You are on page 1of 2

SKEMA JAWAPAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR 2010 – JPN PERAK.

Bil. Jawapan Rujukan


1. C Kata Kerja Intransitif-perbuatan yang berulang-ulang.
2. D Gerak geri yang cepat,pantas,lincah.
3. C Menjumpai
4. B Kemampuan mengumpul.
5. B Menunjukkan sesuatu karya.
6. A Imbuhan - akhiran –kan
7. C Menekan-nekan supaya menjadi lembik.
8. A Pertemuan-perihal bertemu atau perjumpaan.
9. D Tiada kesalahan.
10. B Menunjukkan
11. D Tiada kesalahan.
12. C daripada
13. D Tiada kesalahan.
14. A Pemandangan
15. D Maksud perkataan `menyambut` ialah meraikan sesuatu, menerima kedatangan tetamu
dan menangkap dengan tangan
16. C Perkataan `tafsir` bermaksud keterangan atau penjelasan.
Maksud kira atau hitung ialah `taksir`.
17. B maksud perkataan `larut` ialah cair dalam air, telah jauh (waktu)
18. A Selepas kata adjektif hendaklah diikuti oleh `akan`.
19. A Ayat pasif menggunakan `ke-…-an` membawa maksud `kena`. Tidak
perlu ada `kena` di hadapan kata kerja berimbuhan `ke-…-an`.
20. B Perkataan `paling` dan `ter` tidak boleh menerima kata penguat `sekali` kerana masing-
masing telah membawa maksud darjah penghabisan.
21. D Jika perkataan pertama menggunakan imbuhan apitan, perkataan kedua juga
menggunakan imbuhan yang sama (keazaman, ketekunan)
22. C Ayat yang gramatis
23. D Ayat yang gramatis
24. B Ayat yang gramatis
25. C Kesalahan - IV dekat Lata Kekabu ( kesalahan kata sendi nama)
26. D Kesalahan - 1 terharu amat sesuai di hujung ayat sahaja
27. A Kesalahan - II perlaksanaan sepatutnya pelaksanaan,
IV melepak di jalan-jalan raya-kesalahan penggunaan kata
28. B
29. C
30. A
31. D
32. B
33. A
34. C
35. C
36. D
37. A
38. B
39. C
40. D