You are on page 1of 1

Nama : ______________________________ SAINS TAHUN 1 Tarikh : _______________

Tuliskan persamaan dan perbezaan bagi bahagian tumbuhan di bawah.

____________________________________ _____________________________________

SAMA TIDAK SAMA / BERBEZA

Ada bahagian tumbuhan yang _______________ dan ada bahagian tumbuhan yang _________________.