You are on page 1of 1

‫بسم هللا الرحمن الرحيم‬

‫ يا ربنا لك الحمدكما ينبغي لجالل‬/‫ حمدا يوافي نعمه ويكافىء مزيده‬/‫الحمدهلل رب العالمين‬
‫ اللهم صل على سيدنا محمد صالة تنجينا بها من جميع‬/‫وجهك الكريم وعظيم سلطانك‬
/‫ وتطهرنا بها من جميع السيئات‬/‫ وتقضي لنا بها من جميع الحاجات‬/‫األهوال واألفات‬
‫ وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحيات‬/‫وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات‬
/‫ برحمتك يا أرحم الراحمين‬/‫ وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا‬/‫وبعد المامات‬
/‫رضينا باهلل ربا وباإلسالم دينا وبمحمد نبيا ورسوال‬
Allahumma Ya Rahmani wa Ya Rahiim,

Sesungguhnya kami menadah tangan pada pagi ini, ingin merafa’kan kesyukuran dan penghargaan
terhadap Mu, di atas kurniaan Mu yang tidak ternilai. Dan dengan izin Mu jua kami dapat
melaksanakan tugas kami pada hari ini, bermuhasabah dan menilai hasil kerja kami yang telah kami
papari.

Allahumma Ya Badi’as Samawati Wal Ardh,

Kami sedar Ya Allah, bahawa bagi mencapai pendidikan yang berkualiti dan berinovasi bukanlah
suatu yang mudah. Tanpa Taufiq dan Hidayah Mu, dan tanpa redha dan restu Mu jua, maka sukar
bagi kami mencapai hasil kerja yang bermutu, dan berinovasi.

Justeru… Ilhamkanlah dalam fikiran kami Ya Allah, idea-idea yang kreatif, positif, proaktif dan inovatif.
Semarakkanlah dalam jiwa dan minda kami, keazaman dan komitmen yang tinggi. Kurniakanlah apa
kiranya kepada kami kesihatan serta kekuatan fizikal dan minda, semangat dan daya juang.
Padukanlah tenaga dan pemikiran kami. Eratkanlah Silatur Rahim dikalangan kami, semoga
dengannya kami dapat menyempurnakan tugas ini, bagi menghasilkan pendidikan yang cemerlang,
dicontohi dan diteladani, serta mampu menuju ke mercu gemilang.

Allahumma Ya Zal Jalali Wal Ikram,

Berkatilah perhimpunan dan usaha kami pada hari ini, dan hari-hari yang bakal kami lalui. Rahmatilah
jua perpisahan dan dapatan kami selepas ini, dan hari-hari yang bakal kami tempuhi. Kurniakanlah
apakiranya kepada kami Ya Allah, rezeki yang halal dan berpanjangan, zuriat dan generasi yang
beriman, serta segala kebaikan di dunia, pun jua di akhirat.

‫ وال‬، ‫ وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما‬، ‫اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما‬
‫ اللهم‬. ‫تجعل اللهم فينا وال معنا وال من يتبعنا شقيا وال مطرودا وال محروما‬
‫اغفرلنا ذنوبنا وإلخواننا الذين سبقونا باإليمان وال تجعل في قلوبنا غال للذين‬
‫ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي األخرة حسنة وقنا عذاب‬.‫ءامنوا إنك رءوف رحيم‬
‫ والحمدهلل رب العالمين‬، ‫وصلى هللا على محمد وعلى اله وصحبه وسلم‬.‫النار‬