You are on page 1of 1

SURUHANJAYA PENCEGAHAN RASUAH MALAYSIA

Sijil Penghargaan
Dengan rasa sukacitanya
dianugerahkan penghormatan ini kepada

Atas sumbangan kerana menjalankan tugas
sebagai
KETUA SEKRETARIAT
Sekretariat Pencegahan Rasuah Malaysia
Institut Pendidikan Guru Kampus Perlis
sesi 2016/2017

_______________________________________________

PPG. YANG SETIA YAACOP BIN ANGAH
PENGARAH CAWANGAN NEGERI PERLIS
SURUHANJAYA PENCEGAHAN RASUAH MALAYSIA