You are on page 1of 9

Nama: …………………………………… Tingkatan: 4……………………

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BANDAR BUKIT KAYU HITAM,
06050 BUKIT KAYU HITAM, KEDAH

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2016
MATEMATIK
TINGKATAN EMPAT

TARIKH : 15 MEI 2017 MASA: 0915 – 1030 HARI : ISNIN
(2 JAM)
Kertas soalan ini terdiri daripada 5 halaman bercetak.

Arahan: Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan . Jawab semua soalan. Rajah dalam
soalan tidak dilukis mengikut skala kecuali dinyatakan. Anda boleh menggunakan kalkulator
saintifik yang tidak boleh diprogramkan.

1. Bundarkan 18732 betul kepada tiga angka bererti.
A 700 C 18 800
B 18 700 D 18 900

2. Cari nilai 0.05 ÷ (1 – 0.238) dan bundarkan jawapan itu betul kepada dua angka bererti.

A 0.06 C 0.065
B 0.064 D 0.066

3. 1.4 × 104 – 1.04 × 103 =

A 3.692 × 104 C 1.296 × 104
B 3.626 × 103 D 1.296 × 103

4. 58 900 + 800 di tulis sebagai m × 10n dalam bentuk piawai. Cari nilai m dan nilai n.

A m = 5.97 , n = 3 C m = 5.89 , n = 4
B m = 5.97 , n = 4 D m = 5.79 , n = 3

5. Di beri bahawa sebuah piramid dengan ketinggian 300 cm mempunyai tapak segi empat
sama dengan sisi 500 cm. Cari isipadu, dalam cm2, piramid itu.
Ungkapkan jawapan dalam bentuk piawai.

A 2.5 × 107 C 6.5 × 107
B 3.5 × 107 D 7.5 × 107

6. Bundarkan 0.326 betul kepada tiga angka bererti.

A 0.30 C 0.326
B 0.33 D 0.327

1

Carikan nilai x. A 108 C 274 B 156 D 384 8. TPS ialah tangen kepada bulatan PQR di P. A 500 C 700 B 600 D 800 9. Cari nilai y. Rajah 2 Dalam rajah 2. A 220 C 440 B 340 D 680 2 . Rajah 1 Dalam Rajah 1. ADE dan CDF ialah garis lurus. Dalam Rajah 3.7. ABGFD ialah sebuah pentagon. Rajah 3 Panjang lengkok PR adalah sama panjang dengan lengkok QR. Cari nilai y. ABC dan ADE ialah garis lurus.

Dalam Rajah 5. PUS. A 45 C 50 B 40 D 65 12. A 19 C 104 B 57 D 123 11. Rajah 6 3 . Rajah 4 Di beri AC = BC. QRT ialah tangen kepada bulatan berpusat O. Dalam Rajah 4. PQR ialah tangen kepada bulatan berpusat O. di Q. Dalam Rajah 6. cari nilai x + y. PTOS ialah garis lurus. OPQ dan OUR ialah garis lurus. di R. PAQ dan QBR masing-masing ialah tangen kepada bulatan berpusat O di A dan B. Rajah 5 Carikan nilai x.10.

2 A 1 C 1 2 4 B 2 D 1 5 7 4 .5x 15. Carikan nilai x. -5x2 –x(5 + x) = A 4x2 + 5x C 6x2 + 5x B -4x2 + 6x D -6x2 . A 58 C 42 B 37 D 21 13. A 45 C 25 B 15 D 5 14. Di beri bahawa 4𝑘−1 = 1 − 𝑘 . di K. 𝑘 3𝑘 2 A 3(𝑘 − 1) C (3𝑘 − 6) 𝑘2 𝑘2 B (𝑘 + 1) D (6𝑘 − 1) 𝑘 𝑘2 16. Ungkapkan 2 − 9−3𝑘 sebagai satu pecahan tunggal dalam bentuk termudah. JKL ialah tangen kepada bulatan berpusat O. Rajah 7 Carikan nilai x. cari nilai k. Dalam rajah 7. JNM ialah garis lurus.

Cari n(Q  R )' . A 6 C 3 B 5 D 8 21. Q dan R. Rajah 8 menunjukkan bilangan unsur bagi set P. Di beri bahawa 9 = 9− 12 . 1 17. x² + y² – (2x – y)² = A -3x² C -3x² + 4xy B -3x ²+ 2y² D -3x² + 2y² – 4xy 5 . Di beri bahawa = 1 .1 20. ungkapkan w dalam sebutan k. 𝑡3 A t=2 C t=4 B t=3 D t=5 19. (8 ×52 ) Ringkaskan 103 A 52 × 2-9 C 54 × 215 B 5−5 × 26 D 5−2 × 2-11 18. cari nilai t. ξ Q P 3 5 2 R 1 3 Rajah 8 Cari n(Q  R )' . 𝑤2 −1 A 1 C 𝑤 = √𝑘 + 1 1−𝑘 𝑤 =√ 𝑘 B 𝑤 = √𝑘 + 1 D 1 𝑤 = √𝑘 .

Diberi set semesta.k(4 + h) = k. Diberi h. 3 6m A m2  4 C m4 6m 6m B m2  4 D m4 6m 6m 24. m m2  4 Nyatakan  dalam pecahan tunggal dalam bentuk termudah. 3 5 = A 1 C 1   53 35 B 1 D 1 53 35 25. ξ = {x : 10  x  20. maka q = 2q A 1 2p C 1 2p 1 p 1 p B 1 2p D 1 2p 1 p 1 p 6 .18. A {16} C {} B {18} D {13} 23. P = {16.22. x ialah integer}. A 5k C 5k h= h= 2 1 k B 5k D 2k  4 h= h= k 1 2 26.nyatakan h dalam sebutan k.20} Q = { x : x ialah nombor perdana} dan R = {x : x ialah gandaan bagi 3} Senaraikan unsur bagi set P ∩ Q ∩ R. 1 q Diberi p = .

26 x 10 1 D 2. Diberi 2h = h + 3.27.maka h = A 1 C 3 B 2 D 4 29. maka nilai bagi q A 7 C 7 3 B 3 D 1 30. A 0. Faktorkan 9x² . Diberi 5(2q – 7) – (3 – 4q) = 4. Permudahkan n 3   5  n7 = A 2 C 8 n n B D 22 n n 28. q = 2 31. q = 3 D p = -3. q = -2 C p = 2. Nyatakan 26 dalam bentuk piawai. Permudahkan (x – y)² + (x + y)(y – x) = A 2y² – 2xy C 2x² – 2xy B 2y² – 2x D 2x² – 2y 32. 4p – 5q = 23 2p + 3q = -5 Penyelesaian bagi persamaan serentak di atas ialah A p = 3.4y² A (3x + 2y)² C (3x – 2y)² B (3x + 2y)(3x – 2y) D (2x + 3y)(2x – 2y) 33.6 x 10 1 B 0.6 x 10 1 7 . q = -3 B p = -2.26 x 10 1 C 2.

34. Bilangan angka beerti bagi 0.37 x 10 5 C 4.4 x 10 6 35. Diberi set E = { semua faktor bagi 12 }.3} C {1.6. Diberi set A = {2. Dalam Rajah 9.2. Cari n (A) A 4 C 3 B 1 D 0 38.4.007 C 20. A {0. 8 .7.6} B {1.4. 8}.00700 D 20.3. Bundarkan 20.3.2.7 x 10 5 + 67000 = A 4. 3. menunjukkan bilangan unsur bagi set P.001000 36.2.2.6} 39. Q dan R. 5.045 A 1 C 3 B 2 D 4 37.4 x 10 6 B 437 x 10 5 D 4.01 B 20.00710 kepada 4 angka beerti A 20. Senaraikan semua unsur bagi set E.1.12} D {1.

9 .