You are on page 1of 2

Sangay ng mga Paaralang Lungsod

PAMBANSANG MATAAS NA PARAALAN NG LUNGSOD NG OLONGAPO


Lungsod ng Olongapo

Talaan ng Nilalaman
Unang Markahan
(PASULAT NA OUTPUT)
S.Y. 2017-2018
Awtput Blg. Pamagat Iskor
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
Kabuuan : /100

Ipinasa ni:
Judel L. Tano
8-1 BEP

Ipinasa kay:
Gng. Evangeline Guevarra