You are on page 1of 1

KARANG TARUNA KARANG TARUNA

KUPPAST KUPPAST
Sanghiangteureup Sanghiangteureup
MERDEKA !! MERDEKA !!

Gerak Jalan Santai Gerak Jalan Santai
Minggu, 27 Agustus 2017 Minggu, 27 Agustus 2017
08.00 WIB 08.00 WIB
Ikuti Gerak Jalanya Dapatkan Hadiahnya Ikuti Gerak Jalanya Dapatkan Hadiahnya
No. No.