You are on page 1of 1

SEKOLAH KEBANGSAAN ARU BARU

,
d/a Pejabat Pelajaran Daerah Lawas,
Tingkat Bawah, Wisma Persekutuan,
98850 Lawas,

1MALAYSIA “ RAKYAT DIDAHULUKAN , PENCAPAIAN
JAWATANKUASA DIUTAMAKAN”
PIBG S.K ARU BARU
2017
Ruj.Kami : JPS(W)/SKAB(PIBG)/153/05/06
PENASIHAT
En.Abubakar b. Damit
Tarikh : 7 OGOS 2017
YANG DI-PERTUA
Pn. Dian bt Usop
Kepada:
Guru Besar
NAIB YDP
n Kastinie bt. Matsarudin
S.K Kerangan, Lawas.
SETIAUSAHA
Pn Noriah bt. Muara
Tuan,
N.SETIAUSAHA
En. Jhowiezacheus John LAWATAN PENANDA ARAS KE S.K KERANGAN
BENDAHARI
Pn. Dayangku Sarabiah
Dengan segala hormatnya, saya ingin menarik perhatian tuan mengenai perkara
tersebut.
N.BENDAHARI
Pn.Juaria bt Jaya
2. Sukacita dimaklumkan bahawa, Jawatankuasa PIBG S.K Aru Baru berhasrat
KETUA BIRO KSIB
Pn.Norsiah bt Mohidin
untuk mengadakan Lawatan Penanda Aras ke Sekolah Kebangsaan Kerangan, Lawas
 Pn. Norlaila bt seperti ketetapan berikut:
Pudin Tarikh : 16 Ogos 2017 (Rabu)
 Pn.Masjuana bt
Jumat Masa : 2.00 petang –5.00 petang
 Pn.Mastika bt Tempat : S.K Kerangan, Lawas.
Sabtu

AJK KSIB 3. Sehubungan dengan itu, kami berharap pihak tuan membenarkan kami untuk
3K
1)En. Aziz
mengadakan lawatan penanda aras ke sekolah tuan untuk dijadikan sekolah contoh
2)Pn. Asdimah bt Puti kepada sekolah kami.
3)Pn.Lydia bt Ibrahim
4)Pn.Tamidah bt Rejap
4. Segala kerjasama dari pihak tuan kami dahului dengan ucapan terima kasih.
MOTIVASI
1)Pn. Norafni bt Kepli
2)Pn. Dayang Asmal Sekian, terima kasih.
Nurriana Abdullah
3)Pn.Umi Kalsum by
Sinudin

AJK
“BERKHIMAT UNTUK NEGARA”
REAKREASI/SUKAN
1) En.Mohamad b. Rejap
2)En. Omar b. Buang
Saya yang menurut perintah,
3)En. Zakaria
4)En.Kepli b. Jual
5)Pn. Jubaidah bt Jual
(DIAN BTE USOP)
SUKARELAWAN KSIB
***Terdiri dalam
YDP PIBG,
kalangan ibu/bapa PIBG S.K Aru Baru, Lawas.