Webwandeling ICT in thema 4

Bovenschools
Om ICT op school goed te kunnen gebruiken moeten scholen samenwerken. Het is handig als je inzicht hebt in de verschillende manieren waarop scholen samenwerken. Deze samenwerkingsverbanden hebben namelijk ook invloed op de manier waarop scholen werken. Er zijn verschillende organisaties die zich bemoeien met ICT op school. De belangrijkste zijn: Kennisnet http://www.kennisnet.nl/ ICT op school http://www.ictopschool.net/ Deze twee zijn onlangs gefuseerd. Op Kennisnet kun je samenwerken via de communities. De communities zijn eigenlijk van de Digitale (basis)school maar wordt ondersteund door Kennisnet. Een overzicht van alle communities vind je hier: http://www.kennisnet.nl/thema/communities/ Op ICT op school zijn ook allerlei samenwerkingsverbanden. Een overzicht van samenwerkingsverbanden vind je hier: http://regiokaart.onderwijstools.nl/ • • Bekijk een van de communitie en kijk wat zo’n communitie nu precies inhoudt. Zou je er lid van willen worden? Kijk of er een samenwerkingsverband is waar jouw school ook bij is aangesloten. Heb je hier op school wel eens iets over gehoord?

Op school zelf
Hoe het gebruik van ICT is georganiseerd hangt samen met de visie van de school. De manier waarop je je onderwijs organiseert noem je ook wel klassenmanagement. In dit document: http://www.ictopschool.net/kennis/publicaties/uitgaven/wat_weten_we_over_klassenmanage ment/document kun je lezen welke verschillende vormen van klassenmanagement er zijn en hoe je ICT hierbij gebruikt. Lees de brochure en beantwoord de volgende vragen: • Welke onderwijsopvattingen kun je onderscheiden? • Hoe wordt ICT hierbij ingezet? • Welke twee stromingen in klassenmanagement zijn er? • Welke fasen doorlopen docenten binnen het klassenmanagement? • Er zijn een aantal actuele thema’s binnen klassenmanagement en ICT. Een paar vragen hierover: • Vind je het prettiger als computers in de klas zelf staan, in een apart computer lokaal of in een studielandschap. • ICT kun je op verschillende manieren inplannen: in taakwerk, hoeken of binnen een circuitmodel. Herken je je stageschool hier ook in?

Bekijk het volgende filmpje: http://www.ictopschool.net/kennis/nieuws/Nieuwsbericht.3-soorten-klassenmanagementvideopodcast • Op welke manieren werken de drie scholen? • Met welke organisatievragen zitten de scholen? • Welke hulpmiddelen gebruiken scholen hiervoor? • Welke organisatievorm spreekt je het meeste aan? Waarom? • Op welke manieren gebruiken de scholen ICT? • Welke uitspraak vind je het meest waardevol? De manier waarop je je onderwijs organiseert heeft dus te maken met klassenmanagement. En dat heeft weer te maken met je visie op onderwijs. Weet jij al wat je visie op onderwijs is? Je gaat de assessmenttool invullen voor het onderdeel Onderwijsopvattingen. De tool open je hier: http://assessment.onderwijstools.nl/ Misschien vind je het nog lastig om alle vragen te beantwoorden. Probeer het toch. Als je de Onderwijsopvattingen hebt ingevuld, vul je ook direct de ICT-competenties in. • Welke visie heb je? • Had je dit verwacht? • Aan welke punten moet je nog werken? • Als je je ICT-competenties hebt ingevuld, lees je de handreikingen. Maak een top 5 voor jezelf met meest aansprekende voorbeelden.

In de klas
Als je met leerlingen in de klas aan de slag gaat met ICT moet je goed voorbereid zijn. Je moet weten welke afspraken er zijn op school als het gaat om het computergebruik. Je moet ook weten wat leerlingen al kunnen. Om goed beslagen ten ijs te komen moet je van de volgende onderwerpen het een en ander weten: • Mediawijsheid • Informatievaardigheden • Betrouwbare bronnen • Netiquette • Digitaal pesten • Filtering

Mediawijsheid
Een uitgebreide website over mediawijsheid vind je hier:http://mediawijsheid.kennisnet.nl/ • Wat houdt mediawijsheid precies in? Bij de achtergrondinformatie vind je een uitleg. Een onderdeel van mediawijsheid is hoe je met internet om moet/ kunt gaan. De volgende onderwerpen maken deel uit van mediawijsheid:

Informatievaardigheden.
Als je internet wilt gebruiken om informatie te laten zoeken, kun je leerlingen niet zomaar het internet op sturen. Je moet dit goed voorbereiden. Op de volgende websites vind je stappen die je neemt. http://www.onderzoekonline.net/

http://www.big6.com/kids/

• •

Beschrijf kort voor jezelf de fasen van de eerste website. Op de website van Big 6 is er een opbouw in de manier waarop je zoekt. Wat is het verschil tussen de manier van zoeken van K-2 en Grades 7-12.

Betrouwbare bronnen
Een belangrijk onderdeel bij Informatievaardigheden is het gebruik van bronnen. Hoe weet je of bronnen betrouwbaar zijn? Een website die je daarbij helpt vind je hier: http://www.webdetective.nl/ • Wat vind je 5 belangrijke tips om de betrouwbaarheid van een website te beoordelen?

Netiquette
Netiquette zijn afspraken die je maakt over hoe je op internet gedraagt. Als leerkracht moet je je bewust zijn van de mogelijkheden en gevaren van internet. Op de volgende site vind je een overzicht voor verschillende doelgroepen: http://veilig.kennisnet.nl/ Voor de kids van de basisschool is er een aparte ingang. • Op welke onderdelen richt Netiquette zich? • Selecteer per onderdeel de beste tip. De tips vind je op geselecteerde websites.

Digitaal pesten
Als leerkracht ben je verantwoordelijk voor de veiligheid van leerlingen. Die veiligheid houd je in de gaten in de klas maar ook op internet. Op de website van Kidsplanet wordt ingegaan op digitaal pesten: http://www.kidsplanet.nl/planet/show/id=909924/contentid=546284 • Wat verstaan zij onder digitaal (of online) pesten? • Wat kun je er tegen doen?

Filtering
Begeleiden van leerlingen als ze internet op gaan is belangrijk zoals je hebt gemerkt. Als school kun je ook kiezen voor filtering van het internet: http://www.kennisnet.nl/thema/veilig/contentfiltering/?mnndx=1&swtch=1 • Welke twee vormen van filtering heb je? • Zou je zelf kiezen voor een vorm van filtering?