You are on page 1of 5

A.Bina ayat berdasarkan gambar dan rangkai kata yang diberi.

1 ketua kelas Tahun Dua

______________________________________

2 suka bola

______________________________________

3 mengajar Matematik

______________________________________

4 berkawan baik

______________________________________

5 suka - bercerita

______________________________________

15 markah
B. Lengkapkan ayat.

Kawan-kawan kedai Layang-layang padang gembira

1. Kumar suka bermain ..


2. Kumar bermain layang-layang dengan ..nya.
3. Mereka membeli layang-layang di Pak Atan.
4. Mereka bermain layang-layang di .
5. Kumar dan kawan-kawannya .. kerana layang-layang

mereka naik tinggi di angkasa.

15 markah

D. Tulis karangan berdasarkan gambar dan perkataan yang diberi.


comel berwarna makan ikan

bola menangkap tikus sayang

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
20 markah

Disediakan oleh, Disemak oleh, Disahkan oleh,


___________ ___________ ____________
Cik.J.Thiripurasunthari Pn. Norhayati Pn.D.Nirmala
Ketua Panitia BM GPK 1

KERTAS SOALAN TAMAT