You are on page 1of 17

OBJEKTIF

PEMBELAJARAN
• Menyelesaikan persamaan

Persamaan linear.
• Mengenal pasti dan menulis
Linear persamaan yang memodelkan
situasi yang diberi.

Bahagian 1
Kementerian Pendidikan Malaysia Kementerian Pendidikan Malaysia
Bahagian Pembangunan Kurikulum
1 of 28 Bahagian Pembangunan Kurikulum
2 of 28

Persamaan linear sering kali digunakan
bagi memodelkan pelbagai situasi harian.

Bagaimanakah kita mengenal persamaan
linear dan seterusnya menyelesaikan pelbagai
masalah dalam situasi harian?

Mari kita lihat perbezaan antara
persamaan linear dan persamaan
tak linear.
Kementerian Pendidikan Malaysia Kementerian Pendidikan Malaysia
Bahagian Pembangunan Kurikulum
3 of 28 Bahagian Pembangunan Kurikulum
4 of 28

1

Apakah yang perlu anda lakukan untuk menyelesaikan persamaan di atas? Bagaimanakah cara menyelesaikan Beri sebab bagi setiap langkah yang anda ambil! PERSAMAAN LINEAR? Langkah Perbetulkan penyelesaian: 8x – 25 = 15 + 3x 8x – 3x = 15 + 25 5x = 40 Bagaimana anda 5x = 40 tahu jawapan anda 5 5 betul? Mari lihat beberapa contoh! x = 8 Kementerian Pendidikan Malaysia Kementerian Pendidikan Malaysia Bahagian Pembangunan Kurikulum 7 of 28 Bahagian Pembangunan Kurikulum 8 of 28 2 . 3x + y = 12 3 2 x + y = 16 3s = 2t + 4 2 2 Bincangkan dan bentukkan persamaan linear. 2 y = 2x + 3x − 5 x + 5 = 2x − 3 3 PERSAMAAN TAK LINEAR 3 Bincangkan dan bentukkan persamaan tak linear. Kementerian Pendidikan Malaysia Kementerian Pendidikan Malaysia Bahagian Pembangunan Kurikulum 5 of 28 Bahagian Pembangunan Kurikulum 6 of 28 Contoh 1 Cari nilai x jika 8x – 25 = 3x + 15. Banding beza kedua-dua kumpulan persamaan yang diberi. Aktiviti 1 2x – 7 = 3 2 x − 5 = 20 1 Bentukkan kumpulan secara berpasangan. PERSAMAAN LINEAR Terangkan ciri-ciri sepunya yang terdapat dalam setiap Bentangkan hasil perbincangan anda dengan 4 kumpulan ? memberikan justifikasi.

Kementerian Pendidikan Malaysia Kementerian Pendidikan Malaysia Bahagian Pembangunan Kurikulum 11 of 28 Bahagian Pembangunan Kurikulum 12 of 28 3 . Apabila m ditambah dengan 4. Jika a = 3b – .Contoh 2 Contoh 3 5 3 Cari nilai x jika 4 x + x = 13. ungkapkan b dalam sebutan a. Mari lihat contoh berikut. dan kemudian didarab dengan 3. Memodelkan Situasi kepada jawapannya ialah 16. 2 5 Apakah yang perlu anda lakukan untuk menyelesaikan persamaan di atas? Apakah yang perlu anda lakukan untuk menyelesaikan persamaan di atas? Beri sebab bagi setiap langkah yang anda ambil! Beri sebab bagi setiap langkah yang anda ambil! Langkah 3 Langkah 5x a = 3b – 4x + = 13 penyelesaian: 5 penyelesaian: 3 2 a+ = 3b 5 ( 2 4x + 5x 2 ) = 2(13) ( 5 a+ 3 5 ) = 5(3b) Tunjukkan Tunjukkan langkah yang 8 x + 5 x = 26 langkah yang 5a + 3 = 15b senang 13 x = 26 senang 5a + 3 15b Bagaimana anda = 13 x 26 Bagaimana anda 15 15 tahu jawapan anda = tahu jawapan anda 13 13 b = a + 1 betul? betul? 3 5 x = 2 Kementerian Pendidikan Malaysia Kementerian Pendidikan Malaysia Bahagian Pembangunan Kurikulum 9 of 28 Bahagian Pembangunan Kurikulum 10 of 28 Contoh 4 “m ialah suatu nombor. “ Persamaan Linear dan Menyelesaikan Persamaan Linear Bina ayat matematik berdasarkan pernyataan di atas.

1 sebanyak 3 kali akan menghasilkan 93. tersebut: jawapannya ialah 16. ditambah 3 kali nombor itu. Adakah anda bersetuju dengan persamaan Hasil tambah tiga nombor genap yang yang ditulis oleh Kamalia? Bincangkan dan beri penjelasan terhadap alasan anda. Kementerian Pendidikan Malaysia Kementerian Pendidikan Malaysia Bahagian Pembangunan Kurikulum 15 of 28 Bahagian Pembangunan Kurikulum 16 of 28 4 . “ Suatu nombor ditambah kepada dirinya sendiri Bagi mewakili pernyataan di atas. 3 berturutan ialah 78. Kamalia menulis persamaan berikut: Suatu nombor ditambah dengan 2 kali nombor m + 4 × 3 = 16 2 itu. Bentukkan persamaan linear berdasarkan situasi yang telah diberikan kepada anda dan seterusnya selesaikan persamaan linear yang telah anda peroleh. linear dan seterusnya menyelesaikan persamaan linear dan kemudian didarab dengan 3. Mari kita modelkan situasi berikut ke dalam bentuk persamaan Apabila m ditambah dengan 4. Kementerian Pendidikan Malaysia Kementerian Pendidikan Malaysia Bahagian Pembangunan Kurikulum 13 of 28 Bahagian Pembangunan Kurikulum 14 of 28 Aktiviti 3 Bentukkan satu situasi yang boleh dimodelkan ke dalam bentuk persamaan linear. ditambah 5 kali nombor itu menghasilkan 88.Contoh 4 Aktiviti 2 “m ialah suatu nombor. Tukar situasi yang telah anda tulis dengan rakan anda.

• Baki bilangan buah limau ialah 3 biji. diketahui? • 4 biji limau diberi kepada Kevin. Jumlah limau – Jumlah limau – 4 = Baki bilangan buah limau 2 Apakah yang perlu anda lakukan untuk Apakah yang perlu dicari? Apakah bentuk persamaan linear? menyelesaikan persamaan linear ini? x Jelaskan! Jumlah limau x– 2 –4=3 Kementerian Pendidikan Malaysia Kementerian Pendidikan Malaysia Bahagian Pembangunan Kurikulum 17 of 28 Bahagian Pembangunan Kurikulum 18 of 28 Contoh 5 Mari selesaikannya! Contoh 5 x– x –4 =3 Jumlah limau ialah 14 biji. Mengapa anda 2 lakukan langkah ini? x x– =3+4 2 x x x– –4=3 x– =7 2 Semak 2 2 x–( x ) = 7(2) Mengapa anda lakukan langkah ini? semula! 14 – 14 – 4 = 3 2 2 2x – x = 14 14 – 7 – 4 = 3 x = 14 3=3 Bagaimana anda Oleh itu. limau kepada Julia dan 4 biji limau kepada Kevin. Berapakah jumlah limau di dalam bakul tersebut pada • Baki bilangan buah limau ialah 3 biji. jumlah limau tahu jawapan anda Kiri = Kanan betul? ialah 14 biji. Apakah pernyataan yang sesuai? • 4 biji limau diberi kepada Kevin. awalnya sekiranya Puan Siew masih mempunyai baki Apakah yang perlu Jumlah limau limau sebanyak 3 biji? dicari? Apakah pembolehubah x = Jumlah limau Apakah maklumat yang diketahui? yang sesuai? • Separuh bilangan limau diberi kepada Julia. Kementerian Pendidikan Malaysia Kementerian Pendidikan Malaysia Bahagian Pembangunan Kurikulum 19 of 28 Bahagian Pembangunan Kurikulum 20 of 28 5 .Contoh 5 Contoh 5 Puan Siew ingin memberi separuh daripada bilangan Apakah maklumat yang • Separuh bilangan limau diberi kepada Julia.

markah terendah ialah 48. Kementerian Pendidikan Malaysia Kementerian Pendidikan Malaysia Bahagian Pembangunan Kurikulum 23 of 28 Bahagian Pembangunan Kurikulum 24 of 28 6 . markah tertinggi adalah 2 kali kedua-dua markah tersebut ialah 144. Berapakah markah terendah itu? Gunakan persamaan Apakah yang perlu dicari? Nilai markah terendah linear bagi menyelesaikan masalah ini. Apakah maklumat yang • Markah tertinggi adalah 2 kali ganda diketahui? markah terendah • Jumlah markah = 144 Apakah maklumat yang Apakah pembolehubah yang r = markah terendah anda ketahui? sesuai? Apakah yang perlu anda Apakah pernyataan yang sesuai? Markah tertinggi + Markah terendah = Jumlah markah cari? (Markah terendah × 2) + Markah terendah = Jumlah markah Apakah persamaan yang boleh digunakan bagi Apakah bentuk persamaan linear? Apakah yang perlu anda lakukan untuk menyelesaikan persamaan memodelkan situasi di atas? (r × 2) + r = 144 linear ini? Jelaskan! Kementerian Pendidikan Malaysia Kementerian Pendidikan Malaysia Bahagian Pembangunan Kurikulum 21 of 28 Bahagian Pembangunan Kurikulum 22 of 28 Contoh 6 Contoh 6 Adakah jalan kerja anda seperti ini? Markah terendah = 48 (r × 2) + = 144 r (r × 2) + r = 144 2r + r = 144 Semak 3r = 144 semula! (48 × 2) + 48 = 144 3r 144 3 = 3 96 + 48 = 144 r = 48 Bagaimana anda 144 = 144 tahu jawapan anda betul? Kiri = Kanan Oleh itu. Jumlah kedua-dua markah tersebut ialah 144. markah tertinggi adalah 2 kali markah terendah.Contoh 6 Contoh 6 Dalam suatu ujian Matematik. Jumlah Dalam suatu ujian Matematik. Berapakah markah terendah itu? markah terendah.

Kementerian Pendidikan Malaysia Kementerian Pendidikan Malaysia Bahagian Pembangunan Kurikulum 27 of 28 Bahagian Pembangunan Kurikulum 28 of 28 7 . Pastikan anda dapat memahami dan menjelaskan alasan bagi setiap langkah yang diambil. Berapakah panjang setiap bahagian kayu itu? Terima Kasih Bincang dengan rakan dan bentangkan jawapan anda. Sanusi mendapati paras air meningkat sebanyak 20 cm. Bagaimanakah Sanusi menggunakan persamaan linear bagi menentukan berapa lama lagikah dia perlu menunggu untuk memenuhkan air ke dalam kolamnya? Jelaskan! Apakah maklumat yang anda ketahui? Apakah yang perlu anda cari? Apakah persamaan yang boleh digunakan bagi memodelkan situasi di atas? Dalam kumpulan dua atau tiga orang. Panjang asal kayu ialah 45 cm. Contoh 7 Setelah 10 minit. Kementerian Pendidikan Malaysia Kementerian Pendidikan Malaysia Bahagian Pembangunan Kurikulum 25 of 28 Bahagian Pembangunan Kurikulum 26 of 28 Contoh 8 Samy memotong sekeping kayu kepada dua bahagian. Bahagian pertama adalah 13 cm lebih panjang daripada bahagian yang kedua. Dia perlu mengisi kolamnya sehingga mencapai 120 cm. selesaikan masalah yang diberi dan bentangkan jawapan anda.

Linear Mengenal pasti dan menulis persamaan serentak yang memodelkan situasi yang diberi. Jumlah mencari nilai-nilai yang tidak diketahui yang jualan keseluruhan tiket adalah sebanyak RM1280. Pelbagai masalah situasi harian boleh dimodelkan dengan menggunakan persamaan serentak.00. memenuhi kesemua persamaan yang Berapakah bilangan tiket bagi orang dewasa dan tiket bagi kanak-kanak yang telah dijual? diberikan. Mari kita lihat contoh berikut: Katakan sebuah persatuan telah menjual sejumlah 100 tiket Apabila diminta untuk menyelesaikan bagi konsert amal yang akan diadakan sempena Bulan persamaan serentak.00.00 manakala tiket bagi kanak-kanak ialah RM10. Bahagian 2 Kementerian Pendidikan Malaysia Kementerian Pendidikan Malaysia Bahagian Pembangunan Kurikulum 29 of 28 Bahagian Pembangunan Kurikulum 30 of 28 Persamaan linear serentak dapat membantu kita menyelesaikan banyak masalah harian. Bagaimanakah kita boleh memodelkan situasi ini Apakah maksudnya? kepada dua persamaan linear serentak dan seterusnya mencari bilangan tiket dewasa dan kanak-kanak yang telah dijual? Mari kita teroka contoh berikut! Kementerian Pendidikan Malaysia Kementerian Pendidikan Malaysia Bahagian Pembangunan Kurikulum 31 of 28 Bahagian Pembangunan Kurikulum 32 of 28 8 . anda sebenarnya perlu Kemerdekaan. Tiket bagi orang dewasa berharga RM15. OBJEKTIF PEMBELAJARAN Menyelesaikan persamaan linear Persamaan serentak dalam dua pemboleh ubah.

Apakah kesimpulannya? Terangkan apakah hubungan antara nilai x = 3 dan y = 1 dengan kedua-dua persamaan di atas? Kementerian Pendidikan Malaysia Kementerian Pendidikan Malaysia Bahagian Pembangunan Kurikulum 33 of 28 Bahagian Pembangunan Kurikulum 34 of 28 Contoh 1 Bagaimanakah cara menyelesaikan persamaan linear serentak dengan dua pemboleh ubah? Penyelesaian persamaan linear serentak Apakah yang dapat anda perhatikan? Apakah kesimpulan Kaedah Penggantian Kaedah Penghapusan yang boleh anda buat? Mari kita teroka! Kementerian Pendidikan Malaysia Kementerian Pendidikan Malaysia Bahagian Pembangunan Kurikulum 35 of 28 Bahagian Pembangunan Kurikulum 36 of 28 9 . x = 3 dan y = 1. Gantikan x = 3 dan y = 1 ke dalam persamaan ① dan ②. Gunakan Geometer’s Sketchpad atau perisian lain untuk melukis graf Apakah yang anda peroleh? bagi persamaan di atas. Mari kita fahami secara visual.Contoh 1 Contoh 1 2 x − y = 5 …① 2 x − y = 5 …① 4 x + y = 13 …② 4 x + y = 13 …② Penyelesaian persamaan serentak di atas ialah Penyelesaian persamaan serentak di atas ialah x = 3 dan y = 1.

x – y= 3 3(y + 3) + 7y = 29 x – 2= 3 Daripada ①. Gantikan y = 2 ke dalam ①.Contoh 2 Contoh 2 Kaedah Penggantian x–y=3 …① Cari nilai x dan nilai y bagi persamaan Masukkan ③ ke dalam ②. nombor apakah yang boleh didarabkan kaedah penghapusan digunakan? (x – y) × 3 = 3 × 3 dengan persamaan ①? 3x – 3y = 9 …③ ② – ③. 3y + 9 + 7y = 29 x – 2 + 2= 3 + 2 3y + 9 + 7y – 9 = 29 – 9 x= 5 x–y=3 Bagaimanakah cara untuk x = y + 3 …③ 10y = 20 Maka. x = 5 dan y = 2. x = 5 dan y = 2. Apakah yang perlu anda lakukan sekiranya Selain nombor 3. Gantikan y = 2 ke dalam ①. 3x + 7y = 29 …② 3x + 7y = 29 x – y = 3 dan 3x + 7y = 29. 10y 20 menyelesaikan persamaan serentak ini? 10 = 10 y =2 Bagaimana anda Bolehkah anda menggunakan y = x – 3? tahu jawapan anda Adakah anda akan mendapat jawapan betul? yang sama? Kementerian Pendidikan Malaysia Kementerian Pendidikan Malaysia Bahagian Pembangunan Kurikulum 37 of 28 Bahagian Pembangunan Kurikulum 38 of 28 Contoh 2 Kaedah Penghapusan Apakah kaedah penghapusan? x–y=3 …① Mengapakah nombor 3 dipilih? 3x + 7y = 29 …② Darab ① dengan 3. 3x + 7y = 29 …② x–y=3 3x – 3y = 9 …③ x–2=3 10y = 20 x–2+2=3+2 Jelaskan! 10y 10 = 10 20 x=5 y=2 Maka. Kementerian Pendidikan Malaysia Kementerian Pendidikan Malaysia Bahagian Pembangunan Kurikulum 39 of 28 Bahagian Pembangunan Kurikulum 40 of 28 10 .

serentak yang diberikan. Apakah yang anda boleh katakan tentang kedudukan Mari kita lihat! titik (5. Apakah kesimpulan yang dapat anda buat? 3x + 5y = −8 x – y = 11 2. Bandingkan jawapan anda dengan kumpulan yang lain. Berikan alasan dan bentangkan 1. −6x + 5y = 1 2x + y = 19 6x + 4y = −10 Kementerian Pendidikan Malaysia Kementerian Pendidikan Malaysia Bahagian Pembangunan Kurikulum 43 of 28 Bahagian Pembangunan Kurikulum 44 of 28 11 . 2) tersebut? Kementerian Pendidikan Malaysia Kementerian Pendidikan Malaysia Bahagian Pembangunan Kurikulum 41 of 28 Bahagian Pembangunan Kurikulum 42 of 28 Pembelajaran Koperatif Pembelajaran Koperatif Dalam kumpulan. Contoh 2 Kaedah Graf Penyelesaian persamaan linear serentak Kaedah Kaedah Penggantian Penghapusan Penyelesaian persamaan serentak tersebut ialah Kaedah Graf x = 5 dan y = 2. selesaikan persamaan serentak berikut Bincangkan kaedah yang paling sesuai menggunakan sama ada kaedah penggantian atau digunakan untuk menyelesaikan persamaan penghapusan. 2x + y = 4 pendapat anda.

Tiket bagi orang Apakah maklumat yang Jumlah tiket terjual = 100 keping dewasa berharga RM15 manakala tiket bagi kanak-kanak ialah RM10. anda boleh menyelesaikan masalah di atas? DALAM DUA PEMBOLEH UBAH Berikan sebab bagi setiap langkah yang anda ambil. DAN MENYELESAIKAN PERSAMAAN LINEAR SERENTAK Bagaimananakah .kanak ketahui? Apakah yang perlu anda cari? Apakah pemboleh ubah d = bilangan tiket terjual bagi orang dewasa Apakah persamaan yang boleh yang sesuai? digunakan bagi memodelkan situasi k = bilangan tiket terjual bagi kanak-kanak di atas? Kementerian Pendidikan Malaysia Kementerian Pendidikan Malaysia Bahagian Pembangunan Kurikulum 47 of 28 Bahagian Pembangunan Kurikulum 48 of 28 12 . Tanpa menghitung nilai x dan nilai y. Bincang dengan rakan dan bentangkan jawapan anda. Mari kita lihat contoh konsert amal tadi. diketahui? Harga tiket dewasa = RM15 Jumlah jualan keseluruhan tiket adalah sebanyak RM1280. Harga tiket kanak-kanak = RM10 Berapakah bilangan tiket bagi orang Jumlah jualan keseluruhan = RM1280 dewasa dan tiket bagi kanak-kanak yang telah dijual? Apakah yang perlu dicari? Bilangan tiket terjual bagi orang dewasa Apakah maklumat yang anda Bilangan tiket terjual bagi kanak.Contoh 3 Diberi 3x + y = 19 dan x + 3y = 1. Kementerian Pendidikan Malaysia Kementerian Pendidikan Malaysia Bahagian Pembangunan Kurikulum 45 of 28 Bahagian Pembangunan Kurikulum 46 of 28 Contoh 4 Contoh 4 Sebuah persatuan telah menjual sejumlah 100 keping tiket bagi konsert amal yang akan diadakan sempena Bulan Kemerdekaan. MEMODELKAN SITUASI cari nilai bagi 2013x + 2013y.

Kaedah yang manakah lebih mudah bagi anda? Kementerian Pendidikan Malaysia Kementerian Pendidikan Malaysia Bahagian Pembangunan Kurikulum 51 of 28 Bahagian Pembangunan Kurikulum 52 of 28 13 . d = 100 − k …③ Apakah bentuk persamaan linear? Apakah yang Gantikan ③ ke dalam ①. anda perlu lakukan untuk 15d + 10k = 1280 d + k = 100 …① menyelesaikan 15(100 – k) + 10k = 1280 persamaan 1500 – 15k + 10k = 1280 linear ini? (d × 15) + (k × 10) = 1280 …② –15k + 10k = 1280 – 1500 Jelaskan! –5k = –220 Apakah maksud k = 44? k = 44 Kementerian Pendidikan Malaysia Kementerian Pendidikan Malaysia Bahagian Pembangunan Kurikulum 49 of 28 Bahagian Pembangunan Kurikulum 50 of 28 Contoh 4 d = 100 – k …③ Gantikan k = 44 ke dalam ③.Contoh 4 Contoh 4 Apakah pernyataan yang sesuai? d + k = 100 …① (d × 15) + (k × 10) = 1280 …② I Bilangan tiket dewasa + bilangan tiket kanak-kanak = Bilangan tiket terjual II (Bilangan tiket orang dewasa × harga tiket orang dewasa) + (bilangan tiket Kaedah Penggantian kanak-kanak × harga tiket kanak-kanak ) = Jumlah jualan keseluruhan Daripada ①. Bagaimana anda tahu jawapan anda betul? Cuba selesaikan masalah ini dengan menggunakan kaedah penghapusan dan kaedah graf. bilangan jualan tiket orang dewasa ialah 56 keping manakala bilangan jualan tiket kanak-kanak ialah 44 keping. d = 100 – k = 100 – 44 = 56 Maka.

Bayaran Tetap Bulanan RM 30 RM 70 Bayaran Panggilan RM0.10/SMS • 100 kali SMS percuma anda dengan kumpulan yang lain.10/SMS pA(0. pakej yang manakah lebih menguntungkannya? Kementerian Pendidikan Malaysia Kementerian Pendidikan Malaysia Bahagian Pembangunan Kurikulum 53 of 28 Bahagian Pembangunan Kurikulum 54 of 28 Contoh 5 Contoh 5 Pakej A Pakej A Apakah yang perlu Tempoh masa panggilan dicari? Apakah maklumat Bayaran bulanan = RM30 Apakah bentuk persamaan linear? yang diketahui? Kadar bayaran panggilan = RM 0.40/minit Bentangkan dan bandingkan jawapan Bayaran Pesanan Ringkas RM0. Dalam kumpulan 3 orang bincangkan soalan berikut dan selesaikan Pakej A Pakej B menggunakan sebarang kaedah. Contoh 5 Sebuah syarikat telekomunikasi menawarkan dua pakej bagi penggunaan telefon mudah alih.20/SMS Sekiranya Danny hanya memperuntukan sebanyak RM90 sebulan untuk bil telefon dan dia menghantar sebanyak 150 pesanan ringkas.30/minit Kadar bayaran pesanan ringkas = RM0.10) = 15 …② Apakah pembolehubah yang sesuai? kA = kos panggilan kA + 15 + 30 = 90 …③ Apakah pernyataan yang sesuai? Apakah yang anda perlu lakukan untuk I Tempoh masa panggilan × Kadar panggilan) = Kos panggilan menyelesaikan persamaan linear ini? II Bilangan pesanan ringkas × Kadar pesanan ringkas) = Kos pesanan ringkas Jelaskan! III Kos panggilan + Kos pesanan ringkas + Bayaran tetap = Kos keseluruhan Kementerian Pendidikan Malaysia Kementerian Pendidikan Malaysia Bahagian Pembangunan Kurikulum 55 of 28 Bahagian Pembangunan Kurikulum 56 of 28 14 .30) = kA …① Jumlah pesanan ringkas = 150 pA = tempoh masa panggilan (150)(0.30/minit • 100 minit percuma • RM0. (SMS) • RM0.

30/minit • 100 minit percuma • RM0.30pA + 45 = 90 0.30) = kA …① (100)(0.10/SMS • 100 kali SMS percuma pB = Tempoh masa panggilan • RM0.Contoh 5 Contoh 5 pA(0.30 masa panggilan Apakah maksud pA = 150? pA = 150 bagi pakej A Mari kita lihat! ialah 150 minit. Kementerian Pendidikan Malaysia Kementerian Pendidikan Malaysia Bahagian Pembangunan Kurikulum 57 of 28 Bahagian Pembangunan Kurikulum 58 of 28 Contoh 5 Contoh 5 Pakej A Pakej B Bayaran Tetap Bulanan RM 30 RM 70 Apakah pemboleh ubah yang sesuai? Bayaran Panggilan RM0. Danny mendapat 150 minit masa Gantikan ① ke dalam ③.30 0.30pA + 45 – 45 = 90 – 45 0.20/SMS kB = Kos panggilan Pakej B Apakah yang perlu dicari? Apakah pernyataan yang sesuai? Tempoh masa panggilan Apakah maksud ‘tempoh masa tambahan’ ini Apakah maklumat yang diketahui? I (Tempoh masa panggilan × Kadar panggilan) = Kos panggilan Bayaran bulanan = RM70 II (Bilangan pesanan ringkas × Kadar pesanan ringkas) = Kos pesanan ringkas Kadar bayaran panggilan = RM0.20/SMS jika lebih daripada 100 SMS III Kos panggilan + Kos pesanan ringkas + Bayaran tetap = Kos keseluruhan Jumlah pesanan ringkas = 150 Kementerian Pendidikan Malaysia Kementerian Pendidikan Malaysia Bahagian Pembangunan Kurikulum 59 of 28 Bahagian Pembangunan Kurikulum 60 of 28 15 .15) = 15 …② kA + 15 + 30 = 90 …③ Kaedah Penggantian Dengan peruntukan RM90 sebulan. 0.40/minit jika lebih daripada 100 minit Kadar bayaran pesanan ringkas = RM0.30pA = 45 Bagaimana pula dengan pakej B? 0. tempoh 0.40/minit Bayaran Pesanan Ringkas (SMS) RM0.30pA = 45 Oleh itu. panggilan dan 100 khidmat pesanan ringkas sekiranya dia mengambil 0.30pA + 15 + 30 = 90 pakej A.

Adakah persamaan yang diberi betul? Berikan alasan anda! Kementerian Pendidikan Malaysia Kementerian Pendidikan Malaysia Bahagian Pembangunan Kurikulum 63 of 28 Bahagian Pembangunan Kurikulum 64 of 28 16 . dan bukannya 150? = 100 minit (percuma) + 25 minit kB + 10 + 70 = 90 …③ = 125 minit Kementerian Pendidikan Malaysia Kementerian Pendidikan Malaysia Bahagian Pembangunan Kurikulum 61 of 28 Bahagian Pembangunan Kurikulum 62 of 28 Contoh 5 Contoh 6 Dalam satu Pertandingan Sukaneka. Contoh 5 Contoh 5 Pemboleh ubah : Kaedah Penggantian pB = Tempoh masa panggilan Gantikan ① ke dalam ③.20) = 10 …② Oleh itu.40pB + 10 + 70 = 90 Pernyataan : 0. Jumlah mata yang dikumpul oleh Pakej yang manakah lebih menguntungkan? kedua-dua kumpulan ialah 87. Persamaan 1: a = b x 9 Pakej A lebih menguntungkan kerana tempoh masa Persamaan 2: a + b = 87 panggilan adalah lebih lama.40pB + 80 = 90 I (Tempoh masa panggilan × Kadar panggilan) = Kos panggilan 0. kB = Kos panggilan 0. kumpulan A mengumpul 9 mata lebih daripada Kumpulan B.40 Apakah maksud pB = 25 ? pB = 25 100(0) + pB (0. Berapakah mata yang dikumpul oleh kedua-dua kumpulan tersebut? Pakej A Pakej B Bilangan khidmat pesanan ringkas (SMS) 150 150 Katakan a ialah mata bagi Kumpulan A dan b ialah mata bagi Tempoh masa panggilan (minit) 150 150 kumpulan B.40pB = 10 Apakah bentuk persamaan linear? 0. tempoh masa panggilan bagi pakej B digunakan.40 0.40pB + 80 – 80 = 90 – 80 II (Bilangan pesanan ringkas × Kadar pesanan ringkas) = Kos pesanan ringkas 0.40pB = 10 III Kos panggilan + Kos pesanan ringkas + Bayaran tetap = Kos keseluruhan 0. iaitu 150 minit.40) = kB …① Mengapakah nilai 50 100(0) + (50)(0.

Kementerian Pendidikan Malaysia Kementerian Pendidikan Malaysia Bahagian Pembangunan Kurikulum 65 of 28 Bahagian Pembangunan Kurikulum 66 of 28 Terima Kasih Kementerian Pendidikan Malaysia Bahagian Pembangunan Kurikulum 67 of 28 17 . Pangsapuri Kencana adalah lebih baik. Untuk tempoh berapa bulankah sewa bagi kedua-dua pangsapuri tersebut adalah sama? Untuk sewa selama 3 bulan. 2 RM2600 2 RM2550 800 x – 1000 = 850 x + 850 850 x – 800 = 1000 . Pangsapuri Idaman aalah lebih baik.850 3 RM3400 3 RM3400 50 x 150 4 RM4200 4 RM4250 = 50 50 5 RM5000 5 RM5100 x=3 Untuk sewa selama 1 atau 2 bulan. kedua-dua pangsapuri mempunyai harga Pilihan yang manakah lebih baik untuk jangka masa panjang? sewa yang sama. Pangsapuri Kencana : y = 800x + 850 y = 800 x + 1000 …① Pangsapuri Idaman Pangsapuri Kencana y = 800 x + 850 …② x y x y 1 RM1800 1 RM1700 Samakan ① dan ②. Bincangkan dalam kumpulan bertiga dan bentangkan jawapan anda.Contoh 7 Katakan y = jumlah sewa untuk x bulan Pangsapuri Idaman : y = 800x + 1000 Ali ingin menyewa sebuah pangsapuri dan dia mempunyai dua pilihan. Untuk sewa selama 4 bulan ke atas.