You are on page 1of 1

SUSUR GALUR PERKEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM DI MALAYSIA

AL-QURAN TILAWAH AL-QURAN

AQIDAH

AL-SUNNAH

SYARIAT

ZAMAN
ZAMAN
KHULAFA' AL-
RASULULLAH SAW
RASYIDIN TASAWUF / AKHLAK

ZAMAN
UMAIYAH

ZAMAN
ABBASIYAH

ZAMAN
UTHMANIYAH

KEDATANGAN
ISLAM DI TANAH
MELAYU

ZAMAN
SEBELUM SELEPAS
KESULTANAN
MERDEKA MERDEKA
MELAYU MELAKA

SEBELUM KURIKULUM LAMA
SELEPAS PERANG
PERANG DUNIA PENYATA RAZAK
DUNIA KEDUA SEKOLAH RENDAH
KEDUA
(KLSR) UGAMA ISLAM,
AGAMA ISLAM ,
PENGETAHUAN AGAMA
PENYATA ISLAM
PENDIDIKAN ISLAM RAHMAN TALIB

PADA TAHUN 1983 KURIKULUM
BARU SEKOLAH RENDAH (KBSR)
LAPORAN
KABINET 1974

PADA TAHUN 1989 KURIKULUM
BERSEPADU SEKOLAH RENDAH (KBSR)
AKTA
PENDIDIKAN
1996
PADA TAHUN 2003 KURIKULUM BARU
SEKOLAH RENDAH (KBSR) SEMAKAN 2003
TRANSFORMASI
TAHUN 2005 PENDIDIKAN
2011
PROGRAM J-QAF PADA TAHUN 2011 KURIKULUM
SEKOLAH RENDAH STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)

PENDIDIKAN PADA TAHUN 2017 SEMAKAN
ABAD KE-21
KSSR