You are on page 1of 53

Ante Vranković Hrvatska odvjetnička komora

Domjanićeva 15 Predsjednik Robert Travaš i Upravni odbor
10380 Sveti Ivan Zelina Koturaška c. 53, 10000 Zagreb
Sveti Ivan Zelina, 8. kolovoza 2017.
Na znanje: USKOK: KR-US-1/13
Udruga za zaštitu žrtava pravosuđa Veronika Vere

ŠTRAJKU GLAĐU od 1. 8. – OTVORENO PISMO
Poštovani,
nastavno na moj sličan dopis od 30. 12. 2016., u privitku ovog Otvorenog pisma šaljem vam moj članak
iz zbornika radova „PRAVOSUDNA I POLICIJSKA MAFIJA“ – urednik Darko Petričić - (Privitak 11), u
kojoj sam, temeljem u bilješkama citiranih i na Internetu objavljenih, svima dostupnih relevantnih dokumenata,
pomno analizirao i znanstvenom metodologijom po nekoliko osnova nepobitno dokazao funkcioniranje Hrvatske
odvjetničke komore (HOK) na način zločinačke organizacije, posebno u zadnjih petnajstak godina.
Osobito važnim tekst se pokazao upravo u kontekstu moje tvrdnje da mi je članica HOK-a Dijana Zoričić
osporila pravo na život, čime je radikalno prekršila Kodeks odvjetničke etike, čl. 6 i 7, što je potvrdio i HHO
(Knjiga „Pravosudna mafija“ = Privitak 1, str. 64), a koji prekršaj je bio predmet moje disciplinske prijave HOK-
u 13. 3. 2012. i one 13. 9. 2012. na koje do danas nisam dobio odgovor, jer disciplinskom tužitelju HOK-a Predragu
Labanu nisam dao mito koji me on tražio (Privitak 1, str. 66-68). Dijana Zoričić me tužila za moje navode u
knjizi: da je odgovorna za majčinu i očevu smrt što sam naveo u knjizi na str. 62 i 63, ali me nije tužila za navod
da je meni osporila pravo na život (što sam naveo u knjizi na str. 64 – vidjeti Prilog 1), čime je rabijatno, zvjerski
prekršila Kodeks odvjetničke etike, čl. 6 i 7 (Prilog 30-32). Time je implicite priznala svoje neetično i nezakonito
postupanje u kojem ju HOK od 2012. štiti, i to nepobitno raskrinkava HOK-ov disciplinar i čelništvo kao de facto
zločinačku organizaciju, jer HOK sada štiti Dijanu Zoričić u prekršaju kojeg je čak i ona sama javno zapravo
priznala, te je jasno da je jedini razlog zašto je HOK štiti taj što nisam dao traženi mito.
Uzgredno, isti novi dokumenti dodatno raskrinkavaju i USKOK, koji štiti kriminal u HOK-u.
Kao i nekoliko prethodnih Petričićevih knjiga, i ova se već nalazi na policama narodnih knjižnica diljem
Hrvatske, pa se o navedenom i o brojnim drugim eklatantnim primjerima neprikrivenog kriminala u radu Hrvatske
odvjetničke komore - za koji kriminal je odgovorno ne samo sadašnje, nego i prijašnja vodstva HOK-a, osobito
ono Andreisovo - građani Hrvatske mogu vrlo detaljno informirati.

I.
Knjiga „PRAVOSUDNA MAFIJA“ - kriminal u Hrvatskoj odvjetničkoj
komori npostao predmetom sustavne znanstvene analize
U knjizi je ukratko opisana čitava moja životna situacija i predmet, te problem nerješavanja mojih dviju
disciplinskih prijava od 13. 3. i 13. 9. 2012. od strane disciplinskih tijela HOK-a, zato što disciplinskom tužitelju
HOK-a Predragu Labanu nisam dao mito za rješavanje mog predmeta, koji me on, kako već znate, bio zatražio.
Da kratko podsjetim (linkovi na svu dokumentaciju nalaze se u knjizi2te u prethodnim HOK-u poslanim dopisima – ovdje Prilog 1-3):
Sve je počelo potkraj 2009. kada mi je vaša članica Dijana Zoričić -- nakon što je prethodno oba naša
roditelja nepružanjem nužne pomoći perfidno iz koristoljublja poslala u smrt, a što su kao činjenicu pravomoćno
potvrdila i čak 4 sud = 2 pravomoćne presude (Prilog 5-6 i 22-24).-- suprotno čl. 6 i 7 Kodeksa odvjetničke etike,
meni, svojem bratu, sudski osporila temeljno ljudsko pravo na život, što je službeno potvrdio i HHO (vidjeti dolje
članak o tome iz Slobodne Dalmacije!). To njezino osporavanje traje i dan-danas (Prilog 20, 21), te ga je ona
nedavno indirektno i sama javno priznala (vidjeti niže str. 14, pod: IX, Prilog 30-32)!

1
Privitak je dostupan i na linku: https://www.scribd.com/document/334948743/Ministarstvo-pravosu%C4%91a-svjesno-%C5%A1titi-pravosudnu-mafiju
2
Dostupno na linku: https://www.scribd.com/document/334948743/Ministarstvo-pravosu%C4%91a-svjesno-%C5%A1titi-pravosudnu-mafiju

1
Moja prijava HOK-u od 17. siječnja 2010. odbačena je od strane disciplinskog tužiteljstva HOK-a dana
10. svibnja 2010. sa šokantnim obrazloženjem da prijavljeno sedmogodišnje neplaćanje poreza i davanja od strane
vaše članice Dijane Zoričić (koje neplaćanje dis. tužiteljstvo nije negiralo, jer je uz moju prijavu priloženo čak 95
nepobitnih dokaza o tome) ne predstavlja kršenje dužnosti odvjetništva(sic!). (Knjiga, str. 64-66)
Taj je šokantan, čak dvaput (10. i 12. 5. 2010.) službeno ponovljen stav HOK-ova Disciplinara – da
odvjetnici nisu dužni plaćati poreze i davanja - vašu Komoru na koncu koštao muklog povlačenja zahtjeva za
ocjenom ustavnosti Zakona o fiskalizaciji s Ustavnoga suda, kada su dužnosnici HOK-a shvatili da sam dokumente
koji potvrđuju da je HOK svoje članove–odvjetnike ovim svojim šokantnim javnim stavom službeno poticao na
neplaćanje poreza i davanja, dostavio tadašnjem ministru financija Slavku Liniću (vidjeti o tome detaljnije:
Knjiga, str. 65-66).
Što se pak mojih dviju disciplinskih prijava od. 13. 3. i 13. 9. 2012. tiče --- u kojima sam temeljem više
desetaka priloženih dokaza detaljno dokazao da mi je vaša članica Dijana Zoričić osporila pravo na život, čime je radikalno
prekršila čl. 6 i 7 Kodeksa odvjetničke etike (odvjetnici koji su prije bili dužnosnici HOK-a su mi kazali kako se tu radi o najtežem
mogućem disciplinskom prekršaju uopće, nakon fizičkog ubojstva), što je potvrdio i HHO (takvo ponašanje vaše članice Zoričić ne
čudi obzirom da je na sudu 2014./6 (vidjeti ovdje Prilog 2, broj 29, str. 5, iskaz svjedoka Branimira Besaka) pravomoćno dokazano da mi je,
iako sam joj brat, pred svjedocima prijetila smrću) --- ja na njih do danas, već više od 4 godine, nisam dobio nikakav odgovor,
jer vašem disciplinskom tužitelju Predragu Labanu nisam dao mito koji me on za rješavanje mog predmeta unaprijed bio tražio,
premda je i iz brojnih potvrda o imovnom stanju koje sam vam poslao s nadnevcima od 27. 10. 2011. do 27. 11.
2015. (Prilog 1 i 3: br. 1, 51), jasno da mi je vaša članica Dijana Zoričić doista TRAJNO osporila pravo na život,
što je u Slobodnoj Dalmaciji javno, službeno potvrdio i HHO, a kako je to navedeno i u knjizi Pravosudna mafija,
str. 62, te da to njezino osporavanje i danas jednako traje u punom obimu (vidjeti ovdje Prilog 20-21)!
No, kako je pokazao (i) izviješće (od 27. 7. 2015. – vidjeti Prilog 3, br. 50, str. 1) pučke pravobraniteljice
Lore Vidović, to nije ništa neobično, jer Hrvatska odvjetnička komora u pravilu nezakonito štiti svoje prijavljene
članove, što se jasno vidi iz tog izviješća, a iz mog iskustva s iznuđivačem mita Labanom, jasno je i zašto HOK to
čini, kako je to uostalom obrazloženo u Epilogu mog članka u Knjizi (str. 85-6).
U svemu tome je međutim – kako sam to detaljno obrazložio u knjizi - ključno nezakonito postupanje
bivšeg predsjednika HOK-a Lea Andreisa, te osobito ono sadašnjeg predsjednika Roberta Travaša, kojem sam
13. 9. 2012., 22. 10. 2012., i 24. 1. 2013. (linkovi: Prilog 1, br. 1 i 6) poslao nepobitne dokaze o tome da mu je
Laban dostavio neistinite podatke o slučaju (prevario ga je da ja uz svoje prijave od 13. 3. i 13. 9. 2012. nisam dostavio nikakve
nove činjenice ni dokaze, a uvidom u te prijave je iz samih nadnevaka priloženih dokaza na prvi pogled jasno da sam ih dostavio čak 30!).
Kada je primio nepobitne dokaze da mu je kolega Predrag Laban lagao, čime je Laban po čl. 84 počinio
težak prekršaj strukovnog Kodeksa odvjetničke etike -- a što sam Travaša izrijekom pismeno upozorio u mom Otvorenom
pismu od 22. 10. 2012., str. 3-4, i 15-17, te u Javnom upitu od 24. 1. 2013., str. 9 (vidjeti na linkovima u Prilogu 1, br. 1 i 6) -- Travaš je o
tome propustio obavijestiti HOK-ovu Skupštinu odgovornu za Labanov rad. Robert Travaš dakle ne samo da je
propustio u novonastaloj situaciji sazvati izvanrednu Skupštinu (što je bio dužan učiniti i što sam od njega pismeno zatražio u
svojem Otvorenom pismu 22. 10. 2012. na str. 4), nego o toj situaciji nije izvijestio niti redovne Skupštine 2013., 2014.,
2015., 2016. i 2017. kada se ta stvar mogla usput raspraviti i riješiti! (Knjiga, str. 66-68, 79)
Svojim propuštanjima kojima već 4 godine štiti Labanovo reketarenje tj. kriminal, Travaš je svjesno
počinio kazneno djelo, jer je - obzirom na težinu kaznenog djela za kojeg je saznao (iznuđivanje mita) u obavljanju službene dužnosti - o
njemu bio zakonski (KZ čl. 293, 302) dužan obavijestiti USKOK još u listopadu 2012., a to nije učinio!
Uskoro je postalo jasno i zašto Travaš to nije učinio. Naime, nakon što sam ja Labanovo reketarenje –
obzirom da Travaš to nije učinio, iako je to po zakonu bio dužan – prijavio USKOK-u, iz USKOK-a sam dobio
šokantan odgovor da se oni ne mogu miješati u disciplinske postupke, iako je iz samog USKOK-u poznatog
Travaševa dopisa od 17. 10. 2012. bilo vrlo očito da u HOK-u nikakvog disciplinskog postupka po mojim
prijavama od 13. 3. i 13. 9. 2012. nikada nije ni bilo (jer Labanu nisam dao traženi mito)!
Travaš je dakle znao da se on i njegovi kolege mogu slobodno baviti kriminalom, jer će ga USKOK
(djelatnice: Andreja Vrančić, Ivka Andrić i ravnateljica Tamara Laptoš koja je sve ovo znala i odobravala),
koji se nalazio pod ingerencijom njegova kolege i HOK-ova člana, ministra Orsata Miljenića, sigurno štititi.
Tako je doista i bilo, sve do promjene vlasti početkom 2016., kada sam cijeli slučaj – uključujući tu i 60
HOK-ovih, većinom Travaševih ogluha (popis svih 60 dopisa na koje mi se HOK oglušio vidjeti u Prilogu 1-3), te 8
USKOK-ovih ogluha, detaljno prijavio ministru pravosuđa Anti Šprlji.3 Njegovi pomoćnici, koje je „naslijedio“
od Miljenića (među njima je i sin klasičnog mafijaša Miljenka: Ivan Crnčec, knjiga str. 83-84) su me pokušali
pokolebati, ali u tome – kako to moj članak u knjizi u kojem sve to javno, jasno opisujem nepobitno dokazuje – nisu uspjeli, te će
USKOK, ne žele li njegovi djelatnici postati (još više) javno suodgovorni za moju smrt u štrajku glađu, na kraju
ipak morati prestati neprikriveno štititi HOK-ov trojac Laban – Andreis –Travaš!
Miljenićev (on je, kako se to vidi iz činjenica navedenih u Knjizi, str. 79, kao odvjetnik (u mirovanju) - ministar
trgovao s HOK-om po principu „ruka ruku mije“), radikalno korumpirani duh i dalje živi u Ministarstvu pravosuđa, i

3
Prijava je na linku: https://www.scribd.com/doc/300483717/Prijava-ministru-%C5%A0prlji-15-2-2016; dopuna: https://www.scribd.com/doc/300485738/Dopuna-prijave-ministru-
%C5%A0prlji-16-2-2016

2
on je osobno najodgovorniji za razbuktavanje korupcije i kriminala u zadnje 4 godine, u cehu (Hrvatska
odvjetnička komora).
U mojem tekstu u Petričićevoj knjizi, detaljno sam argumentirano dokazao i da navedeni kriminal u HOK-
u vuče svoje korijene još iz vremena kada je Komorom predsjedao njezin kasniji blagajnik i član Upravnog odbora
Marijan Hanžeković, za što sam na str. 76-78 naveo 10 našoj javnosti dobro poznatih eklatantnih primjera, od
slučaja Darka Zadre čije je divljaštvo i kaznena djela HOK 10 godina apologirao sve dok Zadro, ohrabren tim
nepostupanjem svojih kolega iz HOK-a, nije potpuno nepoznatom čovjeku Jakši Denichu metkom prosuo mozak,
do primjera Marijana Hanžekovića čije je uzimanje mita ušlo u zastaru za kazneni progon, i koji je
nezakonito trgujući utjecajem da bi spasio svoju vikendicu u Dubovici na Hvaru, za cijenu 1 ručka 12 ljudi
na Kornatima poslao u smrt, te je i nakon što je o tome dana 21. 8. 2015. pisao tjednik 7DNEVNO (vidjeti moju
obavijest od 24. 8. 2015., Prilog 2 – dostupna ovdje na linku u Prilogu 3, br. 50) ostao blagajnik HOK-a, što
nepobitno dokazuje odsutnost bilo kakve etike i morala kako u Hanžekovića, tako i u Hrvatskoj odvjetničkoj
komori, koje je on i nakon svega ostao visoki dužnosnik, a što je suprotno HOK-ovim domaćim i međunarodnim
cehovskim obavezama obdržavanja strukovne časti, ugleda i etike.

12 mladića koja je visoki dužnosnik HOK-a Marijan Hanžeković iz koristoljublja,
nezakonito trgujući utjecajem poslao u smrt kupivši njihovih 12 života za cijenu 1 ručka
Detaljnije o tome na linku:
https://www.scribd.com/doc/280043703/7DNEVNO-Dok-je-ru%C4%8Dao-s-Han%C5%BEekovi%C4%87em-na-Hvaru-odbio-je-poslati-kanader-na-
Kornate-Sve-la%C5%BEi-Marijana-Han%C5%BEekovi%C4%87a

II.
Policija, Porezna uprava, 2 suda i Ministarstvo financija
SLUŽBENO potvrdili da HOK LAŽE(!)
Problem je u tome da se HOK-ovi visoki dužnosnici toliko bave kriminalom, i toliko lažu, da do sada
samo u mojem slučaju postoje čak 4 službene potvrde različitih tijela RH (Policija, Porezna uprava, 2 suda,
Ministarstvo financija) koje jasno dokazuju da je Hrvatska odvjetnička komora tj. njezine odgovorne osobe,
službeno lagala tim tijelima i/ili hrvatskoj javnosti, što je također dano javnosti na uvid u Knjizi na str. 71-74.

3
III.
7 mojih predviđanja o kriminalu u Hrvatskoj odvjetničkoj komori
koja su se - poput proročanstava - sva obistinila
Opseg kriminala u Hrvatskoj odvjetničkoj komori (HOK) je toliko golem, zapravo enorman, da o mnogim
aspektima tog kriminala u svojem tekstu u Petričićevoj knjizi, nisam imao mjesta pisati. Tako, primjerice, u knjizi
nisam stigao ni spomenuti da je -- obzirom da se HOK-ovi dužnosnici u pravilu, bez meni poznate iznimke -- bave
teškim kriminalom, HOK postao izrazito lako predvidljiv, što dokazuje čak 7 mojih predviđanja o budućem
razvoju kriminala u HOK-u, koja su se u zadnjih nekoliko godina sva obistinila:

1. PREDVIĐANJE: da HOK-ovi članovi izbjegavaju plaćanja poreza i davanja prijavio sam HOK-u još 16.
4. 2010.
Da su HOK-ovi članovi (=odvjetnici) najveći utajivači poreza u RH, kako to proizlazi iz moje navedene
prijave, odbijene s obrazloženjem da neplaćanje poreza i davanja ne predstavlja kršenje dužnosti odvjetništva (iz
čega je jesno da je HOK službeno poticao svoje članove na utajivanje poreza i davanja!) potvrdilo je neovisno istraživanje objavljeno
u Jutarnjem listu 19. 12. 2012. (Knjiga, str. 78), i statistika Porezne uprave za 2014. godinu (scan dolje). 4

2. PREDVIĐANJE: Da HOK-ovi dužnosnici za svoj rad potražuju mito, ja sam se sam osvjedočio 14. 2.
2012. u telefonskom razgovoru s disciplinskim tužiteljem HOK-a Predragom Labanom, a vidjevši da ga Travaš
štiti, USKOK-u sam to (iznuđivanje mita i štićenje istog iznuđivanja) prijavio 10. 1. 2013.
Da HOK-ovi dužnosnici i inače uzimaju mito, kasnije se potvrdilo objavom USKOK-ove informacije o
Hanžekovićevu uzimanju mita 2003. godine, o kojoj sam HOK izvijestio dopisom od 16. 5. 2013.
Afera „Grizli komunikacije“ je u lipnju 2016. dodatno potvrdila da je korupcija u nas obična, podrazumijevajuća
stvar i pokazala kako zapravo cijelo hrvatsko pravosuđe funkcionira po principu „kol´ko para tol`ko muzike“
(Knjiga, str. 85-86).5

3. PREDVIĐANJE: Da me HOK-ov predsjednik Andreis lažno prijavio, kako sam u službenom upitu od 13.
6. 2012. naveo, potvrdio je svojim službenim odgovorom od 18. 6. 2012. načelnik I. PP Zagreb, g. Zvonimir
Petrović, izrijekom navevši da Andreisova prijava nije imala temelja (Knjiga, str. 71).6

4. PREDVIĐANJE: Moje najvažnije predviđanje svakako je bilo ono izneseno u dopisu od 16. 5.
2013., u kojem sam na str. 3, pod: 6, izrijekom naveo da me nerješavanjem moje prijave (u tom času bilo
je već preko 30 HOK-ovih ogluha!) - premda im je bilo odlično poznato da mi je njihova članica Dijana Zoričić
oduzela sredstva za život - „volonteri“ iz HOK-a perfidno nastoje navesti na samoubojstvo,
koje im je, radi mojeg odštetnog zahtjeva za namjerno mi potpuno uništeno zdravlje još od konca 2012.
u izravnom materijalnom interesu!
Doista, svega 2 mjeseca kasnije, 22. 7. 2013., portal „Udarno“ je detaljno opisao „način na koji
odvjetnici obavljaju kriminal pod zaštitom Hrvatske odvjetničke komore“, te kako su „mnogi
prijavljeni, ali ih je odvjetnička komora štitila“ što je samo do tada rezultiralo s najmanje 5
samoubojstava od kojih su posebno tragična ona dvojice očeva troje djece: Ive Jušića i Ive
Skorina, o čemu sam HOK izvijestio 2. 8. 2013. To je izravno potvrdilo činjenicu da prijavitelje
disciplinskih prekršaja koji im ne daju mito, dužnosnici HOK-a perfidno, ciljano navode na
samoubojstva tj. da je „neka krepaju“ (=Bernardica Juretić) ako nam ne plate mito (reket), službena nepisana
politika HOK-a (isto kao što je to sve do 2013. bilo neplaćanje poreza i davanja, vidjeti ovdje pod: 1!),
što je razvidno i iz činjenice da su HOK-ovi dužnosnici samo u zadnjih par godina prouzročili smrt bar
18 ljudi, što sam također nepobitno dokazao u Knjizi (str. 76-78).7

4
PREDVIĐANJE: https://www.scribd.com/doc/112352394/Otvoreno-pismo-predsjedniku-HOK-Travasu-22-10-2012 str. 28-32 ; ISPUNJENJE: https://www.scribd.com/doc/122549073/Javni-upit-
gospodine-Trava%C5%A1-za%C5%A1to-ste-svojim-svjesnim-la%C5%BEima-slu%C5%BEbeno-%C5%A1titili-kriminal-u-vrhu-HOK-a (str. 3)
5
PREDVIĐANJE: Prijava od 10. 1. 2013.: https://www.scribd.com/doc/138995033/Prijava-USKOK-u-10-1-2013-Predrag-Laban ; ISPUNJENJE: USKOK-ovi podatci o Hanžekovićevu uzimanju mita: Dopis od
16. 5. 2013.: https://www.scribd.com/doc/142172064/Zadnji-dopis-HOK-u-16-5-2013-markerom-su-ozna%C4%8Deni-najva%C5%BEniji-dijelovi – vidjeti : Dokument 7, 8, 9
6
PREDVIĐANJE: https://www.scribd.com/doc/112352394/Otvoreno-pismo-predsjedniku-HOK-Travasu-22-10-2012 str. 68 ; ISPUNJENJE: isti link, str. 69
7
PREDVIĐANJE: https://www.scribd.com/doc/142172064/Zadnji-dopis-HOK-u-16-5-2013-markerom-su-ozna%C4%8Deni-najva%C5%BEniji-dijelovi str. 3 ; ISPUNJENJE:
https://www.scribd.com/doc/168387919/DOBROHOTNO-UPOZORENJE-2, str. 1, link u bilj. 4

4
5. PREDVIĐANJE: Da HOK-ovi dužnosnici u pravilu za rješavanje disciplinskih prijava očekuju plaćanje
reketa, što sam ja prijavio USKOK-u još 10. 1. 2013. pokazao je i službeni izvještaj pučke pravobraniteljice RH
gđe Lore Vidović od 27. 7. 2015., u kojem jasno stoji da Hrvatska odvjetnička komora „odugovlači disciplinske
postupke protiv neprofesionalnih odvjetnika“ (Knjiga, str. 74, 78), a iz mojeg iskustva s disciplinskim tužiteljem
Predragom Labanom, jasno je i zašto Odvjetnička komora tako čini.8

6. PREDVIĐANJE: Da na svoje 2 disciplinske prijave od 13. 3. i 13. 9. 2012. i ostalih preko 50 dopisa
poslanih HOK-u na koje nisam dobio odgovore (vidjeti Prilog 1-3, br. 1-59) po zakonu imam pravo dobiti
odgovor, izravno je službeno potvrdio i sam Ured Predsjednice RH gđe Kolinde Grabar Kitarović, (Knjiga, str.
74) svojim dopisom od 2. 11. 2015.9

7. PREDVIĐANJE: Da je ulogu korupcijske spone između HOK-a i DORH-a vršila članica HOK-a i žena
tadašnjeg šefa DORH-a Mladena Bajića, Ecija Bajić (Knjiga, str. 80), pretpostavio sam još u dopisu HOK-u
od 2. 6. 2014.
Da je ta pretpostavka bila točna, pokazao je popis od 186 hrvatskih „štediša“ RBA zadruga u Austriji
objavljen 11. 6. 2016. na kojem se nalazi i ime Ecije Bajić, i to s iznosom od 4.722.000 eura što odgovara
prihodima koje bi ona sa svojom službeno prijavljenom plaćom od 6.000 kn ostvarila u 479 godina(!).10

DODATNO PREDVIĐANJE: Uz sve to valja spomenuti da sam Nijemcima još 9. 11. 2012. javno u Slobodnoj
Dalmaciji i Večernjem listu „prorekao“ da će, ako „zažmire“ na Poglavlje 23 (kojega je i opisano stanje u HOK-u
nezaobilazan dio) pristupa Hrvatske u EU, zbog toga imati puno problema.
To se pokazalo točnim samo pola godine kasnije, 28. 6. 2013. u diplomatskoj krizi nastaloj nakon
usvajanja nezakonitog tzv. „Lex Perković“11. Perković je nedavno osuđen, a s njime i DORH (odgovorne osobe za
štićenje Perkovićeva kriminala: „crveni baruni“12 Mladen Bajić i Dinko Cvitan) koji ga je godinama nezakonito štitio, baš kao
što DORH nezakonito već godinama štiti i kriminal(ce) u HOK-u: Labana, Andreisa i Travaša13.

IV.
Držeći se načela „svi smo mi Darko Zadro“
HOK-ovi dužnosnici godinama prkose čitavom sustavu
i zato ih čak ni radikalno korumpirani DORH (Cvitan, Laptoš, Vrančić, Andrić)
nakon moje smrti u štrajku neće moći lažima i ogluhama dalje štititi
Kako se vidi iz navedenog, sva moja dosadašnja predviđanja glede kriminala u Hrvatskoj odvjetničkoj
komori (gore: 1.-7.) pokazala su se točnim, što i nije čudno, jer su se temeljila na točnom poznavanju situacije i
stotina relevantnih činjenica u, i oko HOK-a.
Obzirom da su, kao sam to iznio i u knjizi „Pravosudna mafija“ na str. 75-79, dužnosnici HOK svojim
nezakonitim radom tj. kriminalom u zadnjih par godina u smrt poslali najmanje 18 ljudi (samo spominjem ono što
se da nepobitno dokazati, i što Hrvatska odvjetnička komora nikada nije ni demantirala!), lako je predvidjeti da će
HOK isto postupiti i u mom slučaju, smatrajući da „kud smo pobili njih 18, možemo još 1, boli koga briga za to.“
(usporediti: Knjiga, str. 77, bilješka 16).
No, nakon moje sada već vrlo izgledne smrti u štrajku glađu --- čije sam razloge detaljno iznio i obrazložio u knjizi,
i za koji štrajk su mi 3 suca Vrhovnog suda RH koje poznajem cijeli život rekli da je jedini način da u nas dobijem pravdu (Knjiga, str. 69 i
85) --- predsjednik Komore Robert Travaš će shvatiti da mu njegovo prozirno opravdavanje time da on, „kao“,
nemože utjecati na disciplinska tijela, čime se on u dopisu od 17. 10. 2012., i u intervjuu u Jutarnjem listu od 13.
12. 2015. (str. 14) „opravdavao“, neće puno pomoći, jer sam ga ja još u mojem Otvorenom pismu 22. 10. 2012.,
na str. 4, i ponovo u Javnom upitu od 16. 12. 2015.14 pismeno javno upozorio/podsjetio da je dužan sazvati
Skupštinu HOK-a koja je odgovorna za Labanov rad (jer je Skupština postavila Labana na mjesto disciplinskog tužitelja) i

8
PREDVIĐANJE: Prijava od 10. 1. 2013.: https://www.scribd.com/doc/138995033/Prijava-USKOK-u-10-1-2013-Predrag-Laban ; ISPUNJENJE: https://www.scribd.com/doc/276438786/Hrvatska-
odvjetni%C4%8Dka-komora-Obavijest-Notification-24-8-2015 – Prilog 1
9
PREDVIĐANJE: Ovdje, Prilog 1-3 (br. 1-51) ; ISPUNJENJE: https://www.scribd.com/doc/289334724/I-predsjednica-mi-je-dala-za-pravo
10
PREDVIĐANJE: https://www.scribd.com/doc/229545062/OTVORENO-PISMO-HOK-u-2-lipnja-2014-OPEN-LETTER-TO-THE-CBA-June-2-2014 (str. 2); ISPUNJENJE: http://www.maxportal.hr/dunja-mesic-
na-tajnom-racunu-u-austriji-ima-12-milijuna-i-814-tisuca-eura/
11
PREDVIĐANJE: https://www.scribd.com/doc/112760447/Dokumente-o-kriminalu-u-HOK-u-poslao-u-Bundesatg (str. 2); ISPUNJENJE: https://www.scribd.com/doc/150517344/Hrvatska-kr%C5%A1i-
obveze-prema-pravu-Europske-unije
12
Pojam „crveno plemstvo“ skovao je, točno, general Glasnović: http://www.hazud.hr/glasnovic-crveno-plemstvo-uzelo-banke-sva-poduzeca-jos-stvorilo-jedan-paralelni-sustav-jedan-njih-a-drugi-nas-
obicne-hrvate/
13
Obitelj Đureković presudu je čekala predugo zbog svih Bajića i Cvitana (link: http://direktno.hr/en/2014/domovina/56620); Cvitan lažnim izvješćem ministru Šprlji štiti kriminal:
https://www.scribd.com/document/319899381/Disciplinska-odgovornost-Dinka-Cvitana-za-neistinito-izvije%C5%A1%C4%87e-DORH-a-od-28-lipnja-2016
14
Otvoreno pismo je na linku: https://www.scribd.com/doc/112352394/Otvoreno-pismo-predsjedniku-HOK-Travasu-22-10-2012
Javni upit je na linku: https://www.scribd.com/doc/294383478/Predsjedni%C4%8De-Trava%C5%A1-za%C5%A1to-manipulirate-i-javno-la%C5%BEete

5
pred njom izložiti činjenice o Labanovu nezakonitu postupanju [dostava neistinitih (=svjesno lažnih) izviješća], a
Travaš to nije učinio, iako je po zakonu to bio dužan, niti je o toj stvari izvijestio 5 HOK-ovih redovnih Skupština:
2013., 2014., 2015., 2016., 2017. kada se ta stvar mogla usput raspraviti. O tome sam Travašu i Komori pisao: 22.
10. 2012., 24. 1. 2013., 27. 10. 2015., 13. 12. 2015., 31. 12. 2016.(Prilog 1-3, br.: 1, 6, 51, 53, 60), iz čega je jasno
da je Travaš znao sve, i da je mogao raditi po zakonu, ali on to namjerno nije htio!
Tada će Travaš i njegovi suradnici vidjeti da im je računica „to nam je tek 19-ti (kojeg smo poslali u
smrt), to još uvijek ništa ne znači“ (vidjeti o tome knjigu, str. 68, bilj. 13, i moje Otvoreno pismo HOK-u od 27.
10. 2016. /dostupno ovdje u Prilogu 3, br. 51/ str. 4) bila pogrješna, i da će se moji prijatelji i kolege, kao i saborski
zastupnici i drugi visokopozicionirani dužnosnici koje poznajem, pobrinuti da javnost dozna sve o kriminalu,
rušilaštvu, psihopatologiji (ne samo Zadrinoj), zvjerskoj bešćutnosti i sadizmu u radu HOK-a, a za što je još od
2012. naovamo predsjednik Komore Robert Travaš disciplinski i kazneno izravno odgovoran!
Ukoliko Travaš bude računao da će USKOK njega i Labana (Andreja Vrančić i Ivka Andrić) i dalje
štititi izmišljotinama o nepostojećem disciplinskom postupku po mojim prijavama iz 2012., a za koje se upravo iz
Travaševog dopisa od 17. 10. 2012. vidi da su izmišljotine (što je opisano u Knjizi na str. 79-82, te što sam još
15. 2. 2012. prijavio ministru pravosuđa Šprlji)15 i da će ga sam Dinko Cvitan štititi lažima da ja nisam poslao
traženu dopunu, a koju sam zapravo poslao isti dan što nepobitno dokazuje i povratnica koju svatko može vidjeti
na Internetu16 onda će shvatiti da je njegova računica bila pogrješna, baš kao i računice Tomislava Karamarka,
kojeg su Hanžekovićevi tiskovni mediji spinom protiv Plenkovića postavili na mjesto šefa HDZ-a – o čemu je 4.
3. 2016. pisalo 7DNEVNO - što je za Komoru koje je Marijan Hanžeković dužnosnik, dodatna negativna otegotna
okolnost, jer su se njezini dužnosnici na vrlo prljav način miješali u politički proces, i to u korist političke
(auto)destrukcije i izdaje!
Daljnja negativna okolnost za Komoru (HOK) je ta, da je glavni državni odvjetnik Dinko Cvitan
uhvaćen u sirovoj laži (da nisam USKOK-u poslao podatke koji sam poslao isti dan, što dokazuje povratnica) kojom je pred ministrom
pravosuđa Šprljom nezakonito i neetično branio djelatnice USKOK-a (A. Vrančić, I. Andrić) koje štite kriminal
u HOK-u (Knjiga, str. 80-1), te sam stoga ja 27. 7. 2016. zatražio disciplinsku odgovornost za to naočigled
koruptivno postupanje, ali na moju prijavu i 9 požurnica od ministarstva još nisam dobio adekvatan odgovor.17
Uostalom, nakon presude izrečene Josipu Perkoviću dana 3. 8. 2016. ionako je jasno da je Dinko Cvitan
uz Mladena Bajića godinama bio glavni apologeta najprljavijeg kriminala u Hrvatskoj: branitelj i odvjetnik
ubojica tj. suradnika u ubijanju, tj. „svetac zaštitnik“ konačnog ljudskog ološa, i da je vrijeme da kazneno odgovara
za svoju radikalnu državno-odvjetničku korupciju kojom su on i njegovi aparatčici potpuno i ireverzibilno uništili
Hrvatsku su-uzrokujući rekordno iseljavanje zadnjih godina (Knjiga, s. 60,80,81,84,86).18
No HOK-u ove dodatne negativne, otegotne okolnosti, nisu ovdje ni nužne, jer mi je i prije svrstavanja
HOK-ovih dužnosnika na stranu političke mafije (T. Karamarka) čak 14 relevantnih, uglavnom Državnih instanci
dalo za pravo, što sam također opisao u Knjizi, na str. 71-75, u poglav. „Potvrde o sprezi HOK-a i USKOK-a“.
Tamo sam, temeljem dokumenata dostupnih u knjizi na linkovima navedenim u bilješkama ispod teksta
pokazao da su mi, glede mojega postupanja prema HOK-u, u cijeloj toj stvari, izravno dali za pravo:

1) Policija
2-4) HHO – Veronika Vere – Juris protecta
5) Porezna uprava
6) Specijalist psiholog
7) Svjedok prof. Branimir Besak
8) Svjedokinja Marica Gagić
9) Prekršajni sud u Starom Gradu/Hvaru
10) Viši prekršajni sud u Zagrebu
11) Općinski sud u (Novom) Zagrebu
12) Pučka pravobraniteljica
13) Predsjednica RH (putem Ureda)
14) Ministarstvo financija RH
Uistinu nepremostiv problem Komori predstavlja i činjenica da su mi glede mog postupanja prema
Hrvatskoj odvjetničkoj komori i njezinim djelatnicima dala za pravo, i to pravomoćno, čak 2 suda:
1.) Prekršajni sud u Starom Gradu/Hvaru – dao mi je za pravo presudom u moju korist iz čije izreke je jasno
da je svo moje postupanje prema Dijani Zoričić, kao i prema Hrvatskoj odvjetničkoj komori (Prilog 5)

15
Prijava je na linku: https://www.scribd.com/doc/300483717/Prijava-ministru-%C5%A0prlji-15-2-2016
16
Disciplin. prijava s dokazima da Cvitan svjesno laže: https://www.scribd.com/document/318201906/Dopis-Ministru-dokazi-da-je-Cvitan-dostavio-neistinito-izvije%C5%A1%C4%87e
; https://www.scribd.com/document/319899381/Disciplinska-odgovornost-Dinka-Cvitana-za-neistinito-izvije%C5%A1%C4%87e-DORH-a-od-28-lipnja-2016
17
Link: https://www.scribd.com/document/319899381/Disciplinska-odgovornost-Dinka-Cvitana-za-neistinito-izvije%C5%A1%C4%87e-DORH-a-od-28-lipnja-2016 ;
https://www.scribd.com/document/350892351/9-po%C5%BEurnica-rje%C5%A1avanja-disciplinske-prijave-neistinitog-izvije%C5%A1%C4%87a-Dinka-Cvitana-2-5-2017
18
Link: https://www.scribd.com/document/248918895/Korumpirani-DORH; https://www.scribd.com/document/335208053/7-po%C5%BEurnica-ministru-%C5%A0prlji

6
(uključujući tu i moju kaznenu prijavu USKOK-u protiv Labana, Andreisa i Travaša, kao i traženje
naknade za umišljajem potpuno uništeno mi zdravlje temeljem Zakona o obveznim odnosima čl. 1052 i 1095
što sam sve detaljno opisao u svojoj obrani na sudu u Podnesku od 24. 2. 2014.), bilo i jest zakonito (Knjiga, na
str. 71! HOK u svojem kriminalu nema dakle potporu sudstva! Dapače, sudovi smatraju da je moje traženje
naknade štete og HOK-a zakonito (vidjeti niže str. 11-14 i Prilog 28-29).19
2.) Visoki prekršajni sud u Zagrebu – u cijelosti je potvrdio navedenu prvostupanjsku presudu Prekršajnog suda
u Hvaru, čime je ona 19. 10. 2015. postala pravomoćnom – Knjiga, str. 73 (Prilog 6).
3.) Mojoj svjedokinji je za pravo dao Općinski sud u Novom Zagrebu (Knjiga, str. 73), a ta je presuda
postala pravomoćnom Rješenjem Županijskoga suda u Velikoj Gorici od 7. 11. 2016. kojim je taj sud po tužbi
HOK-ove članice Dijane Vranković, njoj – odvjetnici i članici HOK-a dao za krivo - a mojoj svjedokinji,
medicinskoj sestri Marici Gagić za pravo, što je veliki udarac za kredibilitet HOK-a jer ta presuda pravomoćno
i nepobitno dokazuje da su HOK-ovi članovi (Dijana Zoričić, članica HOK-a zastupana po Andrijani Kalić
Boroje, članici HOK-a) očiti lašci i zlotvori - najniži ljudski ološ koji s lakoćom gubi na sudu čak i od pravno
potpuno nepismenih ljudi (svakako vidjeti presudu tj. Rješenje: ovdje Prilog 22-25).

Radi te dvije kristalno jasne presude (prva izrijekom spominje moje postupanje prema Hrvatskoj
odvjetničkoj komori kao ispravno, a druga potvrđuje prvu), kao i radi toga jer se Dinko Cvitan ireverzibilno
kompromitirao slanjem lažnog izviješća ministru Šprlji (vidjeti ovdje bilješku 16) DORH i USKOK nakon moje
eventualne smrti u štrajku glađu neće moći štitit vaš kriminal, osobito kada javnost dozna da USKOK svjesnim
drskim lažima štiti kriminal vaših dužnosnika još od početka 2013., te će stoga ljudi iz DORH-a i sami biti
odgovorni za moju smrt u štrajku glađu, pa će se morat „vaditi“ (iako to zapravo neće moći, jer će iz dokumenata
publiciranih na Internetu svi znati da su osim Predraga Labana, Lea Andreisa i Roberta Travaša, također i
Andreja Vrančić, Ivka Andrić, Tamara Laptoš i Dinko Cvitan izravno odgovorni za moju smrt u ovom štrajku
glađu – Knjiga, str. 61-86) zakašnjelim postupanjem protiv odvjetničke mafije iz Hrvatske odvjetničke komore
koju su državni odvjetnici i njihovi zamjenici godinama kolegijalno štitili.
Dodatni problem radi kojeg DORH i USKOK neće moći dalje štitit kriminal u HOK-u nakon moje smrti
jesu činjenice da su:
- HOK-ovi dužnosnici u zadnje vrijeme, kako je to već spomenuto, poslali u smrt, samo što je javno
poznato, najmanje 18 ljudi (Jakšu Denicha, 12 mladića na Kornatima, Ivu Skorina i Ivu Jušića – vidjeti
Knjigu, str. 76-79),
- da je DORH svojim nepostupanjem izravno odgovoran za uništenje mnogih ljudi, te da je npr. tako,
štićenjem kriminala(ca) Joška Božića potakao na ubojstvo (vidjeti link na broju 52 ovdje u Prilogu 3).
Štićenje Josipa Perkovića od strane Mladena Bajića i Dinka Cvitana, i Cvitanovo lažno izviješće
ministru Šprlji u mom predmetu (vidjeti ovdje bilj. 15 i 16) je samo „točka na i“ radikalne, i već poslovične korumpiranosti
u radu USKOK-a i DORH-a, radi kojeg te institucije izazivaju iskren prijezir i neprikriveno gađenje 99,99%
građana RH (v. npr. donje karikature) jer je apsolutno svima jasno da služe isključivo za reket i političke obračune.

19
Podnesak od 24. 2. 2014. je na linku: https://www.scribd.com/doc/208343288/PODNESAK-prekr%C5%A1ajnome-sudu-u-Hvaru-24-velja%C4%8De-2014 (vidjeti str. 3-9 i 15-izrijekom se spominju čl.
1052 i 1095 ZOO-a)

7
V.
HOK-ova četverogodišnja zvjerska šikana na smrt,
moje postupanje u nuždi (Zakon o obveznim odnosima, čl. 1052, 1095)
i 2 sudske presude koje su moje potraživanje naknade šteta počinjenih od
strane dužnosnika HOK-a pravomoćno ocijenile kao zakonito
Kako sam to već na više mjesta naveo i detaljno opisao (vidjeti npr. moje Otvoreno pismo od 22. 10. 2012., str. 17,
25, 62-3 i Javni upit od 24. 1. 2013., str. 8, dostupno na linkovima navedenim u Prilogu 1, br. 1, 6), u štrajk glađu (vidjeti nalaze koji
taj štrajk detaljno i nepobitno dokazuju: Prilog 8-19) stupio sam u nuždi (za postupanje u nuždi: Zakon o
obveznim odnosima, čl. 1052, 1095)20, štiteći svoje Ustavom i međunarodnim konvencijama zajamčeno temeljno
ljudsko pravo na život, tj. konkretno, iz razloga:
1) što mi je HOK-ova članica Diana Zoričić osporila to pravo na život - čime je radikalno prekršila čl. 6. i 7
Kodeksa odvjetničke etike – riječ je o najtežem mogućem prekršaju nakon fizičkog ubojstva) – a što je sve
još 31. 3. 2012. u članku „HHO: Ante Vranković je u pravu“ (vidjeti ovdje str. 1 i 14), a službeno potvrdio i
Hrvatski helsinški odbor, te je na kraju i sama to priznala (vidjeti ovdje str. 14)!
2) što je HOK odbio izvršiti svoju zakonsku dužnost da riješi moje disciplinske prijave od 13. 3. i 13. 9. 2012.,
u kojima sam temeljem 30 priloženih dokumenata nepobitno dokazao radikalni etički prekršaj osporavanja
mog temeljnog ljudskog prava na život (Knjiga, str. 64 i 62) počinjen od strane članice Hrvatske odvjetničke
komore Dijane Zoričić, a što je HOK odbio, jer disciplinskom tužitelju HOK-a Predragu Labanu nisam
dao mito koji me on 14. 2. 2012. za rješavanje mog predmeta bio zatražio. (Knjiga, str. 67)
Da stvar bude sramotnija, disciplinska tijela HOK-a su 2010. odbacila moju prethodnu prijavu s obrazloženjem da vaši članovi
(=odvjetnici) nisu dužni plaćati porez, što se HOK-u teško obilo o glavu 2013. kada je za to saznao ministar financija Slavko
Linić, o čemu sam također pisao u knjizi „Pravosudna mafija“ (str. 64-66), opisavši kako su HOK-ovi dopisi poslani mi
dana 10. i 12. 5. 2010. u kojima je HOK službeno tvrdio da odvjetnici nisu dužni plaćati poreze i davanja, na koncu Komoru
koštali muklog prihvaćanja fiskalizacije u odvjetništvu, što je jedinstven slučaj u EU!

Valja istaći da je svo moje opisano postupanje u nuždi prema Hrvatskoj
odvjetničkoj komori, koje je sudu bilo detaljno poznato iz mojega podneska od 24. 2.
2014. (dostupno na linku: https://www.scribd.com/doc/208343288/PODNESAK-i-PO%C5%BDURNICA-prekr%C5%A1ajnome-sudu-u-Hvaru-24-
velja%C4%8De-2014), svojom presudom od 26. 5. 2014. kao sasvim zakonito IZRIJEKOM

potvrdio SUD U HVARU (presuda se nalazi ovdje u Prilogu 5), a ta presuda je postala
PRAVOMOĆNA presudom VISOKOG PREKRŠAJNOG SUDA U ZAGREBU (nalazi
se ovdje u Prilogu 6).
Umjesto, dakle, da izvrši svoje zakonom propisane dužnosti i obaveze, Hrvatska odvjetnička komora je -
--- štiteći svoju članicu Dianu Zoričić koja je vlastite roditelje, i majku i oca iz koristoljublja poslala u smrt (što je potvrdio i sud u Novom
Zagrebu, presudom od 5. 10. 2015., a pravomoćno 7. 11. 2016. i Županijski sud u Velikoj Gorici - vidjeti ovdje Prilog 22, 23, 24), a meni
namjerno uništila sveučilišnu karijeru, mogućnost dobivanja posla, zasnivanja obitelji i svaki iole normalan javan i privatan život (Knjiga, str.
64) --- moje prijave od 16. 4. 2010., 13. 3. i 13. 9. 2012. „rješavala“:

- odbacivanjem prijave 10. i 12. 5. 2010. sa službenim obrazloženjem da odvjetnici nisu dužni plaćati poreze i
davanja (Knjiga, str. 64-6)
- iznuđivanjem mita (=reket od Labana, Andreisa, Travaša) za rješavanje prijava iz 2012. (Knjiga, str. 66-69)
- ogluhama, njih 60, na moje službene dopise i medicinske nalaze (ovdje Prilog 1-3, Knjiga str 68, 74)
- medijskim i drugim klevetama kojima su Laban i Andreis svjesno obmanjivali hrv. javnost (Prilog 1, br. 1. str.
17-18, Knjiga str. 71, 74)
- lažnim prijavama Policiji za koje je Policija i službeno potvrdila da su bile lažne (Prilog 1, br. 1. str. 68-69,
Knjiga str. 71)
- uličnim nasiljem (Prilog 1, br. 1. str. 71, Knjiga str. 71)

Hrvatska odvjetnička komora je dakle moje disciplinske prijave rješavala svjesnim kombiniranjem
nezakonitih pritisaka i ogluha, i svjesnim pakosnim, osvetničkim uništavanjem moga zdravlja, sve do stanja

20
O tome sam pisao u mnogo dopisa: npr. 28. 2. 2013., 16. 5. 2013.; 20. 5. 2013.; 23. 12. 2013.; 25. 2. 2014., 23. 4. 2014.; 2. 6. 2014.; 13. 4. 2015.; 24. 8. 2015. (vidjeti Prilog 1-3, br.: 9, 12, 13, 30, 31, 37,
48, 50, 51).

8
invaliditeta (ovdje Prilog 11-12, 16-18) ili, jednostavnije rečeno, drskom, spektakularnom javnom šikanom na
smrt, zbog koje će HOK nakon moje smrti u štrajku glađu sigurno biti isključen iz međunarodnih strukovnih
asocijacija -- jer ima časnih, savjesnih ljudi koji će se za to pobrinuti -- kako isti zlotvori iz HOK-a, nakon 18 ljudi
koje su već poslali u smrt, ne bi usmrćivali i dalje.
Ovim svojim divljačkim, zvjerskim postupanjem, odgovorne osobe Hrvatske odvjetničke komore su mi –
kao odgovor na moje traženje da rade po zakonu i na moje odbijanje davanja mita – potpuno uništile zdravlje, sve
do razine DVA TRAJNA INVALIDITETA (Knjiga, str. 71 i 75, vidjeti nalaze ovdje u Prilozima 9-19):

1) Bradikardija (nalaz: Prilog 13, usporediti Prilog 14/h)

2) Hipoglikemija (nalazi: Prilog 10)

3) Hipokalemija (nalazi: Prilog 9 i 10)

4) Oteknuće jetre (nalaz: Prilog 14/d)

5) Bakterijska upala zbog pada imunitete uzrokovanog štrajkom glađu (=Prilog 15)

6) Brojni POLIPI na ŽUČNJAKU (nalazi: Prilog 11-12) – MALIGNA PROMJENA: zbog
mnogobrojnosti polipa koji s vremenom transformiraju u rak (moguće provjeriti kod svakog specijalista
temeljem ovdje priloženih nalaza) NUŽNO je ODSTRANJENJE ŽUČNOG MJEHURA tj. TRAJNI
INVALIDITET, smanjenje kvalitete života (kao ovdje 7-9) i vjerojatno bitno skraćenje životnoga vijeka!

7) DVOSTRUKI LOM NOGE (fotografija dolje) radi kojeg sam u bolnici proveo čak 9 dana (nalaz:
Prilog 16, 18) kao posljedica OSTEOPOROZE

8) OSTEOPOROZE KRALJEŽNICE i KUKA (nalaz: Prilog 17), koja je posljedica uzastopnih
turskih štrajkova glađu (s unosom samo šećera i vitamina), što je nužno dovelo do gubitka minerala u
organizmu (nalazi: npr. Prilog 9 i 10).
Stoga je uz postojeće krivo zaraštanje noge (vidjeti ovdje Prilog 3, br. 48, str 1) radi osteoporoze moguć moj
trajan ozbiljan invaliditet i doživotna nepokretnost, a već sada trpim bolove pri svakoj promjeni vremena
i lagano šepam!

9) Veliki stres i psihički pritisak, kao posljedica zvjerske šikane na smrt, kakvim su dužnosnici Hrvatske
odvjetničke komore već niz ljudi naveli na samoubojstvo (Knjiga, str. 78)

Koliko su teška trauma za čitav organizam i za sve organe bili ovi sukcesivni štrajkovi glađu od proljeća
2012. do danas, pokazuje i usporedna fotografija iz „Večernjaka“ (ovdje: Prilog 8) koja pokazuje da mi je uslijed
štrajka glađu čak i kosa promijenila boju: potamnila i dobila crvenkasti odsjaj što pokazuje da je štrajk bio izrazito
teška trauma za cijeli organizam, i da je oštetio sve organe, ne samo kosti, srce, jetru i žučnjak!

9
VI.
HOK je bio mjesecima unaprijed upozoren da ću, ako se vaše zvjersko postupanje prema
meni nastavi, tražiti naknadu štete za tako uništeno zdravlje. HOK se na to upozorenje
svjesno oglušio, i svojim je nepostupanjem, jer HOK-ovu dužnosniku Predragu Labanu
nisam dao traženi mito, namjerno potpuno uništio moje zdravlje (Nalazi: Prilog 8-19)
Nastojeći unaprijed spriječiti narušavanje mog zdravlja, predsjednika HOK-a Travaša sam u svojem
dopisu još 9., a primljenom u HOK-u 13. 8. 2012. (datum na povratnici, dostupno na linku:
https://www.scribd.com/doc/102865622/Otvoreno-pismo-predsjedniku-HOK-a-g-R-Trava%C5%A1u-9-8-2012 - u odlomku pod
naslovom: „Naknada za svjesno počinjenu štetu“ - bio unaprijed dobrohotno upozorio da ću, ukoliko odbijanje
disciplinskih tijela Hrvatske odvjetničke komore da riješe moju prijavu bude imalo za posljedicu ozbiljno
narušavanje moga zdravlja, od HOK-a kao uvjet prestanka mojeg štrajka glađu osim rješavanja disciplinske prijave
od 13. 3. 2012. zatražiti i naknadu za tu, umišljajem svjesno počinjenu mi štetu.
Slična dobrohotna upozorenja sam Hrvatskoj odvjetničkoj komori, nakon 9. 8. 2012., unaprijed poslao
još dva puta kasnije (=tj. ukupno 3 puta!): 25. 10. i 7. 11. 2012. (vidjeti dopise s tim nadnevcima dostupne na
linkovima u Prilogu 1, broj 2 i broj 3), osjetivši nešto prije toga intenzivne bolove u visini bubrega, za koje je
pretraga ultrazvukom 4. 12. 2012. pokazala da potječu od brojnih polipa na žučnjaku (nalazi: ovdje Prilog 11,
12), uzrokovanih štrajkom glađu turskog tipa s uzimanjem šećera i vitamina. Postojanje tih polipa je – kako ste
već obaviješteni - potvrdila i nova pretraga od 2. 4. 2013., što ne čudi, jer je polipoza na žučnjaku (predstadij raka
od kojeg se umire u roku nekoliko tjedana, te je zato nužno vađenje žučnjaka i moj doživotni invaliditet)
NEIZLJEČIVA, što je lako provjeriti (Prilog 1, br. 12, Dokument 4).
Dakle, prvih 8 mjeseci(!) svojeg prosvjeda, tj. od ožujka do studenog 2012. kada sam
bio izgubio 60 kg(!) ja od vas (HOK) nisam tražio nikakvu odštetu, nego sam samo tražio
da riješite moje 2 disciplinske prijave, što ste po zakonu bili dužni učiniti.
No, vi ste se na sva ta 3 moja unaprijed poslana upozorenja – oglušili.
Tako ste od studenog 2012. do danas, svjesno zvjerski uništavajući moje zdravlje (osteoporoza,
dvostruki lom noge koji radi osteoporoze nije operacijski tretiran pa je noga krivo zarasla, polipoza na žučnjaku,
hipokalemija, hipoglikemija, bradikardija, bakterijska upala, oteknuće jetre, psihički pritisak – vidjeti
nalaze ovdje u Prilogu 9-19) odštetu za sve te svjesno počinjene mi štete perfidno nabili do razine znatno preko
150% HOK-ovog godišnjeg prihoda od komorskog doprinosa tj. članarine vaših članova!
Naime, odvjetnici s kojima sam razgovarao, kazali su mi još 2013. da će me na ovaj način, svojim
perfidnim uništavanjem moga zdravlja i posljedičnim svjesnim nabijanjem visine iznosa mog potraživanja, HOK
nastojati prikazati kao luđaka koji od njih bezrazložno traži „velik novac“, te su mi (i) zato savjetovali psihološko
testiranje, čiji su rezultati, isto kao i oni iz 2010., pokazali da sam ja, za razliku od vašeg članstva (Darko Zadro,
i dr.), sasvim normalan (Prilog 19), što potvrđuju i sudske presude u moju korist (Prilog 5, 6).21
U međuvremenu se međutim doznalo da to (moje potraživanje, HOK-ovim ogluhama nabijeno od 2012.
do sada) za HOK i nije tako „jako veliki novac“ jer je samo 2004. tadašnji predsjednik HOK-a Ranko Pelicarić
skupa sa svojih par ađutanata nenamjenski potrošio na fiktivna putovanja i slično – 2.200.000,00 USD, tj. oko
15.000.000,00 kn (= petnaest milijuna kuna) a što je izneseno 2004. na godišnjoj skupštini Komore.

VII.
Odvjetnik Jadranko Črnko: „S njima u Komori nitko normalan ne želi imati posla“
Stoga je jasno da ste vi svojim upornim odbijanjem da radite po zakonu i enormnom psihičkim pritiskom
(preko 50 ogluha, iako znate da radi vaše prijavljene članice Dijane Zoričić koja mi je oduzela sredstva za život čime mi je osporila pravo na
život, što je službeno potvrdio i HHO – (ovdje, str. 1 i 14, a detaljnije: Prilog 1, broj 1 i Knjiga str. 60-86), te me sada pokušava i deložirati
iz montažne barake u kojoj živim (što također znate još od 2014.: Prilog 3, broj 46) i time uništiti na način koji mi je najavila još 2002., a o
čemu sam tada i pisao u Zelinskom glasniku – deložacijom (Knjiga str. 63; ovdje Prilog 3 br. 46, Dokument 4) iz koristoljublja navesti na
samoubojstvo na sličan način kao što je navela i našu mamu Anicu, a što je u tužbi koju je odvjetnica Zoričić podnijela protiv svjedokinje
Gagić -- ali ju je radi krivotvorenih dokaza i dokazanih laži izgubila -- i dokazano - Prilog 22,23 – Knjiga str. 62,63,73) svjesno, zapravo
namjerno potpuno uništili moje zdravlje, čime ste dokazali istinitost tvrdnje svog člana Jadranka Črnka, koji mi
je još 2012. kazao da: „s njima u Komori nitko normalan ne želi imati posla“ (vidjeti Prilog 1, broj 1, str. 96), radi
čega se on i povukao s dužnosti predsjednika Odvjetničkog zbora grada Zagreba.
Sve je to bilo jasno i iz činjenice da ste Darka Zadru 10 godina štitili i da ga za sva njegova divljanja:
2002.– prijetnje plastičnim pištoljem; 2006.– premlaćivanje britanskog gay-para;
2007.– pucnjava u kafiću u Vinkovcima 2008.– vatreni obračunom i ranjavanje u Poreču;
2008.– dilanje droge; 2009.– skakanje kroz prozor i prijetnje;

21
Vidjeti o tome nalaz specijalista koji je kao Dokument 21 priložen dopisu kojeg sam vam poslao 28. 2. 2013., link: https://www.scribd.com/doc/128084136/Dopis-
predsjedniku-i-Upravnom-odboru-Hrvatske-odvjetni%C4%8Dke-komore-28-2-2013 (=Prilog 1, broj 9)

10
2009. - pisane (SMS) prijetnje smrću članovima vlastite obitelji za koje je osuđen na 6 mj. zatvora
…. nikad niste sankcionirali, čime ste postali su-odgovorni za Zadrino ubojstvo Jakše Denicha, oca
četverogodišnjeg djeteta, koje je Zadro, vaš član - jer ga niste obuzdavali - 2011. počinio (Knjiga, str. 76-77)!
Stoga, kako sam vas uostalom već posve jasno dobrohotno upozorio u više navrata (Prilog 1-3: br.: 12,
37, 41, 48, 51), i ovdje ponavljam i ističem da ja od svojeg zahtjeva za naknadom štete koju ste mi počinili
namjerno (potpuno uništeno zdravlje i 2 trajna invaliditeta!) neću odustati niti ako ju budete nabili do visine 300%
vaših godišnjih prihoda od komorskog doprinosa tj. članarine (vidjeti o tome dokumentaciju u Prilogu 1-3: br. 12,
37, 41, 48, 51, 60), što je još uvijek moguće.
Za one slabije pravno upućene, navodim da su me vaši kolege pravno poučili da u slučaju da je do
nanošenja štete došlo umišljajem, što je ovdje slučaj – kao što to iz sadržaja vrlo obimne relevantne dokumentacije
ovog slučaja koja je objavljena i svima dostupna na Internetu jasno proizlazi (Prilog 1-3) - oštećenik po zakonu
ima pravo tražiti i dobiti naknadu u visini koliko je njemu vrijedilo povrijeđeno dobro22, a u mom konkretnom
slučaju znamo da zdravlje (doživotno uništena probava, invaliditet na nozi koja je zbog osteoporoze morala
biti puštena da krivo zaraste, kronična bolest osteoporoza, oštećenja većine organa, pa čak i kose koja je od
traume promijenila boju i potamnila/pocrvenila (Prilog 8) zbog niske razine šećera u krvi i dr.) nema cijene.

VIII.
PRAVOMOĆNA SUDSKA PRESUDA KOJA DOKAZUJE
DA JE MOJE POTRAŽIVANJE NAKNADE ŠTETE OD HOK-a ZAKONITO
Sud u Hvaru, kojem je do detalja bilo poznato svo moje dokazano postupanje u nuždi prema
Hrvatskoj odvjetničkoj komori kao i sav opseg naknade šteta koje od HOK-a potražujem (vidjeti o tome
ovdje Prilog 4/A, 4/B i 28-29 te podnesak od 24. 2. 2014., link: https://www.scribd.com/doc/208343288/PODNESAK-i-
PO%C5%BDURNICA-prekr%C5%A1ajnome-sudu-u-Hvaru-24-velja%C4%8De-2014 u svojoj je presudi još 26. 5. 2014. izrijekom
presudio da u mojem postupanju prema Hrvatskoj odvjetničkoj komori nema ništa nezakonitog (presuda
je ovdje u Prilogu 5, a čitav slučaj je detaljno opisan u članku „Moj štrajk glađu i pravo na naknadu
štete“, Slobodna Hrvatska, 4/2017. (Prilog 28-29)
Kako bih dokazao da je tome doista tako, već sam mnogo puta istakao (npr: 16. 5. 2013.; 20. 5. 2013.; 2.
6. 2014.; 1. 8. 2014.; 5. 9. 2014.; 24. 8. 2015.; 27. 10. 2015.: tj. Prilog 1-3, br.: 12, 13, 37, 41, 50, 51) i ovdje
ponavljam da sam spreman u cijelosti se odreći svojeg potraživanja za umišljajem narušeno mi zdravlje
(Prilog 1, br 3.: Odštetni zahtjev od 7. 11. 2012., pod: II/b) ukoliko se netko od članova Upravnog odbora HOK-
a mojih godina (44) dovede u stanje:
A) bradikardije s 40 % sniženim brojem otkucaja srca;
B) hipoglikemije s razinom glukoze u krvi od 2,9 mmol/L;
C) hipokalemije s razinom 2,9 mmol/L kalija u krvi;
D) oteknuća jetre;
E) bakterijske upale;
F) izloži se psihičkom pritisku radi kleveta u tisku (Prilog 1, br. 1), te čak 50 ogluha (Prilog 1-3) kakvim je HOK
brojne građane – prijavitelje koji Labanu i kompaniji nisu dali mito, naveo na suicid
G) izvadi žučnjak, kao što ga zbog polipoze uzrokovane turskim tipom štrajka glađu sada moram vaditi ja;
H) oboli od osteoporoze
I) slomi nogu na 2 mjesta.
(vidjeti na linkovima: Prilozi 1-3, br. 12, 13, 37, 41, 42, 50, 51, te nalaze u Prilozima 8-19), a što je sve za mene
bila cijena ne davanja traženoga mita HOK-ovu disciplins. tužitelju Predragu Labanu (Knjiga str. 66-8, 71).
S druge strane, ponavljam (što sam već istakao u dopisima od: 28. 2. 2013.; 16. 5. 2013.; 20. 5. 2013.; 23.
12. 2013.; 25. 2. 2014.; 2. 6. 2014.; 1. 8. 2014.; 5. 9. 2014.; 27. 10. 2014.; 24. 11. 2014.; 1. 2. 2015.; 13. 4. 2015.;
24. 8. 2015.; 27. 10. 2015.) da sam spreman HOK-u pomoći da sudskim putem od krimi-trojca Laban-Andreis-
Travaš povrati sva sredstva koja je zakonski dužan izdvojiti za naknadu umišljajem počinjene mi štete (u čemu
sam HOK-u spreman pomoći, jer ne želim da cijela organizacija trpi zbog kaznenih djela troje pojedinaca). (vidjeti
ne linkovima Prilozi 1-3, br: 9, 12, 13, 30, 31, 37, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 50, 51).
Sredstva koja od HOK-a potražujem za zvjerski potpuno mi uništeno zdravlje, HOK može refundirati
posizanjem u pričuvu, ili povećanjem iznosa komorskog doprinosa, ili počinjanjem stvarnog naplaćivanja
disciplinskih kazni (koje se u pravilu uopće ne ubiru: Prilog 3, br. 52, str 1-2) ili uzimanjem kredita kod Zagrebačke
banke, što M. Hanžekoviću koji je za jamčevinu Milana Bandića od te banke dobio 15.000.000,00 kn ili

22
Na to sam HOK upozorio u svojim dopisima od 22. 10. 2012.; 24. 1. 2013.; 16. 5. 2013., 20. 5. 2013., 2. 8. 2013., 23. 12. 2013., 2. 6. 2014. 1. 8. 2014., 5. 9. 2014., 13. 4.
2015. (Vidjeti linkove: Prilog 1-3, brojevi: 1, 6, 12, 13, 22, 30, 37, 41, 42, 48). HOK to nikada nije poricao, jer zna da je točno, pravno i materijalno. =)

11
predsjedniku HOK-a Travašu, koji već godinama zastupa tu banku, sigurno neće biti problem, tim više što se ovdje
radi o životu, ali i o njihovoj sudbini i sudbini HOK-a.
Ovdje osobito ističem da je 2004. vodstvo HOK-a s Rankom Pelicarevićem na čelu
nenamjenski potrošilo tj. „ukralo“ 2,200.000,00 USD (=oko 15 milijuna kuna!) pa HOK-
u sigurno neće biti problem da mi plati naknadu za počinjene štete, za traženje kojih mi
je po 2012. i 2013. navedenim kriterijima za pravomoćno dao i sud (vidjeti ovdje: Prilog
4/A, 4/B i Prilog 28-29).
Svoj pravični odštetni zahtjev, utemeljen na Zakonu o obveznim odnosima čl. 1052 i 1095, a čiju je
potpunu opravdanost presudom potvrdio i sud (presuda: Prilog 5) koja je nakon odbijene žalbe 19. 10. 2015.
postala i pravomoćna (Prilog 6), upućujem vam direktno, a ne putem suda, stoga što sam osobno svjedokom da je
zbog europski glasovite korumpiranosti hrvatskoga sudstva i situacije da je HOK na našim sudovima de facto
IZNAD ZAKONA (u konkretnome slučaju radi se o sutkinji Jasni Zoretić Rendulić koja je 19. 1. 2012. moju tužbu protiv HOK-a odbacila
s „obrazloženjem“ da se u mojoj tužbi protiv okrivljene Hrvatske odvjetničke komore iz Zagreba – kako je sama to u korespondenciji više puta
izrijekom navela - nije jasno koga sam tužio(Prilog 7!!!): svakako vidjeti svu relevantnu dokumentaciju o ovom šokantnom postupanju suda u
korist svojih kolega iz HOK-a na linku: http://sr.scribd.com/doc/85899630/Sutkinja-Jasna-Zoreti%C4%87-Renduli%C4%87-
Rje%C5%A1enje-u-predmetu-8-K-167-10-Op%C4%87inski-kazneni-sud-u-Zagrebu-19-1-2012) običnim ljudima poput mene protiv
HOK-a uopće nije moguće čak ni pokrenuti sudski postupak, pa je moje direktno traženje da mi nadoknadite
umišljajem počinjene štete jedini mogući zakonski način obeštećenja za uništeno mi zdravlje i ostale umišljajem
počinjene mi štete, o čemu sam vam poslao opsežnu dokumentaciju.
Inače, o ovom postupanju sutkinje Jasne Zoretić Rendulić nedavno sam napisao članak „Hrvatska
pravosudna industrija smrti“ te će temeljem objavljenih dokumenata ovo nezakonito koruptivno štićenje HOK-a
od strane suda uskoro postati sastavni dio službene hrvatske korupcijslo-pravosudne povijesti.
Obzirom da su odgovorni u HOK-u svojim odbijanjem da riješe moje disciplinske prijave uzrokovali
čitav niz teških oštećenja moga zdravlja, koje su zvjerski, namjerno potpuno uništili (Prilozi 8-19) čime mi je
uništena – pod uvjetom da me ne pošalju u smrt - kvaliteta preostalog dijela života, (a od kojeg mi je HOK uzeo 7
godina – vidjeti knjigu Pravosudna mafija, str. 61) kako bi reketari mita iz HOK-a pokazali kako prolazi onaj
koji im ne da traženi mito, htio bih vas dobrohotno upozoriti na činjenicu da tako destruktivno (= višegodišnje
svjesno uništavanje moga zdravlja) „nabijen“ iznos naknade štete na preko 150% HOK-ovih prihoda od
komorskog doprinosa, može postati još bitno veći: 2 puta pod uvjetima navedenim u dopisu od 5. rujna 2014.
(link: https://www.scribd.com/doc/239588998/DODATAK-Obavijesti-HOK-u-5-9-2014-Addition-to-the-
Notification-sent-on-Sep-5-2014) tj. u slučaju da netko iz HOK-a pokuša bagatelizirati počinjene mi štete, što me
obzirom na radikalnu aroganciju i odsustvo ikakve časti svih vaših meni znanih dužnosnika ne bi začudilo.
HOK mi treba nadoknaditi umišljajem počinjene štete prema kriterijima iz dopisa:

PRETHODNA UPOZORENJA:
1) Dopis od 22. 10. 2012.: https://www.scribd.com/doc/112352394/Otvoreno-pismo-predsjedniku-HOK-Travasu-22-10-2012 (9. 8. 2012., str. 98)
2) Dopis od 25. 10 2012. https://www.scribd.com/doc/111174755/Obavjest-Hrvatskoj-odvjetni%C4%8Dkoj-komori-od-25-10-2012

DOKUMENTI (DOPISI) U KOJIME SU SPECIFICIRENI KRITERIJI ZA NAKNADU ŠTETA:
I. Dopis od 7. 11. 2012. – link https://www.scribd.com/doc/121424409/Naknade-%C5%A1tete-
uni%C5%A1teno-zdravlje-i-posljedice-koja-mi-je-nanesena-od-vode%C4%87ih-ljudi-HOK-a-njihovim-
kaznenoim-djelima-po%C4%8Dinjenim-s-umi%C5%A1ljajem (naknada štete za svjesno uništavano
zdravlje od 15. 11. 2012.)
II. Dopis od 31. 5. 2013. – link: https://www.scribd.com/doc/146383334/Obavijest-Hrvatskoj-
odvjetni%C4%8Dkoj-komori-od-31-5-2013 (porast potraživanja naknade štete za 3 puta, od 29. tjedna
štrajka nadalje, iz razloga kontinuiranih ogluha (do danas preko 60 - ovdje Prilog 1-3) i zvjerskog,
namjernog uništavanja moga zdravlja, jer HOK-ovom dužnosniku Predragu Labanu nisam dao mito kojeg
me on bio zatražio). Sve bitno u svezi toga je detaljno opisano još u dopisima od 24. 1. 2013. (Privitak 2 -
link: https://www.scribd.com/doc/121424409/Naknade-%C5%A1tete-uni%C5%A1teno-zdravlje-i-posljedice-koja-mi-je-nanesena-
od-vode%C4%87ih-ljudi-HOK-a-njihovim-kaznenoim-djelima-po%C4%8Dinjenim-s-umi%C5%A1ljajem) od 20. 5. 2013.
(link: https://www.scribd.com/doc/143436936/DOBROHOTNO-UPOZORENJE-GLEDE-IZGLEDNOG-UVE%C4%86ANJA-
IZNOSA-NAKNADE-%C5%A0TETE-ZA-UMI%C5%A0LJAJEM-UNI%C5%A0TENO-MI-ZDRAVLJE) i od 2. 8. 2013.
(link: https://www.scribd.com/doc/168387919/DOBROHOTNO-UPOZORENJE-2
III. Dopis od 5. 9. 2014. https://www.scribd.com/doc/239588998/DODATAK-Obavijesti-HOK-u-5-9-2014-
Addition-to-the-Notification-sent-on-Sep-5-2014 - upozorenje da će svaki HOK-ov pokušaj bagateliziranja
naknade štete za potpuno uništeno mi zdravlja uzrokovati porast iste naknade 2 puta.

12
Ovdje osobito naglašavam da nakon dvostrukoga loma noge i osteoporoze dijagnosticirane
u velj/tr. 2015. benevolentno nisam povećao svoje potraživanje naknade štete od HOK-a za
3 puta, premda sam to u skladu sa dopisom od 24. 1. 2013. to mogao, pa i trebao učiniti.
Međutim, moja benevolentnost prema HOK-u time je doista iscrpljena i stoga naglašavam da ako me
HOK prisili – do kraja se zvjerski spektakularno javno iživljavajući na meni jer Labanu nisam dao mito -
da u štrajku dođem na više od minus 60 kg od početne težine (Prilog 8), tj. na ispod 70 kg, automatski se
svo moje potraživanje koje je HOK, uništavanjem mog zdravlja i krivom računicom da će me proglasiti
ludim (neuspješno: Prilog 19) perfidno nabio na preko 150% od svojeg godišnjeg prihoda od prikupljanja
komorskog doprinosa, automatski, čim moja tjelesna masa padne ispod 70 kg - povećati duplo, jer će
to biti nepobitan dokaz krajnje bestijalnosti u kriminalnome postupanju Roberta Travaša i njegovih
pulena, čije je reketarenje mita za rješavanje disciplinskih postupaka izlaskom knjige „Pravosudna mafija“
zauvijek postalo dijelom oficijelne hrvatske pravne tj. pravosudne povijesti.

Jedina 2 uvjeta prestanka mog štrajka glađu („turski“ i potpuni) prema HOK-u su i dalje:
I. Pravična pravomoćna rješenja mojih 2 disciplinskih prijava od 13. 3. i 13. 9. 2012. u kojima sam
detaljno dokazao da mi je HOK-ova članica odvjetnica Dijana oduzela sredstva za život čime mi je
osporila pravo na život, a čime je teško prekršila čl. 6. i 7. Kodeksa odvjetničke etike što je javno
potvrdio i HHO (ovdje str. 1) a na koje prijave do sada nisam dobio NIKAKAV ODGOVOR
II. Naknada za nezakonitim postupanjem (nerješavanje mojih 2 disciplinskih prijava radi toga što Labanu nisam dao
traženi mito, čime su me prisilili da djelujući u nuždi (ZOO, čl. 1052) započnem štrajk glađu) potpuno mi, do razine 2
trajna invaliditeta (vidjeti gore i Priloge 8-19) uništeno zdravlje. Sud je (i) to moje traženje
naknade šteta kao i gore navedene parametre, kao i cijelo moje postupanje prema HOK-u u samoj
izreci presude ocijenio zakonitim, davši mi time izravno za pravo (Presude: Prilog 5-6). Za detaljne
podatke vidjeti dopis od 13. 4. 2015. - Prilog 3, br. 48)
Tablica izračuna naknade štete za HOK-ovo uništavanje mojeg zdravlja između 31. 3. 2017. i 10. 11. 2017.
Nastavno na moj dopis od 30. prosinca 2016. (Prilog 3, br. 60), obavještavam vas da sam razdoblje od
tog dopisa proveo u potpunim i u „turskim“ štrajkovima glađu (uzimanje vode i vitamina). Obzirom da se u
međuvremenu situacija dovoljno razjasnila, od 1. 8. 2017. sam u potpunom štrajku glađu
Stoga temeljem parametara iznesenih ovdje na prethodnoj stranici i u dopisu od 30. 12. 2016. sada
donosim tablicu naknade šteta, koja uzima u obzir sve navedene činjenice:
229. tj. 1-7. 4.; 230. tj. 8-14. 4.; 231. tj. 15–21. 4.; 232. tj. 22-28. 4.; 233. tj. 29.4.-5. 5.; 234. tj. 6-12. 5 . 235. tjedan 13–19. 5.;
236. tj. 20-26. 5.; 237. tj. 27.5.-2. 6..; 238. tj. 3–9. 6.; 239. tj. 10-16. 6.; 240. tj. 17-23. 6.; 241. tj. 24 -30 6. 242. tjedan 1–7. 7.;
243. tj. 8-14. 7.; 244. tj. 15-21. 7.; 245. tj. 22-28. 7.; 246. tj. 29.7.-4. 8.;
(„turski“ štrajk do 31. 7., potpuni od 1. 8.)
247. tj. 5-11.8.248. tj. 12–18.8.; 249. tj. 19-25.8.;250. tj. 26.8.-1.9.; 251. tj. 2.-8.9. 252. tj. 9–15.9.;253. tj. 16-22.9.;254. tj. 23-29. 9.;
255.tj.30.9.–6.10.;256.tj.7.-13.10.;257.tj.14-20.10.;258.tj.21-27.10;259.tj.28.10.–3.11.;260.tj.4-10.11.;261.tj.4-10.11. 262:11-16.11

Od ranije je znano da je HOK-u tj. njegovim dužnosnicima odgovornim za cijeli slučaj: Predragu
LABANU, Leu ANDREISU i Robertu TRAVAŠU, radi ovog potraživanja u skladu sa sudskom presudom
– radi činjenice da HOK može od njih 3 naknadno sudski potraživati sredstva za naknadu šteta koje su mi
svojim nezakonitim radom namjerno počinili - MOJA SMRT SADA U IZRAVNOM MATERIJALNOM
INTERESU (Prilozi 1-3, br. 9, 12, 31, 37, 42, 44), ali USKOK je upoznat s cijelim slučajem, kao i Ministarstvo
pravosuđa, i kada s čela DORH-a ode Dinko Cvitan jer ga Ministarstvo u njegovom očiglednom mafijaškom
postupanju neće moći baš vječno štititi kao zadnjih godinu dana (link: https://www.scribd.com/document/335208053/7-
po%C5%BEurnica-ministru-%C5%A0prlji), jasno je da će Laban, Travaš i Andreis napokon završiti u zatvoru gdje im je
od 2012. i mjesto, baš kao i zaštitnicima njihovog kriminala iz USKOK-a: Antoniji Vrančić i Ivki Andrić, kao i
zaštitniku korupcije u USKOK-u Dinku Cvitanu (link: https://www.scribd.com/document/319899381/Disciplinska-odgovornost-Dinka-Cvitana-za-neistinito-
izvije%C5%A1%C4%87e-DORH-a-od-28-lipnja-2016 ).

I sada sam, kao uostalom još od 2013., spreman u cijelosti se odreći svojeg potraživanja prema HOK-u
(iako ga je sud pravomoćno ocijenio zakonitim i utemeljenim tj. nije ga našao ni nezakonitim ni neutemeljenim, iako sam za njega tužen) za
namjerno narušeno mi zdravlje, ukoliko se netko od članova Upravnog odbora HOK-a dovede u stanje
bradikardije, hipoglikemije, hipokalemije, oteknuća jetre, bakterijske upale, polipoze na žučnjaku, osteoporoze i
dvostrukog loma noge, što sam sve pretrpio zbog HOK-ova traženja mita za rješavanje disciplinskih prijava:
siguran sam naime da to sve nitko neće htjeti podnijeti ni za kakav novac, jer je zdravlje najvrjednije bogatstvo
koje svaki čovjek ima.

13
Kao dokaz da ovo HOK-u nudim već godinama vidjeti npr. linkove:

1) Dopis od 16. 5. 2013.: https://www.scribd.com/doc/142172064/Zadnji-dopis-HOK-u-16-5-2013-
markerom-su-ozna%C4%8Deni-najva%C5%BEniji-dijelovi (str. 4)
2) Dopis od 27. 10. 2015.: https://www.scribd.com/doc/288033141/0tvoreno-pismo-Trava%C5%A1u-i-
Kolindi (str. 4)

Podsjećam da sam još 2012. u skladu s Malteškom deklaracijom zabranio da liječnici kada dođem
u štrajku glađu na samrt spašavaju moj život (https://www.scribd.com/doc/96505946/Izjava-Poslana-Ministarstvu-Zdravlja-
Dne-4-6-2012 ) što ovdje naglašavam kako bi u slučaju moje vjerojatne smrti bilo jasno da je do nje došlo jer je ona
HOK-u, te njegovim dužnosnicima, iznuđivačima mita i zaštitnicima takvog postupanja Labanu, Andreisu i
Travašu bila u izravnom materijalnom interesu.

IX.
SVOJIM PRIZNANJEM DA MI JE OSPORILA PRAVO NA ŽIVOT
- ŠTO JE JOŠ 2012. U SLOBODNOJ DALMACIJI POTVRDIO I HHO -
ODVJETNICA ZORIČIĆ JE KONAČNO JAVNO RASKRINKALA HOK!
Kako sam to već istakao u uvodu na str. 1, članica HOK-a Dijana Zoričić me tužila za moje navode u
knjizi „Pravosudna mafija“: da je ona odgovorna za majčinu i očevu smrt - što sam naveo u knjizi na str. 62 i 63,
ali me nije tužila za glavni navod u cijelom tekstu: da je meni osporila pravo na život (što sam naveo u knjizi
na str. 64 – vidjeti Privitak 1), čime je teško prekršila Kodeks odvjetničke etike, čl. 6 i 7. Štoviše, tu stvar –
njezino osporavanje mog prava na život – ona u tužbi uopće ne spominje niti tužbenim zahtjevom to uopće spori
niti pobija!! (Prilog 30-32) To zapravo i ne čudi, jer je takvo njezino neljudsko i neetično postupanje u „Slobodnoj
Dalmaciji“ od 31. 3. 2012., str. 6 (vidjeti dolje) službeno potvrdio i HHO u članku „Ante Vranković je u pravu“…

…i jer je njezino osporavanje mog prava na život vrlo detaljno, minuciozno i nepobitno dokazano još u
disciplinskoj prijavi HOK-u od 13. 3. 2013. (ovdje Privitak 2), a još i detaljnije u prijavi od 13. 9. 2012. (link:
https://www.scribd.com/doc/112352394/Otvoreno-pismo-predsjedniku-HOK-Travasu-22-10-2012 ), te uostalom
to njezino javno osporavanje mog prava na život traje u punoj mjeri i danas (vidjeti ovdje str. 2 i Prilozi 20, 21).
Tužbom za neke moje navode, ali ne i za one o tome da mi je osporila pravo na život, što je bio predmet
mojih disciplinskih prijava HOK-u 13. 3. i 13. 9. 2012. (vidjeti Prilog 1, broj 1, str. 115-148 i 9-75) Dijana Zoričić
je implicite priznala svoje neetično i nezakonito postupanje u kojem ju HOK od 2012. nezakonito štiti, i ta će stvar
HOK-ov disciplinar i čelništvo u očima javnog mnijenja napokon jasno i nepobitno raskrinkati kao de facto
zločinačku organizaciju, jer HOK sad štiti Dijanu Zoričić u prekršaju kojeg je čak i ona sama zapravo
pisano javno priznala, te je jasno da je jedini razlog zašto je HOK štiti taj što Labanu nisam dao traženi mito.
Dosadašnju popustljivost HOK-a prema kršenjima Kodeksa odvjetničke etike, njezinim i tuđim,
odvjetnica Dijana Zoričić spretno zloupotrebljava i dalje, sve do te mjere da službeno negira institut tereta
dokazivanja, tj. same temelje prava, još od rimskih vremena, a u tome gnjusnom postupanju ima i pomoćnike,
također članove HOK-a: Andrijana Kalić Boroje (Prilog 32-34), koji zajedno s njom bezočno krše čl. 6, 7, 8, 9
Kodeksa odvjetničke etike.

14
X.
NENAMJENSKIM TROŠENJEM 2.200.000,00 USD HOK JE POKAZAO
DA JE U STANJU PLATITI NAKNADU NAMJERNO POČINJENIH ŠTETA
KOJU JE U MOM SLUČAJU PRAVOMOĆNO POTVRDIO I SUD
Kao što je poznato, samo 2004. vodstvo HOK-a s Rankom Pelicarevićem na čeku je nenamjenski
potrošilo – „ukralo“ - 2,200.000,00 USD, što je te godine izneseno na Skupštini HOK-a te zabilježeno i u
skupštinski zapisnik, pa HOK-u sigurno neće biti problem da mi plati naknadu za počinjene štete, za
traženje kojih mi je po istaknutim kriterijima za pravomoćno dao i sud (vidjeti ovdje str. 8-9, 11-14).

U prilogu:

1) Prilozi 1-34
2) Privitak 1 (Knjiga „Pravosudna mafija“, naslovnica i str. 60-86, dostupno na linku:
https://www.scribd.com/document/334948743/Ministarstvo-pravosu%C4%91a-svjesno-%C5%A1titi-pravosudnu-mafiju )
3) Privitak 2 (Disciplinska prijava od 13. 3. 2012.) dostupno na linku:
https://www.scribd.com/doc/85664708/Dopis-predsjedniku-i-disciplisnkom-tu%C5%BEitelju-Hrvatske-odvjetni%C4%8Dke-
komore-od-13-3-2012-u-kojem-sam-prijavio-kr%C5%A1enja-Kodeksa-odvjetni%C4%8Dke-etike-HOK-ove-%C4%8D

Za udrugu „Veronika Vere“:

_________________________________ _______________________________
(Ante Vranković) (Drago Raspudić, predsjednik)

Nakon samo 47 sati smijenili smo korumpiranog ministra pravosuđa Šprlju.
https://www.scribd.com/document/345694199/Dopis-premijeru-Plenkovi%C4%87u-11-4-2017
https://www.scribd.com/document/346878632/Dok-ih-premijer-ne-primi-na-razgovor-prosvjednici-nastavljaju-%C5%A1trajk-24-sata-26-4-2017-str-12

Povijest bi se mogla ponoviti i u HOK-u.

15
PRILOG 1

POPIS 60 OGLUHA HOK-a
Popis dopisa na koje mi se Hrvatska odvjetnička komora
u razdoblju 22. listopada 2012. do danas oglušila,
tj. na koje mi nije poslala zakonom obvezan odgovor
(najvažniji dopisi označeni su podebljano)
zajedno sa linkovima na kojima su svi ti dopisi dostupni

1) Dopis od 22. 10. 2012.: https://www.scribd.com/doc/112352394/Otvoreno-pismo-predsjedniku-
HOK-Travasu-22-10-2012
2) Dopis od 25. 10. 2012.: https://www.scribd.com/doc/111174755/Obavjest-Hrvatskoj-
odvjetni%C4%8Dkoj-komori-od-25-10-2012
3) Dopis od 7. 11. 2012.: https://www.scribd.com/doc/121424409/Naknade-%C5%A1tete-
uni%C5%A1teno-zdravlje-i-posljedice-koja-mi-je-nanesena-od-vode%C4%87ih-ljudi-HOK-a-njihovim-
kaznenoim-djelima-po%C4%8Dinjenim-s-umi%C5%A1ljajem
4) Dopis od 3. 12. 2012.: https://www.scribd.com/doc/115461851/Dopis-Hrvatskoj-odvjetni%C4%8Dkoj-
komori-od-3-12-2012
5) Dopis od 20. 12. 2012.: https://www.scribd.com/doc/117617124/Dopis-veleposlaniku-SR-
Njema%C4%8Dke-u-Zagrebu-g-Annenu-od-20-12-2012
6) Dopis od 24. 1. 2013.: https://www.scribd.com/doc/122549073/Javni-upit-gospodine-
Trava%C5%A1-za%C5%A1to-ste-svojim-svjesnim-la%C5%BEima-slu%C5%BEbeno-%C5%A1titili-
kriminal-u-vrhu-HOK-a
7) Dopis od 1. 2. 2013.: https://www.scribd.com/doc/123313062/Medicinski-nalazi-od-1-2-2013-i-dopis-
veleposlaniku-SR-Njema%C4%8Dke-Annenu
8) Dopis od 13. 2. 2013.: https://www.scribd.com/doc/125699270/Dopis-HOK-u-od-13-2-2013
9) Dopis od 28. 2. 2013.: https://www.scribd.com/doc/128084136/Dopis-predsjedniku-i-Upravnom-
odboru-Hrvatske-odvjetni%C4%8Dke-komore-28-2-2013
10) Dopis od 8. 3. 2013.: https://www.scribd.com/doc/129353388/Nalaz-krvi-8-3-2013
11) Dopis od 19. 3. 2013.: https://www.scribd.com/doc/131234126/Nalaz-krvi-19-3-2013
12) Dopis od 16. 5. 2013.: https://www.scribd.com/doc/142172064/Zadnji-dopis-HOK-u-16-5-2013-
markerom-su-ozna%C4%8Deni-najva%C5%BEniji-dijelovi
13) Dopis od 20. 5. 2013.: https://www.scribd.com/doc/143436936/DOBROHOTNO-UPOZORENJE-
GLEDE-IZGLEDNOG-UVE%C4%86ANJA-IZNOSA-NAKNADE-%C5%A0TETE-ZA-UMI%C5%A0LJAJEM-
UNI%C5%A0TENO-MI-ZDRAVLJE
14) Dopis od 23. 5. 2013.: https://www.scribd.com/doc/143204830/Nalaz-biokemijskog-laboratorija-
analiza-sastava-moje-krvi-od-23-5-2013
15) Dopis od 29. 5. 2013.: https://www.scribd.com/doc/144394636/Nalaz-krvi-od-29-5-2013-poslan-
faxom-Hrvatskoj-odvjetni%C4%8Dkoj-komori-istoga-dana
16) Dopis od 31. 5. 2013.: https://www.scribd.com/doc/146383334/Obavijest-Hrvatskoj-
odvjetni%C4%8Dkoj-komori-od-31-5-2013
17) Dopis od 10. 6. 2013.: https://www.scribd.com/doc/146858742/Nalaz-krvi-od-10-6-2013
18) Dopis od 10. 7. 2013.: https://www.scribd.com/doc/152900513/Potvrda-o-slanju-nalaza-moje-krvi-
mailom-Predstavni%C5%A1tvu-Europske-komisije-u-RH-i-faksom-Hrvatskoj-odvjetni%C4%8Dkoj-
komori-i-Veleposlanstvu-SR-Njema%C4%8Dke-u-Z
19) Dopis od 18. 7. 2013.: https://www.scribd.com/doc/154472948/Nalaz-od-18-7-2013-i-potvrde-o-
slanju-istog-nalaza-na-relevantne-adrese

16
PRILOG 2
20) Dopis od 26. 7. 2013.: https://www.scribd.com/doc/156137460/26-7-2013-Nalaz
21) Dopis od 1. 8. 2013.: https://www.scribd.com/doc/157402645/Nalaz-krvi-1-8-2013-Medical-Report-
August-1-2013
22) Dopis od 2. 8. 2013.: https://www.scribd.com/doc/168387919/DOBROHOTNO-UPOZORENJE-2
23) Dopis od 8. 8. 2013.: https://www.scribd.com/doc/158907657/Medicinski-nalaz-od-8-8-2013-August-
8-medical-report
24) Dopis od 16. 8. 2013.: https://www.scribd.com/doc/160685797/Nalaz-16-8-2013-Medical-report-
August-16-2013
25) Dopis od 23. 8. 2013.: https://www.scribd.com/doc/162461671/Nalaz-23-VIII-2013-Medical-Report-
August-23-2013
26) Dopis od 30. 8. 2013.: https://www.scribd.com/doc/164207645/Nalaz-30-8-2013-Medical-report-
August-30-2013
27) Dopis od 11. 9. 2013.: https://www.scribd.com/doc/168386754/OBVIJEST-HOK-u-11-9-2013-
Notification-to-the-CBA-dvojezi%C4%8Dno
28) Dopis od 16. 9. 2013.: https://www.scribd.com/doc/169714658/Tablica-izra%C4%8Duna-naknade-
%C5%A1tete-za-uni%C5%A1tavanje-mojeg-zdravlja-nakon-27-9-2013
29) Dopis od 11. 10. 2013.: https://www.scribd.com/doc/175642837/Obavijest-HOK-u-Notification-to-the-
CBA-11-10-2013
30) Dopis od 23. 12. 2013.: https://www.scribd.com/doc/193467822/Obavijest-Notification-to-the-HOK-
CBA-23-12-2013
31) Dopis od 25. 2. 2014.: https://www.scribd.com/doc/209781731/Obavijest-HOK-Notification-CBA-25-2-
2014
32) Dopis od 4. 3. 2014.: https://www.scribd.com/doc/210321746/OBAVIJEST-NOTIFICATION-4-3-2014
33) Dopis od 23. 4. 2014.: https://www.scribd.com/doc/219803278/Obavijest-HOK-Notification-CBA-23-4-
2014
34) Dopis od 2. 5. 2014.: https://www.scribd.com/doc/221558738/Laboratorijski-nalaz-krvi-2-5-2014-
Blood-analysis-May-2-2014
35) Dopis od 20. 5. 2014.: https://www.scribd.com/doc/225268880/Laboratorijski-nalaz-krvi-20-5-2014-
Blood-analysis-May-20-2014
36) Dopis od 28. 5. 2014.: https://www.scribd.com/doc/226724052/Laboratorijski-Nalaz-Krvi-28-5-2014-
Blood-Analysis-May-28-2014
37) Dopis od 2. 6. 2014.: https://www.scribd.com/doc/229545062/OTVORENO-PISMO-HOK-u-2-lipnja-
2014-OPEN-LETTER-TO-THE-CBA-June-2-2014
38) Dopis od 2. 6. 2014.: https://www.scribd.com/doc/229541804/Obavijest-HOK-u-NOTIFICATION-to-
the-CBA-2-VI-2014
39) Dopis dužnosniku HOK-a Emilu Havkiću od 2. 6. 2014.: https://www.scribd.com/doc/229543430/Faks-
obavijest-odvjetniku-Emilu-Havki%C4%87u-Notification-to-the-Lawyer-Emil-Havki%C4%87-June-2-
2014
40) Dopis odvjetnici Mireli Hajdarević iz Odv. društva Travaš (=predsjednik HOK-a) i partneri od 16. 7.
2014. (nije ogluha već zabrana komunikacije): https://www.scribd.com/doc/234099476/Zahtjev-iz-
Odvjetni%C4%8Dkog-dru%C5%A1tva-Trava%C5%A1-i-partneri
41) Dopis od 1. 8. 2014.: https://www.scribd.com/doc/235595886/Obavijest-HOK-u-Notification-to-CBA-
Aug-1-2014
42) Dopis od 5. 9. 2014.: https://www.scribd.com/doc/239588998/DODATAK-Obavijesti-HOK-u-5-9-2014-
Addition-to-the-Notification-sent-on-Sep-5-2014

17
PRILOG 3
43) Dopis od 27. 10. 2014.: https://www.scribd.com/doc/247892001/HOK-obavijest-27-listopad-2014
44) Dopis od 24. 11. 2014.: https://www.scribd.com/doc/248429819/HOK-obavijest-24-studeni-2014-
CBA-Notification-November-24-2014
45) Dopis od 26. 11. 2014.: https://www.scribd.com/doc/248430375/Fax-poslan-HOK-u-26-11-2014
46) Dopis od 22. 12. 2014.: https://www.scribd.com/doc/251877018/Obavijest-HOK-u-od-22-12-2014-
Notification-to-CBA-Dec-22-2014
47) Dopis od 1. 2. 2015.: https://www.scribd.com/doc/254785332/HOK-Obavijest-1-velja%C4%8De-2015-
CBA-Notification-Feb-1-2015
48) Dopis od 13. 4. 2015.: https://www.scribd.com/doc/261609797/Obavijest-o-HOK-ovoj-
odgovornosti-za-moje-oboljenje-od-osteoporoze-i-dvostruki-lom-noge-NOTIFICATION-ABOUT-CBA-
s-RESPONSABILITY-FOR-MY-FALLING-ILL-O
49) Dopis od 13. 6. 2015.: https://www.scribd.com/doc/269568748/Obavijest-HOK-u-13-6-2015-
Notification-to-CBA-Jun-13-2015
50) Dopis od 24. 8. 2015.: https://www.scribd.com/doc/276438786/Hrvatska-odvjetni%C4%8Dka-komora-
Obavijest-Notification-24-8-2015
51) Dopis od 27. 10. 2015.: https://www.scribd.com/doc/288033141/0tvoreno-pismo-Trava%C5%A1u-i-
Kolindi
52) Dopis od 4. 12. 2015.: https://www.scribd.com/doc/292664080/Dodatak-otvorenom-pismu-HOK-
sam-drsko-protov-svih
53) Dopis od 16. 12. 2015.: https://www.scribd.com/doc/294383478/Predsjedni%C4%8De-
Trava%C5%A1-za%C5%A1to-manipulirate-i-javno-la%C5%BEete
54) Dopis od 22. 1. 2016.: https://www.scribd.com/doc/296300607/4-du%C5%BEnosnik-HOK-a-
uhva%C4%87en-u-slu%C5%BEbenoj-la%C5%BEi-je-Robert-Trava%C5%A1
55) Požurnica (na znanje) od 13. 9. 2016.: https://www.scribd.com/document/323842631/2-
po%C5%BEurnica-i-obavijest-o-po%C4%8Detku-%C5%A1trajka-gla%C4%91u
56) Požurnica (na znanje) od 29. 9. 2016.: https://www.scribd.com/document/325768993/3-
po%C5%BEurnica-Ministarstvu-pravosu%C4%91a-29-9-2016
57) Požurnica (na znanje) od 20. 10. 2016.: https://www.scribd.com/document/328981446/4-
po%C5%BEurnica-ministru-%C5%A0prlji-20-10-2016
58) Požurnica (na znanje) od 7. 11. 2016. https://www.scribd.com/document/330688529/5-
po%C5%BEurnica-ministru-%C5%A0prlji-7-11-2016
59) Požurnica (na znanje) od 15. 12. 2016. https://www.scribd.com/document/335208053/7-
po%C5%BEurnica-ministru-%C5%A0prlji
60) Otvoreno pismo predsjedniku HOK-a Travašu od 31. 12. 2016. :
https://www.scribd.com/document/335776774/%C5%A0trajk-gla%C4%91u-Otvoreno-pismo-
predsjedniku-HOK-a-30-12-2016

18
PRILOG 4/A
Str. 1

Str. 3

Str. 4

19
PRILOG 4/B
Ante Vranković Prekršajni sud u Vrbovcu
Domjanićeva 15 Stalna služba u Sv. Ivanu Zelini
10380 Sveti Ivan Zelina Vatrogasna 1
10380 Sveti Ivan Zelina
Sv. Ivan Zelina, 30. rujna 2013. Broj: Pom 3.-340/13.

OČITOVANJE NA OPTUŽNI PRIJEDLOG od 1. 7. 2013.
ovlaštene tužiteljice odvjetnice Dijane Zoričić, iz Zagreba, Bartolići 59,
zastupane po odvjetnicima Eleonori Katić i Marijanu Pistotniku iz Zagreba, Draškovićeva 30

Ja, Ante Vranković, OIB 89927368564, sin Dinka i Anice, rođ. Markušić, rođen 21. kolovoza
1972. godine u Zagrebu, s prebivalištem u Jelsi, Ivan Dolac bb, i s boravkom u Zelini, Dragutina
Domjanića 15, Hrvat, državljanin RH, samostalni umjetnik – likovni kritičar bez ikakvih primanja, VSS,
neoženjen, bez djece, prekršajno kažnjen presudom sutkinje Maje Matković (koja također sudi i u
ovom predmetu) od 15. 11. 2011. za „nasilničko ponašanje u obitelji verbalnim napadima preko tiska“
(Dokaz 323, str. 20), glede navedenog optužnog prijedloga izjavljujem sljedeće:

optužni prijedlog kojim ovlaštena tužiteljica odvjetnica Dijane Zoričić traži od sutkinje Maje
Matković da me kazni s 45 dana zatvora za „verbalne napade preko tiska“ je procesno
maliciozan, te potpuno pravno i činjenično neutemeljen

POPIS PRILOŽENIH DOKAZA
str. 16:

DOKAZ 20 (str. 1-14) - Odštetni zahtjev i medicinski nalazi koji potvrđuju bradikardiju, hipoglikemiju,
hipokalemiju, oteknuće jetre, bakterijsku upalu, polipozu na žučnjaku (žučni mjehur) – teška narušanvanja
zdravlja uzrokovana odbijanjem Hrvatske odvjetničke komore da riješi moje disciplinske prijave od 13. 3. i 13. 9.
2012. jer za to disciplinskom tužitelju HOK-a Predragu Labanu nisam dao dana 14. 2. 2012. zatraženi mito =
Privitak 2 Javnoga upita predsjedniku Hrvatske odvjetničke komore Robertu Travašu, 24. 1. 2013.
Link: http://www.scribd.com/doc/121424409/Naknade-%C5%A1tete-uni%C5%A1teno-zdravlje-i-posljedice-koja-mi-je-nanesena-od-
vode%C4%87ih-ljudi-HOK-a-njihovim-kaznenoim-djelima-po%C4%8Dinjenim-s-umi%C5%A1ljajem

DOKAZ 21 (4 str.) – Dobrohotno upozorenje glede izglednog uvećanja naknade za umišljajem uništeno mi
zdravlje (=dopis poslan HOK-u), 20. 5. 2013.
Link: http://www.scribd.com/doc/143436936/DOBROHOTNO-UPOZORENJE-GLEDE-IZGLEDNOG-UVE%C4%86ANJA-IZNOSA-NAKNADE-
%C5%A0TETE-ZA-UMI%C5%A0LJAJEM-UNI%C5%A0TENO-MI-ZDRAVLJE

IZVOR: https://www.scribd.com/doc/166957520/O%C4%8CITOVANJE-NA-OPTU%C5%BDNI-
PRIJEDLOG-ODVJETNICE-DIJANE-ZORI%C4%8CI%C4%86-od-1-7-2013

23 Napomena: svi dokazi priloženi ovom Očitovanju dostupni su i na Internetu, na adresama navedenim ovdje na str. 15-16.

20
PRILOG 5

21
PRILOG 6

22
PRILOG 7

23
PRILOG 8

Večernji list, 29. 8. 2012.

24
PRILOG 9
Nalazi razine kalija u mojoj krvi
od 2. svibnja do 8. kolovoza 2012.
Nalazi su objavljeni na linkovima:
http://www.scribd.com/doc/93169060/3-5-2012-Dopis-Hrvatskoj-odvjetni%C4%8Dkoj-komori-prilozi
http://www.scribd.com/doc/94886388/Dopis-Hrvatskoj-odvjetni%C4%8Dkoj-komor-od-18-5-2012
http://www.scribd.com/doc/95585181/Dopis-Hrvatskoj-odvjetni%C4%8Dkkoj-komori-28-5-2012-tekst-i-svi-dokumenti
http://www.scribd.com/doc/95888333/Dopis-Hrvatskoj-odvjetni%C4%8Dkoj-komori-od-5-6-2012
http://www.scribd.com/doc/99418876/Dopis-HOK-u-od-6-7-2012-i-nalaz-od-5-7-2012
http://www.scribd.com/doc/99985528/Scan-dana%C5%A1njeg-nalaza-13-7-2012-sastava-moje-krvi-i-mokra%C4%87e
Dvotjedna kura antibiotika, radi infekcije uzrokovane iscrpljenošću organizma radi štrajka glađu:
http://www.scribd.com/doc/101667435/Kako-odgovorni-u-HOK-u-arogantnim-odbijanjem-da-izvr%C5%A1avaju-svoje-zakonske-obaveze-
svjesno-uni%C5%A1tavaju-zdravlje-%C5%BErtava-neeti%C4%8Dnog-postupanja-svojih-%C4%8Dlan

Količina kalija (3,9-5,1) u mojoj krvi, po nadnevcima, kako to očituju gore navedeni nalazi:

2. 5. kalij = 4.3 mmol/L
3. 5. kalij = 4.1 mmol/L
11. 5. kalij = 3.7 mmol/L
18. 5. kalij = 3.5 mmol/L
25. 5. kalij = 3.4 mmol/L
4. 6. kalij = 3.3 mmol/L
6. 7. kalij = 3.2 mmol/L
13. 7. kalij = 3.0 mmol/L
19. 7. kalij = 2.9 mmol/L
Dvotjedna kura antibiotika (vidjeti gore) uzrokuje stagnaciju u padu kalija
8. 8. kalij = 2.9 mmol/L

IZVOR: https://www.scribd.com/doc/100058224/Medicinski-nalazi-o-koli%C4%8Dini-kalija-u-mojoj-
krvi-od-2-svibnja-do-danas

25
PRILOG 10
Količina KALIJA (3,9-5,1) i glukoze (4,4-6,4) u mojoj krvi od 19. 3. 2013.
POTASSIUM (3,9-5,1) and glucosis (4,4-6,4) level in my blood from March 19, 2013

19. 3. 2013. (March 19, 2013) – Kalij/potassium: 3,7 Glukoza/glucosis: 5,5
Link: https://www.scribd.com/doc/142172064/Zadnji-dopis-HOK-u-16-5-2013-markerom-su-ozna%C4%8Deni-najva%C5%BEniji-dijelovi – vidjeti Dokument 1
16. 5. 2013. (May 16, 2013) – Kalij/potassium: 3,8 Glukoza/glucosis: 3,7
Link: https://www.scribd.com/doc/142172064/Zadnji-dopis-HOK-u-16-5-2013-markerom-su-ozna%C4%8Deni-najva%C5%BEniji-dijelovi – vidjeti Dokument 2

29. 5. 2013. (May 16, 2013) – Kalij/potassium: 3,9 Glukoza/glucosis: 3,5
Link: https://www.scribd.com/doc/144394636/Nalaz-krvi-od-29-5-2013-poslan-faxom-Hrvatskoj-odvjetni%C4%8Dkoj-komori-istoga-dana

….
10. 7. 2013. (July 10, 2013) – Kalij/potassium: 3,7 Glukoza/glucosis: 4,3
Link: http://www.scribd.com/doc/152900513/Potvrda-o-slanju-nalaza-moje-krvi-mailom-Predstavni%C5%A1tvu-Europske-komisije-u-RH-i-faksom-Hrvatskoj-odvjetni%C4%8Dkoj-komori-i-Veleposlanstvu-SR-Njema%C4%8Dke-u-Z

18. 7. 2013. (July 18, 2013) – Kalij/potassium: 3,2 Glukoza/glucosis: 4,8
Link: http://www.scribd.com/doc/154472948/Nalaz-od-18-7-2013-i-potvrde-o-slanju-istog-nalaza-na-relevantne-adrese

26. 7. 2013. (July 26, 2013) – Kalij/potassium: 3,5 Glukoza/glucosis: 4,5
Link: http://www.scribd.com/doc/156137460/26-7-2013-Nalaz

1. 8. 2013. (August 1, 2013) – Kalij/potassium: 2,9(!) Glukoza/glucosis: 4,6
Link: http://www.scribd.com/doc/157402645/Nalaz-krvi-1-8-2013-Medical-Report-August-1-2013

8. 8. 2013. (August 8, 2013) – Kalij/potassium: 3,9 Glukoza/glucosis: 3,9
Link:http://www.scribd.com/doc/158907657/Medicinski-nalaz-od-8-8-2013-%E2%80%93-August-8-medical-report

16. 8. 2013. (August 15, 2013) – Kalij/potassium: 4,0 Glukoza/glucosis: 2,6(!)
Link: http://www.scribd.com/doc/160685797/Nalaz-16-8-2013-%E2%80%93-Medical-report-August-16-2013

23. 8. 2013. (August 23, 2013) – Kalij/potassium: 3,2 Glukoza/glucosis: 4,0
Link: http://www.scribd.com/doc/162461671/Nalaz-23-VIII-2013-Medical-Report-August-23-2013

30. 8. 2013. (August 30, 2013) – Kalij/potassium: 3,7 Glukoza/glucosis: 4,7
Link: http://www.scribd.com/doc/164207645/Nalaz-30-8-2013-Medical-report-August-30-2013

IZVOR: https://www.scribd.com/doc/165204936/Koli%C4%8Dina-KALIJA-i-glukoze-u-mojoj-krvi-
POTASSIUM-level-in-my-blood

DOKUMENT 4/B – DOCUMENT 4/B

Količina KALIJA (3,9-5,1) i glukoze (4,4-6,4) u mojoj krvi od 2. svibnja 2014.
POTASSIUM (3,9-5,1) and glucosis (4,4-6,4) level in my blood from May 2, 2014

2. 5. 2014. – Kalij/potassium: 4,7 Glukoza/glucosis: 3,9
Link: http://www.scribd.com/doc/221558738/Laboratorijski-nalaz-krvi-2-5-2014-Blood-analysis-May-2-2014

20. 5. 2014. – Kalij/potassium: 3,6 Glukoza/glucosis: 3,8
Link: http://www.scribd.com/doc/225268880/Laboratorijski-nalaz-krvi-20-5-2014-Blood-analysis-May-20-2014

28. 5. 2014. - Kalij/potassium: 3,8 Glukoza/glucosis: 2,9
Link: http://www.scribd.com/doc/226724052/Laboratorijski-Nalaz-Krvi-28-5-2014-Blood-Analysis-May-28-2014


2., 3. 9. 2014. - Kalij/potassium: 3,7 Glukoza/glucosis: 2,9
Link: https://www.scribd.com/doc/238401989/Medicinski-nalazi-od-2-i-3-9-2014-Medical-Report-September-2-and-3-2014

IZVOR: https://www.scribd.com/doc/225268339/Koli%C4%8Dina-KALIJA-i-glukoze-u-mojoj-krvi-
POTASSIUM-Level-in-My-Blood-From-May-2-2014

26
PRILOG 11

27
PRILOG 12

28
PRILOG 13

29
PRILOG 14

30
PRILOG 15

31
PRILOG 16

32
PRILOG 17

33
PRILOG 18

Na slici: dvostruki lom noge uzrokovan štrajkom glađu tj. osteoporozom
koja se pojavila zbog štrajka glađu (vidjeti ovdje Prilog 17).
osteoporozom koja se pojavila zbog štrajka glađu (vidjeti ovdje Dokaz 11).

Prosvjed pred USKOK-om 7. 9. 2016.
Sa saborskim zastupnikom Branimirom Bunjcem 1. 11. 1016.

34
PRILOG 19

Ante Vranković - specijalistički nalaz psihologa - 12. 2. 2013.
S nalaza su uklonjeni podatci temeljem kojih bi HOK mogao doći do imena specijalista koja su proveli pretrage, i na njih utjecati.
To je učinjeno jer su čelnici HOK-a u mom predmetu do sada počinili čak 8 vrsta različitih kaznenih djela (!) kao da su
zločinačka a ne odvjetnička organizacija, te je očito da u kriminalu kojim se sustavno bave, ne prežu ni od čega.

35
PRILOG 20

36
PRILOG 21

37
PRILOG 22

38
PRILOG 23

39
PRILOG 24

40
PRILOG 25

41
PRILOG 26

42
PRILOG 27

43
PRILOG 28

44
PRILOG 29

Vidjeti ovdje Prilog 4/A i 4/B
Dokumenti navedeni u tekstu nalaze se na linkovima dostupnim na adresi:
https://www.scribd.com/document/346898460/Moj-%C5%A1trajk-gla%C4%91u-i-pravo-na-naknadu-
%C5%A1tete-SH-4-24-4-2017

45
PRILOG 30

46
PRILOG 31

47
PRILOG 32

48
PRILOG 32

Cijeli dokument se nalazi na linku:
https://www.scribd.com/document/355596433/Primjedba-na-nalaz-vje%C5%A1taka-26-8-2016

49
PRILOG 33

50
PRILOG 34

51
Žigovi koji potvrđuju prijem u HOK-u, USKOK-u i Veroniki Vere

..

52
53