You are on page 1of 1

17.05.2017 www.legisplus.ro/demo/autorizatii/1.php?

idd=581&exprCautata=&frmPrint=1

ATESTATPENTRUACTIVITIDEMBUNTIRIFUNCIAREPETERENURIDINDOMENIULAGRICOL

CADRUGENERAL
Reglementrilecuprivirelaproceduradeatestareapersoanelorjuridicepentruadesfuraactivitidembuntirifunciarepeterenuridindomeniulagricol
suntcuprinsencadrulOrdinuluinr.182din19februarie2009pentruaprobareaNormelormetodologiceprivindatestareapersoanelorfiziceijuridicecarei
manifestinteniadeadesfura,peterenuridindomeniulagricol,activitidembuntirifunciare,studii,proiectare,executaredelucrriiserviciii/saude
fabricareainstalaiilordeirigatpublicatnMonitorulOficialnr.7aprilie2009.
AtestareaserealizeazdectreComisiadeatestareapersoanelorfiziceijuridicecareimanifestinteniadeadesfura,peterenuridindomeniulagricol,
activitidembuntirifunciare,studii,proiectare,executaredelucrriiserviciii/saudefabricareainstalaiilordeirigat,dincadrulMAPDR.

CRITERIILEICONDIIILEDEATESTARE
Atestareapersoanelorfiziceijuridiceserealizeazpebazaunorcriteriiicondiiiprivindcapacitateaacestoradeaefectuapeterenuridindomeniulagricol
activitidembuntirifunciare,studii,proiectare,executaredelucrriiserviciiiapersoanelorjuridice,pentrufabricareainstalaiilordeirigat.

Atestareapersoanelorfizicesefacecurespectareaurmtoarelecondiiicumulative:
1.depunereauneicereritip
2.saibstudiisuperioaredespecialitatedelungduratnunuldintredomeniile:mbuntirifunciare,hidroamelioraii,construciihidrotehniceialte
domeniinrudite,dovediteprincopiedepediplomadeabsolvire/licen
3.extrasdepecarnetuldemunc,ncopiecertificat,sauunaltdocumentdincaresrezulteactivitateadesfurat
4.curriculumvitae
5.saiboexperiende5aninactivitateadestudiiiproiectare,pentrucompeteneleprevzutelaart.4lit.a)ib)dinOrdinulnr.182/2009,ide5anin
activitiledeexecutaredelucrri,ntreinere,reparaiiialteprestrideservicii,pentrucompeteneleprevzutelaart.4lit.c)id)dinOrdinulnr.182/2009,
dovediteprindocumentedincaresrezultecpersoanafizicarealizatunasaumaimultelucrridincategoria/categoriilecelei/celorprevzutenanexanr.2
dinOrdinulnr.182/2009,caresjustificecompetenelepentrucaresolicitatestarea
6.declaraiescris,pepropriarspundere,cnuaufostsancionatepenalsaucontravenionalpentrugestiunefrauduloas,abuzdencredere,fals,uzdefals,
nelciune,delapidare,mrturiemincinoas,dareiluaredemitoripentrualteabateriprevzutedeLegeanr.11/1991privindcombatereaconcurenei
neloiale,cumodificrileicompletrileulterioare.
Condiiileminimeobligatoriipentruobinereaatestriidectrepersoanelejuridicesunturmtoarele:
a)depunereauneicereritip
b)dovedireapersonalitiijuridiceprincopiacertificatuluidenmatricularelaregistrulcomerului
c)dovedireaexperieneindomeniulmbuntirilorfunciare,precumifabricareadeinstalaiideirigatpentruaplicareaudrilor,prin:
statutulpersoaneijuridice,dincaresrezulteniveluriledecompetenicategoria/categoriiledelucrridembuntirifunciare,respectivpentrufabricarea
deinstalaiipentruaplicareaudrilor,pentrucaresesolicitatestarea
documentedincaresrezultecpersoanajuridicarealizatlucrridincategoria/categoriilecelei/celorprevzutenanexanr.2lanorme,precumipentru
fabricareadeinstalaiipentruaplicareaudrilor,ncalitatedecontractantsausubcontractant,caresjustificecompetenelepentrucaresolicitatestarea
documenteprivindcertificareasistemuluidecalitatedectreorganismeautorizatedecertificare
documenteprivindcalitatealucrrilorspecificatelaliniuaa2a
d)dovedireabonitiiprin:
faptulcareangajai,cucontractdemuncpeduratnedeterminat,celpuin2specialiticustudiisuperioarenmbuntirifunciaresauasimilat,precum

http://www.legisplus.ro/demo/autorizatii/1.php?idd=581&exprCautata=&frmPrint=1 1/1