You are on page 1of 9

Pws Imunisasi Karpan Bulan Januari 2016

0 Absolut
Hbo Bcg Polio 1 Dpt/Hb Polio 2 Dpt/Hb Polio 3 Dpt/Hb Polio 4 Campak IDL Dpt/Hb Campak TT 1 TT 2 TT 3 TT 4 TT 5
/Hib 1 /Hib 2 /Hib 3 /Hib Boster
Boster
Absolut 5 4 5 3 3 3 3 2 2 4 4 2 1 4 1 4 0 0
Persentase 5.6 4.2 5.3 3.2 3.3 4.0 3.3 2.7 2.4 4.4 4.4 2.2 1.1 4.2 1.0 4.2 0.0 0.0
Pws Imunisasi Karpan Bulan Maret 2016

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2 Persentase

0 Absolut
Hbo Bcg Polio 1 Dpt/H Polio 2 Dpt/H Polio 3 Dpt/H Polio 4 Campa IDL Dpt/H Campa TT 1 TT 2 TT 3 TT 4 TT 5
b/Hib b/Hib b/Hib k b/Hib k
1 2 3 Boster Boster
Absolut 2 6 9 4 5 8 8 5 5 3 3 3 8 4 4 0 0 0
Kumulatif 13 14 19 13 13 14 14 10 10 13 13 9 14 13 9 6 2 0
Persentase 14.4 14.7 20.0 13.7 14.4 18.7 15.6 13.3 11.8 14.4 14.4 10.0 15.6 13.5 9.4 6.3 2.1 0.0
Pws Imunisasi Karpan Bulan Februari 2016

14

12

10

2 Perse

0 Absolut
Hbo Bcg Polio 1 Dpt/H Polio 2 Dpt/H Polio 3 Dpt/H Polio 4 Campa IDL Dpt/H Campa TT 1 TT 2 TT 3 TT 4 TT 5
b/Hib b/Hib b/Hib k b/Hib k
1 2 3 Boster Boster
Absolut 6 4 5 6 5 3 3 3 3 6 6 4 5 5 4 2 2 0
Kumulatif 11 8 10 9 8 6 6 5 5 10 10 6 6 9 5 6 2 0
Persentase 12.2 8.4 10.5 9.5 8.9 8.0 6.7 6.7 5.9 11.1 11.1 6.7 6.7 9.4 5.2 6.3 2.1 0.0
Pws Imunisasi Karpan Bulan April 2016

30

25

20

15

10

5
Persentase

0 Absolut
Hbo Bcg Polio 1 Dpt/Hb Polio 2 Dpt/Hb Polio 3 Dpt/Hb Polio 4 Campa IDL Dpt/Hb Campa TT 1 TT 2 TT 3 TT 4 TT 5
/Hib 1 /Hib 2 /Hib 3 k /Hib k
Boster Boster
Absolut 3 3 3 3 3 5 5 8 7 2 2 6 2 5 5 5 1 0
Kumulatif 16 17 22 16 16 19 19 18 17 15 15 15 16 18 14 11 3 0
Persentase 17.8 17.9 23.2 16.8 17.8 25.3 21.1 24.0 20.0 16.7 16.7 16.7 17.8 18.8 14.6 11.5 3.1 0.0
Pws Karpan Bulan Mei 2016

40

35

30

25

20

15

10

5 Persentase

0 Absolut
Hbo Bcg Polio 1 Dpt/Hb Polio 2 Dpt/Hb Polio 3 Dpt/Hb Polio 4 Campa IDL Dpt/Hb Campa TT 1 TT 2 TT 3 TT 4 TT 5
/Hib 1 /Hib 2 /Hib 3 k /Hib k
Boster Boster
Absolut 5 7 7 9 9 8 7 6 6 2 2 2 6 2 1 7 3 0
Kumulatif 21 24 29 25 25 27 26 24 23 17 17 17 22 20 15 18 6 0
Persentase 23.3 25.3 30.5 26.3 27.8 36.0 28.9 32.0 27.1 18.9 18.9 18.9 24.4 20.8 15.6 18.8 6.3 0.0
Pws Imunisasi Karpan Bulan Juni 2016

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5 Persentase

0 Absolut
Hbo Bcg Polio 1 Dpt/H Polio 2 Dpt/H Polio 3 Dpt/H Polio 4 Campa IDL Dpt/H Campa TT 1 TT 2 TT 3 TT 4 TT 5
b/Hib b/Hib b/Hib k b/Hib k
1 2 3 Boster Boster
Absolut 8 5 4 3 3 8 8 8 7 4 4 7 5 6 2 0 0 1
Kumulatif 29 29 33 28 28 35 34 32 30 21 21 24 27 26 17 18 6 1
Persentase 32.2 30.5 34.7 29.5 31.1 46.7 37.8 42.7 35.3 23.3 23.3 26.7 30.0 27.1 17.7 18.8 6.3 1.0
PWS Imunisasi Kelurahan Karpan Bulan Juli 2016

60

50

40

30

20

10 Persentase

0 Absolut
Hbo Bcg Polio 1 Dpt/Hb Polio 2 Dpt/Hb Polio 3 Dpt/Hb Polio 4 Campa IDL Dpt/Hb Campa TT 1 TT 2 TT 3 TT 4 TT 5
/Hib 1 /Hib 2 /Hib 3 k /Hib k
Boster Boster
Absolut 6 8 8 7 7 4 4 7 7 7 7 7 4 2 3 1 0 0
Kumulatif 35 37 41 35 35 39 38 39 37 28 28 31 31 28 20 19 6 1
Persentase 38.9 38.9 43.2 36.8 38.9 52.0 42.2 52.0 43.5 31.1 31.1 34.4 34.4 29.2 20.8 19.8 6.3 1.0
Pws Imunisasi Rijali Bulan Agustus 2016
140

120

100

80

60

40

20

0
Hbo Bcg Polio 1 Dpt/Hb Polio 2 Dpt/Hb Polio 3 Dpt/Hb Polio 4 Campak IDL Dpt/Hb Campak TT 1 TT 2 TT 3 TT 4 TT 5
/Hib 1 /Hib 2 /Hib 3 /Hib Boster
Boster
Absolut 9 12 13 15 14 20 21 19 15 14 14 9 6 9 0 5 1 0
Kumulatif 68 104 99 102 101 101 98 90 89 79 79 50 41 42 16 22 16 1
Persentase 75.6 109.5 104.2 107.4 112.2 134.7 108.9 120.0 104.7 87.8 87.8 55.6 45.6 43.8 16.7 22.9 16.7 1.0
PWS Imunisasi Karpan Bulan Agustus 2016

70

60

50

40

30

20

10 Persentase

0 Absolut
Hbo Bcg Polio 1 Dpt/Hb Polio 2 Dpt/Hb Polio 3 Dpt/Hb Polio 4 Campa IDL Dpt/Hb Campa TT 1 TT 2 TT 3 TT 4 TT 5
/Hib 1 /Hib 2 /Hib 3 k /Hib k
Boster Boster
Absolut 5 6 6 8 10 4 2 7 8 8 8 4 3 2 3 1 0 0
Kumulatif 40 43 47 43 45 43 40 46 45 36 36 35 34 30 23 0 0 1
Persentase 44.4 45.3 49.5 45.3 50.0 57.3 44.4 61.3 52.9 40.0 40.0 38.9 37.8 31.3 24.0 0.0 0.0 1.0