You are on page 1of 1

Fantasy Skirmish

Ludwig Schwarzhelm, Szampierz Imperatora:


LICZBA MODELI W DRUYNIE: 0-1 CHARAKTERYSTYKA LUDWIGA SCHWARZHELMA:
KOSZT REKRUTACJI: SPECJALNE SZAMPIERZ SZ WW US S WT W I A CP
OD: SPECJALNE Pocztkowa 4 4 4 3 3 2 4 1 8
PRESTI DRUYNY: +53 PUNKTY Maksymalna 5 6 6 4 4 3 6 4 9
PODSTAWKA: 20 X 20 MM (PIESZO) KO BOJOWY 8 3 0 3 - - 3 1 5
50 X 25 MM (WIERZCHEM) BRO/PANCERZ: Ludwig Schwarzhelm posiada MIECZ, TARCZ, BRO WIELK,
CIKI PANCERZ, KONIA BOJOWEGO oraz SIODO & UPRZ, gracz wedle uznania
Ludwig Schwarzhelm jest szampierzem Imperatora i chorym jego osobistego moe wyposay Posta Dramatu w dodatkowy or i pancerz z LISTY EKWIPUNKU
sztandaru. Mczyzna to postawny i syncy z siy charakteru, surowego wyrazu DRUYNY.
twarzy i zabjczych umiejtnoci we wadaniu mieczem. Powiada si, e na jego ZASADY SPECJALNE:
obliczu nigdy nie zagoci umiech, a sam Ludwig skutecznie umacnia sw reputacj NIEZOMNO, SIACZ, SZERMIERZ, ZABJCZY CIOS.
bezkompromisowego i lojalnego wojownika w czasie wielu lat suby u Imperatora. KAWALERZYSTA: Bohater specjalny biegle jedzi konno. Dziki umiejtnoci model
Peni on rol szampierza Imperatora w walkach procesowych, w ktrych oskarona o moe przerzuci nieudany test jedziectwa, wynik drugiego rzutu jest ostateczny.
nieposuszestwo szlachta, zgodnie z przysugujcym jej prawem, stara si mieczem SZAMPIERZ IMPERATORA: Ludwig Schwarzhelm gotowy jest bez wahania powici
udowodni swoj niewinno. Wyszkolenie Ludwiga jest na tyle sawne, e wielu swe ycie w obronie DOWDCW sucych Imperatorowi. W grze
szlachetnie urodzonych przyznaje si do winy, nim ten dobdzie miecza. odzwierciedla to zasada zgodnie z ktr Posta Dramatu, jeli stoi w odlegoci do
Prcz zada wynikajcych z doskonaego wyszkolenia w sztuce szermierczej, 2 od trasy szary, automatycznie zdaje test INICJATYWY i przejmuj szare, ktrej
Ludwig jest rwnie egzekutorem wadzy Imperatora i podruje do kolejnych stolic celem jest DOWDCA.
prowincji, by upewni si, e edykty Imperatora s przestrzegane. Miecz OD: Po zakoczeniu fazy eksploracji naley wykona rzut K6, ktrego wynik
Sprawiedliwoci Ludwiga nieraz mia okazj poprbowa bkitnej krwi, kiedy to okreli warto wynagrodzenia o ktre upomni si Szampierz Imperatora. Wynik
niezapowiedziana wizyta pospnego szampierza ujawnia kolejnego szlachcica, ktry 1-2 oznacza, e Ludwig Schwarzhelm otrzyma nowe rozkazy od Imperatora i
okaza si by nikim wicej, jak zwykym zodziejem. Pojawienie si Ludwiga opuszcza szeregi kompanii - naley usun Posta Dramatu z KARTY DRUYNY.
Schwarzhelma u wrt zamku Elektora witane jest zawsze z trwog, nawet przez Wynik 2-4 oznacza, e Szampierz Imperatora zada odu w postaci K6 upw!
lojalnych poddanych Imperatora, gdy Schwarzhelm jest osob nieugit w swych (zobacz ROZDZIA XIIII: KAMPANIA). Natomiast rezultat 6 oznacza, e
pogldach i patrzc krytycznym okiem na wszystkich, ktrych uwaa za Bohater specjalny zaaferowany ostatnimi wydarzeniami zapomina o odzie.
pozbawionych krgosupa moralnego i wiary. Bywao rwnie, e stawa musia do
walki o wasne ycie, jak wtedy, gdy odkry, e cz czonkw rodu von Rauken z
Ostlandu naley do wyznawcw kultu Chaosu. Kiedy jednak nasta wit, szampierz
Imperatora wyszed samotnie z zamku w ciko sponiewieranej zbroi i z broczcym
krwi mieczem w doni.
Kiedy Imperator przemierza swoje ziemie, pospny Schwarzhelm jest zawsze
u jego boku, gotw wesprze sowa Karla Franza groz swego ostrza. W bitwach
Ludwig peni rol przybocznego Imperatora lub wiernych mu kapitanw i ju
niejednokrotnie przyszo mu ratowa ycie swego wadcy
UWAGI: Ludwig Schwarzhelm moe zosta zatrudniony przez nastpujce druyny:
Cyrkowcw z Ligii Ostermarku, owcw czarownic, Muszkieterw z Nuln, Sistr Sigmara,
Stranikw drg z Averlandu, Zbrojnej kompanii z Ostlandu, Zbrojnych z Middenheim oraz
onierzy z Reiklandu i Niziokw z Krainy Zgromadzenia. Aby zatrudni Posta Dramatu
sucy w szeregach kompanii DOWDCA musi posiada Sztandar Imperium (zobacz
ROZDZIA XV: EKWIPUNEK).
Ludwig Schwarzhelm, ktry osign kolejny poziom dowiadczenia i w ramach
rozwoju wylosowa NOW UMIEJTNO moe nauczy si jednej zdolnoci z listy
umiejtnoci WALKI, SIOWYCH lub SZYBKOCIOWYCH. Ponadto, Szampierz
Imperatora moe nauczy si jednej z wymienionych poniej umiejtnoci
specjalnych:
ASCETYZM: Surowa dyscyplina i posty napeniy ciao Ludwiga Schwarzhelma
niemal nadludzk ywotnoci. Szampierz Imperatora podlega zasadzie
specjalnej TRUDNY DO ZABICIA.
KRZEPKI: Posta Dramatu moe nosi PANCERZE ignorujc ujemne
modyfikatory do I i SZ. Ponadto, bohater wyekwipowany w PAW
(zobacz ROZDZIA XV: EKWIPUNEK) moe biega.
LEKKA JAZDA: Bohater specjalny podlega zasadzie specjalnej LEKKA JAZDA.

1|Strona