa demona, ani z nim paktowa)
Pe postaci: Kobieta
Rasa postaci: Czowiek
Wiek postaci: 20 lat (wiek jej ciaa)
Wyznanie postaci: Bezbona Ma zamiar y wiecznie i przez to zakada, e nie trafi na Mur. Jeli natomiast nie uda
jej si realizacja tego zamierzenia i zginie, nie chce dalej istnie ze wiadomoci poraki. Nie liczy si dla niej jaka tam
pozagrobowa przyszo, ale materialna teraniejszo. Nie chce nikomu suy, wolaaby by na szczycie drabiny zalenoci. Wierzy
w istnienie Bogw i ich toleruje, bo uwaa je za wysze istoty, ktre eruj na tych niszych. Nikt jej nigdy nie zaszczepi religijnoci,
a witynia bya tylko miejscem, ktremu przekazywao si datki, by zyska uznanie w oczach kapanw i ewentualne koneksje. O
ile moe udawa religijno i nie narzuca innym swoich pogldw, to tak naprawd nikomu nie chce oddawa czci. (Jeli ju
musiaaby kogo wyznawa, bo bezbono nie przejdzie, to Graz'zta, gdy jemu zawdzicza sw moc, ale nie bdzie mu skadaa
ofiar, czy odczyniaa jaki rytuaw na jego cze, po prostu samo uywanie jego mocy, by niszczy i mordowa, bdzie w jej
oczach, wystarczajcym hodem.)
Pochodzenie postaci: Saerloon, Sembia
Charakter: Neutralny-Zy (egoistka, oportunistka)
Znane jzyki: Wsplny, Chondathski, Otchanny (niektre zwroty nauczya si wczeniej, ale pen znajomo otrzymaa w
wyniku zawarcia paktu.)

Cechy postaci:
Sia -8
Zrczno -15
Kondycja -14
Inteligencja -14
Mdro -10
Charyzma 16

Umiejtnoci: Blef (bo jej ycie to kamstwo), Wiedza Tajemna, Czaroznastwo, Koncentracja, (bo kiedy bya czarodziejk),
UMU (bo lubi magiczne przedmioty, na ktre moe zwali swoje umiejtnoci magiczne)

Atuty: Szczcie bohaterw, Ability Focus (Eldirith Blast)

Build: 20 lv Czarnoksinik,
Historia: (wszelkie podobiestwa do pewnej znanej bajki s zamierzone)

Gwiazdy wydaway umiecha si do niej, gdy tak leaa na plecach i wpatrywaa si w niebo. Mylaa o swojej przeszoci. Po raz
kolejny musiaa zacz wszystko od pocztku. To ciao nie naleao do niej, przywaszczya je sobie tak jak i nowe imi.

Historia jej skada si z trzech warstw.

Pierwsza - to ta, ktr opowie kademu, kto j zapyta. Wymylia j wraz z bratem bojc si o swoje bezpieczestwo. Przedstawia
si jako Kerri Darkwood, ktra jest sembijsk sierot z Saerloon. Wojna domowa odebraa jej rodzicw, postanowia zatem opuci
ojczyzn i zamieszka z rodzin od strony matki. Po przybyciu na miejsce okazao si, e domostwo jej wujostwa zastao spalone i
pozostawiona samej sobie sprbuje nie doczy do grona ebrakw. Nie bdzie si jednak zagbiaa w detale tej opowieci,
tumaczc i s to dla niej wspomnienia zbyt bolesne.

Dla osb, ktre poznaj j lepiej, po pewnym czasie stanie si jasne, e dziewczyna pochodzi ze szlachetnego rodu. Jeli zatem kto
zacznie dry temat, lub w jaki sposb zyska jej zaufanie, albo poszuka informacji o niej, w miecie, z ktrego pochodzi, dowie si
i ma naprawd na imi Issabel Fairdragon.

Issabel Fairdragon urodzia si w szlachetnej, zamonej rodzinie kupieckiej w 1360 roku. Bya pnym dzieckiem swoich rodzicw i
miaa dwch starszych braci. Jej ojciec Vintez Fairdragon zmar gdy miaa zaledwie dwa lata, a zarzdzanie majtkiem przeja jej
matka Eleina. Dziewczynka dorastaa wychowywana przez sub i prywatnych nauczycieli, bowiem jej rodzicielka nie miaa czasu,
by jej go powici. Najstarszy z braci - Erdgar, jako gwny spadkobierca, pomaga matce. Modszy Brandan, suy w wojsku w
stopniu oficerskim i waciwie jedynie w wita bywa w domu. Gdy Issabel ukoczya szesnacie lat, zainteresowaa si ni Eliena,
ktra chciaa wdry moda pann w swoj prac, zapewne szukajc w niej nastpczyni. Od tamtego czasu wie z matk si
zacienia i kobiety niemal zawsze widywano razem, do czasu. Dwa lata pniej pani Fairdragon zgina w poarze dworku
myliwskiego, do ktrego kobiety przybyy by wypocz. Crka bardzo przeya to wydarzenie, staa si ponura i zamknita w sobie,
znalaza oparcie jednak w starszym bracie, ktry roztoczy nad ni opiek. Wojna domowa nie pozwolia jednak rodzestwu y w
spokoju, bowiem w tym czasie zagin Brandan. Modsza i wraliwsza Isabel, wycofaa si z ycia publicznego i zamieszkaa w
odludnej rezydencji, daleko po za miastem, by tam leczy depresj, spowodowan nadmiarem nieszcz jakie dotkny jej rodzin,
tak przynajmniej brzmi oficjalna cz tej historii.

Jednak istnieje jeszcze trzecia wersja tych wydarze, ktra jest znana tylko Issabel i Demonom z pewnych krgw Otchani. Historii
tej nigdy nikomu nie opowie, pozostanie ona tylko wspomnieniem, w mrocznym kawaku jej duszy i siga ona lat dwudziestych tego
stulecia...

(...)Czasem, wrd opowieci, ktre snuj bajarze mona si natkn na historie o Bogach, Demonach i ich wiecznej walce. Jedna z
nich jest o tym, jak to Waukeen, pani dobrobytu, bya wiziona przez demonicznego ksicia Graz'zta. Kr rne spekulacje na
temat tego co uczynia, by si uwolni. Pojawiy si wwczas, niczym nie potwierdzone, pogoski, e w czasach jej nieobecnoci,
powstay zaklte artefakty, ktre miay na celu skorumpowa dusze tych co lubi pikno i bogactwo. Takie przedmioty tkwiy skryte
wrd innych wspaniaoci targowisk Faerunu, by trafi w rce osb, ktre aktywuj ich magi.(...)

Urodzia si w Saerloon, duym, wielokulturowym, sembijskim porcie, jako Eliena Greyriver, nazwisko odziedziczya po dziadkach,
gdy nikt nie chcia wspomina mczyzny, ktry j spodzi. Jej matk bya moda szlachcianka i jedynaczka, ktra swoje uczucia
ulokowaa w niewaciwym miejscu. Zwizaa si z magiem Zertamem Dacr, ktry j porzuci i przepad. Z tego zwizku urodzia
si dziewczynka, Eliena. Jej dziadkowie, by ukry skandal adoptowali ma, a rodzicielka leczya swe zamane serce naduywajc
ronych magicznych proszkw, od ktrych si uzalenia.
Eliena dorastaa w otoczeniu nianiek, guwernantek i nie miaa bliszego kontaktu z dziadkami, ktrzy byli zajci swoimi sprawami.
Bya samotna niczym ptak w zotej klatce. Majc zaledwie dziesi lat znikna z domu w niewyjanionych okolicznociach i chocia
postawiono na nogi wier miasta, dziecka nie udao si odszuka. Wina za to spada na jej wiecznie napan matk. Nikt nie
podejrzewa, e zostaa porwana przez ojca, ktry przez te lata przej jeden z zamkw w lasach okalajcych Daerlun, by prowadzi
tam jakie mroczne badania. Dla jakiej fanaberii postanowi odzyska sw latorol.

Eliene cieszyo jego nage zainteresowanie, dziki temu czua si kim szczeglnym, gdy wczeniej bya ignorowana przez
dziadkw, ktrzy traktowali j jak niechciany skandal, zaniedbywana przez matk punk i szykanowana nawet przez sub. Ojciec
by dla niej wybawicielem, dziki ktremu moga pozna smak przygody. Dziewczynka nigdy nie tsknia za dawn rodzin,
posusznie wykonywaa wszelkie jego polecenia i nie marudzia. Dla niego chciaa by idealn crk. Zapewne dlatego, i Zertam
Dacra uwaa, e krew jest gstsza ni woda, maa miaa wyrosn na jego asystentk. Wykorzystywa jej oddanie i lojalno, a
jednoczenie uczy. Eliena zmienia swoje imi i nazwisko na Firis Dacra i miaa aspiracje by zosta czarodziejk. Prowadzia wraz z
ojcem badania majce na celu osignicie wikszej mocy, potgi, a take niemiertelnoci. Zagbiali si w demonologi i magi
przywoa. Jednak dziewczyna nigdy nie ukoczya swojej edukacji. Jednej nocy stracili wszystko nad czym pracowali. Mag mia
wyjtkow zdolno do robienia sobie wrogw, w zwizku z tym ich posesja zostaa napadnita przez konkurencyjn grup magw,
ktra miaa na celu odebranie im wynikw bada. Zertanowi udao si umoliwi ucieczk crce i zniszczy sw prac, by nie
wpada w niepowoane rce, lecz przypaci to yciem. Dziewczyna miaa zaledwie dwie dekady, bya przeraona i zaamana utrat
ukochanego rodzica. Do tego obawiaa si, e jej niedoszli zabjcy bd jej szuka, zatem pospiesznie opucia Daerlun i powrcia
do rodzinnego Saerloon.

Ponownie przybraa swoje dawne imi i zamieszkaa u dziadkw. Opowiedziaa im histori o tym, jak bya przetrzymywana przez
jak szalon wiedm, ktra wywioza j daleko, a dopiero po latach udao jej si uciec. Opowie ta bya na tyle przekonujca, e
dziadkowie jej uwierzyli, a moe po prostu chcieli w to uwierzy, gdy marnotrawna crka popenia samobjstwo, a dzielnie
zbierany majtek mia wpa w rce dalszej rodziny. Dziewczyna wydawaa si im rezolutn i dobrze wychowan kobiet, a
ktokolwiek j przetrzymywa, w aden sposb nie umniejszy jej wartoci. Liczyli i wydajc ja odpowiednio za m zabezpiecz
sobie staro. Eliena nie miaa nic przeciw kolejnej zmianie nazwiska, a e panicznie baa si, i ktry z magw bdzie jej szuka,
chtnie wcielia si w rol pani domu. Nikomu nie wspominaa o ojcu i losie jako go spotka, a od czasu jego mierci nie uywaa
magii, bowiem nie chciaa zosta w aden sposb wykryta. Zdawaa sobie spraw ze swych brakw w edukacji, jednak baa si
kontynuowa nauk i nikomu nie wspominaa o tym, e ma jakie magiczne zdolnoci. Cieszya si, e udao jej si przey i wolaa
by jej przeladowcy uwaali j za martw, zatem zatara za sob wszelkie lady oraz wioda normalne ycie.

Jej mem zosta Vintez Fairdragon, ktry by od niej dwukrotnie starszy. Nigdy nie miaa okazji tak naprawd go pozna, ani w
aden sposb zwiza si z nim uczuciowo, gdy rzadko bywa w domu. Mczyzna wci podrowa midzy portami sembijskiego
wybrzea, by doglda interesw w innych placwkach swojej kampanii handlowej. Z tych wypraw przywozi jej kosztowne
prezenty, by wynagrodzi sw nieobecno. Mimo to, pozostawa dla niej obcym, z ktrym od czasu do czasu musiaa dzieli oe, w
zamian za drogocenne przedmioty. Przez pierwsze lata tego poycia, ya w cigym strachu przed zabjcami ojca, dlatego z pozoru
bya przykadna on i nie chciaa adnego rozgosu wok swojej osoby. Czasami uspokojenie przynosiy jej magiczne proszki, lecz
nie przesadzaa z nimi, nauczona zymi dowiadczeniami z dziecistwa.
We wczesnych latach maestwa powia dwch synw, z czasem wyrobia sobie w towarzystwie opini spokojnej, skromnej osoby,
oddanej domowi i rodzinie. W miar jak upyway kolejne lata, zyskiwaa pewno siebie i przestaa obawia si zagroenia.
Postanowia kontynuowa badania swojego ojca, a nie byo to atwe, bowiem jej wiedza magiczna z biegiem lat wyparowaa i nie
miaa te adnego punktu zaczepienia. Zacza gromadzi wok siebie osoby wiate i oczytane, lecz z pozoru traktowaa to jako
spotkania towarzyskie, bowiem wolaa sprawia wraenie samotnej i znudzonej pani domu, ni niedouczonej czarodziejki. Nikt nie
wiedzia, i w gbi duszy pragna by potna i niemiertelna. Skupowaa rone magiczne artefakty, ktre mogy w jaki sposb
speni to marzenie. Jednym z nich byo magiczne zwierciado, ktre podobno dotkna rka Waukeen. Kobieta wydaa niema
fortunk, by je dosta w swoje rce, po kilku latach poszukiwa. Gdy wreszcie przedmiot ten znalaz si w jej posiadaniu, odkrya, i
ma na ni kojcy, hipnotyczny wpyw. Stosunkowo niewielkie i lekkie lustro, idealne pasowao do toaletki w komnatach zamonej
damy. Stao si ono ulubionym przedmiotem Elieny, a z idealnie wypolerowanej tafli spogldaa na ni przyjazna, pena zrozumienia,
twarz jej twarz. Gdy bya sama mwia do swego odbicia, bo wydawao jej si, e ma w nim niem doradczyni i jedyn
powierniczk sekretw. Ogarno j zudne uczucie, e znalaza to czego szukaa. Rzeczywicie, zwierciado byo magiczne, jednak
nie za spraw Waukeen. Kobieta zdawaa sobie z tego spraw i z czasem poznaa sposb jak go uy, lecz postanowia z tym
poczeka. Im duej byo w jej posiadaniu, tym bardziej wzbudzao w niej ukryte negatywne cechy.

Eliena si zmieniaa, zacza czerpa przyjemno z bardziej rozwizego ycia i organizowaa wystawne przyjcia z dala od
ciekawskich oczu, by nie powodowa skandalu. W jej otoczeniu pojawili si wtedy modzi i przystojni adoratorzy, dziki ktrym
odkrywaa uroki chwil wolnoci, a gdy tylko Vintez powraca do domu, ponownie wcielaa si w rol przykadnej ony. Jeden z jej
pniejszych romansw okaza si brzemienny w skutkach i powia crk, ktrej nadaa imi Issabel, jednak majc ju wpraw w
zwodzeniu ma, zaaranowaa wszystko tak, by nigdy si nie domyli, e to nie on j spodzi. Dziewczynka okazaa si liczn
istotk, lecz jej pojawienie nie zmikczyo serca Elieny. Kobieta swj czas z dziemi ograniczaa do minimum, zajmujc si gwnie
sob.

Jej ycie si zmienio gdy Vintez zacz podupada na zdrowiu. Chopcy byli wtedy zbyt modzi, by przej obowizki ojca, zatem
Eliena stana u jego boku, by nie utracili majtku. Wtedy ponownie obudzia si w niej ambicja i w czasie gdy choroba coraz
bardziej niszczya jej ma, ona przejmowaa jego rol. Swoja niewiedz i brak dowiadczenia rekompensowaa odpowiednim
doborem doradcw, ktrzy zapatrzeni w pikn kobiet, dawali z siebie wszystko, by jej nie zawie. Eliena wysza z cienia ma i
wkrtce przesta jej by potrzebny, a nawet przeszkadza, gdy mimo wszystko tylko go reprezentowaa. Medycy nie wryli mu
powrotu do zdrowia, bowiem przekroczy ju szst dekad swego ycia. Pewnej nocy zakrada si do jego sypialni i udusia go
poduszk. Wszyscy jednak byli przekonani, e pan Fairdragon dokona swojego ywota, ze staroci, we nie i nikt nie podejrzewa
pogronej w aobie wdowy. Kobieta dopilnowaa, by cay majtek zosta przepisany na ni. Synowie nie mieli powodw by w jaki
sposb podwaa wol ojca, tym bardziej, e ich rodzicielka doskonale sobie radzia prowadzc interesy ma. Eliena zdawaa sobie
spraw, e mimo swoich ambicji i umiejtnoci, potrzebowaa swoich dzieci. Zatem kady z jej synw mia odpowiedni rol do
odegrania w jej planie. Najstarszy Erdgar, by jej prawa rk i reprezentantem, modszy Brandan suy w wojsku, by dba o
odpowiednie ustawienie polityczne rodziny. Modziecy, podziwiali hardo ducha i nieustpliwo matki, zatem byli jej oddani, i
lojalni. Eliena tworzya swoje malutkie imperium, w ktrym bya krlow i czua si z tym szczliwa. Nie marnowaa ju czasu na
zaspakajanie swoich hedonistycznych pragnie, jednak cakowicie oddaa si umacnianiu swej wadzy i powikszaniu bogactwa.
Mijay lata i zacza dopada ja staro, wtedy ponownie przypomniaa sobie o marzeniach, ktre dzielia z ojcem i zwierciadle w
sypialni.

Dwa lata pniej spdzaa lato razem z crk w niewielkim dworku myliwskim, w ktrym byway do czsto gdy by sezon
owiecki, bowiem polowania, byy jedn z rozrywek, ktrych kobieta nie moga sobie odmwi. Issabel miaa niespena osiemnacie
wiosen, wci znajdowaa si pod opiek matki i czsto widywano j u jej boku. Elienie zaleao na tym by jej dzieci ze sob
wsppracoway, zatem jej najmodsza crka rwnie braa udzia w naradach rodzinnych, czy w wyjazdach. Zamiast przygotowywa
j do roli pani domu, matka kreowaa dziewczyn na swoja nastpczyni.

By pogodny wieczr, przez uchylone okno, sycha byo piew lenych ptakw, a wok roznosi si sodki zapach maciejki. Eliena
wraz z crk spdzay go w dworku myliwskim, ktry by cichym i spokojnym miejscem, gdzie mona byo wypocz. Kobiety
siedziay w pokoju matki i prowadziy zupenie przyjacielsk rozmow na neutralne tematy. Elinena zachwycaa si urod dziewczyny
i pozwolia nawet zaj swoje miejsce przed ulubion toaletk, z piknym zwierciadem, pokazywaa drogie kosmetyki i czesaa jej
dugie wosy. Upia tym wszelk jej nieufno i wykorzystujc t sielankow atmosfer, poczstowaa crk winem, do ktrego
wczeniej, ukradkiem, wsypaa rodek nasenny. Skarc si na saby wzrok, poprosia j by przeczytaa rkopis w jakim dziwnym
jzyku. Niewiadoma tego, e kobieta ni manipuluje, bez obiekcji wykonywaa polecenia, do momentu gdy trucizna zacza dziaa
i usna opierajc gow na blacie toaletki. Eliena kontynuowaa wtedy rytua, ktry podstpnie zacza. Na pododze, pod
dywanem, ukrya wasnorcznie wyrysowany krg przywoa, a w jego centrum postawia zwierciado. Ze zwoju powoli i dokadnie
wyczytaa zaklcie. Wiele dni zajo jej nauczenie si go tak, by brzmiao poprawnie, a krg by tym czym powinien, zapewne gdyby
nie to i kiedy uczya si magii, nigdy by tego nie dokonaa. Skoczywszy, zupenie opada z si i osuna si na podog. Wtedy, ku
swej satysfakcji, ujrzaa i z lustra wypeza ciemno, ktra powoli zacza tworzy wysok, niemal ludzka, posta, z ktr magiczka
zawara pakt. W efekcie przerwaa krg i zaprosia Demona do swego domu, po tym stracia przytomno.

Przebudzi j ostry zapach dymu, w pomieszczeniu panowa pmrok, miaa zawroty i bl gowy. Czua si inaczej, obok ujrzaa
spoczywajc siebie, bez ycia, a ona bya sw crk. Lustro te si zmienio, odbicie w nim byo mtne, a rama stara i zardzewiaa,
gdyby nie ksztat i rozmiar, zupenie by go nie poznaa. Nie miaa jednak czasu na gbsze rozwaania, gdy w domu szala poar.
Mimo, i wci si przyzwyczajaa do nowego ciaa pospiesznie, jednym z bocznych wyj, opucia dworek. Zachowywaa zimny
spokj, gdy wszystko to przebiegao zgodnie z planem. Doskonale wiedziaa co si stao z dusz crki, lecz nie czua z tego
powodu wyrzutw sumienia, ani alu, wrcz przeciwnie, przepeniaa j szalona rado. Wybiega na zewntrz budynku, nim poar
odci jej drog i czekaa, a pomienie dokonaj cakowitego dziea zniszczenia obserwujc sub, ktra biegaa z wiadrami
prbujc powstrzyma nieuniknione. Zawara ukad z istot otchani, dziki ktremu miaa posiada niemiertelno i magiczn moc,
w zamian oddawaa dusze tych, ktrych przejmowaa ciaa, oczywicie podmiana taka nie bya atwa i za kadym razem wiele j
kosztowaa, dlatego nie miaa zamiaru dokonywa jej czciej ni co kilka dekad. Musiaa tez opanowa t technik, by czyni to
samodzielnie, lecz Demon da jej moc, by tego dokona.

Nikt nie zauway zmiany w zachowaniu Issabel, moe dlatego i obwiniano o to szok w jakim znalaza si dziewczyna po
tragicznym wypadku w dworku myliwskim. Ostatnie lata Eliena spdzia odpowiednio ustawiajc pozycj crki w rodzinie, zatem
Erdgar chtnie przyj jej pomoc, po mierci matki. Mimo to dziewczyna nie cieszya si takim uznaniem jak ona, gdy bya zbyt
moda. Wszystkie plany rodzestwa przerwaa jednak wojna domowa i przez kilka lat balansowali midzy jedn a drug frakcj.
Mimo caej ostronoci nie udao si unikn problemw, Brandan zagin, nikt nie wiedzia, czy dokonano na nim egzekucji, czy
uciek. Erdgar nie chcia si opowiedzie po adnej ze stron, starajc si utrzyma pozycj neutralnego kupca, by w efekcie stan
si po stronie najnowszej wadzy. Jednak sytuacja rodziny bya niepewna i w kadej chwili moga im grozi konfiskata majtku oraz
egzekucja. Issabel zaproponowaa wtedy, ze uda si na pnoc do Dolin, by poza granicami kraju rozwija placwk handlow i
powoli, niepostrzeenie przenosi ich majtek, zapewniajc ewentualn drog ucieczki, w razie gdyby sytuacja wymkna si spod
kontroli. W rzeczywistoci chciaa opuci ojczyzn, gdy obawiaa si, e jej mroczny sekret wyjdzie na jaw, gdy wok zaczo
przybywa potnych magw. Co prawda sytuacja w dolinach bya niestabilna, lecz dawaa moliwo by w jaki sposb si wybi i
ustawi spoecznie. Wszyscy doskonale wiedzieli, e najlepiej zarabia si na wojnie. Decyzj t przyspieszya wiadomo, i Brandan
pono ukrywa si w Blinie, zatem wkrtce mogo okaza si i Fairdragoni zostan uznani za zdrajcw. Dziewczyna bya moda i
niepozorna, a jej wyjazd nie powinien by zwrci niczyjej uwagi. Erdgar, ktry obawia si najgorszego i sam by najchtniej uciek z
kraju, lecz nie chcia porzuca spucizny po rodzicach, zgodzi si, by siostra opucia ojczyzn. Chocia Issabel przekonywaa go, i
uda si do Ashaby, by znale odpowiednie miejsce by niepostrzeenie lokowa tam kapita, zaleao mu jedynie na bezpieczestwie
modszej siostry. Zatem dziewczyna odziana w skromne szaty, z niewielkim dobytkiem, nowym imieniem, opucia rodzinn
posiado i doczya do karawany, ktra jechaa na pnoc. Mona powiedzie, e nie postpowali zbyt rozsdnie, ale oboje ulegli
panice, gdy stao si jasne, i Sembia bdzie podlega Nowemu Netherilowi.

Przedstawiaa si jako Kerri Darkwood, zapytana o cel podry mwia, i przeprowadza si do Dolin, do rodziny swojej matki. Bya
jednym z wielu uchodcw, ktrym nie podoba si ustrj polityczny w ojczynie i postanowili j opuci obawiajc si reperkusji. W
jej historii nie byo nic dziwnego.
Wrciy do niej wspomnienia sprzed lat, gdy bdc moda Elein uciekaa przed mordercami ojca, lecz tym razem byo inaczej, gdy
nie miaa domu, w ktrym mogaby si bezpiecznie skry. ycie, ktre wczeniej prowadzia, nie przygotowao j na trudy wiata, a
po za murami jej bezpiecznej rezydencji, brak suby dawa si we znaki. Proste czynnoci byy dla niej wyzwaniem i z pocztku
chodzia brudna i godna, nie mogc sobie poradzi z praniem, czy przygotowaniem posikw. Jej towarzysze podry okazali jej
pomoc, widzc w niej dziecko, ktre dopiero wyszo spod opiekuczych skrzyde matki. Czua si jak ptak, ktry cay czas mieszka
w klatce, a nagle zosta wypuszczony na wolno i za bardzo nie wiedzia, jak si w tym odnale. W miar jak okolica stawaa si
bardziej obca, gas jej optymizm. Zoto w sakiewce topniao niczym nieg na wiosn, a ona nie wiedziaa jak sprawi, by zaczo go
przybywa. Umiejtnoci, ktre wyniosa z domu, wydaway si zupenie zbdne. Brakowao jej magicznych proszkw, by si
pokrzepi, chocia nie sdzia wczeniej, e jej przyzwyczajenie stao si naogiem. Szukaa zatem taszych substytutw, a e nie
znaa si na rolinach i alchemii, te samodzielne eksperymenty skutkoway zatruciami pokarmowymi oraz innymi dolegliwociami.
Pierwszy raz baa si biedy, zacza aowa i jako lepiej nie przemylaa swojej ucieczki z kraju.
Od momentu gdy opucia rodzinny dom, przesza metamorfoz. Chocia sama uwaaa si dopiero za poczwark motyla, w ktrego
miaa si przeistoczy. Staa si bardziej zaradna i mniej wybredna i nauczya si szanowa kad monet w swoim posiadaniu.
Odkrya w sobie natur oportunisty, ktra bya bardzo przydatna w nowych okolicznociach. Ukradkiem gdy, przebywaa w
odosobnieniu, badaa swoje umiejtnoci. Czasem, w przypywie gniewu, czua w doniach magiczne iskry, lecz wywoyway w niej
lk, a waciwie baa si reakcji jak mog spowodowa u ewentualnych wiadkw, zatem staraa si kontrolowa swoje emocje.
Zapytana, opowiadaa o sobie rzewn historyjk, o tym jak to stracia ukochanych rodzicw i miaa uda si do Dolin, by zamieszka
z rodzin swej matki.

Postanowia poszuka sobie zajcia gdzie u magw, by mie atwy dostp do wiedzy. Liczya te, i w ten sposb, spotka kogo,
kto zostanie jej mentorem, przynajmniej do czasu, a w miar opanuje swoje nowe umiejtnoci. Zdawaa sobie spraw, e prdzej
czy pniej, jej moc moe zosta wykryta, lecz wierzya, e za pomoc swej modoci i pozornej naiwnoci, uniknie ewentualnych
negatywnych konsekwencji i bdzie moga kontynuowa nauk. Miaa nadziej, e zwali wszystko na sw zmar matk, a sama
bdzie jedynie ofiar, ktra zostaa skazana na t dziwn moc.

Opis Wygldu:
Moda dziewczyna o dugich, prostych, ciemnych, jak krucze skrzyda, wosach. Jej twarz, w ksztacie serca, jest gadka i jasna
niczym porcelana, a dominujcym jej elementem s oczy, due, brzowe, z dugimi rzsami, niczym u cielaka, ktre podkrelaj
czarne, wyraziste brwi. Usta ma pene i zmysowe, a nos niewielki, prosty, koci policzkowe delikatnie zarysowane, gowa jest
bardzo regularna, a uszy niewielkie, przylegajce, o cienkich patkach, zazwyczaj skryte wosami. Jest wysoka, szczupa i gibka
niczym topola. Ma wyrazist tali, zgrabne, krge poladki i biust. Nie wyglda na uminiona, nie mniej jej postura, wydaje si
raczej krzepka. Jej gos jest w rednich barwach, melodyjny. Gdy chodzi stawia krtkie kroki, a gdy biega to susami niczym gazela.
Zazwyczaj jest zadbana i starannie wyczesana, pachnca fiokami. Ubiera si w proste, lecz eleganckie stroje, w ciemnych barwach.
Dugie wosy nosi rozpuszczone, by je pokaza. Jej spojrzenie jest czsto zamglone i jakby nieobecne, gwnie gdy bywa pod
wpywem rodkw odurzajcych. Jej sposb mwienia i nienaganne maniery mog wiadczy o tym, e zostaa wychowana w
dobrym domu. Jeli nosi przy sobie sztylet w bucie, oraz czasem kusze z beltami.

Rys psychologiczny:
Podobnie jak jej historia, jej osobowo ma wiele warstw. Jako Kerri Darkwood z pozoru wydaje si niemia i naiwn osob.
Niechtnie mwi o sobie, a zwaszcza o przeszoci. Mona odnie wraenie, e jest zlkniona, nieporadna, a nawet niezdarna,
przez co lubi rady i towarzystwo innych.

Jako Issabel Feirdragon, bdzie pewn siebie szlachciank, ktra moe uchodzi za patriotk, pragnca by jej kraj nie by podlegy
Nowemu Netherilowi. Zatem doczy si do si Zjednoczyciela i sprbuje odszuka Brandana. Po to tylko, by mie w nim
dodatkowego sojusznika. Wcielajc si w t rol, bdzie twarda, nieustpliwa, pewna siebie, jednak te aspekty osobowoci odsoni
dopiero gdy zbierze wok siebie odpowiedni ilo sojusznikw. Chce mie pewno, e jej dziaania odnios sukces, gdy nie lubi
poraki.

W rzeczywistoci jest samolubn oportunistk, ktra stara si te cechy ukrywa, by sobie nie zaszkodzi.
Jej saboci s rodki odurzajce, stroni jednak od nadmiaru alkoholu, gdy woli bardziej subtelne doznania, zatem chtnie siga
po rne grzyby czy magiczne proszki, ktre pozwalaj jej si odpry. Jednak jej zamglony wzrok i nienaturalnie nerwowe ruchy,
wynikajce z bycia pod ich wpywem, dodaj wikszego realizmu do jej udawanego zagubienia i nieporadnoci. Wolaaby jednak
cieszy si dobr reputacj, zatem bdzie krya si ze swoimi naogami i innymi ekscesami oraz nie podejmie si prostytucji.

-lubi wszystko co dobre - dobre potrawy, wino, magiczne proszki, adne ubrania, wygod i pomocnych ludzi, oczywicie jeli to
ona jest w centrum ich zainteresowania,
-nie lubi pracy fizycznej, brudu, blu, jazdy konnej, ciemnego piwa, odpowiedzialnoci,
-boi si najbardziej staroci, mierci, niedonoci, kary za swe czyny, maych robakw (wszy, pajki),
-pragnie wiecznej modoci, mocy, wadzy nad innymi, ale bez odpowiedzialnoci,
-nienawidzi gdy co idzie nie po jej myli,
-hobby jej jest przesadne dbanie o swe ciao, ktre moe wyda si zabawne dla postronnego obserwatora, jak robienie sobie
okadw z warzyw, czy mietany.
-moc sw czerpie od Graz'zta, nigdy jednak nie przyzna si otwarcie, gdyby j jednak kto przyciska, bdzie kamaa opowiadajc
o dziwnym poarze, w ktrym sponea jej matka, a ona sama zostaa z t niechcian moc, niepewna jej pochodzenia. Raczej
swoje umiejtnoci bdzie prbowaa zwali na magiczne przedmioty, w ktrych posiadanie wejdzie.