GRAD RAJHENBURG

15. september ANJA JERČIČ JAKOB Junij, julij, POLETJE NA GRADU RAJHENBURG
18.00 Slikarka, grafičarka in ilustratorka mag. Anja Jerčič Jakob je avgust Ciklus Poletje na gradu Rajhenburg je sklop poletnih kulturno-
Na ogled do diplomirala na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje, umetniških dogodkov in turističnih prireditev, ki od konca junija
kjer je končala tudi magistrski študij. Je članica ZDSLU. Od pa do začetka septembra atrij enega najstarejših gradov na
19. avgusta 2018. leta 1999 je imela več kot dvajset samostojnih razstav. Njena Slovenskem spremenijo v eno najbolj atraktivnih prireditvenih
dela so zastopana v številnih javnih zbirkah v slovenskem in prizorišč v Posavju.
mednarodnem prostoru. Podroben program na www.gradrajhenburg.si.
Za veliko dvorano gradu Rajhenburg snuje pregledno razstavo. Vstopnina.
Vstopnina, na odprtju prost vstop.

5. november RAJHENBURŠKI DAN ČOKOLADE
Odprtje razstave BRESTANIŠKE MINIATURE: 10.00–18.00
2. december IN LIKERJEV
18.00 DROBCI IZ ZGODOVINE Dogodek, ki smo ga programsko zasnovali na izjemni dediščini,
Na ogled do RAJHENBURGA IN BRESTANICE ki so nam jo zapustili prvi industrijski proizvajalci čokolade na
Slovenskem: rajhenburški trapisti. Dogajanje je preplet ponudbe
18. novembra 2018. Brestanica oz. Rajhenburg je naselje, ki se je razvilo pod proizvajalcev čokolade in likerjev, »čokoladnih« delavnic,
istoimenskim gradom. Z razstavnim projektom Brestaniške strokovnih predavanj, vodstev po razstavi in zaključnega
miniature skozi muzejske drobce predstavljamo zanimive vidike koncerta.
zgodovine kraja in ljudi, ki so ga oblikovali v preteklosti in danes. Prost vstop.
Vstopnina, na odprtju prost vstop.
Dodatna ponudba:
poslovna dejavnost (najem atrija ali dvoran), poroke (romanska in gotska
Vsaka druga SOBOTNE GRAJSKE DELAVNICE kapela, romanska in renesančna dvorana), grajska kavarna in slaščičarna,
sobota v mesecu Delavnice so namenjene vsem vedoželjnežem, ki se želijo muzejska trgovina
10.30–12.00 seznaniti z gradom in njegovo zgodovino. Udeleženci se v
delavnici seznanijo z izbrano tematiko, nato pa pridobljeno Več informacij:
znanje tudi praktično uporabijo. Kulturni dom Krško
Vstopnina.
enota Grad Rajhenburg
T: 07 620 42 16
E: info@gradrajhenburg.si
W: www.gradrajhenburg.si
GRAD BREŽICE

Odprtje razstave O VODI V UMETNOSTI / IZ Odprtje POSODOBLJENA ARHEOLOŠKA
1. junij 12. oktobra
19.00 UMETNOSTNOZGODOVINSKE 19.00 ZBIRKA
Predstavljena bo posodobljena arheološka zbirka s pregledom
Na ogled bo do ZBIRKE arheoloških najdb in najdišč od starejše kamene dobe do
20. oktobra. Razstava je del daljše občasne interdisciplinarne razstave Štirje zgodnjega srednjega veka.
elementi: 1–VODA (8. 12. 2016–1. 6. 2018), s katero smo začeli Vstopnina, na odprtju prost vstop.
cikel štirih razstav o štirih elementih, upodobljenih v Viteški
dvorani, in elementih, ki nas »sestavljajo«: voda, ogenj, zemlja
in zrak.
Vstopnina, na odprtju prost vstop.

27. junij–1. julij POLETNA GRAJSKA 30. december 4. GALA KOMORNI NOVOLETNI
19.00
9.00–13.00 DOGODIVŠČINA KONCERT KLASIČNE GLASBE
Počitniški program za otroke in mladostnike. Udeleženci na Predsilvestrski koncert klasične glasbe v Viteški dvorani, v izvedbi
zanimiv in sproščen način spoznavajo teme, vezane na muzejske odličnih posavskih glasbenikov.
razstave, imajo možnost aktivnega udejstvovanja na delavnicah in Vstopnina.
začutijo življenje znotraj grajskih zidov.
Kotizacija.
Dodatna ponudba:
najem prostorov (Viteška dvorana, grajsko dvorišče, Mali avditorij, terasa),
Odprtje KINO NA GRAJSKEM DVORIŠČU poroke, muzejska trgovina
26 junij Kinoprojekcije odličnih, manj znanih filmov z različno tematiko.
21.30 Vstopnina. Več informacij:
4., 11. in 18. julij ter Posavski muzej Brežice
1. in 8. avgust T: 07 466 05 17
21.00 M: 031 708 737
E: vodnik@pmb.si
W: www.pmb.si
SAMOSTAN
KOSTANJEVICA NA KRKI
Odprtje razstave DUŠAN TRŠAR: RETROSPEKTIVA Odprtje razstave ALEM KORKUT: TELO
31. marec Akademski kipar Dušan Tršar je dolgoletni spremljevalec galerije 6. oktober Akademski kipar Alem Korkut za prostor nekdanje samostanske
Na ogled do ter mesta Kostanjevica na Krki. Na retrospektivni razstavi ob 19.00 cerkve pripravlja projekt, kjer bodo dela skozi širok diapazon
umetnikovi 80. letnici so predstavljena najpomembnejša dela dojemanja kiparstva korespondirala s telesom. Skozi povezovanje
20. avgusta. iz umetnikovega opusa, ki nastaja že skoraj šestdeset let, od Na ogled do različnih medijev (skulpture, risbe, video, ples) se bo dotaknil
najzgodnejših del v varjenem železu, svetlobnih objektov iz pleksi 3. decembra. problema odnosa ne figurativne skulpture in figure, prepoznavanja
stekla do njegovih monumentalnih skulptur v bronu. človeškosti v distanciranih anonimnih oblikah.
Vstopnina, na odprtju prost vstop. Vstopnina, na odprtju prost vstop.

Odprtje razstave TINA DOBRAJC: VELIKA DEKLETA Odprtje razstave MOJSTROVINE IZ ZBIRKE
18. maj 13. oktober
19.00 NE JOČEJO 18.00 KOROŠKEGA MUZEJA UMETNOSTI,
Domača umetnica Tina Dobrajc na samostojni razstavi v nekdanji
Na ogled do samostanski cerkvi predstavlja novejša slikarska in večmedijska Na ogled do CELOVEC
20. avgusta. dela, s katerimi se dotika aktualne politične stvarnosti, narodove 7. januarja 2018. Na razstavi bodo predstavljena izbrana dela iz zbirke Koroškega
mitologije in vprašanj družbenega spola. Na platnih v kombiniranih muzeja moderne umetnosti Celovec, katerih glavna tema je
tehnikah upodablja imaginarne prostore in prizore, ki služijo kot upodobitev živali, človeškega telesa, dela iz zbirke risb in krajine.
metafora za vsakdanje pojave v svetu, ki jo obdaja in zaznamuje. Slednjim bo posvečena še posebna pozornost, saj bo na razstavi
Vstopnina, na odprtju prost vstop. moč videti tudi dela enega najbolj cenjenih slovenskih krajinarjev
iz obdobja realizma, Marka Pernharta.
Vstopnina, na odprtju prost vstop.
3.–29. julij MEDNARODNI SIMPOZIJ KIPARJEV
FORMA VIVA 2017
Letošnji mednarodni simpozij kiparjev Forma viva bo doprinesel k
ohranitvi in utrditvi prepoznavnosti simpozija, ki predstavlja eno
Več informacij:
največjih manifestacij na likovnem področju v naši polpretekli Galerija Božidar Jakac
zgodovini in dandanes. V Kostanjevici na Krki bomo gostili tri T: 07 49 88 140, 07 49 88 150
izbrane umetnike iz različnih držav, ki bodo ustvarjali v hrastovem
lesu. Ob simpoziju pripravljamo bogat spremljevalni program.
E: info@galerija-bj.si
Prost vstop. W: www.galerija-bj.si
GRAD PODSREDA

1.april–31.oktober SVETLOBA V KAMNU 18. junij FESTIVAL EKOLOŠKE HRANE
Ob mednarodnem letu svetlobe 2015 je Prirodoslovni muzej 10.00–16.00 Peti festival ekološke hrane z motom: z ljubeznijo do sebe in
Slovenije pripravil razstavo, ki bo v letu 2017 gostovala na gradu narave. V okviru festivala bo potekala mednarodna ekološka
Podsreda. Razumevanje svetlobe nam približa čudovit svet tržnica obogatena s strokovnimi predavanji o ekološkem
mineralov, njihov sijaj, barvo in optične lastnosti. kmetovanju in zdravi prehrani.
Vstopnina. Prost vstop.

Odprtje razstave HERMAN LISJAK 11. julij–26.avgust GLASBENO POLETJE NA GRADU
25. april
18.00 NA GRADU PODSREDA PODSREDA 2017
Radovedni Herman Lisjak, ki domuje v Muzeju novejše zgodovine V okviru Glasbenega poletja je razpisanih 8 glasbenih seminarjev,
Na ogled do Celje, se bo to leto potepal na gradu Podsreda. Na ogled bo kolaž ki jih bodo izvajali naši priznani glasbeniki – Andrej Zupan,
31. oktobra. delov sedmih razstav in delček aktualne stalne razstave Brlog Nataša Paklar, Jure Gradišnik, Uroš Vegelj, Oskar Laznik in Jovana
igrač, ki želijo širiti znanja na otrokom privlačen način, hkrati pa Joka, Gašper Primožič, Karmen Pečar, Anja Gaberc in Stephen
spodbujati kreativnost in jim pomagati razumeti okolje, v katerem Fitzpatrick.
bivamo in ustvarjamo. Kotizacija, na koncerte je prost vstop.
Prost vstop.
Dodatna ponudba:
najem prostorov (renesančna dvorana, kuhinja, atrij, grajsko dvorišče),
Julij–avgust UROŠ ABRAM: POŽREŠNOST poroke, muzejska trgovina, prenočitve – lovski dom.
Fotografska razstava obravnava odnos med fotografsko podobo in
hiperprodukcijo vizualnega skozi pojem požrešnosti, enega izmed
sedmih naglavnih smrtnih grehov. Več informacij:
Vstopnina.
Kozjanski park, Grad Podsreda
T: 03 800 71 00
E: kozjanski-park@kp.gov.si
W: www. kozjanski-park.si
GRAD SEVNICA

16. september Z DRUŽINSKIM
Otroška grajska matineja
10.00–12.00
8. junij 7. FESTIVAL MODRE FRANKINJE GLEDALIŠČEM KOLENC - predstava
17.00–22.00 Edinstveni mednarodni vinsko-kulinarični dogodek s pokušinami PEPELKA IN SREDNJEVEŠKI PROGRAM
slovenskih in tujih modrih frankinj, izbrano kulinariko, nagradnimi Tradicionalna otroška grajska matineja bo tudi tokrat razveselila
igrami, vodenim ogledom gradu in zanimivim kulturno-glasbenim naše najmlajše. Animatorji Družinskega gledališča Kolenc
programom. bodo uprizorili priljubljeno otroško animacijsko predstavo
Prost vstop. Pepelka, zatem pa bo sledil srednjeveški program s tematskimi
srednjeveškimi delavnicami z grajsko vedeževalko, grajsko pisarko,
otroški viteški turnir z dvornim norčkom, hoja s hoduljami,
spoznali pa boste tudi marsikatero srednjeveško potegavščino.
Vstopnina.

25. junij DAN ODPRTIH VRAT GRADU, 3. december POHOD “Z LUČKO NA GRAD”
10.00–18.00 17.00 Tradicionalni pohod z baklami na grad: kulturni program, topli
TRŽNICA STARIN IN UNIKATOV napitki, sladke dobrote, druženje in skupni prižig luči v Sevnici.
Tradicionalni dan odprtih vrat gradu Sevnica z animiranimi ogledi Prost vstop.
za otroke, vodenimi ogledi ter tržnico starin in unikatov.
Prost vstop.
Dodatna ponudba:
najemi prostorov, poroke, prodajalna spominkov, degustacije v grajski
vinoteki, grajska kavarna, vinograd-botrstvo, postajališče za avtodome,
animirani ogledi za otroke

Več informacij:
8. september 3. GRAJSKI FESTIVAL PIVA Javni zavod za kulturo, šport,
15.00–22.00 Po odlično sprejetih preteklih Grajskih festivalih piva se bo na
grajski grič nad Sevnico tudi letos prišla pokazat karavana hmeljnih turizem in mladinske dejavnosti Sevnica
rokodelcev. To leto bo ponudba še večja, pivo pa bolj dozorelo. Grad Sevnica
Jedača bo pivu primerna, tudi pester spremljevalni program.
Prost vstop.
T: 07 81 65 440, M: 051 680 289
E: grad.sevnica@kstm.si
W: www.grad-sevnica.com
www.kstm.si
GRAD MOKRICE
Hotel Golf grad Mokrice na gradu Mokrice vam ob vznožju
Gorjancev nudi zeleno in sproščujočo oazo bivanja ter izhodiščno
točko za raziskovanje posavskih gradov.

Namestitev hotel Golf grad Mokrice**** Poslovni Viteška dvorana (grad Mokrice)
Depandansa Hotela **** dogodki dvorana Štirje letni časi (grad Mokrice)
Golf suite*** dvorana Barbara (Depandansa Mokrice)

Kulinarika a’la carte restavracija gradu Mokrice Poroke v poročni dvorani gradu Mokrice
grajska vinska klet v 200-letnem angleškem grajskem parku
restavracija Golf klubske hiše v grajskem atriju
na golf igrišču

Golf golf igrišče z 18 luknjami
klubska hiša Več informacij:

Hotel Golf grad Mokrice ****
T: 07 45 74 240, 07 49 36 700
E : mokrice@terme-catez.si
info@terme-catez.si
DNEVI ODPRTIH VRAT
Sobota POLETNA MUZEJSKA NOČ Sobota EKSKURZIJA PO GRADOVIH POSAVJA
17. junij Prost vstop v slovenske muzeje 23. september ob obeležitvi svetovnega dneva turizma in v sklopu
18.00–00.00 00.00: Zaključek Poletne muzejske noči Gradov Posavja
na Gradu Rajhenburg Dnevov Evropske kulturne dediščine
Lokacije: Ekskurzija po Posavju z vodenimi ogledi vseh gradov
Grad Rajhenburg, Posavski muzej Brežice, Galerija Božidar Jakac Lokacije:
Grad Rajhenburg, Posavski muzej Brežice, Galerija Božidar Jakac,
Grad Podsreda, Grad Sevnica, Grad Mokrice
Kotizacija

Sreda
27. september

SVETOVNI DAN
TURIZMA
Prost vstop v Gradove Posavja
Lokacije: Grad Rajhenburg, Posavski
muzej Brežice, Galerija Božidar Jakac,
Grad Podsreda, Grad Sevnica, Grad
Mokrice

Nedelja
3. december

TA VESELI DAN
KULTURE GRAD MOKRICE
Mokrice Castle
Prost vstop v slovenske kulturne
ustanove
Lokacije: Grad Rajhenburg, Posavski
muzej Brežice, Galerija Božidar Jakac,
Grad Podsreda