You are on page 1of 56

1 Fiestas de Burlada

Burlatako Jaiak
Fiestas de Burlada 2
Burlatako Jaiak
Saludo Agurra
10 DE AGOSTO ABUZTUAK 10

Hace un ao se levant, seguramente comenz a Duela urte bat jeiki zen, ziurrenik bere arropa zuria
buscar su ropa blanca y es posible que encontra- bilatzen hasi zen eta litekeena da painulua herriko
ra el pauelo con el escudo de su pueblo arruga- armarriarekin zimurtuta aurkitu izatea, berriro ere
do, manchado por la cera de un pobre de m que abestu ezingo duen gixarajoa ni-an zikindutako ar-
no volver a entonar. Reserv el almuerzo para la gizariaz. Koadrilarentzat hamaiketakoa erreserbatu
cuadrilla, repas mentalmente los jauzis y suspir, zuen, jauziak mentalki errepasatu eta arnas hartu
apenas quedaban cuatro das para las fiestas, sus zuen, lau egun besterik ez ziren geratzen jaietarako,
fiestas, nuestras fiestas. bere jaiak, gure jaiak.

Este ao no estar. No ser uno de sus viajes Aurten ez da egongo. Txupinazora poztasun osoz
lo que le impida bajar al txupinazo a vibrar de jaistera galaraziko duena ez da bere bidaietako bat
alegra. Tampoco faltar por atender la peticin izango.
de consuelo de una amiga, la llamada de un co- Lagun baten kontsolamendu eskaeraz arduratzea
nocido, de alguien que demande su solidaridad. ere ez da faltako, ezagun baten deia, bere solidarita-
tea eskatzen duen norbaitena.
NO. Este ao simplemente NO estar.
EZ. Aurten aurten sinpleki EZ da egongo.
Compartir ausencia con otra jovencsima vecina
que a su lado descubrir lo que son nuestras fiestas. Ez egote hori herriko bizilagun gaztetxo batekin
Unas fiestas que nunca conoci porque acababa de elkarbanatuko du, eta bere ondoan gure jaiak no-
llegar a nuestro pueblo, Burlada, Burlata, acogedor lakoak diren ezagutuko du. Jai hauek ez ditu behin
pero que nicamente pudo despedirla. ere ezagutu gaztetxoak gure herrira ailegatu be-
rri zelako, Burlada, Burlata, abegikorra baina agur
Dos vecinas menos. Ni una ms. bakarrik esan ahal izan ziona.

Fiesta, alegra, jolgorio, risas,.. Bi bizilagun gutxiago. Emakumeen hilketa gehiago-


Recuerdo, recuerdos, presencia,. rik ez.

Este ao ha sido especialmente duro, pero en los Jaiak, alaitasuna, zalaparta, irriak
momentos difciles nos descubrimos seres huma- Oroitzapena, oroitzapenak, presentziak
nos. Cuando topamos con la crudeza de los mo-
delos que no cambian, con la violencia que mata, Urte hau bereziki gogorra izan da, baina momentu
agrede o arrincona a las mujeres por el hecho de zailetan gizakiak aurkitzen ditugu. Aldatzen ez diren
serlo, tomamos conciencia de qu somos y de qu ereduen gordintasuna topatzen dugunean, emaku-
queremos ser. meak hil, jipotu eta baztertzen dituzten indarkeriak,
emakume izate hutsagatik, zer garen eta zer izan
En el espacio comn de nuestra convivencia faltan nahi dugunaren kontzientzia hartzen dugu.
dos mujeres. Para reconstruirlo, queremos sumar
a su recuerdo la reflexin, el deseo de cambio, los Gure elkarbizitzaren gune ohikoan bi emakume falta
medios necesarios para vivir libres de violencia de ditugu. Berreraikitzeko, beraien oroitzapenari haus-
gnero en las calles y en las casas. narketa, aldaketaren nahia eta kale eta etxeetan ge-
nero indarkeririk gabe bizitzeko baliabideak gehitu
Que estas fiestas sean ocasin de encuentro, descu- nahi dizkiogu.
brimiento y respeto.
Jai hauek elkartzeko, deskubritzeko eta errespetua-
Blanca, Jeanella, va por vosotras. ren abagune izatea.

Txema Noval Galarraga Blanca, Jeanella, zuengatik da.


Alcalde
Txema Noval Galarraga
Alkatea

3 Fiestas de Burlada
Burlatako Jaiak
Fiestas de Burlada 4
Burlatako Jaiak
5 Fiestas de Burlada
Burlatako Jaiak
Fiestas de Burlada 6
Burlatako Jaiak
BB
Calentando
motores
Sabado 12 Larunbata
TEATRO
,

Trapu Zaharra
A CAL Y CANTO
Hora: 19:30 h.
Lugar: Plaza Francisco Zubiate Parrita
Motorrak
berotzen

ANTZERKIA
Trapu Zaharra
A CAL Y CANTO
Ordua: 19:30 h.
Lekua: Francisco Zubiate Parrita Plazan

Domingo 13 Igandea
11:30 h. Salida de la Txaranga Txogarima 11:30etan Txogarima Txaranga herriko kaleetan
por las calles de la localidad. barrena.

TEATRO ANTZERKIA
Bambala teatro Bambala antzerkia
Frankristina Frankristina
Hora: 19:30 h. Ordua: 19:30 h.
Lugar: Plaza Francisco Zubiate Parrita Lekua: Francisco Zubiate Parrita Plazan

7 Fiestas de Burlada
Burlatako Jaiak
Lunes14

11:30 h. S
 alida de txaranga Turrutxiki desde la 20:00 h. Concierto en el Parque Municipal a
plaza de la Iglesia hacia la plaza de las cargo de Burlatako Txistulariak, con la
Eras. colaboracin de Larratz Dantzari Taldea,
Comparsa de Gigantes y Cabezudos y
12:00 h. Chupinazo anunciador de las fiestas Burlata Herriko Gaiteroak.
desde la plaza de las Eras.
21:30 h. E
 ncierro txiki. Recorrido: calle san
Francisco, tramo comprendido entre Las
A continuacin, salida de la Comparsa de Lavanderas y Mokarte.
Gigantes y Cabezudos de Burlada,
acompaada por Burlata Herriko
Gaiteroak, Burlatako Txistulariak y la 22:00 h. Toro de fuego. Salida por calle san
Banda de Msica de Burlada. Francisco, tramo comprendido entre Las
Lavanderas y Mokarte.
Aperitivo popular en la plaza de las Eras. Para
quien se atreva, fiesta de la espuma.
23:30 h. Verbena con la orquesta AZABACHE
en la plaza Francisco Zubiate Parrita .
12:15 h. S
 alida de txaranga Turrutxiki por las
calles de la localidad desde la plaza de las
Eras. 23:30-03:00 h. Z
 ona Druida HEGOAK.
Reduccin de riesgos asociados al
consumo de drogas; informacin y
17:00 h. En la Casa de Cultura caf concierto para anlisis de sustancias.Acrcate y
todas las personas mayores de Burlada. pregunta! Espacio de las Txoznas.
Actuacin de la orquesta Azabache.
00:05 h. Suelta de vaquillas. Salida por calle san
18:30 h. P
 asacalles con salida desde la plaza Francisco, tramo comprendido entre Las
de las Eras. La Comparsa de Gigantes Lavanderas y Mokarte, amenizada por la
y Cabezudos, Larratz Dantzari Taldea, txaranga Turrutxiki.
Burlata Herriko Gaiteroak, Burlatako
Txistulariak y Banda de Msica de Burlada
recorrern las calles Hilarin Eslava, 00:30 h. Espacio Joven (parking del Soto)
Mayor, Nogalera, Ermita y san Francisco, Concierto: TREMENDA JAURA
para finalizar en el Parque Municipal.
Agradecimiento a la asociacin
Desenfoque por la cesin de fotografas.

Fiestas de Burlada 8
Burlatako Jaiak
Y adems..
PROGRAMA DE LA
PARROQUIA SAN JUAN

19:00 h. I nterpretacin de la Salve de Hilarin


Eslava en la parroquia de san Juan a
cargo de la coral san Juan Bautista.

B PROGRAMA COLECTIVOS
POPULARES DE BURLATA

13:00 h.  L@s queremos en casa en la plaza de


la Iglesia
13:30 h. Eleccin burlads/burladesa del ao

19:45 h. H
en pea Aldabea
14:00 h. Comida popular Etxean nahi ditugu
en las txoznas
17:30 h. Salida de las Peas desde la pea
Karrikagoti.
17:30 h. Karropoteo por las bajeras desde la
plaza Floirac
 omenaje a la ikurria en pea Euskal
Herria
20:00 h. Apertura de las Txoznas
21:30 h. Concierto versiones de Rock en pea
Karrikagoiti
23:00 h. Concierto de KOBAN en las Txoznas
00:00 h. Salida con la Txaranga Jaiak desde la
pea Euskal Herria
00:00 h. Bailables con JOXEAN MENDIZABAL
en Axular
00:00 h. Mejicanas PURO RELAJO en pea
Aldabea
02:00 h. DJ PIFI en pea Aldabea

http://burlatakojaiak17.blogspot.com.es/

9 Fiestas de Burlada
Burlatako Jaiak
14 Astelehena

11:30 h. T
 urrutxiki txaranga Elizako plazatik 20:00 h. Kontzertua Udal Parkean, Burlatako
abiatuta eta Larraeta plazarantz joanen da. Txistulariek emana, Larratz Dantzari
Taldea, Erraldoi eta Buruhandien
Konpartsak eta Burlata Herriko Gaiteroak
12:00 h.  Txupinazoa jaiak iragartzeko, Larraeta lagunduta.
plazan.

21:30 h. Txikientzako entzierroa. Ibilbidea: san


Ondoren Burlatako Erraldoi eta Buruhandien Frantzisko kalea, Arropa Garbitzaileak eta
Konpartsa, Burlata Herriko Gaiteroak, Mokarte kaleen arteko zatian.
Burlatako Txistulariak eta Burlatako
Musika Banda aterako dira.
Herri aperitiboa Larraetako plazan. Apar- 22:00 h. Zezensuzkoa. San Frantzisko kalean
jaialdia ausartenentzat. aterako da, Arropa Garbitzaileak eta
Mokarte kaleen arteko zatian.

12:15 h. T
 urrutxiki txaranga ibiliko da herriko
kaleetan barrena Larraetako plazatik 23:30 h. Dantzaldia Francisco Zubiate Parrita
abiatuta. plazan. AZABACHE orkestraren
emanaldia.

17:00 h. Kultur Etxean kafe-kontzertua Burlatako


adineko pertsona guztiendako. Azabache 23:30-03:00 h. Druida zonaldea HEGOAK.
orkestraren emanaldia. Droga kontsumoari lotuta dauden
arriskuen murrizketa; informazioa eta
sustantzien analisia. Hurbildu eta galdetu!
18:30 h. Karrikadantza Larraeta plazatik Txoznen gunea.
abiatuta. Erraldoi eta Buruhandien
Konpartsak, Larratz Dantzari Taldeak,
Burlata Herriko Gaiteroek, Burlatako 00:05 h. Bigantxak askatzea. San Frantzisko
Txistulariek eta Musika Bandak ibilbidea kalean aterako dira, Arropa Garbitzaileak
eginen dute: Hilarion Eslava, Nagusia, eta Mokarte kaleen arteko zatian.
Intxaustia, Ermita eta san Frantzisko, Udal Turrutxiki txarangarekin girotua.
Parkean amaitzeko.
00:30 h. Gazte-gunea (Zalduko aparkalekua)
Kontzertua: TREMENDA JAURA.
Eskerrik beroenak Desenfoque
Fiestas de Burlada 10 elkarteari argazkiak emateagatik
Burlatako Jaiak
B
Gainera..
SAN JOAN PARROKIAREN 19:45 h. I kurriaren omenaldia Euskal Herria
EGITARAUA pean
20:00 h. Txoznen irekiera
19:00 h. Hilarion Eslavaren Salbea kantatzea
21:30 h. Rock bertsioen kontzertua Karrikagoiti
san Joan parrokian, San Juan Bautista
pean.
abesbatzaren parte-hartzearekin.
23:00 h. KOBAN kontzertua Txoznetan
00:00 h. Jaiak Txarangarekin irteera Euskal
Herria peatik
BURLATAKO HERRI
00:00 h. JOXEAN MENDIZABAL-ekin dantzaldia
ERAKUNDEAK Axular elkartean
00:00 h. PURO RELAJO mejikanak Aldabea
13:00 h. Etxean nahi ditugu Eliza plazan. pean
13:30 h. U
 rteko Burlatarraren hautaketa Aldabea 02:00 h. DJ PIFI Aldabea pean
pean.
14:00 h. H
 erri bazkaria Etxean nahi ditugu
txoznetan. http://burlatakojaiak17.blogspot.com.es/
17:30 h. Peen irteera Karrikagoiti peatik.
17:30 h. Floirak plazatik karropoteoa bajeretatik

11 Fiestas de Burlada
Burlatako Jaiak
Fiestas de Burlada 12
Burlatako Jaiak
13 Fiestas de Burlada
Burlatako Jaiak
Martes15
13:00 h. A
 ctuacin de Larratz Dantzari Taldea
en la plaza de la Iglesia. Ciclo de danzas
Campaneros.

17:30-20:00 h. Parque infantil en la plaza de las


Cofradas.

18:30 h. S
 alida de la Txaranga Txogarima por
las calles de la localidad.

19:00 h. S
 uelta de Vaquillas. Salida por calle
san Francisco, tramo comprendido entre
las Lavanderas y Mokarte, amenizadas
por la Txaranga Txogarima.

19:00 h. E
 spacio infantil en euskera. Txapela
buruan eta dantza munduan plaza de
Francisco Ardanaz Soldau.

19:00 h. Espacio joven (parking del Soto)


Colectivo Disfround de Burlada Grupos
invitados: Herabe, Mi primo el
Chichara-chero, DJs: Adrin Vilches,
Mario Z, Ion Gast y J. de la Torre.

19:00 h. XXX Torneo de Pelota Mano


Ayuntamiento de Burlada Finales
cadete, juvenil y senior. Frontn Askatasuna.
Entrada gratuita con aforo limitado.
8:30 h. D
 ianas: Banda de Msica de Burlada.
20:00 h. A
 ctuacin de Alegras de Burlada y
Coro Rociero. Parque Municipal.
9:00 h. D
 ianas: Burlatako Herriko Gaiteroak y
Burlatako Txistulariak.
20:00 h. B
 ailables de txistu y gaita en la plaza
de la Iglesia.
11:30 h. Salida desde la plaza de las Eras, la
Comparsa de Gigantes y Cabezudos,
Larratz Dantzari Taldea y Banda de Msica 21:30 h. Encierro txiki. Recorrido: calle san
recorrern la calle Lavanderas, hasta plaza Francisco, tramo comprendido entre Las
de la Iglesia. Lavanderas y Mokarte.

11:30-14:00 h. P
 arque infantil en la plaza de las 22:00 h. Toro de fuego. Salida por calle san
Cofradas. Francisco, tramo comprendido entre Las
Lavanderas y Mokarte.
12:00 h. Talleres y juegos de agua infantiles
en castellano en el Parque Municipal. 23:00 h. Fuegos artificiales desde Las Ripas.
Coleccin a cargo de Pirotecnia Fiesta.
12:30 h. Salida de la txaranga Turrutxiki por
las calles de la localidad desde la plaza 23:30 h. Verbena con la orquesta LA BOHEMIA
Eugenio Torres. en la plaza Francisco Zubiate Parrita.

Fiestas de Burlada 14
Burlatako Jaiak
B
Y adems.. PROGRAMA COLECTIVOS
PROGRAMA DE LA POPULARES DE BURLATA
PARROQUIA SAN JUAN
13:00 h. Lunch para los y las vecinas en peas
07:30 h. Salida de los Auroros desde la plaza de Euskal Herria y Aldabea
la Iglesia. 13:00 h. Vermut musical de blues en Axular
11:00 h. M
 isa solemne de la Asuncin de Nuestra 15:00 h. Potxada popular en pea Euskal Herria
Seora de la Asuncin en la parroquia de 17:30 h. Fiesta infantil en pea Euskal Herria
san Juan Bautista.
18:00 h. G
 inkaa en pea Aldabea (con premios)
11:45 h. P
 rocesin con la imagen de la Virgen
de la Asuncin precedida de la Comparsa 19:00 h. V
 ueltica con bici-carro desde la pea
de Gigantes y Cabezudos, Larratz Euskal Herria
Dantzari Taldea, Burlata Herriko Gaiteroak, 22:30 h. Rumbas en Axular
Burlatako Txistulariak y Banda de Msica. 23:00 h. C
 oncierto STRAIKER en pea Euskal
Recorrido: plaza de la Iglesia, Ermita, Herria.
Hilarin Eslava, calle Mayor, la Nogalera,
01:00 h. C
 oncurso de gritos Heavy en pea
Ermita, plaza de la Iglesia.
Euskal Herria

SOL SOSTENIDO
20:30 h. Master Class de Zumba con Itziar Vals. http://burlatakojaiak17.blogspot.com.es/
Plaza Francisco Ardanaz Soldau

15 Fiestas de Burlada
Burlatako Jaiak
15 Asteartea

8:30 h. Dianak: Burlatako Musika Banda. 19:00 h. H


 aur ikuskizuna euskaraz Txapela
buruan eta dantza munduan Francisco
Ardanaz Soldau-n plazan.
9:00 h. Dianak: Burlata Herriko Gaiteroak eta
Burlatako Txistulariak.
19:00 h.
 Burlatako Udala XXX. esku pilota
txapelketa. Finalak kadeteak, gazteak
11:30 h. L
 arraeta plazatik abiatuta Erraldoi eta eta nagusiak. Askatasuna pilotalekuan.
Buruhandien Konpartsa, Larratz Dantzari Doaneko sarrera, eserleku kopuru mugatua.
Taldea eta Burlatako Musika Banda Arropa
Garbitzaileen kalean barna joanen dira
Elizako plazaraino. 19:00 h. Gazte-gunea (Zalduko aparkalekua).
Burlatako Disfround kolektiboaren eskutik.
Parte hartuko duten taldeek: Herabe, Mi
11:30-14:00 h. Haurrentzako parkea primo el Chicharachero eta Djak:
Obrarietako plazan. Adrin Vilches, Mario Z, Ion Gast eta
J. de la Torre.
12:00h. Tailerrak eta ur jolasak haurrentzako
gaztelaniaz. Udal Parkean. 20:00 h. C
 oro Rociero eta Alegras de Burlada
taldeen emanaldia Udal Parkean.
12:30 h. T
 urrutxiki txaranga ibiliko da herriko
kaleetan barrena Eugenio Torres plazatik 20:00 h. D
 antzaldia txistuz eta gaitaz Elizako
abiatuta. plazan.

13:00 h. Larratz Dantzari Taldearen emanaldia 21:30 h. Txikientzako entzierroa. Ibilbidea: san
Eliza plazan. Campaneros dantza zikloa. Frantzisko kalea, Arropa Garbitzaileak eta
Mokarte kaleen arteko zatian.
17:30-20:00 h. H
 aurrentzako parkea
Obrarietako plazan. 22:00 h. Z
 ezensuzkoa. San Frantzisko kalean
aterako da, Arropa Garbitzaileak eta
18:30 h. Txogarima Txaranga ibiliko da herriko Mokarte kaleen arteko zatian.
kaleetan barrena.
23:00 h. Su artifizialak Erripetatik. Pirotecnia
19:00 h. B
 igantxak askatzea. San Frantzisko Fiestaren bilduma.
kalean aterako dira, Arropa Garbitzaileak
eta Mokarte kaleen arteko zatian. 23:30 h. Dantzaldia Francisco Zubiate Parrita
Txogarima txarangak girotua. plazan. LA BOHEMIA orkestraren
emanaldia.

Fiestas de Burlada 16
Burlatako Jaiak
B
Gainera..
SAN JOAN PARROKIAREN BURLATAKO HERRI
EGITARAUA ERAKUNDEAK

7:30 h. E
 gunsentiko kantariak aterako dira 13:00 h. Auzokideentzako luntxa Euskal Herria
Elizako plazatik. eta Aldabea peetan.
11:00 h. M
 eza nagusia Andra Mariaren 13:00 h. B
 ermuta blues musikarekin Axular
Jasokundearen omenez san Joan Bautista elkartean
parrokian. 15:00 h. Herri potxada Euskal herria pean
11:45 h. P
 rozesioa Andra Mariaren 17:30 h. Haur jaia Euskal Herria pean
Jasokundearen irudiarekin, aurretik
Erraldoi eta Buruhandien Konpartsa, 18:00 h. Ginkaa Aldabean (sariekin)
Larratz Dantzari Taldea, Burlata Herriko 19:00 h. K
 arro-txirrindularekin kalejira Euskal
Gaiteroak, Burlatako Txistulariak eta Herria peatik
Musika Banda dituela. Ibilbidea: Elizako 22:30 h. Rumbak Axular elkartean
plaza, Ermita, Hilarion Eslava, kale Nagusia,
23:00 h. S
 traiker taldearen kontzertua Euskal
Intxaustia, Ermita, Elizako plaza.
Herria pean
01:00 h. O
 ihu heavy txapelketa Euskal Herria
SOL SOSTENIDO pean

20:30 h. Zumba Master Klasea Itziar Vals-ekin. http://burlatakojaiak17.blogspot.com.es/


Francisco Ardanaz Soldau plaza.

17 Fiestas de Burlada
Burlatako Jaiak
Fiestas de Burlada 18
Burlatako Jaiak
19 Fiestas de Burlada
Burlatako Jaiak
Miercoles16
8:30 h. Dianas: Banda de Msica de Burlada. 19:00 h. A
 ctuacin del grupo Patxi eta
konpainia. Plaza Francisco Zubiate
Parrita.
9:00 h. Dianas: Burlatako Herriko Gaiteroak y
Burlatako Txistulariak.
19:00 h.  V Torneo de Ftbol - Ayuntamiento
de Burlada U.C.D. Burlads-Divisin
11:00 h. Salida de la Comparsa de Gigantes de Honor Osasuna. Campo de ftbol de
y Cabezudos desde la calle san Juan Erripagaa.
acompaada por Burlata Herriko Gaiteroak
y Burlatako Txistulariak.
20:00 h. Concierto. MARIACHI
INTERNACIONAL JALISKO. Parque
11:30-14:00 h. Parque infantil en la plaza de las Municipal.
Cofradas.

21:30 h. Espacio Joven (parking del Soto)


12:00 h. Talleres y juegos de agua en euskera Concierto: SU TA GAR.
en el Parque Municipal.

21:30 h. Encierro txiki. Recorrido: calle san


12:00 h. Pasacalles de la Banda de Msica de Francisco, tramo comprendido entre Las
Burlada. Lavanderas y Mokarte.

12:30 h. Salida de la txaranga Turrutxiki por 22:00 h. Toro de fuego. Salida por calle san
las calles de la localidad desde la plaza Francisco, tramo comprendido entre Las
Eugenio Torres. Lavanderas y Mokarte.

12:30 h. Homenaje a las mujeres asesinadas 23:30 h. Disco-Mvil en la plaza Francisco


durante el ao 2017 y acto ciudadano en Zubiate Parrita .
su recuerdo en la plaza de Las Eras.
A continuacin Festival de Jotas.

17:30-20:00 h. Parque infantil plaza de las


Cofradas.

18:30 h. Salida de la Txaranga Txogarima por


las calles de la localidad.

19:00 h. Suelta de Vaquillas. Salida por calle


san Francisco, tramo comprendido entre
las Lavanderas y Mokarte, amenizadas por
la Txaranga Txogarima.

Fiestas de Burlada 20
Burlatako Jaiak
Y adems..
PROGRAMA DE LA
ASOCIACIN DE MUJERES DE
BURLADA

11:30 h. Misa en la iglesia san Juan.


14:00 h. Pasacalles.
14:30 h. Comida en Ermitaberri
Inscripciones en Caja Laboral (25):
ES10 30350087070870056640
(Llevar justificante de pago a la comida).
17:00 h. Baile con el grupo AZABACHE.

BAR SIDNEY
20:00 h. Concierto de Kharmia

PROGRAMA COLECTIVOS
POPULARES DE BURLATA
B
12:00 h. Burlatan Kantuz desde la plaza de la
Iglesia. Recorrido: Aldabea, Karrikagoiti,
Euskal Herria y Axular.
15:00 h. Comida popular Euzkaraz bizi nahi
dugu en Axular
17:00 h. Tarde-noche del vicio en pea Aldabea
23:00 h. ESCALOFRO cuentacuentos
erticos en pea Aldabea

http://burlatakojaiak17.blogspot.com.es/

21 Fiestas de Burlada
Burlatako Jaiak
16 Asteazkena
8:30 h. Dianak: Burlatako Musika Banda. 20:00 h. Kontzertua. MARIACHI
INTERNACIONAL JALISKO. Udal
Parkea.
9:00 h. Dianak: Burlatako Gaiteroak eta
Burlatako Txistulariak.
21:30 h. Gazte-gunea (Zalduko aparkalekua)
Kontzertua: SU TA GAR.
11:00 h. Erraldoi eta Buruhandien Konpartsa,
Burlata Herriko Gaitero eta Burlatako
Txistulariekin san Juan kaletik. 21:30 h. Txikientzako entzierroa. Ibilbidea: san
Frantzisko kalea, Arropa Garbitzaileak eta
Mokarte kaleen arteko zatian.
11:30-14:00 h. Haurrentzako parkea
Obrarietako plazan.
22:00 h. Zezensuzkoa. San Frantzisko kalean
aterako da, Arropa Garbitzaileak eta
12:00 h. Haurrentzako ur jokuak eta tailerrak Mokarte kaleen arteko zatian.
euskaraz. Udal Parkea.

23:30 h. Disko-mugikorra Francisco Zubiate


12:00 h. Kalejira Burlatako Musika Parrita plazan.
Bandarekin.

12:30 h. Turrutxiki txaranga ibiliko da herriko


kaleetan barrena Eugenio Torres plazatik abiatuta.

12:30 h. 2017an hildako emakumeen


omenaldia eta bere oroimeneko
ekitaldi hiritarra Larraetako
plazan. Ondoren jota-jaialdia.

17:30-20:00 h. Haurrentzako parkea


Obrarietako plazan.

18:30 h. Txogarima Txaranga ibiliko da herriko


kaleetan barrena.

19:00 h. Bigantxak askatzea. San Frantzisko


kalean aterako dira, Arropa Garbitzaileak
eta Mokarte kaleen arteko zatian.
Txogarima txarangak girotua.

19:00 h. Patxi eta Konpainia emanaldia.


Francisco Zubiate Parrita plazan.

19:00 h.  V Futbol Txapelketa - Burlatako


Udala U.C.D. Burlads-Divisin de Honor
Osasuna Erripagaako futbol zelaia.

Fiestas de Burlada 22
Burlatako Jaiak
Gainera..

B
BURLATAKO EMAKUMEEN
ELKARTEAREN EGITARAUA

11:30 h. Meza san Juan elizan.


14:00 h. Kalejira.
14:30 h. Bazkaria Ermitaberri ikastetxean.
Izena ematea Laboral Kutxan (25)
ES10 30350087070870056640
(Bazkarira ordainagiria eraman).
17:00 h. Dantzaldia AZABACHE taldearekin.

BAR SIDNEY
20:00 h. Kharmia taldearen kontzertua

BURLATAKO HERRI
ERAKUNDEAK

12:00 h. Burlatan Kantuz Eliza plazatik. Ibilbidea:


Aldabea, Karrikagoiti, Euskal Herria eta
Axular.
15:00 h. Herri bazkaria Euskaraz bizi nahi
dugu Axular elkartean.
17:00 h. Bizio arratsalde-gau Aldabea pean.
23:00 h. HOTZIKARA ipuinkontalari
erotikoak Aldabea pean.

http://burlatakojaiak17.blogspot.com.es/

23 Fiestas de Burlada
Burlatako Jaiak
Fiestas de Burlada 24
Burlatako Jaiak
25 Fiestas de Burlada
Burlatako Jaiak
Jueves17
8:30 h. Dianas: Banda de Msica de Burlada. 20:00 h. Espacio infantil. Circo The rise of
the full moon. Parque Municipal.
9:00 h. Dianas: Burlatako Herriko Gaiteroak y
Burlatako Txistulariak. 20:00 h. Bailables de txistu y gaita en la plaza
de la Iglesia.
10:30 h. Salida de la Txaranga Txogarima
por las calles de la localidad, hacia la 20:00 h. Espacio joven (parking del Soto)
Nogalera. Concierto: TRIKITEENS.

11:00 h. Salida de la Comparsa de Gigantes y 21:30 h. Encierro txiki. Recorrido: calle san
Cabezudos desde la calle Merindad de Francisco, tramo comprendido entre Las
Sangesa 25 (nave de obras) acompaada Lavanderas y Mokarte.
por Burlata Herriko Gaiteroak y Burlatako
Txistulariak.
22:00 h. Toro de fuego. Salida por calle san
Francisco, tramo comprendido entre Las
14:30 h. Comida popular de calderetes. A Lavanderas y Mokarte.
continuacin de la comida animacin
musical. Parque de la Nogalera.
22:30 h. Espacio joven (parking del Soto)
Concierto: TRIKITEENS.
16:00 h. Salida de la txaranga Turrutxiki por la
Nogalera.
23:30 h. Disco-Mvil en la plaza Francisco
Zubiate Parrita .

Fiestas de Burlada 26
Burlatako Jaiak
B Y adems..
PROGRAMA COLECTIVOS
POPULARES DE BURLATA

17:00 h. Campeonato de Soka-tira con premios


en la Nogalera zona Aldabea
17:30 h. Bajadika del Arga
17:30 h.TXENTE BLADER COVERS ROCK.
Versiones de rock desde los 80 hasta hoy
en la Nogalera zona Aldabea
22:30 h. Concierto de IPAR FOLK presentando
su ltimo disco en pea Aldabea
00:00 h. Batukada por las calles del pueblo
desde pea Euskal Herria
01:00 h. DJ PIFI en pea Aldabea

http://burlatakojaiak17.blogspot.com.es/

27 Fiestas de Burlada
Burlatako Jaiak
17 Osteguna

8:30 h. Dianak: Burlatako Musika Banda. 20:00 h. Dantzaldia txistuz eta gaitaz
Elizako plazan.
9:00 h. D
 ianak: Burlatako Herriko Gaiteroak eta
Burlatako Txistulariak. 20:00 h. Gazte-gunea (Zalduko aparkalekua).
Dantzaldia: TRIKITEENS.
10:30 h. Txogarima Txaranga ibiliko da herriko
kaleetan barrena, Intxaustirantz. 21:30 h. T
 xikientzako entzierroa. Ibilbidea:
san Frantzisko kalea, Arropa
Garbitzaileak eta Mokarte kaleen arteko
11:00 h. Erraldoi eta Buruhandien Konpartsa, zatian.
Burlata Herriko Gaitero eta Burlatako
Txistulariekin obretako biltegitik aterako
da (Zangozako Merinaldea, 25). 22:00 h. Zezensuzkoa. San Frantzisko kalean
aterako da, Arropa Garbitzaileak eta
Mokarte kaleen arteko zatian.
14:30 h. K aldereteen herri-bazkaria.
Bazkaria bukatuta, musika animazioa.
Intxaustian. 22:30 h. Gazte-gunea (Zalduko aparkalekua).
Dantzaldia: TRIKITEENS.
16:00 h. Turrutxiki txaranga ibiliko da
Intxaustian. 23:30 h. Disko-mugikorra Francisco
Zubiate Parrita plazan.
20:00 h. Haur ikuskizuna. Zirko The rise of
the full moon. Udal parkea.

Fiestas de Burlada 28
Burlatako Jaiak
B
Gainera..
BURLATAKO HERRI
ERAKUNDEAK

17:00 h. Sokatira txapelketa sariekin Intxaustiko


Aldabearen esparruan
17:30 h. Arga jeitsiera
17:30 h. T XENTE BLADER COVERS ROCK.
80.hamarkadatik gaur arte rock bertsioak
Aldabearen esparruan.
22:30 h. IPAR FOLK taldearen kontzertua bere
azken diska aurkezteko Aldabea pean.
00:00 h. Batukada Euskal Herria peatik abiatuta.
01:00 h. DJ PIFI Aldabea Pean

http://burlatakojaiak17.blogspot.com.es/

29 Fiestas de Burlada
Burlatako Jaiak
Fiestas de Burlada 30
Burlatako Jaiak
31 Fiestas de Burlada
Burlatako Jaiak
Viernes18

8:30 h. Dianas: Banda de Msica de Burlada. 18:30 h. Salida de la Txaranga Txogarima por
las calles de la localidad.
9:00 h. Dianas: Burlatako Herriko Gaiteroak y
Burlatako Txistulariak. 19:00 h. Suelta de vaquillas. Salida por calle
san Francisco, tramo comprendido entre
Las Lavanderas y Mokarte, animada por la
10:30 h. Txupinazo infantil en la plaza de las Txaranga Txogarima.
Eras.

19:00 h. Espacio infantil. Teatro en castellano


10:45 h. Pasacalles de la Corporacin On air. Plaza de Francisco Ardanaz
Txiki con la Comparsa de Gigantes y Soldau.
Cabezudos, Larratz Dantzari Txiki Taldea,
Burlata Herriko Gaiteroak y Burlatako
Txistulariak. 20:00 h. Jotas en el Parque Municipal.

11:30 h. Actuacin de Larratz Dantzari Txiki 20:00 h. Bailables de txistu y gaita en la plaza
Taldea en Parque Municipal. de la Iglesia.

11:30 h. Pasacalles Banda Municipal de 21:30 h. Encierro txiki. Recorrido: calle san
Burlada por las calles de la localidad. Francisco, tramo comprendido entre Las
Lavanderas y Mokarte.
11:30-14:00 h. Parque infantil en la plaza de las
Cofradas. 22:00 h. Toro de fuego. Salida por calle san
Francisco, tramo comprendido entre Las
Lavanderas y Mokarte.
13:30 h. Sanferminazo. Encierro infantil con toros
hinchables gigantes. Calle san Francisco.
23:30 h. Actuacin del grupo Dos pjaros y
un tro versiones de Sabina y Serrat en
17:30-20:00 h. Parque infantil en la plaza de las la plaza Francisco Zubiate Parrita.
Cofradas.

00:30 h. Espacio joven (parking del Soto).


Concierto: GATILLAZO.

Fiestas de Burlada 32
Burlatako Jaiak
B
Y adems.. PROGRAMA DE LA
PARROQUIA SAN JUAN
SOL SOSTENIDO 12:00 h. M
 isa y ofrenda floral infantil.
20:30 h. Master Class de HIP HOP con Delia
Aranaz. Plaza Francisco Ardanaz Soldau

BAR SIDNEY PROGRAMA COLECTIVOS


23:00 h. Espectculo de fuego POPULARES DE
BURLATA
BAR LA TOSKANA
00:00 h. Espectculo de fuego 12:00 h. E xhibicin de corte con motosierra y
pincho-pote en pea Aldabea
BAR NAHIA 12:00 h. Poteo baserritarra desde la pea
23:00 h. Concierto acstico ARO PLUMIER Euskal Herria
13:00 h. Concurso de cocina en pea Aldabea
14:30 h. Comida de la juventud en las txoznas
14:30 h. C
 omida de sidrera en la pea Euskal
Herria
15:00 h. Comida degustacin en pea Aldabea
17:00 h. Karaoke en pea Euskal Herria
17:00 h. Fiesta infantil en pea Karrikagoiti
17:30h. Juegos para jvenes en las txoznas
18:00 h. Monlogos con Movimiento Bola
en la pea Aldabea
19:30 h. Kalejira con la elektrotxaranga
ELEKTROTXUFLA desde txoznas
21:00 h. Concierto de BILUZIK en las Txoznas
22:30 h. Karaoke en Axular
23:00 h. Concierto PROYECTO PEZ en las
Txoznas
00:00 h. Concierto NEKEZ en pea Aldabea
02:00 h. Concierto HAGOAN en la pea
Aldabea

http://burlatakojaiak17.blogspot.com.es/

33 Fiestas de Burlada
Burlatako Jaiak
18 Ostirala

8:30 h. Dianak: Burlatako Musika Banda. 18:30 h. Txogarima Txaranga ibiliko da herriko
kaleetan barrena.

9:00 h. Dianak: Burlatako Gaiteroak eta Burlatako


19:00 h. Bigantxak askatzea. San Frantzisko
Txistulariak.
kalean aterako dira, Arropa Garbitzaileak
eta Mokarte kaleen arteko zatian.
10:30 h. Haurren txupinazoa Larraeta Txogarima Txarangak girotua.
plazan.
19:00 h. Haur ikuskizuna antzerkia gazteleraz
10:45 h. Udalbatza Txikiaren kalejira, On air Francisco Ardanaz Soldau plaza.
Erraldoi eta Buruhandien Konpartsak,
Larratz Dantzari Txiki Taldeak, Burlatako 20:00 h. Jotak. Udal parkean.
Herriko Gaiteroak y Burlatako Txistulariek
lagunduta.
20:00 h. Dantzaldia txistuz eta gaitaz Elizako
plazan.
11:30 h. Larratz Dantzari Txiki Taldearen
emanaldia Udal Parkean.
21:30 h. Txikientzako entzierroa. Ibilbidea: san
Frantzisko kalea, Arropa Garbitzaileak eta
11:30 h. Kalejira Burlatako Musika Mokarte kaleen arteko zatian.
Bandarekin.

22:00 h. Zezensuzkoa. San Frantzisko kalean


11:30-14:00 h. Haurrentzako parkea aterako da, Arropa Garbitzaileak eta
Obrarietako plazan. Mokarte kaleen arteko zatian.

13:30 h. Sanferminazo. Haurrentzako entzierroa,


23:30 h. Kontzertua Dos pjaros y un
zezen puzgarri erraldoiekin, san Frantzisko
tro, Sabinaren eta Serraten bertsioak
kalea.
Francisco Zubiate Parrita plazan.

17:30-20:00 h. Haurrentzako parkea


Obrarietako plazan. 00:30 h. Gazte-gunea (Zalduko aparkalekua).
Kontzertua: GATILLAZO.

Fiestas de Burlada 34
Burlatako Jaiak
B
BURLATAKO HERRI
ERAKUNDEAK

Gainera.. 12:00 h. M

12:00 h. B
 otozerra erakustaldia eta pintxo pote
Aldabea pean.
 aserritar poteoa Euskal Herria peatik
abiatuta.
SOL SOSTENIDO 13:00 h. Sukaldaritza txapelketa Aldabea pean
20:30 h. HIP HOP Master Klasea Delia 14:30 h. Gazteentzako bazkaria txoznetan
Aranaz-ekin. Francisco Ardanaz
Soldau plaza. 14:30 h. Sagardotegia Euskal Herria pean
15:00h. Bazkari dastaketa Aldabea pean
17:00 h. Karaoke Euskal Herria pean
BAR SIDNEY 17:00 h. Haur jaia Karrikagoiti pean
23:00 h. Suzko ekitaldia 17:30h. Gazteentzako jolasak txoznetan
18:00 h.  Movimiento Bola-rekin monologoak
Aldabea pean
BAR LA TOSKANA
19:30 h. E
 LEKTROTXUFLA Elektrotxarangarekin
00:00 h. Suzko ekitaldia kalejira Txoznetatik abiatuta.
21:00 h. B
 ILUZIK taldearekin kontzertua
txoznetan
BAR NAHIA
22:30 h. Karaoke Axular elkartean
23:00 h. ARO PLUMIER Taldearekin kontzertu
acustikoa 23:00 h. PROYECTO PEZ taldearen kontzertua
txoznetan.
00:00 h. NEKEZ taldearen kontzertua Aldabea
SAN JOAN PARROKIAREN pean.
EGITARAUA 02:00 h. HAGOAN taldearen kontzertua
12:00 h. Meza eta haur lore eskaineza Aldabea pean

http://burlatakojaiak17.blogspot.com.es/

35 Fiestas de Burlada
Burlatako Jaiak
Fiestas de Burlada 36
Burlatako Jaiak
37 Fiestas de Burlada
Burlatako Jaiak
Sabado 19
9:00 h. Dianas: Burlatako Herriko Gaiteroak y
Burlatako Txistulariak.
11:00 h. Concentracin de gigantes. Plaza de
Las Eras.
11:30-14:00 h. Parque infantil-juvenil en la
plaza las Cofradas.
12:00 h. Encuentro Arroces del Mundo.
Colegio Ermitaberri.
12:30 h. Salida de la txaranga Turrutxiki por
las calles de la localidad desde la plaza
Eugenio Torres.
13:30 h. Acto de despedida de la comparsa
de Gigantes y Cabezudos en la plaza
de Las Eras
17:30-20:00 h. Parque infantil-juvenil en la
plaza las Cofradas.
18:00 h. Chocolatada infantil. Carpa de la zona
joven (parking del Soto).
20:00 h. Deporte rural. Jornada del campeonato
navarro de pruebas combinadas. Plaza de
las Eras.
20:00 h. Concierto de la Banda de Msica de
Burlada. Parque Municipal.
20:00 h. Bailables de txistu y gaita en la plaza
de la Iglesia.
21:30 h. Encierro txiki. Recorrido: calle san
Francisco, tramo comprendido entre Las
Lavanderas y Mokarte.
22:00 h. Toro de fuego. Salida por calle san
Francisco, tramo comprendido entre Las
Lavanderas y Mokarte.
23:30 h. Mejicanas PURO RELAJO en la plaza
Francisco Zubiate Parrita.
00:30 h. Espacio joven (parking del Soto).
Concierto: LOS ZOPILOTES
TXIRRIAUS.

Fiestas de Burlada 38
Burlatako Jaiak
B Y adems..
PROGRAMA DE LA
ASOCIACIN ANTIGUOS DE
BURLADA BARRACHICHAR

12:00 h. Misa en la parroquia de Nuestra Seora


de la Asuncin.
13:00 h. Actuacin del grupo LOS TENAMPAS
en la calle Las Maestras.
14:30 h. Comida popular en el Centro de
Mayores. A continuacin baile.

PROGRAMA COLECTIVOS
POPULARES DE BURLATA

13:00 h. Vermut y monlogos en Axular


14:30 h. Comida de las peas en pea
Karrikagoiti
16:30 h. Bailables con DRINDOTS en pea
Karrikagoiti
19:00 h. Salida de las Peas con la Txaranga
Jaiak desde pea Karrikagoiti
23:00 h. Bailables con SANTXOTENA en la
pea Aldabea
23:00 h. Concierto de HIBAKUSHA en las
txoznas
01:30 h. DJ PIFI en pea Aldabea

http://burlatakojaiak17.blogspot.com.es/

39 Fiestas de Burlada
Burlatako Jaiak
19 Larunbata
9:00 h. Dianak: Burlatako Gaiteroak eta Burlatako 20:00 h. Herri kirolak. Proba konbinatuen
Txistulariak. Nafarroako txapelketaren jardunaldia.
Larraetako plazan.

11:00 h. Erraldoien topaketa. Larraetako plaza.


20:00 h. Burlatako Musika Bandaren
kontzertua Udal Parkean.
11:30-14:00 h. Haurrentzako eta gazteentzako
parkea Obrarietako plazan.
20:00 h. Dantzaldia txistuz eta gaitaz Elizako
plazan.
12:00 h. Munduko arrozen topaketa Ermitaberri
ikastetxean.
21:30 h. Txikientzako entzierroa. Ibilbidea: san
Frantzisko kalea, Arropa Garbitzaileak eta
12:30 h.Turrutxiki txaranga ibiliko da herriko
kaleetan barrena Eugenio Torres plazatik Mokarte kaleen arteko zatian.
abiatuta.
22:00 h. Zezensuzkoa. San Frantzisko kalean
13:30 h. Erraldoi Eta Buruhandien aterako da, Arropa Garbitzaileak eta
Konpartsari Agurra Larraeta Plazan Mokarte kaleen arteko zatian.

17:30-20:00 h. Haurrentzako eta 23:30 h. Mejikanak PURO RELAJO Francisco


gazteentzako parkea Zubiate Parrita plazan.
Obrarietako plazan.
00:30 h. Gazte-gunean (Zalduko aparkalekua).
18:00 h. Haurrendako txokolate jatea. Kontzertua: LOS ZOPILOTES
Gaztegunearen karpan (Zalduko TXIRRIAUS.
aparkalekua).

Fiestas de Burlada 40
Burlatako Jaiak
B
Gainera..
BARRACHICHAR ANTIGUOEN
ELKARTEAREN EGITARAUA

12:00 h. Meza Andra Mariren Jasokundoaren


elizan.
13:00 h. LOS TENAMPAS taldearekin ekitaldia
Maistrak kalean.
14:30 h. Herri bazkaria adinekoen etxean.
Ondoren dantzaldia.

BURLATAKO HERRI
ERAKUNDEAK

13:00 h. Bermuta eta bakarrizketak Axular


elkartean.
14:30 h. Peen bazkaria Karrikagoiti pean.
16:30 h. DRINDOTS taldearekin dantzaldia
Karrikagoiti pean.
19:00 h. Peen irteera Jaiak txarangarekin
Karrikagoti peatik abiatuta.
23:00 h. SANTXOTENA-rekin dantzaldia
Aldabea pean
23:00 h. HIBAKUSHA taldearen kontzertua
txoznetan.
01:30 h. DJ PIFI Aldabea pean.

http://burlatakojaiak17.blogspot.com.es/

41 Fiestas de Burlada
Burlatako Jaiak
Fiestas de Burlada 42
Burlatako Jaiak
43 Fiestas de Burlada
Burlatako Jaiak
Primer Lehenengo Primer Lehenengo
premio saria premio saria
Desde el cielo tambin se ven las fiestas Categoria infantil/Haurren lehengo saria
Autora/Egilea: Desire Lara Denia Autor/Egilea: Daniel Egea Los Arcos

Primer Lehenengo Primer Lehenengo


premio saria premio saria
Concurso fotografia/ Argazki lehiaketa Fotografia modalidad infantil/Haurren argazki lehiaketa
Autor/Egilea: Kike Balenzategui Arbizu Autora/Egilea: Miren Martinez Rabal

Fiestas de Burlada 44
Burlatako Jaiak
45 Fiestas de Burlada
Burlatako Jaiak
BB
Recorridos de BURLATAKO
la Comparsa de Gigantes y Buruhandi eta Erraldoi
Cabezudos de Burlada Konpartsaren ibilbidea
DA 14 EGUNA 14
12:00 h. AYUNTAMIENTO. 12:00 h. UDALETXEA.
San Francisco - Hilarin Eslava - santa Quiteria - Hi- San Frantzisko - Hilarion Eslava, santa Kiteria - Hila-
larin Eslava - Merindad de Sangesa - san Miguel - rion Eslava Zangoza Merinaldea - San Migel - Iturria
La Fuente - Mayor - Joaqun Azcarate - Ermita - Las - Nagusia - Joaqun Azcarate - Ermita - Maistrak
Maestras - san Francisco - san Juan. San Frantzisko - San Joan.
18:30 h. AYUNTAMIENTO. 18:30 h. UDALETXEA.
San Francisco - Hilarin Eslava - Mayor - La Nogalera San Frantzisko - Hilarin Eslava - Nagusia - Intxaustia
- Ermita San Frantzisko - Udal Parkea. Txistu alar-
- Ermita - san Francisco - Parque Municipal. Actuacin
dearen parte hartzea San Frantzisko Zaldua- San
en el alarde de txistus - san Francisco - Soto - san Juan.
Joan.
DA 15
EGUNA 15
11:00 h. PLAZA DEL ARGA.
11:00 h. ARGA PLAZA
San Francisco - Las Eras - Las Lavanderas - plaza de San Frantzisko - Larraeta plaza Arropa garbitzai-
la Iglesia. Al finalizar la misa, los gigantes bailarn en el leak Elizaren plaza. Meza bukatu ondoren, erral-
altar de la iglesia. doiek aldabean dantzatuko dute.
Procesin desde la plaza de la Iglesia - Ermita -Hilarin Prozesioa eliza plazatik - Ermita -Hilarion Eslava -
Eslava - Mayor - La Nogalera - Ermita - plaza de la Igle- Nagusia - Intxaustia - Ermita Eliza plaza. Itzulera
sia. Regreso al Ayuntamiento desde la plaza de la Igle- Udaletxera Eliza plazatik, Ermita, Maistrak, Larraeta
sia - Ermita - Las Maestras - plaza Las Eras - san Juan. plaza, San Joan.

DA 16 EGUNA 16
11:00 h. C/ SAN JUAN, 5 11:00 h. SAN JOAN KALEA 5
La Asuncin Elizgibela plaza Francisco Ardanaz Andre Mariaren Jasokundea Elizgibela Frantzisko
(baile al monolito de Francisco ardanaz Soldau) san ardanaz plaza (Frantzisko Ardanaz Soldau mono-
Francisco Auzolan Ermita Las Maestras plaza litoari dantza) san Frantzisko Auzolan Ermita
de Las Eras san Francisco Basilio Armendariz Maistrak Larraetako plaza san Frantzisko
Ezpondoa plaza Francisco Zubiate Parrita Mayor Basilio Armendariz Ezpondoa Francisco Zubiate
Merindad de Sangesa. Parrita plaza - Nagusia Zangoza Merindadea.

DA 17 EGUNA 17
11:00 h. MERINDAD DE SANGESA, 25 11:00 h. ZANGOZA MERINALDEA 25
Fulgencio Sanchez Landazbal Villa De Lanz Fulgencio Sanchez Landazabal Lantz Hiria
Merindad de Sangesa Concejo de Azpa Ronda Zangoza Merinaldea Azpa Kontzejua Benten In-
de Las Ventas Batondoa plaza Ezkabazabal Ezka- gurubidea Batondoa Ezkabazabal Plaza Ezka-
babide Mayor san Francisco Soto san Juan. babide Nagusia san Frantzisko Zaldua san
Joan.
DA 18
EGUNA 18
10:30 h. AYUNTAMIENTO
10:30 h. UDALETXEA
San Francisco Las Lavanderas Ezpondoa - Parque
San Frantzisko Arropa Garbitzaileak Ezpondoa
Municipal Ezpondoa Las Maestras -Mayor Hila-
Udal Parkea Ezpondoa Maistrak -Nagusia Hila-
rin Eslava Ermita La Nogalera Soto san Juan. rion Eslava Ermita Intxaustia Zaldua San Joan.

DA 19 EGUNA 19
11:00 h. AYUNTAMIENTO CONCENTRACIN DE 11:00 h. UDALETXEAN ERRALDOIEN 25.URTEU-
GIGANTES 25 ANIVERSARIO RRENAREN KONTZENTRAZIOA.
San Francisco - Hilarin Eslava - Merindad de Sange- San Frantzisko - Hilarion Eslava Zangoza Merinda-
sa - San Blas - Batondoa plaza Ezkabazabal - La dea - san Blas Batondoa Ezkabazabal plaza - In-
Nogalera -Ermita - Las Maestras - plaza de Las Eras txaustia - Ermita - Maistrak Larraetako plaza.
13:30 Acto de despedida de la Comparsa de Gigan- 13:30 Erraldoi eta Buruhandien Konpartsari agurra
tes y Cabezudos en la plaza de Las Eras. Larraeta plazan

Fiestas de Burlada 46
Burlatako Jaiak
47 Fiestas de Burlada
Burlatako Jaiak
BB ARROCES
del mundo ARROZAK
Sabado 19
agosto
,

Patio del colegio Ermitaberri

11:30 h. Preparacin de los arroces

13:00 h. Degustacin
En este acto promovido por el rea de Diversi-
dad Cultural y Migracin las cuadrillas inscritas
elaborarn distintos platos de arroz conforme a
su cultura o gustos, compartiendo con el resto de
participantes y las personas asistentes la receta,
la elaboracin de los mismos y una degustacin.
El objetivo es compartir a travs del arroz, ele-
mento comn a muchas culturas, la riqueza de la
diversidad y al mismo tiempo disfrutar de un es-
pacio de encuentro intercultural entre burladeses
y burladesas.
MUNDUKO

abuztuak 19
Larunbatean

Ermitaberri Ikastetxeko Jolastokia

11:30 h. Arrozak prestatzea

13:00 h. Arrozak dastatzea


Kultur Aniztasun eta Migrazioaren Alorrak sus-
tatzen duen ekitaldi honetan, izena eman duten
koadrilek arroz plater ezberdinak prestatuko dituz-
te, beren kulturaren edo gustuen arabera, gaine-
rako partaideekin eta bertaratutakoekin errezeta,
arrozak prestatzea eta dastatzea partekatzeko.
Arroza kultura anitzen elementu bat izanik, hel-
burua arrozaren bidez aniztasunaren aberasta-
suna partekatzea da eta aldi berean, burlatarrak
kultura arteko topagune batez goza daitezen.

11:30 h. arrozen prestaketa hasiko da eta 13tik au-


11:30 h. Se iniciar la preparacin de los arroces y rrera dastatzea. Euro baten truke bertaratutakoen
a partir de las 13 h. comenzar la degustacin. Por artean txartel batzuk banatuko dira eta hauekin
un euro se repartirn entre las personas asisten- edari bat hartu, arroz guztiak dastatu (bukatu arte)
tes unos vales que darn derecho a una bebida, a eta errezeta inprimatuak lortzeko eskubidea iza-
degustar todos los arroces (hasta que se acaben) nen dute.
y a las recetas impresas de los mismos.

Fiestas de Burlada 48
Burlatako Jaiak
DA DE LOS KALDERETE-
Calderetes Eguna
jueves 17 abuztuak 17
osteguna

agosto
Inscripcin: 15 euros. En la Casa Cultura hasta el Izen ematea: 15 euro. Kultur Etxean abuztuaren 10ra
10 de agosto de 8:00 a 14:00 h. Cada lote est arte 8:00etatik 14:00etara. Sorta bakoitzean dagoe-
compuesto por: 1 fardo de lea, 3 barras de pan, na: egur haxe bat, hiru ogi, hiru kg. untxi, hiru kg. pa-
3 kg. de conejo, 3 kg. de patatas, 1 meln y 3 bol- tata, meloi bat eta 3 zabor poltsa birziklatzeko. Egur
sas de basura para reciclar. Se podrn comprar haxe solteak erosi ahalko dira bi euroan alea.
fardos de lea a 2 euros.
Banatzeko ordutegia: 9:00etik 12:00etara. Ibilgailuak
Horario de reparto: De 9:00 h. a 12:00 h. Los ve-
Intxaustian sartzeko goiko bidetik sartu ahalko dira
hculos slo podrn entrar en la Nogalera por el
bakarrik, beharrezkoa den materiala deskargatzeko.
camino de arriba para descargar el material ne-
cesario. A continuacin debern abandonar el Segidan parketik atera beharko dute. Ibilgailuak zubi
parque. La entrada es por la zona del puente viejo zaharraren zonaldetik sartuko dira eta atera berriz,
y la salida por la zona del antiguo matadero. En lehenagoko hiltegitik. Debekatua dago Intxaustiko
todo momento, queda prohibida la circulacin de berdegunetan ibilgailuak ibiltzea. Era berean, ezin da
vehculos por las zonas verdes de la Nogalera y la goiko bidean eta berdegunetan surik piztu.
realizacin de fuego tanto en el camino de arriba
como en la zona verde.

49 Fiestas de Burlada
Burlatako Jaiak
EL CONSUMO DE ALCOHOL U OTRAS DROGAS
DURANTE LA ADOLESCENCIA PROVOCA DAOS EN EL CEREBRO
(Afecta al aprendizaje, la memoria, la impulsividad y la emotividad)

TODOS SOMOS RESPONSABLES


T, QU ESTS HACIENDO?
MENSAJE EN UNA BOTELLA

Desde el Programa de Infancia y Familia de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Burlada, quereos
desearos que pasis unas fiestas maravillosas y compartir con todo el pueblo un mensaje importante: Cui-
demos de nuestros adolescentes, cuidemos de nuestras adolescentes! Que disfruten las fiestas con cabeza!

Este ao, de nuevo, os presentamos una botella de agua con mensaje:, SOY UN TESORO, BBEME, que se
repartir gratuitamente en los espacios de fiesta.

Que puedan divertirse y cuidarse.


SALUD!

ALKOHOLA EDO BESTE DROGEN KONTXUMOAK


NERABEZAROAN BURBUINEAN KALTEAK ERAGITEN DITU
(ikaste prozesuari, memoriari, oldakortasunari eta hunkiberatasunari eragiten dio)

GUZTIOK GARA ARDURADUNAK.


ZU, ZER ARI ZARA EGITEN?
MEZUA BOTILAN

Burlatako Udalako Zerbitzu Sozialeetako Haur eta Familiako Programatik jai zoragarriak opa dizuegu eta herri
guztiarekin honako mezua partekatu nahi dugu: Gure nerabeak zain ditzagun, jaietaz disfruta dezaten burua
galdu gabe. Parrandan ibili, ganbara erabili.

Urte honetan butil berri bat aurkezten dizuegu butil, ALTXOR BAT NAIZ, EDAN NAZAZU mezuarekin, hauek
jai guneetan banatuko dira doan.

Ongi pasa eta zain dezaten.


OSASUNA!

Fiestas de Burlada 50
Burlatako Jaiak
51 Fiestas de Burlada
Burlatako Jaiak
Fiestas de Burlada 52
Burlatako Jaiak
Eraso sexistarik
gabeko jaien alde
Por unas
fiestas libres
de agresiones
Burlatako Udala
Berdintasunaren Batzordea
sexistas
Ayuntamiento de Burlada
rea de Igualdad

EN FIESTAS, EZ - ETZA
EL NO SIGUE SIENDO NO BETI DA
SI NO TE APETECE, DI NO. No tienes por qu EZ - ETZ
soportar ninguna conducta sexual contra tu vo-
G
 OGORIK EZ BADUZU EZETZ ESAN. Ez
luntad.
duzu inolako jokabide sexualik jasan behar zure
NO TE SIENTAS CULPABLE, por decir que no borondatearen kontra.
y tampoco si, a pesar de ello, te fuerzan a man-
tener una relacin sexual. E
 Z USTE ERRUDUN ZARENIK ezetz esatea-
Si presencias una agresin machista, del tipo gatik, ez eta sexu harremana izatera behartzen
que sea, no te unas ni mires para otro lado: bazaituzte ere, nahiz eta zuk ezetz esan.
Responde, rechaza y presta tu ayuda!
ZER EGIN DUELA GUTXI GERTATURIKO
QU HACER EN CASO DE AGRESIN SE- ERASO SEXUAL BATEN AURREAN?
XUAL RECIENTE? 1. B
 erehalako eraso baten aurrean, ahal ba-
1. Ante un ataque inminente, si puedes, acude a duzu, poliziarengana jo zu babes zaitzan
la polica para que te proteja (Polica Municipal (Udaltzaingoa 948 242 542 edo SOS NAFA-
948 242 542 SOS NAVARRA - 112). RROA - 112).
2. No te laves ni te cambies de ropa. Si has su- 2. E
 z garbitu ez eta arropaz aldatu ere. Era-
frido una agresin por va bucal, trata de no soa ahoaren bidez jasan baduzu, ez jan eta
comer ni beber, ya que podras eliminar prue- ez edan froga garrantzitsuak ezabatuko dituzu
bas esenciales.
eta.
3. Cuntaselo a una persona de confianza y so-
3. K
 onfiantzazko pertsona bati esan eta la-
licita su ayuda.
guntza eskatu.
4. Acude al hospital ms cercano. Si eres ex-
4. H
 urbilen duzun ospitalera joan. Atzerritarra
tranjera y an no tienes la tarjeta sanitaria,
bazara eta oraindik ez baduzu osasun-txarte-
tambin te atendern.
la, hartuko zaituzte ere.
5. Si prefieres acudir o llamar en primer lugar
a la Polica (112 Polica Municipal, 948 242 5. L
ehenago poliziarengana jo nahi baldin
542) te acompaarn al Hospital correspon- baduzu (112 edo Udaltzaingoa 948 242 542),
diente. haiek beraiek zurekin joango dira ospitalera.

Antes de poner la denuncia llamarn al servicio Salatu aurretik laguntza juridikorako zerbit-
permanente de asistencia jurdica y, si es necesa- zura deituko dute eta, beharrezkoa baldin bada,
rio, al equipo de apoyo psicolgico de guardia. So- guardiako psikologo taldeari ere bai. Eskaerak
licita estos servicios aunque no quieras denunciar. zerbitzu horiek, baina nahi ez busti

53 Fiestas de Burlada
Burlatako Jaiak
BB
TORO DE FUEGO
Se recuerda que el toro de fuego es una actividad de
participacin voluntaria que conlleva riegos, siendo
responsables las y los tutores de las y los menores
de posibles percances que puedan ocurrir. Aconse-
jamos llevar ropa que no os importe que se queme
con las chispas del toro de fuego.
ZEZENSUZKOA
Gogorarazi nahi dugu zezensuzkoan parte hartzea
EN CASO DE LLUVIA nork bere borondatez erabakitzen duen jarduera
dela, arriskuak dakartzana, eta gerta litekezkeen
Las actividades que se realicen en el Parque Munici- ezbeharren aurrean adingabekoen tutoreak direla
pal se trasladarn al auditorio de la Casa de Cultura. erantzuleak. Gomendatzen dizuegu zezensuzkoaren
Los actos de la plaza de Las Eras del da 16 se trasla- txinpartek erretzea inporta ez zaizuen arropa erama-
darn al colegio Ermitaberri. El deporte rural se tras- tea.
ladar al patio del colegio Ermitaberri. El concierto
de Txistus se trasladar al colegio Ermitaberri. Las
actividades de la plaza Francisco Zubiate Parrita se
EURIA EGITEN BADU
trasladarn al patio del colegio Ermitaberri.
Udal parkean egiten diren ekitaldiak Kultur Etxeko
auditoriora pasako dira. Abuztuak 16an Larrae-
TRFICO EN FIESTAS tako plazan egin behar diren ekitaldiak Ermitaberri
eskola patioan egingo dira. Herri kirola Ermitaberri
DEL 14 AL 19 DE AGOSTO ikastetxera eramango da. Txistus konzertua.Er-
Queda prohibida la circulacin en la calle san Fran- mitaberri eskolara pasako da. Francisco Zubiate
cisco tramo comprendido entre calle de la Nogalera Parrita plazako ekitaldiak Ermitaberri eskolako
y Mokarte durante el recorrido del toro de fuego y el patiora eramango dira.
encierro txiki, as como el estacionamiento en dicho
tramo durante todas las fiestas. Queda prohibido es-
tacionar durante las fiestas en el parking del Soto.
TRAFIKOA FESTETAN
ABUZTUAREN 14TIK 19RA
AVISO: ESPECTCULOS DE Debekatua dago zirkulazioa san Frantzisko kalean,
VAQUILLAS Intxaustia eta Mokarte kaleen arteko zatian, zezen-
zuskoak eta txikientzako entzierroak irauten duten
bitartean. Halaber, festa guztietan galarazia dago
Queda prohibida la participacin de menores de 16
bertan aparkatzea. Debekatua dago festetan Zal-
aos que nicamente podrn acudir como especta-
duko aparkalekuan aparkatzea.
dores (Decreto Foral Art.91, 249/92). El no cumpli-
miento de esta prohibicin conllevar una denuncia
de 150 euros, segn el artculo 21C del Decreto Foral OHARRA: BIGANTXEN
33/2011.
IKUSKIZUNA
Debekatua dago 16 urtetik beherakoek parte hart-
zea. Horiek ikusle gisa bakarrik agertu ahalko dira
(249/92 Foru Dekretuaren 91.art.). Debeku hau ez
betetzeak 150-ko salaketa ekarriko du 33/2011
Foru-Dekretuko 21.C artikuluaren arabera.

Fiestas de Burlada 54
Burlatako Jaiak
55 Fiestas de Burlada
Burlatako Jaiak