You are on page 1of 14

DEPREME MARUZ YAPININ TELENMESNN

BAST HESABI: KAPALI ZM

Hamide TEKEL*, Ahmet TKEN**, Mustafa TRKMEN* ve Ergin ATIMTAY***

*Sleyman Demirel niversitesi, n. Mh. Bl., Isparta


**D.P.T., Ankara
***Orta Dou Teknik niversitesi, n. Mh. Bl., Ankara

ZET

ereveli veya perdeli-ereveli yaplarn telenme kriterleri, yapnn rijitliinin nemli bir
gstergesidir. Bu yzden tasarmc mhendisin, gerek kolon narinlik hesab iin gerekse
greli kat telenmelerinin snrlandrlmas iin binann telenme deerlerini mutlaka
hesap etmesi gerekir. Ancak boyutlu bir yapnn telenme profilinin elle hesaplanmas
kolay deildir. Bu nedenle yapnn boyutlu olarak bilgisayarda modellenmesi tercih
edilir. Fakat yapnn bilgisayarda modellenmesi de olduka klfetli bir ilemdir. Bu
almada; ereveli ve perdeli-ereveli yaplarn telenmesini hesaplayan diferansiyel bir
yntem nerilmektedir. ereveli ve perdeli-ereveli seilen modellerin, telenme
deerleri, 5, 10, 15, 20 katl olarak diferansiyel denklem ve SAP2000 analiz program ile
zlmtr. Sonular grafik ortamda karlatrmal olarak verilmi ve sonularn ok
yakn kt grlmtr.

Anahtar Kelimeler: Betonarme yaplar, telenme, ereveli ve Perdeli-ereveli yaplar

SIMPLIFIED CALCULATION OF SWAY OF BUILDINGS


SUBJECT TO EARTHQUAKE (CLOSED- FORM SOLUTION)

ABSTRACT

Sway criterions of framed or composite buildings are of utmost importance in stiffness of


the structures. Therefore, the design engineer must calculate sway profile of building. But
calculating sway profile manually is not easy. However creating models by using
computers for three dimensional buildings is preferred. In this study; sway profile of
framed and composite building is analyzed for five storied, ten storied, fifteen storied and
twenty storied buildings by differential equations and SAP2000 analysis program. The
results obtained by using all two methods are compared with each other and it is observed
that the results are in accommodation.

Keywords: Reinforced concrete structure, Sway, Framed structure, Composite structure

1. GR

Son yllarda yaanan depremler; depreme dayankl yap yaplmasnn nemini bir kez
daha gzler nne sermitir. Depreme dayankl yap tasarmnn temel ilkeleri, ynetmelik
ve standartlarda verilmektedir.

Depreme maruz betonarme yaplarn ne kadar telenme yapt, yapnn deprem gvenlii
asndan, son derece nemlidir. Bundan dolay, deprem ynetmelikleri depreme maruz
yapnn telenmesi zerine kstlamalar getirmektedir.

yle ise, Deprem Ynetmeliklerini (AY-97) uygulayabilmek iin, yaplarn deprem yk


altnda oluturduklar yanal telenmeleri hesaplayabilmek nem kazanmaktadr.

Kat telemesinin elle hesab olduka zor ve zaman alcdr. Bu nedenle; yapnn bir
bilgisayar programnda boyutlu olarak modellenmesi tercih edilir. Fakat tm binann
bilgisayarda modellenmesi de olduka klfetli bir ilemdir. Bunun yerine mevcut
diferansiyel denklemler kullanlarak, herhangi bir bilgisayar modeline gerek kalmadan
telenme deerleri kolayca hesaplanabilir.

2. ALIMA YNTEM

Deprem yapya bir enerji yklemesi yapar. Yapnn maruz kald bu enerji, yap iinde
baar ile tketilmelidir. Bu tketim srecinde, yap elastik tesi hasar grebilir ancak
kme kesinlikle olmamaldr [1].

Depreme dayankl yap felsefesinde, elastik snrlar tesinde deformasyon olaca


varsayldndan, iddetli depremlerde byk yerdeitirmeler kanlmaz olur. Yapya
yeterli rijitlii kazandrmak amacyla katlar aras yerdeitirmenin snrlandrlmas
gerekir.
A A detay
i. kat di

(i-1). kat

di-1 i

ekil 1. erevelerde greli kat telemesi


Birbirine komu olan iki katn yer deitirmelerinin farkna greli (rlatif) kat telemesi
denilir (ekil 1). Afet Ynetmelii 1997de; greli kat telemesi aadaki ekilde
snrlandrlmtr:
(i)max / hi 0,0035 (1)
(i)max / hi 0,02 / R (2)

(i)max :Greli kat telemelerinin kat iindeki en byk deeri


hi :Kat ykseklii
R :Yap davran katsays

Grld gibi telenmelerin snrlandrlmasnn kontrolnde greli kat telenmesinin


bilinmesi gerekmektedir. Greli kat telemesinin elle hesab zor ve zaman alcdr. Bu
nedenle; yapnn bir bilgisayar programnda boyutlu olarak modellenmesi tercih edilir.
Fakat tm binann bilgisayarda modellenmesi de olduka klfetli bir ilemdir. Bunun
yerine mevcut diferansiyel denklemler kullanlarak herhangi bir bilgisayar modeline gerek
kalmadan telenme deerleri kolayca hesaplanabilir.

Bu almada; ereveli ve perdeli-ereveli yaplarn telenmelerinin diferansiyel


denklem ile zm yntemi anlatlmaktadr. Bunun iin farkl kat adetlerine sahip,
ereveli ve perdeli-ereveli bina modelleri seilmi; diferansiyel denklem ve SAP2000
program kullanlarak zmler yaplmtr. Sonular grafik ortamda karlatrlmal
olarak verilmitir.

TS500de ikinci mertebe etkilerinin hesap momentini artrp artrmayaca kolonun


narinliine ve snr koullarna baldr. Yap sistemi iinde yatay kuvvetlere kar yeterli
rijitlik salayan perde duvar veya benzeri elemanlar varsa, yanal telenmenin nlenmi
olduu varsaylabilir. Dorusal malzeme davran varsaym ile yatay ve dey ykler
altnda yaplan ikinci mertebe yapsal zmlemeden elde edilen kolon u momentlerinin,
ayn varsaymlar ve ykler altnda birinci mertebe zmlemesinden elde edilen kolon u
momentlerinden en ok %5 kadar farkl olduu durumlarda, yanal telenmenin nlenmi
olduu kabul edilebilir.

kinci mertebe zmlemesi yaplmyorsa, yapnn herhangi bir kat iin tayc sistemin
btn gz nnde tutularak hesaplanan stabilite gstergesi aada belirtilen snr
amad durumlarda da, o katta yeterli rijitlik bulunduu ve yanal telenmenin nlenmi
olduu varsaylabilir.

Ndi
li 0,05
=1,5 (i) (3)
Vfi

:Stabilite gstergesi
i :i.kattaki greli kat telemesi
Nd :Tasarm eksenel kuvveti
li :i.kattaki kolon boyu
Vfi :i.kattaki toplam kesme kuvveti
Grld gibi hem telenmelerin snrlandrlmasnn kontrolnde, hem de kolon narinlik
hesabnda greli kat telenmesinin bilinmesi gerekmektedir. Greli kat telemesinin elle
hesab zor ve zaman alcdr. Bir bilgisayar programnda yapnn boyutlu olarak
modellenmesini gerektirir. Fakat bir kolondaki narinlik hesabn yapabilmek iin tm
binann bilgisayarda modellenmesi de olduka klfetli bir ilemdir. Sadece deprem
yklemesi altndaki ereveli ve karma sistemli yaplara ait telenme profilleri, analitik
metot kullanlarak, boyutlu modellemeye gerek kalmadan kolayca hesaplanabilir.

Bu almada; ereveli ve karma sistemli yaplara ait; gen yayl yk ve yapnn en


stne etkiyen tekil yk iin analitik zm yntemleri verilmitir.
Bir yapnn kayma rijitliini hesaplayabilmek iin; yapnn her bir kolonuna aadaki
formln uygulanmas gerekir.

12EcIc 1
GA = (4)
lc 2 2Ic
1+
Ib1 Ib2
lc +
lb1 lb2

2.1. ereveli Yaplara Ait Analitik zm

ki kat arasnda oluan greceli yatay telenme aadaki iliki ile bulunabilir.

3
1
=
i =1


12EI c 1
3
l c 1 + 2I c
I b1 I b 2
l c +
l1 l 2

k k
i = Vi y = i = Vi
i =1 i =1

x 1 x
y=
lc
0
V( x )dx y= 3 0
V( x )dx
(GA)i
i =1

1 x 1 x
(GA) yap 0 GA 0
y= V( x )dx (GA) yap = GA y= V( x )dx
(5)
1
y' = V( x ) GA( y' ' ) = f ( x )
GA
1 x 1
(M( x ) M(0) ) (M(0) M( x ) )
GA 0
y= V( x )dx y= y=
GA GA

ereveli yaplarda; M(x) ve M(0) iin gen yayl yk ve tepedeki tekil yk iin snr
artlar yazlrsa 2.1.1 ve 2.1.2deki denklemler elde edilir.
2.1.1. ereveli yapda gen yayl yk iin analitik zm

p H2 k3
y= k k=x/H (6)
2 GA 3

p : gen yayl ykn tepedeki deeri


GA :Yapnn kayma rijitlii

2.1. 2. ereveli yapda en stteki tekil yk iin analitik zm

F H F
y= k = x k=x/H (7)
GA GA

F :En stteki tekil ykn deeri GA :Yapnn kayma rijitlii

2.2. Karma Sistemli Yaplara Ait Analitik zm

Perde ereve etkileimi ekil 2de gsterilmitir.

ekil 2. Perde ereve etkileimi [1]

Perde ereve sistemine f(x) yatay yk etkirse;


f (x) = f (x) + f (x) p (8)
Ky IV = f ( x )
K = EI =perdelerin eilme rijitlikleri toplam
f ( x ) = yayl yatay yk
Ky' ' M ( x )
GA y' '+ = f ( x ) (9)
Ko

Ky' 'M ( x ) = erevenin ald moment


M(x)= x yksekliinde d yklerin momenti
Ky' ' =perdeler tarafndan tanan moment
Ky' 'M( x )
=ereve kolonlarnn eksenel ksalmalar nedeni ile oluan birim dnme
Ko
Ky' 'M ( x )
Ky IV GA y' '+ = f (x)
Ko
GA M ( x )
Ky IV GAv 2 y' '+ f (x) = 0
Ko (10)
K
v = 1+
2
w = Ky
Ko
v2 1 K
s 2 w IV w ' '+ 2 M ( x ) s 2 f ( x ) = 0 s2 = 2
v v GA
w = Ky iki defa trevi alnrsa;
v2 1
M(x) = w ' ' s 2 M' ' ( x ) M( x ) +
2
M( x ) s 2 f ( x ) = 0
v
Denklemin zm tmler ve zel olarak iki ekilde dnlr.

A.) Tmler zm, M(x)tm


s 2 M' ' ( x ) M( x ) = 0
zmn etx eklinde olaca kabul edilirse;
(s 2 t 2 1)M(x ) = 0 t=
1
s
=
x
s (11)
M ( x ) tm = A 1 cosh + A 2 sinh
B.) zel zm, M(x)z
(s 2 D 2 1)M(x)z = s 2f (x) v v2 1 M(x ) D 2 = dxd 2
2 2

1 2 v2 1
M ( x ) z = 2 2 s f ( x ) M ( x )
s D 1 v 2

(12)
2 v2 1
(
M ( x ) z = 1 + s D s f ( x )
2 2
) M ( x )
v2
Tmler ve zel zmler kullanlarak denklemin zm yaplrsa denklem 13 elde edilir.

M(x)=M(x)tm+M(x)z
v2 1
( )
M ( x ) = A 1 cosh + A 2 sinh 1 + s 2 D 2 s 2 f ( x )
v 2
M( x ) (13)

Denklemdeki A1 ve A2 bilinmeyenlerinin bulunmas iin iki snr art yazlr:
H x
1.)M(0)=Q(0)= f ( x )dx 2.) M(H/s)=0 w= M ( x )dx 2 + A 3 x + A 4
0 0

3.) w(0)=0 4.)w(0)=0

Perdeli ereveli sistemde gen yayl yk ve tepedeki tekil yk iin snr artlar
uygulanrsa 2.2.1 ve 2.2.2 deki denklemler elde edilir.
2.2.1. Karma sistemli yapda gen yayl yk iin analitik zm

K : Eilme Rijitlii Ko : Devrilme Rijitlii


GA : Kayma Rijitlii p : gen yayl ykn tepedeki deeri

H K K x
= s2 = v2 = 1+ =
s v GA
2
Ko s

p s2 1 p s2 1
A1 = 1 + sinh A2 =
v cosh 2
2
v2 2
A3 = A 2 s A 4 = A1 s 2
1 k2 k3 k5
K y( x ) = A1 s 2 cosh + A 2 s 2 sinh + 1 2 p H 4 +
v 6 12 120 (14)
2
s pk
x 2 + A3 x + A 4
6 v 2

2.2.2. Karma sistemli yapda en stteki tekil yk iin analitik zm

H K K x
= s2 = v2 = 1+ =
s v GA
2
Ko s
Fs Fs
A1 = tanh A2 = 2 A3 = A 2 s A 4 = A1 s 2
v2 v
v2 1 x2 x3
K y( x ) = A1 s 2 cosh + A 2 s 2 sinh + F
H
v2 2 6 (15)
+ A3 x + A 4

3. BULGULAR

Diferansiyel denklemin geerliliini aratrmak zere ereveli yap iin ekil 3te grlen
yap modeli rnek olarak seilmitir. Yap modellerine ait bilgiler izelge 1de verilmitir.
Perdeli ereveli yap modeli iin ise ereveli yapda uygun grlen yerlere perde ilave
edilmitir (ekil 8).

Her iki sistemin kat adedi; 5, 10, 15 ve 20 olarak deitirilmitir. telenme deerleri
diferansiyel yntemle ve SAP2000 analiz program yardmyla zlerek sonular
karlatrlmtr. Hesaplamalar yapnn ksa yn daha zayf olduu iin y ynnde
yaplmtr.
6*5m=30
10*5m=50m

ekil 3. ereveli yap modeli

izelge 1. ereveli ve Perdeli-ereveli yapya ait bina bilgileri

Kat Says 5, 10 , 15, 20


h kat 3m
Kolonlar 60/60
Kiriler 25/45
hf 12 cm
g ilave 2 kN/m
q 3,5 kN/m
Ec 28 500 000 kN/m2

pereveli=1046,375kN/m Kayma Rijitlii : (GA)y yap= 4.793.301,59

ereveli yapya ait hesaplanan telenme deerleri izelge 2de verilmitir. Bu sonular
incelendiinde diferansiyel denklemin sonularnn SAP2000 program ile bulunan
sonulara son derece yakn olduu grlebilir.
izelge 2. ereveli yapya ait diferansiyel denklem ve SAP2000 program ile hesaplanan
telenme deerleri

telenme (mm)
20 katl yap 15 katl yap 10 katl yap 5 katl yap
Dif. SAP Dif. SAP Dif. SAP Dif. SAP
Kat Kat Kat Kat
Denk. 2000 Denk. 2000 Denk. 2000 Denk. 2000
20 261.87 269.05 15 147.30 149.81 10 65.47 65.16 5 16.37 15.26
19 260.90 266.80 14 146.34 147.62 9 64.52 63.06 4 15.45 13.39
18 258.07 262.92 13 143.55 143.85 8 61.80 59.50 3 12.96 10.39
17 253.47 257.33 12 139.05 138.46 7 57.51 54.50 2 9.30 6.53
16 247.20 250.07 11 132.98 131.53 6 51.85 48.19 1 4.84 2.46
15 239.36 241.24 10 125.48 123.17 5 45.01 40.75 0 0.00 0.00
14 230.05 230.92 9 116.66 113.52 4 37.18 32.38 - - -
13 219.36 219.22 8 106.67 102.70 3 28.58 23.32 - - -
12 207.40 206.24 7 95.62 90.85 2 19.38 13.91 - - -
11 194.26 192.08 6 83.67 78.09 1 9.79 5.07 - - -
10 180.03 176.82 5 70.92 64.56 0 0.00 0.00 - - -
9 164.83 160.58 4 57.52 50.40 - - - - - -
8 148.74 143.46 3 43.60 35.80 - - - - - -
7 131.87 125.54 2 29.29 21.15 - - - - - -
6 114.30 106.93 1 14.71 7.66 - - - - - -
5 96.15 87.74 0 0.00 0.00 - - - - - -
4 77.51 68.07 - - - - - - - - -
3 58.48 48.12 - - - - - - - - -
2 39.15 28.33 - - - - - - - - -
1 19.62 10.23 - - - - - - - - -
0 0.00 0.00 - - - - - - - - -
telenme deerleri grafik olarak ekil 4te 20 katl yap iin, ekil 5te 15 katl yap iin,
ekil 6da 10 katl yap iin, ekil 7de 5 katl yap iin verilmitir. zellikle kat adedi
arttka diferansiyel denklemin ok daha iyi sonular verdiini grebiliriz.

20
18
16
Kat Seviyesi

14
12
10
8
6
4
2
0
0 50 100 150 200 250 300
Deplasman (mm)

Dif. Denk. SAP 2000

ekil 4. 20 katl ereveli yapya ait telenme profili


15
12

Kat Seviyesi
9
6
3
0
0 50 100 150 200
Deplasman (mm)

Dif. Denk. SAP 2000

ekil 5. 15 katl ereveli yapya ait telenme profili

10
9
8
Kat Seviyesi

7
6
5
4
3
2
1
0
0 10 20 30 40 50 60 70
Deplasman (mm)

Dif. Denk. SAP 2000

ekil 6. 10 katl ereveli yapya ait telenme profili

5
4
K at Seviyesi

3
2
1
0
0 5 10 15 20
Deplasman (mm)

Dif. Denk. SAP 2000

ekil 7. 5 katl ereveli yapya ait telenme profili

ekil 8de grlen perdeli-ereveli yap modeline ait ncelikle kayma rijitlii, eilme ve
devrilme rijitlikleri hesab yaplmtr. Daha sonra ngrlen diferansiyel denklem ve
SAP2000 analiz program yardmyla telenme deerleri hesaplanmtr. Sonular
karlatrlmal olarak izelge 3te verilmitir.
6*5m=30m
10*5m=50m

ekil 8. Perdeli ereveli yap modeli

Kesit Atalet Momentleri

0,6 0,63 0,25 0,453


Ic = = 0,0108m 4 I b = 2 = 3,796875 10 3 m 4
12 12

I I y 10m perde=20,8333333 m4 I I x 10m perde=0,0130208 m4 I I y 5m perde=2,604167m4

pereveli-perdeli=1267,62kN/m
Kayma Rijitlii :(GA)y yap=3.315.777

Devrilme Rijitlii:

[
Ko perde= E * (0,25 * 5 + 0,25 * 4,75) * (15 1,363) * 4 + (0,25 *10) * (15) * 2
2 2
]
Ko perde=2938,19*28500000=83.738.293.810

Ko kolon=28500000*(0,6*0,6*152)*4*2=18.468.000.000

Ko=83.738.293.810+18.468.000.000=102.206.293.800

Eilme Rijitlii:

K=E*[(4*Ip L=5m+2* IpIx+3*IpIy)]


=28.500.000*[4*6,04534762+3*20,8333333 +2*0,0130208]=2.471.161.523
izelge 3. Perdeli-ereveli yapya ait diferansiyel denklem ve SAP2000 program ile
hesaplanan telenme deerleri

telenme (mm)
20 katl yap 15 katl yap 10 katl yap 5 katl yap
Dif. SAP Dif. SAP Dif. SAP Dif. SAP
Kat Kat Kat Kat
Denk. 2000 Denk. 2000 Denk. 2000 Denk. 2000
20 223.39 214.35 15 96.02 97.40 10 26.07 28.49 5 2.13 3.31
19 211.01 203.67 14 88.32 90.39 9 22.71 25.28 4 1.56 2.58
18 198.52 192.64 13 80.56 83.13 8 19.35 21.92 3 1.00 1.79
17 185.82 181.29 12 72.70 75.67 7 15.98 18.47 2 0.51 1.03
16 172.88 169.57 11 64.74 68.00 6 12.66 14.98 1 0.14 0.39
15 159.68 157.49 10 56.73 60.16 5 9.48 11.55 0 0.00 0.00
14 146.22 145.06 9 48.71 52.24 4 6.53 8.28 - - -
13 132.56 132.32 8 40.80 44.31 3 3.94 5.32 - - -
12 118.76 119.35 7 33.09 36.50 2 1.88 2.81 - - -
11 104.92 106.23 6 25.74 28.94 1 0.50 0.95 - - -
10 91.14 93.08 5 18.92 21.81 0 0.00 0.00 - - -
9 77.59 80.03 4 12.80 15.28 - - - - - -
8 64.41 67.22 3 7.61 9.58 - - - - - -
7 51.79 54.84 2 3.57 4.93 - - - - - -
6 39.95 43.08 1 0.94 1.61 - - - - - -
5 29.12 32.16 0 0.00 0.00 - - - - - -
4 19.56 22.32 - - - - - - - - -
3 11.54 13.85 - - - - - - - - -
2 5.38 7.04 - - - - - - - - -
1 1.41 2.26 - - - - - - - - -
0 0.00 0.00 - - - - - - - - -

Sonularn incelenmesinden diferansiyel zmn sonular ile SAP2000 analiz


programnn sonularnn birbirine yakn olduu grlebilir. Modelde L eklinde perdeler
olmasna ramen diferansiyel denklemin SAP2000 ile yakn sonular vermesi yntemin
kullanlabilirliinin bir gstergesidir. Bylece tasarmc mhendis; ister tamamen ereveli
bir yap tasarlasn isterse perdeli-ereveli bir yap tasarlasn mevcut diferansiyel
denklemleri kullanarak boyutlu bir bilgisayar modeline gerek duymadan ok kk bir
hata yzdesi ile kolayca telenme deerlerini hesaplayabilecektir.

Perdeli-ereveli yapya ait telenme deerleri grafik olarak ekil 9da 20 katl yap iin,
ekil 10da 15 katl yap iin, ekil 11de 10 katl yap iin, ekil 12de 5 katl yap iin
verilmitir.
20
18
16

Kat Seviyesi
14
12
10
8
6
4
2
0
0.00 50.00 100.00 150.00 200.00 250.00
Deplasman (mm)

Dif. Denk. SAP 2000

ekil 9. 20 katl perdeli-ereveli yapya ait telenme profili

15
12
Kat Seviyesi

9
6
3
0
0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00
Deplasman (mm)

Dif. Denk. SAP 2000

ekil 10. 15 katl perdeli-ereveli yapya ait telenme profili

10
9
8
Kat Seviyesi

7
6
5
4
3
2
1
0
0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00
Deplasman (mm)

Dif. Denk. SAP 2000

ekil 11. 10 katl perdeli-ereveli yapya ait telenme profili


5
4

Kat Seviyesi
3
2
1
0
0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50
Deplasman (mm)

Dif. Denk. SAP 2000

ekil 12. 5 katl perdeli-ereveli yapya ait telenme profili

5. SONU

boyutlu ereveli ve perdeli-ereveli binalarn telenme profilini hesaplamak iin


gelitirilmi olan analitik metot; tasarm yapan mhendisin kolayca uygulayabilecei bir
yntemdir. Bu almada, seilen ereveli ve perdeli-ereveli yap modellerinin farkl kat
adedine gre telenme profili hesaplanmtr. Tm modeller SAP2000 programnda
modellenerek analizleri yaplmtr. Diferansiyel denklem zmne ait sonularla
SAP2000 program sonular grafik ortamda karlatrlmal olarak verilmitir. Elde edilen
grafiklerden diferansiyel denklemin SAP2000 sonularna ok yaklat grlmtr.

Tasarm yapan bir mhendis, bu denklemleri kullanarak bilgisayarda modelleme yapmaya


gerek kalmadan kolayca telenmeleri hesaplayabilecektir. Bylece hem zamandan tasarruf
edecek hem de ok karmak ilemler arasnda kaybolmayacaktr.

KAYNAKLAR

1. E. Atmtay, 2001, ereveli ve Perdeli Betonarme Sistemlerin Tasarm: Temel


Kavramlar ve Hesap Yntemleri,Bizim Bro, Ankara.
2. 1997 Afet Blgelerinde Yaplacak Yaplar Hakknda Ynetmelik, 1997, Ankara.
3. ACI 318 - Building Code Requirements for Structural Concrete, 2002.
4. R. Park, T. Paulay, 1975, Reinforced Concrete Structures, John Wiley and Sons Inc.,
Canada.
5. T. Paulay, M.J.N.Priestley, 1992, Seismic Design of Reinforced Concrete and Masonry
Buildings, John Wiley and Sons Inc.
6. A.Tken, 2004, Quantifying Seismic Design Criteria For Concrete Buildings, METU,
Ph.D., Department of Civil Engineering, Ankara.
8. TS500 Betonarme Yaplarn Tasarm ve Yapm Kurallar, 2000.