You are on page 1of 11

ROMHNYI BEATRIX

gostonrendi remetk
a kzpkori Magyarorszgon
A kzpkori Magyarorszg egyik legkevsb kutatott szerzetesrendje az gostonrendi re-
metk. Igaz, Schier F. Xystus a 18. szzad vgn megrta a rend magyarorszgi trtnett,
ez azonban nem tekinthet tudomnyos feldolgozsnak, s szmos tvedst is tartalmaz.1
Az eddig egyetlen nekik szentelt modern monogrfia Fallenbchl Ferenc mve,2 melyet
mr rviddel megjelense utn szmos, tegyk hozz, jogos kritika rt. Kzlk a legrsz-
letesebb Mlyusz Elemr 1943-ban megjelent cikke.3 De e cikk els mondata igaz rgszeti
rtelemben is, hiszen alig van olyan kolostoruk, melyet mdszeresen megstak volna, st
jnhnynak ma mg a helye is teljessggel ismeretlen.4
A rend trtnetnek megrsban az els megoldand krds az egykor volt kolostorok
szmnak eldntse. A Lexikon fr Theologie und Kirche 1484-re vonatkozan 23 kolos-
tort emlt, forrs megjellse nlkl,5 de mr Mlyusz is hangslyozta, hogy az oklevelek
alapjn ennl tbb kolostoruk lehetett. egybknt a 16. szzad elejn 2530 kolostort
felttelez.6 Mindent egybevetve jelen tudsunk szerint a rendnek mintegy negyven kolos-
tora mkdtt Magyarorszgon, ezek meghatrozsa azonban nem mindig egyszer fel-
adat, mivel bizonyos esetekben, fknt a rgebbi szakirodalom nem tudta elklnteni az
gostonrendi remetekolostorokat a plosoktl. A problma oka az, hogy mivel mindkt
rend az gostonos regult kvet remeterend volt, a kortrsak olykor ugyanazzal a nvvel is
illettk ket: fratres heremitae Sancti Augustini. Ez a tny bizonyos keveredshez veze-
tett a korbbi szakirodalomban.7 Az egyes kolostorok trtnetnek, illetve a ksbbi hagyo-
mnynak az ismeretben azonban a krds megnyugtatan megoldhat.

1
Schier, F. Xystus: Memoria provinciae Hungaricsae Augustinianae antiquae. Graecii, 1778.
2
Fallenbchl Ferenc: Az gostonrendiek Magyarorszgon. Szt. Istvn Akadmia II. oszt. rt. III/3.
Budapest, 1943.
3
Mlyusz Elemr: Az gostonrend a kzpkori Magyarorszgon. Egyhztrtnet, 1. (1943), 427
440.
4
Eddig mintegy tucatnyi gostonrendi remetekolostort kutattak meg, tbbnyire igen korltozott
lehetsgek kztt, rgszeti vagy memlki mdszerekkel. A fenti megllaptst jl illusztrlja
a budai kolostor pldja, melyet nhny vvel ezeltt sikerlt azonostania Vgh Andrsnak. A ko-
rbbi kutats a kapucinus templom helyn egykor ltezett Tojgun pasa dzsmijrl gy vlte, az
a kzpkori gostonrendi kolostor templomnak romjaira plt. Egy vletlen felfedezs azonban
nyilvnvalv tette, hogy a kolostortemplom maradvnyai a mai Szalag utca egyik hznak als
szintjn tallhatk.
5
Lexikon fr Theologie und Kirche. Bd. I., 821822.
6
Mlyusz Elemr: Egyhzi trsadalom a kzpkori Magyarorszgon. Budapest, 1971. 276.
7
Pldul Csnki a btmonostori s a ppci gostonrendi kolostort is plosknt emlti. Csnki: Ma-
gyarorszg trtnelmi fldrajza a Hunyadiak korban. II. Budapest, 1894. 189., 726727. Oly-
kor mg Gyrffy is a plosokrl mint gostonos (plos) remetk-rl beszl.

AETAS 20. vf. 2005. 4. szm 91


Tanulmnyok Romhnyi Beatrix

A msik nehzsg a rend korai trtnetben gykerezik. Az gostonrendi remetk rendje


ugyanis, jllehet a koldulrendek kz sorolhat, eredett tekintve tbb remeterendbl, il-
letve kzssgbl llt ssze, melyeket IV. Sndor ppa 1256-os rendelete szervezett egys-
ges rendd.8 Az egyik legjelentsebb csoportot a vilhelmitk rendjnek kolostorai alkottk,9
akik viszont mr az gostonrendi remetk hivatalos alaptsa eltt megjelentek Magyar-
orszgon. Hagyomnyosan a magyar szakirodalom a vilhelmita kolostorokat gostonren-
dieknek tekinti, m az inkorporci nem ment minden nehzsg nlkl. A vilhelmitk n-
hny kolostora elhagyta az gostonrendet, s 1264-ben megalaptotta sajt kongregciju-
kat.10 Az gostonrendi remetk s a vilhelmitk kzti feszltsgek nemcsak Itliban, ha-
nem Eurpa ms rszein, gy a dl-nmet terleteken s Magyarorszgon is jelen voltak.
A krdst vgl is az 1266-ban kiadott Ea quae iudicio kezdet ppai bulla oldotta meg.11
Eszerint a nmetorszgi vilhelmita konventek hrom kivtelvel, valamint az sszes ma-
gyarorszgi kolostor az gostonrendi remetk kezn maradt, mg a tbbi kolostorukat a vil-
helmitk visszakaptk. Az a tny azonban, hogy az jhelyi szerzeteseket, akiknek kolostort
csak a 14. szzad elejn alaptottk,12 mg 1524-ben is vilhelmitknak mondjk, jelzi a ha-
gyomny mly gykereit s erejt.13 Az eddigi adatok alapjn sszesen ngy vagy t kolos-
tort ismernk, melyeknek valamifle kapcsolata volt a vilhelmita renddel, ezek nv szerint:
Krmend14, Komr15, Sros16 s jhely17, st esetleg az esztergomi kolostor is ebbe a krbe
vonhat.18 Sajnos a vilhelmitk magyarorszgi trtnete ezen tlmenen teljesen ismeret-
len. Sem az egyes kolostorok pontos alaptsi idejt, sem a renden bell elfoglalt helyket
nem ismerjk. A tovbbiakban e kolostorokat is csak mint a magyarorszgi gostonrendi
remete tartomny tagjait trgyalom.
E rvid kitr utn lssuk, mikor s kik alaptottk az gostonrendi kolostorokat. Az
els kt kolostor feltehetleg mg az 1240-es vekben lteslt kirlyi alaptsnak kszn-
heten: a komri kolostort 12371256, a krmendit 12381256 kz keltezhetjk, m val-
sznleg mindkettt csak a tatrjrs utn alaptotta IV. Bla. A 13. szzad vgig mg to-
vbbi hat vagy ht kolostorrl van okleveles adatunk, nevezetesen Mezsomlyrl (kirlyi,
1270 eltt), Esztergomrmnybl (kirlyi, 1272 eltt), Gyulafehrvrrl (pspki, 1295
eltt), Budrl (taln kirlyi, 1276 eltt), Srosrl (valsznleg kirlyi, 1274 eltt), s taln
ide sorolhat mg a szkesfehrvri (taln kirlyi, 1303 eltt) s a lrvi (taln kirlyi, ?)

8
Bulla Licet Ecclesiae Catholicae. In: Augustiniana septimo exacto saeculo a magna unione. New
York, 1956. A szveget gondozta Alberic de Meijer OSA, kommentlta Rafael Kuiters OSA. Elm,
K.: Italienische Eremitengemeinschaften des 12. und 13. Jahrhunderts. In: Leremitismo in Occi-
dente nei secoli XI et XII. Milano, 1962. U.: Neue Beitrge zur Geschichte des Augustiner-Ere-
mitenordens im 13. und 14. Jahrhundert. Archiv fr Kulturgeschichte, 42. (1960). 357387.
9
Elm, K.: Beitrge zur Geschichte des Wilhelmitenordens. Kln, 1962.
10
Lexikon des Mittelalters Bd. I., 12201221.
11
Elm, K.: Die Bulle Ea quae iudicio Clemens IV. Augustiniana, 14. (1964), 15. (1965) s 16. (1966).
12
Kovcs Bla: Az egri egyhzmegye trtnete 1596-ig. Budapest, 1987. 117.
13
Az jhelyi kolostor gykerei a 13. szzad elejre nylnak vissza, amikor egy remetekzssg lt itt.
Taln ez szervezdtt valamely ismeretlen idben vilhelmita kolostorr, amirl azonban nem ma-
radt fenn okleveles emlts. Az gostonrendi remetekolostort a hagyomny szerint Kroly Rbert
alaptotta vagy alaptotta jra 1324 eltt.
14
F. Romhnyi Beatrix: Kolostorok s trsaskptalanok a kzpkori Magyarorszgon. Budapest,
2000. 39. A kolostor 16. szzadi trtnett a Bakcz-fle per akti alapjn Erdlyi Gabriella dol-
gozta fel doktori rtekezsben. Ezton is ksznm neki, hogy betekintst engedett kziratba.
15
Romhnyi: Kolostorok, 38.
16
Romhnyi: Kolostorok, 57.
17
Romhnyi: Kolostorok, 70.
18
Romhnyi: Kolostorok, 24.

92
gostonrendi remetk a kzpkori Magyarorszgon Tanulmnyok

kolostor is.19 A nyolc vagy kilenc korai kolostor kzl teht ngy biztosan kirlyi alapts,
egy pedig egyhzi volt, de ismerve a tbbi ngy birtokviszonyait, okkal felttelezhetjk,
hogy mind a budai, mind a srosi, mind pedig a fehrvri s a lrvi kolostor kirlyi alap-
tsnak, de legalbbis a kirlyi csald valamely tagjnak ksznhette ltt. Elgondolkodtat
az a tny is, hogy a kirlyi alaptsok szinte kivtel nlkl a tatrjrs utni vtizedekre es-
nek, s csaknem bizonyosan nagyobbrszt IV. Bla szemlyhez kthetk. A kolostoralap-
tsokat tekintve IV. Bla egybknt is kiemelkedik 13. szzadi kirlyaink kzl. Els alap-
tst mg hercegknt tette, amikor a kirlyngyilkossg miatt eltlt Pter bn javaival
megalaptotta a ptervradi (ms nven blakti) ciszterci aptsgot. Mg a tatrjrs eltt
megksrelte Ercsiben az addigra lehanyatlott bencs aptsgot a kartauziaknak tadni, s
ezzel a rendet Magyarorszgra hozni. A tatrjrs azonban e tervt keresztlhzta, s a ko-
lostort vgl itt is a ciszterciek kaptk. Ezutn viszont a kirly, gy tnik, inkbb a lelki-
psztorkodst is vllal rendek fel fordult. A kvetkez vtizedekben kt premontrei pr-
postsgot (Turc s Cst), kt domonkos kolostort (BudaVr, Margitsziget ez utbbi
helyen az apck mellett egy szerzeteskzssg is lteslt), legalbb hrom gostonrendi
remetekolostort (Krmend, Komr, Mezsomly), hrom ferences kolostort (BudaVr,
Margitsziget s Zlyomlipcse), valamint egy plos kolostort (jhely) alaptott. Ezekhez j-
rulnak mg azok az gostonrendi kolostorok, melyeket a fentiekben emltettnk, mint
Esztergom, Buda, Sros, esetleg Szkesfehrvr. Ilyen mennyisg s ennyire szertegaz
alaptsval IV. Blt okkal sorolhatjuk a szerzetessg legjelentsebb tmogati kz. To-
vbbi figyelemremlt tny, hogy a kirlyi udvarnl a jelek szerint mindegyik koldulrend
igen komoly tmogatst kapott mr a korai idszakban, fejldsk ksbbi klnbsgei
ms okokra vezethetk vissza.
Az gostonrendiek helyvlasztsa szintn felvet nhny krdst, hiszen a jelents vro-
sok, mint pldul Buda, Esztergom vagy Szkesfehrvr mellett olyan falusias vagy a vro-
siasods tjn ppen csak megindult teleplsek is felbukkannak, mint Lrv vagy Kaza.
Az eredetileg vilhelmita kolostorok esete nyilvn kln kezelend, hiszen e szerzetesek
nyilvn a remetesgnek kedvez krnyezetet kerestk. Ugyanakkor a mr emltett Szigeti
Istvn kalocsai rsek pldja taln rvilgt e krds egyik vetletre. Az rsek ugyanis je-
lents szerepet jtszott a kunok s a skizmatikusok trtsben, s ez arra utalhat, hogy
olyan krnyezetbl kerlt a fpapi szkbe, amely tapasztalatokkal brt ezen a terleten. Ez
megmagyarzn Lrv, Mezsomly vagy Btmonostor, esetleg Vc kivlasztst, de taln
ez a magyarzata annak is, hogy mind a budai, mind az esztergomi hz a vros rmnyek
(vagyis nem katolikusok) ltal lakott rszben plt fel.20 Persze tovbbra is krds, hogy
a bels misszit mirt nem a domonkosok vettk kezkbe, vagy legalbbis mirt nem osz-
toztak az gostonrendiekkel, ez azonban tovbbi kutatst ignyel.

19
Romhnyi: Kolostorok, passim a tbbi, kolostorokra vonatkoz adatot illeten is. A lrvi kolos-
tor trtnete alig ismert. Bizonyosan ltezett mr a 14. szzadban, mivel Szigeti Istvn kalocsai r-
seket, aki az gostonrend tagja volt, bizonyosan errl a kolostorrl neveztk. A kolostor alaptja
ismeretlen, kiltre csak a terlet birtokviszonyai utalhatnak. Az alapts idejt is csak felttelesen
tehetjk a 1314. szzad forduljra.
20
Csak rdekessgknt jegyzem meg, hogy az egsz orszgban ppen e kt helyen tudunk csak r-
mny kzssgrl, s mindkt helyen az gostonrendi remetk kolostort talljuk. A krds esetleg
megrdemelne tovbbi kutatst is.

93
Tanulmnyok Romhnyi Beatrix

kirlyi fri nemesi egyhzi ism. sszesen


1256 2 2
12561308 5 1 6
13081342 6 2 1 3 1 13
13421387 1 3 1 5
13871458 3 1 4
14581490 (1) 2 3 3 921
14901541 222 2
sszesen 15 7 7 5 7 41
1. BRA: AZ ALAPTK TRSADALMI HELYZETE
A kirlyi alaptsok msodik hullma Kroly Rbert szemlyhez, illetve rszben csaldj-
hoz ktdik (Ds 1310, Torda 1331 eltt, jhely 1324 eltt s Szepesvralja 1328
eltt; Visegrd 1323135523). Szintn a kirlyi csaldhoz, azon bell taln leginkbb K-
roly Rbert zvegyhez, Erzsbethez kthet feltehetleg a brtfai kolostor alaptsa is,
mely a 14. szzad msodik felben plt. A brtfai kolostor egyben az utols is a kirlyi ala-
ptsok sorban, hiszen az ercsi ciszterci aptsg birtokainak tadsa az gostonrendiek r-
szre 1482-ben nem tekinthet valdi alaptsnak, annl is kevsb, mivel szerzetesek iga-
zolhatan csak a 16. szzadban kltztek rvid idre az elhagyott monostorpletekbe.24
Megemltend az egyhzi alaptsok csekly szma s viszonylag szk idintervallumra
korltozdsa is. Eddigi ismereteink szerint a rend mindssze t kolostort ksznhette
pspki alaptsnak:25 Gyulafehrvrott 1295-ben emltik elszr Szt. Istvn protomrtr
tiszteletre szentelt kolostorukat, Pcsett 1309-ben emltik ket, Vcott 1319-ben lteslt
a kolostor, Nagyvrad Olaszi nev rszben valamikor 1339 eltt, Egerben pedig 1346 eltt.
Feltn, hogy Vcott s Nagyvradon ismt a nem magyarok ltal lakott vrosrszben tn-
nek fel (elbbiben a nmetek, utbbiban az olaszok/latinok kztt), igaz, ezttal nem fel-
ttelezhet, hogy misszis szndkkal telepedtek volna ppen az adott helyre.

21
1473-ban kt, Itliban tanul gostonrendi szerzetest emltenek kusalyi, illetve pankotai megjel-
lssel. (Petrovich Ede: j magyar vonatkozs adatok a XV. szzadbl egy rmai levltrban.
Filolgiai Kzlny, 16. [1970] 159160.) Mivel azonban semmilyen ms adat nem bukkant fel
e kolostorokra vonatkozan sem a hazai okleveles anyagban, sem a rend kolostorjegyzkeiben, ltk
ktsgesnek tekintend, a kt jelz inkbb szletsi helyket, semmint a kolostorukat jellheti.
A kirlyi alaptsok kzt szerepel itt a tblzatban Ercsi, azzal a megjegyzssel, hogy ekkor csak
a birtokokat kapta meg a rend (lsd feljebb). Megjegyzend tovbb, hogy itt szerepelnek a rend
15. szzadi jegyzkben emltett kolostorok is, melyek azonban biztosan korbban, egyesek akr
jval korbban ltesltek.
22
Az itt szerepl kt kolostor mindegyikt csupn egyetlen emltsbl ismerjk: Ndasdot 1512-ben
emltik (azonostsa a veszprmi egyhzmegyben fekv brmelyik ilyen nev teleplssel bi-
zonytalan), Kissrost pedig csupn a rend 16. szzadi jegyzkben emltik e nven.
23
CD Sig. IV 2644. 1414-ben a visegrdi gostonos perjel az esztergomi domonkosos procuratora egy
perben. A kolostor els emltsnek az az 1355-s oklevl tekinthet, melyben claustrum S.
Ladislai nven bukkan fel, a rendi hovatartozs megadsa nlkl. Tekintve, hogy a kirlyi udvar
csupn kt vvel ezt megelzen, 1353-ban trt vissza a vrosba, az alapts minden bizonnyal in-
kbb Kroly Rberthez kthet, mint fihoz, Lajoshoz. Ezt tmaszthatja al a titulusvlaszts is,
mely a kirlyi pr 1325-ben meghalt fira is utalhat. A kolostort ksbb mind a 15. szzad els fe-
lben, mind a 16. szzadban rott rendi kolostorjegyzkben emltik, utbbiban megsznsnek
idejt is megadva (1542). Dzsa Gbor szves kzlse.
24
Romhnyi: Kolostorok, 23.
25
Az esztergomi kolostor alaptja nem az rsek, hanem a kirly volt.

94
gostonrendi remetk a kzpkori Magyarorszgon Tanulmnyok

Ugyanakkor a 14. szzad a magnalaptsok megjelensnek ideje is, jllehet ezek


mennyisge sohasem rte el a ferencesek vagy a plosok szmra alaptott kolostorok sz-
mt. A 15. szzad vgi, 16. szzad eleji vallsi megjuls viszonylag kevss rintette az
gostonrendi remetket, br a kolostorok sszltszmhoz viszonytva az j alaptsok sz-
ma nem elhanyagolhat, mintegy 20-25%-ot tett ki.26
Mindent egybevetve teht megllapthat, hogy a rend kolostorainak tbb mint a fele
Kroly Rbert halla, 1342 eltt mr ltezett. Ezen alaptsoknak csaknem a ktharmada
a kirlyhoz kthet, a maradk pedig felerszben pspkkhz, felerszben pedig, igaz, csak
az idszak vge fel, mr magnszemlyekhez. A korai kirlyi alaptsok nagy arnya a k-
sbbiekre is kihatott, hiszen az sszes kolostornak mg mindig mintegy egyharmada tarto-
zott ebbe a krbe. Ez a kimagasl arny mindenkppen kivteles a magyarorszgi szerze-
tesrendek kztt, s csupn egyik oka ennek az, hogy a vilgi alaptk krben a rend soha-
sem tett szert klnsebb npszersgre. A msik mindenkppen annak a kt uralkodnak
a szemlyben s a rendhez fzd viszonyban keresend, akik ilyen nagy szm kolostort
alaptottak s tmogattak. Tovbbi kutats trgya lehet, hogy mi llt e taln klnsnek
mondhat vonzalom htterben az egyik, illetve a msik esetben.
A fent emltett idszakban mindssze egy rvidlet kolostorrl tudunk, a mezsomlyi
ugyanis minden bizonnyal nem rte meg a 14. szzad kzept. 27 Ez egybknt szintn
a rendnek a bels missziban betlttt szerept tmaszthatja al, hiszen a kolostor hely-
vlasztsa leginkbb a korai kun teleplsterlettel hozhat sszefggsbe, s ennek tala-
kulsakor a szerzetesek helyzete is bizonytalann vlhatott. A rend magyarorszgi trtne-
tben egybknt, gy tnik, ritkn knyszerltek egy-egy kolostor feladsra. Az emltett
pldn kvl csupn a rgeni kolostoralapts nem bizonyult maradandnak, ha ugyan eb-
ben az esetben egyltaln beszlhetnk befejezett alaptsrl.28 Ezektl eltekintve rvidle-
tnek csak a 15. szzad vgn, a 16. elejn alaptott egy-kt kolostor bizonyult, ennek oka
azonban nyilvn az ltalnos politikai, katonai s vallsi helyzet volt.
Nmi magyarzatot rdemel a kazai kolostor korai feltnse, melyet krnykbeli neme-
sek alaptottak a 14. szzad elejn. Az alapts egyik lehetsges oknak a telepls iskoljt
tartom, mely igazolhatan ltezett mr a 1314. szzad forduljn, vonzskre pedig eg-
szen a szatmri rszekig nylt. Ez az oktats irnti elktelezettsg a ksbbiekben is nyo-
mon kvethet, leginkbb a rendtagok iskolztatsn, jllehet ennek kutatsa mg kornt-
sem tud olyan eredmnyeket felmutatni, mint akr a domonkosok, akr a ferencesek kl-
fldi tanulmnyait illeten.29
Nem elhanyagolhat tanulsgokkal szolgl a szerzetesek nemzetisgi-kulturlis ht-
tert tekintve a titulusok vizsglata. Krmend Szz Mria titulusa ugyan teljesen ltalnos,
a tbbi korai alapts kolostor patrocniuma viszont jval beszdesebb. A legegyszerbb

26
Nhny konventet ebben az idszakban emltenek els alkalommal a rend kolostorjegyzkeiben,
melyek a 15. szzad, illetve a 16. szzad kzepre keltezhetk. Ebbl azonban nem kvetkeztethe-
tnk felttlenl az alaptsi idejkre is (lsd pldul Visegrd esett). Megjegyzend, hogy Lippa,
mely elszr szintn az emltett 15. szzad kzepi jegyzkben bukkan fel, biztosan jval korbbra
keltezhet. Azt sem tartom kizrtnak, hogy alaptst szintn Kroly Rbertnek ksznhette, akr-
csak a vrosban tallhat ferences kolostor.
27
Gyrffy Gyrgy: Az rpdkori Magyarorszg trtneti fldrajza. III. Budapest, 1987. 493494.
28
Romhnyi: Kolostorok, 54.
29
Mlyusz: Egyhzi trsadalom, 283284.; Petrovich: j magyar vonatkozs adatok, 159160.
Az gostonosok studium provincialejra vonatkozan szintn csak kzvetett adatok llnak rendel-
kezsre. A rend elrsai szerint minden rendtartomnyban kellett lennie legalbb egynek, s ezen
elrsnak biztosan eleget tett a magyarorszgi rendtartomny is. Helyt jelezheti a feltnen sok
pcsi illetsg szerzetes a klfldi dikok kztt.

95
Tanulmnyok Romhnyi Beatrix

taln Mezsomly vdszentje, Becket Szt. Tams. Gyrffy vlemnye szerint Canterbury
vrtan rseknek tisztelete szorosan ktdtt a kirlyi udvarhoz, s sohasem lpte tl an-
nak kereteit.30 Az egyhztrtneti kutatsok azta sem cfoltk ezt a nzetet, s az emltett
dedikci bele is illik ebbe a koncepciba. Hasonlkppen a kirlyi alapts tnye llhat
Komr Szt. Erzsbet titulusnak htterben: IV. Bla ugyanis lvn Szt. Erzsbet fivre
sokat tett a kultusz terjesztsrt. Ugyancsak hozz kthet pldul a Pest melletti Szent-
falva templomnak titulusvlasztsa is, alig nhny vvel Erzsbet szenttavatsa utn.31
Ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy Szt. Erzsbet tisztelete a korai idszakban els-
sorban Thringiban s a vele szomszdos dlnmet terleteken terjedt el, s innen jutott
tbbek kztt Magyarorszg nmetek lakta rgiiba is.32 Leszmtva a kirlyi alaptsokat,
nlunk is nmet krnyezetben tnnek fel az els Szt. Erzsbet templomok (pl. a Szepes
vrmegyei Ksmrk plbniatemploma). Szt. Anna33 s Szt. Istvn vrtan34, akik az
Esztergom-rmnyi, illetve a budai s a gyulafehrvri kolostorok patrnusai, ugyanerre
a vidkre, Dl-Nmetorszgra mutatnak. Vgl Szt. Szaniszl, a srosi kolostor vdszentj-
nek tisztelete Krakk vidkrl ered, s ebben az idszakban nem is volt msutt elter-
jedve.35 Vlhetleg teht az els gostonrendi szerzetesek dlnmet s lengyel terletekrl
rkezhettek.
A kolostorok terleti megoszlsa gyszintn tartogat megfontoland tanulsgokat. Tr-
kpre vettve t jl elklnthet csoportot alkotnak. Az orszg kzepn Esztergom, Viseg-
rd, Vc, Buda, Ercsi, Lrv s Szkesfehrvr, szak-Magyarorszgon Sros, Szepesvr-
alja, Harapk, Brtfa s Kissros, Erdlyben s a Partium terletn Gyulafehrvr, Ds,
Torda, Lippa, Nagyvrad, Rgen s Kusaly ez utbbi kett az emltett okok miatt csupn
krdjellel, Dl-Magyarorszgon Pcs, Szekcs,36 Btmonostor, Eszk, Bor s jlak, az
tdik pedig Nyugat-Magyarorszgon Krmend, Komr, Zkny, Ppc, Peleske, Lv s
Nmetjvr. Egy hatodik, valamivel lazbb csoport alkothat Eger, Kaza s jhely kolosto-
raibl, egy hetedik, szintn laza csoport pedig a szlavniai Velike, Krs s Peker kolosto-
raibl. Csupn nhny kolostor esik ktsgtelenl e csoportokon kvl: a korn megsznt
Mezsomly s a ktsges Pankota, valamint a Veszprm megyei Hnta. Ezek a csoportok
lnyegben megfelelnek a rend 16. szzadi jegyzkbl ismert beosztsnak, vagyis eltren
a domonkos vagy a ferences rendtartomnytl, az egyes districtusok tbb-kevsb terle-
tileg is elklnltek egymstl.37 Ugyanakkor megjegyzend, hogy teljesen resen marad

30
Gyrffy Gyrgy: Becket Tams s Magyarorszg. Filolgiai Kzlny, 16. (1970) 156.
31
Gyrffy Gyrgy: Budapest trtnete az rpdkorban. In: Budapest trtnete I. Budapest, 1973.
286.
32
Rau, Louis: Iconographie de lart chrtien. (6 vol.) Paris, 19541959. III/1. 417421; Hannelore
SachsErnst BadstbnerHelga Neumann: Christliche Ikonographie in Stichworten. Leipzig 1980
(Darmstadt 1998). 113114., Romhnyi Beatrix: Az eredeti esztergomi egyhzmegye rpd-kori
titulusai. Szakdolgozat. Budapest ELTE, 1991. 35. (kzirat)
33
Rau: Iconographie, III/1. 9096.
34
Rau: Iconographie, III/3. 444456.
35
Rau: Iconographie, III/3. 12351236.
36
A 16. szzadi kolostorjegyzkbe felteheten e kolostor nevnek elrsaknt kerlt be Esterch. D-
zsa Gbor szves kzlse.
37
Az egyes districtusokhoz a 16. szzadi jegyzk szerint a kvetkez kolostorok tartoztak:
esztergomi: Esztergom, Buda, Vc, Ercsi, Lrv, Szkesfehrvr, Hnta; pcsi: Pcs, Btmonostor,
Eszk, Szekcs, jlak; egri: Eger, jhely, Kaza; szepesi: Brtfa, Harapk, Sros, Kissros a jegy-
zk szerint 1540 ta a luthernusok kezn; zalai: Ppc, Peleske, Komr, Krmend, Zkny; szla-
vniai: Peker, Krs, Velike; erdlyi: Gyulafehrvr, Torda, Ds, Nagyvrad, Lippa. A jegyzk sz-
szesen 32 kolostort tartalmaz. (P. E. E.: Catalogus conventuum O. E. S. Augustini tempore prioris
generalis Hieronymi Seripandi [A. 15391551]. Analecta Augustiniana 6 [1915]. 68.) A hinyzk

96
gostonrendi remetk a kzpkori Magyarorszgon Tanulmnyok

Erdly szszok lakta vidke, ahol pedig a kt nagy koldulrend igen ersen kpviseltette
magt.38
Ez a terleti elrendezds tbb krdst is felvet. Eltekintve az orszg kzepn, ha tet-
szik, a Medium Regni terletn lv csoporttl, melynek tagjai tbbnyire az orszg leg-
jelentsebb vrosaiba telepedtek, a tbbi csoport inkbb a perifrik fel fordult, ezttal
a perifria fogalmat nem csupn a hatrterletek rtelmben hasznlva. Amint arrl mr
fentebb sz esett, az gostonrendi kolostorok kzl nem egy a kevsb jelents vagy ppen
kifejezetten jelentktelen teleplseken tallhat. Lehetne ezt a rend remete eredetvel
magyarzni, szmomra azonban ez kevss tnik meggyznek. Sokkal inkbb arrl lehet
sz, hogy a rend a kolostoralaptsokat illeten meglehetsen ki volt szolgltatva az alap-
tknak. Kirlyaink tbbnyire nyilvn a jelentsebb kzpontokba teleptettk ket, s
ugyanez igaz arra a nhny pspkre is, akik a rend tmogati kztt feltnnek. De mivel
a fri, nemesi, esetleg vrosi tmogats csak igen visszafogottan s viszonylag ksn jelent
meg, a rendnek magnak pedig, legalbbis a ltszat szerint, nem volt olyan egysges tele-
ptsi koncepcija, mint amilyen pldul a domonkosoknl megfigyelhet, a 14. szzad m-
sodik feltl knytelenek voltak berni a kisebb mezvrosokkal. Eddigre a nagy kzpontok
mr amgy is megteltek, vagyis mr volt bennk annyi koldulrendi kolostor, amennyit
el tudtak tartani. Radsul ebben az idben mr mindenkppen osztozniuk kellett a nluk
jval npszerbb plosokkal, a szzad vgtl pedig az egyre befolysosabb obszervns fe-
rencesekkel. Ily mdon az gostonrendi remetk, br kolostoraik szmt tekintve azonos
nagysgrendet kpviseltek a domonkosokkal, terleti elhelyezkedsk, befolysuk s min-
den bizonnyal ltszmuk alapjn mindenkppen a msodhegeds szerepre knyszerltek.
Ha alkalmazzuk Jacques Le Goff elmlett, miszerint a vrosiasods egyik mutatja
a koldulrendi kolostorok szma az adott teleplsen, akkor Buda mellett Esztergomot, P-
cset, illetve Szkesfehrvrt az orszg legfejlettebb vrosainak kellene tekintennk. Ez
azonban nyilvn nem felel meg a valsgnak, az gostonosok tvolmaradsa bizonyos ur-
bnus kzpontoktl nem tekinthet a vrosiasods hinyt vagy alacsonyabb szintjt jelz
mutatnak. A rend jelenlte a pspki szkhelyeken egyfell taln a bels missziban be-
tlttt szerepkkel magyarzhat, msfell viszont rmutat egy jelents klnbsgre kz-
tk s a kt nagy koldulrend kztt. Ezt a klnbsget legjobban taln Nagyvrad pl-
dzza, ahol a domonkosok felteheten egy, a vradi pspkkel s Debrecen vrosval
a 14. szzad elejn lezajlott sszetkzs kvetkeztben egszen a 15. szzad vgig nem
telepedhettek le.39 Ezzel szemben az gostonosok a ferencesekkel egytt a 14. szzad
els harmadtl igazolhatan jelen voltak a vrosban. Vagyis a pspknek nyilvn nem l-
talban a koldulrendekkel szemben volt fenntartsa, hanem csak a domonkosokkal. A kt
alkalmazkodbb kzssg jl beleilleszkedhetett a pspk elkpzelseibe. Az gostonrendi
remetk kolostorai egybknt a legtbb rpd-kori pspki szkhelyen megtallhatk:

Visegrd, melyrl ms, nem districtusonknti jegyzkbl tudjuk, hogy 1542-ben megsznt, s nyil-
vn az esztergomi districtushoz tartozott, Rgen, melyrl tudjuk, hogy gyakorlatilag sikertelen
alaptsi ksrlet volt, tovbb a dl-magyarorszgi Bor (feltehetleg a pcsi districtus tagja), va-
lamint a nyugat-magyarorszgi Lv s Nmetjvr (feltehetleg a zalai districtus tagjai). Nem ki-
zrt, hogy a jegyzk ksztsnek idpontjban mr ezek sem mkdtek. Ugyanakkor nhny mr
biztosan elpusztult kolostor is szerepel, mint pldul jlak, mely 1526 utn aligha mkdhetett,
vagy a budai kolostor, mely az 1529-es ostrom alatt minden bizonnyal lakhatatlann vlt.
Ksznettel tartozom DZSA Gbornak, hogy betekintst engedett kszl disszertcijba.
38
A Szkelyfldn a 15. szzad kzepig ms koldulrendek sem telepedtek meg, gy az gostonren-
diek ottani hinya nem tekinthet kivtelesnek.
39
Gyrffy Gyrgy: Az rpdkori Magyarorszg trtneti fldrajza. I. Budapest, 1963. 609613.;
Romhnyi Beatrix: Kolostorok, 20.

97
Tanulmnyok Romhnyi Beatrix

Esztergomban, Vcott, Egerben, Nagyvradon, Gyulafehrvrott s Pcsett. Kivtelt kpez


Kalocsa, Csand s Veszprm, ahol egyltaln semmilyen koldulrendi kolostor sem tele-
plt meg ebben az idszakban, s gy tnik, legalbbis az utbbi kett helyett egy kzeli,
fontosabb kzpont adott helyet a kolostoroknak. Veszprm esetben ez Szkesfehrvr,
Csand esetben pedig Lippa, illetve taln Szeged. Zgrbban, Gyrtt s Nyitrn szintn
nem tallunk gostonrendieket. Az els kettben egy-egy domonkos s ferences kolostor
llt, radsul mindegyik korai alapts volt, e vrosok pedig tbbet nemigen tudtak volna
eltartani. Vagyis az gostonosok egyszeren tl ksn rkeztek. Hasonl a helyzet Nyitrn
is, ahol egy 12451248 kztt alaptott ferences kolostor volt, s ez nagyjbl meg is felelt
a telepls eltartkpessgnek.
Tovbbi problma a kolostorok rgszeti s memlki kutatsa, hiszen mindssze egy
tucat pletet kutattak meg eddig, inkbb kevsb, mint tbb. Mrpedig ez a kutats an-
nl is inkbb fontos lenne, mivel amint fentebb lttuk az okleveles adatok alapjn sz-
mos kolostor alaptsi idejrl s trtnetrl csupn hozzvetleges, antequem-postquem
jelleg adataink vannak. Ezekben az esetekben a rgszet szolglhatna olyan kiegszt
adatokkal, melyek alapjn legalbb az ptkezsek ideje pontosabban behatrolhat lenne.
A kutats tbbnyire inkbb csak az pletek helynek meghatrozsra korltozdott,
mint pldul Pcs, Esztergom, Gyulafehrvr s Szkesfehrvr esetben. Brtfn a kolos-
tor pletei fennmaradtak, s a 17. szzadban a ferencesek kezre kerltek. Ugyanez lett
a sorsa a krsi s feltehetleg az eszki s a velikei kolostornak is. Vcott40 s Budn
kisebb satsra volt lehetsg, melyek a kt kolostortemplom csekly maradvnyait hoztk
felsznre. Az satk mindkt esetben a 14. szzadra kelteztk a maradvnyokat. Budn
a templom mellett nagy kiterjeds temet s egy temetkpolna is elkerlt.41 Legjobban
a btmonostori s a ppci kolostort ismerjk. Az elbbit mg a 19. szzadban Henszlmann
Imre kutatta,42 majd az 1970-es s 80-as vekben Bicz Piroska sta. Ebben az esetben
azonban az gostonrendi szerzetesek egy korbbi bencs aptsgot kaptak meg, az pletek
teht csak rszben kthetk a koldulrendi ptszet emlkeihez. A korbbi monostortl
dlre elkerlt egyhajs, gtikus, sokszg zrds szentllyel elltott, torony nlkli temp-
lom maradvnyai nyilvn ide sorolandk, akrcsak az eredeti monostortemplomhoz hozz-
ptett hossz, poligonlis zrds szently.43 Ami Ppcot illeti, az gostonrendiek itt egy
kis ngykarlyos templomot kaptak meg, ehhez plt egyszrny kolostorpletk, majd
a lelhely rgsze, P. Hajmssy Erika szerint a 15. szzadban egy j gtikus templomot p-
tettek kolostoruk mell.44 Sajnos az sats mig publiklatlan.
E rvid sszefoglals csupn vzlata lehet az gostonrendi remetk magyarorszgi tr-
tnetnek. rvendetes, hogy az utbbi vekben kt doktori disszertci is kszl, mely

40
Romhnyi: Kolostorok, 7071., tovbbi szakirodalmi utalsokkal.
41
Romhnyi: Kolostorok, 16.
42
Henszlmann Imre: Magyarorszg -keresztyn, romn s tmeneti styl emlkeinek rvid
ismertetse. Budapest, 1876. 114117.
43
Bicz Piroska: A btmonostori satsok. In: Kzpkori rgszetnk eredmnyei s idszer fel-
adatai. Szerk. Fodor I. Selmeczi L. Budapest, 1985. 363372.; u.: Btmonostor rgszeti kuta-
tsa. Doktori disszertci. Kzirat. ELTE, 1993.
44
Valter Ilona: Romanische Sakralbauten Westpannoniens Eisenstadt, 1985. 208209.; u.: r-
pd-kori tglatemplomok Nyugat-Dunntlon. Budapest 2004. 179180.; Hajmssy Erika: P-
pc: gostonrendi kolostor. Rg. Fz., 1976. 82. (156. sz.); u.: Ppc: gostonrendi kolostor
temploma. Archrt, 104. (1977), 274.; Koppny Tibor Ivicsics Pter: Ppc kzpkori egyhzi
pletei. In: Lvei Pl (szerk.): Lapidarium Hungaricum. Magyarorszg ptszeti tredkeinek
gyjtemnye. VI. Budapest, 2002. 117138. A kzssg kis ltszmra utal, hogy a kolostorngy-
szget sohasem ptettk ki.

98
gostonrendi remetk a kzpkori Magyarorszgon Tanulmnyok

e mltatlanul elhanyagolt szerzetesrend trtnetnek egy-egy szelett kvnja feldolgozni.


Egyikk, Erdlyi Gabriell remlheten hamarosan nyomtatsban is megjelenhet. A fel-
dolgozatlan, lappang forrsanyag azonban mg szmos j adattal szolglhat mind a ma-
gyarorszgi, mind a klfldi, elssorban rmai levltrakban. Ez utbbi tekintetben en-
gedtessk meg utalnom Petrovich Ede tbbszr idzett cikkre. Ha egy alig tbb, mint
egy vtizedet fellel iratcsomban ennyi magyar vonatkozs adatot tallt, akkor taln
rdemes volna az ezt megelz s az ezt kvet idszakot is alaposabban szemgyre venni.
Ugyancsak kvnatos volna a mg publiklatlan rgszeti kutatsok kzzttele, s egyes
esetekben az eddig kutatatlan kolostorok azonostst s feltrst is szorgalmazni kellene.

KOLOSTOROK:
Nv Megye antequem postquem alapt
[Iegut] ? 1460e 1460u ismeretlen
?
Ndasd 1512e 1512u ismeretlen
(veszprmi em.)
1. Brtfa Sros 1400e 1528 kirly?
2. Btmonostor Bodrog 1345 1543 fr (Becsei Ttts)
3. Bor Valk 1427e 1526 nemes (Mikolai cs.)
Buda-Szt.
4. Pilis 12561276 1541 kirly
Pter klv.
5. Ds Bels Szolnok 1310 1556 kirly
6. Eger Heves 1346e 1552 pspk?
7. Ercsi Fejr 14821521 1529k kirly
8. Eszk Baranya 1400e 15391552 nemes
Esztergom-
9. Esztergom 1272e 1543 kirly?
rmny
10. Gyulafehrvr Erdlyi Fehr 1295e 1556 pspk

99
Tanulmnyok Romhnyi Beatrix

Nv Megye antequem postquem alapt


11. Hnta Veszprm 1460e 1552k ismeretlen
12. Harapk Sros 1334 1550 fr (Pernyi Mikls)
nemes (Kazai,
13. Kaza Borsod 1315e 1541
Lrntfi s Feledi cs.)
14. Kissros Sros 1539e 15391552 ismeretlen
15. Komr Zala 12371256 1524e kirly
16. Krmend Vas 12381256 1524 kirly
17. Krs Krs 1325e 15291540 ismeretlen
18. Lippa Arad 1460e 15391552 ismeretlen
Nagysziget
19. Lrv 1345e 1541 kirly
(Csepel)
nemes
20. Lv Zala 1480e 1541
(Salamonvri cs.)
21. Mezsomly Krass 12561270 1330u kirly
Nagyvrad-
22. Bihar 1339e 1556 pspk
Olaszi
23. Nmetjvr Vas 14751485 1526u fr (jlaki cs.)
fr (zv. Magyar
24. Ppc Vas 1359 1552
Pln Gersei Margit)
25. Pcs Baranya 1309e 1543 pspk
26. Peker Krs 1460e 15391552 nemes (Pekri cs.?)
27. Peleske Zala 1460e 15391552 nemes
28. Sros Sros 1274e 1541 kirly
29. Szekcs Baranya 1460e 1542u nemes
30. Szkesfehrvr Fejr 1303e 1543 kirly?
31. Szepesvralja Szepes 1328e 1560 kirly
32. Torda Torda 1331e 1556 kirly
33. jhely Zempln 1324e 1546 kirly
34. jlak Valk 1344e 1526 fr (jlaki cs.)
35. Vc Pest 1319 1541 pspk
36. Velike Krs 1460e 15391552 ismeretlen
37. Visegrd Pilis 13231355 1542 kirly
38. Zkny Zala 1460e 15391552 fr
39. Rgen Torda 13821387 1400e fr (Losonci Lszl)

100
gostonrendi remetk a kzpkori Magyarorszgon Tanulmnyok

BEATRIX ROMHNYI
Augustinian Hermit Monasteries in Hungary

The article focuses on the history of the least researched monastic orders of medieval Hun-
gary: the Augustinian friars. According to recent findings, between the 13th and the 16th
centuries the order had about 40 monasteries, which in the 15th-16th centuries made up
seven districts (districtus). The first friars are believed to have come from the territories in
Southern Germany and Small Poland. Unlike the Dominicans and the Franciscans, this
administrative grouping corresponds to certain territorial groups. It is striking how many
monasteries were established in small settlements, partly because of the relatively late ar-
rival of the order, and partly because of the lack of a well-designed settlement plan. Mon-
archs were the most zealous supporters of the order, followed in the early years by the
bishops. From the second half of the 14th century, however, landlords and nobles play an
increasingly important part in supporting the Augustinians. The late 15th and early 16th-
century religious reforms had little influence on the Augustinian friars, though the number
of new foundations compared to the total number of monasteries was significant, about
20-25 percent. The order must have had a highly developed educational system, though we
can only assume this on the basis of the scanty evidence we have at our disposal. The loca-
tion of the majority of the monasteries have not been precisely identified, the occasional
archeological research mainly focused on topography. Significant findings have only been
discovered in Buda, Vc, Btmonostor and Ppc. Though completely rebuilt, the monas-
teries at Brtfa, Krs and maybe even Eszk and Velike have survived to the present day.

101