You are on page 1of 6

ULANGKAJI MATEMATIK TAHUN 4

1. Tulis empat puluh tujuh ribu dua ratus 2.


tiga puluh empat dalam bentuk angka. 3 056 1 568 5 310 4 327

Susun nombor-nombor di atas dalam tertib


menaik.

3. 4. Apakah nilai tempat bagi


digit 8 dalam 98 406 ?

Tuliskan nombor bercampur.

5. Bundarkan 36 388 kepada 6.


ratus terdekat . + =

7. 8 312 - 5 641 = 8. 60 213 4 211 - 68 =

9. 41 456 4 500 + 31 221 = 10 276 5 6 =

11. Tolakkan 12 356 daripada 35 211 7 3


4=
8
13. Laili ada 218 biji guli. Maziah pula 14. Kurangkan 5 499 daripada 8 201
mempunyai 398 biji guli. Berapakah
jumlah guli mereka?

15. 44 832 8 = 16. Berapakah hasilnya 86 346 dibahagi


dengan 27?

18. Sebuah kilang mengeluarkan 7 400


batang pen biru dan 8 600 batang pen
17. dalam bentuk termudah ialah
merah. Jika kilang itu menjual
5 500 batang pen kepada sebuah kedai,
berapakah bilangan pen yang masih
ada di kilang itu?
19. Dalam perkhemahan, terdapat 152 buah 20. 7 2
Zaini ada biji kek. Dia makan 3 biji
9
sekolah mengambil bahagian. Setiap
sekolah menghantar 34 orang peserta. 1
kek itu. Kemudian membeli lagi biji
3
Semua peserta diagihkan kepada 4
kumpulan sama banyak. Cari bilangan kek. Berapakah jumlah kek yang dia
peserta bagi setiap kumpulan.
ada?

22. Sebuah bas membawa 38 orang


Butang Bilangan butang
penumpang. Apabila tiba di stesen , 13
A 6 435
orang penumpang turun dan 20 orang
B 415 biji kurang daripada B
penumpang lagi naik. Hitung bilangan
penumpang di dalam bas itu sekarang.
21. Berapakah jumlah butang kesemuanya.

23. Nombor 80 572 ditulis dalam perkataan 24. Apakah nilai digit bagi 5 dalam
ialah 52 71?

25.
26 093 26. Bundarkan 99 997 kepada puluh yang
terdekat.

Cerakinkan nombor diatas berdasarkan


nilai digit.
27. 9 457 x 13 = 28.

9 0 3 1 7

Nombor tyerbesar:____________

Nombor terkecil:_______________

29. 30. Susunkan nombor-nombor di


bawah dalam tertib menurun.

Pecahan kawasan berlorek ialah 3 010 , 3 101 , 3 011 , 3 001 ,


3110

Bulan Januari Februari Mac


31. Q 25 252 = 22 255 Bilangan
Apakah nilai Q? 20 496 19 390 7 890
telur

32. Berapakah bilangan telur yang telah


dijual kesemuanya?

33. Antara berikut, yang manakah benar? 34. 67 984 - 13 456 - 6 897 =

A. 55 x 100 = 55 000 A. 34 567


B. 631 x 10 = 63 100 B. 47 361
C. 48 x1 000 = 4 800 C. 47 631
D. 941100 = 94 100 D. 48 50
35. 866 + 20 -140 =
Lompatan 1 2 3
Jarak 6m 5m

36. Jumlah lompatan ialah 16 m.


Berapakah jarak lompatan kedua?
5
38. Tukarkan kepada nombor
2
Kedai Bilangan topi
bercampur adalah
A 24
B 29
C 15 lebih daripada
Kedai B
37. Berapakah bilangan topi kedai C?

40. 46 900 + 265 - 4 322 =

kepada pecahan tak wajar ialah

41. 276 56 7 3
4=
8

Panjang tali 900 cm 44.


X 12 = 452
43. Tali itu dipotong kepada 4 bahagian.
Cari panjang setiap bahagian.
7 3
27 308 9 145 8=
8

45. Cari hasil darab bagi nilai digit 3 dan


nilai digit 1.

7 48. Perbezaan antara dua kad tersebut ialah


47. Aminah membeli kg cili merah dan
10
1
5
kg cili hijau. Berapakah jumlah jisim, dalam 1 1
kg, cili yang dibeli oleh Aminah?
5 2

49. Syarikat Berjaya membeli 1 125 buah


pensel 2B. Setiap kotak ada 24 batang
pensel. Pensel-pensel ini dipeketkan 40 80 X 240
semula. Setiap peket ada 5 batang
Berapakah X?
pensel. Berapa peketkah pensel
yang dapat dihasilkan?

51. 891 - = 7 892 52.

20 l Berapa l dalam 108 botol?

175
m