You are on page 1of 3

ANAGRAMNA KRIALJKA ANAGRAMNA KRIALJKA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
N A D A R E N O S T
11
11
A N A L I T I A R
12 13
12 13
S T R A V A I N I
14 15 16
14 15 16
T I K V A N I K J
17 18 19
17 18 19
O T A S O N A T E
20 21 22
20 21 22
J O N A L A M A S
23 24 25 26
23 24 25 26
N K S L R A N K
27 28 29 30
27 28 29 30
I S O O D I S T A
31 32 33
31 32 33
C I T R I N R O T
34
A N T I R O M A N I

Rijei koje se upisuju u lik ove krialjke su Rijei koje se upisuju u lik ove krialjke su
anagram (premetaljke) dolje navedenih anagram (premetaljke) dolje navedenih
pojmova pojmova
VODORAVNO: 1. SANTO ANDRE, 11. VODORAVNO: 1. SANTO ANDRE, 11.
ALATNIARI, 13. RASTAV,15. IIN, 14. ALATNIARI, 13. RASTAV,15. IIN, 14. AKTIVNI,
AKTIVNI, 16 JK;17. TAO, 18. NOSATE, 20. 16 JK;17. TAO, 18. NOSATE, 20. ONAJ, 22.
ONAJ, 22. SLAMA;23. KN;24. LS;26 KRAN ;27. SLAMA;23. KN;24. LS;26 KRAN ;27. OSI;29.
OSI;29. DOISTA, 31. CRNITI, 33. TOR, 34. DOISTA, 31. CRNITI, 33. TOR, 34. MAINTIRANO.
MAINTIRANO.
OKOMITO: 1. SAN JACINTO, 2.KANTONISTI,
OKOMITO: 1. SAN JACINTO, 2.KANTONISTI, 3.KARDAN, 4. LAVA, 5. IRVAS, 6. ETALON, 7.IN,
3.KARDAN, 4. LAVA, 5. IRVAS, 6. ETALON, 8. IO, 9. KONSTANTAN, 10. SJETKARITI,15.
7.IN, 8. IO, 9. KONSTANTAN, 10. IRINA, 19. SAMARA, 21. SA, 25. RILO, 28 TOT, 30.
SJETKARITI,15. IRINA, 19. SAMARA, 21. SA, DON, 32. IR.
25. RILO, 28 TOT, 30. DON, 32. IR. (Z. Kurnik)
(Z. Kurnik)
Anagramne krialjka Rjeenje anagramne krialjke
ANAGRAMNA KRIALJKA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12 13

14 15 16

17 18 19

20 21 22

23 24 25 26

27 28 29 30

31 32 33

34

Rijei koje se upisuju u lik ove krialjke su anagram (premetaljke)


dolje navedenih pojmova
VODORAVNO: 1. SANTO ANDRE, 11. ALATNIARI, 13. RASTAV,15. IIN,
14. AKTIVNI, 16 JK;17. TAO, 18. NOSATE, 20. ONAJ, 22. SLAMA;23. KN;24.
LS;26 KRAN ;27. OSI;29. DOISTA, 31. CRNITI, 33. TOR, 34. MAINTIRANO.

OKOMITO: 1. SAN JACINTO, 2.KANTONISTI, 3.KARDAN, 4. LAVA, 5.


IRVAS, 6. ETALON, 7.IN, 8. IO, 9. KONSTANTAN, 10. SJETKARITI,15.
IRINA, 19. SAMARA, 21. SA, 25. RILO, 28 TOT, 30. DON, 32. IR.
(Z. Kurnik)